Matthew Deane

All posts tagged Matthew Deane

Title: ระแวง / Rawaeng (Suspicious)
Artist: Matthew Deane (แมทธิว ดีน)
Album: Club Love
Year: 2000

บอกตรงๆฉันน้อยใจ
Bauk dtrong dtrong chun noy jai
Frankly, I’m offended
ที่เธอพาเขามา
Tee tur pah kao mah
That you brought him
บอกตรงๆฉันฝืนใจ
Bauk dtrong dtrong chun feun jai
To tell you frankly, I’m forcing myself
ที่ต้องมาพบกัน
Tee dtaung mah pob gun
To meet him
สิ่งที่เธอให้เขาเป็น
Sing tee tur hai kao bpen
You don’t give him
ไม่ใช่คนสำคัญ
Mai chai kon sumkun
Any importance
แต่แววตาที่ให้กัน
Dtae waew dtah tee hai gun
But the look in your eyes that you give to each other
มีอะไรพิเศษ
Mee arai piset
Has something special

(*) กลัวเธอจะไหวหวั่น
Glua tur ja wai wun
I’m afraid you’ll be shaken
เพราะเขาเข้ามามากไป
Pror kao kao mah mahk bpai
Because he showed up too strongly
ยิ่งได้เห็นเธอคุยกับเขา
Ying dai hen tur kooey gup kao
The more I see you talk with him
ยิ่งได้รู้ว่าเธอชอบใจ
Ying dai roo wah tur chaup jai
The more I know that you like him

(**) กลัวใจที่เขามี ไม่รู้ว่าคิดอะไร
Glua jai tee kao mee mai roo wah kit arai
I’m scared of his feelings, I don’t know what he’s thinking
กลัวจะเสียเธอ ให้กับเขาไป
Glua ja sia tur hai gup kao bpai
I’m scared I’ll lose you to him
แค่ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดใจ
Kae ying kit gor ying bpuat jai
The more I just think about it, the more it breaks my heart

(***) ไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้เธอ
Mai yahk hai krai yoo glai tur
I don’t want anyone else to get near you
ทุกครั้งที่เจอ
Took krung tee jur
Every time that I see him
ก็เกือบจะสิ้นใจต่อหน้าเธอ
Gor geuap ja sin jai dtor nah tur
I nearly die right in front of you
ขอร้องกันเลย
Kor raung gun loey
I’m begging you
อย่าทำให้ฉันระแวง
Yah tum hai chun rawaeng
Don’t make me suspicious
หากว่าเธอยังเหลียวแลฉันอยู่
Hahk wah tur yung liao lae chun yoo
If you still care for me
อย่าให้เขาเจอเธออีกเลย
Yah hai kao jur tur eek loey
Don’t let him see you again

อยากให้เธอบอกเขาเอง
Yahk hai tur bauk kao eng
I want you to tell him yourself
ว่าหลีกไปให้ไกล
Wah leek bpai hai glai
To get far away from you
อย่าให้ฉันต้องพูดเอง
Yah hai chun dtaung poot eng
Don’t make me say it myself
มันจะทำร้ายใจ
Mun ja tum rai jai
It’ll break my heart
เจตนาที่ฉันมี ขอให้เธอเข้าใจ
Jetdtanah tee chun mee kor hai tur kao jai
I hope you understand my intentions
ไม่ต้องการให้เขามา
Mai dtaung gahn hai kao mah
I don’t want him to come
เป็นส่วนหนึ่งของเธอ
Bpen suan neung kaung tur
And be a part of you

(*,**,***,***)

หากว่าเธอนั้นแคร์
Hahk wah tur nun care
If you care
หากว่าเธอยังเหลียวแลฉันอยู่
Hahk wah tur yung liao lae chun yoo
If you still care for me
อย่าให้เขาเจอเธออีกเลย
Yah hai kao jur tur eek loey
Don’t let him see you again

   

คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง : เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์

Title: สามเศร้า / Sahm Sao (Love Triangle)
Artist: Club Love (Navin Tar, Matthew Deane, Briohny)
Album: Club Love
Year: ??

ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง แค่เพียงมีเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng kae piang mee tur
One man’s heart, the man who gave up everything, has only you
ใจผู้ชายคนหนึ่ง คนที่ยอมทุกอย่าง ต้องการเพียงเธอ
Jai poo chai kon neung kon tee yaum took yahng dtaung gahn piang tur
One man’s heart, the man who gave up everything, only needs you

(*) ฟ้า ทำให้เราต้องมาเจอกัน ใจ เราสองคนต้องทรมาน
Fah tum hai rao dtaung mah jur gun jai rao saung kon dtaung toramahn
Heaven made us meet, our two hearts must be tortured

(**) ใจผู้หญิงคนหนึ่ง มันไม่มีคำตอบ อะไรทั้งนั้น
Jai poo ying kon neung mun mai mee kum dtaup arai tung nun
One woman’s heart doesn’t have an answer for anything
มองฟ้าที่กว้างใหญ่ แต่ไยไม่มีทางออก ใจฉันมันสับสน มันร้อนรน
Maung fah tee gwahng yai dtae yai mai mee tahng auk jai chun mun sup son mun raun ron
I look at the vast sky, but why isn’t there a way out? My heart is confused and agitated

(***) โอ้ความรักที่ฉันมี ไม่รู้เมื่อไหร่จะพบสุขเสียที
Oh kwahm ruk tee chun mee mai roo meua rai ja pob sook sia tee
Oh, the love that I have, I don’t know when I’ll finally find happiness
โอ้ความรักที่ฉันมี ทรมานไปถึงวันสุดท้าย
Oh kwahm ruk tee chun mee toramahn bpai teung wun soot tai
Oh, the love I have will be torture until my final days
ใจต่อใจต่างก็รู้จุดหมาย ให้เวลา(ตัดสินใจ)
Jai dtor jai dtahng gor roo joot mai hai welah (dtut sin jai)
Heart to heart, we both know the goal, let time (decide)

ฉันนั้นรอเธอได้ นานแสนนานเท่าไหร่ จะรอเพียงเธอ
Chun nun ror tur dai nahn saen nahn tao rai ja ror piang tur
I can wait for you, however long it’ll be, I’ll wait only for you
เธอนั้นคือทุกอย่าง เธอเหมือนลมหายใจ ต่อชีวิตฉัน
Tur nun keu took yahng tur meuan lom hai jai dtor cheewit chun
You’re my everything, you’re like the breath to my life

(*,**,***,***)

   
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม