Katreeya English

All posts tagged Katreeya English

Title: ผีเสื้อราตรี / Pee Seua Rahdtree (Night Butterfly)
Artist: Katreeya English (แคทรียา อิงลิช)
Album: 2002 ราตรี / 2002 Ratree
Year: 2002

จะไปกับแสงสี กับปีกที่สวยๆ
Ja bpai gup saeng see gup bpeek tee suay suay
I’ll follow the lights with beautiful wings

ในคืนที่ร้อนๆ หัวใจไม่นอนสักที
Nai keun tee raun raun hua jai mai naun suk tee
In the hot nights, my heart doesn’t sleep at all
อารมณ์ที่ลึกๆ ยิ่งนานยิ่งใจไม่ดี
Ahrom tee leuk leuk ying nahn ying jai mai dee
My deep emotions, the longer it goes on, the badder my heart gets

(*) อาจมีสักคืนที่ใจ ข้างในมีไฟร้อนรน
Aht mee suk keun tee jai kahng nai mee fai raun ron
There might be a night that my heart has a hot fire inside
เมื่อความรักยังเวียนวน หยดฝนก็ดูเร่าร้อน
Meua kwahm ruk yung wian won yot fon gor doo rao raun
When love is still circulating, the raindrops seem flustered

(**) จะไปกับแสงสี กับปีกทีสวยๆ ให้เหมือนผีเสื้อราตรี
Ja bpai gup saeng see gup bpeek tee suay suay hai meuan pee seua rahdtree
I’ll follow the lights with beautiful wings, like a night butterfly
จะหยิบเอาสายฟ้า มาเสียบเป็นสีสัน แต่งแต้มหัวใจทั้งคืน
Ja yip ao sai fah mah siap bpen see sun dtaeng dtaem hua jai tung keun
I’ll pick up lightning bolts and inject color, decorating my heart all night

อะไรที่ร้อนๆ ก็คงไม่กวนหัวใจ
Arai tee raun raun gor kong mai guan hua jai
Hot things don’t bother my heart
อะไรที่ลึกๆ ก็คงจะจางหายไป
Arai tee leuk leuk gor kong ja jahng hai bpai
Everything deep down will likely fade away

(*,**,*,**,**)

   

This is an awkward song, as nowadays “night butterfly” is slang for a prostitute.. Not sure if that phrase was coined before or after this song, but the song seems to just be about partying/dancing all night…right?

Title: ลื่น / Leun (Slippery)
Artist: Katreeya English (แคทรียา อิงลิช)
Album: Kat Around the Clock
Year: 2001

วันหนึ่งก็อ้างว่าฝนตก อีกวันหนึ่งก็อ้างว่ารถติด
Wun neung gor ahng wah fon dtok eek wun neung gor ahng wah rot dtit
One day you’re saying it’s raining, one day you’re saying there’s a traffic jam
วันหนึ่งก็อ้างว่าจำผิด ยังไงจะอ้างอย่างไหนอีก
Wun neung gor ahng wah jum pit yung ngai ja ahng yahng nai eek
One day you’re saying that you remembered wrongly, no matter what, you’re going on about something again

(*) ก็นัดไว้เช้า ๆ เธอก็มาเสียสาย ๆ
Gor nut wai chao chao tur gor mah sia sai sai
If we have a date in the morning, you come in the afternoon
ก็นัดไว้สาย ๆ เธอก็ลืมซะเฉย ๆ
Gor nut wai sai sai tur gor leum sa choey choey
But if we make a date in the afternoon, you nonchalantly forget
โทรไปตามตัวก็ไม่เคยจะเจอเลย
Toh bpai dtahm dtua gor mai koey ja jur loey
I call after you, but we never meet
เซ็งจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้
Seng jung loey kon arai gor mai roo
I’m so sick of it, what sort of person wouldn’t know?

(**) และแล้วก็ลื่นอีก ไปน้ำขุ่น ๆ อีกแล้วนะคุณสบู่
Lae laeo gor leun eek bpai num koon koon eek laeo na koon saboo
And then you slip away again, into the murky water again, Mr. Bar of Soap
และแล้วก็ลื่นอีก จับไว้ไม่อยู่ เธอลื่นไหลไปทุกทาง
Lae laeo gor leun eek jup wai mai yoo tur leun lai bpai took tahng
And then you slip away again, I can’t catch you, you slip away in every way

วันหนึ่งก็พูดว่ารักอยู่ อีกวันหนึ่งก็พูดว่ารักมาก
Wun neung gor poot wah ruk yoo eek wun neung go rpoot wah ruk mahk
One day you say you love me, another day you say you love me a lot
ทำใจให้เชื่อมันลำบาก ยังไงจะพูดอย่างไหนอีก
Tum jai hai cheua mun lumbahk yung ngai ja poot yahng nai eek
It’s hard to make myself believe you, no matter what, you’re going on about something again

(*,**,**,**)

Title: เหมียว เหมียว (Meow Meow)
Artist: Katreeya English (แคทรียา อิงลิช)
Album: Siamese Kat
Year: 2003

(*) ฉันไม่ได้เป็นลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว
Chun mai dai bpen look maew miao look maeo miao look maeo miao
I’m not a kitten, meow, kitten, meow, kitten, meow
ฉันไม่ได้เป็นลูกแมวเหมียว เรียกเหมียวๆไม่มา
Chun mai dai bpen look maeo miao riak miao miao mai mah
I’m not a kitten, meow, if you call “Here, kitty kitty,” I won’t come

ให้ฉันไปหา บอกว่าคิดถึงคิดถึง ตีสองตีหนึ่ง ก็โทรมาเรียกให้ไป
Hai chun bpai hah bauk wah kit teung kit teung dtee saung dtee neung gor toh hah riak hai bpai
You want me to come visit you, you tell me you miss me, you miss me, at 1 am, 2am, you call for me to go over
เห็นฉันเป็นเหมียว แมวเหมียวใช่ไหมใช่ไหม จะเรียกเมื่อไหร่ ยังไงก็ต้องมาหา
Hen chun bpen miao maeo miao chai mai chai mai ja riak meua rai yung ngai gor dtaung mah hah
You see me as a kitty cat, don’t you? Don’t you? Whenever you call, no matter what, I’ll come running

(**) ถึงจะเหมียวก็มีสมอง ให้เธอลองมาเข้าใจ จะดื้อจะซนยังไงยังรักกัน
Teung ja miao gor mee samaung hai tur laung mah kao jai ja deu ja son yung gnai yung ruk gun
Even a cat has a brain, try to understand, however stubborn and naughty they are, they still love
แต่จะให้เหมียวอยู่กับเธอจนตีสองขนาดนั้น ประมาณต่อมหวานจะพังไม่เอาไม่เอาไม่เอา
Dtae ja hai miao yoo gup tur jon dee saung kanaht nun bpramahn dtaum wahn ja pung mai ao mai ao mai ao
But to have a cat stay with you until 2 am? Their sweet gland will collapse, no way, no way, no way

(***) เรียกเหมียวๆ กี่เหมียวฉันก็ไม่มา เบื่อดี๊ด๊าเธอยังไม่น่าไว้ใจ
Riak miao miao gee miao chun gor mai mah beua di dah tur yung mai nah wai jai
However many times you call out “Here, kitty kitty,” I won’t come, I’m sick of being stupidly loyal, you’re not trustworthy
เรียกเหมียวๆ อย่าเหมียวให้มากเกินไป แค่ทำให้ฉันมั่นใจ จะเหมียวไม่เหมียวฉันก็จะมา
Riak miao miao yah miao hai mahk gern bpai kae tum hai chun mun ja ja miao mai miao chun gor ja mah
If you call out, “Here, kitty kitty,” don’t meow too much, just make me certain, and meow or no meow, I’ll come

รักกับฉันอย่าทำให้ลำบากใจ ก็เหมียวมือใหม่ยังไงต้องขอเวลา
Ruk gup chun yah tum hai lumbahk jai gor miao meu mai yung ngai dtaung kor welah
If you love me, don’t trouble me, I’m new at being a cat, I still need some time
เรื่องความรักคุณแม่ให้คิดช้าๆ คุณแม่ไม่ว่าถ้าตัวเธอนั้นจริงใจ
Reuang kwahm ruk koon mae hai kit chah chah koon mae mai wah tah dtua tur nun jing jai
When it comes to love, my mother taught me to think slowly, my mother wouldn’t mind if you’re sincere

(**,***,*,*,***,***)

Title: Burn
Artist: Katreeya English (แคทรียา อิงลิช)
Album: Lucky Girl
Year: 2005

(*) เปลวไฟ อันตราย อันตรายถ้าเจอน้ำมัน
Bpleo fai undtarai undtarai tah jur num mun
Flames are dangerous, they’re dangerous if they meet oil
ใจคน อันตราย อันตรายถ้าใจได้เจอกัน
Jai kon undtarai undtarai tah jur dai jur gun
The human heart is dangerous, it’s dangerous if hearts meet
ใจจริง จริงยังไง ใจจะจริงต้องจริงทั้งใจ
Jai jing jing yung ngai jai ja jing dtaung jing tung jai
How sincere are you really? If you’re heart is true, it must be completely true
ใจเธอ ชัวร์ไม่ชัวร์ กลัวไม่กลัวถ้าเจอรักลนไฟ
Jai tur sure mai sure glua mai glua tah jur ruk lon fai
Is your heart sure? Would you be scared if you found a burning love?

(**) ใจเธอ ลองเจอกับใจฉัน ดูไฟ จุดใส่น้ำมัน
Jai tur laung jur gup jai chun doo fai joot sai num mun
Trying to meet your heart with my heart looks like a fire igniting oil
ลองดู ลองเจอกันสักครั้ง หากเธอทนไหว
Laung doo laung jur gun suk krung hahk tur ton wai
Try it and see, try facing each other once, if you can handle it

(***) ไฟ…ให้ระวังเอาไว้ จะเล่นกับไฟ
Fai hai rawung ao wai ja len gup fai
Be careful of the flames, we’re going to play with fire
เตรียมหัวใจไว้ซักหน่อย
Dtriam hua jai wai suk noy
Get ready
ไฟ…คงจะไม่ปลอดภัย เธอกล้าพอไหม
Fai kong ja mai bplaut pai tur glah por mai
Fire isn’t safe, are you brave enough?
มาเข้ามาก็ขอเจอหน่อย
Mah kao mah gor kor jur noy
Come on, I want to face you

Burn…

(*,**,***,***)

Burn…

(**,***,***)

Burn…

Title: อย่าซื้อเวลา / Yah Seu Welah (Don’t Buy Time)
Artist: Katreeya English (แคทริยา อิงลิช)
Album: Kat Around The Clock
Year: 2001

เราเจ็บกันพอหรือยัง ลองถามตัวเองว่าเราต้องทนเพื่อใคร
Rao jep gun por reu yung laung tahm dtua eng wah rao dtaung ton peua krai
Have we hurt each other enough yet? Try asking yourself who we must endure it for
เราอาจไม่ยอมเข้าใจ ว่ารักของเราที่จริงมันจบแล้ว
Rao aht mai yaum kao jai wah ruk kaung rao tee jing mun jop laeo
We might refuse to understand that in reality, our love has ended

(*) ทั้งสองคนทนด้วยความฝืนใจอยู่ แม้รู้ดีว่าเราไม่เคยเข้าใจ
Tung saung kon ton duay kwahm feun jai yoo mae roo dee wah rao mai koey kao jai
Both of us endure it with resistance, though we know full well we never understand
ที่แกล้งทนว่ารักกันอาจเพราะความเสียดาย ยอมให้มันทำร้ายเราตลอดมา
Tee glaeng ton wah ruk gun aht pror kwahm sia dai yaum hai mun tum rai rao dtalaut mah
Our pretending to endure and love each other might be because of the regret, we’ve always allowed it to hurt us

(**) อย่าซื้อเวลา ไว้ด้วยน้ำตาเราเอง ไม่จำเป็นเลยที่ต้องฝืนใจ
Yah seu welah wai duay num dtah rao eng mai jum bpen loey tee dtaung feun jai
Don’t buy time with our tears, there’s no need to force our hearts
อย่าซื้อเวลาไว้เลย ยอมรับความจริงที่เป็นไป เราเหนื่อยกับความเสียดายมากพอแล้ว
Yah seu welah wai loey yaum rup kwahm jing tee bpen bpai rao neuay gup kwahm sia dai mah por laeo
Don’t buy time, accept the way things are, we’re tired of the regret, it’s been more than enough already

เราเจ็บกันมาแสนนาน ประดับประคองรักที่ร่วงโรยไร้ค่า
Rao jep gun mah saen nahn bpradup bprakaung ruk tee ruang roy rai kah
We’ve been hurting for so long, we’ve been embellishing and supporting a fading and useless love
เราต่างต้องเสียน้ำตา เพื่อซื้อเวลาให้กับความอ่อนแอ
Rao dtahng dtaung sia num dtah peua seu welah hai gup kwahm aun ae
We both must cry to buy some time with our weakness

(*,**,**)

ต่างก็เสียน้ำตามากพอแล้ว
Dtahng gor sia numd tah mahk por laeo
We’ve both lost more than enough tears already

Title: ยิ่งเจ็บยิ่งรัก / Ying Jep Ying Ruk (The More I Hurt, the More I Love)
Artist: Katreeya English
Album: Sassy K
Year: 2007

รู้ ตัวดี ว่าฉัน คือใคร คน ที่ทำ ได้เพียง แต่แค่มอง
Roo dtua dee wah chun keu krai kon tee tum dai piang dtae kae maung
I know full well that I’m someone who can only look
ไม่ มีทาง จะได้ ครอบครอง เป็น เจ้าของ แหละได้ ใจจากเธอ
Mai mee tahng ja dai kraup kraung bpen jao kaung lae dai jai jahk tur
There’s no way I can be your owner and get your heart

แต่ความรัก ไม่เคย สงสารใคร อยากจะหนี เท่าไหร่ ยิ่งเดิน เข้ามาหา
Dtae kwahmr uk mai koey song sahn krai yahk ja nee tao rai ying dern kao mah hah
But love never takes pity on anyone, however much I want to run away, the more I come looking for you

(*) ยิ่งเจ็บ ก็ยิ่งรัก ฉันเอง ไม่เข้าใจ มีคน อีกมากมาย ทำไม ต้องเป็นเธอ
Ying jep gor ying ruk chun eng mai kao jai mee kon eek mahk mai tummai dtaung bpen tur
The more I’m hurt, the more I love you, I don’t understand it, there’s so many other guys, why must it be you?
ยิ่งเจ็บ ยิ่งคิดถึง หัวใจ เฝ้าละเมอ น้ำตา ต้องไหลเอ่อ เท่า ไหร่ก็ยอม
Ying jep ying kit teung hua jai fao lamur numd tah dtaung lai ur tao rai gor yaum
The more I hurt, the more I miss you, my heart is daydreaming, however many tears must fall, that’s fine

เพราะ อะไร ไม่รู้ จริงๆ จึงไม่ทิ้ง ความหวังในหัวใจ
Pror arai mai roo jing jing jeung mai ting kwahm wung nai hua jai
I really don’t know what caused this, I can’t throw away the hope in my heart
หวัง ลมๆ อยู่ได้ เรื่อยไป ว่า สักวัน เธอนั้น จะเปลี่ยน ใจ
Wung lom lom yoo dai reuay bpai wah suk wun tur nun ja bplian jai
I can continuously hope that some day, you’ll change your mind

ก็ความรัก ไม่เคย สงสาร ใคร อยากจะห้าม เท่าไหร่ ยิ่งทำ ให้ตามหา
Gor kwahm ruk mai koey song sahn krai yahk ja hahm tao rai ying tum hai dtahm hah
But love never takes pity on anyone, the more I want to forbid myself, the more it makes me search for you

(*,*,*)

Title: ช่วยได้หรือเปล่า / Chuay Dai Reu Bplao (Can You Help?)
Artist: Katreeya English
Album: Kat Around the Clock
Year: 2001

กวนใจหรือเปล่า เป็นไรหรือเปล่า หากขอแค่ให้เธอเป็นเพื่อนคุย
Guan jai reu bplao bpen rai reu bplao hahk kor kae hai tur bpen peuan kooey
Is it a bother? Is something wrong if I just ask you to talk as friends?
แค่พอให้อุ่นหัวใจ ในตอนไม่เห็นใคร อยากขอแค่รบกวนเพียงไม่นาน
Kae por hai oon hua jai nai dtaun mai hen krai yahk kor kae rop guan piang mai nahn
It’s just enough to warm my heart when I don’t see anyone else, I just want to bother you for a little bit

เต็มใจหรือเปล่า รำคาญหรือเปล่า ไม่คิดหวังได้ใจเธอคืนมา
Dtem jai reu bplao rumkahn reu bplao mai kit wung dai jai tur keun mah
Are you happy to? Are you annoyed? I’m not hoping to get your heart back
แค่ยังทำใจไม่ได้เลย ปรับตัวไม่ได้เลย กับการที่ต้องอยู่เพียงผู้เดียว
Kae yung tum jai mai dai loey bprup dtua mai dai loey gup gahn tee dtaung yoo piang poo diao
I just still can’t do it, I can’t adjust to having to be alone

(*) ช่วยฉันได้ไหมเธอ ครั้งนี้แค่ครั้งเดียว ครั้งสุดท้ายช่วยมาพบมาพูดคุย
Chuay chun dai mai tur krun gnee kae krung diao krung soot tai chuay mah pob mah poot kooey
Can you help me? Just this one time, for the last time, please come and talk to me
แค่ช่วยมาสนใจ ช่วยอยู่กับฉันเหมือนเดิมอย่างที่เคย พอให้ความเหงาผ่านพ้นไป
Kae chuay mah son jai chuay yoo gup chun meuan derm yahng tee koey por hai kwahm ngao pahn pon bpai
Just please pay attention to me, please be with me like you used to, just enough to make my loneliness pass

(**) เกินไปหรือเปล่า กวนใจก็บอก ไม่คิดตั้งใจทำให้รำคาญ
Gern bpai reu bplao guan jai gor bauk mai kit dtung jai tum hai rum kahn
Is it too much? If you’re bothered, tell me, my intention isn’t to annoy you
หากขอจากเธอมากไป และเธอต้องฝืนใจ ก็พร้อมจะเดินจากไปด้วยดี
Hahk kor jahk tur mahk bpai lae tur dtaung feun jai gor praum ja dern jahk bpai duay dee
If I’m asking too much from you, and you must force yourself, I’m ready to happily walk away

(*,**)

Title: Oh Baby
Artist: Katreeya English
Album: Lucky Girl
Year: 2005

ก็เห็นว่าบอกตัดขาด ก็เห็นว่าบอกเลิกกัน
Gor hen wah bauk dtut kaht gor hen wah bauk lerk gun
It seems like you’re telling me you want to split up, it looks like you’re telling me you want to break up
ก็เห็นว่าพูดอย่างนั้น ฉันได้ยิน
Gor hen wah poot yahng nun chun dai yin
It seems like that’s what you’re saying, I can hear you
เมื่อฉันคบใครคนหนึ่ง หลังที่ได้บอกเลิกไป
Meua chun kop krai kon neung lung tee dai bauk lerk bpai
Then when I start dating someone after you told me you want to break up
ยังงงว่าเธอทำไม ขัดขวางเรา
Yung ngong wah tur tummai kut kwahng rao
I’m still confused as to why you’re obstructing us

(*) เธอยังจะมาหวงทำไม เธอยังจะมาขวางทำไม
Tur yung ja mah huang tummai tur yung ja mah kwahng tummai
Why are you still possessive of me? Why do you still block us?
Don’t be a big baby ทิ้งแล้วก็ทิ้งไป
Don’t be a big baby ting laeo gor ting bpai
Don’t be a big baby, if you’ve left me, leave
เธอยังจะมาหึงทำไม ทำไมต้องมาขวางทางใคร
Tur yung ja mah heung tummai tummai dtaung mah kwahng tahng krai
Why are you still jealous of me? Why must you bar someone else’s path?
Don’t be a big baby เอ๊ะนี่มันอะไร
Don’t be a big baby eh nee mun arai
Don’t be a big baby, eh, what is this?

(**) Oh..baby ไปคิดเอาเองนะเธอ
Oh baby bpai kit ao eng na tur
Oh baby, go think about yourself
Oh..baby อย่างนี้มันจะเหมาะไหม
Oh baby yahng nee mun ja mor mai
Oh baby, is this really appropriate?
Oh..baby อายุเท่าไรแล้วเธอ
Oh baby ahyoo tao rai laeo tur
Oh, baby, how old are you now?
Oh..baby อย่างนี้เรียกเด็กเด็กไหม
Oh baby yahng nee riak dek dek mai
Oh baby, wouldn’t you call this childish?

ก็เห็นว่าอยากจะเปลี่ยน ก็เห็นว่าอยากแยกกัน
Gor hen wah yahk ja bplian gor hen wah yahk yaek gun
It seems like you want a change, it looks like you want to break up
ก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้น ฉันได้ยิน
Gor hen wah bpen yahng nun chun dai yin
It seems like things are like that, I hear you
ไหนไหนไหนตอบหน่อยเหอะ รึคิดรู้สึกเสียดาย
Nai nai nai dtaup noy hur reu kit roo seuk sia dai
Which is it? Which is it? Answer me, or are you feeling regretful?
รึเธอน่ะไม่มีใคร เขาต้องการ
Reu tur na mai mee krai kao dtaung gahn
Or is there no one else who wants you?

(*,**)

ฉันจะคบจะไป กับใครก็ตาม เธอไม่มีสิทธิ์ขวางหัวใจ
Chun ja kop ja bpai gup krai gor dtahm tur mai mee sit kwahng hua jai
I’m going to date anyone I want, you have no right to obstruct my heart
ขอให้เธอหยุด ขอให้เธอเข้าใจ เพราะว่าเราจบกันไปแล้ว
Kor hai tur yoot kor hai tur kao jai pror wah rao job gun bpai laeo
I want you to stop, I want you to understand because we’re over

(**,**)

Oh…Baby

Title: OK นะคะ / OK Na Ka (Okay)
Artist: Katreeya English
Album: Kat Around the Clock
Year: 2001

โอ้ยคิดถึงๆอยากจะเจอให้ซึ้งใจ
Oy kit teung kit teung yahk ja jur hai seung jai
Oh, I miss you, I miss you! I really want to see you!
โอ้ยฉันหนาวจะตายขาดเธอมาเหลียวแล
Oh chun nao ja dtai kaht tur mah liao lae
Oh, I’m going to freeze to death without you taking care of me
ไหนอ่ะไหนว่ารักแต่ทำไมไม่เทคแคร์
Nai a nai wah ruk dtae tummai mai take care
How? How can you say you love me, but why don’t you take care of me?
เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกัน
Eh reu wah mun plae wah tur mai ruk gun
Eh, or does it mean that you don’t love me?

(*) อยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมา
Yoo yoo gor loey yahk jur tur keun mah
Suddenly I really want to see you
อยากจ้องตาเธอเหลือเกิน
Yahk jaung dtah tur leua gern
I want to look in your eyes so badly
อยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลิน
Yahk dai jur dai kooey hai plert plern
I want to see you, want to talk to you and enjoy you
ก็เชิญเธอออกมาจะดีไหม
Ger chern tur auk mah ja dee mai
Is it okay if I invite you out?

(**) โอเคนะคะ นะคะ เจอะกันสักแป๊บนึง
Okay na ka na ka jur gun suk paep neung
Okay, okay, let’s meet for just a moment
โอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนาน
Oy kit teung jung loey mai jur gun mah dtung nahn
Oy, I miss you so much, we haven’t seen each other in so long
โอเคนะคะ นะคะ ออกมาๆหากัน
Okay na ka naka auk mah mah hah gun
Okay, okay, come out and find me
รู้ๆบ้างหรือเปล่าคนขี้เหงาเขาอยากเจอ
Roo roo bahng reu plao kon kee ngao kao yahk jur
Do you know you have a lonely person who wants to see you?

โอ้ยสักนิดๆหากยังคิดจะซึ้งกัน
Oy suk nit suk nit hahk yung kit ja seung gun
Oy, just a little, if you still feel anything for me
โอ้ยยิ่งคิดยิ่งหวั่นเมื่อเธอจะหายไป
Oy ying kit ying wun meua tur ja hai pai
Oy, the more I think, the more I tremble when you’ve disappeared
รู้ไว้นะเธอนะว่ามีคนที่เหงาใจ
Roo wai na tur na wah mee kon tee ngao jai
Keep in mind that you have someone who’s lonely
เดี๋ยวจะคิดไปไกลว่าเธอไม่รักกัน
Diao ja kit pai glai wah tur mai ruk gun
Pretty soon she’s going to think too far that you don’t love her

(*,**,*,**,**)

Burn
ช่วยได้หรือเปล่า / Chuay Dai Reu Bplao (Can You Help?)
ลื่น / Leun (Slippery)
เหมียว เหมียว (Meow Meow)
Oh Baby
OK นะคะ / OK Na Ka (Okay)
ผีเสื้อราตรี / Pee Seua Rahdtree (Night Butterfly)
อย่าซื้อเวลา / Yah Seu Welah (Don’t Buy Time)
ยิ่งเจ็บยิ่งรัก / Ying Jep Ying Ruk (The More I Hurt, the More I Love)

   
All songs of Katreeya English