Jui Juis

All posts tagged Jui Juis

Title: นั่นไงล่ะ / Nun Ngai La (There!)
Artist: Jui Juis
Album: Channel Four Reality Show
Year: 2011

มองทำไม ยิ้มทำไม ให้ใจสั่น
Maung tummai yim tummai hai jai sun
Why look, why smile and make my heart pound
ขนาดว่าหลอนจนเก็บเอาไปฝัน
Kanaht wah laun jon gep ao bpai fun
So much that that you keep haunting my dreams?
เห็นทุกคืนทุกวันแล้วฉันไม่สบายใจ
Hen took keun took wun laeo chun mai sabai jai
I see you every night, every day, I’m not well!

มองทำไม ยิ้มทำไม เหมือนมีเลสนัย
Maung tummai yim tummai meuan mee lay sanai
Why look, why smile? It’s like last night
อยากจะทำอย่างอื่นไหม
Yahk ja tum yahng eun mai
Do you want to do something else
นอกจากจะมองกันไปและมองกันมา
Nauk jahk ja maung gun bpai lae maung gun mah
Besides staring and staring at me?

(*) มีบางอย่างไม่รู้ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า
Mee bahng yahng mai roo mai roo wah kit bpai eng reu bplao
There’s something I don’t know; I don’t know if I’m thinking one-sidedly or not
เจอมามากสาวๆ ขาวๆ แบบเธอก็ดีอยู่
Jur mah mahk sao sao kao kao baep tur gor dee yoo
I’ve met so many pale ladies like you, it’s fine
แต่มันก็ยังไม่รู้ยังไง แต่มันก็ยังไม่แน่ใจ
Dtae mun gor yung mai roo yung ngai dtae mun gor yung mai nae jai
But I still don’t know how, but I’m still not sure
ก็เลยต้องเดินเข้าไป
Gor loey dtaung dern kao bpai
So I must walk up to you

(**) สวัสดีครับ มาคนเดียวหรือคืนนี้
Sawut dee krup mah kon diao reu keun nee
Hello, did you come alone tonight?
ไม่ตอบล่ะครับ แล้วผมจะรู้ได้ยังไง
Mai dtaup la krup laeo pom ja roo dai yung ngai
If you don’t answer, how will I be able to know?
บอกหน่อยนะครับ ผมมาดี ไม่ได้มาร้าย
Bauk noy na krup pom mah dee mai dai mah rai
Tell me, I have good intentions, not bad ones
ไม่อยากวุ่นวาย แต่เราก็เจอกันทุกวัน ก็มันสงสัย
Mai yahk woon wai dtae rao gor jur gun took wun gor mun song sai
I don’t want to bother you, but we’ve met every day, it’s suspicious

มองกันไป มองกันมา ขาชักเริ่มอ่อน
Maung gun bpai maung gun mah kah chuk rerm aun
I stare and stare, my legs are weakening
หนวดเธอดก หรือว่าลืมถอน
Nuat tur dok reu wah leum taun
Your mustache is thick, I forgot how to run
เห็นแล้วมันบั่นทอน ชักไม่สบายใจ
Hen laeo mun bun taun chuk mai sabai jai
I see you and am cut down, I fall ill

มองทำไม ยิ้มทำไม เหมือนมีเลสนัย
Maung tummai yim tummai meuan mee last night
Why look? Why smile? It’s like last night
เอ่ยวาจาหน่อยได้ไหม
Oey wah ja noy dai mai
Will you say something
นอกจากจะมองกันไปและมองกันมา
Nauk jahk ja maung gun bpai lae maung gun mah
Aside from staring and staring?

(*,**)

ขอโทษนะครับ มาคนเดียวหรือคืนนี้
Kor toht na krup mah kon diao reu keun nee
Excuse me, did you come alone tonight?
ไม่ตอบล่ะครับ แล้วผมจะรู้ได้ยังไง
Mai dtaup la krup laeo pom ja roo dai yung ngai
If you don’t answer, how will I be able to know?
บอกหน่อยนะครับ ผมมาดี ไม่ได้มาร้าย
Bauk noy na krup pom mah dee mai dai mah rai
Tell me, I have good intentions, not bad ones
ไม่อยากวุ่นวาย แต่เราก็เจอกันทุกวัน ก็มันสงสัย
Mai yahk woon wai dtae rao gor jur gun took wun gor mun song sai
I don’t want to bother you, but we’ve met every day, it’s suspicious

หวัดดีฮ้า มาคนเดียวฮะคืนนี้
Wut dee hah mah kon diao ha keun nee
Hi there, I came alone tonight
ก็อายน่ะฮะ ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไง
Gor ai na ha mai roo ja rerm poot yung ngai
I’m shy, I didn’t know how to start speaking
แอบชอบมานานรู้มั้ยฮ้า กลัวพี่น่ะใจร้าย
Aep chaup mah nahn roo mai hah glua pee na jai rai
Do you know I’ve had a crush on you for a long time? I was afraid you’d be cruel
ไม่อยากวุ่นวาย กลัวหัวใจมันไหวหวั่น
Mai yahk woon wai glua hua jai mun wai wun
I didn’t want to be a bother, I was afraid your heart would be troubled

ชัดมั้ยฮ้า มาคนเดียวฮะคนเดียว ก็อายน่ะฮะ
Chut mai hah mah kon diao ka kon diao gor ai na ha
It is clear? I came alone, all alone, I’m shy
ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไง
Mai roo ja rerm poot yung ngai
I don’t know how to start a coversation
แอบชอบมานานรู้มั้ยเนี่ย กลัวพี่น่ะใจร้าย
Aep chaup mah nahn roo mai nia glua pee ja jai rai
Do you know I’ve had a crush on you for a long time? I was afraid you’d be cruel
ไม่อยากวุ่นวาย กลัวหัวใจมันไหวหวั่น พ่อรูปหล่อ
Mai yahk woon wai glua hua jai mun wai wun por roop lor
I didn’t want to be a bother, I was afraid your heart would be troubled, your picture’s handsome, Papi

นั่นไงล่ะ ว่าแล้ว ชัดเลย สวัสดีครับ
Nun ngai la wah laeo chut loey sawut dee krup
There, you said it, it’s clear, good-bye

Title: เพื่อนไม่เก่า / Peuan Mai Gao (Not-So-Old Friends)
Artist: Jui Juis
Album: OST Peuan Mai Gao
Year: 2012

มีความสุขเสมอ เวลาอยู่ข้างกัน
Mee kwahm sook samur welah yoo kahng gun
I’m always happy when I’m next to you
ถึงสูงชัน ทุกวันฟันฝ่าไป
Teung soong chun took wun fun fah pai
Though the way is steep, every day we’ll struggle through it
แม้ว่าจะแสนนาน หรือมันจะแสนไกล
Mae wah ja saen nahn reu mun ja saen glai
No matter if it’s so long or so far
ยังคงต้องไป ทุกคนล้วนมีหวัง
Yung kong dtaung pai took kon luan mee wung
We still must go, everyone has hope

ความรักมีจริง แม้อาจไม่เห็นด้วยตา
Kwahm ruk mee jing mae aht mai hen duay dtah
Love exists, though we might not see it with our eyes
อยู่รอบๆ กาย สัมผัสได้ทุกเวลา
Yoo raup raup gai sumput dai took welah
It’s all around us, touching us at all times
เพื่อนมีให้ทุกวัน พร้อมใจกันฟันฝ่า
Peuan mee hai took wun praum jai gun fun fah
Friend give it to you every day, uniting to overcome obstacles
แม้สุดจะโอลัลล้า
Mae soot ja oh lulla
Though in the end, it’ll be la la~

หากมิตรภาพเป็นสิ่งที่เห็นด้วยใจ
Hahk mitrapahp pen sing te ehen duay jai
If friendship is a thing we see with our hearts
และใช้เวลาในสิ่งที่หามากมาย
Lae chai welah nai sing tee hah mahk mai
And spend a lot of time looking for the significance
หลายคนก็เจอะเจอ และควรจะเก็บไว้
Lai kon gor jur jur lae kuan ja gep wai
Many people would find and should keep it
ตราบนานเท่านาน
Dtrahp nahn tao nahn
For as long as possible

(*) เกิดเป็นมนุษย์ เพื่อนกินมีมาก
Gert pen manoot peuan gin mee mahk
Being born human, there are fake friends all around
อย่างว่าแหละขอแซว มันไม่ใช่แนว
Yahng wah lae kor saeo mun mai chai naeo
As they say “Teasing isn’t cool”
ที่เจอกันแล้วก็รีบแจวอย่างกับผี
Tee jur gun laeo gor reep jaew yahng gup pee
To meet them and hurry and run away like a ghost

(**) เพื่อนไม่เก่า ไม่สนแม้จะเก่า
Peuan mai gao mai son mae ja gao
Not-so-old friends, I don’t care even if you get old
กี่วันกี่เดือนกี่ปี ไม่รู้ไม่สนใจนับเวลา
Gee wun gee deuan gee pee mai roo mai son jai nup welah
However many days, months, years it’s been, I don’t know, I don’t care about counting the time
แค่รู้ว่าสุขใจทุกที
Kae roo wah sook jai took tee
All I know is that I’m happy every time

(***) เพื่อนร่วมสุข และเพื่อนก็ร่วมเศร้า
Peuan ruam sook lae peuan gor ruam sao
Friends share happiness, and friends share sorror
กี่หนาวกี่ฝนผ่านมาแล้วรู้ทันที
Gee nao gee fon pahn mah laeo roo tun tee
However much cold or rain passes by, we understand each other
เราไม่ทิ้งกัน บุกป่าฝ่าดงไปด้วยกัน
Rao mai ting gun book pah fah kong pai duay gun
We won’t abandon each other, we’ll face difficulties together
กับเพื่อนที่แสนดี
Gup peuan tee saen dee
With wonderful friends

แม้เวลา ผ่านไปกี่ล้านนาที
Mae welah pahn pai gee lahn nahtee
Though however many thousands of minutes pass by
มันไม่เคยเก่า สุดๆ เลยความรักที่มี
Mun mai koey gao soot soot loey kwahm ruk tee mee
The love we have never gets old
เพื่อนกันอย่างนี้นานๆ
Peuan gun yahng nee nahn nahn
We’ll be friends like this for a long time

(*,**,***)

เรากอดคอกัน สู่ความฝันวันสว่าง
Rao gaut kor gun soo kwahm fun wun sawahng
We embrace each other towards dreams of brighter days
ไปสุดปลายทาง ไม่อ้างว้างข้างเคียงเธอ
Pai soot plai tahng mai ahng wahng kahng kiang tur
You won’t reach your destination alone

(**,***,**,***)

Title: จอมโจร ขโมยใจ / Jaum John Kamoy Jai (Thief of Hearts)
Artist: Jui Juis (จุ๋ย จุ๋ยส์)
Album: It Is Never Too Late To Love
Year: 2010

(*) รักคืออะไร ถ้าหากว่ารักในภาษาไทย
Ruk keu arai tah hahk wah ruk nai pasah Thai
What is love? If you say “love” in Thai
สะกดอักษร ล. ลิง
Sagot uksaun lor ling
But spell it with a “ล”
เข้าใจว่าคงเปลี่ยนความหมาย
Kao jai wah kong plian kwahm mai
I understand that changes the meaning
เป็นคำว่าลักขโมยใช่ไหม
Pen kum wah luk kamoy chai mai
It becomes “steal,” right? (+)

(**) เธอคือใคร เธอมาจากไหน
Tur keu krai tur mah jahk nai
Who are you? Where did you come from?
หรือว่าเธอคือจอมโจรยาใจ
Reu wah tur keu jaum john yah jai
Or are you an expert bandit of hearts?
แอบดอดเข้ามาลักของมีค่า
Aep daut kao mah luk kaung mee kah
Slipping in and stealing something of value…
คือรักของฉันไป
Keu ruk kaung chun pai
My love from me

(***) ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไร
Chun mai roo wah tur poot reuang arai
“I don’t know what you’re talking about”
ก็เธอคือผู้ต้องหา อย่างไม่ต้องสงสัย
Gor tur keu poo dtaung hah yahng mai dtaung song sai
You’re the suspect beyond any doubt
ฉันนั้นไม่ได้ทันได้ทำอะไร
Chun nun mai dai tun dai tum arai
“I haven’t done anything”
เธอมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด ขอยืนยันว่าเธอนั้นใช่ไม่ใช่ใคร
Tur mee sit tee ja mai poot kor yeun yun wah tur nun chai mai chai krai
You have the right to remain silent, I’d like to confirm that it’s you and not anyone else

คือเธอคนเดียวที่ลักหัวใจฉันไป
Keu tur kon diao tee luk hua jai chun pai
It’s only you who stole my heart away

(****) เธอคงต้องอยู่กับฉัน ก็คงต้องเป็นอย่างนั้น
Tur kong dtaung yoo gup chun gor kong dtaung pen yahng nun
You might have to stay with me, it might have to be like that
เพราะความผิดนี้มันร้ายแรงเกินที่จะปล่อยไป
Pror kwahm pit nee mun rai raeng gern tee ja ploy pai
Because this is a serious offense, too serious to let you go
ก็รักฉันดันไปอยู่กับเธอ
Gor ruk chun dun pai yoo gup tur
My love insisted on going with you
เผลอนิดเดียวใจหายไปอยู่กับโจร ขโมยหัวใจ
Plur nit diao jai hai pai yoo gup john kamoy hua jai
I was careless for a moment and my heart vanished with a theif

(*,**,***)

ชี้ตัวได้เลยว่าเธอคือโจรขโมยหัวใจ
Chee dtua dai loey wah tur keu john kamoy hua jai
I can point you out as the thief who stole my heart

(****,****)

เราสองต้องอยู่ด้วยกัน ก็คงต้องเป็นอย่างนั้น
Rao saung dtaung yoo duay gun gor kong dtaung pen yahng nun
The two of us must stay together, it has to be like that
เพราะความผิดนี้มันร้ายแรงเกินที่จะปล่อยไป
Pror kwahm pit nee mun rai raeng gern tee ja ploy pai
Because this is a serious offense, too serious to let you go
ฉะนั้นโทษเธอคืออยู่กับฉัน
Chanun toht tur keu yoo gup chun
Your punishment is to stay with me
จำคุกหัวใจอยู่ด้วยกัน ไปจนตลอดชีวิต
Jum kook hua jai yoo duay gun pai jon dtalaut cheewit
Holding our hearts together for the rest of our lives
ไปจนตลอดชีวิต
Pai jon dtalaut cheewit
For the rest of our lives

 
[(+) – This line is in reference that “R” and “L” are often lazily pronounced the same in Thai, and while “ruk” is “love” and “luk” is “to steal,” though they can be pronounced the same, they are spelled differently.]

Title: อีกไม่นาน / Eek Mai Nahn (Soon)
Artist: Jui Juis (จุ๋ย จุ๋ยส์)
Album: It Is Never Too Late To Love
Year: 2010

อีกไม่นาน ฝนจากฟ้าจะโปรยลงดิน
Eek mai nahn fon jahk fah ja proy long din
Soon, rain from the sky will fall on the earth
อีกไม่นาน หมู่นกจะบินกลับคืนรัง
Eek mai nahn moo jok ja bin glup keun rung
Soon, flocks of birds will fly back to nest
อีกไม่นาน เรือลำน้อยจะลอยถึงฝั่ง
Eek mai nahn reuang lum noy ja loy teung fung
Soon, a few boats will drift towards the shore
อีกไม่นาน คือความหลังในอีกไม่นาน
Eek mai nahn keu kwahm lung nai eek mai nahn
Soon, it will be the past before long

อีกไม่นาน ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาใหม่
Eek mai nahn duang ahtit ja keun mah mai
Soon, the sun will rise again
อีกไม่นาน แสงเทียนจะดับไป
Eek mai nahn saeng tian ja dup pai
Soon, the candles will be extinguished
อีกไม่นาน เธอจะหายเศร้าและเสียใจ
Eek mai nahn tur ja hai sao lae sia jai
Soon, you’ll recover from your sadness and sorrow
อีกไม่นาน รักจะร้างไกลอีกไม่นาน
Eek mai nahn ruk ja rahng glai eek mai nahn
Soon, love will desert you before long

(*) เก็บความทรงจำดีๆ ที่มีเอาไว้กับเธอ
Gep kwahm song jum dee dee tee mee ao wai gup tur
Keep the good memories you have with you
ไม่ต้องร้องไห้ อย่าร้องไห้
Mai dtaung raung hai yah raung hai
There’s no need to cry, don’t cry
อีกไม่นาน วันวานแสนหวานจะคืออดีตนับจากนี้
Eek mai nahn wun wahn saen wahn ja keu adeed nup jahk nee
Soon, the wonderful days will be the past from now on

(**) ก็นับตั้งแต่วันนั้นที่เราคบกัน มันก็นานแล้ว
Gor nup dtung dtae wun nun tee rao kob gun mun gor nahn laeo
Counting since that day we started dating, it’s been a long time
และฉันก็ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะดีมีสุขอีกต่อไป
Lae chun gor yung mai hen wee waew wah mun ja dee mee sook eek dtor pai
And I still don’t see any signs that things will be nice and happy anymore
สองเรา คงไม่พร้อมที่จะยอม
Saung rao kong mai praum tee ja yaum
The two of us probably aren’t ready to give in
มอบความรักที่แท้จริงให้กับใคร
Maup kwahm ruk tee tae jing hai gup krai
And entrust true love to someone else

(***) อีกไม่นาน เธอจะรู้ อีกไม่นานเธอเองจะเข้าใจ
Eek mai nahn tur ja roo eek mai nahn tur eng ja kao jai
Soon, you’ll know, soon, you’ll understand
อีกไม่นาน วันวานจะเปลี่ยน
Eek mai nahn wun wahn ja plian
Soon, the sweet days will change
อีกไม่นาน ท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสดใส
Eek mai nahn taung fah ja plian pen sot sai
Soon, the sky will change and clear up

อีกไม่นาน เราจะคล้ายเป็นเพียงคนอื่น
Eek mai nahn rao ja klai pen piang kon eun
Soon, we’ll become different people
อีกไม่นาน ถ้ายังฝืนทนอยู่ต่อไป
Eek mai nahn tah yung feun ton yoo dtor pai
Soon, if we still continue to endure it
อีกไม่นาน เธอจะรู้ว่ามันไม่ใช่
Eek mai nahn tur ja roo wah mun mai chai
Soon, you’ll know I’m not the one
อีกไม่นาน เธอจะเศร้าใจแต่คงไม่นาน
Eek mai nahn tur ja sao jai dtae kon mai nahn
Soon, you’ll be said, but not for long

(*,**)

อีกไม่นานเธอจะรู้
Eek mai nahn tur ja roo
Soon, you’ll know

(**,***)

อีกไม่นานวันวานจะเปลี่ยน
Eek mai nahn wun wahn ja plian
Soon, the sweet days will change
อีกไม่นานความรักเลี่ยนๆ จะผ่านไป
Eek mai nahn kwahm ruk lian lian ja pahn pai
Soon, our smooth love will pass by
จะผ่านไป
Ja pahn pai
It’ll pass by

Title: ยาสุข / Yah Sook (Happy Pills)
Artist: Jui Juis (จุ๋ย จุ๋ยส์)
Album: It Is Never Too Late To Love
Year: 2010

(*) เวลาที่ความทุกข์กรายเข้ามา
Welah tee kwahm took grai kao ma
When suffering pops up
ก็เฝ้าตามหาสิ่งที่เราใช้เป็นยา
Gor fao dtahm hah sing tee rao chau pen yah
We search for something that we can use as a drug
เอามาบรรเทา ความล้าความเศร้าใจ
Ao mah buntao kwahm lah kwahm sao jai
To bring relief for the exhaustion and sorrow
หลายคนทนทรมานทุกครา
Lai kon ton toramahn took krah
Many people are enduring torture and any moment
ก็นี่หละหนา คนเรายังไม่เห็นค่า
Gor nee la nah kon rao yung mai hen kah
But this is hard to grasp; we still don’t see its value
ยิ่งพากันกลัว ไปหลงบ้าสิ่งใด
Ying pah gun glua pai long bah sing dai
The more we’re led by fear, the crazier we get about things

ความสุขคำนั้น ถ้าเป็นยา
Kwahm sook kum nun tah pen yah
The word “happiness,” if it could be a pill
อย่างนั้นฉันขอเรียก สิ่งนั้นว่ายาสุข
Yahng nun chun kor riak sing nun wah yah sook
Like that, I’d call that a “Happy pill”
ไอ้เราก็ชอบเล่นมุก ยาสุขคือยาไม่ดิบ
Ai rao gor chaup len mook yah sook keu yah mai dip
We like to play smugly, the happy pill is a drug that’s not easy

มาบอกอย่างนี่เอาน๊ะ อย่างน้อยเราได้หัวเราะ
Mah bauk yahng nee ao na yahng noy rao dai hua ror
Telling it like this, at least we can laugh
อ๊า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
Ah ha ha ha
Hahahaha
มุกดีแต่เงียบกริ๊บ
Mook dee dtae ngiap grip
A good boast is silent!

ความสุขคือเงิน ความสุขคือทอง
Kwahm sook keu ngern kwahm sook keu taung
Happiness is money, happiness is gold
มากมายก่ายกอง ลืมพี่ลืมน้อง
Mahk mai gai gaung leum pee leum naung
Sooo many forget everyone else
ลืมพวกลืมพ้อง เอ๊ะนี่มันยาพิษ
Leum puak leum paung eh nee mun yah pit
Forget that they’re all the same, eh, this is poison
อยู่แห่งไหนอยู่ที่ใด ลองมองตัวเอง
Yoo haeng nai yoo tee dai laung maung dtua eng
Wherever you happen to be, try looking at yourself
ลองมองที่ใจ รองคิดดูสักนิด
Laung maung tee jai laung kit doo suk nit
Try looking at your heart, Try thinking about it a bit

(**) ชีวิตจะมีความสุข ความรักมอบให้แก่กัน
Cheewit ja mee kwahm sook kwahm ruk maup hai gae gun
Life will have happiness, love gives it to us
แบ่งปันฉันและเธอ
Baeng pun chun lae tur
Sharing it with you and me

(***) ความสุขที่แท้ ที่เราต่างหามาตั้งนาน
Kwahm sook tee tae tee rao dtahng hah mah dtung nahn
True happiness that we’ve been searching for for so long
นั่นคือรักที่เราเคยให้กัน
Nun keu ruk tee rao koey hai gun
It’s the love that we once gave each other
ยาสุขที่แท้ ที่เราต่างได้มา
Yah sook tee tae tee rao dtahng dai mah
Real happiness pills are what we each obtain
ก็จากการที่เรามีรัก มอบให้กันทุกวัน
Gor jahk gahn tee rao mee ruk maub hai gun took wun
From us having love, giving it to each other every day

(*,**,***,***,***)
ทุกวัน ทุกวัน
Took wun took wun
Every day, every day