knom jean

All posts tagged knom jean

Title: กระแสน้ำตา / Grasae Numdtah (Stream of Tears)
Artist: Knom Jean (ขนมจีน)
Album: [Single]
Year: 2018

ที่ที่เราต่างคุ้นเคย ที่ที่มีฉันและเธอ เดินกุมมือกันสองคน
Tee tee rao dtahng koon koey tee tee mee chun lae tur dern goom meu gun saung kon
The place that we’re both familiar with, the place where you and I walked holding hands, just the two of us
บรรยากาศยังเหมือนเดิม แต่บางสิ่งที่เพิ่มเติม คือเขามาด้วยอีกคน
Bunyahgaht yung meuan derm dtae bahng sing tee perm dterm keu kao mah duay eek kon
The atmosphere is still the same, but something that has been added is him coming
ฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังจะนัดเจอฉันทำเพื่ออะไร
Chun nun gor mai roo wah tur nun yung ja nut jur chun tum peua arai
I don’t know why you’re still making dates with me
แต่ที่ใจฉันรู้ คือมันช่างแสนทรมาน และเหงาจับใจ
Dtae tee jai chun roo keu mun chahng saen toramahn lae ngao jup jai
But what my heart does know is that it’s such torture, and loneliness grips my heart

(*) ค่ำคืนที่เคยแสนดี กลายเป็นแสนเดียวดายอ้างว้าง
Kum keun tee koey saen dee glai bpen saen diao dai ahng wahng
The nights that were once so wonderful have become so lonely and empty
ทั้งที่มีเธอข้างๆ แต่เหมือนฉันเป็นส่วนเกิน
Tung tee mee tur kahng kahng dtae meuan chun bpen suan gin
Even though I have you beside me, it’s like I’m extra

(**) อยากจะทำให้เขาลอยไปให้พ้นทาง อยากกุมมือเธอไว้ข้างกันอย่างวันเก่า
Yahk ja tum hai kao loy bpai hai pon tahng yahk goom meu tur wai kahng gun yahng wun gao
I want to make him float away, I want to hold your hand beside you like the old days
แต่ก็เป็นได้แค่เรื่องราวในฝัน เรื่องจริงทำไม่ได้
Dtae gor bpen dai kae reuang rao nai fun reuang jing tum mai dai
But it can only be a story in my dreams, in reality, I can’t do it
ทำได้แค่ปล่อยรักลอยไปให้พ้นใจ อยู่อย่างจมกับน้ำตาไปก็เท่านั้น
Tum dai kae bploy ruk loy bpai hai pon jai yoo yahng jom gup num dtah bpai gor tao nun
All I can do is let my love float out from my heart, just living like I’m sinking in tears
ปล่อยให้เธอกับเขาล่องลอยออกไป กับกระแสน้ำตาของฉัน
Bploy hai tur gup kao laung loy auk bpai gup grasae num dtah kaung chun
Letting you and him float away with my stream of tears

เธอบอกว่าเธอ เจ็บที่ฉันนั้นทำ เจ็บเหลือเกินที่จำ คำทุกคำที่ฉันพูด
Tur bauk wah tur jep tee chun nun tum jep leua gern tee jum kum took kum tee chun poot
You told me you were hurt by the things I did, you hurt so much remembering every word I said
ที่เคยบอกว่ารักจะเป็นจะตาย ตอนนี้มันมลาย หายลับไปเหมือนควันธูป
Tee koey bauk wah ruk ja bpen ja dtai dtaun nee mun lai hai lup bpai meuan kwun toop
You once told me you loved me to death, now it’s fading away like incense smoke
แต่ในความจริงแล้วมัน ผิดที่เธอไม่ฟัง พอพูดไปก็ทำเป็นเหมือนเมิน
Dtae nai kwahm jing laeo mun pit tee tur mai fung por poot bpai gor tum bpen meuan mern
But it reality, it’s your fault for not listening, as soon as I said anything, you acted indifferent
พูดเอาเหตุผลให้ฟัง อธิบายให้กันยังเข้าใจมันยากซะเหลือเกิน
Poot ao het pon hai fung attibai hai gun yung kao jai mun yahk sa leua gern
I told you the reason, I explained it to you, but it’s still so hard for you to understand
มันก็คงไม่แปลกที่เราต้องแยกทาง จุดชนวนด้วยไฟที่เธอได้วางก่อ
Mun gor kong mai bplaek tee rao dtaung yaek tahng joot chon won duay fai tee tur dai wahng gor
It’s not strange that we must part ways, caused by the fire that you started
เธอไม่ต้องมาอ้างว่าเขามาแทรกกลาง ความจริงรักเรามันไม่มีทางต่อ
Tur mai dtaung mah ahng wah kao mah traek glahng kwahm jing ruk rao mun mai mee tahng dtor
You don’t have to claim that she came between is, in reality, our love had no way to continue
เขาก็เป็นแค่เพื่อนที่ดีของฉัน ภาพที่มีเหล่านั้นเธอกำลังคิดไปเอง
Kao gor bpen kae peuan tee dee kaung chun pahp tee mee lao nun tur gumlung kit bpai eng
He’s just a close friend to me, you created those images yourself
เธอก็เอาแต่คิดอย่างงั้น พูดให้คิดกี่ครั้ง เธอก็พลั้งไม่ยอมเข้าใจเอง
Tur gor ao dtae kit yahng ngun poot hai kit gee krung tur gor plung mai yaum kao jai eng
You just think like that, however many times I say it for you to think about, you refuse to understand

อยากจะเจ็บอยู่ผู้เดียว ไม่ต้องการมีผู้ใด มาข้องเกี่ยวเข้ามาเจอ
Yahk ja jep yoo poo diao mai dtaung gahn mee poo dai mah kaung giao kao mah jur
I want to hurt alone, there’s no need for anyone else to get involved
ไม่ต้องห่วงใจฉันพัง เจ็บเท่าไหร่ใจฉันยัง ยังยิ้มอ่อนได้เสมอ
Mai dtaung huang jai chun pung jep tao rai jai chun yung yung yim aun dai samur
You don’t have to worry about my heart being destroyed, however much it hurts, I’ll still keep smiling
ฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังจะนัดเจอฉันทำเพื่ออะไร
Chun nun gor mai roo wah tur nun yung ja nut jur chun tum peua arai
I don’t know why you’re still making dates with me
แต่ที่ใจฉันรู้ คือมันช่างแสนทรมาน และเหงาจับใจ
Dtae tee jai chun roo keu mun chahng saen toramahn lae ngao jup jai
But what my heart does know is that it’s such torture, and loneliness grips my heart

(*,**)

ที่ๆ เราเคยพบ เพลงที่ฟัง อนาคตที่เราได้เริ่มวาง
Tee tee rao koey pob pleng tee fung anahkot tee rao dai rerm wahng
The place we once met, the music we listened to, the future we planned
ยังคงคิดถึงมัน ถึงเธอบอกว่า เขา ทำให้รักเราเริ่มจาง
Yung kong kit teung mun teung tur baukw ah kao tum ai ruk rao rerm jahng
I still think about them, even though you told me that he made our love start to fade
มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เธอ เธอต้องฟังที่ฉันบอก เธอ
Mun mai chai yahng nun rauk tur tur dtaung fung tee chun bauk tur
It’s not like that, you must listen to what I’m telling you
ฉันไม่คิดอย่างงั้น ต่อให้เธอยังเชื่อมั่น ว่าความจริงฉันหลอก เธอ
Chun mai kit yahng ngun dtor hai chun yung cheua mun wah kwahm jing chun lauk tur
I don’t feel like that, even though you’re still certain that in reality, I tricked you

(ความจริงมันไม่ใช่ เรื่องจริงมันไม่ใช่)
(Kwahm jing mun mai chai reuang jing mun mai chai)
(Actually, it’s not, seriously, it’s not)

(**)

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer : Nato Narathip
Lyrics and Melody : Nato Narathip
Arranger : Yakoolza
Rap Lyrics : Thitiwat Kasetvetin (ICEACE)
Mix and Mastering : Yakoolza

   

Knom Jean on Mono Music now? Interesting~ But argggg, where were songs like this when I was in high school to help me cope with all the guys who left me for other guys? lmao. Nice lyrics and music video for anyone who has ever had to deal with finding out your lover is gay. Knom Jean still sounds exactly the same, but d@mn, when did she get drop-dead GORGEOUS?! The only thing that would have made it better would have been if that velvet jumpsuit she was wearing was really a dress

Title: ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน / Mai Roo Dtua Eng Meuan Gun (I Don’t Know Myself)
Artist: Knom Jean (ขนมจีน กุลมาศ)
Album: OST LOVE BIPOLAR เลิฟนะคะ รักนะครับ
Year: 2018

ไม่คิดเลย ฉันนั้นกลายเป็นแบบนี้
Mai kit loey chun nung lai bpen baep nee
I never thought I’d end up like this
ที่ต้องมานั่งคิดถึงเธอ วนเวียนอยู่ทุกวัน
Tee dtaung mah nung kit teung tur won wian yoo took wun
That I’d sit and think of you constantly every day
ไม่คิดเลย มันมีการเปลี่ยนแปลงตอนไหน ก็ไม่เข้าใจ
Mai kit loey mun mee gahn bplian bplaeng dtaun nai gor mai kao jai
I never thought this change would ever happen, I don’t understand
ฉันยังไม่เข้าใจเลย
Chun yung mai kao jai loey
I still don’t understand

(*) ทั้งหมดมันเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัว
Tung mot mun gert keun mai tun dtung dtua
It all happened so fast
ใครรู้ช่วยตอบทีว่าฉันมันอารมณ์ไหน
Krai roo chuay dtaup tee wah chun mun ahrom nai
If anyone knows, please answer me what emotions I have
ฉันมันอารมณ์ไหนสิ่งที่ฉันเป็น
Chun mun ahtrom nai sing tee chun bpen
What feelings do I have? What am I?

(**) บางทีตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน
Bahng tee dtua eng gor mai roo dtua eng meuan gun
Sometimes I don’t know myself
บางทีลืมตัวแอบไปเผลอมองเธอเมื่อไหร่
Bahng tee leum dtua aep bpai plur maung tur meua rai
Sometimes I forget myself and carelessly stare at you
มันมีอะไรไปเข้าสิงตัวเธอตอนไหน
Mun mee arai bpai kao sing dtua tur dtaun nai
Has something possessed you at some point
สิงให้เธอเปลี่ยนไปจากเป็นเพื่อนกัน
Sing hai tur bplianbpai jahk bpen peuan gun
And made you change from being my friend
ให้ฉันนั้นต้องหลงรักเธอ
Hai chun nun dtaung long ruk tur
Making me fall in love with you?

ไม่คิดเลย ฉันต้องมาถึงจุดนี้
Mai kit loey chun dtaung mah teung joot nee
I never thought I’d reach this point
ต้องมาถึงจุดที่หัวใจ ที่มีเพียงแค่เธอ
Dtaung mah teung joot tee hua jai tee mee piang kae tur
But I reached the point that my heart has only you
ไม่คิดเลย ดึงตัวเองกลับมาได้ไหม
Mai kit loey kit dtua eng glup mah dai mai
I never imagined this, can you pull me out of it?
มันคงไม่ทัน ฉันว่าคงไม่ทัน
Mun kong mai tun chun wah kong mai tun
It’s probably too late, I think it’s probably too late

(*,**,*,**)

   

คำร้อง / ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: วันที่ฉันพบเธอ / Wun Tee Chun Pob Tur (The Day I Met You)
Artist: Ruj Suparuj ft. Knomjean
Album: [Single]
Year: 2017

อากาศแบบนี้ได้มีเธออยู่ข้างกายของฉัน
Ahgaht baep nee dai mee tur yo kahng gai kaung chun
In weather like this, I have you beside me
ยิ่งทำให้รู้เข้าใจ ความหมาย ความรัก
Ying tum hai roo kao jai kwahm mai kwahm ruk
The more it makes me know and understand the meaning of love

เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเธอสวมกอด
Kao jai leuk seung meua tur suam gaut
I understand deeply when you hug me
เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเราสบสายตา
Kao jai leuk seung meua rao sop sai dtah
I understand deeply when we make eye contact
เข้าใจลึกซึ้งในความหมายเวลา
Kao jai leuk seung nai kwahm mai welah
I understand deeply in the meaning of time
แต่ละนาทีที่มันพ้นไป
Dtae la nahtee tee mun pon bpai
With each minute that passes by

(*) หากคนอย่างฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ
Hahk kon yahng chun mai dai pob kon yahng tur
If someone like me didn’t meet someone like you
ก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
Gor kong mai roo wah bpen yahng rai
I probably wouldn’t know what it’s like
คำๆนี้ที่ใครต่างเรียกมันว่า ความรัก
Kum kum nee tee krai dtahng riak mun wah kwahm ruk
This word that everyone calls “love”
ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ
Tah cheewit nee mai dai pob kon yahng tur
If in this life I didn’t meet someone like you
ในวันนี้ยังคงลำบาก และไม่รู้เมื่อไหร่
Nai wun nee yung kong lumbahk lae mai roo meua rai
Today I’d still be troubled and wouldn’t know when
ที่จะเข้าใจคำๆนี้
Tee ja kao jai kum kum nee
I’d understand this word

อยากขอบคุณฟ้าดวงดาว
Yahk kaup koon fah duang dao
I want to thank the sky and the stars
และเธอคนที่สำคัญ
Lae tur kon tee sumkun
And you, who are important
ที่ทำให้ฉันเข้าใจ ในความหมายคำนั้น
Tee tum hai chun kao jai nai kwahm mai kum nun
Who made me understand the meaning of that word

(**) ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสวมกอด
Kaup koon took krung tee tur suam gaut
Thank you for every time you embraced me
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสบสายตา
Kaup koon took krung tee tur sop sai dtah
Thank you every time that you look into my eyes
ขอบคุณทุกวินาทีและเวลา
Kaup koon took winahtee lae welah
Thank you for every second and moment
ที่มันกำลังจะผ่านพ้นไป
Tee mun gumlung ja pahn pon bpai
That are about to pass by

(*)
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก
Tee ja kao jai kum wah ruk
I’d understand the word “love”

(**,*)
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก
Tee ja kao jai kum wah ruk
I’d understand the word “love”

   

คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : คชภัค ผลธนโชติ

Title: เป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงจริง / Bpen Peuan Tur Mai Dai Jing Jing (I Really Can’t Be Your Friend)
Artist: Knom Jean
Album: Loveful
Year: 2009

ในสายตาที่มองหน้าเธอ จำไว้เสมอ
Nai sai dtah tee maung nah tur jum wai samur
In my eyes that look at your face, I always remember
ไม่เคยรู้สึกว่าเธอเป็นเพียงเพื่อนฉัน
Mai koey roo seuk wah tur bpen piang peuan chun
I never felt like you were only my friend
เพียงแค่เธอจะหมดรักกัน อย่ามาบอกฉัน
Piang kae tur ja mot ruk gun yah mah bauk chun
If you just don’t love me any more, don’t tell me
ให้พยายามและทำตัวเป็นเพื่อนเธอ
Hai payayahm lae tum dtua bpen peuan tur
To try and act like your friend

(*) ถ้าได้แค่ความใกล้ชิด
Tah dai kae kwahm glai chit
If I only get closeness
ก็อย่ามาสนิทกันเลยดีกว่าไหม
Gor yah mah sanit gun loey dee gwah mai
Wouldn’t it be better to not be close?

(**) อย่าบังคับให้ฉันรู้สึกดี
Yah bung kup hai chun roo seuk dee
Don’t order me to feel good
ยิ่งเธอทำแบบนี้ รู้ไหมยิ่งเจ็บเหลือเกิน
Ying tur tum bbaep nee roo mai ying jep leua gern
The more you do this, do you know the more it hurts so much?
ความรู้สึกมันเปลี่ยนกันไม่ได้
Kwahm roo seuk mun bplian gun mai dai
I can’t change my feelings

(***) ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกนะ
Mai dtaung mah jur nah gun eek na
There’s no need for me to see your face anymore
ก็แค่เธอไม่รัก มันเจ็บอยู่แล้วเข้าใจไหม
Gor kae tur mai ruk mun jep yoo laeo kao jai mai
It hurts already with just you not loving me, do you understand?
ก็ฉันเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆ
Gor chun bpen peuang up tur mai dai jing jing
I really can’t be your friend

เกลียดฉันเลยยังดีซะกว่า
Gliet chun loey yung dee sa gwah
It’s still better if you hate me
เธอน่าจะรู้รู้ดีนี่นา ว่าฉันเป็นคนแบบไหน
Tur nah ja roo roo dee nee nah wah chun bpen kon baep nai
You should know, know full well what kind of person I am
เมื่อรักเธอแล้วตัดสินใจ
Meua ruk tur laeo dtut sin jai
When I fell in love with you and decided
ไม่มีวันไหนที่ฉันจะเปลี่ยน
Mai mee wun nai tee chun ja bplian
There will never be a day that I’ll change
และมองเธอเป็นเหมือนเดิม
Lae maung tur bpen meuan derm
And look at you the same way

(*,**,***)

เมื่อฉันให้เธอเป็นคนรัก
Meua chun hai tur bpen kon ruk
When I let you be my lover
กลับไปเป็นเพื่อนคงรับไม่ไหว
Glup bpai bpen peuan kong rup mai wai
I can’t accept going back to being friends

(**,***)

Title: ฉันยังอยู่ข้างเธอ / Chun Yung Yoo Kahng Tur (Always Beside You)
Artist: Knomjean
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันไม่รู้ว่าเธอได้เจออะไรร้ายร้ายมา แต่ให้เธอรู้ว่า มีคนที่เข้าใจ
Chun mai roo wah tur dai jur arai rai rai mah dtae hai tur roo wah mee kon tee kao jai
I don’t know what sort of terrible things you’ve faced, but I want you to know there’s someone who understands
แม้จะไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดมันหายไป แต่ว่าอย่างน้อย มีคนเช็ดน้ำตา
Mae ja mai dai tum hai kwahm jep bpuat mun hai bpai dtae wah yahng noy mee kon chet num dtah
Though I can’t make your pain go away, at least there’s someone who can wipe your tears

(*) ให้ลมหายใจของฉันอยู่ใกล้ใกล้เธอ ให้รู้ว่าเธอยังมีใคร
Hai lom hai jai kaung chun yoo glai glai tur hai roo wah tur yung mee krai
Let my breath stay near you, letting you know you still have someone

(**) ฉันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ จะร้ายดี ไม่ไปไหน แม้ไม่มีคำใดปลอบโยนให้เธอฟัง
Chun yoo dtrong nee yoo dtrong nee ja rai dee mai bpai nai mae mai mee kum dai bplaup yohn hai tur fung
I’m right here, right here, through the good and bad, I won’t go anywhere, though there’s no words that can soothe you
ขออยู่ตรงนี้ จับมือไว้ ไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าเธอหันมากี่ครั้ง…ฉันยังอยู่ข้างเ­ธอ
Kor yoo dtrong nee jup meu wai mai ting gun mai wah tur hun mah gee krung chun yung yoo kahng tur
I want to be right here, holding your hand, not abandoning you, no matter how many times you turn around, I’ll still be here beside you

ฉันไม่รู้ว่าฉันจำเป็นเท่าไหร่ในสายตา แต่เวลาแพ้มา เราคงต้องการใคร
Chun mai roo wah chun jum bpen tao rai nai sai dtah dtae welah pae mah rao kong dtaung gahn krai
I don’t know how much I am in your eyes, but when we’re feeling down, we need someone
ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอนั้นยิ้มได้ แต่จะดีไหม หากกอดใครซักคน
Chun mai roo dtaung tum yung ngai hai tur nun yim dai dtae ja dee mai hahk gaut krai suk kon
I don’t know what I must do to make you smile, but isn’t it nice if you hug someone?

(*,**,*,**)

ฉันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ จะร้ายดี ไม่ไปไหน แม้ไม่มีคำใดปลอบโยนให้เธอฟัง
Chun yoo dtrong nee yoo dtrong nee ja rai dee mai bpai nai mae mai mee kum dai bplaup yohn hai tur fung
I’m right here, right here, through the good and bad, I won’t go anywhere, though there’s no words that can soothe you

Always beside you
Always beside you
ขออยู่ตรงนี้ กอดเธอไว้ ไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าเธอหันมากี่ครั้ง…ฉันยังอยู่ข้างเ­ธอ
Kor yoo dtrong nee gaut tur wai mai ting gun mai wah tur hun mah gee krung chun yung yoo kahng tur
I want to stay right here, hugging you, not abandoning you, no matter how many times you turn around, I’ll still be here beside you

   
คำร้อง ป๋อม Karamail,สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง ต้อง Karamail

Title: ระหว่างเพื่อนกับแฟน / Rawahng Peuan Gup Faen (Between Friends and Lovers)
Artist: Knom Jean
Album: Spirit
Year: 2008

รู้มั้ยว่าใจสั่น อย่าทำให้หวั่นไหว
Roo mai wah jai sun yah tum hai wun wai
Do you know my heart is pounding? Don’t make me tremble
หากที่จริง เราเป็นแค่เพื่อนกัน
Hahk tee jing rao bpen kae peuan gun
If we’re really just friends
ทุกครั้งที่มองตา ต้องเกิดคำถาม
Took krung tee maung dtah dtaung gert kum tahm
Every time I look in your eyes, questions arise
อยู่ทุกวัน ว่าเธอคิดเช่นไร
Yoo took wun wah tur kit chen rai
Every day, about what you’re thinking

(*) อึดอัดนะ เข้าใจมั้ย ที่ต้องยืน
Eut ut na kao jai mai tee dtaung yeun
It’s frustrating, do you understand? To have to stand
อยู่กึ่งกลางระหว่างเพื่อนกับแฟน
Yoo geung glahng rawahng peuan gup faen
In this space between friends and lovers

(**) นี่ฉันต้องรักเธอแบบไหน ช่วยบอกกันมาได้มั้ย
Nee chun dtaung ruk tur baep nai chuay bauk gun mah dai mai
In what way should I love you? Please tell me
แล้วฉันต้องทำยังไง เมื่ออยู่ใกล้เธอ
Laeo chun dtaung tum yung ngai meua yoo glai tur
And what must I do when I’m near you?
ที่ฉันคิดๆมันผิดมั้ย ที่แอบมีเธออยู่ในใจ เสมอ
Tee chun kit kit mun pit mai tee aep mee tur yoo nai jai samur
Am I thinking wrongly to secretly always have you in my heart?
แค่อยากรู้
Kae yahk roo
I just want to know

ถ้าเธอแค่ลังเล ก็อย่าจับมือฉัน
Tah tur kae lung lay gor yah jup meu chun
If you’re uncertain, don’t hold my hand
หากว่าเธอนั้นยังไม่มั่นใจ
Hahk wah tur nun yung mai mun jai
If you’re still not sure
ถึงเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
Teung bpen meuan peuan sanit
Then act like a close friend
ก็อย่ามาทำให้ฉันคิดไกล ด้วยการใกล้ชิดกัน
Gor yah mah tum hai chun kit glai duay gahn glai chit gun
Don’t make me think too far about our closeness

(*,**)

หากคบเป็นเพียงเพื่อนกัน
Hahk kop bpen piang peuan gun
If we’re only going out as friends
บอกเลยว่าเพื่อนอย่างฉันยังรักเธอ
Bauk loey wah peuan yahng chun yung ruk tur
Tell me that we’re friends, like I still love you
ยังอยากเป็นคนเดิม คนนั้นที่ยืนข้างเธอ
Yung yahk bpen kon derm kon nun tee yeun kahng tur
I still want to be the same person that stands beside you
จะไม่ทำตัวให้เธอลำบากใจ แค่นั้น
Ja mai tum dtua hai tur lumbahk jai kae nun
I won’t bother you at all

(*)

บอกได้มั้ย
Bauk dai mai
Please tell me

Title: ตามใจปาก / Dtahm Jai Bpahk (Following My Mouth)
Artist: Knom Jean
Album: Knom Jean
Year: 2007

ไม่รู้จะห้ามยังไง เมื่อล็อคหัวใจมันพัง
Mai roo ja hahm yung ngai meua lauk hua jai mun pung
I don’t know how to forbid it when the lock on my heart has broken
อีกเดี๋ยวเธอคงได้ฟัง บางอย่างจากใจฉัน
Eek diao tur kong dai fung bahng yahng jahk jai chun
You’ll probably hear it in a moment, something from my heart
ความลับที่มีในใจ เก็บไว้ข้างในมานาน
Kwahm lup tee mee nai jai gep wai kahng nai mah nahn
I’ve kept the secret I have in my heart for so long
หมู่นี้มันมีอาการอยากออกมานอกใจ
Moo nee mun mee ahgahn yahk auk mah nauk jai
Recently, it’s been expressing that it wants to come out

อาจเพราะอารมณ์ ปรวนแปร
Aht pror ahrom bpruan bprae
It might be because of the change in mood
อาจเพราะว่าแคร์ ตัวเธอ
Aht pror wah care dtua tur
It might be because I care about you
ก็เพราะทุกทีที่เจอเธอ ฉันใส่ใจ
Gor pror took tee tee jur tur chun sai jai
Because every time I see you, I pay attention to you
อาจเพราะเป็นคนไม่ปลง และฉันไม่เคยมีใคร
Aht pror bpen kon mai bplong lae chun mai koey mee krai
It might be because I’m not a stoic person, and I’ve never had anyone
วันนี้เลยยากเกินไปถ้าหากไม่พูดมัน
Wun nee loey yahk gern bpai tah hahk mai poot mun
Today, it’ll be too difficult if I don’t say it

(*) โกรธไหมถ้าตามใจปาก อยากบอกว่าชอบเธอ
Groht mai tah dtahm jai bpahk yahk bauk wah chaup tur
Would you be angry if I followed my mouth? I want to tell you that I like you
ได้ไหมถ้าฉันจะเอ่ย บอกเธอ ว่าปลื้มใจ
Dai mai tah chun ja oey bauk tur wah bpleum jai
Could I? If I said it and told you that I was happy?
ไม่รู้อะไรมันสั่ง ให้ฉัน คิดถึงเธออย่างมากมาย
Mai roo arai mun sung hai chun kit teung tur yahng mahk mai
I don’t know what’s ordering me to think about you so much
รู้ไหมไม่เคยมองใครได้อย่างเธอ
Roo mai mai koey maung krai dai yahng tur
Do you know I’ve never seen anyone like you?

(**) แค่ขอให้เธอมาฟัง ไม่หวังให้เธอมาแคร์
Kae kor hai tur mah fung mai wung hai tur mah care
I just want you to listen, I’m not hoping you’ll care
ยอมรับถ้าเธอจะแปร เปลี่ยนและจากไป
Yaum rup tah tur ja bprae bplian lae jahk bpai
I’d accept it if you changed and left
อาจพูดได้เพียงบางคำ จากร้อยล้านความในใจ
Aht poot dai piang bahng kum jahk roy lahng kwahm nai jai
I might say just a few words from the hundreds of thousands of things in my heart
แต่ฉันยังยืนยันในทุกคำที่พูดมา
Dtae chun yung yeun yun nai took kum tee poot mah
But I still stand by every word I say

(*,**)

Title: ถ้าเธอไม่เจอเขา / Tah Tur Mai Jur Kao (If You Didn’t Meet Her)
English Title: “Change”
Artist: Knom Jean
Album: [Single]
Year: 2013

เคยทำไม่รู้และไม่สนใจ
Koey tum mai roo lae mai son jai
I used to act like I didn’t know and wasn’t interested
ที่จะว่าต้องใจเย็น
Tee ja wah dtaung jai yen
I’d tell myself to calm down
เมื่อเวลาเห็นเขา เขาใกล้เธอ
Meua welah hen kao kao glai tur
Whenever I’d see her, her close to you
แต่ในครั้งนี้จะต้องพูดไป
Dtae nai krung nee ja dtaung poot bpai
But at this moment, I must speak
ไม่ใช่เพราะเขามาเจอ
Mai chai pror kao mah jur
It’s not because she found you
แต่มันเป็นเพราะเธอที่เปลี่ยนไป
Dtae mun bpen pror tur tee bplian bpai
But because you changed

(*) ไม่ได้ใจน้อยไม่ใช่คนที่ขี้น้อยใจ
Mai dai jai noy mai chai kon tee kee noy jai
I’m not upset, I’m not a sensitive person
เธอไม่แรงเกินไปเข้าใจได้ทุกอย่าง
Tur mai raeng gern bpai kao jai dai took yahng
You’re not too forceful, I can understand everything
แต่นาทีนี้ทำอะไรก็ผิดทุกทาง
Dtae nahtee nee tum arai gor pit took tahng
But at this moment, whatever I do is always wrong
เลยต้องการฟังยังรักกันอยู่ไหม
Loey dtaung gahn fung yung ruk gun yoo mai
So I need to hear it; do you still love me?

(**) ถ้าหากวันนี้เธอไม่เจอเขา
Tah hahk wun nee tur mai jur kao
Today, if you didn’t meet her
ถ้าเขาไม่เข้ามา ถามเธอหน่อยนะ
Tah kao mai kao mah tahm tur noy na
If she didn’t show up, I’m asking you;
เธอจะมองฉันผิดอย่างนี้ไหม
Tur ja maung chun pit yahng nee mai
Would you look at me wrongly like this?
วันนี้ไม่ต้องการฉัน บอกเลยไม่เป็นไร
Wun nee mai dtaung gahn chun bauk loey mai bpen rai
If you don’t need me today, tell me, it’s okay
เลิกกันเลยดีไหม ถ้าเราไม่เหมือนเดิม
Lerk gun loey dee mai tah rao mai meuan derm
Wouldn’t it be better if we broke up if we’re not the same anymore?

ก่อนจบเรื่องนี้ต้องเจ็บแน่นอน
Gaun jop reuang nee dtaung jep nae naun
Before this matter ends, there must certainly be pain
ถามหัวใจเธอก่อนว่าจริงๆแล้วเธอคิดยังไง
Tahm hua jai tur gaun wah jing jing laeo tur kit yung ngai
I’m asking your heart first; what do you really think?
ถ้าเธอรักเขาก็ตอบฉันมาเราก็แยกกันไป
Tah tur rup kao gor dtaup chun mah rao gor yaek gun bpai
If you love her, then answer me, we’ll break up
ดีกว่าทนฝืนใจให้กอดกัน
Dee gwah ton feun jai hai gaut gun
It’s better than forcing yourself to hug me

(*,**,**)

Title: พรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม / Proong Nee Yung Mee Meuan Derm (There’s Still Always Tomorrow)
English Title: “Tomorrow”
Artist: Knom Jean and WAii
Album: [Single]
Year: 2013

โลกพังทลาย เมื่อเค้านั้นพูดลา
Lohk pun talai meua kao nun poot lah
The world crumbled when he said good-bye
เศร้าจนน้ำตา ไม่มีจะไหล
Sao jon num dtah mai mee ja lai
You’re so sad, you don’t have any tears left to cry
เจ็บอย่างเธอ ฉันก็เคย
Jep yahng tur chun gor koey
I’ve once hurt like you
หมดสิ้นแล้วหมดหวัง กับวันพรุ่งนี้
Mot sin laeo mot wung gup wun proong nee
You’re out of hope for tomorrow
แต่ว่าฉันได้รู้ บางอย่างที่คิดไม่จริง
Dtae wah chun dai roo bahng yahng tee kit mai jing
But I know that some things we think aren’t true

(*) พรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม พรุ่งนี้น้ำตาก็จางหาย
Proong nee yung mee meuan derm proong nee num dtah gor jahng hai
There’s still always tomorrow, tomorrow the tears will fade away
เจ็บสักแค่ไหน เวลาจะช่วยเยียวยา
Jep suk kae nai welah ja chuay yiao yah
However much you hurt, time will cure it
พรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม เพียงเธอนั้นมองที่ขอบฟ้า
Proong nee yung mee meuan derm piang tur nun maung tee kaup fah
There’s still always tomorrow, just look at the sky
ไม่ว่าคืนนี้มืดมนสักเท่าไร ไม่นานก็เช้าอย่างเดิม
Mai wah keun nee meut mon suk tao rai mai nahn gor chao yahng derm
No matter how dark tonight is, soon the morning will come as usual

เธอจะร้องไห้ ก็ร้องให้พอเถอะ
Tur ja raung hai gor raung hai por tur
If you need to cry, cry as much as you need
จะเป็นเพื่อนเธอ จะอยู่ตรงนี้
Ja bpen peuan tur ja yoo dtrong nee
I’ll be your friend, I’ll be right here
โลกยังมีอะไรมากมาย เมื่อเธอเดินผ่านพ้นคืนวันนี้
Lohk yung mee arai mahk mai meua tur dern pahn pon keun wun nee
The world still has so much when you get past tonight
ความเจ็บช้ำที่มี เธอต้องโยนทิ้งมัน
Kwahm jep chum tee mee tur dtaung yohn ting mun
You must throw away the pain you have

(*)

ก็แค่วันๆ นึง ที่มันก็ต้องพ้นเลยไป
Gor kae wun wun neung tee mun gor dtaung pon loey bpai
One day, it will all pass by
คิดซะว่าเธอเดินหลงไป และก็โชคร้ายเจอคนไม่ดี
Kit sa wah tur dern long bpai lae gor chohk rai jur kon mai dee
Think abotu that when you fall and have bad luck meeting someone no-good
ปล่อยให้มันเป็นแค่ฝันไป ให้มันเป็นฝันร้ายแค่คืนนี้
Bploy hai mun bpen kae fun bpai hai mun bpen fun rai kae keun nee
Let it be just a dream, let it be a bad dream tonight
ไม่ใช่ความผิดเธอ อย่าคิดอย่างนี้
Mai chai kwahm pit tur yah kit yahng nee
It’s not your fault, don’t think like that
อย่าทำร้ายตัวเอง
Yah tum rai dtua eng
Don’t hurt yourself

(*)

ไม่นานก็เช้า เธอต้องก้าวเดินผ่านไป
Mai nahn gor chao tur dtaung gao dern pahn bpai
Soon it’ll be morning, you must move on
พรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม
Proong nee yung mee meuan derm
There’s still always tomorrow

Title: คิดถึงพวกแก (ว่ะ) / Kit Teung Puak Gae Wa (I Miss You All)
Artist: Kanom Jean
Album: Spirit
Year: 2008

รูปที่เคยถ่ายตอนได้มีกันอยู่
Roop tee koey tai dtaun dai mee gun yoo
The pictures we used to take when we were together
เสื้อที่เซ็นกันวันนั้น
Seua tee sen gun wun nun
The shirts we signed together that day
มองเมื่อไรใจหายทุกที ที่เห็นมัน
Maun meua rai jai hai took tee tee hen mun
Whenever I look, my heart disappears every time I see them

(*) วันที่เราเที่ยวด้วยกัน ได้ทุกข์ด้วยกัน
Wun tee rao tiao duay gun dai took duay gun
The days we traveled together and suffered together
ยังอยู่ในใจ แต่วันที่เราต้องอำลาจาก
Yung yoo nai jai dtae wun tee rao dtaung um lah jahk
Are still in my heart, but the day we had to say good-bye and leave
เสียน้ำตา ก็ไม่เคยลืมไป
Sia num dtah gor mai koey leum bpai
I cry, I’ll never forget it

(**) ยังคิดถึงพวกแก (ว่ะ) ได้ยินไหม
Yung kit teung puak gae wa dai yin mai
I still miss you all, do you hear me?
ฝากเพื่อนเพลงนี้ไปแทนใจ บอกว่าเหงา
fahk peuan pleng nee bpai taen jai bauk wah ngao
I’m entrusting this song to my friends in place of my heart to tell you that I’m lonely
ได้พบเพื่อนใหม่ ก็อย่าลืมเพื่อนเก่า
Dai pob peuan mai gor yah leum peuan gao
I can find new friends, but I won’t forget my old friends
ให้เหมือนดังมาให้เข้าใจ
Hai meuan dung mah hai kao jai
Let it be like you came to understand

ก็ยังรักพวกแก (ว่ะ) ได้ยินไหม
Gor yung ruk puak gae wa dai yin mai
I still love you all, do you hear me?
จะอยู่แห่งหนใด ยังไง หากได้ฟัง
Ja yoo haeng hon dai yung ngai hahk dai fung
Wherever we are, no matter what, if you can hear this
ให้รู้ว่าอยาก บอกว่าเพื่อนไม่จาก
Hai roo wah yahk bauk wah peuan mah jahk
I want you to know that I want to tell you your friend hasn’t left you
ไม่ว่านานเท่าไร จะรักเพื่อนเสมอจนวันตาย
Mai wah nahn tao rai ja ruk peuan samur jon wun dtai
No matter how long it’s been, I’ll always love my friends until I die

แม้ต่างคนต่างมีหนทางต้องไป
Mae dtahn kon dtahng mee hon tahng dtaung bpai
Though everyone has their own path they must travel
และต้องไปตามทางฝัน ไม่ได้เจอ
Lae dtaung bpai dtahm tahng fun mai dai jur
And we must follow our dreams, we can’t see each other
แต่หวังว่าใจ ยังนึกถึงกัน
Dtae wung wah jai yung neuk teung gun
But I hope that your heart still thinks of me

(*,**,*,**)