Kanda R-Siam

All posts tagged Kanda R-Siam

Title: หมากับควาย / Mah Gup Kwai (A B*tch and a J*ck*ss)
Artist: Kanda (กานดา) R-Siam
Album: [Single]
Year: 2019

จริงจังทีไรหัวใจพังทุกที
Jing jung tee rai hua jai pung took tee
Every time I’m sincere, my heart gets destroyed every time
ถูกหลอกให้รัก เหมือนยักไฮโลแล้วไม่จ่าย
Took lauk hai ruk meuan yuk hai loh laeo mai jai
I’m deceived into loving, it’s like gambling without a payout
ก็เพราะว่ารักเธอจึงยอมคนใจง่าย
Gor pror wah ruk tur jeung yaum kon jai ngai
Because I loved you, I was willing to be soft-hearted
แต่ว่าสุดท้ายเธอทิ้งฉันไปกับเขา
Dtae wah soot tai tur ting chun bpai gup kao
But in the end, you dumped me for her

(*) ก็จะยอมเป็นคนเก่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
Gor ja yaum bpen kon gao kon tee pae gor dtaung doo lae dtua eng
I’m willing to be your ex, the loser must take care of herself
จะอวยพรเธอผ่านเสียงเพลงตั้งใจฟังให้ดี
Ja uay paun tur pahn siang pleng dtung jai fung hai dee
I’ll give you my blessings through a song, listen carefully

(**) ให้เธอกับเขาไปรักกันให้ตายรักกันให้ฉิบหายให้สมที่ทิ้ง ฉันไป
Hai tur gup kao bpai ruk gun hai dtai ruk gun hai chip hai hai som tee ting chun bpai
I hope you and her love each other until you die, love each other so f*ck*ng much that it made it worth dumping me
ชีวิตคู่จงบรรลัยให้แฟนเธอนอกใจเหมือนที่ทำกับฉัน
Cheewit koo jong bunlai hai faen tur nauk jai meuan tee tum gup chun
Your relationship will collapse, I hope your girlfriend cheats on you like you did to me
สมกันแล้วผีเน่ากับโลงผุไปรักกันให้สนุก เลยไอ้พวกสันดาร
Som gun laeo pee nao gup lohng poo bpai ruk gun hai sanook loey ai puak sun dahn
You’re a perfect pair, you’re Peenao and Longpu, go love each other and have fun with your sh*tty character traits
ให้เธอสองคนพบเจอแต่ความร้าวราญ
Hai tur saung kon pob jur dtae kwahm rao rahn
I hope you two only face problems
หมากับควายไปรักกันให้ตายเลย
Mah gup kwai bpai ruk gun hai dtai loey
I hope you b*tch and j*ck*ss love each other to death

เธอบอกว่าฉันไม่ดีแต่เธอไปกินกะหรี่ปั๊บ
Tur bauk wah chun mai dee dtae tur bpai gun garee bpup
You told me I was bad, but you went to devour some slut
ไปได้กันเมื่อไหร่ถามเท่าไหร่ไม่ยอมรับ
Bpai dai gun meua rai tahm tao rai mai yaum rup
When were you able to hook up? However much I ask, you refuse to acknowledge it
ผู้หญิงก็อ้อร้อผู้ชายก็เลวมากนัก
Poo ying gor or ror poo chai gor leo mahk nuk
That woman is a b*tch and you’re so terrible
แรงจากใจไปไกลๆเดี๋ยวก้านคอ
Raeng jahk jai bpai glai glai diao gahn kor
The strength from my heart goes a long way, pretty soon it’ll be around your neck
ก็ฉันไม่ใช่นางฟ้าฉันมันนางร้าย
Gor chun mai chai nahng fah chun mun nahng rai
I’m no angel, I’m a bad girl
เลวมาเลวไปจัดให้ฉันไม่โกง
Leo mah leo bpai jut hai chun mai gohng
Evil comes and goes, get ready, I won’t cheat you
ขอให้เธอโชคดีผีเน่าคู่กับโลง
Kor hai tur chohk dee pee nao koo gup long
I wish you good luck, Peenao and your partner Long
จะรักกันก็เอาเลยฉันยังคงสบายดี
Ja ruk gun gor ao loey chun yung kong sabai dee
If you want to love each other, go ahead, I’m still just fine

(*,**,**)

ฉันจะยอม ให้หมากับควาย มันไปรักกัน
Chun ja yaum hai mah gup kwai mun bpai ruk gun
I’m willing to let this b*tch and this j*ck*ss love each other

   

คำร้อง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง: ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา (เดอะชิน)
: อู๊ด สุดดี

Title: ผู้หญิงไม่รู้จักอาย ผู้ชายไม่รู้จักพอ / Poo Ying Mai Roo Juk Ai Poo Chai Mai Roo Juk Por (A Woman Who Doesn’t Know Shame, a Man Who Doesn’t Know When He Has Enough)
Artist: Kanda (R-siam กานดา อาร์สยาม)
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่เคยระแวงสักครั้ง ไม่เคยระวังสักหน
Mai koey rawaeng suk krung mai koey rawung suk hon
I never once suspected anything, I never once was wary
ไม่เคยคิดว่าคนสองคน จะทำได้เพียงนี้
Mai koey kit wah kon saung kon ja tum dai piang nee
I never thought that these two people would do this
หนึ่งคนก็คือแฟนฉัน อีกหนึ่งนั้นคือเพื่อนแสนดี
Neung kon gor keu faen chun eek neung nun keu peuan saen dee
One person is my boyfriend, the other is a good friend
ทำลายหัวใจ ด้วยการย่ำยี แอบมีอะไรกัน
Tum lai hua jai duay gahn yim yee aep mee arai gun
They broke my heart with their devastation, secretly having something together

(*) กิเลสบังตา ตัณหาบังใจ ไม่เคยแคร์อะไรทั้งนั้น
Gilet bung dtah dtun hah bung jai mai koey care arai tung nun
Your lust blinded you, your passion clouded your heart, you never cared about anything
ฉันจะเจ็บยังไงช่างมัน ระเริงสวรรค์ไม่ยับยั้งชั่งใจ
Chun ja jep yung ngai chahng mun ra rerng sawun mai yup yung chung jai
Screw however much I’d be hurt, your rejoice in finding paradise wasn’t restrained

(**) ผู้หญิงไม่รู้จักอาย กับผู้ชายไม่รู้จักพอ
Poo ying mai roo juk ai gup poo chai mai roo juk por
A woman who doesn’t know shame and a guy who doesn’t know when he has enough
ช่างสมกันดีจริงหนอ ขอให้รักกันให้สาใจ
Chahng som gun dee jing nor kor hai ruk gun hai sah jai
What a great pair, huh? I hope you’re satisfied with your love together
คนรักที่กล้าหักหลัง กับเพื่อนที่ไร้ยางอาย
Kon ruk tee klah huk lung gup peuan tee rai yahng ai
My lover who dared betray me with a friend who lacks dignity
ไม่รู้ทำได้ยังไง บอกเลยว่าเลวได้ใจ…ทั้งสองคน
Mai roo tum dai yung ngai bauk loey wah leo dai jai tung saung kon
I don’t know what I can do, I’m telling you evil has taken both their hearts

เพื่อนเอามีดแทงข้างหลัง เธอซ้ำด้วยการสวมเขา
Peuan ao meet taeng kahng lung tur sum duay gahn suam kao
My friend stabbed me in the back, you repeated the action by coming home smelling of her
ไม่อยากยื้อให้มันยืดยาว จะยอมไปให้พ้น
Mai yahk yeu hai mun yeut yao ja yaum bpai hai pon
I don’t want to hold you back any longer, I’ll consent to leaving
ยกแฟนตะกละตะกลาม ให้เพื่อนที่อดอยากเหลือทน
Yok faen dtagla dtaglahm hai peuan tee aut yahk leua ton
I’ll bestow my greedy boyfriend to my intolerable friend
อวยพรด้วยใจให้ทั้งสองคน…สุขสมให้เนิ่นน­าน
Uay pon duay jai hai tung saung kon sook som hai nern nahn
I give you both my sincere blessings, I hope you’re happy for a long time

(*,**,**)

   
คำร้อง / ทำนอง : สุพัฒน์ ศิลากร เรียบเรียง : สมพร รัตนไพร

Title: ขมคอ / Kom Kor (Leaves a Bad Taste)
Artist: Kanda R-Siam (กานดา อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

หิวจนแสบตา หรือไง
Hiew jon saep dtah reu ngai
Are you so hungry it’s affecting your eyes or what?
เลยไม่เห็นใช่ไหม เจ้าของเขาหายใจอยู่
Loey mai hen chai mai jao kaung kao hai jai yoo
So you can’t see that his girlfriend is alive, right?
ไม่พูดอะไร ยิ่งไม่เห็นหัว ถ้านึกว่ากลัวก็ลองกันดู
Mi poot arai ying mai hen hua tah neuk wah glua gor laung gun doo
I don’t say anything the more I don’t see your face, if you think I’m scared, go ahead and try me
เผื่ออยากรู้ ว่าใครที่แรงได้กว่า
Peua yahk roo wah krai tee raeng dai gwah
In case you want to know who’s stronger

ใกล้เคียงกับคำว่าโจร
Glai kiang gun kum wah john
You’re really close to being a considered a thief
ต่างกันตรงที่โจร ไม่เคยขโมยซึ่งหน้า
Dtahng gun dtrong tee john mai koey kamoy seung nah
The only difference is you’ve never stolen anything face-to-face
แต่คนอย่างเธอเท่าที่ดู ๆ ท่าทางคุณครูไม่สอนกันมา
Dtae kon yahng tur tao tee doo doo tah tahng koon kroo mai saun gun mah
But someone like you seems like no one ever taught you
ก็ไม่รู้สินะ หยิบของคนอื่นน่าอาย
Gor mai roo si na yup kaung kon eun nah ai
But I don’t know, picking up something that belongs to someone else is shameful

(*) อย่าถูกตัวคนของฉัน ไม่มีวันยอมให้คว้า
Yah took dtua kon kaung chun mai mee wun yaum hai kwah
Don’t touch my man, I’ll never let you snatch him
เข้ามาทางใดก็เดินไปทางที่มา เลิกรากันไป
Kao mah tahng dai gor dern bpai tahng tee mah lerk rah gun bpai
Go back to wherever you came from, stop this
ต้องขโมยกินทุกครั้ง จะหลับตาลงยังไง
Dtaung kamoy gin took krung ja lup dtah long yung ngai
If you have to steal every time, how do you sleep at night?
หัดไปหาเอาเองดีไหม มันไม่ขมคอ
Hut bpai hah ao eng dee mai mun mai kom kor
Wouldn’t it be better to try and find one of your own? That wouldn’t leave a bad taste

หน้าตาก็ดูเหมือนดี
Nah dtah gor doo meuan dee
You look nice on the outside
นี่ถ้ามีศักดิ์ศรีก็คงจะดียิ่งกว่า
Nee tah mee suk see gor kong ja dee ying gwah
If only you had any dignity, it would be even better
กับคนที่ดีฉันพูดดี ๆ แต่คนแบบนี้ไม่ให้ราคา
Gup kon tee dee chun poot dee dee dtae kon baep nee mai hai rahkah
I speak nicely to nice people, but someone like this isn’t worth my time
บอกเอาไว้เลยนะ เรื่องนี้ฉันยอมไม่ได้
Bauk ao wai loey na reuang nee chun yaum mai dai
So I’m telling you, I can’t give in on this issue

(*,*)

คนนี้คนของฉัน ไม่มีวันยอมให้คว้า
Kon nee kon kaung chun mai mee wun yaum hai kwah
I’ll never let you snatch my man
เข้ามาทางใดก็เดินไปทางที่มา เลิกรากันไป
Kao mah tahng dai gor dern bpai tahng tee mah lerk rah gun bpai
Go back to wherever you came from, stop this
คนยังมีเป็นล้าน ๆ ต้องการก็ยังไม่สาย
Kon yung mee bpen lahn lahn dtaung gahn gor yung mai sai
There’s still millions of guys out there, if you need one, it’s not too late
ออกไปหาสักคนให้ไว จะได้หายคัน
Auk bpai hah suk kon hai wai ja dai hai kun
Hurry up and get out there and look for one, and you’ll get rid of that itch

Title: นางร้ายป้ายแดง / Nahng Rai Bpai Daeng (Red-Labeled Bitch)
Artist: Kanda R-Siam
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันนั้นก็รู้ว่ามันไม่ดี ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไร
Chun nun gor roo wah mun mai dee tah tum yahng nee laeo ja gert arai
I know it’s bad, if I act like this, what will happen?
งอมือ งอเท้า ก็คงอกแตกตาย
Ngor meu ngor tao gor kong auk dtaek dtai
Inert, but my heart is shattered
ย่ำยีกันเกินไป จนมันทนไม่ไหวจริง จริง
Yum yee gun gern bpai jon mun ton mai wai jing jing
Ravaging you so much until I really can’t take it

เจอคนลองของเข้ามาแย่งแฟน
Jur kon laung kaung kao mah yaeng faen
I met someone who challenges stealing a boyfriend
เปิดตัวเปิดแบรนด์ ทำสงครามแย่งชิง
Bpert dtua bper brand tum song krahm yaeng ching
Raising the curtain and opening the brand of the snatching war
ไม่เคยจะฟังคำขอคำท้วงติง
Mai koey ja fung kum kaung kum tuang dting
You never listen to the requests or warnings
อุตส่าห์ทำนิ่ง นิ่ง ยังจะวิ่งมาท้าตี
Ootsah tum ning ning yung ja wing mah tah dtee
Trying to be calm, I’ll still run to face a challenge

(*) ไม่อยากจะมี ก็ต้องมีแล้วล่ะนะ
Mai yahk ja mee gor dtaung mee laeo la na
I don’t want to have it, but I must have it
ของขึ้นสิคะ ที่โดนอย่างนี้
Kaung keun si ka tee dohn yahng nee
I’m hit with insanity like this

(**) ฉันต้องเปลี่ยนบทที่แสดง ขอแปลงร่างเป็นนางร้าย
Chun dtaung bplian bot tee sadaeng kor bplaeng rahng bpen nahng rai
I must change the role I play, I want to be the bitch
นางเอกซื่อซื่อ ใสใส ต่อไปจะไม่มี
Nahng ek seu seu sai sai dtor bpai ja mai mee
I’ll no longer be a bright and honest protagonist
นางร้ายคนใหม่ป้ายแดง ขอขึ้นแท่นมาแทนที่
Nahng rai kon mai bpai daeng kor keun taen mah taen tee
I want to be the official new red-labeled bitch
ชนแล้วจะไม่หนี ไม่จบไม่เลิกรา
Chon laeo ja mai nee mai job mai lerk rah
I’ll fight and not flee, I won’t end, I won’t quit

พูดดีก็แล้ว ร้องขอกันก็แล้ว
Poot dee dee gor laeo raung kor gun gor laeo
I’ve already spoken nicely, I’ve already begged you
ก็ไม่มีแววว่าจะยอมลดรา
Gor mai mee waew wah ja yaum lot rah
But there’s no sign that you’ll agree to back off
มันต้องสั่งสอน ให้รู้ฤทธิ์บ้างล่ะ
Mun dtaung sung saun hai roo reut bahng la
Must I teach you a lesson to let you know the consequences?
อย่าให้เจอที่ไหนนะ แม่จะจัดเต็มซะที
Yah hai jur tee nai na mae ja jut dtem sa tee
Don’t let me run into you anywhere, or you’ll get it

(*,**,**)

ขมคอ / Kom Kor (Leaves a Bad Taste)
หมากับควาย / Mah Gup Kwai (A B*tch and a J*ck*ss)
นางร้ายป้ายแดง / Nahng Rai Bpai Daeng (Red-Labeled Bitch)
ผู้หญิงไม่รู้จักอาย ผู้ชายไม่รู้จักพอ / Poo Ying Mai Roo Juk Ai Poo Chai Mai Roo Juk Por (A Woman Who Doesn’t Know Shame, a Man Who Doesn’t Know When He Has Enough)

All songs tagged Kanda R-Siam