Kiss me Five

All posts tagged Kiss me Five

Title: ไวต่อความรู้สึก / Wai Dtor Kwahm Roo Seuk (Battling My Feelings)
English Title: “Sensitive”
Artist: Kiss Me Five
Album: [Single]
Year: 2010

ลมฟ้ามันค่อนข้างปรวนแปร
Lom fah mun kaun kahng pruan prae
“The weather is rather unpredictable
Takecare ตัวเองด้วยล่ะ
Take care dtua eng duay la
Take care of yourself
อย่านอนดึกนะ เธอเป็นห่วง
Yah naun deuk na tur pen huang
Don’t sleep too late, I worry about you”
นี่เธอมาหวงฉันทำไม
Nee tur mah huang chun tummai
Why are you being possessive of me?

เธอเลิกโทรเข้ามาบ่อยๆ
Tur lerk toh kao mah boy boy
You stopped calling me so often
แล้วพูดลอยๆ ได้ไหม
Laeo poot loy loy dai mai
Can I speak freely?
อย่าทำเป็นเหมือนเอาใจใส่
Yah tum pen meuan ao jai sai
Don’t act like you’re paying attention to me
ถ้าเธอไม่ได้จะจริงจัง
Tah tur mai dai ja jing jung
If you’re not going to be sincere

(*) คิดทุกคำที่เธอไม่คิด
Kit took kum tee tur mai kit
I’ve thought every word that you haven’t
ถ้าฉันกำลังเข้าใจผิด
Tah chun gumlung kao jai pit
If I’m misunderstanding
(ผิดอีกแล้ว ผิดอีกแล้ว)
(Pit eek laeo pit eek laeo)
(Wrong again, wrong again)
บอกได้ไหม
Bauk dai mai
Please tell me

(**) ฉันมันคนอ่อนไหว ไวต่อความรู้สึกนะเธอ
Chun mun kon aun wai wai dtor kwahm roo seuk na tur
I’m a weak person battling my feelings
แค่เธอเดินมาเปิด หัวใจมันเตลิด
Kae tur dern mah pert hua jai mun dtalert
You just come and turn me on, and my heart goes wild
เหมือนกำลังจะเกิด some one ข้างใน
Meuan gumlung ja gert someone kahng nai
It’s like something’s about to happen to someone inside

(***) เรื่องจริงไหมไม่รู้ แต่ที่ฉันรู้ต้องคอยห้ามใจ
Reuang jing mai mai roo dtae tee chun roo dtaung koy hahm jai
I don’t know if it’s real, but what I do know is that I must keep forbidding myself
นี่ก็เป็นอีกวัน ที่หัวใจง่ายๆ
Nee gor pen eek wun tee hua jai ngai ngai
This is another day that my heart has been too easy
สั่งตัวเองไว้ อย่าเพิ่งไปเป็นของเธอ
Sung dtua ao wai yah perng pai pen kaung tur
I’m ordering myself not to be yours yet

ใครที่เธอให้ความสนิท ก็คิดจะเป็นห่วงเขา
Krai tee tur hai kwahm sanit gor kit ja pen huang kao
Anyone who you get close to thinks you’re worried about them
แบบเดียวกับฉันใช่รึเปล่า คงมีคนรักเธอมากมาย
Baep diao gup chun chai reu plao kong mee kon ruk tur mahk mai
Will you just have one moment with me? You have so many people who love you
ถ้างั้นเราไม่ควรเจอกัน เพราะฉันน่ะขี้หวั่นไหว
Tah ngun rao mai kuan jur gun pror chun na kee wun wai
If it’s like that, we shouldn’t see each other, because I’m a nervous wreck
อย่าทำเป็นเหมือนเอาใจใส่ ถ้าเธอไม่ได้คิดจริงจัง
Yah tum pen meuan ao jai sai tah tur mai dai kit jing jung
Don’t act like you’re paying attention to me if you’re not going to be sincere

(*,**,***)

ที่ทำให้ฉันรู้สึก อย่าทำให้ฉันรู้สึก
Tee tum hai chun roo seuk yah tum hai chun roo seuk
Don’t make me feel what you’re making me feel
และถ้าเธอไม่ได้รู้สึก ก็ช่วยหยุดทีได้ไหม
Lae tah tur mai dai roo seuk gor chuay yoot tee dai mai
And if you don’t feel anything, please stop me, okay?

(**,***,***)

Title: แอ๊บ / Ab (Secretly)
Artist: Kiss Me Five
Album: Showtime
Year: 2012

ทำเป็นไม่เห็น ไม่ยอมสนใจ
Tum pen mai hen mai yaum son jai
I act like I don’t see you, I refuse to show interest
เจอเธอทุกครั้ง แกล้งทำเชิดไป
Jur tur took krung glaeng tum chert pai
Every time I see you, I pretend to snub you
แบบว่างั้นๆ ไม่ได้พิเศษ เกินใคร ทำเป็นเฉยทุกที
Baep wah ngun ngun mai dai piset gern krai tum pen choey took tee
In a way that says you’re no more special than anyone else, I act indifferent every time
เธออยากควงใคร ไม่สน ไม่ซี
Tur yahk duang krai mai son mai see
I don’t care who you want to go out with, I don’t!

ตื่นเต้นทุกครั้งที่เธอออนไลน์
Dteun dten took krung tee tur on line
I get excited every time you’re online
แอบเซ็งทุกครั้งที่เธอ ออฟไลน์
Aep seng took krung tee tur off line
Secretly bored every time you’re offline
กดคำว่า like ในใจ ให้เธอประจำ เป็นยังงี้ทุกที
Got kum wah like nai jai hai tur prajum pen yung ngee took tee
I’m frequently pressing “like” in my heart for you, it’s like this every time
ก็ปากไม่ตรงหัวใจ
Gor pahk mai dtrong hua jai
But my mouth doesn’t match my heart

(*) เป็นแบบนี้ แค่กับเธอ
Pen baep nee kae gup tur
I’m like this only with you
ไม่เคยงอแงให้ใคร
Mai koey ngor ngae hai krai
I’m never irritable with anyone else
ข้างในฉันเริ่มอ่อนแอ
Kahng nai chun rerm aun ae
Inside, I’m weak
จะแพ้ซะแล้ว หัวใจ
Ja pae sa laeo hua jai
I’m going to lose to my heart

(**) ชอบทำเป็นแอ๊บ แอ๊บ แอ๊บ ไม่ให้เธอรู้ตัว
Chaup tum pen aep aep aep mai hai tur roo dtua
I like to act secretive, secretive, secretive and not let you realize
แต่เริ่มจะกลัว กลัว กลัว แล้วใจ
Dtae rerm ja glua glua glua laeo jai
But I’m starting to get scared, scared, scared for my heart
เธอน่ารัก รัก รัก ซะฉันละเมอ
Tur naruk ruk ruk sa chun lamur
You’re so cute cute cute, I’m daydreaming
จะเผลอก็คราวนี้ไง
Ja plur gor krao nee ngai
I’m gonna get careless this time!

(***) เริ่มจะแอ๊บ แอ๊บ แอ๊บ แอ๊บไม่อยู่แล้วเธอ
Rerm ja aep aep aep aep mai yoo laeo tur
I’m starting to secretly, secretly, secretly, secretly be absent
ก็ยิ่งได้เจอ เจอ เจอ ยิ่งหวั่นไหว
Gor ying dai jur jur jur ying wun wai
The more I see, see, you, the more nervous I am
อย่านะ อย่าจ้องตา เกิดบอกรักเธอขึ้นมา ว่าไง
Yah na yah jaung dtah gert bauk ruk tur keun mah wah ngai
Don’t! Don’t make eye contact! If I happened to tell you I loved you, what would you say?

ชอบเข้าไปเช็ค status เธอ
Chaup kao pai check status tur
I like checking your status
แอบมีสงสัย ใครมา เม้นต์ เธอ
Aep mee song sai krai mah men tur
Secretly getting suspicious at anyone who comments you
ใจที่แข็งๆ ท่าทางเริ่มอ่อนโอนเอน ก็ไม่รู้ยังไง
Jai tee kaeng kaeng tah tahng rerm aun ohn en gor mai roo yung ngai
My heart that was strong seems to be getting weak and fragile, I don’t know why
ยิ่งมอง ยิ่งใจละลาย
Ying maung ying ja lalai
The more I look, the more my heart melts

(*,**,***,**,***)

Title: Morning Kiss
Artist: Kiss Me Five
Album: [Single]
Year: 2010

Mor-mor-mornig kiss…
Mor-mor-mornig kiss

ไม่ได้หยอด ไม่ได้หยอด แค่หมู่นี้น่ะเหงาบ่อย
Mai dai yaut mai dai yaut kae moo nee na ngao boy
I’m not dropping hints, I’m not dropping hints, but lately I’m pretty lonely
ไม่ได้จีบ ไม่ได้จีบ แค่หวั่นไหวอยู่นิดหน่อย
Mai dai jeep mai dai jeep kae wun wai yoo nit noy
I’m not flirting, I’m not flirting, I’m just a little shaken

(*) Tok tic tok tic tok tok ฝันถึงเธอเมื่อตอนหลับ
Tok tic tok tic tok tok fun teung tur meua dtaun lup
Tok tik tok tik tok tok, I dream about you when I’m asleep
Tok tic tok tic tok tok คิดถึงเธอเมื่อตอนตื่น
Tok tik tok tik tok tok kit teung tur meua dtaun dteun
Tok tik tok tik tok tok, I think of you when I’m awake
Tok tic tok tic tok tok เป็นแฟนเธอทุกๆคืน
Tok tik tok tik tok tok pen faen tur took took keun
Tok tik tok tik tok tok, I’m your girlfriend every night
จะรักไม่รักแต่เธอช่วยรับไปที
Ja ruk mai ruk dtae tur chuay rup pai tee
Whether you’ll love me or not, please just accept this!

(**) Mor-mor-mornig kiss, mor-mor-morning kiss
Mor-mor-mornig kiss, mor-mor-morning kiss
Darling Darling ฝันสนุกมั้ย
Darling darling fun sanook mai
Darling, darling, isn’t dreaming fun?
Morning Morning แค่มาทักทาย
Morning morning kae mah tuk tai
Morning, morning, I just came to say hi
Kiss me kiss me kiss แล้วห้ามไป kiss kiss ใคร
Kiss me kiss me kiss laeo hahm pai kiss kiss krai
Kiss me, kiss me, kiss me, don’t you go kiss-kissing anyone else!
Just morning kiss
Just morning kiss

ทราบรึเปล่า ทราบรึเปล่า มีคนปลื้มเธอแล้วอะ
Sahp reu plao sahp reu plao mee kon pleum tur laeo a
Do you realize? Do you realize you have someone who likes you?
ทราบแล้วเปลี่ยน ทราบแล้วเปลี่ยน มีคนคิดจะจ้องตา
Sahp laeo plian sahp laeo plian mee kon kit ja jaung dtah
If you know, then change, if you know, then change, you have someone thinking of catching your eye

(*,**)

ก็แค่อยากจะ Kiss Kiss ไปทุกวัน
Gor kae yahk ja kiss kiss pai took wun
I just wanna kiss kiss every day
มีคนเดียวที่ฝันให้มา Kiss ตอบ
Mee kon diao tee fun hai mah kiss dtaup
There’s one person who dreams that you’ll kiss her back
แค่อยากบอกให้ว่า ใครชอบเธอ
Kae yahk bauk hai wah krai chaup tur
I just want to tell you who likes you
Mor-mor-mornig kiss, mor-mor-morning kiss
Mor-mor-mornig kiss, mor-mor-morning kiss

(**)

Morning Kiss
Morning Kiss
Morning Kiss

Just morning kiss

Title: คิดก่อนทิ้ง / Kit Gaun Ting (Think Before Throwing It Away)
English Title: “One Last Chance”
Artist: Kiss Me Five
Album: [Single]
Year: 2011

ชักหวิวๆ อ่ะ ชักหวิวๆ ก็หวังให้เธอมากอด
Chuk wiew wiew a chuk wiew wiew gor wung hai tur mah gaut
I’m a little dizzy, I’m a little dizzy, I hoped you’d come and hug me
เธอก็หายนะ เธอก็หาย ไปหาเพื่อนเธอตลอด
Tur gor hai na tur gor hai pai hah peuan tur dtalaut
But you disappeared, you disappeared, you’re always off looking for your friends
จิตใจก็วุ่นวาย ร่างกายก็ไหวหวั่น
Jit jai gor woon wai rahng gai gor wai wun
My head is jumbled up, my body is trembling

แค่คิดถึง ก็ แค่คิดถึง ไม่หึงไม่ใช่ซะหน่อย
Kae kit teung gor kae kit teung mai heung mai chai sa noy
Just think of me, just think of me, you’re not jealous?
ชอบมาตื้อ เธอชอบมาตื้อ มายื้อแล้วเธอก็ปล่อย
Chaup mah dteu tur chaup mah dteu mah yeu laeo tur gor ploy
You like to be stupid, you like to be stupid, to come and hold me back, then let me go
กี่ทีที่หายใจ (กี่ทีที่หายใจ)
Gee tee tee hai jai (gee tee tee hai jai)
How many times have I breathed? (How many times have I breathed?)
กี่ใจก็หายหมด (กี่ใจก็หายหมด)
Gee jai gor hai mot (gee jai gor hai mot)
How many breaths have been cut short? (How many breaths have been cut short?)

(*) Ha ha ha อยากให้เธอเข้าใจ
Ha ha ha yahk hai tur kao jai
Ha ha ha, I want you to understand
Ha ha ha แต่อย่าเพิ่งไว้ใจ
Ha ha ha dtae yah perng wai jai
Ha ha ha, but don’t trust me yet
Ha ha ha ฉันไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ และเธอน่ะรู้ไหม
Ha ha ha chun mai roo mai roo mai roo mai roo lae tur na roo mai
Ha ha ha, I don’t know, don’t know, don’t know, don’t know, and do you know?

(**) คิดก่อนทิ้ง เธออย่าทิ้งแล้วค่อยมาคิด
Kit gaun ting tur yah ting laeo koy mah kit
Think before throwing it away, don’t throw it away and then start to think
อะนะสนใจกันนิด เคย promise สัญญาว่าไง
A na son jai gun nit koey promise sunyah wah ngai
Uh-huh, pay a little attention to me, didn’t you once promise?
คิดก่อนทิ้ง ตอนฉันเหงาเธออยู่ที่ไหน
Kit gaun ting dtaun chun ngao tur yoo tee nai
Think before throwing it away, when I’m lonely, where are you?
มารักฉันหน่อยได้ไหม เดี๋ยวฉันหาย เธอไม่ทันรู้ตัว
Mah ruk chun noy dai mai diao chun hai tur mai tun roo dtua
Could you come love me, or pretty soon I’ll disappear and you won’t realize it

ชอบมาทิ้ง อ่ะ ชอบมาทิ้ง ให้ฉันชอปปิ้งคนเดียว
Chaup mah ting a chaup mah ting hai chun shopping kon diao
You like to leave me, like to leave me to go shopping by myself
รู้ไหมเขาน่ะ รู้มั้ยเขา คนนั้นชอบชวนไปเที่ยว
Roo mai kao na roo mai kao kon nun chaup chuan pai tiao
Do you know him? Do you know that guy over there likes asking me out?
จะตอบเขาว่าไง (จะตอบเขาว่าไง)
Ja dtaup kao wah ngai (ja dtaup kao wah ngai)
What should I tell him? (What should I tell him?)
ถ้าไปแล้วห้ามโกรธ ((ถ้าไปแล้วห้ามโกรธ)
Tah pai laeo hahm groht (tah pai laeo hahm groht)
If I go, you can’t be angry (If I go, you can’t be angry)

(*,**,**)

คิดก่อนทิ้ง เธออย่าทิ้งแล้วค่อยมาคิด
Kit gaun ting tur yah ting laeo koy mah kit
Think before throwing it away, don’t throw it away and then start to think
คิดก่อนทิ้ง ตอนฉันเหงาเธออยู่ที่ไหน
Kit gaun ting dtaun chun ngao tur yoo tee nai
Think before throwing it away, when I’m lonely, where are you?
มารักฉันหน่อยได้ไหม เดี๋ยวฉันหาย เธอไม่ทันรู้ตัว
Mah ruk chun noy dai mai diao chun hai tur mai tun roo dtua
Could you come love me, or pretty soon I’ll disappear and you won’t realize it