Knot Varut

All posts tagged Knot Varut

Title: รักพังๆ / Ruk Pung Pung (Collapsed Love)
English Title: “Wasted”
Artist: Knot Varut
Album: [Single]
Year: 2020

เบื่อ… ที่ต้องอกหักอยู่ซ้ำๆ
Beua tee dtaung auk huk yoo sum sum
I’m bored of having to get my heart broken over and over
เหมือนคนมีกรรมซ้ำซาก
Meuan kon mee gum sum sahk
It’s like I’m paying for my karma over and over
ทั้งที่ฉันอยากจะจริงจัง
Tung tee chun yahk ja jing jung
Even though I want to be sincere
ก็พังและต้องเริ่มใหม่อีกแล้ว
Gor pung lae dtaung rerm mai eek laeo
It collapses and I must start over again

(*) ท้อจัง หรือเราคือคนโชคร้าย อายุตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อย
Tor jung reu rao keu kon chohk rai ahyoo dtaun nee gor mai chai noy
It’s really discouraging, am I just unlucky? I’m not exactly young anymore
เพราะอะไร เหมือนอนาคตมันช่างเลื่อนลอย
Pror arai meuan anahkot mun chahng leuan loy
Why? It’s like the future is so uncertain

(**) จะต้องเริ่มใหม่อีกซักกี่ครั้ง มันต้องอีกกี่หน
Ja dtaung rerm mai eek suk gee krung mun dtaung eek gee hon
How many times must I start over again? How many more?
ฉันต้องทนผิดหวัง หัวใจนี้ต้องแตกสลายอีกซักกี่ครั้ง
Chun dtaung ton pit wung hua jai nee dtaung dtaek salai eek suk gee krung
How many times must I endure the disappointment? How many times must this heart of mine be shattered
ถึงจะสมหวังบ้าง ให้ชีวิตของฉันที่พังๆ ผิดหวังเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม
Teung ja som wung bahng hai cheewit kaung chun tee pung pung pit wung bpen krung soot tai dai mai
Until my hopes are fulfilled? Please let this be the last time my life collapses and I’m disappointed

เหนื่อย ที่ต้องคอยเก็บความอิจฉา เวลาเห็นคนมาเป็นคู่
Neuay tee dtaung koy gep kwahm itchah welah hen kon mah bpen koo
I’m tired of having to keep suppressing my jealousy when I see couples
ใครไม่เคยโดนคงไม่รู้ เนื้อคู่ชีวิตนี้จะเจอไหม
Krai mai koey dohn kong mai roo neuay koo cheewit nee ja jur mai
Anyone who has never gone through this wouldn’t know, will I meet my soulmate in this life?

(*,**)

หรือว่าฟ้า กำหนดมาเพื่อจะให้คนอย่างฉันต้องอยู่คนเดียวตลอดไป
Reu wah fah gumnot mah peua ja hai kon yahng chun dtaung yoo kon diao dtalaut bpai
Or did heaven specify that a person like me would be alone forever?

จะต้องเริ่มใหม่อีกซักกี่ครั้ง มันต้องอีกกี่หน
Ja dtaung rerm mai eek suk gee krung mun dtaung eek gee hon
How many times must I start over again? How many more?
ฉันต้องทนผิดหวัง หัวใจนี้ต้องแตกสลายอีกซักกี่ครั้ง
Chun dtaung ton pit wung hua jai nee dtaung dtaek salai eek suk gee krung
How many times must I endure the disappointment? How many times must this heart of mine be shattered
ถึงจะสมหวังบ้าง และจะพังเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือยัง
Teung ja som wung bahng lae ja pung bpen krung soot tai dai reu yung
Until my hopes are fulfilled, and can this be the last time things collapse yet?

(**)

   

Executive Directors : JEEP, Boyd Kosiyabong
Composed and Produced by : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Lyrics by : ตรัย ภูมิรัตน

Title: ก่อนตาย / Gaun Dtai (Before I Die)
English Title: “Last Wish”
Artist: Knot Varut
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่กับวัน ที่มีเพียงความว่างเปล่า บนโลกที่เป็นสีเทา ไม่ถึงกับเศร้าแต่ก็เหงาใจ
Yoo gup wun tee mee piang kwahm wahng bplao bon lohk tee bpen see tao mai teung gup sao dtae gor ngao jai
Living with the days that have only emptiness, in a grey world, I haven’t reached sadness, but I’m lonely
อยากมีใคร มาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ ให้มันกลับมีความหมายสักครั้ง แค่สักคน
Yahk mee krai mah bplian cheewit chun mai hai mun glup mee kwahm mai suk krung kae suk kon
I want to have someone change my life and give it meaning again, just someone
(จะเป็นไปได้ไหม)
(Ja bpen bpai dai mai)
(Is it possible?)

(*) อยากจะมีรักสักครั้ง ขอสักที อยากเจอะกับคนดีดี
Yahk ja mee ruk suk krung kor suk tee yahk jur gup kon dee dee
I want to have love, just for once, I want to find someone wonderful
ที่เขาต้องการใครบางคนเหมือนฉัน
Tee kao dtaung gahn krai bahng kon meuan chun
Who wants someone like me
แล้วมัน ต้องรออีกนานไหม
Laeo mun dtaung ror eek nahn mai
So how much longer must I wait?

(**) คนนับล้านที่ผ่านเลยไป จะมีบ้างไหมคนหนึ่ง
Kon nup lahn tee pahn loey bpai ja mee bahng mai kon neung
Millions of people have passed me by, is there someone?
คนที่พร้อมจะยอมลึกซึ้ง ไม่กลัวที่จะเคียงข้างกัน
Kon tee praum ja yaum leuk seung mai glua tee ja kiang kahng gun
Someone who’s ready to accept the things deep down, who’s not afraid to be beside me?
เธอได้ไหม เป็นเธอได้ไหม ช่วยทำให้คนอย่างฉันลบคำว่าเหงาออกไป
Tur dai mai bpen tur dai mai chuay tum hai kon yahng chun lop kum wah ngao auk bpai
Can it be you? Can it be you? Please make a guy like me erase his loneliness
ให้ชีวิตฉันมีความหมายก่อนตายสักวัน
Hai cheewit chun mee kwahm mai gaun dtai suk wun
Give my life meaning before I die some day

อยากจะเจอ กับคนที่มีรักจริง จะยอมทุ่มเทชีวิตและทุกๆสิ่ง เพื่อให้พบเธอ
Yahk ja jur gup kon tee mee ruk jing ja yaum toom tay cheewit lae took took sing peua hai pob tur
I want to find someone who has true love, I’m willing to devote my life and everything to find you

(*,**)

คือเธอใช่ไหมที่ฉันตามหา
Keu tur chai mai tee chun dtahm hah
You’re the one I’ve been searching for, right?

คนนับล้านที่ผ่านเลยไป จะมีบ้างไหมคนหนึ่ง
Kon nup lahn tee pahn loey bpai ja mee bahng mai kon neung
Millions of people have passed me by, is there someone
จะเป็นคนที่พร้อม และยอมคิดถึง ไม่กลัวที่จะเคียงข้างกัน
Ja bpen kon tee praum lae yaum kit teung mai glua tee ja kiang kahng gun
Who will be ready and willing to think of me, who won’t be scared to be beside me?
เธอได้ไหม เป็นเธอได้ไหม ช่วยทำให้คนคนนี้ลบคำว่าเหงาข้างใน
Tur dai mai bpen tur dai mai chuay tum hai kon kon nee lop kum wah ngao kahng nai
Can it be you? Can it be you? Please make me erase my loneliness from inside
และมันคือเธอใช่ไหมคนที่ฉันคอย
Lae mun keu tur chai mai kon tee chun koy
And it’s you whom I’ve been waiting for, right?

ให้มันเป็นเธอได้ไหม ให้ชีวิตฉันได้มีความหมายก่อนตายสักที
Hai mun bpen tur dai mai hai cheewut chun dai mee kwahm mai gaun dtai suk tee
Please let it be you, give my life meaning before I finally die

   

Lyrics by : วรุตม์ พิทักษ์สรยุทธ, ประภพ ชมถาวร
Composed by : วรุตม์ พิทักษ์สรยุทธ, ชีวิน โกสิยพงษ์
Arranged by : วรุตม์ พิทักษ์สรยุทธ
Lead Vocal : วรุตม์ พิทักษ์สรยุทธ
Produced : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Vocal Director : อภิชา สุขแสงเพ็ชร
Co-Produced : กฤช วิรยศิริ
Drums : สมศักดิ์ กุลโรจน์ปัญญา
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Piano : ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ
Chorus : พชรพร สุวรรณะชฎ
Music Designer : ศิวัช หอมขำ
Mixed and Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

Wow, another song that’s surprisingly upbeat for otherwise such blue lyrics~ While it’s your average “omg, I’m waiting, when am I going to find someone?” song, it’s catchy and has a cute music video~