Kamikaze

All posts tagged Kamikaze

Title: กล้ามั้ย / Glah Mai (Do You Dare?)
English Title: “N.E.X.T”
Artist: Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2015

กล้าหรือเปล่า จะไปด้วยกันหรือเปล่า
Glah reu bplao ja bpai duay gun reu bplao
Do you dare? Will you go with me?
ไปตามทางของเรา ไม่ใช่ทางของใคร (แล้วเธอล่ะ กล้าหรือเปล่า)
Dai dtahm tahng kaung rao mai chai tahng kaung krai (laeo tur la glah reu bplao)
We’re following our own path, not anyone else’s (What about you? Do you dare?)
อย่าปล่อยให้ใครเขาฉุด มาทำอะไรให้ใจมันสุด
Yah bploy hai krai kao choot mah tum arai hai jai mun soot
Don’t let anyone drag you down, give it all you got
ชีวิตนี้มันคือเกมของเรา
Cheewit nee mun keu game kaung rao
This life is our game

ฉันก็แค่ทำตามใจ ไม่ได้ทำให้ใครต่อใครเขาเดือดร้อน
Chun gor kae tum dtahm jai mai dai tum hai krai dtor krai kao deuat raun
I’m just following my heart, I’m not doing things just to piss everyone else off
ไหนที่ว่ามันไม่ดี มาดูอีกทีไม่ใช่แค่มองค้อน
Nai tee wah mun mai dee mah doo eek tee mai chai kae maung kaun
What’s so bad about it? Come and look again, and not just a brief glance
อยากอิสระตามใจ ทำอะไรอะไรต้องทำได้แน่นอน
Yahk isara dtahm jai tum arai arai dtaung tum dai nae naun
I want to be free and follow my heart, whatever I do, I must be able to do it, for sure
บอกว่าไม่โดนอย่างงี้ว่าไม่ดีอย่างงั้น ไม่ดูให้ชัดก่อน
Bauk wah mai dohn yahng ngee wah mai dee yahng ngun mai doo hai chut gaun
Telling me it’s pointless like this, that it’s not good like that, but you don’t see it clearly first

(*) ไม่อยากให้ใครเขามาบังคับ เข้ามากระชับพื้นที่ความคิด บนโลกอันกว้างใหญ่
Mai yahk hai krai kao mah bung kup kao mah grachup peun tee kwahm kit bon lohk un gwahng yai
I don’t want anyone to come and control me, coming and restricting my ideas in this wide world
ไม่อยากให้ใครเขามากดดัน เพราะเรามีฝันที่เรานั้นพร้อมจะเสี่ยงด้วยหัวใจ
Mai yahk hai krai kaomah got dun pror rao mee fun tee rao nun praum ja siang duay hua jai
I don’t want anyone to come and force me because we have our dreams and we’re ready to take the risk with our hearts

(**) เรามีทางที่เราจะไป ไม่ใช่ way เราจะไม่ไป ชีวิตนี้จะเป็นยังไง
Rao mee tahng tee rao ja bpai mai chai way rao ja mai bpai cheewit nee ja bpen yung ngai
We have the path that we will follow, if it’s not our way, then we won’t go, however this life will be
ขอเลือกเองได้ไหม
Kor leuak eng dai mai
Can we choose it ourselves?
เรามีทางที่อยากค้นหา Even when the Goal is Far เราทำได้ชัวร์ ขอท้า เราจะไปให้สุด
Rao mee tahng tee yahk kon hah even when the goal is far rao tum dai sure kor tah rao ja bpai hai soot
We have our path that we want to search for, even when the goal is far, we can do it for sure, we want a challenge, we’ll go the distance

มีความคิดหรือความฝัน ไม่จำเป็นต้อง keep cool
Mee kwahm kit reu kwahm fun mai jum bpen dtaung keep cool
If you have ideas or dreams, there’s no need to keep cool
ถ้าไม่ลองถ้าไม่ทำ แล้วเมื่อไหร่จะได้รู้
Tah mai laung tah mai tum laeo meua rai ja dai roo
If you don’t try, if you don’t take action, when will you learn?
มองดูในกระจก ก็นั่นแหละคือศัตรู
Maung doo nai grajok gor nun lae keu sudtroo
Look in the mirror, that’s your enemy
N E X to da T and this is how we do
N E X to da T, and this is how we do

ถ้าจะผิดจะพลั้ง ให้มันพังด้วยมือของเรา
Tah ja pit ja plung hai mun pung duay meu kaung rao
If we mess up and make mistakes, let us fail by our own hands
ไม่ใช่เพราะเขาชี้ให้เราต้องเป็น
Mai chai pror kao chee hai rao dtaung bpen
Not because they indicate what we must be
เดินบนทางที่ใช่ ใจที่เชื่อย่อมชัดเจน
Dern bon tahng tee chai jai tee cheua yaum chut jen
Following the right path, our hearts, we believe our hearts are clear
แล้วก็จะได้เห็นพลังข้างใน
Laeo gor ja dai hen palung kahng nai
So you can see the strength inside

(*,**,**)

   
คำร้อง / ทำนอง นราธิป ปานแร่ ,เพลงรัก
เรียบเรียง เอ้ บูมบูมแคช

Title: ขัดใจ / Kut Jai (Going Against My Heart)
Artist: Kamikaze
Album: [Single]
Year: ??

Boy Don’t try to stop me by changing my rights
Changing my rights
Stop changing my rights

[Japanese rap]

ห้ามเล่นเกม online ถ้า chat นานเกินไป เดี๊ยะ reject Hi5 นะ ( แล้วไง )
Hahm len game online tah chat nahn gern bpai dia reject hi5 na (laeo ngai)
Stop playing games online, if you chat for too long, I’ll reject you on Hi5 (so what?)
เสื้อก็ไม่ให้แพง หัวก็ห้ามทะแยง อ๊ะ อ๊ะ เริ่มจะแรง งะ ( แล้วไง )
Seua gor mai hai paeng hua gor hahm tayaeng a a rerm ja raeng nga (laeo ngai)
You won’t give me expensive clothes, you won’t allow me to wear my hat crooked, ah ah, this is starting to get serious! (So what?)
ห้ามทำให้เป็นห่วง ห้ามสะดือเจอะห่วง ไม่ต้องเอามาถ่วง นะ ( แล้วไง )
Hahm tum hai bpen huang hahm sa deu a huang mai dtaung ao mah tuang na (laeo ngai)
Stop making me worry, stop making me concerned, you don’t need to drag me down (so what?)
เอ๊ะ บางทีไม่ทันได้ทำ ก็โดนเบรกกันเรื่อยไป
Eh bahng tee mai tun dai tum gor dohn brake gun reuay bpai
Eh, sometimes you can’t keep up, so you’re constantly slamming on the brakes

(*) พ่อก็ชอบมา แม่ก็ชอบมา
Por gor chaup mah mae gor chaup mah
Dad likes it, Mom likes it
พี่ก็ชอบมา นี่คนนะครับ…ไม่ใช่สก๊อตไบต์
Pee gor chaup mah nee kon na krup mai chai scotch bright
My older sibling likes it, I’m not Scotch Bright
ครูก็ชอบมา ใครก็ชอบมา
Kroo gor chaup mah krai gor chaup mah
My teacher likes it, everyone likes it
เป็นฝ่ายค้านเหรอ ชอบมาขัด เจออย่างเนี้ยอึดอัดรู้ไหม
Bpen fai kahn rur chaup mah kut jur yahng nia eut ut roo mai
Are you opposing me? You like to go against me, do you know how frustrating facing you like this is?

(**) ชอบมาขัด ชอบมาขัด ชอบมาขัด..ใจ เดี๊ยะสะบัด เดี๊ยะสะบัด เดี๊ยะสะบัด..ให้
Chaup mah kut chaupt mah kut chaup mah kut jai diao sa but diao sabut diao sabut hai
You like to go against me, you like to go against me, you like to go against my heart, Pretty soon I’ll shake you off, pretty soon I’ll shake you off, pretty soon I’ll shake you off!
ก็เป็นซะอย่างเนี้ย ถ้าอารมณ์เสียจะว่าไง
Gor bpen sa yahng nia tah ahrom sia ja wah ngai
Being like, if I get in a bad mood, what will you say?
ชอบมาขัด ชอบมาขัด ชอบมาขัด..ใจ เดี๊ยะสะบัด เดี๊ยะสะบัด เดี๊ยะสะบัด..ให้
Chaup mah kut chaupt mah kut chaup mah kut jai diao sa but diao sabut diao sabut hai
ขอเธอสักคนนะ อย่าขัดใจฉันเลยได้ไหม
Kor tur suk kon na yah kut jai chun loey dai mai
I’m asking you, don’t go against my heart, okay?

[Korean Rap]

แค่ชอบเดินสยาม แล้วมีคนเดินตาม
Kae chaup dern siam laeo mee kon dern dtahm
You just like walking in Siam and having people follow you
ก็ say hi กันบ้าง อะ (ไม่ได้)
Gor say hi gun bahng a (mai dai)
So say hi to me once in a while (I can’t)
แค่นอนดึกนิหน่อย
Kae naun deuk ni noy
Just sleep late
ก็คนมัน enjoy chat กะ Roti Boy อ๊ะ … (ม่ายช่าย)
Gor kon mun enjoy chat ga roti boy a (mai chai)
Or does someone enjoy chatting with the roti boy? (No way!)
ว่าจะโหลด truetone ไว้ใน telephone
Wah ja load truetone wai nai telephone
I said I’d give you a truetone ringtone on my telephone
แล้วก็โทรโทรโทร โถ๊ (ไม่ได้)
Laeo gor toh toh toh toh (mai dai)
So call, call, call, damn it! (I can’t)
เห็นใครๆเค้าก็ทำกัน แล้วไมฉันทำไม่ได้
Hen krai krai kao gor tum gun laeo mai chun tum mai dai
I see everyone else doing this, so why can’t I?

(*,**)

แค่อยากให้รู้ว่าฉันนั้นรัก ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Kae yahk hai roo wah chun nun ruk wah chun ruk tur kae nai
I just want to let you know how much I love you
และไม่เคยต้องการทำตัวให้เธอเสียใจ
Lae mai koey dtaung gahn tum dtua hai tur sia jai
And I never wanted to do anything to make you upset
โปรดเถอะนะ ขอให้เธอเชื่อใจ
Bproht tur na kor hai tur cheua jai
Please, I want you to trust me

(*,**)