Kratae

All posts tagged Kratae

Title: เชื่อในรักใช่ไหม / Cheua Nai Ruk Chai Mai (You Believe in Love, Right?)
Artist: Kratae (กระแต อาร์สยาม)
Album: OST แผนรักลวงใจ (IPKKND)
Year: 2018

ห่างไกลเกินคำว่าหวัง
Hahng glai gern kum wah wung
To distant for hope
แตกต่างเกินคำว่าฝัน
Dtaek dtahng gern kum wah fun
Too different to dream
ไม่มีสิ่งไหนที่ใกล้เคียงกัน
Mai mee sing nai tee glai kiang gun
There’s nothing close beside me
สายตายืนยันอย่างนี้
Sai dtah yeun yun yahng nee
My sight confirms this
แต่เมื่อรักเกิดขึ้นในใจ
Dtae meua ruk gert keun nai jai
But when love grows in our hearts
ก็ไม่ต้องใช้เหตุผลที่มี
Gor mai dtaung chai het pon tee mee
There’s no need to use any reasoning
แค่เรารู้ใจดวงนี้มันเป็นของใคร
Kae rao roo jai duang nee mun bpen kaung krai
We just know who our heart belongs to

(*) เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love
เชื่อว่ารักจะตอบทุกอย่าง
Cheua wah ruk ja dtaup took yahng
I believe that love is the answer to everything
ทำให้เราสองพบเจอหนทางที่สดใส
Tum hai rao saung pob jur hon tahng tee sot sai
That can make the two of us find a bright path
ต่อให้ช้ำกี่ครั้ง ให้ผิดหวังกี่หน
Dtor hai chum gee krung hai pit wung gee hon
No matter how many times we’ve been hurt or been disappointed
หากเราทนและไม่หวั่นไหว
Hahk rao ton lae mai wun wai
If we endure and are unshaken
ต้องเจอขวากหนามสักเท่าไร
Dtaung jur kwahk nahm suk tao rai
However many thorns we must face
ความรักจะพาเราข้ามไป
Kwahm ruk ja pah rao kahm bpai
Love will lead us through them
แค่จับมือกันไว้ แค่เชื่อในคำว่ารัก
Kae jup meu gun wai kae cheua nai kum wah ruk
Just take my hand, just believe in love

หมดใจมีเธอเท่านั้น
Mot jai mee tur tao nun
My entire heart has only you
หากใจเธอเป็นเหมือนฉัน
Hahk jai tur bpen meuan chun
If your heart feels the same
ไม่ต้องมีใครมาเข้าใจมัน
Mai dtaung mee krai mah kao jai mun
There’s no need for anyone else to understand
สำคัญที่เราเท่านี้
Sumkun tee rao tao nee
It’s only important that we do
สิ่งที่เหมือนว่ายากเกินไป
Sing tee meuan wah yahk gern bpai
The things that seem too difficult
ที่เธอสงสัยอยู่ทุกนาที
Tee tur song sai yoo took nahtee
That you wonder about at all times
เธอต้องรู้แค่วันนี้ใจเธอรักใคร
Tur dtaung roo kae wun nee jai tur ruk krai
You only need to know who your heart loves today

(*)

เชื่อในรักใช่ไหม เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk chai mai cheua nai ruk dai mai
You believe in love, right? Please believe in love

(*)

เชื่อในรักได้ไหม
Cheua nai ruk dai mai
Please believe in love
เชื่อด้วยทั้งหัวใจของเธอ
Cheua duay tung hua jai kaung tur
Believe with your entire heart

Title: รอพี่ที่บ้านนอก / Ror Pee Tee Bahn Nauk (Waiting for You in the Countryside)
Artist: Kratae (R-Siam – กระแต อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2017

บ้านนอกปีนื้ มีงานวัดเหมือนปีก่อน
Bahn nauk bpee nee mee ngahn wut meuan bpee gaun
This year, the countryside had a temple fair like last year
จิตใจสะท้อน ไม่มีพี่เหมือนปีเก่า
Jit jai sataun mai mee pee meuan bpee gao
My mind is reflecting, I don’t have you like the old years
งานวัดคืนนี้ น้องเดินคนเดียวเหงาๆ
Ngahn wut keun nee naung dern kon diao ngao ngao
This year at the temple fair, I walked around alone and lonely
คิดถึงเรื่องราวเก่าๆ ตอนนเราเที่ยวงานคืนนั้น
Kit teung reuang rao gao gao dtaun rao tiao ngahn keun nun
I miss the old memories when we went to the festival that night

อากาศเหน็บหนาว พี่เอาเสื้อนอกคลุมให้
Ahgaht nep nao pee ao seua nauk kloom hai
The weather was cold, you brought a coat to cover me with
จับมือกุมไว้ น้องอายเขินจนใจสั่น
Jup meu goom wainaung ai kern jon jai sun
You took my hand, I was blushing so hard, my heart was pounding
พี่บอกรักน้อง เราสองจะครองคู่กัน
Pee bauk ruk naung rao saung ja kraung koo gun
You told me you loved me and that the two of us would be together
จะหาเงินทองมาหมั้น จากนั้นพี่ก็หายไป
Ja hah ngern taung mah mun jahk nup pee gor hai bpai
That you would earn some money to get engaged, and after that you disappeared

(*) บ้านนอกวันนี้ ไม่เหมือนบ้านนอกวันนั้น
Bahn nauk wun nee mai meuan bahn nauk wun nun
Today, the countryside isn’t the same as that day
น้องเดินก้มหน้ามางาน ไม่กล้าสบตากับใคร
Naung dern gom nah mah ngahn mai glah sop dtah gup krai
I walk around with my head down, not daring to make eye contact with anyone
เบื่อตอบคำถาม ว่าแฟนไปไหน
Beua dtaup kum tahm wah faen bpai nai
I’m sick of answering questions of where my boyfriend went
หรือพี่ไปมีคนใหม่ ถึงไม่กลับมาบ้านเก่า
Reu pee bpai mee kon mai teung mai glup mah bahn gao
Or did you find someone new, so you’re not coming back home?

(**) มาเที่ยวงานวัด หวังว่าจะมาเจอพี่
Mah tiao ngahn wut wung wah ja mah jur pee
I came to the temple fair hoping to see you
แต่ค่ำคืนนี้ น้องมีแต่ความหมองเศร้า
Dtae kum keun nee naung mee dtae kwahm amung sao
But tonight, I have only depression
เพื่อนจากเมืองหลวง มาร่วมงานบุญบ้านเรา
Peuan jahk meuang luang mah ruam ngahn boon bahn rao
My friends from the capital came for the ceremony in my town
บอกที่พี่ไม่เหมือนเก่า เพราะไปรักสาวเมืองกรุง
Bauk tee pee mai meuan gao pror bpai ruk sao meuang groong
They told me that you’re not the same, because you fell in love with a city girl

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปาล ประกาศิต
เรียบเรียง : มาร์คใบเตย

Title: ของขวัญที่น้องขอ / Kaung Kwun Tee Naung Kor (The Gift that I Ask For)
Artist: Kratae (R-Siam – กระแต อาร์สยาม)
Album: ของขวัญจากสาวแต / Kaung Kwun Jahk Sao Dtae (A Gift From Kratae)
Year: 2007

ของที่อยู่ในมือ ไม่อยากรู้ว่าคืออะไร
Kaung tee yoo nai meu mai yahk roo wah keu arai
I don’t want to know what’s in your hand
ให้มาน้องไม่เคยสนใจ พี่ชายซื้อมาจากไหนก็ช่างมัน
Hai mah naung mai koey son jai pee chai seu mah jahk nai gor chahng mun
I don’t care where you bought whatever you’re giving to me from, screw it
ของที่อยู่ในมือ ที่คอยถือมาให้ทุกวัน
Kaung tee yoo nai meu tee koy teu mah hai took wun
The thing in your hand that you carry every day
เข้าใจ๋ว่าเวลาพบกัน พี่เองก็อยากให้มันประทับใจ๋
Kao jai wah welah pob gun pee eng gor yahk hai mun pratup jai
I understand that when we meet, you want it to be impressive

(*) ขอแค่กล่องน้อย น้อย ใส่ความรักจริง
Kor kae glaung noy noy sai kwahm ruk jing
I just want a small box with true love
เท่านี้ก็ไม่ต้องการสิ่งใด
Tao nee gor mai dtaung gahn sing dai
That’s all, I don’t want anything else

(**) ของขวัญที่ไม่ต้องซื้อหา แต่ว่ามีคุณค่าคือหัวใจ
Kaung kwun tee mai dtaung seu hah dtae wah mee koon kah keu hua jai
The gift you don’t have to buy but that’s worth so much is your heart
ถ้าจะติดมือมา ไม่ต้องหาจากที่ไหน มาแต่ตัวกับใจ๋ก็พอ
Tah ja dtit meu mah mai dtaung mah jahk tee nai mah dtae dtua gup jai gor por
If you’re bringing something, it doesn’t have to come from anywhere, coming only with your body and your heart is enough
ของขวัญที่ไม่ต้องสิ้นเปลือง ผูกด้วยความคิดถึงไม่ต้องห่อ
Kaung kwun tee mai dtaung sin bpleuang pook duay kwahm kit teung mai dtaung hor
The present that doesn’t spoil, that’s bound with thoughts of someone and doesn’t need wrapping
พบกันอีกคราใด ก็อย่าลืมที่น้องขอ รอน้องจะรอละกั๋น
Pob gun eek krah dai gor yah leum tee naung kor ror naung ja ror la gun
Each time we meet, don’t forget what I ask for, I’ll wait

(*,**)

พบกันอีกคราใด ก็อย่าลืมที่น้องขอ รอน้องจะรอละกั๋น
Pob gun eek krah dai gor yah leum tee naung kor ror naung ja ror la gun
Each time we meet, don’t forget what I ask for, I’ll wait

Title: เหวี่ยง (นวดให้นุ่ม)‬ / Wiang (Nuat Hai Noom) [Throw a Fit (Massage It Soft)]
Artist: Kratae and WAii
Album: [Single]
Year: 2016

โน่นก็ผิดอย่างนั้น นั่นก็ผิดก็ผิดอย่างนี้
Nohn gor pit yahng nun nun gor pit gor pit yahng nee
That’s wrong like that, that’s also wrong, it’s wrong like this
อะไรที่เคยดีดี ที่เคยทำทำกลายเป็นรำคาญไป
Arai tee koey dee dee tee koey tum tum glai bpen rumkahn bpai
Everything that used to be good, that I used to do, has become too annoying
เถียงก็ขู่จะทิ้ง ไม่ได้เถียงก็ขู่จะทิ้ง
Tiang gor koo ja ting mai dai tiang gor koo ja ting
When we argue, you threaten to dump me, if we don’t argue, you threaten to dump me
จะไป จะไปจริงจริง พอเอาจริงจริง ทำไมไม่เคยไป
Ja bpai ja bpai jing jing por ao jing jing tummai mai koey bpai
You say you’re going to go, that you’re really going to go, but as soon as it’s really serious, why don’t you ever leave?

ไม่ค่อยอยากทะเลาะ เพราะขี้เกียจ ขี้เกียจทะเลาะ
Mai koy yahk talor pror kee giat kee giat talor
I don’t really want to fight because I’m lazy, too lazy to fight
ก็คิดว่าฉันนั้นหงอ ไม่ได้ดังใจอะไรก็โวยวาย
Gor kit wah chun nun ngor mai dai dung jai arai gor woy wai
But you think I’m afraid, I’m not hoping for anything, but I’m crying out
นับตั้งแต่บัดนี้ นับตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้
Nup dtung dtae but nee nup dtung dtae dtung dtae but nee
Starting from this moment on, starting from this very moment
ไม่ยอมทำตัวดีดี ระวังดีดี ระวังจะเสียใจ
Mai yaum tum dtua dee dee rawung dee dee rawung ja sia jai
I refuse to behave, be careful, watch out, you’ll be sorry

(*) เหวี่ยง เหวี่ยงทุกทีไม่ดีนะ ต้องนวด ต้องนวดให้นุ่ม
Wiang wiang took tee mai dee na dtaung nuat dtaung nuat hai noom
You throw a fit, throw a fit every time things are bad, you have to massage, you have to massage it soft
เคยตัวขึ้นมายิ่งได้ใจ ไม่ทน ไม่ทนอีกแล้วนะ
Koey dtua keun mah ying dai jai mai ton mai ton eek laeo na
It’s become habitual, the more arrogant you get, I can’t take it, I can’t take it anymore
วีน วีนทั้งปีก็ไม่ไหว ต้องนวด ต้องนวดให้นุ่ม
Ween ween tung bpee gor mai wai dtuang nut dtaung nuat hai noom
Throw a tantrum, you can’t throw a tantrum all year, you have to massage it, massage it soft
แบบว่าสวยมั่นใจ มิได้แคร์ ไม่กลัว ไม่กลัวหรอก NO
Baep wah suay mun jai mai dai care mai glua mai glua rauk no
I’m pretty and confident, I don’t care, I’m not scared, I’m not scared at all, no

ถ้าไม่ผิดไม่ง้อ ฉันไม่ผิดก็จะไม่ง้อ
Tah mai pit mai ngor chun mai pit gor ja mai ngor
If I’m not wrong, I won’t apologize, I’m not wrong, so I’m not going to apologize
เอาใจตามใจจนพอ พอไปนานนานเธอเลยไม่เกรงใจ
Ao ja dtahm jai jon por por bpai nahn nahn tur loey mai greng jai
I’ve tried to please you and gone along with you enough, after I do it for a while, you get inconsiderate
ไม่ได้อยากจะรบ ฉันไม่อยากไม่อยากจะรบ
Mai dai yahk ja rop chun mai yahk mai yahk ja rop
I don’t want to fight, I don’t want, don’t want to fight
ถ้าคิดว่าอยากจะคบก็ช่วยทำตัวให้สมเป็นผู้ชาย
Tah kit wah yahk ja kop gor chuay tum dtua hai som bpen poo chai
If you think you want to date me, please behave in a way more fitting for a man

ใช้ไม้อ่อนไม่ไหว มันต้องจัดต้องจัดอย่างแข็ง
Chai mai aun mai wai mun dtaung jut dtaung jut yahng kaeng
I can’t use soft wood, you have to prepare, have to prepare a stiff one
เมื่อเธอจะมาแรงแรง ก็ไปแรงแรงเอาให้มันรู้ไป
Meua tur ja mah raeng raeng gor bpai raeng raeng ao hai mun roo bpai
When you come so harshly, I’ll harshly let you know
คิดว่าอยากจะรัก ช่วยทำตัวให้มันน่ารัก
Kit wah yahk ja ruk chuay tumd tua hai mun naruk
If you think you want to love me, please act cutely
ไม่งั้นถ้าฉันไม่รักเดี๋ยวฉันไม่รักแล้วเธอจะเสียใจ
Mai ngun tah chun mai ruk diao chun mai ruk laeo tur ja sia jai
Otherwise, if I don’t love you, pretty soon I won’t love you, and you’ll be sorry

(*)

ว่าง่าย…เธอก็เลยนึกว่า…ว่าได้ ว่าว่าว่า
Wah ngai tur gor loey neuk wah wah dai wah wah wah
You think I’m submissive, that you can say say say say
ห้ามนั่น…จะทำก็ไม่ดีเอ้า…ห้ามนี่ อะไรก็ว่า
Hahm nun ja tum gor mai dee ao hahm nee arai gor wah
“Stop that, you’re behaving badly, stop this,” whatever you say
เดินชิลก็ไม่ได้ ปาร์ตี้ก็ไม่ได้ แฮงค์เอ้าท์ก็ไม่ได้ ต้องมีชักสีหน้า
Dern chill gor mai dai party gor mai dai hang out gor mai dai dtaung mee suk see nah
I can’t go out and chill, I can’t party, I can’t hang out, I have to show my dissatisfaction
เล่นเฟซก็ไม่ได้ เล่นไลน์ก็ไม่ได้ รับสายก็ไม่ได้ โวยวาย like crazy
Len face gor mai dai len line gor mai dai rup sai gor mai dai woy wai like crazy
I can’t use Facebook, I can’t use Line, I can’t answer the phone, I’m crying out like crazy
ยิ่งยอมมากไปยิ่งแย่ เธอก็ยิ่งไม่แฟร์ ยิ่งอยู่ยิ่งกลุ้ม
Ying yaum mahk bpai ying yae tur gor ying mai fair ying yoo ying gloom
The more I give in to much, the worse it gets, the more you’re unfair, the more I stay, the more depressed I get
ถูก…ยิ่งเอาแต่ใจมากมาก ยิ่งอยู่ด้วยยาก ยิ่งอยู่ยิ่งกลุ้ม
Took ying ao dtae jai mahk mahk ying yoo duay yahk ying yoo ying gloom
Right, the more selfish you get, the more living with you is hard, the more I stay, the more depressed I get
ใช่…ไม่ยอมอีกแล้วทีนี้ใช่…ไม่ทนอีกแล้ววันนี้
Chai mai yaum eek laeo tee nee chai mai ton eek laeo wun nee
Yes, I’m refusing from now on, right here, yes, I won’t endure this anymore today
ถ้ายังทำตัวอินดี้มันต้องนวดซักที…ต้องนวดให้นุ่ม
Tah yung tum dtua indie mun dtaung nuat suk tee dtaung nuat hai noom
If I’m still acting independent, you have to finally massage it, gotta massage it soft

(*)

   
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

   
Well, it’s about what I expected; an upbeat modern country style song with overly sexualized lyrics about a girl complaining about how harsh and angry her boyfriend is, so she’s telling him he has to come on soft and gentle to soothe her annoyance. I’m interested in the music video, as Kratae’s are always interesting to watch, but lately WAii’s choreography from her last singles has been a bit sloppy, I’m wondering if she’ll be able to keep up with Kratae. We’ll see when the MV’s released~

Edit: Commenting on the music video now. True to any Kratae song, I started out hating it, then the more I heard it, the more it grew on me, until I was playing it on repeat every day haha. The MV this time, however, didn’t leave me staring at it, though. I don’t know, it just wasn’t impressive. The choreography seemed sloppy in places, especially the repeated “tippy toe tippy toe, whip my hair back and forth” routine. Kratae’s solo channeling of Michael Jackson, while very well done and nicely executed, seemed randomly out of place with the rest of the style and dances in the video. With the lyrics focused on the idea of massaging, I was expecting more rubbing or sensual dance moves, and if they were insistent on having the suggestive lesbian scene with WAii and Kratae, instead of just hugging on the bed, they should have had them massaging each other, or maybe in the shower rubbing the Sunsilk into each other’s hair or something. But, all in all, it certainly could be worse, and I think the two make a good duet~ I also really love WAii’s figure. Curves are sexy and underappreciated in Asia. I found myself watching her more than Kratae in this

Title: สะบัด / Sabut (Flick)
Artist: Kratae (R-Siam กระแต อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

วันจันทร์มันเรียนเยอะ อังคารก็งานหนัก
Wun jun mun rian yur ungkahn gor ngahn nuk
On Monday, I studied a lot, on Tuesday, work was stressful
แทบไม่ได้พักทั้งวัน เฮ้อ
Taep mai dai puk tung wun hur
I didn’t get a break all day
มาเต็มเลยวันพุธ แทบทรุด พฤหัส
Mah dtem loey wun poot taep soot pareuhut
Wednesday was full, I nearly collapsed through Thursday
วันศุกร์ก็เกือบจะคลาน
Wun sook gor geuap ja klahn
Friday crawled

(*) เยอะจนไม่รู้ยังไง หากเก็บเอาไว้แล้วมัน
Yur jon mai roo yung ngai hahk gep ao wai laeo mun
I don’t know how there’s so much, if I keep it up
ต้องเหนื่อยขนาดนั้น จะปล่อยให้มันรำคาญทำไม
Dtaung neuay kanaht nun ja bploy hai mun rumkahn tummai
I’ll be that tired, why let it get to me?

(**) ต้องสะบัด ต้องสะบัด สะบัดให้มันพ้น ๆ ไปซะ
Dtaung sabut dtaung sabut sabut hai mun pon pon bpai sa
I must flick, I must flick, flick it away
ถ้ามัดอึดอัดที่หัวใจ ไม่ไหวก็ต้องสะบัด
Tah mut eut ut tee hua jai mai wai gor dtaung sabut
If it’s constricting my heart, I can’t take it, I must flick
ต้องสะบัด สะบัดชาดีดั๊ด ชัดชัดชัด ถ้ามันอึดอัดให้ลุกขึ้นสะบัด
Dtaung sabut sabut cha dee dut chut chut chut tah mun eut ut hai look keun sabut
I must flick, flick it, cha dee da cha cha cha, if it’s constricting, get up and flick it away
เซ็งเมื่อไหร่ ซึมเมื่อไหร่ จำไว้ ให้ลุกขึ้นสะบัด
Seng meua rai seum meu arai jum wai hai look keun sabut
Whenever you’re sick of things, whenever you’re overwhelmed, remember to stand up and flick it away
สวยไว้ก่อน เพรียวไว้ก่อน อย่าได้แคร์ แคร่ลุกขึ้นสะบัด
Suay wai gaun priao wai gaun yah dai care krae look keun sabut
Get pretty, get dolled up, don’t care about it, just stand up and flick it off

เงินเดือนไม่พอใช้ เจ้านายชอบเรียกไปบ่น
Ngern deuan mai por chai jao nai chaup rian bpai bon
My salary’s not enough, the boss likes to call me to complain
มีแต่โดน มีแต่โดนมันลูกเดียว เฮ้อ
Mee dtae dohn mee dtae dohn mun look diao hur
I’m the only one, the only one who gets in trouble
วันดีคืนดีแฟนทิ้ง ไปคงไปปิ๊งคนใหม่
Wun dee keun dee faen ting bpai kong bpai bping kon mai
On my good day, my boyfriend dumps me to go after someone new
ยังบอกว่าทำไมเราไม่เพรียว
Yung bauk wah tummai rao mai priao
And still asks me why I’m not skinny

(*,**,*)

ต้องสะบัด ต้องสะบัด สะบัดให้มันพ้น ๆ ไปซะ
Dtaung sabut dtaung sabut sabut hai mun pon pon bpai sa
I must flick, I must flick, flick it away
ถ้ามันอึดอัดที่หัวใจ
Tah mun eut ut tee hua jai
If it’s constricting my heart

I’m intrigued by the style of the music video shown in the teaser, though what sort of native culture is she trying to mimic? And I’m not sure what that has to do with the lyrics of shrugging off a bad day. But I really like the choreography, so I’m excited to see the whole thing put together.

So far I’m not impressed by the sound of this single, at least by the teaser, but maybe that’ll change once I hear the whole thing. And I like independent songs as much as the next independent girl, but don’t let it turn you into a one-trick pony, always singing about how you get dumped so you’re just going to make yourself prettier. (Or was that just an homage to her last single?)

Lastly, I wonder if the decision to translate สะบัด to “flick” was intentional to allude to the double meaning of “flick off,” which in English can mean either brushing or pushing something away, or giving the middle finger, which can both be applied to people who piss you off~ 😛

Edit: Yup. I always complain about how Kratae’s songs don’t sound that impressive from the teasers, but by the time the full thing comes out, I’m always hooked. -_- This MV is no different. She found my weakness with all the Latin American stylings in the music video (because there is NO hotter cultural pair than Latin and Thai, if I do say so myself, tee hee). I love all her outfits, and her dancing is always so on point. I swear, I could stare at her butt for ages.

And ohhh, now I see why she’s always singing about “getting skinny;” “Skinny” is the name of the diet drink sponsoring her haha.

   
คำร้อง: สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง: อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: ยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งต้องสวย / Ying Took Ting Ying Dtaung Suay (The More I’m Dumped, the Prettier I Must Get)
English Title: “Stay Cool”
Artist: Kratae R-Siam (กระแต อาร์สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

อยู่ ๆ ก็เสียหลัก โดนคนรักกันมาหลอก
Yoo yoo gor sia luk dohn kon ruk gun mah lauk
All the sudden I’ve lost control, my lover has been deceiving me
ก็มันทั้งช้ำ มันทั้งช๊อค น้ำตาก็แตกกระจาย
Gor mun tung chum mun tung shock num dtah gor dtaek grajai
It both stunned and shocked me, the tears are shattered
ก็คนมันช้ำหนัก ต้องหลบไปพักใจ
Gor kon mun chum nuk dtaung lop bpai puk jai
When people get hurt a lot, they must duck out and take a break
ก็เฮิร์ทนี่หว่า ก็โดนทิ้งนี่นา จะให้ลั้นลาอย่างไร
Gor hurt nee wah gor dohn ting nee nah ja hai lulla yahng rai
But this hurt, getting dumped like this, how carefree should I be?

(*) เป็นอะไรอ่ะ ยิ้มเข้าสิ แคร์ไปทำไมคนไม่รักดี
Bpen arai a yim kao si care bpai tummai kon mai ruk dee
What’s wrong? Smile, why care about someone who’s not diligent?
กลัวอะไรล่ะ ลุกขึ้นสิ ทำฮือเขาเสียดายสิ สิ
Glua arai la look keun si tum heu kao sia dai si si
What are you afraid of? Get up, boo-hooing is such a waste

(**) ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย ไม่ต้องแคร์อะไร
Ying took ting ying dtaung suay mai dtaung care arai
The more I’m dumped, the more I must be pretty, there’s no need to care about anything
เพรียว ๆ เข้าไว้ เป๊ะรอไว้ก่อน
Priao priao kao wai bpeh ror wai gaun
I’ve kept my figure, just wait and see
ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องเซี๊ยะ ไม่ต้องเพลียอะไร
Ying took ting ying dtaung sia mai dtaung plia arai
The more I’m dumped the more I must be beautiful, there’s no need to be weary of anything
เอาให้แซ่บเข้าไว้ สวยอย่าไปยอมพักผ่อน
Ao hai saep kao wai suay yah bpai yaum puk paun
I’m keeping it fierce, I’m pretty, I won’t agree to give it a rest

ต้องเอาให้เริ่ดค่ะ ทั้งหน้าและทรงผม
Dtaung ao hai rert ka tung nah lae song pom
I must make it prominent, both my face and my hair
ต้องสวยให้สา สวยให้สมน้ำหน้าที่ทิ้งไป
Dtaung suay hai sah suay hai som num nah tee ting bpai
I must be deservingly pretty, so pretty that it serves the person who dumped me right
ก็อย่าไปเสียหลัก ไม่รักก็ไปไป๊
Gor yah bpai sia luk mai ruk gor bpai bpai
I don’t go losing my cool, if he doesn’t love me, I go
ก็เรื่องของเขา เรื่องของเขา เดี๋ยวเราก็มีใหม่
Gor reuang kaung kao reuang kaung kao diao rao gor mee mai
That’s his problem, that’s his problem, pretty soon I’ll get someone new

(*,**,**)

ซึม ๆ เซา ๆ ไม่ได้นะ ให้มันดูโทรม ๆ ไม่ได้นะ
Seum seum sao sao mai dai na hai mun doo sohm sohm mai dai na
I can’t be down in the dumps, I can’t be seemingly worn out
ถ้ามีคนดี ๆ มาเจอตอนนี้ โอ๊ย ตาย ตาย
Tah mee kon dee dee mah jur dtaun nee oy dtai dtai
If I met a good guy right here, oh my god, how would that look?
มาเต็ม มาเต็มเข้าไว้ ให้มันดูดี ๆ เข้าไว้
Mah dtem mah dtem kao wai hai mun doo dee dee kao wai
I keep it top, I keep it in top shape, I keep it looking good
ทำให้คนทิ้งเราอุทานว่า ไม่ ไม่ ไม
Tum hai kon ting rao ootahn wah mai mai mai
To make the guy who dumped me shout, “No no no!”

(**)

ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย ไม่ต้องแคร์อะไร
Ying took ting ying dtaung suay mai dtaung care arai
The more I’m dumped, the more I must be pretty, there’s no need to care about anything
เพรียว ๆ เข้าไว้ เป๊ะรอไว้ก่อน
Priao priao kao wai bpeh ror wai gaun
I’ve kept my figure, just wait and see
ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องเซี๊ยะ ไม่ต้องเพลียอะไร
Ying took ting ying dtaung sia mai dtaung plia arai
The more I’m dumped the more I must be beautiful, there’s no need to be weary of anything
เอาให้แซ่บเข้าไว้ สวยตื่นยันล้มตัวนอน
Ao hai saep kao wai suay dteun yun lom dtua naun
I’m keeping it fierce, I’m pretty from when I wake up to when I go to sleep

Title: ชู้ทางไลน์ / Choo Tahng Line (Cheating Through Line)
English Title: “Hidden Line”
Artist: Timethai ft. Kratae
Album: [Single]
Year: 2014

ตึ๊ง..เข้ามา ว่าสถานะโสด
Dteung kao mah wah satahna soht
Ooh…I’ve gone and said my status was single
ขอโท๊ษ..ขอโทษ แต่หนูมีแฟนแล้ว
Kor toht kor toht dtae noo mee faen laeo
I’m sorry, I’m sorry, but I have a boyfriend
เออแล้วง่ะ พี่แค่มาต่อแถว เธอจะมีแฟนแล้ว ( แล้วรักแฟนเธอที่ไหน )
Ur laeo nga pee kae mah dtor taeo tur ja mee faen laeo (laeo ruk faen tur tee nai)
Yeah, so what? I just added you on Line, if you have a boyfriend (it doesn’t seem like you love him)

ตึ๊ง..เข้ามา ว่าจะชวนไปผับ เย็นๆ..มารับ อ่ะที่หน้าเมเจอร์
Dteung kao mah wah ja chuan bpai pub yen yen mah rup a tee nah major
Ohh…You’ve invited me to go to a club, this evening pick me up in front of Major Cineplex
หยอดตุ๊กตา จะไปฝากเธอ
Yaut dtookadtah ja bpai fahk tur
I’ll win you a doll at the claw machine
( ฝากไม่ทัน มันดันมาเจอ )
(Fahk mai tun mun dun mah jur)
(I wasn’t fast enough, it was taken)
ไอ่บ้าดูเส่ะ ไอ่บ้าดูเส่ะ ก็อยู่ดีๆแฟนเธอดันมา
Ai bah doo say ai bah doo say gor yoo dee dee faen tur dun mah
Son of a bitch, look, son of a bitch, look, all the sudden your boyfriend gets it

(*) มีแฟนบังหน้า ซ่อนบางคนอยู่ข้างหลัง
Mee faen bung nah saun bahng kon yoo kahng lung
I have a boyfriend concealed in front of me, you’re hiding someone behind you
ไว้นู้น..ไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ
Wai noon wai nee chun ja dtee gon tur
You’ve got ’em over there, I’ve got ’em over here, I’ll kick your ass!
เล่นไลน์ซ่อนรัก รักได้เลยถ้าเขาเผลอ
Len line saun ruk ruk dai loey tah kao plur
I use Line to hide my love, we can be in love if they’re careless
ยังไงก็ค้นไม่เจอ ยังไงเขาก็ไม่เจอ
Yung ngai gor kon mai jur yung ngai kao gor mai jur
Whatever, they won’t find out, whatever, they haven’t found out
ได้เป็นแฟนเธอ แค่ตอนออนไลน์
Dai bpen faen tur kae dtaun aun line
I can be your boyfriend only on Line
เป็นโสดแฟนเผลอ แค่ตอนออนไลน์
Bpen sohn faen plur kae dtaun aun line
I can be a single, careless girlfriend only on Line
อ่ะได้เป็นแฟนเธอ แค่ตอนออนไลน์
Ah dai bpen faen tur kae dtaun aun line
I can be your boyfriend only on Line
ก็โสดแฟนเผลอ แค่ตอนออนไลน์
Gor soht faen plur kae dtaun aun line
I can be a single, careless girlfriend only on Line
อ่ะจริงเหรอ
A jing lur
Oh, really?
จริงคร่าาาาาา
Jing kah
Really!

(**) ไหนว่าไม่คิด ไม่คิด ไม่คิดแล้วไมต้องซี้ด
Nai wah mai kit mai kit mai kit laeo mai dtaung sit
Hey, if you don’t think, don’t think, don’t think like that, there’s no need to screech
อ่ะนี่ฉันซี้ด..ดังไปใช่ไหม
A nee chun seet dung bpai chai mai
Oh, I screeched too loudly, right?
ไหนว่าไม่รัก ไม่รัก ไม่รักหรือว่าไม่รู้
Nai wah mai ruk mai ruk mai ruk reu wah mai ruk
Do you not love me, do you not love me, do you not love me, or do you not know?
ก็หนูไม่รู้..แค่ชู้ทางไลน์
Gor noo mai roo kae choo tahng line
I don’t know, we were just flirting through Line

(***) อ่ะ เป๊ะเว่อร์
A pay ver
Got it?
อ่ะ เป๊ะเว่อร์
A pay ver
Got it

ทุกข้อความ ที่เธอเข้ามาชม
Took kor kwahm tee tur kao mah chom
Every message you compliment me with
มันเหมือนสะสม อ่ะสแตมป์เซเว่น
Mun meuan sasom a stamp seven
It’s like you’re gathering frequent shopper stamps from Seven-Eleven
อยากได้ของ ก็ต้องใจเย็น
Yahk dai kaung gor dtaung jai yen
If you want something, calm down
แล้วต้องคอยไปเม้นต์ ( ตอนเธอกำลังหวั่นไหว )
Laeo dtaung koy bpai ment (dtaun tur gumlung wun wai)
You must wait for a comment (when you’re nervous)

เหงาเรื่อยเปื่อยไม่มีใครจ้องตา
Ngao reuay bpeuay mai mee krai jaung dtah
I’m constantly lonely, I don’t have anyone looking into my eyes
ขึ้นรถไฟฟ้า อ่ะที่BTS
Keun rot fai fah a tee BTS
I’m getting on the train at the BTS station
แอบหาทาง ต้องพาไปเซ็ท
Aep hah tahng dtaung pah bpai set
Secretly looking for a way, I must lead the set
( แอบนัดกัน จะไปฟิตเนส )
(Aep nut gun ja bpai fitness)
(Secretly dating each other, we’ll go to Fitness)
ไอ่บ้าดูเส่ะ ไอ่บ้าดูเส่ะ จังหวะอย่างงี้แฟนเราดันมา
Ai bah doo say ai bah doo say jungwa yahng ngee faen rao dun mah
Son of a bitch, look, son of a bitch, look, at this moment, my girlfriend would show up

(*,**,***,**,**,***)

Title: ตื๊ด / Dteut (Dance)
Artist: Kratae (กระแต)
Album: [Single]
Year: 2013

มีรักทีไรให้ใจก็โดนทิ้ง
Mee ruk tee rai hai jai gor dohn ting
Whenever I’m in love, my heart gets dumped
ไม่รักกันจริง ซะเลยนะผู้ชาย
Mai ruk gun jing sa loey na poo chai
You didn’t really love me, did you, boy?
ก็พอกันที ไม่ไหวมันตรอมใจ
Gor por gun tee mai wai mun dtraum jai
Well, enough, I can’t take it, it’s killing me
มันซังกะตาย กับรักที่น่าเบื่อ Let’s go
Mun sung ga dtai gup ruk tee nah beua let’s go
I’m sick and tired of this boring love, let’s go

มีความรักกับเขาสักที โอ้ชีวิตนี้ไม่ได้ดั่งใจ
Mee kwahm ruk gup kao suk tee oh cheewit nee mai dai dung jai
When I finally fall in love with him, oh, this life isn’t like my desires
ก็เพราะว่าเจอผู้ชาย ไวไฟลวดลายให้เราเจ็บช้ำ
Gor pror wah jur poo chai wai fai luat lai hai rao jep chum
Because I’ve found a boy wired to hurt me
คงต้องโทษตัวเองเอ้าเซ็ง เซ็ง เซ็งที่ไปถลำ
Kong dtaung toht dtua eng ao seng seng seng tee bpai talum
I must blame myself, I’m sick of this, sick of this, sick of falling
ไม่รู้ว่าเวรหรือกรรมหลอกกันซ้ำ ซ้ำแทบทนไม่ได้
Mai roo wah wen reu gum lauk gun sum sum taep ton mai dai
I don’t know if it’s karma or fate repeatedly deceiving me until I nearly can’t take it

(*) ให้มันพอกันที อย่างนี้ไปกันไม่ไหว
Hai mun por gun tee yahng nee bpai gun mai wai
That’s enough, I can’t take it like this
อกหักไม่ยักกะตาย ไม่เห็นวอร์รี่
Oak huk mai yuk gadtai mai hen worry
A broken heart won’t kill me, there’s no need to worry

(**) อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้ มาตื๊ดสักหน่อย
Ahrom mai dee yahng nee mah dteut suk noy
If you’re in a bad mood, come dance
อารมณ์บ่จอยก็เลยมาตื๊ดสักที
Ahrom bor joy gor loey mah dteut suk tee
If you’re not feeling happy, come dance
ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดี
Hai leum poo chai tee mun nisai mai dee
Forget the boys with the bad habits
อกหักอย่างเนี้ย มามะมาตื๊ด ตี๊ด ตื๊ด
Auk huk yahng nia mah mah mah dteut dteut dteut
Broken-hearted like this, come come come dance dance dance
อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้ มาตื๊ดสักหน่อย
Ahrom mai dee yahng nee mah dteut suk noy
If you’re in a bad mood, come dance
อารมณ์บ่จอยก็เลยมาตื๊ดสักที
Ahrom bor joy gor loey mah dteut suk tee
If you’re not feeling happy, come dance
ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดี
Hai leum poo chai tee mun nisai mai dee
Forget the boys with the bad habits
อกหักอย่างเนี้ย มามะมาตื๊ด ตี๊ด ตื๊ด
Auk huk yahng nia mah mah mah dteut dteut dteut
Broken-hearted like this, come come come dance dance dance
ความรักจืดชืดมาตื๊ดดีกว่า
Kwahm ruk jeut cheut mah dteut dee gwah
When love has dulled, dancing is better

ตั๋วน้องเป็นสาว ถึงคราวอกหัก เจอป้อจายวอกนัก
Dtua naung bpen sao teung krao auk huk jur bpor jai wauk nuk
I’m a girl, so sometimes I get heart-broken, meeting awful people
หลอกฮื้อฮักตายใจ๋ ก็จ้างมันเต๊อะ แค่ป้อจายหลายใจ๋
Lauk heu huk dtai jai gor jahng mun dtor kae bpor jai lai jai
Deceiving me, killing my heart, well screw him, he’s just an awful player
ก็ต่างคนก็ต่างไป ตั๋วใผ๋ตั๋วมัน
Gor dtahng kon gor dtahng bpai dtua pai dtua mun
Everyone’s different, we are who we are
อกหักละครั้งนี้ จะบ่ทุกข์ละจะบ่โศก
Auk huk la krung nee ja bor took la ja bor sohk
Being heart-broken this time, I won’t suffer or be sad
อะมีแต่โยก โยก โยก ให้โลกมันสะท้าน
A mee dtae yohk yohk yohk hai lohk mun satahn
There’s only swaying, swaying, swaying that makes the world shake
เพลงแดนซ์อะตื๊ด อะตื๊ด
Pleng dance a dteut a dteut
Dance music, oh, dance, dance
ละอย่างนี้ละตึงบ่ก๋าน ละท่าใผ๋ท่ามันเอ้าเต๋มตี่
La yahng nee la dteung bor gahn la tah pai tah mun ao dtem dtee
{{I don’t speak Isan, sorry, I tried this verse, but I don’t know wtf this is supposed to mean}}

เอ้าตื๊ดเรามาตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด อย่ามาทำหน้าจืด เอ้าตื๊ดเข้าไว้
Ao dteut rao mah dteut dteut dteut yah mah tum nah jeut ao dteut kao wai
Oh, dance, we dance dance dance, don’t act bitter, oh, dance
ทางหน้า ทางขวา ทางซ้าย อย่ามัวทำเขินอาย
Tahng nah tahng kwah tahng sai yah mua tum kern ai
To the front, to the right, to the left, don’t act shy
ตื๊ดกันให้เต็มที่ อกหักรักจืดฝืดเคือง ชีวิตมีแต่เรื่อง อะลองตื๊ดดูสิ
Dteut gun hai dtem tee auk huk ruk jeut feut keuang cheewit mee dtae reuang la laung dteut doo si
Dance together happilly, if you’re broken-hearted and suffering over bland love, if life has only problems, try dancing and see
สักพักจะรู้สึกดี๊ดี อะตื๊ด ตื๊ดแบบนี้ จะรู้สึกสะใจ
Suk puk ja roo seuk dee dee a dteut dteut baep nee ja roo seuk sa jai
Take a break and you’ll feel good, ah, dance, dance like this, you’ll feel satisfied

(*,**)

Title: เบอร์คนอกหัก / Bur Kon Oak Huk (The Number of a Broken-Hearted Person)
Artist: Kratae (กระแต)
Album: สโมสรชิมิ 2 / Samohsorn Chimi 2 (Season 2)
Year: 2011

รู้เธอโทรเข้ามาทำไม
Roo tur toh kao mah tummai
I know why you’re calling me
ปล่อยให้เธอวางไป และไม่โทรกลับ
Ploy hai tur wahng pai lae mai toh glup
I left you hanging and didn’t call back
เพราะฉันคงไม่รับสายเธออีก
Pror chun kong mai rup sai tur eek
Because I probably won’t answer your call again

คุยกันไปก็มีแต่เจ็บ
Kooy gun pai gor mee dtae jep
Talking with you only hurts me
และยังไงใจคงไม่ยอมให้จบ
Lae yung ngai jai kong mai yaum hai job
And no matter what, my heart refuses to let it end
เพราะว่ามันยังรักเหลือเกินนะ
Pror wah mun yung ruk leua gern na
Because it still loves you so much

(*) แต่ให้ยื้อกันไปสามคน เหมือนเดิมบอกเลยว่าท้อ
Dtae hai yeu gun pai sahm kon meuan derm bauk loey wah tor
But making me hold back and be the third wheel, as usual, I’m telling you it’s discouraging
จะขอยอมเป็นคนแพ้
Ja kor yaum pen kon pae
I just want to give up

(**) เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคนอกหัก ที่ยังไม่อยากรับสายใคร
Bur nee pen bur kaung kon oak huk tee yung mai yahk rup sai krai
This number is the number of a broken-hearted person who still doesn’t want to answer anyone’s calls
ได้แต่นอนหายใจช้า ช้า อยู่ข้างมือถือ
Dai dtae naun hai jai chah chah yoo kahng meu teu
I can only sleep, breathing slowly next to my cellphone
ทุกเรื่องที่ทำให้เจ็บ เจ็บ
Took reuang tee tum hai jep jep
Every matter that made me hurt, hurt
ขอให้มันได้จบ จบ
Kor hai mun dai job job
Please let them end, end
เพราะว่าในวันนี้ หัวใจหมดแรง
Pror wah nai wun nee hua jai mot raeng
Because today my heart is out of strength

ใจให้เธอให้ไปจนหมด
Jai hai tur hai pai jon mot
I gave you my whole heart
และก็ยังไม่ลด ไม่คิดเอาคืน
Lae gor yung mai lot mai kit ao keun
And it still hasn’t lessened, I’ve never thought of taking it back
ให้ฉันฝืนลืมเธอคงไม่ไหว
Hai chun feun leum tur kong mai wai
I can’t force myself to forget you

(*,**,**,**)

เบอร์คนอกหัก / Bur Kon Oak Huk (The Number of a Broken-Hearted Person)
เชื่อในรักใช่ไหม / Cheua Nai Ruk Chai Mai (You Believe in Love, Right?)
ของขวัญที่น้องขอ / Kaung Kwun Tee Naung Kor (The Gift that I Ask For)
รอพี่ที่บ้านนอก / Ror Pee Tee Bahn Nauk (Waiting for You in the Countryside)
สะบัด / Sabut (Flick)
ตื๊ด / Dteut (Dance)
เหวี่ยง (นวดให้นุ่ม)‬ / Wiang (Nuat Hai Noom) [Throw a Fit (Massage It Soft)] {With WAii}
ยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งต้องสวย / Ying Took Ting Ying Dtaung Suay (The More I’m Dumped, the Prettier I Must Get)

   
All songs tagged Kratae