Joni Anwar

All posts tagged Joni Anwar

Title: แฝง / Faeng (Conceal)
Artist: Joni Anwar (จอนนี่ อันวาร์)
Album: OST Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด
Year: 2017

คำว่ารักที่มีให้เธอ มันอยู่ในทุกที่ ที่เธอผ่านไป แต่เธอคงไม่รู้ตัว
Kum wah ruk tee mee hai tur mun yoo nai took tee tee tur pahn bpai dtae tur kong mai roo dtua
The love that I have for you is there every time you pass by, but you probably don’t realize it
ความคิดถึงที่มีเธอ มันแฝงตัวอยู่ใน ลม ท้องฟ้า ถนน ที่มีให้เธอเสมอ
Kwahm kit teung tee mee tur mun faeng dtua yoo nai lom taung fah tanon tee mee hai tur samur
My longing that has you is concealed in the wind, sky, and road that I always have for you

(*) ฉันแค่เป็น คนนึงที่คอยห่วงใย แต่ไม่กล้าเผยใจ เพราะรู้ตัวดี ว่าฉันน่ะทำได้แค่มอง
Chun kae bpen kon neung tee koy huang yai dtae mai glah poey jai pror roo dtua dee wah chun na tum dai kae maung
I’m just a person who’s worried about you, but I don’t dare reveal my feelings because I know full well that I can only look

(**) ก็ฉันแค่ส่งข้อความในวันสำคัญ แค่บังเอิญเดินผ่านเธอทุกวัน
Gor chun kae song kor kwahm nai wun sumkun kae bungern dern pahn tur took wun
I just send you messages on important days, I just happen to walk past you every day
แค่คนที่คอยมองเธอระยะไกลไกล ไม่เคยเข้าไปวุ่นวาย
Kae kon tee koy maung tur raya glai glai mai koey kao bpai woon wai
I’m just someone who watches you from afar, never going up and bothering you
แค่ส่งดอกไม้ในวันสำคัญ เป็นกำลังใจในวันที่เธออ่อนล้า
Kae song dauk mai nai wun sumkun bpen gumlung jai nai wunt ee tur aun lah
I just send you flowers on important days, I’m your support when you’re exhausted
ให้รู้ว่ามีคนห่วงใย แต่ไม่ต้องการออกนาม
Hai roo wah mee kon huang yai dtae mai dtaung gahn auk nahm
I’m letting you know that you have someone who worries about you, but I don’t want to give out my name

ไม่ได้หวังให้เธอใส่ใจ และไม่ต้องการให้รู้ฉันคือคนไหน มันไม่ได้มีความหมาย
Mai dai wung hai tur sai jai lae mai dtaung ghan hai roo chun keu kon nai mun mai dai mee kwahm mai
I don’t hope you’ll be interested, and I don’t want to let you know who I am, it’s meaningless

(*,**,**,**)

   

คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง พิชญ์ ทอมมัส

Title: ติดอกติดใจ / Dtit Auk Dtit Jai (Attracted)
Artist: Joni Anwar
Album: Bad Boy
Year: 2000

แปลกใจตัวเองทุกครั้ง ซ้ำๆเธอทำให้เสียใจ ก็ไม่รู้ทำไมเธอนั้นมีใจให้เขา
Bplaek jai dtua eng took krung sum sum tur tum hai sia jai gor mai roo tummai tur nun mee jai hai kao
I surprise myself every time, over and over you hurt me, I don’t know why you have feelings for him
ต้องทนความจริงปวดร้าว ที่เธอไม่เหมือนคนเก่า ก็เพราะรักของเราเธอมีเขาซ่อนอยู่ข้างใน
Dtaung ton kwahm jing bpuat rao tee tur mai meuan kon gao gor pror ruk kaung rao tur mee kao saun yoo kahng nai
I must endure the painful truth; that you’re not the same person, because you have him hidden in our love

(*) ติดอกติดใจอะไรนักหนา ถึงได้เห็นว่าเขาดี ลืมคนๆนี้ที่เคยเข้าใจ
Dtit auk dtit jai arai nuk nah teung dai hen wah kao dee leum kon kon nee tee koey kao jai
You’re seriously attracted to something, though I’ve seen that he’s a nice guy, forget me who once understood
ติดอกติดใจอะไรอย่างนั้น ฉันต้องช้ำเจ็บเท่าไร รู้บ้างไหมรู้บ้างไหมคนดี
Dtit auk dtit jai arai yahng nun chun dtaung chum jep tao rai roo bahng mai roo bahng mai kon dee
When you’re attracted to something like that, do you know, do you know how much I hurt, sweetie?

(**) นึกรึว่าไม่รู้เธอหลอก รักเธอให้กับฉันเธอหลอก แต่ฉันก็ยอมให้เธอหลอกเพราะยังรักเธออยู่
Neuk reu wah mai roo tur lauk ruk tur hai gup chun tur lauk dtae chun gor yaum hai tur lauk pror yung ruk tur yoo
Did you think I didn’t know you deceived me? The love you gave me was a deception, but I consented and let you trick me because I still love you
นึกรึว่าไม่รู้เธอหลอก ใจเธอให้กับเขาหมดแล้ว ทำได้ลงคอติดอกติดใจเข้าแล้ว(เธอ)
Neuk reu wah mai roo tur lauk jai tur hai gup kao mot laeo tum dai long kor dtit auk dtit jai kao laeo (tur)
Did you think I didn’t know you deceived me? You’ve already given your entire heart to him, you did it so heartlessly, becoming so attracted to him

(*,**,**)

Title: Bad Boy
Artist: Joni Anwar
Album: Bad Boy
Year: 2000

(*) อย่ามาบังคับ ให้เป็นอย่างโน้น
Yah mah bungkup hai bpen yahng nohn
Don’t come assuming I’m like that
ให้เป็นอย่างนั้น ๆ มันคงไม่ไหว
Hai bpen yahng nun hai bpen yahng nee mun kong mai wai
That I’m like this, that I’m like that, it can’t be

(**) ไม่ชอบบังคับ
Mai chaup bungkup
I don’t like assuming
พอมีปัญหา ก็มากล่าวหา
Por mee bpunhah gor mah glao hah
As soon as there’s a problem, they come accusing me
ก็มาใส่ร้าย ว่าเราไม่ดี
Gor mah sai rai wah rao mai dee
They come and slander me saying I’m no good

(***) Bad Bad Boy Bad Bad Boy
Bad Bad Boy Bad Bad Boy
อย่า ๆ มองผม แบบนั้น
Yah yah maung pom baep nun
Don’t, don’t look at me like that
Bad Bad Boy Bad Bad Boy
Bad Bad Boy Bad Bad Boy
แค่อยากทำ ตามหัวใจ
Kae yahk tum dtahm hua jai
I just want to follow my heart

ดึงมันออกมา ดึงมันออกมา Yeah… Yeah…
Deung mun auk mah deung mun auk mah yeah yeah
Pulling it out, pulling it out yeah yeah
ดึงมันออกมา ดึงเสาอากาศ ออกมาจากหัว Yeah… Yeah…
Deung mun auk mah deung sao ahgaht auk mah jahk hua yeah yeah
Pulling it out, pulling the antenna out of my head, yeah yeah
เอามาเปิดรับ เอามาเปิดรับ เอามาเปิดรับ
Ao mah bpert rup ao mah bpert rup ao mah bpert rup
Bringing admission, bringing admission, bringing admission
อะไรใหม่ ๆ มาใส่ในหัว
Arai mai arai mai mah sai nai hua
What’s new, what’s new in my head?

(***)

Bad Bad Boy Bad Bad Boy
Bad Bad Boy Bad Bad Boy

(*,**)
Bad Bad Boy Bad Bad Boy
Bad Bad Boy Bad Bad Boy

อยากสนุก ออกมาข้างนอก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
Yahk sanook auk mah kahng nauk
If you want to have fun, come outside!

(*,**)
Bad Bad Boy Bad Bad Boy
Bad Bad Boy Bad Bad Boy

Title: มีหัวใจ แต่ไร้ความรู้สึก / Mee Hua Jai Dtae Rai Kwahm Roo Seuk (You Have A Heart, But It’s Without Feeling)
Artist: Joni Anwar
Album: Outtaspace
Year: 2003

ฉันผิดเองใช่หรือเปล่า
Chun pit eng chai reu plao
Did I mess up?
ที่คิดว่าเธอลืมเขาหมดใจเธอ
Tee kit wah tur leum kao mot jai tur
That I thought you had forgotten him from your heart
แล้วความจริงที่ได้เจอ
Laeo kwahm jing tee dai jur
But the truth that I’ve found
เขาคนเดียวที่เธอรักและยังแคร์
Kao kon diao tee tur ruk lae yung care
Is that he’s the only one you love and still care about

(*) ดวงตาที่เลื่อนลอยของเธอ
Duang dtah tee leuan loy kaung tur
Your eyes show your uncertainty
ทุกครั้งเธอเงียบเหงาเมื่อเจอฉัน
Took krung tur ngiap ngao meua jur chun
Every time you’re quiet when you see me
รู้ไหมมันปวดร้าว ที่เธอไม่เคยรัก
Roo mai mun puat rao tee tur mai koey ruk
Do you know it hurts that you never loved me?
ไม่เคยผูกพัน ที่ให้ฉันวันนี้
Mai koey pook pun tee hai chun wun nee
You never had a connection, what you’ve given me today

(**) มีเพียงหัวใจ (ถึงเธอมีหัวใจ)
Mee piang hua jai (teung tur mee hua jai)
Is only a heart (Though you have a heart)
แต่มันเป็นใจที่ไร้ความรู้สึก
Dtae mun pen jai tee rai kwahm roo seuk
But it’s a heart without feeling
เมื่อเธอยังนึกถึงอยู่แต่เขา
Meua tur yung neuk teung yoo dtae kao
When you still think only about him
เธอไม่มีความรู้สึก คำว่าเรา
Tur mai mee kwahm roo seuk kum wah rao
You don’t have any feelings for the word “we”
เธอปวดร้าวแค่ไหน ให้รู้ฉันไม่ต่างกัน
Tur puat rao kae nai hai roo chun mai dtahng gun
However much you’re hurting, know that I’m no differed

คนที่เธอไม่รักเลย แล้วต้องอยู่ด้วยนั้น
Kon tee tur mai ruk loey laeo dtaung yoo duay nun
The person you don’t love now must live with that
มันเจ็บใช่ไหม ช่วยบอกฉันให้เข้าใจ
Mun jep chai mai chuay bauk chun hai kao jai
It hurts, doesn’t it? Please tell me so I can understand
ที่อดทนอยู่นี้ ทำเพื่อใครกัน
Tee aut ton yoo nee tum peua krai gun
Who am I putting up with this for?

(*,**,**)

Title: Free
Artist: Joni Anwar
Album: Freeman
Year: 2002

ใครกำลังร้อนใจ เกิดมาไม่เคยค้นพบตัวเอง
Krai gumlung raun jai gert mah mai koey kon pob dtua eng
Who’s getting restless? Born but never finding themselves
ชีวิตที่บรรเลงมันฝืนใจที่เป็นอยู่
Cheewit tee bunleng mun feun jai tee pen yoo
Living a life forced upon you
มาๆทางนี้เลย วันนี้ถ้าอยากค้นพบตัวเอง
Mah mah tahng nee loey wun nee tah yahk kon pob dtua eng
Come this way, if you want to find yourself today
ตามมาทางนี้เลยทางนี้มันมีทางออก
Dtahm mah tahng nee loey tahng nee mun mee tahng auk
Follow me this way, this is the way out

(*) คนจริงไม่ต้องกลัว ไปเลยออกไปทะยานด้วยกัน
Kon jing mai dtaung glua pai loey auk pai tayahn duay gun
There’s no need for real people to worry, let’s get out there and charge them together
ออกตามล่าความมันส์ที่หัวใจนั้นต้องการ
Auk dtahm lah kwahm mun tee hua jai nun dtaung gahn
We’ll hunt down the enjoyment our hearts desire
รับรองเลยว่าดี ชีวิตมันจะเป็นไปตามใจ
Rup raung loey wah dee cheewit mun ja pen pai dtahm jai
I assure you, it’ll be good, our life will be as we wish
ใครอยากค้นหาใจของตัวเองทางนี้เลย
Krai yahk kon hah jai kaung dtua eng tahng nee loey
Anyone who wants to find their hearts, right this way

(**) ได้เวลา กับการเลิกขังตัวเอง
Dai welah gup gahn lerk kung dtua eng
It’s time to stop confining yourself
มาสิมา ติดปีกให้หัวใจทะยานออกไปสู่ฝัน
Mah si mah dtit peek hai hua jai tayahn auk pai soo fun
C’mon, spread your wings and let your heart charge after your dreams

(***) FREE เพราะทุกคน BORN TO BE FREE
Free pror took kon born too be free
Free, because everyone was born to be free
ชีวิตนี้อยากจะมันส์ต้อง FREE ถ้าอยากจะอิสระ ก็ต้องปล่อยใจให้
Cheewit nee yahk ja mun dtaung free tah yahk ja isara gor dtaung ploy jai hai
If you want enjoyment in this life, you must be free, if you want freedom, release your heart
FREE ก็พวกเรา BORN TO BE FREE
Free gor puak rao born to be free
Free, we were born to be free
ชีวิตถ้าอยากจะดีต้อง FREE เพราะพวกเรา BORN TO BE FREE
Cheewit tah yahk ja dee dtaung free pror puak rao born to be free
If you want a good life, you must be free, because we were born to be free

ชีวิตเรา เป็นของเรา
Cheewit rao pen kaung rao
Our life belongs to us

(*,**,***,***)

Title: คนมีอดีต / Kon Mee Adeet (A Man With a Past)
Artist: Joni Anwar
Album: Freeman
Year: 2002

จากวันนี้ที่เราเลิกกัน
Jahk wun nee tee rao lerk gun
From today that we broke up
เหลือทิ้งไว้แค่ความเจ็บในหัวใจ
Leua ting wai kae kwahm jep nai jai
Leaving behind only pain in my heart
ต่างก็มีร่องรอยของความเสียใจ
Dtahng gor mee raung roy kaung kwahm sia jai
Along with traces of sadness
ซึ่งควรมีแค่เพียงเราที่ได้รู้
Seung kuan mee kae piang rao tee dai roo
Which only we should know

(*) ผ่านวันเวลา เพื่อไปเริ่มต้นใหม่
Pahn wun welah peua pai rerm dton mai
Passing the time to start over again
และอาจไปเจอใคร ซึ่งเป็นคนที่เรารัก
Lae aht pai jur krai seung pen kon tee rao ruk
And maybe meet someone else who are the ones we’ll love

(**) ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับไหม
Mai roo wah kao ja yaum rup mai
I don’t know if she’ll accept it
ไม่รู้ว่าเขาจะรับเรื่องราวได้ไหม
Mai roo wah kao ja rup reuang rao dai mai
I don’t know if she’ll be able to accept the memories
กลัวเขาจะรับไม่ไหว กับอดีตที่เคยมี
Glua kao ja rup mai wai gup adeet tee koey mee
I’m afraid she won’t be able to accept the past I once had

(***) ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับไหม
Mai roo wah kao ja yaum rup mai
I don’t know if she’ll accept it
ก็รู้ไม่ง่ายเลยกับวันพรุ่งนี้
Gor roo mai ngai loey gup wun proong nee
I know tomorrow won’t be easy
เธอและฉันต่างก็รู้ดี ได้แต่หวังจะเจอใคร
Tur lae chun dtahng gor roo dee dai dtae wun ja jur krai
You and I are different, I know that well, I can only hope to meet someone else
ยอมรับคนที่มีอดีต
Yaum rup kon tee mee adeet
Who’ll accept a man with a past

ไม่มีทางที่จะรู้เลย
Mai mee tahng tee ja roo loey
There’s no way to know
วันข้างหน้าจะเป็นยังไงกับชีวิต
Wun kahng nah ja pen yung ngai gup cheewit
What life will be like the next day

(*,**,***,**,***)

Title: อย่างน้อยก็เคยได้ชื่อว่าคนรักกัน / Yahng Noy Gor Koey Dai Cheu Wah Kon Ruk Gun (At Least We Once Could Be Called Lovers)
Artist: Joni Anwar
Album: Free Man
Year: 2002

มือที่จับกันไว้ ไม่อบอุ่นเหมือนเคย
Meu tee jup gun wai mai ob oon meuan koey
The hand I held isn’t as warm as it used to be
เราก็อย่าฝืนเลย วันนี้เราคงต้องยอมรับ
Rao gor yah feun loey wun nee rao kong dtong yorm rup
We shouldn’t force it, today we might have to accept it
รู้ว่าต่างก็รัก แต่ความเข้าใจไม่มี
Roo wah dtahng gor ruk dtae kwahm kao jai mai mee
I know that we’re different, but I love you, yet we don’t have an understanding
ฝืนมาจนวันนี้ ถึงเวลาต้องปล่อยมือ
Feun mah jon wun nee teung welah dtong pbloy meu
We’ve resisted until today, until the time we have to let go of our hands

(*)อย่าๆเสียดาย คิดซะว่าเวลาของเราหมดลงเท่านี้
Yah yah sia dai kit sa wah welah kong rao mot long tao nee
Dont, don’t regret it, I think our time has run out
แต่ช่วงเวลาดีๆ ไม่เลือนลบไป
Dtae chuang welah dee dee mai leuan lob pbai
But the good times won’t fade away

(**)อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ก็เคยได้ชื่อว่าเป็นคนรักกัน
Yahng noy krung neung gor koey dai cheu wa pben kon ruk gun
At least for one moment we could be called people who loved each other
อย่างน้อยก็ยังมีคืนและวัน ที่เคยมีความหมาย
Yahng noy gor yung mee keun lae wun tee koey mee kwahm mai
At least we still have the nights and days that once meant so much
อย่างน้อยจะยังมีเธอในใจ
Yahng noy ja yung mee tur nai jai
At least I’ll still have you in my heart
และแม้เวลาจะเปลี่ยนไปนานสักเท่าไหร่
Lae mae welah ja pblian pbai nahn suk tao rai
And however much things change
ฉันจะจำไว้ว่าเราเคยรักกัน
Chun ja jum wai wah rao koey ruk gun
I’ll remember that we were once in love

ให้เราจบวันนี้ ตรงที่ความเข้าใจ
Hai rao job wun nee dtrong tee kwahm kao jai
Let us end it today, straight understanding
ดีกว่าให้สายไป ไม่เหลือกระทั่งคำว่ารัก
Dee gwah hai sai pbai mai leuak ra tung kum wah ruk
It’s better than letting it get too late, not even the word love is left

(*, **)

ถึงแม้ต้องเจ็บแต่ไม่เสียใจ ที่เคยได้รัก ที่เคยได้รัก
Teung mae dtong jep dtae mai sia jai tee koey dai ruk tee koey dai ruk
Though it’ll have to hurt, don’t be sad that we were once in love, that we were once in love

อย่างน้อยก็ยังมีคืนและวัน ที่เคยมีความหมาย
Yahng noy gor yung mee keun lae wun tee koey mee kwahm mai
At least we still have the nights and days that once meant so much

อย่างน้อยจะยังมีเธอในใจ
Yahng noy ja yung mee tur nai jai
At least I’ll still have you in my heart
และแม้เวลาจะเปลี่ยนไปนานสักเท่าไหร่
Lae mae welah ja pblian pbai nahn suk tao rai
And however much things change
ฉันจะจำไว้ว่าเราเคยรักกัน
Chun ja jum wai wah rao koey ruk gun
I’ll remember that we were once in love

Title: อยากให้รู้ว่ารักเธอ / Yahk Hai Roo Wah Ruk Tur (I Want You To Know I Love You)
Artist: Joni Anwar
Album: Sexphone OST
Year: 2003

Whatever the reason,
You never acknowledged me.
However near you I was,
It was like we were still far apart.
I could only look at your face,
That’s all I could do.
My heart secretly dreams
To be near you, the more it trembles.

*If you only knew, if you only realized,
Would you understand me or not?
I’m not sure, but I must tell you,
I’ll only bother you
With this one question.

**I only want to know if I annoy you?
I don’t want it to be that way.
I want your cheerful voice, the one I recognize,
I want to see the same person
I saw yesterday.
If tomorrow everything moves on,
I alone will be standing in the same old place.
Here to tell you
The words stuck in my heart
Even if it will never come true…
I want you to know that I love you.

I want you to turn towards me,
Want you to look me in the face
If you’re not nervous
Making eye contact with a person like me.
I won’t force you
If you’ve already met the person of your dreams.
I just hope whoever they are,
They’re similar to a guy like me.

(*) (**)

Title: รักคือ…สายลม / Ruk Keu…Sai Lom (Love Is…The Wind)
Artist: Joni Anwar
Album: Love Is…
Year: 2002

เธอเป็นดังสายลม
Tur pben dung sai lom
You’re like the wind
พัดรักให้ลอยมา
Put ruk hai loy mah
Blowing love in
ดวงใจที่เหว่ว้า
Duang jai tee we wah
The heart that’s lonely
อบอุ่นเมื่อรู้มีใคร
Op oon meua roo mee krai
is warm when it know it has someone

เธอเป็นดังสายลม
Tur pben dung sai lom
You’re like the wind
พัดรักให้ลอยไป
Put ruk hai loy pbai
Blowing love away
วิงวอน ฉุดดึงไว้
Wing won choot deung wai
Begging it to stay
ยังไงก็รู้ไม่มีทาง
Yung ngai gor roo mai mee tahng
Even though I know it’s impossible

พัดมา ๆ
Put mah put mah
It blows in, it blows in
แล้วไม่ทันไรก็
Laeo mai tun rai gor
And I’m helpless
พัดไป ๆ
Put pbai put pbai
It blows by, it blows by
ทิ้งไว้เพียงร่องรอย
Ting wai piang rong roy
Leaving only a thin trace

เธอมาให้ชื่นชม
Tur mah hai cheun chom
You’ve given me support
รับรู้ว่าลมเย็น
Rup roo wah lom yen
I admit the wind’s cold
ต้วตนไม่อาจเห็น
Dtua dton mai aht hen
The body might not see
หากแต่ก็รู้ด้วยหัวใจ
Hahk dtae gor roo duay hua jai
If you only know with your heart

ใครเป็นเจ้าของเธอ
Krai pben jao kong tur
Who owns you?
เธอไม่ใช่ของใคร
Tur mai chai kong krai
Or do you not belong to anyone?
อยากกอด เก็บเธอไว้
Yahk got gep tur wai
I want to hug you tight
ยังไงก็รู้ไม่มีทาง
Yung ngai gor roo mai mee tahng
Even though I know it’s impossible

(*)

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ
Krung neung koey jeb
One moment it’s pain
และครั้งหนึ่งเคยรัก
Lae krung neung koey ruk
And one moment it’s love
ครั้งหนึ่งลมเคยผ่านมา
Krung neung lom koey pahn mah
The moment the breeze passes through

ครั้งหนึ่งเคยเจ็บ
Krung neung koey jeb
One moment it’s pain
และครั้งหนึ่งเคยรัก
Lae krung neung koey ruk
And one moment it’s love
ครั้งหนึ่งเธอเคยผ่านมา
Krung neung lom koey pahn mah
The moment you pass through

Title: ไม่อยากเป็นตัวปัญหา / Mai Yahk Pben Dtua Pbunhah (I Don’t Want to Be a Problem)
Artist: Joni Anwar
Album: Reflexions
Year: 2002

You want to tell me it’s nobody
You want to tell me it’s nothing
I’ve noticed you have feelings for someone else.
Don’t tell me you still love me.
It makes my heart torture
when I walk away from you.

*I’m not the best person
But I love you the most
You never see
You’ll never understand.
This time the best thing is to leave.
You don’t have to worry.
I still love you and understand

**I don’t want to be a problem to anyone
I know and understand I’m not good enough.
I want to leave.
When you see he’s better
Our love will be worthless in your eyes.
I don’t want to be your problem…

I don’t want to be a problem.
I don’t want to be a problem.

(*, **)

I don’t want to be a problem.
I don’t want to be a problem.

I don’t want to be your problem…