Let It Go

All posts tagged Let It Go

Title: ปล่อยให้ผ่านพัดไป / Ploy Hai Pahn Put Pai (Let It Blow Over)
English Title: “Let It Go”
Artist: 3.2.1
Album: โคตะระ มันเดย์ / Kodtara Monday
Year: 2012

ฉันแค่เห็นข้อความ ที่เธอ Tweet
Chun kae hen kor kwahm tee tur tweet
I just saw the message you tweeted
ฉันก็เลยแค่ทักเธอไปเท่านั้น
Chun gor loey kae tuk tur pai tao nun
So I just said hello to you
เธอไม่ต้องใส่ใจอะไรกับฉัน ไม่ต้องตอบฉันหรอก
Tur mai dtaung sai jai arai gup chun mai dtaung dtaup chun rauk
You don’t have to pay attention to me, there’s no need to respond
คืนที่เราพบเจอแล้วแยกกัน
Keun tee rao pob jur laeo yaek gun
The night we met and split up
ที่ฉันหันหลังกลับไป เหลียวมอง
Tee chun hun lung glup pai liao maung
Turning and looking back
แค่อยากเห็นว่าเธอ OK ปลอดภัย ไม่ได้เดือดร้อนหรอก
Kae yahk hen wah tur okay plaut pai mai dai deuat raun rauk
I just want to see that you’re okay, safe, and not stressed out

(*) แค่สายลม ที่พัดมา ถูกตัวก็แค่เย็น
Kae sai lom tee put mah took dtua gor kae yen
Just a wind blowing by, just hitting ones self with coldness
อย่าหันมอง ไม่จำเป็น อย่าเห็นใจ
Yah hun maung mai jum pen yah hen jai
Don’t look back, there’s no need, don’t sympathize with me

(**) ปล่อยให้ผ่านพัดไป ไม่รักก็ไม่้ต้องแคร์ฉันแค่รักเธอ
Ploy hai pahn put pai mai ruk gor mai dtaung care chun kae ruk tur
Let it blow over, if you don’t love me, you don’t have to care about me, I just love you
ใครๆ ก็รักเธอมากมาย ไม่เห็นต้องบอกฉันเลยว่าเธอรักใคร
Krai krai gor ruk tur mahk mai mai hen dtaung bauk chun loey wah tur ruk krai
Everyone loves you so much, you don’t have to tell me who you love
ไม่เป็นไร มันไม่สำคัญ ถ้าคิดถึงฉันเมื่อไรค่อยโทรมาหา
Mai pen rai mun mai sumkun tah kit teung chun meua rai koy toh mah hah
It’s okay, it’s not important, if you ever think of me, give me a call
ถ้าเผลอรักฉันขึ้นมาค่อยบอกละกัน ปล่อยให้ผ่านพัดไป
Tah plur ruk chun keun mah koy bauk la gun ploy hai pahn put pai
If you happen to start to love me, gradually tell me, let it blow over

ก็รูปที่ถ่ายมันสวยดี ฉันก็เลยกด Like ไป
Gor roop tee tai mun suay dee chun gor loey got like pai
Your picture is pretty, so I pressed “like”
ไม่ได้จะเอาใจ ไม่ใช่งั้นหรอก
Mai dai ja ao jai mai chai ngun rauk
I’m not trying to please you, it’s not like that
ที่ส่งข้อความไปทุกวัน แค่เธออ่านก็แล้วกัน
Tee song kor kwahm pai took wun kae tur ahn gor laeo gun
When I send you messages every day, just read them
เธอคิดไงกับฉัน ไม่ได้คิดหรอก
Tur kit ngai gup chun mai dai kit rauk
I wasn’t wondering what you think of me

(*,**)

No No No No No No No No
No No No No No No No No
ไม่ได้เพ้อ ไม่ได้ฝัน วันนี้ฉันรักเธอ
Mai dai pur mai dai fun wun nee chun ruk tur
I’m not crazy, I’m not dreaming, today I love you
ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เพ้อ ฉันรู้ฉันรักใคร
Mai chai ngao mai chai pur chun roo chun ruk krai
I’m not lonely, I’m not crazy, I know who I love
ทั้งๆที่มีฉันก็รักได้เท่านี้ และไม่เคยกลัวจะผิดหวัง
Tung tung tee mee chun gor ruk dai tao nee lae mai koey glua ja pit wung
Though I can only love you like this, and I’ve never been afraid of getting disappointed

ปล่อยสบายๆ แล้วเธอไม่ต้องไปวุ่นวาย
Ploy sabai sabai laeo tur mai dtaung pai woon wai
Let it go, and you don’t have to get mixed up in it
แค่ปล่อยให้ไหลตามความรู้สึก
Kae ploy hai lai dtahm kwahm roo seuk
Just let it flow with your feelings
รับรองไม่ทำให้หน่ายใจ ก็เป็นแค่ใครสักคนที่มันดึก
Rup raung mai tum hai nai jai gor pen kae krai suk kon tee mun deuk
I guarantee I won’t bore you, I’ll just be a mysterious someone
ทำอะไรก็ตามนิสัย ก็ฉันไม่เคยเข้าไปตึก
Tum arai gor dtahm nisai gor chun mai koey kao pai dteuk
Whatever habits you have, I’ll never come and shake them
ก็เป็นแค่ลมเบาๆ ไม่ใช่พายุโซนร้อน
Gor pen kae lom bao bao mai chai pahyoo sohn raun
I’ll just be a gentle wind, not a tropical storm
แค่เห็นว่าเธอหนาวๆ จะลองหันมองย้อน
Kae hen wah tur nao nao ja laung hun maung yaun
Just seeing that you’re cold, I’ll try turning around and looking back
อยู่ตรงนี้และคงไม่เดินเข้าไป ถ้าเธอไม่เข้าใจก็
Yoo dtrong nee lae kong mai dern kao pai tah tur mai kao jai gor
I’ll be right here and won’t go anywhere, if you don’t understand…

(**)

We waited long enough but never spoken a word.
Our heads a far apart likes we’re in our own world.
Breathe life as existence; I’m only just a kid.
I got the right mind shooting it up and turning it big.
Lay down on your pillow, turn the lights down low.
Let me be your nightmare where the love gonna grown.

 
[NOTE: Thanks Lena for the English rap lyrics! :D]