Kerb Nattapong

All posts tagged Kerb Nattapong

Title: ไม่ต้องกังวล / Mai Dtaung Gung Won (No Need to Worry)
Artist: Kerb Nattapong (เกิบ)
Album: OST ผมอาถรรพ์ / Pom Ahttun
Year: 2020

กี่ครั้งที่เราอยู่ใกล้กัน แต่เหมือนมันไกลแสนไกล
Gee krung tee rao yoo glai gun dtae meuan mun glai saen glai
However many times we’re near, it’s like we’re so far apart
มองตาไม่รู้ใจ ไม่เหมือนคนเดิมที่เคยเจอ
Maung dtah mai roo jai mai meuan kon derm tee koey jur
Looking into your eyes, I don’t know your feelings, it’s different from the person I once met

กี่ครั้งที่กุมมือของเธอ ก็รู้ได้เลยทันที
Gee krung tee goom meu kaung tur gor roo dai loey tun tee
However many times I hold your hand, I know immediately
ว่าความรักที่มี กำลังจืดจางลงไป
Wah kwahm ruk tee mee gumlung jeut jahng long bpai
That the love you have is growing stale

(*) หากใจเธอนั้นมีใคร อย่ามัวทนเก็บไว้อย่างนี้เลย
Hahk jai tur nun mee krai yah mua ton gep wai yahng nee loey
If your heart has someone else, don’t put up with keeping things like this
ก็พูดคำเดียวมาเลย ว่าเลิกกัน
Gor poot kum diao mah loey wah lerk gun
Just say it; we’re breaking up

(**) เธอไม่ต้องกังวล ก็ฉันนั้นมันเข้าใจเธอดี
Tur mai dtaung gung won gor chun nun mun kao jai tur dee
There’s no need to worry, I understand you well
เธอไม่ต้องกังวล ว่าฉันคนนี้จะเป็นจะตาย
Tur mai dtaung gung won wah chun kon nee ja bpen ja dtai
You don’t have to worry if I live or die
ไม่ว่านานเพียงใด ใจฉันจะยังมีเธอไม่เลือนไป
Mai wah nahn piang dai jai chun ja yung mee tur mai leuan bpai
No matter how long it’s been, my heart will still have you, never fading
วันที่ไม่มีใคร ก็ขอให้เธอกลับมา
Wun tee mai mee krai gor kor hai tur glup mah
When you don’t have anyone else, I want you to come back

อย่าฝืนใจทำว่ารักกัน อย่าฝืนหัวใจเลยเธอ
Yah feun jai tum wah ruk gun yah feun hua jai loey tur
Don’t force your heart to act like it loves me, don’t force your heart
หากความรักที่เจอ มันดีกับเธอจริงๆ
Hahk kwahm ruk tee jur mun dee gup tur jing jing
If the love you’ve found is really good to you

วันเวลาที่ฉันนั้นมีเธอ จะคอยเก็บมันไว้ในใจ
Wun welah tee chun nun mee tur ja koy gep mun wai nai jai
I’ll keep the times that I had you in my heart
ให้เป็นความทรงจำดีๆ
Hai bpen kwahm song jum dee dee
As good memories

(*,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รองเท้า / Raung Tao (Shoes)
Artist: Kerb Nattapong (เกิบ ณัฐพงศ์)
Album: [Single]
Year: 2017

รองเท้าใครวางข้างๆ
Raung tao krai wahng kahng kahng
The shoes that someone placed side-by-side
ใครหนึ่งคนที่เคยเดินข้างเรา
Krai neung kon tee koey dern kahng rao
The person who once walked beside me
ถึงจนวันสุดท้าย
Teung jon wun soot tai
Until the final day
จะรักษาให้นานแสนนาน
Ja ruk sah hai nahn saen nahn
I’ll take care of them for a long time

(*) หากเรามองฟ้าว่างเปล่า ยังคงมีแสงดาว
Hahk rao maung fah wahng bplao yung kong mee saeng dao
If we look at the empty sky, there’s still starlight

(**) โอ้รัก รักนั้นยังคงมีอยู่
Oh ruk ruk nun yung kong mee yoo
Oh, love, that love is still here
เพียงแค่เราลองมองดู ยังเหมือนเก่า
Piang kae rao laung maung doo yung meuan gao
If we just try looking, it’s still the same
ตื่นเช้า ในทุกวันยังมีรัก กอดใจ เหมือนเรา(ก้าวเดิน)(เดินทาง)ไปด้วยกัน
Dteun chao nai took wun yung mee ruk gaut jai meuan rao (gao dern) (dern tahng) bpai duay gun
Waking up in the morning, every day, love is still embracing our hearts like were moving forward together

รองเท้าใครเคยวางอยู่
Raung tao krai koey wahng yoo
The shoes that someone once placed there
เป็นคู่เดิมที่เคยวางคู่กัน
Bpen koo derm tee koey wahng koo gun
Are the same pair that were once placed with mine
ชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนผัน
Cheewit moon wian bplain pun
Life cycles and changes
ความรักฉันยังเคียงข้างเธอ
Kwahm ruk chun yung kiang kahng tur
But my love is still beside you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
ทำนอง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง / อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : ณัฐพงศ์ ทองเมือง
โปรดิวเซอร์ : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข