Mik Thongraya

All posts tagged Mik Thongraya

Title: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk (Mission Love)
Artist: Weir Sukollawat, Porshe Saran, Aom Akkaphan, and Mik Thongraya (เวียร์ ศุกลวัฒน์, พอร์ช ศรัณย์, อ๋อม อรรคพันธ์, มิกค์ ทองระย้า)
Album: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk
Year: 2017

(*) ภารกิจของเรา ปกป้องแดนไทย
Pahragit kaung rao bpok bpaung daen thai
Our mission is to protect Thailand
ภารกิจหัวใจมีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission our hearts have for you
ความภาคภูมิใจได้ทำเพื่อประเทศไทย
Kwahm pahk poom jai dai tum peua bpratayt thai
We act in pride for Thailand
ความรักก็ทำเพื่อเธอ
Kwahmm ruk gor tum peua tur
We act out of love for you

น่านน้ำเราขอรักษา
Nahn num rao kor ruk sah
We want to take care of the waters
ท้องฟ้าเราจะดูแล
Taung fah rao ja doo lae
We’ll look after the sky
แผ่นดินห้ามใครตอแย
Paen din hahm krai dtor yae
We’ll stop anyone from tormenting the land
เพื่อความสุขชาวประชา
Peua kwahm sook chao bprachah
For the citizens’ happiness

ขวานทองไทย คงไว้สืบมา
Kwahn taung thai kong wai seub mah
The golden ax-shape of the Thai kingdom continues to exist
รักษาให้ลูกหลานเรา
Ruk sah hai look lahn rao
We take care of it for future generations
เพื่อบ้านเมือง ร่มเย็นเหมือนวันเก่า
Peua bahn meuang rom yen meuan wun gao
For the country to have cool shade like the old days
จบศึกก็มีเธอรัก
Jop seuk gor mee tur ruk
At the end of the war, we have your love

ภารกิจของเรา เพื่อประเทศไทย
Pahragit kaung rao peua bpratayt Thai
Our mission is for Thailand
ภารกิจหัวใจ มีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission of our hearts that we have for you
เพื่อความร่มเย็น พวกเราจะอยู่เสมอ
Peua kwahm rom yen puak rao ja yoo samur
For shade, we’ll always be here
ทีมภารกิจรัก รักชาติไทย
Team pahragit ruk ruk chaht thai
The Mission Love team loves Thailand

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: เพชรตัดเพชร / Pet Dtut Pet (Diamonds Cut Diamonds)
Artist: Weir Sukollawat and Mik Thongraya (ศุกลวัฒน์ คณารศ, มิกค์ ทองระย้า)
Album: OST เพชรตัดเพชร / Pet Dtut Pet (Diamonds Cut Diamonds)
Year: 2016

(*) เพชรตัดเพชร ต้อง เพชรตัดเพชร
Pet dtut pet dtaung pet dtut pet
Diamonds cut diamonds, it has to be a diamond that cuts a diamond
เพชรตัดเพชร ต้อง เพชรตัดเพชร
Pet dtut pet dtaung pet dtut pet
Diamonds cut diamonds, it has to be a diamond that cuts a diamond
เพชรตัดเพชร ต้อง เพชรตัดเพชร
Pet dtut pet dtaung pet dtut pet
Diamonds cut diamonds, it has to be a diamond that cuts a diamond
เพชรตัดเพชร ต้อง เพชรตัดเพชร
Pet dtut pet dtaung pet dtut pet
Diamonds cut diamonds, it has to be a diamond that cuts a diamond

ทุกสิ่งสรรค์เกิดมาเฆี่ยนกัน
Took sing sun gert mah kian gun
Everything was created to be strong or weak against each other
เช่นงูเห่านั้นพ่ายแพ้พังพอน
Chen ngoo hao nun pai pae pungpaun
Like a cobra losing to a mongoose
เสือกินเนื้อ ส่วนนกกินหนอน
Seua gin neua suan nok gin naun
Tigers eat meat, while birds eat worms
แมงกะชอนตกน้ำปลาตอด
Maeng ga chaun dtok num bplah dtaut
Insects fall into the water and get nibbled by fish
โถ… เป็นไปได้
Toh bpen bpai dai
Alas, this is all possible

ไม้ก็แพ้มีดและคมขวาน
Mai gor pae meet lae kom kwahn
Wood is defeated by knives and axes
หินสะท้าน พ่ายแพ้ค้อนใหญ่
Hin satahn pai pae kaun yai
Sandstone loses to a large hammer
เสือโดนช้าง เหยียบสู้ไม่ไหว
Seua dohn chahng yiap soo mai wai
A tiger trampled by an elephant can’t fight
ช้างตัวใหญ่ พ่ายแพ้มดแดง
Chahng dtua yai pai pae mot daeng
A large elephant would lose to a red ant
โถ… เวทนา
Toh wettanah
Alas, what a pity

(**) เช่นความรักฉันยังพ่ายเธอ เฝ้าแต่เพ้อรักเธอจนบ้า
Chen kwahm ruk chun yun pai tur fao dtae pur ruk tur jon bah
Like my love that still loses to you, I keep obsessing over you until I go crazy
โอ้ชีวิตฉันใครสร้างมา เทพเจ้าองค์ไหน
Oh cheewit chun krai sahng mah tapajao aung nai
Oh, which god created my life?
เว้นแต่เพชร ตัดเพชรด้วยกัน
Wen dtae pet dtut pet duay gun
Only diamonds can cut other diamonds
เพชรเท่านั้น ตัดเพชรพอได้
Pet tao nun dtut pet por dai
Only diamunds are able to cut other diamonds
ไม่ใช่เพชรตัดเพชรไม่ไหว
Mai chai pet dtut pet mai wai
It’s not that diamonds can’t cut diamonds
แข็งอย่างไร ตัดเพชรไม่ขาด
Kaeng yahng rai dtut pet mai kaht
However strong they are, they’ll cut
เพชรจึงยิ่งใหญ่
Pet jeung ying yai
So diamonds are the greatest

(**,*)

   
คำร้อง/ทำนอง : สุรพล โทณะวณิก
เรียบเรียง : ภคพล กรกระหนก
ประสานเสียง : ธานินทร์ เคนโพธิ์, สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์