Kaothip Tidadin

All posts tagged Kaothip Tidadin

Title: ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรง / Mai Dai Mot Ruk Dtae Hua Jai Mot Raeng (I’m Not Out of Love, But My Heart is Out of Strength)
Artist: Kaothip Tidadin (ข้าวทิพย์ ธิดาดิน)
Album: [Single]
Year: 2013

ถอยออกมาให้ห่าง จากความช้ำ
Toy auk mah hai hahng jahk kwahm chum
I retreated far away from the pain
สิ่งเคยทำ ขอไม่ทำ ห้ามใจไว้
Sing koey tum kor mai tum hahm jai wai
I don’t want to do the things I’ve once done, I’m forbidding myself
เธอ ทำให้รักมีรอยข่วนใจ เติมคนใหม่ไม่รู้จักพอ
Tur tum hai ruk mee roy kuan jai dterm kon mai mai roo juk por
You left trails of love in my heart, adding someone new, I didn’t know you enough
ยื้อและยอมหลายอย่าง เพื่อรักษา
Yeu lae yaum lai yahng peua ruk sah
I held back and gave in to so many things to take care of us
แต่อีกคนไม่รู้ค่า มันก็ท้อ
Dtae eek kon mai roo kah mun gor tor
But someone else doesn’t see my value, it’s discouraging

(*) ยอม ยอมให้เธอหลายใจให้พอ คงจะขอพักรอไกล ไกล
Yaum yaum hai tur lai jai hai por kong ja kor puk ror glai glai
I agree, I agree to let you be as unfaithful as you want, I want to rest far away

(**) เหนื่อยวันไหน ค่อยคืนมานะ คนไร้ค่า จะหลบหน้าไป
Neuay wun nai koy keun mah na kon rai kah ja lop nah bpai
Whenever you’re tired, you come back, this useless person will avoid seeing you
รักไกล ไกล ข้าง ข้าง เจ็บอย่างเข้มแข็ง
Ruk glai glai kahng kahn jep yahng kem kaeng
A love that’s far away or beside you strongly hurts
แต่บอกเลย ไม่เคยหมดรัก ที่ลาพัก เพราะใจหมดแรง
Dtae bauk loey mai koey mot ruk tee lah puk pror jai mot raeng
But I’m telling you I’m never out of love and won’t take off because my heart is out of strength
ทนบ่ได้แล้วเดะ ทนบ่ได้อีกแล้ว แคร์กันบ้างนะเธอ
Ton bor dai laeo day ton bor dai eek laeo care gun bahng na tur
I can’t take it, I can’t take it anymore, care about me

ขอเชื่อความรู้สึก อีกสักครั้ง
Kor cheua kwahm roo seuk eek suk krung
I want to trust in our feelings again
ว่าความรักสองเรายัง มั่นเสมอ
Wah kwahm ruk saung rao yung mun samur
That our love is always stable
คอย..วันที่เขาหาทางกลับเจอ
Koy wun tee kao hah tahng glup jur
Waiting for the day he finds a way to come back
ใครว่าเพ้อก็เต็มใจรอ
Krai wah pur gor dtem jai ror
Everyone says I’m crazy, but I’m willing to wait

(*,**)

ทนบ่ได้แล้วเดะ ทนบ่ได้อีกแล้ว แคร์กันบ้างนะเธอ
Ton bor dai laoe day ton bor dai eek laeo care gun bahng na tur
I can’t take it, I can’t take it anymore, care about me

Title: จะกลับบ้านนอกไปบอกรักแม่ / Ja Glup Bahn Nauk Bpai Bauk Ruk Mae (I’ll Go Back to the Countryside to Tell My Mom I Love Her)
Artist: Kaothip Tidadin
Album: ??
Year: ??

เบิ่งแสงดาวใต้เงาแสงไฟ
Berng saeng dao dtai ngao saeng fai
Looking at the starlight under the reflection of the light
เหงาหัวใจคนคิดถึงบ้าน
Ngao hua jai kon kit teung bahn
The person who misses home is lonely
นานแค่ไหนเทียวท่องในเงางาน
Nahn kae nai tiao taung nai ngao ngahn
How long have I traveled, wandering in the shadow of work?
นับคืนวันรอมื้อกลับไปหา
Nup keun wun ror meu glup bpai hah
Counting the days and nights waiting to go back and visit?

เก็บสัญญาคนรอฟ้องใจ
Gep sunyah kon ror faung jai
Keeping the promise of the person waiting to indicate their heart
เมื่อยามไกลคนคอยพบหน้า
Meua yahm glai kon koy pop nah
When they’re far away from the person waiting to see them
กลืนก้อนเหงาเติมยิ้มแทนเรื่อยมา
Gleun gaun ngao dterm yim taen reuay mah
Swallowing the lonely pieces and continuously adding smiles instead
โชคชะตาคงไม่ใจดำดอก
Chohk chadtah kong mai jai dum dauk
Destiny isn’t black-hearted

(*) จะกลับบ้านนอกไปบอกรักแม่
Ja glup bahn nauk bpai bauk ruk mae
I’ll go back to the countryside to tell my mother I love her
กลับไปดูแลให้พ่อกับแม่ยิ้มออก
Glup bpai doo lae hai por gup mae yim auk
I’ll go back and take care of them and make Mom and Dad smile
เก็บตังค์จากเมืองวุ่นวน
Gep dtung jahk meuang woon won
Saving money from the busy city
ไปซับแผลความจนบ้านนอก
Bpai sup plae kwahm jon bahn nauk
To mop up the wounds of rural poverty
ทุกคำที่พ่อแม่บอก
Took kum tee por mae bauk
Every word that Mom and Dad have told me
ไม่เคยอยู่นอกความฝัน
Mai koey yoo nauk kwahm fun
Have never left my dreams

(**) ห่มแสงจันทร์ในวันเหงาใจ
Hom saeng jun nai wun ngao jai
Wrapped in moonlight on days my heart is lonely
ล้าเพียงใดบอกใจมุ่งมั่น
Lah piang dai bauk jai moong mun
However exhausted I am, I tell my heart to focus
งานหลักทุกมื้อคือต้องทนทุกวัน
Ngahn luk took meu keu dtaung ton took wun
Every routine is having to endure it every day
กอดแม่ในฝันรอวันที่ฝันเป็นจริง
Gaut mae nai fun ror wun tee fun bpen jing
I hug my mom in my dreams and wait for the day it’ll be real

(*,**)

จะกลับบ้านนอกไปบอกรักแม่ / Ja Glup Bahn Nauk Bpai Bauk Ruk Mae (I’ll Go Back to the Countryside to Tell My Mom I Love Her)
ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรง / Mai Dai Mot Ruk Dtae Hua Jai Mot Raeng (I’m Not Out of Love, But My Heart is Out of Strength)

   
All songs tagged Kaothip Tidadin