Mek Jirakit

All posts tagged Mek Jirakit

Title: ลองเลย / Laung Loey (Try It)
Artist: Wonderframe and Mek Jirakit
Album: Love Stranger
Year: 2020

(*) ลอง ลองมาคบกันไหม
Laung laung mah kop gun mai
Try, would you try dating me?
ลองเลยลองดู แล้วเธอจะติดใจ
Laung loey laung doo laeo tur ja dtit jai
Try it, try it and see, you’ll get hooked
หยุดเลยเธอหยุดสงสัย
Yoot loey tur yoot song sai
Stop, stop wondering
ถ้าอยากจะรัก let’s try it on
Tah yahk ja ruk let’s try it on
If you want to love, let’s try it on
อยู่ที่เธอนั้นจะกล้าหรือเปล่า
Yoo tee tur nun ja glah reu bplao
Are you brave enough?
ฉันอยู่ตรงนี้ right here right now
Chun yoo dtrong nee right here right now
I’m right here, right here, right now
ไม่ต้องเสียเวลา คบเลยดีกว่า
Mai dtaung sia welah kop loey dee gwah
There’s no need to waste time, it’s better if we date
ลองเลยดีกว่าไหม
Laung loey dee gwah mai
Try it, wouldn’t it be better?

เป็นคนชอบ rock แต่ตอนนี้มา rap
Bpen kon chaup rock dtae dtaun nee mah rap
I’m someone who likes rock, but right now I come to rap
พอเจอเธอปุ๊บ แอบช็อคไปแป๊บ
Por jur tur bpoop aep shock bpai baep
As soon as I met you, I was instantly secretly shocked
ก็เธอน่ารักสะดุดตา เห็นแล้วสะดุดใจ
Gor tur naruk sadoot dtah hen laeo sadoot jai
You’re outstandingly cute, I saw you and you caught my attention
กว่าคนไหนที่ผ่านมา yeah yeah
Gwah kon nai tee pahn mah yeah yeah
More than anyone else who passed by, yeah yeah

(**) Love at da’ first sight (first sight)
Love at the first sight (first sight)
ก็เธอนั้นมันโดนใจ (โดนใจ)
Gor tur nun mun dohn jai (dohn jai)
You struck my fancy (struck my fancy)
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำไง (ทำไง)
Dtae mai roo wah dtaung tum ngai (tum ngai)
But I don’t know what I must do (must do)
อยากจะทักแต่ก็เกรงใจ (เกรงใจ)
Yahk ja tuk dtae gor greng jai (greng jai)
I want to say hello, but I don’t want to offend you (don’t want to offend you)

(***) ไม่ใช่ว่าหนิม ไม่ใช่ว่าติ๋ม
Mai chai wah nim mai chai wah dtim
It’s not that I’m soft, it’s not that I’m docile
แต่ใจมันหวิว เหมือนมีอะไรมาสิง
Dtae jai mun wiew meuan mee arai mah sing
But my heart is dizzy like there’s something possessing it
แค่กลัวผิดหวัง แค่กลัวโดนทิ้ง
Kae glua pit wung kae glua dohn ting
I’m just scared I’ll be disappointed, I’m just scared I’ll be dumped
บอกเธอเลยนะ ว่ามันคือเรื่องจริง
Bauk tur loey na wah mun keu reuang jing
I’m telling you, it’s the real deal

(****) อย่ามัวแต่เขิน แต่อายดิ
Yah mua dtae kern dtae ai di
Don’t be all shy or bashful
ถ้าเป็นแบบนั้น ก็ตายดิ
Tah bpen baep nun gor dtai di
If you’re like that, I’ll die
ถ้าอยากจะรัก รีบเข้ามาซะ
Tah yahk ja ruk reep kao mah sa
If you want to love me, hurry over
อย่ามัวยึกยัก ลีลา…..
Yah mua yeuk yuk lee lah
Don’t beat around the bush or dilly-dally

(*)

ก็กล้าพอนะ แต่ทำใจแป๊บ
Gor glah por na dtae tum jai baep
I’m brave enough, but I’m preparing first
พึ่งเจอกันปุ๊บ จะให้จีบกันและ
Peung jur gun bpoop ja hai jeep gun lae
We just met a moment ago and you want me to flirt?
กลัวเธอนั้นแค่ผ่านมา สุดท้ายก็ผ่านไป
Glua tur nun kae pahn mah soot tai gor pahn bpai
I’m scared you just showed up and in the end, will pass by
ฉันคงทำใจไม่ได้
Chun kong tum jai mai dai
I wouldn’t be able to take it

(**,***,****,*,*)

   

Executive Producer : Mac ศรัณย์
Produce : Mc.Toy
เนื้อร้อง /ทำนอง /เรียบเรียง : Mc.Toy
Chorus : Mc.Toy
Beat / All Programing : Mc.Toy
Mix/Mastering : Tarin Paul at Lakeside Village Studio

Title: ไม่ใช่เรื่องสมมติ / Mai Chai Reuang Sommoot (Not a Hypothetical Situation)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า
Year: 2019

รู้ตัว ฉันตกหลุมรักเธอ
Roo dtua chun dtok lom ruk tur
ealize I’ve fallen in love with you
รู้ตัว ว่าฉันไม่ใช่แค่แกล้งทำ
Roo dtua wah chun mai chai kae glaeng tum
Realize that I’m not just pretending
รู้ตัว แอบมองเธอใจก็สั่น
Roo dtua aep maung tur jai gor sun
Realize that when I sneak a peek at you, my heart pounds
รู้ตัว ความรักนี้เป็นของจริง
Roo dtua kwahm ruk nee bpen kaung jing
Realize this love is real

(*) เห็นบ้างไหม ที่ฉันสบตา
Hen bahng mai tee chun sop dtah
Do you see me looking into your eyes?
เรียกหาแต่เธอทุกวินาที
Riak hah dtae tur took winahtee
I’m crying out for you at every second
ฉันต้องการจะมีเธอทุกที่ ที่ฉันไป
Chun dtaung gahn ja mee tur took tee tee chun bpai
I want to have you at every place I go
เธอจะพอรู้บ้างไหม
Tur ja por roo bahng mai
Is it enough for you to know?

(**) ไม่อยากให้มันเป็นเพียงความรักที่เป็นแค่เรื่องสมมติ
Mai yahk hai mun bpen piang kwahm ruk tee bpen kae reuang sommoot
I don’t want this to be just a hypothetical love
คือความจริงที่แสนจะตรงจากใจฉันที่สุด
Keu kwahm jing tee saen ja dtrong jahk jai chun tee soot
It’s the truth that comes straight from the depths of my heart
ที่มันไม่ใช่แสดง คำพูดที่ไม่เคยแกล้งพูดมัน ว่าฉันรักเธอ
Tee mun mai chai sadaeng kum poot tee mai koey glaeng poot mun wah chun ruk tur
It’s not just a show, “I love you” is a phrase that I’ve never teasingly said
ไม่ใช่ความรักที่เป็นแค่เรื่องสมมติ
Mai chai kwahm ruk tee bpen kae reuang sommoot
It’s not just a hypothetical love
อยากให้เธอรับรู้ว่ามันจริงมากที่สุด
Yahk hai tur rup roo wah mun jing mahk tee soot
I want you to acknowledge that it’s so real
คือความในใจที่ฉันไม่อยากมีเธอแค่ความฝัน
Keu kwahm nai jai tee chun mai yahk mee tur kae kwahm fun
In my heart, I don’t want you to be just a dream
คงไม่ขอมากไป อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอมันคือเรื่องจริง
Kong mai kor mahk bpai yahk hai roo wah chun rukt ur mun keu reuang jing
I won’t ask for too much, I want you to know that me loving you is a real situation

รู้ดี ว่าเธออาจไม่แน่ใจ
Roo dee wah tur aht mai nae jai
I know full well that you might be uncertain
รู้ดี แต่มันก็คือเรื่องจริง
Roo dee dtae mun gor keu reuang jing
I know full well, but this is a real situation

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: อย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่น / Yah Ao Reuang Jing Mah Lor Len (Don’t Tease Me With the Truth)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST Med In Love รักเธอคุณหมอฝึกหัด
Year: 2017

สมมุติว่าเธอจะไป ถ้าใจของเธอไม่เป็นอย่างเดิม
Sommoot wah tur ja bpai tah jai kaung tur mai bpen yahng derm
Supposing you were to leave if your heart wasn’t the same
สมมุติว่าเธอไม่รัก จะอยู่ได้ไหม
Sommoot wah tur mai ruk ja yoo dai mai
Supposing you didn’t love me, could I live?
สมมุติว่าเธอมีใคร ถ้าเธอมีใครมาแทนที่ฉัน
Sommoot wah tur mee krai tah tur mee krai mah taen tee chun
Supposing you had someone is, if you had someone replace me
สมมุติว่าแค่เธอถามเพื่อจะลองใจ
Sommoot wah kae tur tahm peua ja laung jai
Supposing you just asked out of curiosity

(*) ที่ถามมา อยากจะขอวอน ให้มันไม่ใช่เรื่องจริง
Tee tahm mah yahk ja kor waun hai mun mai chai reuang jing
I want to beg you that what you’re asking isn’t the truth
ให้สิ่งที่เธอนั้นถามคือเธอไม่คิดอะไร
Hai sing tee tur nunt ahm keu tur mai kit arai
Let the thing that you’re asking be something you don’t really feel

(**) เธออย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นกัน แค่คิดว่าเธอจะจากฉันไป
Tur yah ao reuang jing mah lor len gun kae kit wah tur ja jahk chun bpai
Don’t tease me with the truth, just imagining that you will leave me
แทบยืนไม่ไหว หมดแรงเหมือนแทบขาดใจ
Taep yeun mai wai mot raeng meuan taep kaht jai
Makes me nearly unable to stand, I’m out of strength like I’m almost dead
เธออย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเลย มันคิดภาพตามไปโดยไม่รู้ตัว
Tur yah ao reuang jing mah lor len loey mun kit pahpt dtahm bpai doy mai roo dtua
Don’t tease me with the truth, I’m obliviously thinking of that image
ถ้าไม่คิดอะไร อย่าพูดเลย ก็ใจที่มันอ่อนแอ มันเกินรับไหวจริงจริง
Tah mai kit arai yah poot loey gor jai tee mun aun ae mun gern rup wai jing jing
If you’re not feeling anything like that, don’t say it, it’s really too much for my weak heart to take

แค่สายตาที่เย็นชา รู้ไหมมันทำให้เจ็บแทบตาย
Kae sai dtah tee yen chah roo mai mun tum hai jep taep dtai
Do you know that just your indifferent stare makes me hurt to death?
หรือมีอะไรที่เธอไม่กล้าบอกฉัน
Reu mee arai tee tur mai glah bauk chun
or is there something that you’re not brave enough to tell me?
ในสายตาที่มองมา เหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนไว้
Nai sai dtah tee maung mah meuan mee arai bpit bung saun wai
In your eyes looking at me, it’s like there’s something you’re hiding
แค่กลัวเธอไม่ได้ถามเพื่อจะลองใจ
Kae glua tur mai dai tahm peua ja laung jai
I’m just scared you didn’t just ask out of curiosity

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง วิกรม สุริยะชัย

Title: พูดว่ารักเบาๆ / Poot Wah Ruk Bao Bao (Softly Saying I Love You)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST U-Prince Series
Year: 2016

อยากให้รู้ว่าฉันนั้นห่วงใย แต่ที่ทำเป็นเหมือนคนเฉยชา
Yahk hai roo wah chun nun huang yai dtae tee tumbpen meuan kon choey chah
I want you to know that I worry about you, but I act like I’m indifferent
อยากให้รู้ที่ฉันนั้นหลบตา ไม่ได้แปลว่าฉันไม่สนใจ
Yahk hai roo tee chun nun lop dtah mai dai bplae wah chun mai son jai
I want you to know that even though I avoid eye contact, that doesn’t mean I’m not interested

ยังเฝ้าคอยมองเธอ แต่ไม่พร้อมให้เธอรู้ใจ ต่อให้รักเธอสักแค่ไหน
Yung fao koy maung tur dtae mai praum hai tur roo jai dtor hai ruk tur suk kae nai
I still look at you, but I’m not ready for you to know my feelings, no matter how much I love you

ที่เป็นคนพูดจาไม่ค่อยดี แต่ความจริงคือฉันนั้นฝืนทำ
Tee bpen kon poot jah mai koy dee dtae kwahm jing keu chun nun feun tum
I’m a person who doesn’t speak very well, but the truth is, I’m forcing this
อยากจะพูดดีดีสักหนึ่งคำแต่ก็กลัวเธอจะรู้ใจ
Yahk ja poot dee dee suk neung kum dtae gor glua tur ja roo jai
I want to clearly say one thing, but I’m afraid you’ll know my feelings
ว่าฉันนั้นรักเธอ มันมากมายขนาดไหน แต่ฉันทำได้เพียง
Wah chun nun ruk tur mun mahk mai kanaht nai dtae chun tum dai piang
Of how much I love you, but all I can do is

(*) เก็บเป็นความลับให้มันหล่นอยู่ใต้หัวใจ มันจะมีทางไหนที่พอจะทำให้เธอรู้
Gep bpen kwahm lup hai mun lon yoo dtai hua jai mun ja mee tahng nai tee por ja tum hai roo
Keep it as a secret and let it fall to the bottom of my heart, will there be any way that will be enough to make you know?
มันต้องเป็นความลับเป็นคนปากร้ายอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้
Mun dtaung bpen kwahm lup bpen kon bpahk rai eek nahn kae nai gor mai roo
It must be a secret, I don’t know how much longer I’ll be a sharp-tongued person
ถึงแม้ความจริงที่เป็นอยู่ มันพูดว่ารักเบาเบาให้เธอไม่ได้ยิน
Teung mae kwahm jing tee bpen yoo mun poot wah ruk bao bao hai tur mai dai yin
Even though in reality, I’m softly saying I love you so you can’t hear

อยากจะมีสักวันที่กล้าพอ ที่จะขอเปิดเผยความในใจ
Yahk ja mee suk wun tee glah por tee ja kor bpert poey kwahm nai jai
I want there to be a day that I’ll be prave enough to ask to reveal the things in my heart
ให้ได้รู้ว่าฉันนั้นห่วงใย แต่ต้องทำเป็นคนที่ไม่แคร์
Hai dai roo wah chun nun huang yai dtae dtaung tum bpen kon tee mai care
To let you know that I worry about you, but I must act like I don’t care
อยากพูดว่ารักเธอ มันยากเย็นขนาดไหน แต่ฉันทำได้เพียง
Yahk poot wah ruk tur mun yahk yen kanaht nai dtae chun tum dai piang
I want to say that I love you, however difficult it’ll be, but all I can do is

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear

Title: ไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดี / Mai Yahk Poot Wah Ruk Hai Roo Seuk Dee (I Don’t Want to Tell You I Love You and Make You Feel Good)
Artist: Mek Jirakit (เมฆ จิรกิตติ์)
Album: OST ugly duckling รักนะเป็ดโง่: Don’t
Year: 2015

อยากดูแลวันไหนที่เธอป่วย
Yahk doo lae wun nai tee tur bpuay
I want to take care of you whenever you’re sick
อยากดึงมากอดไว้เมื่อไรที่เธอหนาว
Yahk deung mah gaut wai meua rai tee tur nao
I want to pull you into a hug whenever you’re cold
อยากเป็นคนที่ซับน้ำตา
Yahk bpen kon tee sup num dtah
I want to be the person who dries your tears
ตอนที่เธอดูหนังเศร้าแล้วเธอก็อิน
Dtaun tee tur doo nung sao laeo tur gor in
When you watch a sad movie and get really into it

(*) ไม่ต้องกลัว ฟ้าจะร้อง
Mai dtaung glua fah ja raung
You don’t have to be afraid, if the sky shouts
จะไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้
Ja mai bpai nai yung yoo dtrong nee
I won’t go anywhere, I’m still right here

(**) ไม่อยากจะพูดว่ารักให้เธอรู้สึกดี
Mai yahk ja poot wah ruk hai tur roo seuk dee
I don’t want to say I love you and make you feel good
อยากทำอะไรดีๆ ให้เธอรู้สึกรัก
Yah tum arai dee dee hai tur roo seuk ruk
I want to do good things to get you to feel my love
ไม่ต้องพูดเพื่อเอาใจ
Mai dtaung poot peua ao jai
There’s no need to speak to please you
อยากให้เธอนั้นดูที่การกระทำ ของฉัน
Yahk hai tur nun doo tee gahn gratum kaung chun
I want you to see it from my actions

(***) ไม่อยากจะพูดว่ารักให้เธอรู้สึกดี
Mai yahk ja poot wah ruk hai tur roo seuk dee
I don’t want to say I love you and make you feel good
อยากมีแต่วันดีๆ ให้เธอรู้สึกรัก
Yahk mee dtae wun dee dee hai tur roo seuk ruk
I want to have only good days to get you to feel my love
คำว่ารักที่จริงใจ
Kum wah ruk tee jing jai
Sincere love
ไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดของใคร
Mai jum bpen dtaung cheua kum poot kaung krai
Doesn’t need to believe in anyone’s words
แค่ใช้ใจรู้สึกมัน
Kae chai jai roo seuk mun
Just use your heart to feel it

จะคอยดูแลเธออยู่ตรงนี้
Ja koy doo lae tur yood trong nee
I’ll keep looking after you right here
จะคอยดูแลไม่จากไปไหน
Ja koy doo lae mai jahk bpai nai
I’ll keep looking after you, never going anywhere
จะเป็นคนหนึ่งที่เธอยังหันหน้าก็ยังเจอ
Ja bpen kon neung tee tur yung hun nah gor yung jur
I’ll be one person whom you still turn and fine
ไม่เคยคิดห่างไปไหนไกล
Mai koey kit hahng bpai nai glai
I’ll never think of going far away
ก็ใจฉันเป็นของเธอ
Gor jai chun bpen kaung tur
My heart belongs to you

(*,**,***,**,**)

   
คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง พงศภัค ทองเจริญ

Title: อย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียว / Yah Dtut Sin Kon Tung Lohk Duay Poo Chai Kon Diao (Don’t Judge Everyone in the World Based on One Man)
Artist: Mek Jirakit
Album: OST Part-Time Lover
Year: 2014

ที่เธอเจ็บฉันนั้นก็เข้าใจ ที่เธอบอกไม่อยากรักใคร
Tee tur jep chun nun gor kao jai tee tur bauk mai yahk ruk krai
You’ve been hurt, I understand when you tell me you don’t want to love anyone
เธอเจ็บเธอจำที่เขาฝากฝัง ร่องรอยแผลนี้เอาไว้
Tur jep tur jum tee kao fahk fung raung roy plae nee ao wai
You hurt, you remember what he did to you, you keep the scars
ที่เธอบอกเธอเจ็บและอาย ที่เธอบอกไม่อยากไว้ใจ
Tee tur bauk tur jep lae ai tee tur bauk mai yahk wai jai
You tell me you’re hurt and ashamed, you tell me you don’t want to trust anyone
เธอเบื่อเธอพอและขอ หยุดพักเรื่องความรักนี้เอาไว้
Tur beua tur por lae kor yoot puk reuang kwahm ruk nee ao wai
You’re bored, you’ve had enough and you want to take a break from love

(*) แต่อย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียว
Dtae yah dtut sin kon tung lohk duay poo chai kon diao
But don’t judge everyone in the world based on one man
ด้วยการไม่เหลียวไปมองผู้ใด
Duay gahn mai liao bpai maung poo dai
With an unwillingness to glance at anyone
อย่าตัดสินคนทั้งโลกจากแผลครั้งดียว
Yah dtut sin kon tung lohk jahk plae krung diao
Don’t judge everyone in the world from one wound
ที่คนอย่างฉันไม่ได้ทำไป
Tee kon yahng chun mai dai tum bpai
Guys like me don’t do that

(**) ใช้ใจเธอเข้ามาเปิดใจของฉัน เธอจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่
Chai jai tur kao mah bpert jai kaung chun tur ja roo wah mun dtahng gun tao rai
Use your heart to open mine, you’ll know just how different we are
ในคำว่ารักที่ฉันมีให้ไป ไม่ได้หวังอะไรกลับคืน
Nai kum wah ruk tee chun mee hai bpai mai dai wung arai glup keun
In the love that I have to give you, I’m not hoping for anything in return
ให้เธอมองเข้ามาในใจของฉัน เธอจะเห็นว่ามันอยู่รอทุกคืน
Hai tur maung kao mah nai jai kaung chun tur ja hen wah mun yoo ror took keun
I want you to look in my heart, you’ll see it’s waiting every night
อยู่ตรงนี้แม้เธอไม่เคยให้ยืน อยู่ตรงนั้นข้างในสายตา
Yoo dtrong nee mae tur mai koey hai yeun yoo dtrong nun kahng nai sai dtah
It’s right here, even though you never let it stand, it’s right there, within sight

ถ้าเธอหยุดร้องไห้เมื่อไหร่ ถ้าวันหนึ่งเธอเปิดหัวใจ
Tah tur yoot raung hai meua rai tah wun neung tur bpert hua jai
If you ever stop crying, if one day you open your heart
มองกลับมาตรงที่ฉัน หากถามว่าความรักแท้อยู่ไหน
Maung glup mah dtrong tee chun hahk tahmw ah kwahm ruk tae yoo nai
Look back over at me, if you ask where true love is

(*,**,**)

ลองเลย / Laung Loey (Try It) [With Wonderframe]
ไม่ใช่เรื่องสมมติ / Mai Chai Reuang Sommoot (Not a Hypothetical Situation)
ไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดี / Mai Yahk Poot Wah Ruk Hai Roo Seuk Dee (I Don’t Want to Tell You I Love You and Make You Feel Good)
พูดว่ารักเบาๆ / Poot Wah Ruk Bao Bao (Softly Saying I Love You)
อย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่น / Yah Ao Reuang Jing Mah Lor Len (Don’t Tease Me With the Truth)
อย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียว / Yah Dtut Sin Kon Tung Lohk Duay Poo Chai Kon Diao (Don’t Judge Everyone in the World Based on One Man)

   
All songs tagged Mek Jirakit