Lipta

All posts tagged Lipta

Title: Good Luck
Artist: Lipta ft. Mayarap
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ขอให้เธอโชคดี กับคนที่เธอรัก
Kor hai tur chohk dee gup kon tee tur ruk
I wish you good luck with the person you love
ขอให้เธอ happy กับใครคนนั่น
Kor hai tur happy gup krai kon nun
I hope you’re happy with them
ขอให้เธอได้รักกับเขาไปนานๆ
Kor hai tur dai ruk gup kao bpai nahn nahn
I hope you can love him for a long time
ให้เขานั้นเป็นทุกอย่างอย่างที่เธอต้องการ
Hai kao nun bpen took yahng yahng tee tur dtaung gahn
And that he’s everything you could ever want
ไม่ต้องห่วง ฉันยัง ok
Mai dtaung huang chun yung okay
You don’t have to worry, I’m still okay

ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก
Kor hai tur chohk dee gup kon tee tur ruk
I wish you good luck with the person you love
กับคนที่เธอเพิ่งเจอเมื่อไม่นานนัก
Gup kon tee tur perng jur meua mai nahn nuk
With the person whom you just met not too long ago
ป่าวนะ ฉันไม่ได้บอกว่าใจเธอง่ายไป
Bpao na chun mai dai baukw ah jai tur ngai bpai
No, I’m not saying that your heart is too easy
เธออาจจะคุยมานานแล้วแต่ฉันไม่รู้ก็ได้ไง
Tur aht ja kooey mah nahn laeo dtae chun mai roo gor dai ngai
You might have been talking for a long time, how should I know?
ฉันจะไม่โทษใครกับสิ่งที่ฉันกำลังเจอ
Chun ja mai toht krai gup sing tee chun gumlung jur
I won’t blame anyone for the things that I’m facing
แต่ฉันเป็นห่วงกลัวบาปกรรมตามทันเธอ
Dtae chun bpen huang glua bahp gum dtahm tun tur
But I’m worried, afraid karma is following you
ขอให้เขาเป็นมนต์ขลังคอยแก้เคล็ด
Kor hai kao bpen mon klung koy gae klet
I hope he’s a magic spell that fixes it all
ยามเธอผิดหวังยังมีฉันอย่าเอาน้ำตาให้แม่เช็ค
Yahm tur pit wung yung mee chun yah ao num dtah hai mae chek
When you’re disappointed, you still have me, don’t bring your tears for your mom to check

(*)

เธอไม่ต้องห่วงฉันฉันโอเค
Tur mai dtaung huang chun chun okay
You don’t have to worry about me, I’m okay
อาจจะมีบางครั้งเมาเดินโซเซ
Aht ja mee bahng krung mao dern soh say
There may be some times that I’m staggering drunk
แค่บางครั้งก็กินไม่ลง บางครั้งก็นอนไม่ได้
Kae bahng krung gor gin mai long bahng krung gor naun mai dai
Some times I don’t want to eat, some times I can’t sleep
บางครั้งกระสับกระส่ายนี่แหละโอเค
Bahng krung grasup grasai nee lae okay
Sometimes I’m just agitated, okay?
ดีใจด้วยที่เธอเจอคนที่รักสักที
Dee jai duay tee tur jur kon tee ruk suk tee
Congratulations for finally finding someone who loves you
ขอให้เขาซื่อสัตย์จงรักเเล้วก็ภักดี
Kor hai kao seu sut jong ruk laeo gor puk dee
I hope he’s faithful and will be loyal to his love
จะไม่ขอให้เธอเจ็บ จะไม่ขอให้เธอป่วย
Ja mai kor hai tur jep ja mai kor hai tur bpuay
And won’t hurt you, won’t cause you pain
จะขอให้รักกันนานๆเเละ จะขอให้เธอรวย
Ja kor hai ruk gun nahn nahn lae ja kor hai tur ruay
I hope he loves you for a long time, and I hope you’re well-off

ไปเลยไม่ต้องสงสาร ปล่อยให้ทรมาน
Bpai loey mai dtaung song sahn bploy hai toramahn
Go, you don’t have to pity me, leave me to be tortured
เดี๋ยวก็คงโอเค เธอไม่ต้องลังเล
Diao gor kong okay tur mai taung lung lay
Pretty soon, I’ll be okay, you don’t have to hesitate
ที่จะเดิน เดินจากไป
Tee ja dern dern jahk bpai
From walking, walking away

(*,*)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap lyrics : Maiyarap
Arranged : Tabeazy (Tab Thanapol)

Title: หมอกร้าย / Mauk Rai (Bad Fog)
Artist: Lipta ft. Fongbeer & Kob the X Factor
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อก่อนเราเคยมีความรัก
Meua gaun rao koey mee kwahm ruk
We used to have love before
ทุกอย่างระหว่างเราสองคน
Took yahng rawahng rao saung kon
Everything between the two of us
เมื่อก่อนเราเคยมีความฝัน
Meua gaun rao koey mee kwahm fun
We used to have dreams before
อยู่ตรงกลางระหว่างเราสองคน
Yoo dtrong glahng rawahng rao saung kon
Right in between the two of us

(*) แต่ฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปลุกคุมหัวใจ
Dtae chun wun nee hen mek mauk rai kao mah bplook koom hua jai
But today, I see the bad fog roll over my heart
และเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคน
Lae hen tur gumlung bpai gup krai kon nun eek kon
And I see you leaving with someone else
บนทางที่เคยบอกกับฉัน
Bon tahng tee koey bauk gup chun
On the path where you once told me
ว่ามันเป็นทางของฉันและเธอ
Wah mun bpen tahng kaung chun lae tur
Was ours

(**) รักแท้อาจจะไม่มีแล้ว
Ruk tae aht ja mai mee laeo
There’s no more true love
หรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่เเท้
Reu chun bpen kon tum hai mun glup glai bpen mai tae
Or was I the one who ended up making it untrue?
อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นเเผล
Aht ja bpen pror chun eng tee tum arai hai jai tur bpen plae
It might be because I did something to scar your heart
แต่ฉันไม่รู้ตัว
Dtae chun mai roo dtua
But I didn’t realize it
จะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครอีกคนนั้น
Ja mai mua toht tur te ebpai ruk krai eek kon nun
I won’t go blaming you for loving someone else
จะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉัน
Ja mai kit wah tur bpen kon tee tum rai chun
I won’t pretend that you’re the person who hurt me
อาจเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้
Aht bpen pror chun eng dee mai por tur loey mai ror poo chai kon nee
It might be because I’m not good enough, so you didn’t wait for me

ทบทวนทุกการกระทำเหมือนกับเช็คสัมภาระ ก็ได้แต่คิดในใจ ทำอะไรผิดไปรึเปล่าว้าา
Top tuan took gahn gratum meuan gup check sum pahra gor dai dtae kit nai jai tuma rai pit reu bplao wah
I’ve reconsidered every action like I was checking luggage, but I can only think in my heart, did I do something wrong?
บางอย่างขาดบางอย่างเกินหรือเพราะอะไร ที่ทำให้รักแท้ต้องกลับกลายเป็นแพ้ไป
Bahng yahng kaht bahng yahng gern reu pror arai tee tum hai ruk tae dtaung glup glai bpen pae bpai
Missing some things, too much of others, or what was it that made our true love end up being a failure?
สัมภาระคือทุกข์สุขที่แชร์กัน เราโหลดขึ้นสายการบินที่เรียกว่าความสัมพันธ์ มีฉันและมีเธอเป็นกัปตัน จุดหมายปลายทางคือแก่ตายไปด้วยกัน
Sumpahra keu took sook tee chare gun rao loht keun sai gahn bin tee riak wahkwahm sumpun mee chun lae mee tur bpen captain joot mai bplai tahng keu gae dtai bpai duay gun
Our luggage was the sadness and happiness we shared, we loaded it onto the flight called “relationship,” you and I were the captains, our destination was till death do us part
แต่เราคงเป็นนักบินที่มือใหม่ พอเจออากาศแปรปรวนจึงทำให้เครื่องเราสั่นไหว ตัวแปรทั้งคนอื่นทั้งภายใน ยังไม่ทันจะครึ่งทางเธอก็เริ่มจะถอดใจ
Dtae rao kong bpen nuk bin tee meu mai por jur ahgaht bprae bpruan jeung tum hai kreuang rao sun wai dtua bprae tung kon eun tung pai nai yung mai tun ja kreung tahng tur gor rerm ja taut jai
But we were novice pilots, as soon as we met a change in weather that made the plane shake, the underlying variables of both other people and inside still couldn’t make it half way, and you started to get discouraged
ปัญหาไม่ยากเกินจะฝ่าไป แต่ที่เครื่องเราตก เพราะว่าเธอไม่มีใจ
Bpunhah mai yahk gern ja fah bpai dtae tee kreuang rao dtok pror wah tur mai mee jai
The problem wasn’t too hard to solve, but the reason our plane crashed was because you didn’t have any feelings for me
ให้เธอดีดตัวออกจากเครื่องไป ไปอยู่กับคนของเธอส่วนฉันจะตกตามเครื่องไป
Hai tur deet dtua auk jahk kreaung bpai bpai yoo gup kon kaung tur suan chun ja dtok dtahm kreaung bpai
Making you eject yourself from the plane and go to be with your special someone, as for me, I went down with the aircraft

(*,**,**)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Fongbeer
Rap lyrics : Kob the X factor
Arranged : Lipta

Title: คิดถึงเสมอ / Kit Teung Samur (I Always Miss You)
Artist: Lipta ft. O Room39
Album: [Single]
Year: 2018

เเต่ละวัน ที่ผ่านพ้นนั้นช่างยาวนาน
Dtae la wun tee pahn pon nun chahng yao nahn
Each day that passes by is so long
ไม่ได้เหมือนที่เธอนั้นบอก ว่าไม่นานก็คงหายดี
Mai dai meuan tee tur nun bauk wah mai nahn gor kong hai dee
It’s not like you told me, that soon things would get better
ยังไม่ชินกับเวลา ที่มองไปเเล้วไม่มีเธอ
Yung mai chin gup welah tee maung bpai laeo mai mee tur
I’m still not used to looking and not seeing you
ยังคงคิดถึงเธอตลอด
Yung kong kit teung tur dtalaut
I still always miss you
เเม้ว่าเธอต้องการให้ลืม
Mae wah tur dtaung gahn hai leum
Even though you want me to forget

(*) พยายาม จะเเข็งใจ ก้าวเดินต่อไปทุกวัน
Payayahm ja kaeng jai gao dern dtor bpai took wun
I try to be strong and continue on every day
แต่ไม่รู้ว่าทุกวันของเธอนั้น
Dtae mai roo wah took wun kaung tur nun
But I don’t know if your every day
เเตกต่างจากฉันบ้างไหม
Dtaek dtahng jahk chun bahng mai
Is different from mine

(**) ถ้าในวันนี้เธอเป็นสุขกับใครๆ
Tah nai wun nee tur bpen sook gup krai krai
If you’re happy with someone else today
ฉันก็ยินดีทั้งหัวใจไปกับเธอ
Chun gor yin dee tung hau jai bpai gup tur
I’m truly happy for you
เเม้ว่าเราต้องจบไป
Mae wah rao dtaung jop bpai
Even though we must end
เเละถ้าในวันนี้เธอไม่สุขสบายใจ
Lae tah nai wun nee tur mai sook sabai jai
And if today you’re not too well
ยังคิดถึงคนๆนี้ยังไงแค่กลับมา
Yung kit teung kon kon nee yung ngai kae glup mah
And still miss me, no matter what, just come back
มาหากัน เพราะว่าฉัน นั้นคิดถึงเธอเสมอ
Mah hah gun pror wah chun nun kit teung tur samur
Come and see me, because I always miss you

หากจะมองว่าเวลา อาจจะทำให้ลืมวันเก่า
Hahk ja maung wah welah aht ja tum hai leum wun gao
If you expect time to make you forget about the old days
ไม่อยากนึกถึงเรื่องของเรา ฉันจะยอมเข้าใจด้วยดี
Mai yahk neuk teung reaung kaung rao chun ja yaum kao jai duay dee
And you don’t want to think about our story, I’m perfectly willing to understand

(*,**,**)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : O Room39
Arranged : Tin Napalai and Lipta

Title: Bad Luck
Artist: Lipta ft. The Toys
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยู่ตัวคนเดียวฉันเริ่มจะชิน
Yoo dtua kon diao chun rerm ja chin
Living alone, I’m starting to get used to it
ไม่ค่อยจะอินเรื่องราวความรักเท่าไหร่
Mai koy ja in reuang rao kwahm ruk tao rai
I don’t really get into love stories
ผู้คนเข้ามาก็ผ่านไป
Poo kon kao mah gor pahn bpai
People come and go
อยู่ตัวคนเดียวมานานเท่าไหร่ฉันเองไม่รู้
Yoo dtua kon diao mah nahn tao rai chun eng mai roo
I don’t know how long I’ve been alone
ว่าเพราะอะไร ฉันทำอะไรผิดไป
Wah pror arai chun tum arai pit bpai
Or why I do everything wrong

(**) ไม่เคยมีดวงกับความรักซะเลย
Mai koey mee duang gup kwahm ruk sa loey
I’ve never had destiny with love
รักใครทีไรเขาก็ทำเฉยเฉย
Ruk krai tee rai kao gor tum choey choey
Whenever I love anyone, they act indifferent
ไม่เคยสำคัญอะไร
Mai koey sumkun arai
I’m never important
ไม่เคยมีดวงกับความรักสักที
Mai koey mee duang gup kwahm ruk suk tee
I’ve never had destiny with love
นานแค่ไหนที่ต้องเป็นอย่างนี้
Nahn kae nai tee dtaung bpen yahng nee
How long must things be like this?
อยากให้ฟ้าช่วยตอบฉันที
Yahk hai fah chuay dtaup chun tee
I want heaven to please answer me

เปิดฟังเสียงเพลงวันที่ฉันเอง
Bpert fung siang pleng wun tee chun eng
I turn on the music when I
ไม่มีผู้ใดเคียงข้างกายในตอนนี้
Mai mee poo dai kiang kahng gai nai dtaun nee
Don’t have anyone beside me right now
จับมือใครก็โดนสะบัดทิ้ง
Jup meu krai gor dohn sabut ting
When I hold anyone’s hand, I get shaken off
ให้ทำอย่างไรกว่าเธอจะมาถึง
Hai tum yahng rai gwah tur ja mah teung
What do you want me to do until you get it?
You just little girl but im just lil bird
You’re just a little girl, but I’m just a little bird
ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอคงไม่หันมอง
Mai wah ja tum yahng rai tur kong mai hun maung
No matter what I do, you won’t look at me
คงต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอีกนานไม่มีใครมาจ้องมองละจับจองสักทีและฉันก็รู้ดีว่า
Kong dtaung yoo baep nee dtor bpai eek nahn mai mee krai mah jaung maung la jup jaung suk tee lae chun gor roo dee wah
I probably have to continue living like this for a long time, without anyone staring at me or claiming me, and I know full well that

(**)

เธออาจไม่เข้าใจ ในบางทีที่เผลอไป
Tur aht mai kao jai nai bahng tee tee plur bpai
You might not understand, sometimes when I’m careless
ในวันที่ไม่มีใครก็ฉันไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิด
Nai wun tee mai mee krai gor chun mai dai kit wah mun ja bpen reuang tee pit
When I don’t have anyone, I don’t think it’s something wrong
คิดในแง่ดีก็ฉันไม่ได้โรคจิตละกัน
Kit nai ngae dee gor chun mai dai rohk jit la gun
I’m optimistic, I’m not insane
เพียงแค่เผลอไปพลั้งไปรักใครๆ
Piang kae plur bpai plung bpai ruk krai krai
I just carelessly mess up and love someone
ก็ตอนสุดท้ายตัวฉันกลับไม่เหลือใคร
Gor dtaun soot tai dtua chun glup mai leua krai
But in the end, I end up with no one left
หรือจะควรจะชิน ไม่ต้องคิดอะไรให้มากมาย
Reu ja kuan ja chin mai dtaung kit arai hai mahk mai
Or should I get used to it? There’s no need to think about things so much

(*,**)

   

Produced : Lipta
Written and composed : Lipta and The Toys
Arranged : Mac Sarun and Lipta

Title: Let’s Go
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2017

มันนานเท่าไหร่แล้วนะ มันนานเท่าไร
Mun nahn tao rai laeo na mun mahn tao rai
How long has it been now? How long has it been
ที่เราไม่ได้ไปไหนด้วยกัน
Tee rao mai dai bpai nai duay gun
Since we last went somewhere together?
มันนานแค่ไหน ที่ฉันเเละเธอติดอยู่กับ
Mun nahn kae nai tee chun lae tur dtit yoo gup
How long has it been since you and I have stuck
เรื่องและบรรยากาศซ้ำๆ
Reuang lae bunyahgaht sum sum
To the same story and mood over and over?

(*) ไม่รู้ว่านานแค่ไหน ที่เรา
Mai roo wah nahn kae nai tee rao
I don’t know how long it’s been since we’ve
ไม่ได้หยุดพักจริงๆสักที
Mai dai yoot puk jing jing suk tee
Last had a proper rest
แค่อยากออกไปไหนก็ได้เลยตอนนี้
Kae yahk auk bpai nai gor dai loey dtaun nee
I just want to go out anywhere right now

(**) อยากให้เธอไปด้วยกัน
Yahk hai tur bpai duay gun
I want you to go with me
อยากให้ไปเที่ยวด้วยกัน
Yahk hai bpai tiao diao gun
I want you to go out with me
ไปเจอแม่น้ำทะเลภูเขา ไปแตะขอบฟ้าในบ่ายวันเสาร์พร้อมพร้อมกัน
Bpai jur mae num talay poo kao bpai dtae kaup fah nai bai wun sao praum praum gun
To go find the river, the sea, the mountains, to go touch the horizon on a Saturday afternoon with me
อยากให้ เราไปทุกที่
Yahk hai rao bpai took tee
I want us to go everywhere
จะคอยดูแลเธอให้ดี
Ja koy doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
ไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหน
Mai bpai dtaun nee ja bpai dtaun nai
If we don’t go now, when will we go?
รีบเก็บกระเป๋าแล้วเดินออกไปด้วยกัน
Reep gep grabpao lae dern auk bpai duay gun
Hurry up and pack your bags and leave with me

อุปสรรคที่ยากที่สุดคือการก้าวออกไปให้ผลประตู
Oobpasuk tee yahk tee soot keu gahn gao auk bpai hai pon bpradtoo
The hardest obstacle is getting out the door
เก็บกระเป๋า พักยาวยาว
Gep grabpao puk yao yao
Grab your bags, let’s take a long vacation
ออกไปดูโลกให้รู้
Auk bpai doo lohk hai roo
Let’s go out and get to know the world
จะไกลหรือจะใกล้
Ja glai reu ja glai
Far or near
จะเครื่องบินหรือรถไฟ
Ja kreuang bin reu rot fai
Plane or train
จะหาดทรายหรือต้นไม้
Jahaht sai reu dton mai
Sand or trees
จะขึ้นเหนือหรือล่องใต้
Ja keun neua reu laung dtai
Up north or down south
ที่ไหนก็คงไม่สำคัญ สำคัญที่เราไปด้วยกัน
Tee nai gor kong mai sumkun sumkun tee rao bpai duay gun
The place isn’t important, what’s important is that we go together

(*,**,**)

เจอแม่น้ำทะเลภูเขาขอบฟ้า
Jur mae num talay poo kao kaup fah
See the river, the sea, the mountains, the horizon

   

Produced by : Lipta
Written and Composed : Lipta
Arranged : Jittipon Thawornkit and Lipta

Title: ออกตัว / Auk Dtua (Out of My Comfort Zone)
Artist: Lipta (ลิปตา)
Album: OST My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน / My Dear Loser Ruk Mai Ao Tahn
Year: 2017

ในมุมนึงนั้นยังมีแววตาคู่หนึ่ง ที่มองเธอแม้ว่าเธอไม่เคยรู้สึก
Nai moom neung nun yung mee waew dtah koo neung tee maung tur mae wah tur mai koey roo seuk
In a certain corner, there’s a gaze that’s watching you, even though you never feel it
ในส่วนลึกรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ ก็เข้าใจ ฉันเป็นใคร
Nai suan leuk roo wah kong bpen bpai mai dai gor kao jai chun bpen krai
Deep down I know it’s impossible, I understand who I am

ไม่ว่าใครเขาเห็นเธอก็คงรักเธอ
Mai wah krai kao hen tur gor kong ruk tur
No matter who sees you, they love you
ก็เหมือนฉันที่รักเธอตั้งแต่เราเจอกัน
Gor meuan chun tee ruk tur dtung dtae rao jur gun
Just like me who has loved you since we met
และทุกครั้งที่ฉันได้มาพบกับเธอ
Lae took krung tee chund ai mah pob gup tur
And every time that I see you
เป็นความจริง ที่เหมือนฝัน
Bpen kwahm jing tee meuan fun
It’s the truth that it’s like a dream

(*) ชีวิตเรา นั้นแสนสั้น
Cheewit rao nun saen sun
Our lives are so short
ส่วนตัวฉันอยากใช้มันไปพร้อมพร้อมเธอ
Suan dtua chun yahk chai mun bpai praum praum tur
For me, I want to spend it with you
และสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นคิดมันมาเสมอ
Lae sing neung tee chun nun kit mun mah samur
And the one thing that I’m always thinking
จะขอลองทำให้เต็มที่
Ja kor laung tum hai dtem tee
Is that I want to try making the most of it

(**) จะออกตัวรักเธอดูสักที แต่ยังกลัวว่าวันนี้ยังไม่ดีพอ
Ja auk dtua ruk tur doo suk tee dtae yung glua wah wun nee yung mai dee por
I’ll get out of my comfort zone and finally try loving you, but I’m still scared that today I’m still not good enough
อยากที่จะขอเวลาพิสูจน์ตัวเองได้ไหม
Yahk tee ja kor welah pisoot dtua eng dai mai
I want to ask for some time to prove myself
จะออกตัวรักเธอดูสักที จะทำให้เธอคนนี้ได้เข้าใจ
Ja auk dtua ruk tur doo suk tee ja tum hai tur kon nee dai kao jai
I’ll get out of my comfort zone and finally try loving you, I’ll make you understand
คนที่มันไม่เอาไหน เขารักเธอไม่น้อยไปกว่าใคร
Kon tee mun mai ao nai kao ruk tur mai noy bpai gwah krai
That this useless person loves you no less than anyone else

(*,**,**)

คนที่ไม่เอาไหน เขารักเธอไม่น้อยไปกว่าใคร
Kon tee mun mai ao nai kao ruk tur mai noy bpai gwah krai
That this useless person loves you no less than anyone else

 ;  

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ลิปตา

Title: รอเธอเสียใจ / Ror Tur Sia Jai (Waiting for You to Feel Sad)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2017

ได้อ่านข้อความที่เขียนมา
Dai ahn kor kwahm tee kian mah
I read the message you sent me
ได้เจอกับเธอพร้อมน้ำตา
Dai jur gup tur praum num dtah
I found you in tears
ฉันเองไม่รู้ว่า จะถามเธอดีไหม
Chun eng mai roo wah ja tahm tur dee mai
I don’t know if it would be good to ask
เรื่องเขาอีกแล้วใช่ไหมเธอ
Reuang kao eek laeo chai mai tur
It’s about him again, isn’t it?
เรื่องเดิมที่เธอต้องพบต้องเจอทุกวัน
Reuang derm tee tur dtaung pob dtaung jur took wun
The same problems that you must face every day
ต้องเจ็บซ้ำๆ ไม่รู้จะพูดอย่างไร
Dtaung jep sum sum mai roo ja poot yahng rai
You must hurt over and over, I don’t know what to say

(*) เพราะฉัน เป็นได้แค่คนรับฟัง
Pror chun bpen dai kae kon rup fung
Because I can only be the person willing to listen
ไอ้คนอย่างฉันจะมีสิทธิ์พูดอะไร
Ai kon yahng chun ja mee sit poot arai
What does a person like me have the right to say?
และแม้ รักเธอจนเต็มหัวใจ
Lae mae ruk tur jon dtem hua jai
And even though I love you with my entire heart
แต่ถ้าเขายังอยู่ ฉันนั้นคงทำได้แต่
Dtae tah kao yung yoo chun nun kong tum dai dtae
If he’s still here, I can only

(**) ได้แต่รอให้เธอเลิกกับเขา รอให้เธอต้องเสียใจ
Dai dtae ror hai tur lerk gup kao ror hai tur dtaung sia jai
I can only wait for you to break up with him, wait for you to be sad
รอให้เธอถูกทำร้าย รอให้เขาไม่ดูแลเธอ
Ror hai tur took tum rai ror hai kao mai doo lae tur
Wait for you to get hurt, wait for him to not take care of you
รอคอยวันนั้น ฉันเอง ฉันเชื่อว่าทำได้ดีกว่าเขา
Ror koy wun nun chun eng chun cheua wah tum dai dee gwah kao
I’m waiting for that day, I, I believe that I can do better than him
คนอย่างเขามีค่าอะไรคู่ควรไหม ที่เธอต้องเสียใจ
Kon yahng kao mee kah arai koo kuan mai tee tur dtaung sia jai
What value does he have that’s worth you having to be sad?

ยังมีสิ่งหนึ่งที่คาใจ ถ้าวันหนึ่งเธอกับเขาเลิกรากันไป
Yung mee sing neung tee kah jai tah wun neung tur gup kao lerk rah gun bpai
There’s still one thing remaining in my hear; if one day you and he break up
ฉันควรทำไง และฉันนั้นพอจะมีสิทธิ์ไหม
Chun kuan tum ngai lae chun nun por ja mee sit mai
What should I do? And would I have enough rights?

(*,**)

ฉันรอให้เธอเสียใจ เพราะถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่
Chun ror hai tur sia jai pror tah gert keun meua rai
I’m waiting for you to feel sad, because if it ever happens
มันจะเป็นเวลาของเรา
Mun ja bpen welah kaung rao
It’ll be our time

(**)

   

Produced, Written, Composed and Arranged : Lipta

  
A nice song for anyone painfully watching a friend in a bad relationship, patiently waiting for your turn

Title: รู้ / Roo (Know)
Artist: Lipta ft. Pingpong (ปิงปอง) Soul After Six
Album: [Single]
Year: 2017

(*) รู้ ฉันรู้ดี อย่าเลย รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
Roo chun roo dee yah loey roo wah tur bplian bpai
I know, I know full well, don’t, I know that you’ve changed
คิดทิ้งไปกับเขา
Kit ting bpai gup kao
And you’re thinking of dumping me for him

รักเพียงแต่เธอ ไม่เคยเหลือใจให้คนอื่น
Ruk piang dtae tur mai koey leua jai hai kon eun
I only love you, I never have any of my heart left for anyone else
คิดเพียงแต่เธอ แต่เธอไม่รู้
Kit piang dtae tur dtae tur mai roo
I only think of you, but you don’t know
หากเธอต้องการเขา ให้เธอจดจำไว้
Hahk tur dtaung gahn kao hai tur jot jum wai
If you need him, I want you to remember
ว่าใครคนหนึ่งที่ยังคงรักเธอหมดใจ
Wah krai kon neung tee yung kong ruk tur mot jai
That there’s someone who still loves you with all of his heart
ที่ไปคงเป็นฉัน ห่างกันก็หวั่นไหว
Tee bpai kong bpen chun hahng gun gor wun wai
I’m probably the one who will go, if we’re separated, I get nervous
อย่าหลอกให้ตายใจ อย่างน้อยฉันก็รู้
Yah lauk hai dtai jai yahng noy chun gor roo
Don’t trick me and devastate me, at least I know

(*)

(**) รู้ ฉันรู้ดี หมดรัก แล้วก็คงจากไป
Roo chun roo dee mot ruk laeo gor kong jahk bpai
I know, I know full well you’ve run out of love for me and are probably leaving
ทิ้งฉันไว้ให้เหงา
Ting chun wai hai ngao
Abandoning me to be lonely

แม้ว่าเวลา จะทำให้ใจใครไกลห่างกัน
Mae wah welah ja tum hai jai krai glai hahng gun
Even tough time will make people’s hearts distant
แม้ว่าคืนวัน จะเวียนหมุนไป
Mae wah keun wun ja wian moon bpai
Even though the days and nights will cycle
ให้เธอได้ฟังไว้ ให้เธอจดจำไว้
Hai tur dai fung wai hai tur jot jum wai
I want you to listen, I want you to remember
ส่วนหนึ่งในดวงใจ คือเธอเท่านั้น
Suan neung nai duang jai keu tur tao nun
The one part in my heart is only you
ห่วงเธอเข้าใจไหม กลับมาอีกได้ไหม
Huang tur kao jai mai glup mah eek dai mai
Do you understand I’m worried about you? Please come back again
ก็ถามเธอไปทั้งที่รู้ ฉันรู้
Gor tahm tur bpai tung tee roo chun roo
I’m asking you, even though I know, I know

(*,**,*,*,**,*,**)

Title: อาย Love you / Ai Love You (Shy to Love You) [I Love You]
Artist: Lipta ft. Olives
Album: [Single]
Year: 2016

เธอมีแฟนไหมฉันนั้นอยากรู้ ฉันแอบดูเธอมาอยู่ตั้งนาน
Tur mee faen mai chun nun yahk roo chun aep doo tur mah yoo dtung nahn
Do you have a boyfriend? I want to know, I’ve been secretly watching you for a long time
ก็ชอบแบบเนี้ย ชอบเธอมากๆ ไม่เคยเจอะใครที่ใช่ขนาดนี้
Gor chaup baep nia chaup tur mahk mahk mai koey jur krai tee chai kanaht nee
I like you like this, I like you so much, I’ve never met anyone who was this perfect

(*) ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือทรงผม ก็เนี่ยแหละตรงสเปคไปทุกอย่าง
Mai wah ja bpen nah dtah reu song pom gor nia lae dtrong sapec bpai took yahng
No matter your look or your hair style, you’re exactly my type in every way
ถ้าหากว่าเธอหัวใจนั้นยังว่าง รักกันเลยดีกว่า
Tah hahk wah tur hua jai nun yung wahng ruk gun loey dee gwah
If your heart is still free, it’s better if we loved each other

(**) [อยากจะบอกเธอว่า] อาย เลิฟ ยู…
(Yahk ja bauk tur wah) I love you
(I want to tell you that) I love you
อายเลิฟยู อายเลิฟยู อาอียา อียา อาอียาอียาอะอา
I love you I love you ah ee ya ee ya ah ee yah ee yah a ah
I love you, I love you, ah-ee-ya ee-ya ah-ee-yah-ee-yah a-ah

(*,**)

ถ้าบอกว่ารัก เธอจะชอบไหม
Tah bauk wah ruk tur ja chaup mai
Would you like it if I told you I loved you?
ก็หวั่นหัวใจ คนมันไม่กล้า
Gor wun hua jai kon mun mai glah
But I’m nervous, I don’t dare
มันอาอีหยะ อาอียาอะอา
Mun ah-ee-ya ah-ee-ya-a-ah
I’m shy-ee-y, shy-ee-ah-ah-y
ได้แต่ะเก็บไว้ ไม่กล้าจะบอกไปก็มันอาย
Dai dtae gep wai mai glah ja bauk bpai gor mun ai
I can only keep it in, I don’t dare tell you, I’m shy

(**,**)

   
Written, Composed and Arranged : Lipta

   
The song is short and simple, but it’s super cute, and I like the play on words between I/shy~ It’s also nice to see Olives are still active! Even if it is a small part and they don’t have screen time in the music video. Hopefully it’s reintroducing them to the spotlight so they gear up for a comeback single. But yes~ Nothing Lipta does can be bad. The dancing in the music video was cute, and even cuter when Lipta did it themselves in the end. They’re such a fun and silly duo with the most charisma since Dan-Beam~

Title: กอดตัวเอง / Gaut Dtua Eng (Hugging Myself)
Artist: Lipta
Album: Lipta
Year: 2005

ฉันตื่นขึ้นมากับโลกใบเก่า บนท้องฟ้า มีแต่เมฆสีเทา
Chun dteun keun mah gup lohk bai gao bon taung fah mee dtae mek see tao
I woke up in the same old world, in a sky that has only grey clouds
มีใครจะสนฉันบ้างหรือเปล่า อยู่ลำพังกอดกับความเศร้า
Mee krai ja son chun b ahng rue bplao yoo lumpung gaut gup kwahm sao
Is there anyone who cares about me? All alone, hugging my sadness
กอดตัวเองเมื่อทุกข์ใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua took jai gaud dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m suffering, hugging myself because I don’t have anyone else

กับวันเวลาฤดูที่พ้นผ่าน ความว้าเหว่ ค่อยๆ คืบคลาน
Gup wun welah redoo tee pon pahn kwahm wah way koy koy keup klahn
With the seasons that pass by, the loneliness slowly creeps over me
อ่อนล้าเหลือเกินจะมีใครรู้บ้างหรือเปล่า
Aun lah leau gern ja mee krai roo bahng reu bplao
So weak, is there anyone who knows?
ฉันหนาวซะจน หัวใจฉันปวดร้าว
Chun nao sa jon hua jai chun bpuat rao
I’m so lonely, my heart is breaking
กอดตัวเองเมื่อหนาวใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua nao jai gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m cold, hugging myself because I don’t have anyone

(*) คอยปลอบตัวเองอยู่ทุกวัน เมื่อไหร่เค้าคนนั้นจะเข้ามา
Koy bplaup dtua eng yoo took wun meua rai kao kon nun ja kao mah
Comforting myself every day, when will that certain someone show up?
เติมแต่ง ชีวิตให้ดีกว่านี้
Dterm dtaeng cheewit hai dee gwah nee
Making my life better than this
ขอแค่เพียงเค้าเป็นคนดี กอดตัวเองมาหลายปี
Kor kae piang kao bpen kon dee gaut dtua eng mah lai bpee
I just ask that they be a good person, I’ve been hugging myself for many years
อยากให้ใครมากอดฉันเสียที
Yahk hai krai mah gaut chun sia tee
I want someone else to come hug me for once

เปิดวิทยุเสียงเพลงลอยมา แก้ความเหงา ได้เพียงชั่วคราว
Bpert witayoo siang pleng loy mah gae kwahm ngao dai piang chua krao
I turn on the music on the radio, fixing my loneliness only temporarily
อยากมีคนรักที่มั่นคง มาฟังเพลงรักด้วยกันของพี่บอย โกสิยพงษ์
Yahk mee kon ruk tee mun kong mah fung pleng ruk duay gun kaung pee boyd kosiapong
I want someone who’s love is certain to come listen to Boyd Kosiapong’s love songs with me
กอดตัวเองเมื่อเหงาใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua ngao jai gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m lonely, hugging myself because I don’t have anyone else

นับวันดอกกุหลาบก็เริ่มจะอับเฉา
Nup wun dauk goolahp gor rerm ja up chao
As the days go by, the roses start to wilt
ความคิดงี่เง่า ว่าจะอยู่คนเดียวเหมือนเก่า
Kwahm kit ngee ngao wah ja yoo kon diao meuan gao
With the stupid thought that I’ll be alone like before
ดูหนังคนเดียวอีกแล้วหรือเรา
Doo nung kon diao eek laeo reu rao
Watching movies alone again, huh?
จะมีใครไหมช่วยพยุงตอนที่ฉันเมา
Ja mee krai mai chuay payoong dtaun tee chun mao
Will there be anyone who will help me when I’m drunk?
กอดตัวเองเมื่อเศร้าใจ
Gaut dtua eng meua sao jai
Hugging myself when I’m sad
กอดตัวเองเพราะฉันไม่มีใคร
Gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself because I don’t have anyone else

(*)

ถ่ายเทความรักให้กับคนโชคร้ายยิ่งนัก
Tai tay kwahm ruk hai gup kon chohk rai ying nuk
Transfer your love to someone so very unlucky
ทำให้ฉันได้รู้จักกับคำที่เรียกว่าความรัก
Tum hai chun dai roo juk gup kum tee riak wah kwahm ruk
Let me get familiar with the word that they call “love”

   
Lipta’s debut single…what a terrible, emo song haha, I’m glad they got a sense of humor since this