Kala

All posts tagged Kala

Title: รักจะกอดเราไว้ / Ruk Ja Gaut Rao Wai (Love Will Embrace Us)
Artist: Kala ft. Grand (แกรนด์)
Album: Love Infinity
Year: 2012

ก่อนจะมีคำว่าเรา
Gaun ja mee kum wah rao
Before there was us
อยู่มากี่หนาวกี่ฝนโดยลำพัง
Yoo mah gee nao gee fon doy lum pung
I lived through many winters and many rain storms alone
ไม่เคยต้องเหงา
Mai koey dtaung ngao
Never having to be lonely
ต้องคอยอะไรสักอย่าง
Dtaung koy arai suk yahng
Having to wait for something
อยู่คนเดียวได้โดยไม่มีใคร
Yoo kon diao dai doy mai mee krai
I could be alone without anyone else

(*) หลังจากมีคำว่าเรา
Lung jahk mee kum wah rao
After us
ที่ไม่เคยเหงาถึงรู้เป็นยังไง
Tee mai koey ngao teung roo bpen yung ngai
Even though I knew how it was to never be lonely before
แค่เพียงวางสายเธอลง ก็คิดถึงได้
Kae piang wahng sai tur long gor kit teung dai
Just hanging up the phone with you, I miss you
ไม่อยากหายใจโดยไม่มีเธอ
Mai yahk hai jai doy mai mee tur
I don’t want to breathe without you

(**) รักจะกอดเราเอาไว้ ไปจนกว่าวันสุดท้าย
Ruk ja gaut rao ao wai bpai jon gwah wun soot tai
Love will embrace us until the final day
ตราบที่ยังหายใจ ฉันจะรักเธอ
Dtrahp tee yung hai jai chun ja ruk tur
As long as I’m still breathing, I’ll love you
ส่วนที่ขาดหายเติมเต็มด้วยใจของเธอ
Suan tee kaht hai dtermd tem duah jai kaung tur
You filled the things I was missing with your heart
สุขและทุกข์ จากนี้ไม่สำคัญ
Sook lae took jahk nee mai sumkun
Through happiness or suffering, from now on, it’s not important

(***) ฉันจะกอดเธอเอาไว้ กอดเธอเอาไว้
Chun ja gaut tur ao wai gaut tur ao wai
I’ll hug you, hug you
ให้ดินและฟ้าเป็นพยาน
Hai din lae fah bpen payahn
Let heaven and earth be my witness
ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

มีเธออยู่ข้างกาย
Mee tur yoo kahng gai
Having you by my side
คำว่าจุดหมายไม่เหลือความสำคัญ
Kum wah joot mai mai leua kwahm sumkun
The word “goal” has lost all importance
ไม่ว่าทางชีวิตยาวไกล แค่ไหนไม่หวั่น
Mai wah tahng cheewit yao glai kae nai mai wun
No matter how long the path of life may be, I’m not worried
แค่มีเธอกับฉันแค่นั้นพอ
Kae mee tur gup chun kae nun por
Just having you with me is enough

(*,**,***)

ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

   

คำร้อง พยัต ภูวิชัย
ทำนอง marc de sala
เรียบเรียง พงศภัค ทองเจริญ

Title: เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ / Bpen Faen Gun Dtung Dtae Meua Rai (When Did You Become Lovers?)
Artist: Kala
Album: Inside
Year: 2006

ยอมแพ้ความพยายาม ที่เธอคิดจะนอกใจ
Yaum pae kwahm payayahm tee tur kit ja nauk jai
I’m giving up my efforts when you’ve been thinking of cheating
ขอชมได้ไหมว่าเธอสุดยอดจริงๆ
Kor chom dai mai wah tur soot yaut jing jing
Can I praise you for being seriously amazing?
ทั้งที่ดูแลอย่างดี รู้ตัวอีกทีก็โดนเธอทิ้ง
Tung tee doo lae yahng dee roo dtua eek tee gor dohn tur ting
Even though I took good care of you, I realize again you’re dumping me
เธอไปแอบปิ๊งกันตอนไหน
Tur bpai aep bping gun dtaun nai
When did you secretly slip off with someone else?

(*) โอ๊ย…มันงง โอ๊ย..มันโง่ โอ๊ย…มันซวยแท้ๆ
Oy mun ngong oy mun ngoh oy mun suay tae tae
Oh, I’m confused, oh, I’m stupid, oh, I’m really unlucky
คิดแล้วอยากจะฟ้องแม่ให้มาเล่นเธอ
Kit laeo yahk ja faung mae hai mah len tur
I want to sue your family to mess with you
โอ๊ย…มันจุก โอ๊ย..มันเจ็บ โอ๊ย..มันอยากขวิดเธอ
Oy mun jook oy mun jep oy mun yahk kwit tur
Oh, it hurts, oh, it’s painful, oh, I want to butt you
ไป(มัน)เล่นทีเผลอให้ตกใจ
Bpai (mun) len tee plur hai dtok jai
I went out for a good time and and carelessly got shocked

(**) ไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไร
Bpai bpen faen gun dtung dtae meua rai
When did you become lovers?
เวลาตอนไหนเอาไปจีบกัน
Welah dtaun nau ao bpai jeep gun
When did you flirt?
พลอดรักกันให้เตลิด เชิญรักกันให้ตลอด
Plaut ruk gun hai dtalert chern ruk gun hai dtalaut
Passionately making out, go ahead and love him forever
ใครจะตายช่างหัวมัน
Krai ja dtai chahng hua mun
Screw everyone else
ไปเป็นแฟนกันให้ฉ่ำหัวใจ
Bpai bpen faen gun hai chum hua jai
Go and be lovers and quench your thirst
แต่ขอได้ไหมไปรักให้ไกล ๆ
Dtae kora dai mai bpai ruk hai glai glai
But please, take your love away from me
โบกมือบ๊ายบายไปเถอะ เจ็บจนหัวใจจะขาด
Bohk meu bai bai bpai tur jep jon hua jai ja kaht
Wave bye bye, it hurts so much my heart’s going to die
ต้องมาปาดน้ำตา โถควายต้องมาร้องไห้โฮ
Dtaung mah bpaht num dtah toh kwai dtaung mah raung hai hoh
I must wipe my tears, alas, this fool must cry, oh

ก็แกล้งกันจนใจระทวย ยังไม่รู้ผิดเรื่องใด
Gor glaeng gun jon jai ratuay yung mai roo pit reuang dai
Oh, teasing each other relentlessly, I still don’t know what went wrong
เธอทำลงได้ยังไงอยากถามสักคำ
Tur tum long dia yung ngai yahk tahm suk kum
How could you do this? I want to ask you one thing
เสียน้ำตาเสียเชิงชาย ไม่รู้จะอายหรือจะขำ
Sia num dtah sia cherng chai mai roo ja ai reu ja kum
Wasting tears, damaging my pride, I don’t know if I should be ashamed or amused
ที่โดนกระทำโดนย่ำยี
Tee dohn gratum dohn yum yee
That you did this to me, that you trampled over me

(*,**,*,**)

โถควายต้องมาร้องไห้โฮ…
Toh kwai dtaung mah raung hai hoh
Alas, this fool must cry, hoh

   

คำร้อง : ฉันรักแม่
ทำนอง : ฉันรักแม่
เรียบเรียง : DJ.T.N.T

Title: ขอแค่ได้ฝัน / Kor Kae Dai Fun (I Just Want to Dream)
Artist: Kala
Album: The Very Best of Kala
Year: 2006

อยู่ตรงนี้ดีกว่า ขอแค่มองเธอไกลไกล
Yoo dtrong nee dee gwah kor kae maung tur glai glai
Staying right here is better, I just want to look at you from afar
แค่เก็บเธอไว้ในใจ ไม่ต้องการจะผูกพัน
Kae gep tur wai nai jai mai dtaung gahn ja pook pun
I’ll just keep you in my heart, I don’t need a relationship
ไม่ได้เรียกร้องอะไร
Mai dai ruak raung arai
I’m not crying out for anything
ขอแค่มองแค่ได้ฝันไม่สำคัญ ว่าเธอนั้นมีใคร
Kor kae maung kae dai fun mai sumkun wah tur nun mee krai
I just want to look, I just want to dream, it’s not important that you have someone else

(*) แอบส่งยิ้มให้เธอ แม้ว่าเธอไม่เห็นมัน
Aep song yim hai tur mae wah tur mai hen mun
I secretly smile at you, even though you don’t see it
ยังเก็บไปฝันกลางวัน แม้ว่ามันไร้จุดหมาย
Yung gep bpai fun glahng wun mae wah mun rai joot mai
I secretly daydream, even though it’s pointless
เก็บความหวั่นไหวที่มี กับรักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้
Gep kwahm wun wai tee mee gup ruk krung nee bpen bpai mai dai
I keep the nervousness I have with the love that’s impossible this time
ไม่เป็นไร สุขหัวใจแค่ได้ฝัน
Mai bpen rai sook hua jai kae dai fun
It’s okay, I’m happy just being able to dream

(**) แค่ขอ เป็นคนห่วงใย ได้รักไกลไกล
Kor kae bpen kon huang yai dai ruk glai glai
I just want to be the person who worries about you and loves you from afar
คิดถึงใกล้ใกล้เท่านั้น
Kit teung glai glai tao nun
Only thinking of being near you
ไม่คิด จะไปยืนแทนเขาคนนั้น
Mai kit ja bpai yeun taen kao kon nun
I won’t imagine myself standing where he is
ได้แค่ฝัน ฉันขอแค่นั้นก็พอใจ
Dai kae fun chun kor kae nun gor por jai
All I ask for is just to be able to dream, and I’ll be satisfied

(*,**,**)

สุขแค่ฝัน ฉันขอแค่นั้นก็พอใจ
Sook kae fun chun kor kae nun go por jai
I’m happy just dreaming, that’s all I ask for, and I’ll be satisfied

Title: นาฬิกาของคนรักกัน / Nahligah Kaung Kon Ruk Gun (The Clock of People in Love)
Artist: Kala
Album: Love Infinity
Year: 2012

ความจริงก็เพิ่งเจอกัน ห่างกันแค่ไม่นานสักเท่าไหร่
Kwahm jing gor perng jur gun hahng gun kae mai nahn suk tao rai
I’ve just faced the truth, we haven’t been apart for very long
ใจมันกลับกระวนกระวาย ตั้งแต่ตอนลับตาจากเธอนั้น
Jai mun glup grawon grawai dtung dtae dtaun lup dtah jahk tur nun
My heart has gone back to being frantic since I closed my eyes and left you
มองอะไรก็เห็นหน้าเธอ แต่เอื้อมมือไปไม่ถึงกัน
Maung arai gor hen nah tur dtae euam meu bpai mai teung gun
Whatever I look at, I see your face, but I can reach out and touch you
คำว่าเหงาเข้ามาเริ่มงาน ทำให้ฉันหวั่นไหว
Kum wah ngao kao mah rerm ngahn tum hai chun wun wai
Loneliness comes and starts its work, making me nervous

(*) ถ้าให้รอถึงพรุ่งนี้ แล้วคืนนี้หัวใจจะทำไง
Tah hai ror teung proong nee laeo keun nee hua jai ja tum ngai
If you want me to wait until tomorrow, what will my heart do tonight?
กลัวมันจะทนไม่ได้ อาจขาดใจเสียก่อนจะพบกัน
Glua mun ja ton mai dai aht kaht jai sia gaun ja pob gun
I’m afraid it won’t be able to take it, I might die before seeing you

(**) เพียงนาทีที่ต้องรอคอย รู้ไหมมันช่างยาวนาน
Piang nahtee tee dtaung ror koy roo mai mun chahng yao nahn
Do you know only having to wait a minute is so long?
นาฬิกาของคนรักกัน ช่างเดินช้า
Nahligah kaung kon ruk gun chahng dern chah
The clock of people in love moves so slowly
เพียงนาทีที่เราไกลห่าง ความคิดถึงก็เข้ามาหา
Piang nahtee tee rao glai hahng kwahm kit teung gor kao mah hah
Being separated for only a minue, the longing to see you comes up
คิดถึงสัมผัส คิดถึงสายตา และคำว่ารักจากเธอ
Kit teung sumput kit teung sai dtah lae kum wah ruk jahk tur
I miss your touch, I miss the look in your eyes, and your “I love you”

ใจเธอนั้นคิดยังไง ถ้าคืนนี้มีเพียงเธอกับฉัน
Jai tur nun kit yung ngai tah keun nee mee paing tur gup chun
What would your heart think if tonight there was only you and me?
อยากให้เรากระซิบรักกัน ใช้เวลาร่วมกันทุกนาที
Yahk hai rao grasip ruk gun chai welah ruam gun took nahtee
I want us to whisper love to each other and spend every moment together

(*,**)

Title: 4 นาที / See Nahtee (4 Minutes)
Artist: Kala
Album: Minute
Year: 2008

แค่สี่นาที มีเวลาให้กันบ้างไหมเธอ
Kae see nahtee mee welah hai gun bahng mai tur
Do you have just four minutes you can spare for me?
ก่อนที่จะไม่เจอ อีกแสนนาน
Gaun tee ja mai jur eek saen nahn
Before we won’t see each other for another long time
อยากให้เธอยอม กลับเวลาไปตอนยังรักกัน
Yahk hai tur yaum glup welah bpai dtaun yung ruk gun
I want you to be willing to turn back time to when we were still in love
ฉันมีดีบ้างไหม ในสายตา
Chun mee dee bahng mai nai sai dtah
Was I good in your eyes?

(*) ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไหร่
Mai wah tur koey took tao rai
No matter how much you once suffered
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
Bplain mun bpen roy yim hai tur
I’ll turn it into a smile for you
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
Bplaup yohn tur meua dtaun tur nun raung hai
Comforting you when you’re crying

(**) เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหม
Tur ja laung bpai kit suk nit dai mai
Can you try thinking just a little?
ถ้าหากคนคนนี้ รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง
Tah hak kon kon nee ruk tur jing jing ying gwah ruk dtua eng
If this person really loved you more than he loved himself
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
Mee welah hai kit jon jop siang pleng
I have time for you to think about it until the end of this song
ถ้าหากเพลงนี้ นั้นต้องจบ เธอไม่ค้นพบเลย
Tah hahk pleng nee nun dtaung jop tur mai kon pob loey
If this song ends, you won’t find me
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป
Mai koey ja hen kwahm dee jahk nee ja praum hai bpai
You’ll never see my value, from now on, I’m ready to go
ฉันคงดีไม่พอ
Chun kong dee mai por
I’m not good enough

หากหนึ่งนาที ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
Hahk neung nahtee tee tum dee hai tur yung noy bpai
If one minute of doing good things for you still is too small
ขอฉันเพิ่มได้ไหม ให้แก้ตัว
Kor chun perm dai mai hai gae dtua
Can I extend it to make excuses?
ไม่เจตนา ถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกลัว
Mai jedtanah tuang welah loey tur mai dtaung glua
I have no intentions of stalling for time, there’s no need to worry
วันใดเธอจะไปไม่ขวางทาง
Wun dai tur ja bpai mai kwahng tahng
Any day you’re ready to go, I won’t block your way

(*)

เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหม
Tur yung kong ting gun long eek mai
Will you still dump me again
ถ้าหากคนคนนี้ รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง
Tah hahk kon kon nee ruk tur jing jing ying gwah ruk dtua eng
Even if this man really loved you more than he loved himself?
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
Mee welah hai kit jon jop siang pleng
I have time for you to think about it until the end of this song
ถ้าหากเพลงนี้ เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย
Tah hahk pleng nee len jon jop tur mai kon pob loey
If this song plays through to the end, you won’t find me

(**)

Title: บอกสักคำ / Bauk Suk Kum (Tell Me One Thing)
Artist: Kala (กะลา)
Album: My Name is Kala
Year: 2003

ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไร ข่มใจเอาไว้ไม่ให้น้ำตามันไหลออกมา
Bplaup jai dtua eng wah mai bpen rai mai bpen arai kom jai ao wai mai hai num dtah mun lai auk mah
I comfort myself and tell myself that it’s okay, it’s nothing, I control myself and don’t let my tears flow out
แค่เธอจะไปแค่เธอต้องการขอเลิกลา แกล้งยิ้มออกมาแกล้งทำว่าฉันไม่เป็นอะไร
Kae tur ja bpai kae tur dtaung gahn kor lerk lah glaeng yim auk mah glaeng tum wah chun mai bpen rai
You’re just leaving, you just want to break up, I pretend to smile, I act like I’m okay

(*) ได้เพียงยืนมองเธอกับเขา ที่กำลังจะจากฉันไป ไม่มีคำพูดจาใดๆไม่มีเหตุผล
Dai paing yeun maung tur gup kao tee gumlung ja jahkc hun bpai mai mee kum poot jah dai dai mai mee het pon
I can only stand and watch you with him, about to leave me, there’s no words, no reasons
เธอเดินจากกันไปช้าๆ ไม่มีแม้แต่คำร่ำลา ไม่มีคำพูดจาเลยซักคำ
Tur dern jahkg un bpai chah chah mai mee mae dtae kum rum lah mai me ekum poto jah loey suk kum
You slowly walked away from me without even a good-bye, not a single word

(**) แค่เธอบอกว่ารักซักคำจะได้ไหม หรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดี
Kae tur bauk wah ruk suk kum ja dai mai reu chuay poot arai tee por ja tum hai roo seuk dee
Just tell me that you loved me, okay? Or please say anything that will make me feel better
หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักว่ารำคาญก็ยังดี ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไป
Reu tur poot mah loey wah mai ruk wah rumkahng gor yung dee dee gwah choey bpai yahng nee laeo gor ting bpai
Or saying that you didn’t love me and are annoyed by me is still better, better than nonchalantly leaving and dumping me like this

กับวันเวลาที่มีให้เธอทั้งดวงใจ หมดแล้วใช่ไหมแค่เพียงเวลาแค่เสี้ยวนาที
Gup wun welah tee mee hai tur tung duang jai mot laeo chai mai kae piang welah kae siao nahtee
With the time we had, I gave you my entire heart, but it’s over now, isn’t it? We only have a fraction of a minute left
จบความทรงจำลบการกระทำฝังใจดีๆ จากไปวันนี้ถ้อยคำดีๆไม่มีสักคำ
Jop kwahm song jum lop gahn gratum fung jai dee dee jahk bpai wun nee toy kum dee dee mai mee suk kum
The memories are over, erasing the actions buried well in my heart, from now on, there’s no more good words

(*,**,**)

หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก เธอรำคาญฉันเต็มที
Reu tur poot mah loey wah mai ruk tur rumkahng chun dtem tee
Or saying that you didn’t love me, that you’re completely annoyed by me
ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ให้มันค้างคา
Dee gwah choey bpai yahng nee hai mun kahng kah
Is better than being nonchalant like this and leaving things unresolved

   
คำร้อง : ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ;ศราวุธ แสงสุวรรณ
ทำนอง : ยุทธพงษ์ แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : dano

Title: อยากเกิดเป็นคนหลายใจ / Yahk Gert Bpen Kon Lai Jai (I Wish I was Born an Unfaithful Person)
Artist: Kala (กะลา)
Album: นอกคอก / Nauk Kauk
Year: 2001

ตั้งแต่ที่รักเธอ ก็ไม่เคยรักใคร
Dtung dtae tee ruk tur gor mai koey ruk krai
Since I fell in loive with you, I’ve never loved anyone else
ไม่เคยแบ่งหัวใจ ให้ใครเลยสักหน
Mai koey baeng hua jai hai krai loey suk hon
I’ve never shared my heart with anyone else
แต่หนึ่งใจของเธอ ทำไมช่างวกวน
Dtae neung jai kaung tur tummai chahng wok won
But why does your one heart get passed around so many times?
มีใครอีกหลายคน ซ่อนไว้ตั้งมากมาย
Mee krai eek lai kon saun wai dtung mahk mai
You have so many other people hiding away

ไม่เคยจะคิดเลย ว่าเธอทำได้ลง
Mai koey ja kit loey wah tur tum dai long
I never thought you’d do that
กับคนที่มั่นคง ให้เธออย่างหมดใจ
Gup kon tee mun kong hai tur yahng mot jai
To a faithful person who gave you his entire heart
ไม่มีใจเหลือเฟือ ไม่เผื่อใจให้ใคร
Mai mee jai leua feua hai peua jai hai krai
I don’t have any heart left to give to anyone else
เมื่อเธอมาทิ้งไป มันทนไม่ได้เลย
Meua tur mah ting bpai mun ton mai dai loey
When you dumped me, I couldn’t take it

(*) อยากเกิดเป็นคนหลายใจ รักใครทีละหลายคน
Yahk gert bpen kon lai jai ruk krai tee la lai kon
I wish I was born an unfaithful person who could love many other people
ไม่ต้องมาทุกข์ทน เสียคนแทบเป็นแทบตาย
Mai dtaung mah took ton sia kon taep bpen taep dtai
I wouldn’t have to suffer to death over losing someone
เกิดเป็นคนใจเดียว แล้วมันไม่มีความหมาย
Gert bpen kon jai diao laeo mun mai mee kwahm mai
I was born a man with one heart, so it’s meaningless
อยากเป็นคนหลายใจ(เหมือน/อย่าง)เธอ
Yahk bpen kon lai jai (meuan/yahng) tur
I wish I was born an unfaithful person like you

ไม่อยากจะโทษเธอ ไม่อยากจะโทษใคร
Mai yahk ja toht tur mai yahk ja toht krai
I don’t want to blame you, I don’t want to blame anyone
ที่เจ็บและเสียใจ เมื่อเธอไม่เหลียวแล
Tee jep lae sia jai meua tur mai liao lae
For hurting and being upset when you didn’t take care of me
มันผิดที่ฉันเอง ที่เกิดมารักเดียว
Mun pit tee chun eng tee gert mah ruk diao
It’s my fault for being born with only one love
ก็เจ็บอยู่ข้างเดียว ไม่มีใครสนใจ
Gor jep yoo kahng diao mai mee krai son jai
Hurting one-sidedly, but no one cares

(*,*,*)

Title: เธอเป็นแฟนฉันแล้ว / Tur Bpen Faen Chun Laeo (You’re My Girlfriend Already)
Artist: Kala
Album: My Name is Kala
Year: 2003

ตะวันหลับตา ท้องฟ้าก็ทาสีดำ
Dtawun lup dtah taung fah gor tah see dum
The sun closes its eyes, the sky becomes black
และสิ่งที่ฉันต้องทำ เป็นประจำคือคิดถึงเธอ
Lae sing tee chun dtaung tum bpen bprajum keu kit teung tur
And the thing I must regularly do is miss you
ใจฉันเหมือนนก คอยบินไปนอกหน้าต่างเสมอ
Jai chun meuan nok koy bin bpai nauk nah dtahng samur
My heart is like a bird; it constantly waits to fly away
อยากบินไปบ้านเธอ
Yahk bin bpai bahn tur
I want to fly to your house

เธอคงหลับแล้ว ไม่รู้อะไรบ้างเลย
Tur kon lup laeo mai roo ara bahng loey
You’ve probably gone to sleep already, not knowing anything
ว่ามีใครเขาแอบเผย ความในใจเป็นตัวหนังสือ
Wah mee krai kao aep poey kwahm nai jai bpen dtua nung seu
That there’s someone secretly revealing the things in his heart like a book
ถ้อยคำว่ารัก ฉันเขียนให้เธอโดยไม่หารือ
Toy kum wah ruk chun kian hai tur doy mai hah reu
I write the word “love” for you without any consultation
บางครั้งฉันยังฝึกปรือ บอกรักเธอหน้าตู้กระจก
Bahng krung chun yung feuk bpreu bauk ruk tur nah dtoo grajok
Sometimes I still practice saying “I love you” in front of the mirror

(*) เธอเป็นแฟนฉันแล้ว รู้ตัวบ้างไหม
Tur bpen faen chun laeo roo dtua bahng mai
You’re my girlfriend already, do you know?
แล้วเมื่อไรหนอฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ
Laeo meua rai nor chun ja dai bpen faen kaung tur
So when can I be your boyfriend?
ก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมอ
Gaun naun chun kian bun teuk teung tur samur
Before going to bed, I always write you a note
อยากบอกรักเธอ อย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอ
Yahk bauk ruk tur yahng bpen tahng gahn dtae mai glah por
I want to tell you I love you officially, but I’m not brave enough

(**) เรื่องราวความรัก ลงเอยจะยิ้มหรือเศร้า
Reuang rao kwahm ruk long oey ja yim reu sao
Will the story of love have a smile or sad ending?
ฉันก็ไม่อาจเดา คิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์
Chun gor mai aht dao kit mahk bpai gor glua bpen took
I shouldn’t speculate, I think too much and am afraid of getting hurt
มากขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุก
Mahk keun took wun ruk chun meuan rian tee yaut grabpook
It increases every day, my love is like a coin dropped into a pot
ฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ
Chun mee kwahm sook mae bpen kae kon tee aep ruk tur
I’m happy, even though I’m just someone who secretly loves you

(*,**)

มากขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุก
Mahk keun took wun ruk chun meuan rian tee yaut grabpook
It increases every day, my love is like a coin dropped into a pot
ฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ
Chun mee kwahm sook mae bpen kae kon tee aep ruk tur
I’m happy, even though I’m just someone who secretly loves you

Title: รักไม่ได้ ก็จะรัก / Ruk Mai Dai Gor Ja Ruk (I Can’t Love You, But I Will)
Artist: Kala
Album: OST แสงดาวกลางใจ / Saeng Dao Glahng Jai
Year: 2014

ฉันก็รู้ ว่ามีอะไรหลายอย่าง
Chun gor roo wah mee arai lai yahng
I know that there’s so many things
ที่บอกว่าฉันนั้นไม่ควรรักเธอ
Tee bauk wah chun nun mai kuan ruk tur
That are telling me that I shouldn’t love you
ฉันก็รู้ และคอยเตือนตัวเองเสมอ
Chun gor roo lae koy deuan dtua eng samur
I know and always keep reminding myself
ไม่ให้รักเธอ แต่มันก็ทำไม่ไหว
Mai hai ruk tur dtae mun gor tum mai wai
Not to let myself love you, but I can’t do it

(*) ต่อให้สมองคอยบอกเหตุผล
Dtor hai samaung koy bauk hetpon
Even though my brain keeps telling me the reasons
สักเท่าไหร่ใจก็ไม่ฟัง
Suk tao rai jai gor mai fung
My heart just won’t listen
ทั้งที่ทุกอย่าง มีเหตุผลที่ควรเข้าใจ
Tung tee took yahng mee hetpon tee kuan kao jai
Even though everything has a reason that I should understand

(**) รักไม่ได้ก็ยังจะรัก ถึงจะเจ็บก็ไม่เสียใจ
Ruk mai dai gor yun gja ruk teung ja jep gor mai sia jai
I can’t love you, but I still love you, even though it hurts, I won’t regret it
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยไปช่างมัน
Wun proong nee ja bpen yahng ngai gor dtaung bploy bpai chahng mun
However tomorrow is, let it go, screw it
แม้ที่สุดจะได้แค่นี้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักกัน
Mae tee soot ja dai kae nee mai mee sit tee ja ruk gun
Even though in the end, this is all it can be, I don’t have the right to love you
ก็รู้ปลายทางที่ฝันมันไม่มีจริง แต่ฉันก็ยังจะรักเธอ
Gor roo bplai tahng tee fun mun mai mee jing dtae chun gor yung ja ruk tur
I know that in the end, my dreams won’t be reality, but I still love you

ได้แต่หวัง ว่าใจเธอคงรู้สึก
Dai dtae wung wah jai tur kong roo seuk
I can only hope that your heart feels
กับคำว่ารัก ที่ฉันพูดในใจ
Gup kum wah ruk tee chun poot nai jai
The love that I’m saying in my heart
ขอแค่นี้ มันคงไม่ได้มากมาย
Kor kae nee mun kong mai dai mahk mai
This is all I ask for, it’s not much
ไม่ขออะไร แค่ขอให้เธอได้รู้
Mai kor arai kae kor hai tur dai roo
I don’t want anything, I just want you to know

(*,**,**)

Title: ไม่เห็นฝุ่น / Mai Hen Foon (Unseeable Dust)
Artist: Kala
Album: 4 Share
Year: 2010

เป็นเพียงฝุ่นที่ลอยช้าๆ แล้วแต่สายลมจะพา
Bpen piang foon tee loy chah chah laeo dtae sai lom ja pah
I’m just dust that floats slowly and that the wind leads around
ฉันไม่รู้เลยชีวิตวันต่อมา มันจะเป็นเช่นไร
Chun mai roo loey chewit wun dtor mah mun ja bpen chen rai
I don’t know what life will be like next

วันนึงเกิดมีลมแรงๆ พัดไปใกล้เธอมากไป
Wun neung gert mee lom raeng raeng put bpai glai tur mahk bpai
One day, there was a strong wind that blew me so close to you
ฉันก็รู้ตัวว่ารบกวนจิตใจ ทำให้เธอรำคาญ
Chun gor roo dtua wah rop guan jit jai tum hai tur rumkahn
I realized I was bothering you and making you feel irritated

(*) คนมันรักก็เลยมาตาม มาใส่ใจ
Kon mun ruk gor loey mah dtahm mah sai jai
People fall in love, and thus persue and give attention
ก็คนในใจคนเดียวของฉันคือเธอ
Gor kon nai jai kon diao kaung chun keu tur
The one person inside my heart is you

(**) แต่เธอไม่มองเศษฝุ่นเช่นฉัน
Dtae tur mai maung set foon chen chun
But you don’t see a speck of dust like me
อยู่ไกลๆ ยังรำคาญหนักหนา
Yoo glai glai yung rumkahn nuk nah
From afar, I still bother you
ยิ่งมาลอยใกล้ชิดสายตา
Ying mah loy glai chit sai dtai
The closer I float to your eyesight
มีแต่ทำให้ขุ่นเคือง
Mee dtae tum hai koon keuang
I only irritate you

(***) ถ้าหากวันใดเข้าใกล้เกินไป
Tah hahk wun dai kao glai gern bpai
If one day I get too close
อย่าผลักไสฉันต้องการแค่เพียง
Yah pluk sai chun dtaung gahn kae piang
Don’t push me away, I just want
แอบมาลอย แอบมาข้างเคียง
Aep mah loy aep mah kahng kiang
To secretly float, to secretly be beside you
ไม่ได้หวังให้เห็นในสายตา
Mai dai wung hai hen nai sai dtah
I don’t hope you’ll notice me

เป็นความสุขแค่เพียงเล็กน้อย
Bpen kwahm sook kae piang lek noy
It’s just a little happiness
ที่ได้ใกล้เธออย่างนี้
Tee dai glai tur yahng nee
That I can be close to you like this
แล้วถ้าสักวันเธอพบคนที่ดี
Laeo tah suk wun tur pob kon tee dee
And if one day you meet a great guy
ฉันก็พร้อมจะไป
Chun gor praum ja bpai
I’ll be ready to go

(*,**,***,**,***)