Laolom

All posts tagged Laolom

Title: ความรักที่หายไป / Kwahm Ruk Tee Hai Bpai (The Love That Was Missing)
English Title: “Finally”
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: [Single]
Year: 2015

บนทางเดินที่แสนว่างเปล่า บนดวงดาวที่แสนกว้างใหญ่
Bon tahng dern tee saen wahng bplao bon duang dao tee saen gwahng yai
On an empty path on a vast star
ที่สุดทางไกล ยังคงพบเจอใครคนนั้น
Tee soot tahng glai yung kong pob jur kai kon nun
At the far reaches of the road, I still found that someone
เธอคือเพลงที่เขียนขึ้นใหม่ คือทำนองที่ลึกซึ้งถึงหัวใจ
Tur keu pleng tee kian keun mai keu tahmnong tee leuk seung teung hua jai
You’re the song that was newly written, you’re the melody that’s deep in my heart
เธอมาทำให้โลกทั้งใบ ดูสวยงามทุกวัน
Tur mah tum hai lohk tung bai doo suay ngahm took wun
You came and made the worse seem beautiful every day

(*) อาจจะเคยแพ้พ่ายมาเท่าไหร่ไม่หวั่นอะไรแค­่มีเธอและฉัน
Aht ja koey pae pai mah tao rai mai wun arai kae mee tur lae chun
However much I might have once failed, I’m not shaken by anything, there’s just you and me
โลกกลมๆ ที่หมุนมาเจอกัน ให้ฉันได้เป็นของเธอ
Lohk glom glom tee moon mah jur gun hai chun dai bpen kaung tur
The round world revolved and let us find each other, and let me be yours

(**) เดินผ่านวันเวลา ผ่านความเดียวดาย สุดท้ายได้มาพบเธอ
Dern pahn wun welah pahn kwahm diao dai soot tai dai mah pob tur
I passed the time, I passed the loneliness, and in the end, found you
ขอบคุณที่ฟ้าให้มาเจอ ความรักที่มันหายไป
Kaup koon tee fah hai mah jur kwahm ruk tee mun hai bpai
Thanks to heaven for letting me find the love that was missing
อ้อมกอดนี้จะมีแค่เธอผู้เดียว เพียงคนเดียวและคนสุดท้าย
Aum gaut nee ja mee kae tur poo diao piang kon diao lae kon soot tai
This embrace will have only you, my foremost and my last
เพราะเธอ ฉันเข้าใจ โลกนี้น่าอยู่แค่ไหน เมื่อมีเธอ
Pror tur chun kao jai lohk nee nah yoo kae nai meua mee tur
Because of you, I understand how livable this world is when I have you

ที่เคยมีก็เสียน้ำตา เธอมาทำให้ฟ้าสว่าง
Tee koey mee gor sia num dtah tur mah tum hai fah sawahng
I’ve lost tears over what I once had, but you came and made the sky bright
ที่เคยเลือนลางก่อนที่พบคืนวันสดใส
Tee koey leuan lahng gaun tee pob keun wun sot sai
What once faded before has found brighter days
เธอมาเติมความฝันที่มี เธอมาตอบคำถามที่ลึกลงไป
Tur mah dterm kwahm fun tee mee tur mahd taup kum tahm tee leuk long bpai
You came and fulfilled the dreams I had, you came and answered the questions I had deep down
จะต้องมีพรุ่งนี้เพื่อใครสุดท้ายคือเพื่อ­เธอ
Ja dtaung mee proong nee peua krai soot tai keu peua tur
As to whom must I have tomorrow for? Finally, it’s for you

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : แชมป์ & ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ
เรียบเรียง : แชมป์ & เล้าโลม

Title: สิ่งสุดท้าย / Sing Soot Tai (The Final Thing)
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: Turn On
Year: 2012

ความรักและความผูกพัน สิ่งนั้นยังไม่เคยคลาย
Kwahm ruk lae kwahm pook pun sing nun yung mai koey klai
Our love and relationship, those things still have never faded
จะอยู่ไปเพื่อรัก เพื่อรอ เสมอ วันคืนที่เคยได้รัก
Ja yoo bpai peua ruk peua ror samur wun keun tee koey dai ruk
I’ll live to love, to wait, always, for those days and nights when we used to love each other
ในใจไม่คิดจะเสียดาย เพราะอย่างน้อยก็เต็มใจ
Nai jai mai kit ja sia dai pror yahng noy gor dtem jai
In my heart, I won’t feel regret, because at least I was willing

สิ่งที่เคยสวยงาม ก่อนที่จะว่างเปล่า วันเวลาที่ผ่านมา อาจตอบแทนด้วยน้ำตา
Sing tee koey suay ngahm gaun tee ja wahng bplao wun welah tee pahn mah aht dtaup taen duay num dtah
The things that were once beautiful before they became empty, the time that has passed might be rewarded with tears
อาจต้องทนเหงาใจ อาจไม่ชินเท่าไหร่ จะอย่างไง ฉันยอมเข้าใจว่า
Aht dtaung ton ngao jai aht mai chin tao rai ja yahng rai chun yaum kao jai wah
I might have to endure the loneliness, I might not be very familiar with it, but no matter what, I’m willing to understand that

(*) สิ่งสุดท้ายก็คือเธอ..ยังรักเธอเพียงคนเด­ียวทุกลมหายใจ
Sing soot tai gor keu tur yung ruk tur piang kon diao took lom hai jai
The final thing is you, I still love only you with every breath
และจะรับความเป็นไป สุดท้ายจะจบลงเช่นไร ไม่รู้ แค่ให้รู้ยังรักเธอ
Lae ja rup kwahm bpen bpai soot soot tai ja jop long chen rai mai roo kae hai roo yung ruk tur
And I’ll accept the possibility, I don’t know how things will end, I just want you to know that I still love you

ก่อนรักเธอเท่าไหร่ ยังรักเธอเหมือนเก่า อาจจะดูเป็นแค่เงา แต่ไม่เคยท้อใจ
Gaun ruk tur tao rai yung ruk tur meuan gao aht ja doo bpen kae ngao dtae mai koey tor jai
However much I loved you before, I still love you the same, I might seem like just a shadow, but I’ve never been discouraged
อาจต้องทนเหงาใจ อาจไม่ชินเท่าไหร่ นานแค่ไหน จะยอมและทำเพื่อรัก
Aht dtaung ton ngao jai aht mai chin tao rai nahn kae nai ja yaum lae tum peua ruk
I might have to endure the loneliness, I might not be very familiar with it, but however long it’ll be, I’ll consent and do it for love

(*)

   
เนื้อร้อง/ ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ (กั๊ก เล้าโลม)
ทำนอง/ ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ (กั๊ก เล้าโลม)
เรียบเรียง/ เล้าโลม & Joe Remain.
Piano By : ARTTAMON

Title: รักแท้แพ้ไม่รัก / Ruk Tae Pae Mai Ruk (True Love Loses to No Love)
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: Size M
Year: 2009

ขอบคุณทุกๆ อย่าง ที่ทำให้ฉันเข้าใจ
Kaup koon took took yahng tee tum hai chun kao jai
Thank you for everything you’ve made me understand
ว่ารักสักเท่าไหร่ สุดท้ายก็ไปไม่ถึง
Wah ruk suk tao rai soot tai gor bpai mai teung
That however much I love, in the end, I won’t rach you
คำที่ยิ่งใหญ่ ที่ฝันไว้มากมาย
Kum tee ying yai tee fun wai mahk mai
That great word that I’ve dreamed about so much
รู้แล้วว่าเธอไม่ซึ้งมันเลย
Roo laeo wah tur mai seung mun loey
I now know that you aren’t impressed by it

เวลาที่ล่วงไป เคยใช้เพื่อรอเธอนั้น
Welah tee luang bpai koey chai peua ror tur nun
All the time that has passed by that I once used to wait for you
จากนี้ทุกๆ วันต้องใช้มันไปเพื่อลืม
Jahk nee took took wun dtaugn chai mun bpai peua leum
From now on, every day must be used to forget you
เธอสอนให้เข้าใจ ทุ่มเทสักเท่าไหร่
Tur saun hai kao jai toom tay suk tao rai
You taught me to understand how much devotion
ใช่แปลว่าเธอจะผูกพัน
Chai bplae wah tur ja pook pun
Would be needed for you to have a relationship with me

(*) ต้องฝืนรับความเป็นจริง
Dtaung feun rup kwahm bpen jing
I must force myself to accept the truth
ที่ปวดใจ (หัวใจสลาย)
Tee bpuat jai hua jai salai
That breaks my heart (my heart is shattered)
บทเรียนนี้ที่เธอฝากไว้ให้จดจำ
Bot rian nee tee tur fahk wai hai jot jum
The lesson you left for me makes me remeber
ว่าต่อให้รักแท้ ยังไงก็แพ้ไม่รัก
Wah dtor hai ruk tae yung ngai gor pae mai ruk
That no matter what, even true love loses to no love

(**) วันนี้ต้องทำใจ ท่องเอาไว้
Wun nee dtaung tum jai taung ao wai
Today I must accept it and keep in mind
ว่าความจริงใจมันแพ้ มันแพ้ไม่มีใจ
Wah kwahm jing jai mun pae mun pae mai mee jai
That sincerity loses, it loses to not having a heart
และต่อไปจากนี้จะไม่มีคนมากวนหัวใจเธอแล้ว
Lae dtor bpai jahk nee ja mai mee kon mah guan hua jai tur laeo
And from now on, you won’t have anyone coming to bother your heart anymore
จะรักซะให้ตายก็แพ้ถ้าไม่รักกัน
Ja ruk sa hai dtai gor pae tah mai ruk gun
I could love you to death, but I would lose if you dont’ love me

ก็ขอให้โชคดี จากนี้ที่ไม่เจอฉัน
Gor kor hai chohk dee jahk nee tee mai jur chun
I wish you good luck from this day you won’t see me anymore
บทเรียนที่ให้กัน จะจำให้มันฝังใจ
Bot rian tee hai gun ja jum hai mun fung jai
The lesson you gave me will be imprinted in my heart
ความรักที่มีค่า ที่ใครว่ายิ่งใหญ่
Kwahm ruk tee mee kah tee krai wah ying yai
The valuable love that others said was great
ที่แท้แค่คำที่โง่งม
Tee tae kae kum tee ngoh ngom
In reality is just naive

(*,**)

ต่อให้รักแท้ ยังไงก็แพ้ไม่รัก
Dtor hai ruk tae yung ngai gor pae mai ruk
No matter what, even true love loses to no love
ทุ่มเทซะยิ่งใหญ่ อยู่ไหนละที่ฝัน
Toom tay sa ying yai yoo nai la tee fun
Where is the great devotion that I dreamed of?
จบแล้วไอ้คำนั้น รักเธอ
Jop laeo ai kum nun ruk tur
It’s over, those words; “I love you”

Title: ฟังไม่ขึ้น / Fung Mai Keun (Sounds Unbelievable)
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: [Single]
Year: 2015

เพราะเธอมีคนอื่น หรือเธอเกิดเหงาเกินไป
Pror tur mee kon eun reu tur gert ngao gern bpai
Is it because you have someone else, or did you just happen to be too lonely?
จะเหตุผลอะไรก็พูดมา ที่มันค้างในใจ
Ja het pon arai gor poot mah tee mun kahng nai jai
Whatever the reason, say what’s in your heart

(*) เขาให้เธอมากกว่า ฉันก็พอเข้าใจ
Kao hai tur mahk gwah chun gor por kao jai
He gives you so much more, I can understand that
อย่ามาทัก มาโทษระยะทาง เป็นผู้ร้ายทำไม
Yah mah tuk mah toht rayatahng bpen poo rai tummai
Don’t blame or accuse the distance for why you’re the bad person
เมื่อคนที่รัก ต้องไกลห่างกัน เราก็รู้ว่ามันไม่ง่าย
Meua kon tee ruk dtaung glai hahng gun rao gor roo wah mun mai ngai
When the person we love must be separated from us, we know it’s not easy
แต่คำว่ารัก ของเราหล่นหาย เพราะอะไร เธอรู้ดี
Dtae kum wah ruk kaung rao lon hai pror arai tur roo dee
But you know full well why our love disappeared

(**) แค่ความห่างไกลไม่ทำให้ใครต้องเลิกกัน
Kae kwahm hahng glai mai tum hai krai dtuang lerk gun
Only distance doesn’t make people break up
ที่เธอจากฉัน ก็เพราะว่าเธอหมดใจ (แค่บอกไม่รักกัน)
Tee tur jahk gun gor pror wah tur mot jai (kae bauk mai ruk gun)
You’re leaving me because you ran out of feelings for me (just tell me you don’t love me)
แค่เราห่างกัน หรือใจเธอเปลี่ยนไป (แค่บอกไม่รักกัน)
Kae rao hahng gun reu jai tur bplian bpai (kae bauk mai ruk gun)
Was it just because we were long distance? Or did you change your mind? (Just tell me you don’t love me)
ข้ออ้างของ (บาง) คนหลายใจ พอเถอะพอ พูดไป
Kor ahng kaung (bahng) kon lai jai por tur por poot bpai
Enough is enough with the excuses of an unfaithful person
ก็ฟังไม่ขึ้นเลย
Gor fung mai keun loey
It sounds unbelievable

(*,**,**)

แค่ความห่างไกล ไม่ได้ทำให้เลิกกัน
Kae kwahm hahng glai mai dai tum hai lerk gun
Only the distance didn’t make us break up
แค่เธอจะไป ก็เท่านั้น
Kae tur ja bpai gor tao nun
You’re just leaving, that’s it

Title: ท้องฟ้า นาฬิกา น้ำตา หัวใจ / Taung Fah Nahligah Num Dtah Hua Jai (Sky, Clock, Tears, Heart)
Artist: Laolom
Album: Turn On
Year: 2011

ฟ้า ฟ้าก็ยังเปลี่ยนสี เหมือนทุกเข็มเวลา
Fah fah gor yung bplian see meuan took kem welah
Sky, the sky still changes color like every hand of the clock
ของวินาที ที่หมุน ที่เดินเรื่อยไป
Kaung winahtee tee moon tee dern reuay bpai
The second hand continuously ticks by
แอบฝืน ห้ามน้ำตาแค่ไหน ทั้งที่รู้ความจริง
Aep feun hahm num dtah kae nai tung tee roo kwahm jing
Secretly resisting, forbidding the tears, even though I know the truth
ยิ่งห้ามเท่าไร ยิ่งไหลลงมาเป็นทาง
Ying hahm tao rai ying lai long mah bpen tahng
The more I forbid it, the more they stream down

(*) กฎเกณฑ์ ในโลกนี้ก็รู้ สุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลง
Got gayn nai lohk nee gor roo soot tai dtaung bplian bplaeng
I know that the norm of this world is that in the end, everything must change
ท่องจำไว้ ไม่เว้น เรื่องของหัวใจ
Taung jum wai mai wen reuang kaung hua jai
I’ve memorized it and never removed the matters of my heart

(**) อยากขอบคุณเธอที่ทำให้เข้าใจ
Yahk kaup koon tur tee tum hai kao jai
I want to thank you for making me understand
ว่ารักสักแค่ไหน ก็ต้องมีวันเลิกรา
Wah ruk suk kae nai gor dtaung mee wun lerk rah
That however much I love you, there must be a day we break up
บทเรียนดีๆ ที่เธอนั้นมีให้มา
Bot rian dee dee tee tur nun mee hai mah
It’s a good lesson you had for me
มันเตือนว่าชีวิต ผ่านมาเพื่อจะพ้นไป
Mun dteuan wah cheewit pahn mah peua ja pon bpai
It’s a reminder that life passes by to pass on

รัก แม้สัญญากันไว้ ถ้ามันถึงเวลา
Ruk mae sunyah gun wai tah mun teung welah
Love, though we promised each other, if it’s time
ที่ควรจะไป ให้รั้งก็ไม่มีวัน
Tee kuan ja bpai hai rung gor mai mee wun
To go, I would never hold you back

(*,**,**)

Title: คิดถึง / Kit Teung (Miss You)
Artist: Lego Project (Laolom, Jeasmine, Karamail)
Album: [Single]
Year: 2013

เวลา ที่มันยังหมุนไป ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ฉันจะได้พบเธออีกครั้ง
Welah tee mun yung moon bpai gor mai roo wah meua rai chun ja dai pob tur eek krung
Time is still turning, I don’t know when I’ll be able to see you again
เฝ้ารอ ทุกลมหายใจ มีเพียงเหงาและความว่างเปล่า อยู่ลำพังด้วยความอ้างว้าง
Fao ror took lom hai jai mee piang ngao lae kwahm wahng bplao yoo lumpung duay kwahm ahng wahng
Waiting, every breath has only loneliness and solitude, living alone with the emptiness

(*) ก็ใจฉันมันยังคิดถึงเธออยู่ใน ทุกๆวันที่ฉัน ยังหายใจอยู่
Gor jai chun mun yung kit teung tur yoo nai took took wun tee chun yung hai jai yoo
My heart still misses you every day that I’m still breathing
วอนดาวบนฟ้า บอกเธอได้มั้ย ว่าใจฉันยังเป็นห่วง
Waun dao bon fah bauk tur dai mai wah jai chun yung bpen huang
Begging the stars int he sky to please tell me if you’re still worried about me
ยังมีเธอกับฉัน อยู่ในภาพความจำ ยังเหมือนว่าเรา ยังรัก
Yung mee tur gup chun yoo nai pahp kwahm jum yung meuan wah rao yung ruk gun
I still have you and me in my memories, it’s still like we’re still in love

(*)

(**) แล้วเธอคิดถึงฉันบ้างไหม คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
Laeo tur kit teung chun bahng mai kit teung chun bahng reu bplao
And do you miss me at all? Do you miss me?
ส่วนฉันคิดถึงแทบทนไม่ไหว แล้วเธอเคยคิดที่จะเปลี่ยนใจ
Suan chun kit teung taep ton mai wai laeo tur koey kit tee ja bplian jai
As for me, I miss you so much I nearly can’t take it, so will you ever think of changing your mind
กลับมาบ้างไหม กลับมาให้ฉันกอด อีกครั้ง
Glup mah bahng mai glup mah hai chun gaut eek krung
And coming back? Come back and let me hug you again

(*,**,**)

Title: เพื่อน / Peuan (Friends)
Artist: Lego Project (Jeasmine, Karamail, and Laolom)
Album: [Single]
Year: 2013

(*) อยู่แห่งไหน เธอจะมีฉันผูกพัน จะไม่ลืมกัน
Yoo haeng nai tur ja mee chun pook pun ja mai leum gun
Wherever you are, you’ll have me connected to you, we won’t forget each other
จะไม่ลืม ไม่ลืม หากเดือนจะจาง
Ja mai leum mai leum hahk deuan ja jahng
We won’t forget, won’t forget, even if the moon fades
จะไม่มีทางให้เธอได้ไกลห่าง
Ja mai mee tahng hai tur dai glai hahng
There’s no way I’ll let you be far
เราจะเดินร่วมทาง ไปสู่ ฝันด้วยกันตลอดไป
Rao ja dern ruam tahng bpai soo fun duay gun dtalaut bpai
We’ll walk together towards our dreams, forever

(**) คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมาย
Kum wah peuan nun mee kwahm mai
The word “friends” is so meaningful
ไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอ
Mai ying yai dtae jing jai hai tur
It’s not greatness, but sincerity for you
เก็บรักษามันไว้ให้นาน เผื่อสักวันกลับมาพบเจอ
Gep ruk sah mun wai hai nahn peua suk wun glup mah pob jur
We’ll keep it for a long time, in case one day we’ll meet again
ขอให้เธอโชคดี เพื่อนเอย
Kor hai tur chohk dee peuan oey
I wish you good luck, my friend

(*,**)

เธอจะยังมีฉันอยู่ อยู่ข้างกัน เธอจะมีฉันอยู่
Tur ja yung mee chun yoo yoo kahng gun tur ja mee chun yoo
You’ll still have me at your side, you’ll still have me
อยู่ด้วยกัน เธอจะมีฉัน เราจะมีกัน
Yoo duay gun tur ja mee chun rao ja mee gun
Together, you’ll have me, we’ll have each other
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
Mai wah welah ja pahn bpai nahn kae nai
Regardless of how much time passes
ไม่ว่าทุกข์จะสุขจะอยู่ช่วยกันฟันฝ่า
Mai wah took ja sook ja yoo chuay gun fun fah
Regardless of suffering or happiness, we’ll help each other overcome it
จะเจอช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Ja jur chuang welah tee mai koy dee tao rai
However many times we must face that aren’t very good
กอดคอกันไว้ จะไม่มีใครทิ้งใคร
Gaut kor gun wai ja mai mee krai ting krai
Hugging each other, no one will abandon anyone

หากว่าเธอเจ็บ ฉันก็เจ็บ
Hahk wah tur jep chun gor jep
If you hurt, I hurt too
เพื่อนเจ็บ ฉันก็เจ็บเหมือนกัน
Peuan jep chun gor jep meuan gun
If friends hurt, I hurt the same
เพื่อนต้องอยู่ด้วยกัน จะทิ้งกันได้ไง
Peuan dtaung yoo duay gun ja ting gun dai ngai
Friends must stay together, how could they abandon each other?
หากวันไหนสนุก ฉันยังสุข
Hahk wun nai sanook chun yung sook
If one day you’re happy, I’m happy too

(**)

Title: สองคนหนึ่งใจ / Saung Kon Neung Jai (Two People, One Heart)
Artist: Laolom ft. WAii
Album: Turn On
Year: 2012

ก็ทุกครั้งที่เหงาจนมีน้ำตา
Gor took krung tee ngao jon mee num dtah
Every time I’m so lonely I start crying
ก็ทุกครั้งที่ฟ้า กลายเป็นสีเทา
Gor took krung tee fah glai pen see tao
Every time the sky turns grey
ในคืนที่หนาว ฉันยังอบอุ่นหัวใจ
Nai keun tee nao chun yung op oon hua jai
During the cold nights, my heart is still warm

ก็ในวันที่ช้ำมีเธอช่วยแชร์
Gor nai wun tee chum mee tur chuay share
Whenever I’m hurt, I have you to help share it
ในวันที่แพ้ มีมือที่ยื่นมา
Nai wun tee pae mee meu tee yeun mah
Whenever I fail, there’s a hand extended to me
ในคืนที่ล้า มีเธอประคองกอดไว้
Nai keun tee lah mee tur prakaung gaut wai
Whenever I’m exhausted I have you supporting and embracing me

หลงทางไป ก็ไม่กลัว
Long tahng pai gor mai glua
I’m lost, but I’m not scared
มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า
Mee rao lohk nee tee doo meuan wahng plao
We have each other, this world that seemed empty
ก็เปลี่ยนไป เหมือนของขวัญจากฟ้ายิ่งใหญ่
Gor plian pai meuan kaung kwun jahk fah ying yai
Has changed, it’s like a gift from heaven

(*) จากนี้ใจจะมีแค่เธอ
Jahk nee jai je mee kae tur
From now on my heart will have only you
เสียงของหัวใจตะโกน ว่าเจอคนที่เฝ้ารอ
Siang kaung hua jai dtagohn wah jur kon tee fao ror
The voice of my heart is shouting that it’s found the person I’ve been waiting for
อ้อมแขน คล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอ
Aum kaen klaung dai piang kae tur kon nee por
Just being able to wrap my arms around you is enough
แม้หนทางจะไกล แค่สองคนหนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน
Mae hon tahng ja glai kae saung kon neung jai mai mee ting gun
Though the road is long, we’re just two people with one heart who won’t abandon each other

เดินข้ามถนน จูงมือด้วยกัน
Dern kahm tanon joong meu duay gun
When we walk across the street, you hold my hand
เวลาดูหนัง มีเธอชิดใกล้
Welah doo nung mee tur chit glai
When we watch a movie, you sit close to me
กุมมือกันไว้ ในวันที่เราอ่อนแอ
Goom meu gun wai nai wun tee rao aun ae
You take my hand when I’m feeling weak

ไม่รู้ว่ารักเธอมากเท่าไร
Mai roo wah ruk tur mahk tao rai
I don’t know how much I love you
รู้แค่ว่าเธอ คือรักแท้
Roo kae wah tur keu ruk tae
All I know is that you are my true love
รักไม่มีข้อแม้ แค่เธอตลอดไป
Ruk mai mee kor mae kae tur dtalaut pai
Love has no requirements, just you forever

หลงทางไป ก็ไม่กลัว
Long tahng pai gor mai glua
I’m lost, but I’m not scared
มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า
Mee rao lohk nee tee doo meuan wahng plao
We have each other, this world that seemed empty
ก็เปลี่ยนไป จากที่หาอยู่นาน เพิ่งเข้าใจ
Gor plian pai jahk tee hah yoo nahn perng kao jai
Has changed, from what I was searching for for so long, I finally understand

(*)

เหมือนดังเมฆฝนคู่กับฟ้า
Meuan dung mek fon koo gup fah
Like the rain clouds go with the sky
เหมือนว่าขาคู่กับแขน
Meaun wah kah koo gup kaen
Like arms go with legs
เหมือนว่าแสงคู่กับสี
Meuan wah saeng koo gup see
Light light goes with color
เหมือนโลกนี้คู่กับน้ำ
Meuan lohk nee koo gup nam
Like this world goes with water
เหมือนที่ฉันคู่กับเธอ ไม่มีวันห่างหาย
Meuan tee chun koo gup tur mai mee wun hahng hai
Like you go with me, we’ll never be separated

(*)

รักสวยงามเท่าไร ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้พบเธอ
Ruk suay ngahm tao rai chun perng kao jai meua dai pob tur
I just understood how beautiful love is when I met you

Title: คุณค่าจากธรรมชาติ / Koon Kah Jahk Tummachaht (You’re Valuable By Nature)
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: Size M
Year: 2009

คนจะงามถ้าแต่งเติม เสริมเพิ่มเข้าไป ฉันก็รู้ดี
Kon ja ngahm tah dtaeng dterm serm perm kao pai chun gor roo dee
People can be pretty if they get surgical touch-ups, I know that
คนบางคนก็แต่งเติมสักจน ไม่หยุดเกินพอดี
Kon bahng kon gor dtaeng dterm suk jon mai yoot gern por dee
Some people get surgery until they go too far and can’t stop

(*) และตัวเธอ อีกไปทําตามเข้าไปงอกไปงาม
Lae dtua tur eek pai tum dtahm kao pai ngauk pai ngahm
And you, you keep doing what you want, you’ve sprouted beautifully
ไม่เคยสักนาที ไม่ไช่ว่าไม่รักนะ
Mai koey suk nahtee mai chai wah mai ruk na
Never for one minute has it ever been that I didn’t love you
ฉันรู้เธอมีดี ที่ในจิตใจ
Chun roo tur mee dee tee nai jit jai
I know you’ve got goodness in your mind

(**) แค่เป็นเธอคนเดิมที่รู้จัก
Kae pen tur kon diao tee roo juk
Just the same old you who I’m familiar with
เป็นตัวเองก็ดูน่ารัก ตั้งมากมาย
Pen dtua eng gor doo naruk dtung mahk mai
You look so cute as you are
ฟ้าให้มาดียิ่งกว่าใคร
Fah hai mah dee ying gwah krai
Heaven made you better than anyone else
ไม่ต้องเติมให้เป็นแบบไหน เธอก็ยังดูดี
Mai dtaung dterm hai pen baep nai tur gor yung doo dee
There’s no need to try changing anything, you still look beautiful

คนจะงามถ้าจิตใจของเราสระอาด ฉันว่าเข้าที
Kon ja ngahm tah jit jai kaung rao sa aht chun wah kao tee
People are beautiful if their minds are pure, I agree with that
เธอคนเดียวที่ได้ทําให้ฉันรู้จัก รักที่ดี
Tur kon diao tee dai tum hai chun roo juk ruk tee dee
It’s you alone who made me familiar with real love

(*,**)

Title: ไม่มีแรงแข่งกับใคร / Mai Mee Raeng Kaeng Gup Krai (I Don’t Have the Strength to Compete Against Anyone)
Artist: Laolom (เล้าโลม)
Album: Try
Year: 2008

อย่าโกรธฉันเลยที่เป็นแบบนี้
Yah groht chun loey tee pen baep nee
Don’t hate me for being like this
ไม่ค่อยเท็คแคร์ทำดีเหมือนที่เคย
Mai koy take care tum dee meuan tee koey
I don’t really take as good care of you as I used to
หายไปไม่ค่อยโทรหา พบกันก็ดูว่าเมินเฉย
Hai pai mai koy toh hah pob gun gor doo wah mern choey
I disappear and don’t really call, when we do meet, I seem to ignore you
ไม่เหมือนเดิม ตอนเริ่มคบกัน
Mai meuan derm dtaung rerm kob gun
It’s not the same as when we first started dating

คงเป็นเพราะแรงไม่มีทุกครั้ง
Kong pen pror raeng mai mee took krung
It’s probably because I don’t have the strength all the time
โทรคุยนัดเจอไปเฝ้าเธอทุกวัน
Toh kooey nut jur pai fao tur took wun
To call and talk or go out with you every day
ครั้งนึงฉันเคยทุ่มเท
Krung neung chun koey toom tay
At one point, I devoted myself
และถึงวันนี้ก็ยังมีเพียงเธอเท่านั้น
Lae teung wun nee gor yung mee piang tur tao nun
And to this day, I still have only you
แต่มันจะสู้ยังไง
Dtae mun ja soo yung ngai
But how can I press on?

(*) คนที่เธอกำลังเบื่อจะหาความเชื่อจากไหน
Kon tee tur gumlung beua ja hah kwahm cheua jahk nai
Where can person you’re bored of find faith?
จะหลอกตัวเองยังไงว่าเธอนั้นจะยังรัก
Ja lauk dtua eng yung ngai wah tur nun ja yung ruk
However I deceive myself into thinking that you still love me
คนที่เธอจะไม่แคร์ยังไงก็ต้องเจอความพ่ายแพ้
Kon tee tur ja mai care yung ngai gor dtaung jur kwahm pai pae
The person you don’t care about has to face his failure
กับคำว่าเธอไม่รัก
Gup kum wah tur mai ruk
With the words “I don’t love you”

(**) เจ็บและหึงมันคิดถึงเธอเท่าไหร่
Jep lae heung mun kit teung tur tao rai
Hurting and jealous whenever I think of you
อยากตะโกนได้ยินไหม รักเธอมาก
Yahk dtagohn dai yin mai ruk tur mahk
I want to shout, can you hear me? I love you so much!
แต่ต้องขอโทษทีวันนี้ไม่มีแรงแข่งกับใคร
Dtae dtaung kor toht tee wun nee mai mee raeng kaeng gup krai
But I gotta apologize, today I don’t have the strength to compete with anyone

เธอเบนหัวใจไปทางเขาแล้ว ยังมีวี่แววรักฉันอีกหรือไง
Tur ben hua jai tee tahng kao laeo yung mee wee waew ruk chun eek reu ngai
You’ve changed the direction of your heart to him, is there any chance you’ll love me again or what?
เรียวแรงคนเดิมอย่างฉัน เทียบเท่าอะไรกับคนนั้น
Riao raeng kon derm yahng chun tiap tao arai gup kon nun
Compared to that guy, the fading strength of your previous lover like me is equal to what?
ที่เป็นของใหม่ ย่อมต้องจดใจเธอ
Tee pen kaung mai yaum dtaung jot jai tur
He’s a new thing, I probably have to put down your heart

(*,**)

ต้องปล่อยให้รักเราค่อยค่อยจางจากไป
Dtaung ploy hai ruk rao koy koy jahng jahk pai
I must let our love slowly fade away
ทั้งที่ชีวิตและทั้งหัวใจอยากรักเธอนานนาน
Tung tee cheewit lae tung hua jai yahk ruk tur nahn nahn
Even though my life and all my heart want to love you for so long

(**)

อยากชนะแต่ไม่มีแรงแข่งกับใคร
Yahk chana dtae mai mee raeng kaeng gup krai
I want to win, but I don’t have the strength to compete against anyone