Lookpad Cholanan

All posts tagged Lookpad Cholanan

Title: อ้อมแขนที่ไร้หัวใจ / Aum Kaen Tee Rai Hua Jai (An Embrace Without a Heart)
Artist: Lookpad Cholanan (ลูกปัด ชลนรรจ์)
Album: OST ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท / Mai Sin Rai Fai Sawat
Year: 2015

ฟ้าคงสาปเราให้เจอกัน
Fah kong sahp rao hai jur gun
Heaven cursed us to meet
เป็นความผูกพัน ที่ทรมาน
Bpen kwahm pook pun tee toramahn
And have a torturous relationship
เหนี่ยวรั้งไว้ข้างกัน นานแสนนาน
Niao rung wai kahng gun nahn saen nahn
Remaining at each other’s side for so long
ทั้งๆ ที่ไม่ต้องการ กันเลย
Tung tung tee mai dtaung gahn gun loey
Even though we don’t want each other

(*) จะทรมานไปถึงเมื่อไร ไม่เข้าใจทำไมเธอช่างโหดร้าย
Ja toramahn bpai teung meua rai mai kao jai tummai tur chahng hot rai
How long will this torture last? I don’t know why you’re so cruel
ฉันไปทำอะไร เธอถึงไม่สนไม่เคยใยดี
Chun bpai tum arai tur teung mai son mai koey yai dee
Whatever I do, you never pay attention, never care
บอกฉันให้เข้าใจที ว่าผิดที่ใด ถ้าเธอไม่รักก็ทิ้งฉันไว้ลำพัง
Bauk chun hai kao jai tee wah pit tee dai tah tur mai ruk gor ting chun wai lumpung
Tell me and let me understand where I went wrong, if you don’t love me, leave me alone
ไม่รักแล้วรั้งฉันไว้ทำไม ต้องช้ำใจแค่ไหน
Mai ruk aleo rung chun wai tummai dtaung chum jai kae nai
If you don’t love me, why hold me back? How much must I hurt?
ต้องอยู่ในอ้อมแขนของคนที่ไม่เคยรัก
Dtaung yoo nai aum kaen kaung kon tee mai koey ruk
I must stay in the embrace of a person who never loved me

เหมือนคำสาปฟ้า ยิ่งแกล้งกัน
Meuan kum sahp fah ying glaeng gun
It’s like heaven’s curse keeps teasing us
ฉันควรเกลียดชัง เรื่องที่เจอ
Chun kuan gliet chung reuang tee jur
I should loathe the things I’ve faced
แต่แล้วมันกลับมีแต่หน้าเธอ
Dtae laeo mun glup mee dtae nah tur
But now I’ve ended up having only your face
คิดถึงวนเวียนในใจ ตลอดมา
Kit teung won wian nai jai dtalaut mah
That I think about, circulating in my heart forever

(*)

โกรธเคืองเจ็บแค้น
Groht keuang jep kaen
Angry, irritated, hurt, and mad
ฉันไปทำอะไร เธอถึงไม่สนไม่เคยใยดี
Chun bpai tum arai tur teung mai son mai koey yai dee
Whatever I do, you never pay attention, never care
บอกฉันให้เข้าใจที ว่าผิดที่ใด ถ้าเธอไม่รักก็ทิ้งฉันไว้ลำพัง
Bauk chun hai kao jai tee wah pit tee dai tah tur mai ruk gor ting chun wai lumpung
Tell me and let me understand where I went wrong, if you don’t love me, leave me alone
ไม่รักแล้วรั้งฉันไว้ทำไม ต้องช้ำใจแค่ไหน
Mai ruk aleo rung chun wai tummai dtaung chum jai kae nai
If you don’t love me, why hold me back? How much must I hurt?
ต้องอยู่ในอ้อมแขนของคนที่ไม่เคยรัก
Dtaung yoo nai aum kaen kaung kon tee mai koey ruk
I must stay in the embrace of a person who never loved me

ต้องอยู่ในอ้อมแขนของคนที่ไม่เคยรัก
Dtaung yoo nai aum kaen kaung kon tee mai koey ruk
I must stay in the embrace of a person who never loved me

Title: รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ / Ruk Tao Rai Gor Yung Mai Por (However Much I Love You, It’s Still Not Enough)
Artist: Lookpad Cholanan
Album: [Single]
Year: 2008

ฉันรู้ดีว่ายังไม่ดีพร้อม ฉันก็ทำได้ดีแค่เท่านั้น
Chun roo dee wah yung mai dee praum chun gor tum dai dee kae tao nun
I know I’m still not good for you, this is the best I can do
ฉันแค่ยอมทำทุกอย่าง ที่เธอจะไม่ต้องเสียใจ
Chun kae yaum tum took yahng tee tur ja mai dtaung sia jai
I’ll do everything to keep you from being sad
คิดทบทวนคนเดียวอยู่บ่อยครั้ง รักเธอจนลืมตัวมากไปไหม
Kit top tuan kon diao yoo boy krung ruk tur jon leum dtua mahk bpai mai
I reconsider being alone often, do I love you too much that I forget myself?
ทำเพื่อเธอแล้วยังไง แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน
Tum peua tur laeo yung ngai dtae soot tai tur gor ting gun
I’ve done it for you and now what? In the end, you left me

(*) ยิ่งมันรักมากเท่าไหร่ ดีแค่ไหนไม่สำคัญ
Ying mun ruk mahk tao rai dee kae nai mai sumkun
However much I love you, however good I am, it’s not important
เมื่อสุดท้ายไม่รักกัน แล้วฉัน ไม่มีความหมาย
Meua soot tai mai ruk gun laeo chun mai mee kwahm mai
When in the end, you don’t love me, I’m meaningless
อยากจะเห็นคนดีของเธอ คนแบบไหนที่เธอรักจิง
Yahk ja hen kon dee kaung tur kon baep nai tee tur ruk jing
I want to see your perfect person, what sort of person would you really love?
ที่เธอจะ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ทำให้เค้าเสียใจ
Tee tur ja mai taut ting mai tum hai kao sia jai
Whom you won’t abandon and won’t make sad
หากว่าฉันรักเธอไม่พอ ดีไม่พอจะไม่โทษใคร
Hahk wah chun ruk tur mai por dee mai por ja mai toht krai
If I didn’t love you enough or wasn’t good enough, I won’t blame anyone else
โทษตัวเองโทษหัวใจ รักเท่าไหร่ ก็คงไม่พอ
Toht dtua eng toht hua jai ruk tao rai gor kong mai por
I blame myself, I blame my heart, however much I loved you, it wasn’t enough

รักฉันมีให้เธอเพียงเท่านี้ ทั้งหมดใจที่มีก็เท่านั้น
Ruk chun mee hai tur piang tao nee tung mot jai tee mee gor tao nun
This is all the love I have for yo, that’s all my heart
ถ้าไม่พอที่ต้องการ ก็ยังไม่รู้ต้องทำไง
Tah mai por tee dtaung gahn gor yung mai roo dtaung tum ngai
If it’s not enough for what you want, I still don’t know what to do
ขอวอนเธอแค่สักอย่างได้ไหม ถ้าเธอมีน้ำใจครั้งสุดท้าย
Kor waun tur kae suk yahng dai mai tah tur mee num jai krung soot tai
I just want to beg you, if you have any kindness at all
ช่วยบอกฉันช่วยอธิบาย บอกให้ทำใจซะที
Chuay bauk chun chuay attibai bauk hai tum jai sa tee
Please tell me, please explain, tell me so I can come to terms with it

(*)

อยากจะเห็นคนดีของเธอ คนแบบไหนที่เธอรักจิง
Yahk ja hen kon dee kaung tur kon baep nai tee tur ruk jing
I want to see your perfect person, what sort of person would you really love?
ที่เธอจะ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ทำให้เค้าเสียใจ
Tee tur ja mai taut ting mai tum hai kao sia jai
Whom you won’t abandon and won’t make sad
หากว่าฉันรักเธอไม่พอ ดีไม่พอจะไม่โทษใคร
Hahk wah chun ruk tur mai por dee mai por ja mai toht krai
If I didn’t love you enough or wasn’t good enough, I won’t blame anyone else
โทษตัวเองโทษหัวใจ รักเท่าไหร่ ก็คงไม่พอ
Toht dtua eng toht hua jai ruk tao rai gor kong mai por
I blame myself, I blame my heart, however much I loved you, it wasn’t enough
รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ
Ruk tao rai gor yung mai poor
However much I love you, it still not enough