Kung Sutthirach

All posts tagged Kung Sutthirach

Title: ทาสมนต์คนดี / Taht Mon Kon Dee (Slave Under the Spell of a Sweetheart)
Artist: Kung Sutthirach
Album: [Single]
Year: 2015

เธอมีมนต์ใดถึงมัดใจของพี่ ยืนงงทันทีดั่งถูกผีเข้าสิงกาย
Tur mee mon dai teung mut jai kaung pee yeun ngong tun tee dung took pee kao sing gai
What spell have you cast on my heart? I immediately stand confused, like a ghost has possessed my body
ก็เพียงแค่เธอหันมา เพียงตาสบตารู้ไหม
Gor piang kae tur hun mah piang dtah sop dtah roo mai
Just you turning my way, just your eyes meeting mine, do you know?
หัวใจก็คล้าย โดนสะกดให้มันหยุดเต้น
Hua jai gor klai dohn sagot hai mun yoot dten
It’s like my heart was hypnotized to stop beating

เธอมีมนต์ดำหรือถึงทำให้เพ้อ
Tur mee mon dum re teung tum hai pur
Do you use black magic that made me go crazy?
ใจลอยคอยเธอ เอ่อ…..ทั้งเช้าเย็น
Jai loy koy tur ur tung chao yen
My heart is floating after you, yes, all morning and night
อยากเจอหน้าเธอเหลือเกิน
Yahk jur nah tur leua gern
I want to see your face so badly
วันใดที่ไม่ได้เห็น ฉันทำอะไรไม่เป็น เพราะใจมันเฝ้าแต่รอ
WUn dai tee mai dai hen chun tum arai mai bpen pror jai mun fao dtae ror
Any day I don’t see you, I can’t do anything else because my heart only waits

(*) เกิดเป็นรักรักแรกเจอ
Gert bpen ruk raek jur
It has become love, love at first sight
เธอจะรู้ตัวไหมละหนอ
Tur ja roo dtua mai la nor
Will you realize?
ก่อไฟรักจนเต็มอุรา
Gor fai ruk jon dtem oorah
Fanning the flames of love until they fill my chest
โดนมนต์คาถา ให้หลงรักจนงมงาย
Dohn mon kah tah hai long ruk jon ngom ngai
I was put under a spell making me naively fall in love with you

(**) เธอมีมนตรา เรียนวิชามาหรือเปล่า
Tur mee mon dtrah rian wichah mah reu bplao
You have a mantra, did you study the subject?
ทำไมใจเราดั่งโดนราดน้ำมันพราย
Tummai jai rao dung dohnr aht num mun prai
Why is my heart like a ghost has poured gasoline on it?
ปล่อยเลยตามเลยแล้วกัน ไม่หาอาจารย์มาช่วยคลาย
Bploy loey dtahm loey laeo gun mai hah ahjahn mah chuay klai
I’ll let things be, I won’t search for a teacher to help alleviate it
ฉันยอมถวาย ชีวีนี้เป็นทาสมนต์คนดี
Chun yaum tawai cheewee nee bpen taht mon kon dee
I agree to dedicate myself, in this life, I’ll be a slave under the spell of a sweetheart

(*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : หนู มิเตอร์

Title: รักจงรอ / Ruk Jong Ror (Love Must Wait)
Artist: Kung Sutthirach (กุ้ง สุธิราช อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2014

อีกไม่กี่ปี ให้รอรอพี่นะแก้วตา จงรอไม่นานหรอกหนา จะหวนคืนมาดั่งคำขอร้อง
Eek mai gee bpee hai ror ror pee na gaeo dtah jong ror mai nahn rauk nah ja huan keun mah dung kum kor raung
Just a few more years, wait for me, darling, you won’t be waiting long, I’ll come back like you request
อดทนตั้งใจ รอสุขสุดใสเป็นคู่ครอง น้องเท่านั้นที่พี่หมายปอง แม่เนื้อทอง คนงาม
Ot ton dtung jai ror sook soot sai bpen koo kraung anung tao nunt ee pee mai bpaung mae neua taung kon ngahm
Try and endure it, wait to be the happiest wife, you are my only desire, my dear
อีกไม่กี่ปี หวังว่าคนดีคงรอไหว ถนอมความรักพี่เอาไว้ ถนอมดวงใจ อย่าให้บอบช้ำ
Eek mai gee bpee wung wah kon dee kong ror wai tanaum kwahm ruk pee ao wai tanaum duang jai yah hai baup chum
Just a few more years, I hope my darling can wait, preserve your love, preserve your heart, don’t let it get hurt
โปรดจงเชื่อใจ รับปากเธอไว้ทุกถ้อยคำ ท่องคำรักทุกเช้าค่ำ ย่ำเตือนประจำ ทุกทุกนาที
Bproht jong cheua jai rup bpahk tur wai took toy kum taung kum ruk took chao kum yum dteuan bprajum took took nahtee
Please believe me, give your word, recite your love every morning and night, regularly remind yourself every moment

(∗) รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจ สุดหัวใจ จะหลับจะนอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
Ruk tur mai klai soot hua jai soot hua jai ja lup ja naun krung dai yung song jai bpai hah took tee
My love for you doesn’t lessen, with all my heart, all my heart, whenever I sleep, I still send my heart to you every time
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีไม่เคยจางหาย
Ruk tur mai klai soot hua jai bpiam lon kahm bpee tur jah tur fung hai dee ruk tee mee mai koey jahng hai
My love for you doesn’t lessen, all my heart is filled for years, please listen carefully, the love I have will never fade away

(∗∗) อีกไม่กี่ปี จะรอวันที่ไปชื่นชม จะหอมแก้มน้องให้สาสม ที่รักเอวกลมไม่เคยเสื่อมคลาย
Eek mai gee bpee ja ror wun tee bpai cheun chom ja haum gaem naung hai sahsom tee ruk eo glom mai koey seuam klai
Just a few more years, I’ll wait for the day I can admire you, I’ll sniff your cheek adequately, my love for your round waist will never lessen
จะมีรักเดียว จะไม่แลเหลียวหญิงอื่นใด รักแต่น้องจนหมดหัวใจ รักเรี่อยไป ให้เธอจงรอ
Ja mee ruk diao ja mai lae liao ying eun dai ruk dtae naung jon mot hua jai ruk reuay bpai hai tur jong ror
I’ll have one love, I won’t look at any other girl, I’ll love only you with all of my heart, I’ll continuously love you, so I want you to wait

(*,**)

   
คำร้อง / ทำนอง : หนู มิเตอร์
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี