Keng Thachaya

All posts tagged Keng Thachaya

Title: ล้มลุกคลุกคลาน / Lom Look Klook Klahn (Struggle Along)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: Sotus S The Series
Year: 2017

คนทุกคนต้องมีปัญหา
Kon took kon dtaung mee bpunhah
Everyone has problems
ไม่ช้าก็เร็วต้องเจอกับตัว
Mai chah gor rew dtaung jur gup dtua
They’ll have to face sooner or later
กลัวไม่กลัวแล้วแต่จะกล้าจะฝ่าฟัน
Glua mai glua laeo dtae ja glah ja fah fun
To be scared or not, it’s up to bravery and perseverance

ฉันและเธอก็เคยเจอมาแล้ว แต่คงไม่แคล้วมีวันถอดใจ
Chun lae tur gor koey jur mah laeo dtae kong mai klaeo mee wun taut jai
You and I once faced it, but there’s no escape from discouraging days
ล้มก็ลุกขึ้นใหม่จับมือกันเอาไว้
Lom gor look keun mai jup meu gun ao wai
If you fall, get up again, take my hand

(*) ใจเรามันก็เป็นแค่เพียงก้อนเนื้อ
Jai rao mun gor bpen kae piang gaun neua
Our hearts are just a chunk of flesh
ย่อมมีแข็งย่อมมีอ่อนแอ
Yaum mee kaeng yaum mee aun ae
They will be strong, and they will be weak
อย่ายอม อย่าแพ้อย่าปล่อยมือฉัน
Yah yaum yah pae yah bploy meu chun
Don’t give up, don’t let go of my hand

(**) ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ไม่มีวันจะทอดทิ้งเธอ
Yung yoo dtrong nee mai bpai nai mai mee wun ja taut ting tur
I’m still right here, I haven’t gone anywhere, there will never be a day that I abandon you
ปัญหาใดๆ จะข้ามมันไป ถ้าเรายังเชื่อใจกัน
Bpunhah dai dai ja kahm mun bpai tah rao yung cheua jai gun
Whatever the problem, we’ll get over it if we still believe in each other
ถ้ามีฉันก็ต้องมีเธอ เราต้องไปด้วยกันเป็นคู่
Tah mee chun gor dtaung mee tur rao dtaung bpai duay gun bpen koo
If there’s me, there must be you, we must go together as a pair
ต่อให้เราต้องล้มและมันต้องลุกคลุกคลานแค่ไหน
Dtor hai rao dtaung lom lae mun dtaung look klook klahn kae nai
No matter how much we have to fall and struggle through
ฉันยังอยู่กับเธอ
Chun yung yoo gup tur
I’m still with you

ให้ความรักเราทำลายกำแพง
Hai kwahm ruk rao tum lai gumpaeng
Let our love destroy the barriers
ให้หนามทิ่มแทงก็ยังไม่กลัว
Hai nahm tim taeng gor yung mai glua
Let the thorns prick us, but I’m still not scared
ชัวร์ไม่ชัวร์มันอยู่ที่ใจเราเท่านั้น
Sure mai sure munn yoo tee jai rao tao nun
Sure or not, it’s only in our hearts

(*,**,**,**)

   

คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ยาแก้อาย / Yah Gae Ai (Shyless Pill)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย) ft. Joey Boy (โจอี้บอย)
Album: [Single]
Year: 2016

แอบมองเธอ อยู่นานแล้ว
Aep maung tur yoo nahn laeo
I’ve been secretly looking at you for a long time
ไม่มีแวว เธอจะสนใจ
Mai mee waew tur ja son jai
There’s no indication you’re interested
อยากบอกเธอ ให้รู้ไว้
Yahk bauk tur hai roo wai
I want to tell you and let you know
แต่เจอเธอทีไร ฉันอ๊ายอาย
Dtae jur tur tee rai chun ai ai
But whenever I meet you, I’m shy

อยากชวนเธอ ไปดูหนัง
Yahk chuan tur bpai doo nung
I want to invite you to see a movie
จับมือเธอได้คงนุ่มจัง
Jup meu tur dai kong noom jung
And hold your hand very gently
อยากจะคุย อยากจะถาม
Yahk ja kooey yahk ja tahm
I want to talk to you, I want to ask you
อยากบอกความในใจ
Yahk bauk kwahm nai jai
I want to tell you the things in my heart
โอ๊ย อ๊ายอาย
Oy ai ai
Ohh, I’m shy

(*) ประเด็นมันคือว่าเอ่อๆๆ เอ่อๆๆ
Bpraden mun keu wah ur ur ur ur ur ur
The point is that, uh, uh, uh, uh, uh, uh
เอ่อ คือว่า เอ่อๆๆๆๆๆ
Ur keu wah ur ur ur ur ur ur
Uh, it’s that, uh, uh, uh, uh, uh, uh
เอ่อ คือว่า เอ่อๆๆๆๆๆ
Ur keu wah ur ur ur ur ur ur
Uh, it’s that, uh, uh, uh, uh, uh, uh
เอ่อคือว่าผมอาย
Ur keu wah pom ai
Uh, it’s that I’m shy

(**) พอมียามาบรรเทาอาการให้หน่อยๆๆ
Por mee yah mah buntao ahgahn hai noy noy noy
There’s a pill to alleviate the symptoms
จะมีไหม ต้องการด่วน
Ja mee mai dtaung gahn duan
Do you have any? I need it urgently
คือยาแก้อ๊ะอะอาย
Keu yah gae a a ai
It’s a sh-sh-shyless pill

(***) ยาแก้อาย อายเลิฟยู
Yah gae ai I love you
Shyless pill, I love you
ยาแก้อาย อายเลิฟยู
Yah gae ai I love you
Shyless pill, I love you
ยาแก้อาย อาย อาย อายเลิฟยู
Yah gae ai ai ai I love you
Shyless pill, I, I, I love you

แอบส่งยิ้ม ให้เธอรู้
Aep song yim hai tur roo
I secretly smile at you to let you know
แต่ก็ดูเธอไม่สนใจ
Dtae gor doo tur mai son jai
But it doesn’t seem like you’re interested
บอกตรงๆ คงไม่ไหว
Bauk dtrong dtrong kong mai wai
I can’t tell you straight
ใจไม่กล้าบอกไป
Jai mai glah bauk bpai
My heart isn’t brave enough to tell you
ฉันอ๊ายอาย
Chun ai ai
I’m shy

(*,**)

ยาอะไรนะ
Yah arai na
What kind of pill?

(***)

เอ้าลื้อบอกหมอหน่อยซิว่า
Ao leu bauk mor noy si wah
Oh, tell the doctor
อาการคุณมันเป็นยังไง
Ahgahn koon mun bpen yung ngai
What your symptoms are
ตื่นขึ้นตอนเช้า
Dteun keun dtaung chao
When you woke up in the morning
เหมือนมีผีเสื้ออยู่ในท้องใช่ไหมอะ
Meuan mee pee seua yoo nai taung chai mai a
It was like there was a butterfly in your stomach, right?
ข้าวปลาอาหารไม่กิน
Kao bplah ahhahn mai gin
You don’t eat your food
แม่เรียกก็ไม่ได้ยิน
Mae riak gor mai dai yin
Mom calls, but you don’t hear

ใจเต้นกระสับกระส่าย
Jai dten grasup grasai
Your heart is pounding wildly
กระตึ๊กกระตั๊กกระตึ๊กกระตั๊กใช่ไหม
Gradteuk gradtuk gradeuk gradtuk chai mai
Thump thump, thump thump, right?
นอนไม่หลับต้องโดมิคุม
Naun mai lup dtaung doh mi koom
You can’t sleep, you need Dormicum
ท้องเสียงต้องรูมาตุ้ม มาติ้ว
Taung siang dtaung roo mah dtoom mah dtiew
Your stomach is rumbling, you need massage therapy
ปวดหัวตัวร้อนพาราเซตามอน
Bpuat hua dtua raun pahrahsedtahmon
You have a headache and your body’s hot, paracetamol
ถ้าทาก่อนนอนต้องคาราดิ้ว
Tah tah gaun naun dtaung karahkiew
If you apply before going to sleep, you’ll need lotion
อยากบอกให้หนูชิวๆ
Yahk bauk hai noo chiew chiew
I want to tell you and calm you
กลับบ้านไปบอกพ่อเร็วๆ
Glup bahn bpai bauk por rew rew
Go home and tell your dad quickly

(*,**,***,***)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : เก่ง ธชย / โจอี้บอย
เรียบเรียง: เก่ง ธชย

Title: โซซัดโซเซ / Soh Sut Soh Say (Stumbling in Destitution)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: OST SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
Year: 2016

ไม่กลัว ไม่กลัว ไม่กลัวกับพายุ
Mai glua mai glua mai glua gup pahyoo
I’m not scared, not scared, not scared of storms
ลุยไปลุยไปถ้ามีเธอข้างกาย
Looey bpai looey bpai tah mee tur kahng gai
I’ll push through, I’ll push through if I have you at my side
สบายสบายจะจับแต่มือเธอไว้ไม่ปล่อยเลย
Sabai sabai ja jup dtae meu tur wai mai bploy loey
I’m fine just taking your hand and not letting go
ไม่เคยโดดเดี่ยวถ้ามีเธอข้างฉัน
Mai koey doht diao tah mee tur kahng chun
I’ll never be lonely if I have you beside me
กลางคืนกลางวันก็ไม่เคยท้อใจ
Glahng keun glahng wun gor mai koey tor jai
Be it the middle of the night, the middle of the day, I’ll never be discouraged
มีเธอ มีเธอ เป็นกำลังใจฉันไม่หวั่นไหว
Mee tur mee tur bpen gumlung jai chun mai wun wai
I have you, I have you as my support, I’m not shaken

(*) ให้รักนำทางไปจุดหมายไม่ไกลเกินฝัน
Hai ruk num tahng bpai joot mai mai glai gern fun
Let love lead the way to our destination, it’s not further than our dreams
หากมีเธอและมีฉัน จุดมุ่งหมายไม่ไกลเกินจริง
Hahk mee tur lae chun joot moong mai mai glai gern jing
If there is you and me, our goal really isn’t so far

(**) ต่อให้โซซัด โซเซ ก็ไม่เคยคิดโลเล
Dtor hai soh sut soh say gor mai koey kit loh lay
Even if I’m stumbling in destitution, I’ll never think of hesitating
และไม่เคยคิดโยเย ถอดใจทิ้งที่เราเคยฝัน
Lae mai koey kit yoh yay tau jai ting tee rao koey fun
And I’ll never think of being sulky, discouraged and abandoning what we once dreamed
ต่อให้โซซัด โซเซ ก็ไม่เคยคิดเกเร
Dtor hai soh sut soh say gor mai koey kit gay ray
Even if I’m stumbling in destitution, I’ll never think of misbehaving
ต่อให้ถูกซัดจนเซ ไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยมือเธอเลยสักวัน
Dtor hai took sut jon say mai mee tahng tee chun ja bploy meu tur loey suk wun
Even if I’m knocked around, there’s no way I’ll let go of your hand for a day

กำแพงใดใดที่มันมากั้นขวาง
Gumpaeng dai dai tee mun mah gun kwahng
Any obstacle that blocks our way
ถ้าการเดินทางมีเธอไปด้วยกัน
Tah gahn dern tahng mee tur bpai duay gun
If my journey has you going with me
จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ไม่เคยทำให้ฉันต้องหวั่นไหว
Ja net ja neuay gor mai koey tum hai chun dtaung wun wai
However cold and tired I am, I’ll never be shaken

(*,**,*,**)

   
คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear

Title: อีปริก (Epic)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2014

เธอเป็นคนโรแมนติค เวลาว่างเธอแอโรบิค
Tur bpen kon romantic welah wahng tur aerobic
You’re a romantic person, when you have free time, you’re aerobic
ชอบเรียนวิทย์ ชอบเรียนฟิสิกซ์ อังกฤษ คณิต ฮินดูอาระบิค
Chaup rian wit chaup rian physics ungrit kanit hindu arabic
You like to study chemistry, you like to study physics, English, mathematics, Hindu, Arabic

เธอเรียนจบที่เทคกะนิค ชอบดำน้ำที่แปซิฟิค
Tur rian jop tee technique chaup dum num tee pacific
You graduated with a technique, you like diving into the pacific
ชอบดูหนังแนวอิโรติค กุ๊กกิ๊ก ซาดิสซ์ มีน้องชื่อว่าประสิทธิ์
Chaup doo nung naew erotic gook gik sadist mee naung cheu wah bprasit
You like watching porn, flirtation, sadist, you have a child called success

(*) โอ้เธอคนนี้ ณ วันนี้ ณ ตอนนี้
Oh tur kon nee na wun nee na dtaun nee
Oh, you, today, right now
สวยสุดแล้วในปฐพี มากกว่าคนทั่วไป
Suay soot laeo nai bpatapee mahk gwah kon tua bpai
You’re the most beautiful on earth, more than anyone else
จะมองมุมซ้าย มุมหงาย มุมไหน อ่ะไกลใกล้ไกล
Ja maung moom sai moom ngai moom nai a glai glai glai
If i look to the left, to the top, in any direction, be it far or near
นึกว่า นางฟ้า… มาโผล่
Neuk wah nahng fah mah ploh
I think an angel has emerged

(**) LOVE YOU
DOG NEVER LIE
YOU MAKE ME CRY
YOU ARE SUNSHINE
LOVE YOU
ROCK NEVER DIE
YOU MAKE ME SMILE
LOVE MAKE ME BLIND

(***) อีปริก ปะริก ปิก ปิ๊ก ปิก ปิ๊ก ปิ๊ก ปิ๊ก
Epic parik pik pik pik pik pik pik
Epic parik pik pik pik pik pik pik
ปะริก ปิก ปิ๊ก ปิก ปิ๊ก ปิ๊ก ปริก
Parik pik pik pik pik pik prik
Parik pik pik pik pik pik prik
ปะริก ปิก ปิ๊ก ปิก ปิ๊ก ปิ๊ก ปริก
Parik pik pik pik pik pik prik
Parik pik pik pik pik pik prik
ปะริก ปิก ปิ๊ก อีปริก
Parik pik pik epic
Parik pik pik, Epic

เธอไม่ชอบมาประดิษฐ์ เธอเต็มที่เรื่องใช้ชีวิต
Tur mai chaup mah bpradit tur dtem tee reuang chai cheewit
You like to invent, that’s how you intend to spend your life
อ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ พานิชย์ แอนทีค
Ahn nung seu pimp tooragit panit antique
Reading the business section of the newspaper, the financial section, antique
ฟังเพลงยุคแนวคลาสสิค
Fung pleng yoot naeo classic
You listen to classical music

(*,**,***)

ลา ล๊า ลา ลา หล่า ล๊า ลา ลา หล่า ล๊า ลา หล่า ลา ลา ลา
La la la la la la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la la la la la
ลา ล๊า ลา ลา หล่า ล๊า ลา ลา หล่า ล๊า ลา หล่า ลา ลา ลา
La la la la la la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la la la la la

(***,*)

E
อีปริก (Epic)

J
ใจยักษ์ / Jai Yuk (Heart of a Giant)
จันทร์เอ๋ย / Jun Oey (Oh, Moon)

K
แค่ไหนก็เอา / Kae Nai Gor Ao (I’ll Take What I Can Get) [Pieces of You]

L
ลืม / Leum (Forget)
ล้มลุกคลุกคลาน / Lom Look Klook Klahn (Struggle Along)

M
มุง / Moong (Crowd Around)

P
เป็นหนึ่ง / Bpen Neung (To Be One)

S
เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง / Sia Dai Kon Dtai Mai Dai Fung (It’s a Shame the Dead People Didn’t Listen)
โซซัดโซเซ / Soh Sut Soh Say (Stumbling in Destitution)
ศักดิ์ศรีคนโสด / Suksee Kon Soht (Singles’ Pride)
สังเคราะห์แสง / Sung Kror Saeng (Photosynthesis)

T
ทศกัณฐ์มานะ / Totsakan Mah Na (Totsakan is Here)

Y
ยาแก้อาย / Yah Gae Ai (Shyless Pill)

   
All songs tagged Keng Tachaya