Merci

All posts tagged Merci

Title: ตรงนี้สักนาที / Dtrong Nee Suk Nahtee (Right Here for Just a Minute)
Artist: Merci
Album: [Single]
Year: 2016

อย่าปล่อยมือฉัน ในเวลานี้
Yah bploy meu chun nai welah nee
Don’t let go of my hand right now
เพราะน้ำตาที่มี มันห้ามไม่ไหว เมื่อเธอจะจากไป
Pror num dtah tee mee mun hahm mai wai meua tur ja jahk bpai
Because I can’t stop my tears when you leave me
ยากจนเกินที่จะรั้ง ดึงตัวเธอไว้
Yahk jon gern tee ja rung deung dtua tur wai
I’m too por to hold you back and pull you back
เพราะเรี่ยวแรงมันไม่มี มันอ่อนล้า เกินที่ใจมันจะทน
Pror riao raeng mun mai mee mun aun lah gern te ejai mun ja ton
Because I don’t have any strength, I’m too weak for my heart to bear this

(*) ขอเถอะ ขอร้องเธอ จะได้ไหม
Kor tur kor raung tur ja dai mai
Please, I’m begging you
อย่าพึ่งรีบเดินจากไป จากฉันตอนนี้
Yah perng reep dern jahk bpai jahk chun dtaun nee
Don’t just hurry off away from me right now

(**) ช่วยอยู่กับฉันตรงนี้สักนาทีจะได้ไหม
Chuay yoo gup chun dtrong nee suk nahtee ja dai mai
Please stay right here with me for just a minute
ช่วยแกล้งทำเป็นว่ามีเยื่อใยให้สักหน่อย
Chuay glaeng tum bpen wah mee yeua yai hai suk noy
Please pretend like we still have any relationship left
ช่วยบอกว่ารักอีกสักที
Chuay baukw ah ruk eek suk tee
Please tell me you love me one more time
ก่อนนาทีนี้เดินจากไป นะเธอ
Gaun nahtee nee dern jahk bpai na tur
Before this moment passes
ได้ไหม เพราะหัวใจมันยังอ่อนแอ
Dai mai pror hua jai mun yung aun ae
Please, because my heart is still weak

ก็มันคงไม่มีหวัง ต่อจากวันนี้
Gor mun kong mai mee wung dtor jahk wun nee
It’s hopeless from now on
ฉันคงทำได้เท่านี้
Chun kong tum dai tao nee
This is all I can do
แค่สิ่งสุดท้ายยอมให้เธอไปจากกัน
Kae sing soot tai yaum hai tur bpai jahk gun
The final thing is to let you leave me

(*,**,*)

ช่วยอยู่กับฉันตรงนี้สักนาทีจะได้ไหม
Chuay yoo gup chun dtrong nee suk nahtee ja dai mai
Please stay right here with me for just a minute
ช่วยแกล้งทำเป็นว่ามีเยื่อใยให้สักหน่อย
Chuay glaeng tum bpen wah mee yeua yai hai suk noy
Please pretend like we still have any relationship left
ช่วยบอกว่ารักอีกสักที
Chuay baukw ah ruk eek suk tee
Please tell me you love me one more time
ก่อนนาทีนี้เดินจากไป นะเธอ
Gaun nahtee nee dern jahk bpai na tur
Before this moment passes
ได้ไหม ขอเธอ ได้ไหม
Dai mai kor tur dai mai
Please? I’m asking you, please?
เพราะหัวใจฉันยังอ่อนแอ มันยังอ่อนแอ
Pror hua jai chun yung aun ae mun yung aun ae
Because my heart is still weak, it’s still weak

   
Lyrics/Melody/Arrange – สุชัจจ์ บุญทาบทอง
Vocal – ภูริภัทร์ แก้วบริสุทธิ์สกุล (ยุ่น)
Guitar – สุชัจจ์ บุญทาบทอง (บี)
Bass – ธงชัย ถาวรโชติ (เอ)
Drum – Audiojiffy Labs
Keybord – ธรรมศาสตร์ หนูชัยแก้ว ( ซอล )
Backing vocal – ภูริภัทร์ แก้วบริสุทธิ์สกุล (ยุ่น)
Lyrics Mv – มินา
Studio Engineer – Audiojiffy Labs / Pinpin
Digital Edit – Audiojiffy Labs
Mixdown & Mastering – Audiojiffy Labs
Studio – Audiojiffy Studio / Pinpin studio
Producer – Audiojiffy Labs

   
Ehh, not a fan of whiny, desperate songs like this. The sound of the music isn’t bad, it’s a nice easy-listening number, but the guys’ voice isn’t too polished and nice to listen to. Not my favorite recent release. Maybe the music video will blow me away

Title: นานแค่ไหน / Nahn Kae Nai (However Long)
Artist: Merci
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันเองก็รู้ ว่าไม่หวังที่จะรักเธออีกต่อไป
Chun eng gor roo wah mai wung tee ja ruk tur eek dtor bpai
I know that I don’t hope to love you anymore
แม้นานสักแค่ไหน ก็จะขอเฝ้ารออยู่นี้
Mae nahn suk kae nai gor ja kor fao ror yoo nee
No matter how long it’ll be, I’ll wait right here

จะกี่เดือนอีกกี่ปี อีกกี่ฝนหนาวร้อนทั้งชีวี
Ja gee deuan eek gee bpee eek gee fon nao raun tung cheewee
However many months, however many more years, however many more rains, hot or cold, throughout my life
มีแค่เธอคนดี อยู่ในใจฉัน
Mee kae tur kon dee yoo nai jai chun
I have only you, darling, in my heart

(*) เพราะในวันนั้น ผิดที่ตัวฉันทำให้รักของเราจบลงไป
Pror nai wun nun pit tee dtua chun tum hai ruk kaung rao jop long bpai
Because that day, it was my fault for making our love end
น้ำตาเธอรินไหล แต่ตัวฉันไม่เคยเห็นไม่เคยแคร์
Num dtah tur rin lai dtae dtua chun mai koey hen mai koey care
Your tears flowed, but I never saw, never cared
แต่สุดท้ายอยากจะฉุดอยากจะรั้งดึงตัวเธอ กลับมากอดไว้
Dtae soot tai yahk ja choot yahk ja rung deung dtua tur glup mah gaut wai
But in the end, I want to pull and drag you back to my embrace
ฉันทำได้เพียง จ้องมองและเสียใจ
Chun tum dai piang jaung maung lae sia jai
All I can do is stare and feel sorry

(**) แค่อยากให้เธอ เก็บเอาวันเวลาดี ๆ ที่เราสองนั้นเคยมีให้แก่กัน
Kae yahk hai tur gep ao wun welah dee dee tee rao saung nun koey mee hai gae gun
I just want you to keep the good days when the two of us once had each other
มันผ่านไปแล้ว และรู้ว่ามัน อาจไม่สำคัญอีกต่อไป
Mun pahn bpai laeo lae roo wah mun aht mai sumkun eek dtor bpai
They’ve already passed by, and I know they might not be important anymore
เผื่อคืนวันเวลาดี ๆ อาจจะทำให้ความรักที่เคยมี เผื่อบางทีทำให้เราได้เริ่มใหม่
Peua keun wun welah dee dee aht ja tum hai kwahm ruk tee koey mee peua bahng tee tum hai rao dai rerm mai
In case the good days might make the love we once had, in case it might make us start over
แม้ฉันต้องเฝ้ารอคอยนานสักแค่ไหน อยากให้รู้ไว้ฉันนั้นก็จะรอ
Mae chun dtaung fao rorkoy nahn suk kae nai yahk hai roo wai chun nun gor ja ror
No matter how long I must wait, I want you to keep in mind that I’ll wait

(*,**,**)

แม้ฉันต้องเฝ้ารอคอยนานสักแค่ไหน
Mae chun dtaung fao ror koy nahn suk kae nai
No matter how long I must wait