Mad Monkeys

All posts tagged Mad Monkeys

Title: อยากเป็นแฟนเธอ (ต้องพึ่งเทวดา) / Yahk Bpen Faen Tur (Dtaung Peung Taywadah) [I Want to Be Your Boyfriend (I Must Depend on God)]
Artist: Mad Monkeys
Album: OST อัศจรรย์คุณครูเทวดา / Utsajun Koon Kroo Taywadah
Year: 2015

คนที่ไม่ขยันเลย กลายเป็นตั้งใจเรียน
Kon tee mai kayun loey glai bpen dtung jai rian
This lazy person now intends to study
ทำเพื่อให้เธอหันมอง ว่าเรียนดี
Tum peua hai tur hun maung wha rian dee
I’ll do it so you’ll see me as studious
วิชาไหนที่เธองง จะติวให้เอง
Wichah nai tee tur ngong ja dtiew hai eng
Any subject you’re confused about, I’ll cram for it myself

คนที่ไม่เคยแข็งแรง ขี้โรคเลยด้วยซ้ำ
Kon tee mai koey kaeng raeng kee rohk loey duay sum
This person who was never strong and always kind of sickly
ทำเพื่อให้เธอหันมอง ว่ากล้ามโต
Tum peua hai tur hun maung wah glahm dtoh
Is doing it so you’ll see me as being muscular
ใครรังแกให้เสียใจ ร้องไห้โฮ
Krai rung gae hai sia jai raung hai hoh
Whoever bullies you and makes you sad, makes you cry, oh
จะไปลุย จะไปเลย เพื่อเธอเอง
Ja bpai looey ja bpai loey peua tur eng
I’ll go after them for you

(*) มหัศจรรย์ มากเลย ที่เปลี่ยนตัวเอง เพราะว่าเธอ
Mahutsajun mahk loey tee bplian dtua eng pror wah tur
It’s miraculous that I’ve changed myself because of you
มหัศจรรย์ มากเลย อยากบอกให้รู้ โอ้วเย่
Mahutsajun mahk loey yahk bauk hai roo oh yeah
It’s miraculous, I want to tell you, oh yeah

(**) อยากเป็นแฟนเธอ อยากเป็นแฟนเธอมากเลย
Yahk bpen faen tur yahk bpen faen tur mahk loey
I want to be your boyfriend, I want to be your boyfriend so badly
มองตาจะรู้ มันเป็นประกายปิ๊งอยู่
Maung dtah ja roo mun bepn bpragai bping yoo
Look into my eyes and you’ll know the doting twinkle
อยากเป็นแฟนเธอ อยากเป็นแฟนเดินควงแขน
Yahk bpen faen tur yahk bpen faen dern kuang kaen
I want to be your boyfriend, I want to be the boyfriend you walk arm-in-arm with
ต้องทำยังไง หรือต้องพึ่งเทวดา
Dtaung tum yung ngai reu dtaung peung taywadah
What must I do? Or do I have to rely on god?

(***) มารักกันไหม รักกันไหม รบกวนเธอหน่อยได้ไหม
Mah ruk gun mai ruk gun mai rop guan tur noy dai mai
Will you love me? Will you love me? Can I bother you?
มารักกันไหม ให้เทวดาดลใจ
Mah ruk gun mai hai taywadah don jai
Will you love me? Let god motivate you
มารักกันไหม รบกวนเธอหน่อยได้ไหม
Mah ruk gun mai rop guan tur noy dai mai
Will you love me? Can I bother you?
มารักกันไหม มารักกันไหม
Mah ruk gun mai mah ruk gun mai
Will you love me? Will you love me?

คนที่ไม่ค่อยทำบุญ กลายเป็นชอบเข้าวัด
Kon tee mai koy tum boon glai bpen chaup kao wut
The person who didn’t really make merit now likes going to the temple
ทำเพื่อให้เธอมั่นใจ ว่าคนดี
Tum peua hai tur mun jai wah kon dee
I do it so you’ll be certain that I’m a good guy
จะดูแลไม่ทิ้งไป ทุกนาที
Ja doo ale mai ting bpai took nahtee
I’ll take care of you at every moment, I won’t leave you
จะมีเธอ จะมีเธอเพียงคนเดียว
Ja mee tur ja mee tur piang kon diao
I’ll have you, I’ll have only you

(*,**,***)

โอมเพี้ยง ให้เธอจงมองตา
Ohm piang hai tur jong maung dtah
Abra cadabra, look in my eyes
นี่เป็นเวทมนต์คาถา และมนตราสะกดใจ
Nee bpen wet mon kah tah lae mon dtrah sagot jai
This is a spell and will hypnotize your heart
อ่ะปาดิดิด ปาดิดุด อ่ะปาดิดิด ปาดิดุด
A bpah di dit bpah di doot a bpah di dit bpah di doot
A bpah di dit bpah di doot a bpah di dit bpah di doot
ทั้งตื่นและหลับจงรักและหลงให้มากกว่าใคร
Tung dteun lae lup jong ruk lae long hai mahk gwah krai
Whether you’re awake or asleep, you will love me and be infatuated with me more than anyone else

(**,***)

Title: แมน แมน แฟนคนเดียว / Maen Maen Faen Kon Diao (Men: One Lover)
Artist: Mad Monkeys
Album: [Single]
Year: 2014

เห็นแล้วชอบไปหมด จะใครก็รักไปหมด
Hen laeo chaup bpai mot ja krai gor ruk bpai mot
I see someone and am completely taken, whoever it is, I’ll fall completely in love
ใจฉันอยากจะโดด โดดโดดเข้าไปรักเลย
Jai chun yahk ja doht doht doht kao bpai ruk loey
My heart wants to jump jump jump and go love

ใจไวอย่างลิง เจอใครปิ๊งปิ๊งไว
Jai wai yahng ling jur krai bping bping wai
My heart is fast like a monkey, meeting anyone, I get smitten quickly
ยิ่งได้เจอคนที่น่ารักสุดสุดให้เต็มห้า
Yin dai jur kon tee naruk soot soot hai dtem hah
The more I meet people who are super cute, I give them five stars
ว่าจะเข้าไปจีบ แลกแลกลิ๊งลิ๊งไลน์
Wah ja kao bpai jeep laek laek ling ling line
I’ll go up and flirt, exchanging Line accounts
แต่เหมือนถูกสั่งถูกสอนว่า
Dtae meuan took sung took saun wah
But it’s like I’m being ordered and instructed
Don’t be casanova ฉันก็เลยต้องจอด
Don’t be a Casanova chun gor loey dtaung jaut
Don’t be a Casanova, so I must stop

(*) Oh Hey อย่าหลายใจ
Oh hey yah lai jai
Oh, hey, don’t be promiscuous
พ่อบอกว่าแมนแมนต้องมีแฟนคนเดียว
Por bauk wah man man dtaung mee faen kon diao
Dad told me men must have only one lover
Oh Hey อย่าเจ้าชู้ ศีลข้อสามก็รู้อยู่
Oh hey yah jao choo seen kor sahm gor roo yoo
Oh, hey, don’t be a player, be aware of the third Buddhist precept

(**) เห็นแล้วชอบไปหมด จะใครก็รักไปหมด
Hen laeo chaup bpai mot ja krai gor ruk bpai mot
I see anyone and am completely taken, whoever it is, I’ll fall completely in love
เหมือนต้องมนต์สะกด โอ๊ยโอ๊ย ใจแตกอีกแล้วเรา
Meuan dtaung mon sagot oy oy jai dtaek eek laeo rao
It’s like I’m under a magic spell, oh, h, my heart is broken again
เห็นแล้วชอบไปหมด จะใครก็รักไปหมด
Hen laeo chaup bpai mot ja krai gor ruk bpai mot
I see anyone and am completely taken, whoever it is, I’ll fall completely in love
ใจฉันอยากจะโดดโดดโดดเข้าไปรักเลย
Jai chun yahk ja doht doht doht kao bpai ruk loey
My heart wants to jump jump jump and go love

ตาโตน่ารักแมชย์กับบิ๊กบิ๊กอาย
Dtah dtoh naruk match gup big big ai
Your big eyes are cute, they match with big big me
ยิ่งเมื่อเธอแต่งตัวเปรี้ยว เห็นแล้วมันยิ่งหมั่นเขี้ยว
Ying meua tur dtaeng dtua bpriao hen laeo mun ying mun kiao
The sexier you dress, I see it and the more I pursue you
เดี๋ยวจะเข้าไปจับจับแจกรักทุกราย
Diao ja kao bpai jup jup jaek ruk took rai
Pretty soon I’ll grab you and hand out my love to everyone
คิดจะโดนเข้าไปซ่า ต้องสงบยืนหลบหน้า
Kit ja dohn kao bpai sah dtaung sangop yeun lop nah
If I think I’m going to get hit with the tingle, I must quietly stand out of the way
เพราะว่าแฟนเธอมา
Pror wah faen tur mah
Because your boyfriend came

(*,**)

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมาณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิ
Gah may soo mi chah jah rah way ra mah nee sik kah bpa tung summaht yah mi
Gah may soo mi chah jah rah way ra mah nee sik kah bpa tung summaht yah mi
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมาณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิ
Gah may soo mi chah jah rah way ra mah nee sik kah bpa tung summaht yah mi
Gah may soo mi chah jah rah way ra mah nee sik kah bpa tung summaht yah mi

(*,**)