Min Pechaya

All posts tagged Min Pechaya

Title: เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน / Tur Tum Hai Chun Mai Mee Faen (You Keep Me Single)
Artist: Min Pechaya and Bell Supol
Album: SECRE7 ROOM
Year: 2020

ตอนเธอมองตาแปลกใจเลยรู้ไหม
Dtaun tur maung dah bplaek jai loey roo mai
Do you know it was strange when you made eye contact with me?
เธอไม่สนใจ ทำไมมาทุกวัน ก็รู้ฉันคิดแบบไหนยังทำมาหลอกให้ใจสั่น
Tur mai son jai tummai mah took wun gor roo chun kit baep nai yung tum mah lauk hai jai sun
If you didn’t care, why would you come every day? You know how I feel, but you still trick my heart into pounding
ทำไม ทำไม ข้องใจตรงไหนเหรอ
Tummai tummai kaung jai dtrong nai ror
Why? Why? What’s so suspicious about that?
นี่เธอ นี่เธอ อย่าทำเป็นรู้ทัน เรื่องที่ต้องการให้รู้ ก็ดันไม่รู้ น่ารำคาญ
Nee tur nee tur yah tum bpen roo tun reuang tee dtaung gahn hai roo gor dun mai roo nahrumkahn
Hey, hey, don’t act like you’ve figured it out, you really don’t know what I want you to, it’s annoying

(*) มีไรมะ เธออย่าทำอย่างนี่สิ
Mee rai ma tur yah tum yahng nee si
Is something the matter? (Don’t act like this)
มีไรมะ พอฉันเจอะใครที่ดี
Mee rai ma por chun jur krai tee dee
Is something the matter? (I’ve met someone great)
มีไรมะ เธอก็คอยห้ามทุกที
Mee rai ma tur gor koy hahm took tee
Is something the matter? (You keep stopping me every time)

(**) เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน รู้ไหม
Tur tum hai chun mai mee faen roo mai
Do you know you keep me single?
เธอทำให้ฉันไม่มีใคร รู้หรือเปล่า
Tur tum hai chun mai mee krai roo reu bplao
Do you know you keep me not having anyone?
ถ้าเธอไม่มีใจ ทำไมชอบแกล้งกันให้เหงา
Tah tur mai mee jai tummai chaup glaeng gun hai ngao
If you don’t have feelings for me, why do you like teasing me and making me lonely?
มันหมายความว่ายังไง
Mun mai kwahm wah yung ngai
What does it mean?
เธอทำให้ฉันไม่มีคน คิดถึง
Tur tum hai chun mai mee kon kit teung
You keep anyone from thinking about me
มีใครแอบหึงเธอคนนึง เคยรู้ไหม
Mee krai aep heung tur kon neun gkoey roo mai
Have you ever known you have someone secretly jealous of you?
เออ…ถ้าในวันนึงเกิดเธอเข้าใจ
Ur tah nai wun neung gert tur kao jai
Yeah, if you happen to understand one day
จะรับผิดชอบได้ไหมแค่เป็นแฟนกัน
Ja rup pit chaup dai mai kae bpen faen gun
Please take responsibility for your actions and just be my lover

อยากดูแลเธอแต่ใจไม่กล้าคิด
Yahk doo lae tur dtae jai mai glah kit
I want to take care of you, but my heart doesn’t dare imagine it
เธอไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ทิ้งกัน
Tur mai mee sit mai mee sit ting gun
You don’t have the right, you don’t have the right to abandon me
ไม่เห็นต้องกลัว คนที่ต้องกลัวคือเธอไม่ใช่ฉัน
Mai hen dtaung glua kon tee dtaung glua keu tur mai chai chun
There’s no reason to be scared, the person who should be scared is you, not me

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ธานี วงศ์นิวัติขจร
ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง พงษธร เจนนันทขจร
โปรดิวเซอร์ กร มหาดำรงค์กุล

   

When I first saw this song title (which literally translates to “you make me not have a boy/girlfriend”), I assumed this was about how one or both of them saw the other and then immediately decided to dump their boy/girlfriend for this new person, and I was so ready to be angry at this, but I was happy to realize that the singers are just so focused on each other, they have no interest in anyone else, so they remain single and shrug off anyone else who approaches them, waiting for the other to make a move. That makes me feel better haha~

Title: เป็นเธอเมื่อไหร่ / Bpen Tur Meua Rai (When Was It You?)
Artist: Weir Sukollawat and Min Pechaya (เวียร์ ศุกลวัฒน์, มิน พีชญา)
Album: OST คู่ซ่า…รสแซ่บ / Koo Sah Rot Saeb
Year: 2017

ไม่เคยจะรู้ว่ามาเมื่อไหร่ รักในใจที่มันซ่อนอยู่
Mai koey ja roo wah mah meua rai ruk nai ji tee mun saun yoo
You’ll never know when it’ll come, the love that’s hiding in your heart
วุ่นวายสับสนแค่ลองคิดดู ว่าคือเธอจริงๆหรือเปล่า
Woon wai sup son kae laung kit doo wah keu tur jing jing reu bplao
Stressed and confused, I just try thinking if it’s really you
อยู่ๆความรักก็เดินเข้ามา ทุกๆช่วงเวลาของเรา
Yoo yoo kwahm ruk gor dern kao mah took took chuang welah kaung rao
All the sudden, love showed up in every moment of our time
จากหนึ่งชีวิตที่ดูว่างเปล่า รักเขียนคำว่าเราเข้าไป
Jahk neung cheewit tee doo wahng bplao ruk kain kum wah rao kao bpai
From a life that seemed empty, love wrote the word “we” in it

(*) ทั้งๆที่ทะเลาะกันอยู่ แต่แอบห่วงเธอรู้ไหม
Tung tung tee talor gun yoo dtae aep huang tur roo mai
Even though we fight, do you know I secretly worry about you?
ทั้งๆที่ดูเหมือนไม่แคร์ แต่คิดถึงมากมายเวลาไม่ได้เจอะกัน
Tung tung tee doo meuan mai care dtae kit teung mahk mai welah mai dai jur gun
Even though it seems like I don’t care, I miss you so much when I can’t see you

(**) เป็นเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นเธอเมื่อไหร่ ทำใจละเมอ
Bpen tur dung dtae meua rai bpen tur meua rai tum jai lamur
Since when was it you? When was it you who made my heart melt?
มันใช่เธอแน่นอน ใช่เธอทุกตอน หมดใจของฉัน
Mun chai tur nae naun chai tur took dtaun mot jai kaung chun
It’s you for sure, you’re every answer for my heart
อยากจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไร ว่ามีฉันในใจบ้างไหม
Yahk ja roo wah tur kit yahng rai wah mee chun nai jai bahng mai
I want to know how you feel, do you have me in your heart?
ถ้าเธอรักก็บอก ฉันก็คงสุขหัวใจ
Tah tur ruk gor bauk chun gor kong sook hua jai
If you love me, tell me, and I’ll be happy

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : พุธพชระ แสงบุริมทิศ

Title: ปางเสน่หา / Bpahng Sanay Hah (Era of Desire)
Artist: Tle Thanapol and Min Pechaya
Album: OST ปางเสน่หา / Bpahng Sanay Hah
Year: 2012

ตั้งแต่วันนั้นวันแรกที่เรา ได้พบกัน
Dtung dtae wun nun wun raek tee rao dai pob gun
Ever since the first day we met
เธอคือความฝัน คือเพื่อนที่แสน ดี
Tur keu kwahm fun keu peuan tee saen dee
You’ve been my dream, you’re my special friend
เรียกปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่า ที่ฉันคิดถึงเธอทุกนาที
Riak bpahdtihahn dai reu bplao tee chun kit teung tur took nahtee
Is this what they call a miracle that I think of you at every moment?
ทุกลมหายใจที่มี อยากอยู่ข้างเธอ
Took lom hai jai tee mee yahk yoo kahng tur
Every breath that I have, I want to take beside you

(*) อาจเป็นเพราะฉันคนนี้ รักเธอที่สุด
Aht bpen pror chun kon nee ruk tur tee soot
It might be because I love you the most
แต่ยังไม่มีโอกาส บอกเธอให้รู้
Dtae yung mai mee ohgaht bauk tur hai roo
But I still don’t ahve a chance to tell you
ซ่อนไว้ในแววตา รอให้เธอหันมองมาอยู่
Saun wai nai waew dtah ror hai tur hun maung mah yoo
Hiding it in my eyes, waiting for you to turn and look
แล้วเธอจะได้รู้ ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Laeo tur ja dai roo wah chun ruk tur kae nai
Then you’ll know how much I love you

เธอยังมีฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ ทั้งคน
Tur yung mee chun tee yeun yood trong nee tung kon
You still have me standing right here
ไม่ต้องกังวลหวาดกลัวเรื่องใด
Mai dtaung gung won waht glua reuang dai
You don’t need to worry or be afraid of anything
ยังดีที่ได้ดูแลเธอ ถึงแม้สักวันต้องจากไกล
Yung dee tee dai doo lae tur teung mae suk wun dtaung jahk glai
I’ll still be good and take care of you, even on days we’re separated
แต่เสียงข้างในหัวใจ ยังสั่งให้รักเธอ
Dtae siang kahng nai hua jai yung sung hai ruk tur
But the voice inside my heart is still ordering me to love you

เพราะฉันคนนี้ รักเธอที่สุด
Pror chun kon nee ruk tur tee soot
Because I love you the most
แต่ยังไม่มีโอกาส บอกเธอให้รู้
Dtae yung mai mee ohgaht bauk tur hai roo
But I still don’t ahve a chance to tell you
ซ่อนไว้ในแววตา รอให้เธอหันมองมาอยู่
Saun wai nai waew dtah ror hai tur hun maung mah yoo
Hiding it in my eyes, waiting for you to turn and look
แล้วเธอจะได้รู้ ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Laeo tur ja dai roo wah chun ruk tur kae nai
Then you’ll know how much I love you

(*)

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
Artist: Min Pechaya
Album: OST ปิ่นอนงค์ / Pin Anong
Year: 2012

เพราะรักทำร้ายให้เจ็บจนใจท้อ
Pror ruk tum rai hai jep jon jai tor
Because love has been cruel and hurt me, discouraging me
และฉันไม่ขอจะเจ็บเพราะรักใคร
Lae chun mai kor ja jep pror ruk krai
And I don’t want to hurt because of loving someone
ไม่คิดชีวิตจะเปลี่ยนไป
Mai kit cheewit ja bplian bpai
I didn’t think my life would change

แค่เธอได้เข้ามา หัวใจ เริ่มไหวหวั่น..
Kae tur dai kao mah hua jai rerm wai wun
Just you showing up and my heart starts to pound
ฉันรู้เธอร้ายจะทำให้เจ็บช้ำ ฉันรู้ฉันต้องควรจำไม่ใกล้เธอ
Chun roo tur rai ja tum hai jep chum chun roo chund taung kuan jum mai glai tur
I know you’re cruel and will hurt me, I know I must remember not to get close to you
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ใจทำไมคิดถึงเธอ ขัดแย้งข้างในใจ
Mai roo wah pror arai dtae jai tummai kit teung tur kut yaeng kahng nai jai
I don’t know why, but my heart thinks of you, contrary to what I feel

(*) บอกตัวเองให้กลัว กับความเสียใจต้องห้ามใจไม่หวั่นไหว
Bauk dtua eng hai glua gup kwahm sia jai dtaung hahm jai mai wun wai
I tell myself to be afraid of the sadness, I must resist and not be nervous
แต่จะทำยังไงต้องเจ็บต้องจำซักแค่ไหน
Dtae ja tum yung ngai dtaung jep dtaung jum suk kae nai
But whatever I do, I must hurt, and I must remember how much

(**) เกลียดตัวเองเหลือเกินที่ยังรักเธอ
Gliet dtua eng leua gern tee yung ruk tur
I hate myself so much for still loving you
เกลียดความจริงเสมอ ทิ่มแทงในหัวใจ
Gliet kwahm jing samur teem taeng nai hua jai
I hate the truth that’s always stabbing me in the heart
ยิ่งต้องห้ามหัวใจ ยิ่งรู้ ในใจยังรักเธอ
Ying dtaung hahm hua jai ying roo nai jai yung ruk tur
The more I must forbid my heart, the more I know in my heart that I still love you
ให้หัวใจเธอหมดไปแล้ว… เกลียดตัวเองเหลือเกิน
Hai hua jai tur mot bpai laeo gliet dtua eng leua gern
You’ve run out of feelings for me…I hate myself so much

(*,**)

เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
ปางเสน่หา / Bpahng Sanay Hah (Era of Desire)
เป็นเธอเมื่อไหร่ / Bpen Tur Meua Rai (When Was It You?) [With Weir Sukollawat]
เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน / Tur Tum Hai Chun Mai Mee Faen (You Keep Me Single) [With Bell Supol]

   
All songs tagged Min Pechaya