Joey Boy

All posts tagged Joey Boy

Title: กะหล่ำปลี / Galum Bplee (So Sad)
Artist: Joey Boy
Album: ??
Year: ??

ท่องไปในยามราตรี
Taung bpai nai yahm radtree
Cruising at night
สะดวกสะบายสิ้นดี
Saduak sabai sin dee
So comfortable
ขาดไปเพียงอย่างไม่มี
Kaht bpai piangyahng mai mee
There’s only one thing I’m missing
คือขาดคู่ชมสมฤดี
Keu kaht koo chom somreudee
And that’s a lover to admire

(*) ก็ใครต่อใคร น่ะเขาคู่กัน
Gor krai dtor kraina kao koo gun
Everyone else has a lover
บอกรักสัมพันธ์ ทุกที
Bauk ruk sumpun took tee
They tell them that they love them every time
ส่วนฉันต้องอยู่เพียงคนเดียว
Suan chun dtaung yoo piang kon diao
As for me, I must be all alone
ไม่มีตัวเธอมาเจ๊าเจี๊ยว
Mai mee dtua tur mah jao jiao
I don’t have you to be loud and noisy with
เงียบเหงาสิ้นดี
Ngiap ngao sin dee
It’s so lonely

(**) โธ่เธอเดินมา แล้วเดินผ่านไป
Toh tur dern mah laeo dern pahn bpai
D*mn, you walk up, then walk past
กี่ทีกี่หน ไม่เคยสนใจ
Gee tee gee hon mai koey son jai
However many times, you’re never interested
จะให้ทำใจ ยังไง
Ja hai tum jai yung ngai
How do I come to terms with that?
เดินมา แล้วก็เดินจากไป
Dern mah laeo gor dern jahk bpai
You walk up then walk away
แค่อยากมีใคร ที่ใจ
Kae yahk mee krai tee jai
I just want someone whose heart
ไปเที่ยวกันมั้ย
Bpai tiao gun mai
Will go out with me
ถ้าเธอโอ.เค. ฉันก็ดี
Tah tur okay chun gor dee
If you’re okay, I’m fine with it
ถ้าเธอว่าไม่ คงชีช้ำกะหล่ำปลี
Tah tur wah mai kong chee chum galum bplee
If you say no, I’ll be so sad

ท่องไปในยามราตรี
Taung bpai nai yahm rahdtree
Cruising at night
บรรยากาศแสนดี
Bunyahgaht saen dee
The atmosphere is so wonderful
ถ้ามีหน้ามลยิ่งดี
Tah mee nah mon ying dee
It would be even better if I had your sweet face
จะพาไปกินเกี้ยมอี๋
Ja pah bpai gin giam ee
I’d take you to eat noodles

(*,**)

Title: ไปต่อ / Bpai Dtor (Continue On)
Artist: Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2018

สุดสาย
Soot suay
Hey, baby

(*) สุดทางแล้วคงจะไม่มีทางให้เราดำเนินไป
Soot tahng laeo kong ja mai mee tahng hai rao dum nern bpai
It’s the end, there’s no way for us to proceed
ไม่มีแม้คนที่คอยเข้าใจไม่มีใครสนใจ
Mai mee mae kon te ekoy kao jai mai mee krai son jai
There’s not even a single person who understands, no one cares
แต่ถามสักคำ ถ้าใจคุณอยากจะไปต่อ
Dtae tahm suk kum tah jai koon yahk ja bpai dtor
But I’ll ask one thing; if your heart wants to continue on
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to continue on?
(ไปดิ ไปเด้)
(Bpai di bpai day)
(Go, go!)

(**) คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?
คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

ไปต่อ ไปต่อ รถจะสนิท
Bpai dtor bpai dtor rot ja sanit
Keep going, keep going, the car is close
ถ้ายังคิดจะไปต่อ อย่างนั้นอะดิ
Tah yung kit ja bpai dtor yahng nun a di
If you’re still considering continuing on like that
เดินต่อ เดินต่อ อย่าติดกับพาหนะ
Dern dtor dern dtor yah dtit gup pahana
Continue walking, continue walking, don’t get stuck on vehicles
มันก็แค่บนภาระ
Mun gor kae bon pahra
It’s just an oath of responsibility
ไม่มีพันธะเราก็หวิดกันเลยมะ
Mai mee punta rao gor wit gun loey ma
If there’s no commitment, are we really close?
ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสน
Mai mee krai ruk mai mee krai son
Without a lover, no one cares
ก็ยังคงฝัน ยังอยากทุกข์ทน
Gor yung kong fun yung yahk took ton
But you’re still dreaming, you still want to suffer through it
เลยตัดสินใจชวนมึงทุกคน ไปต่อ ไปต่อ
Loey dtut sin jai chuan meung took kon bpai dtor bpai dtor
So I’ve decided to invite you all to continue on, continue on

(*,**)

เป็นทางนี้คงไม่เหมือนที่เราน่ะเคยเดินผ่าน
Bpen tahng nee kong mai meuan tee rao na koey dern pahn
This path isn’t like the ones we’ve ever traveled on before
จุดหมายครั้งนี้คงไม่มีชัยชนะหรือแพ้เหมือนเช่นวันวาน
Joot mai krung nee kong mai mee chai chana reu pae meuan chen wun wahn
This time the destination doesn’t have a finish line or failure like yesterday
ก็ใจมันไป อยากจะไปน่ะคงต้องไปให้สุดทาง
Gor jai mun bpai yahk ja bpai na kong dtuang bpai hai soot tahng
My heart is going, if you want to go, you have to go all the way
แต่กลัวว่าใจ เมียไม่ให้ไป ทำยังไงคงตกราง
Dtae glua wah jai mia mai hai bpai tum yung ngai kong dtok rahng
But I’m scared your wife won’t let your heart go, what to do? I’m gonna go off the rails

(**,*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อไหม
Koon yahk bpai dtor mai
Do you want to keep going?

(*)

คุณอยากไปต่อ
Koon yahk bpai dtor
You want to keep going

Title: เมา..มาย? / Mao Mai (Why Get Drunk?)
Artist: Joey Boy ft. BOTCASH
Album: [Single]
Year: 2016

อาการมันเป็นยังไง คิด ไม่ออกมันไม่สบาย
Ahgahn mun bpen yung ngai kit mai auk mun mai sabai
How are the symptoms? Think, if you don’t let it out, you’ll be sick
รู้ ไม่ดียังทำ ทำไมฮ่ะ (มึงมีอะไรในใจ)
Roo mai dee yung tum tummai ha (meung mee arai nai jai)
You know it’s not good, so why do you still do it? (Is something going on with you?)
แดกเหล้าแดกเบียร์แดกไวน์เมา แล้วมึงอ้วกแตกกระจายนะ
Daek lao daek beer daek wine mao laeo meung uak dtaek grajai na
You drink alcohol, drink beer, drink wine, you get drunk, then you throw it all up
ไอ้ห่ากูกลัวมึงตาย (มันมีคนเมาจนตาย)
Ai hah goo glua meung dtai (mun mee kon mao jon dtai)
You son of a bitch, I’m scared you’ll die (People have drunk themselves to death before)

ในฐานะของเพื่อนอย่าหาว่ากูน่ะเข้ามาเสือก (กูเข้ามาแส่)
Nai tahna kaung peuan yah hah wah goo na kao mah seuak (goo kao mah sae)
I’m being a friend, don’t say I’m sticking my nose in your business (I’m looking for trouble)
ที่จริงเพราะรักอย่าหาว่ากูเป็นไม้กระเดือก (มาเสือกอีกแล้วอ่ะ)
Tee jing pror ruk yah hah wah goo bpen mai gradeuak (mah seuak eek laeo a)
It’s really out of love, don’t say I’m a party-pooper (You’re getting involved again?)
ผิดหวังอะไรอยากให้มึงรู้มีกูอีกคน (แหม งั้นมึงก็ชนเด๊ะ) เอ้าชนก็ชนเด๊ะ
Pit wung arai yahk hai meung roo mee goo eek kon (mae ngun meung gor chon day) ao chon gor chon day
If you’re disappointed about something, I want you to know that you have me (Ohh, then I’ll drink to that) If you want a hit, I’ll give you a hit!

(*) เส้นทางที่ทุกข์ทนอาจต้องมีสักคนเดินเคียงกันไป
Sen tahng tee took ton aht dtaun gmee suk kon dern kiang gun bpai
The path of suffering needs someone to walk with
เพื่อนกันกอดคอไปด้วยกัน จะไปไหนก็ตาม
Peuan gun gaut kor bpai duay gun ja bpai nai gor dtahm
Friends hug each other and go anywhere for each other
เส้นทางที่ทุกข์ทนอาจต้องมีสักคนเดินเคียงกันไป
Sen tahng tee took ton aht dtaun gmee suk kon dern kiang gun bpai
The path of suffering needs someone to walk with
เพื่อนกันกอดคอไปด้วยกัน จะไปไหนก็ตามไม่เกรง
Peuan gun gaut kor bpai duay gun ja bpai nai gor dtahm mai greng
Friends hug each other and go anywhere for each other, unafraid

(**) เมาอ่ะไมอ่ะ เมาอ่ะไมอ่ะ เมาทำไมอ่ะ เมาแล้ว
Mao a mai a mao a mai a mao tummai a mao laeo
Why get drunk? Why get drunk? Why get drunk? You’re already drunk
เมาอ่ะไมอ่ะ เมาๆๆๆๆๆๆ เมาอ่ะไมอ่ะ เมาๆๆๆๆๆๆ
Mao a mai a mao mao mao mao mao mao mao a mai a mao mao mao mao mao mao mao
Why get drunk? Drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk, why get drunk? Drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk
เมาอ่ะไมอ่ะ เมาๆๆๆๆๆๆ เมาอ่ะไมอ่ะ เมาๆๆๆๆๆๆ กูสายแข็งอ่ะ
Mao a mai a mao mao mao mao mao mao mao a mai a mao mao mao mao mao mao mao goo sai kaeng a
Why get drunk? Drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk, why get drunk? Drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk, I’m playing a drinking game

อกหักมันเรื่องขี้หมาแห้ง แฟนทิ้งก็ช่างเรื่องหัวแม่ง
Auk huk mun reuang kee mah haeng faen ting gor chahng rueang hua maeng
If you’re heartbroken, that’s bullshit, if your girlfriend dumped you, fuck her
เศรษฐกิจไม่ดีชนแก้วทั้งปี (แล้วมันจะดียังไง)
Setagit mai dee chon gaeo tung bpee (laeo mun ja dee yung ngai)
The economy’s bad, so you’re clinking glasses all year? (What good is that?)
ตัวมึงตับมึงต้องดูแล มึงอาจไม่แคร์แต่กูแคร์ มันอันตราย
Dtua meung dtup meung dtaung doo lae meung aht mai care dtae goo care mun undtarai
You have to take care of your liver, you might not care, but I do, it’s dangerous
สักวันต้องโดนตีตาย
Suk wun dtaung dohn dtee dtai
One day you’ll hit your limit

ในฐานะของเพื่อนอย่าหาว่ากูน่ะเข้ามาเสือก (มึงชอบมาแส่)
Nai tahna kaung peuan yah hah wah goo na kao mah seuak (Meung chaup mah sae)
I’m being a friend, don’t say I’m sticking my nose in your business (You like troubling me)
ที่จริงเพราะรักอย่าหาว่ากูเป็นไม้กระเดือก (มาเสือกอะไรว่ะ)
Tee jing pror ruk yah hah wah goo bpen mai gradeuak (mah seuak arai wa)
It’s really out of love, don’t say I’m a party-pooper (What are you getting involved for?)
ผิดหวังอะไรอยากให้มึงรู้มีกูอีกคน (เหรอ งั้นมึงก็ชนเด๊ะ) เอ้าชนก็ชนเด๊ะ
Pit wung arai yahk hai meung roo mee goo eek kon (ror ngun meung gor chon day) ao chon gor chon day
If you’re disappointed in something, I want you to know you have me (Oh? In that case, I’ll drink to that) If you want a hit, I’ll give you a hit!

(*,**)

เฮ้ย เฮ้ย กูสายแข็งๆๆๆๆๆๆๆ
Hoey hoey goo sai kaeng kaeng kaeng kaeng kaeng
Hey, hey, I’m playing a drinking game game game game game
เฮ้ย เฮ้ย กูสายแข็งๆๆๆๆๆๆๆ
Hoey hoey goo sai kaeng kaeng kaeng kaeng kaeng
Hey, hey, I’m playing a drinking game game game game game

(*,**)

Title: โต้รุ่ง / Dtoh Roong (Until Morning)
Artist: Boom Boom Cash and Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2013

เห้ย ฟังนะ ถ้าคุณกําลังเหนื่อยเริ่มเฉื่อยชีวิตมันเต­็มไปด้วยเรื่องภาระ
Hoey fung na tah koon gumlung neuay rerm cheuay cheewit mun dtem bpai duay reuang pahra
Hey, listen up, if you’re tired and starting to slow down, your life filled with burdens and responsibilities
ช้าก่อนไฟมันอ่อนฟังก่อนฟังกันดีๆวันนี้มี­สาระ
Chah gaun fai mun aun fung gaun fung gun dee dee wun nee mee sahra
Hold up, the fire is weak, listen up, listen carefully, today there’s a meaning
คิดผิดคิดใหม่ล้มลุกคลุกใหม่ชีวิตต้องเดิน­รึเปล่าล่ะ
Kit pit kit mai lom look klook mai cheewit dtaung dern reu bplao la
If you’re mistaken, think again, if you rise and fall, rise again, must not life move on?
รึเปล่าล่ะ รึเปล่าล่ะ งั้นคืนนี้เรา
Reu bplao la reu bplao la ngun keun nee rao
Huh? Huh? Tonight is ours

(*) โต้รุ่งกันทั้งคืน แดดส่องค่อยเข้านอน
Dtoh roong gun tung keun daet saung koy kao naun
Until morning with us, all night, the sunlight is sleeping
อยู่ด้วยกันยันเช้า เพลงดังต้องเต้นก่อน
Yoo duay gun yun chao pleng dung dtaung dten gaun
Together until morning, the music is loud, you must dance
คั่วกลิ้งกันทั้งคืนดึกดื่นไม่ยอมนอน
Kua gling gun tung keun keuk dteun mai yaum naun
Bouncing and rolling together all night, so late, we refuse to sleep
ดุๆเดือดๆไปด้วยกัน
Doo doo deuat deuat bpai duay gun
Fierce and furious together

(**) โฮยยยย กิ้งก่า กิ้งกือ กิ้งก่า กิ้งกือ
Hoey ging gah ging geu ging gah ging geu
Hey, chameleon, millipede, chameleon, millipede
โฮยยยย กิ้งก่า กิ้งกือ กิ้งก่า กิ้งกือ
Hoey ging gah ging geu ging gah ging geu
Hey, chameleon, millipede, chameleon, millipede
จิ้งจก ตุ๊กแก
Jing jok dtook gae
Lizard, gecko

(***) โต้รุ่ง คัมมอน โต้รุ่ง คัมมอน โต้รุ่ง คัมมอน โต้รุ่ง คัมมอน
Dtoh roong c’mon dtoh roong c’mon dtoh roong c’mon dtoh roong c’mon
Until morning, c’mon, until morning, c’mon, until morning, c’mon, until morning, c’mon
มอน มอน มอน มอน
Maun maun maun maun
C’mon, c’mon, c’mon, c’mon

ไม่ว่าวันเกิด วันโกน หรือวันเผา พี่ไทยอย่างเราก็เมาทุกเทศกาล
Mai wah wun gert wun gohn reu wun paeo pee thai yahng rao gor mao took tayt gahn
Regardless if it’s a birthday, shaving day, or a cremation funeral, Thais like us are drunk at every festival
เต้นตั้งแต่หมาหอน ไก่ขันก็ยังไม่นอน โทรไปขออ้อนวอนหยุดงาน
Dten dtung dtae mah haun gai kun gor yung mai naun toh bpai kor aun waun yoot ngahn
Dancing since the dog howled, the chickens still haven’t slept, call and beg for the day off work
ศุกร์เมา เสาร์ถอน วันอาทิตย์ปาร์ตี้ในชุดนอน จันทร์อังคารพุธลา
Sook mao sao taun wun ahtit barty nai choot naun jun ung kahn poot lah
Friday – drunk, Saturday – guzzling it down, Sunday – pajama party, Monday, Tuesday, Wedensday, say good-bye
ขอเจ้านายเบิกงบประมาณไป สัมมนา สัมมหลาฮาเฮ สํามะเลเทเมา
Kor jao nai berk ngop bpramahn bpai sumomnah sumom lah hah hay summa lay tay mao
I want you to raise your budget, seminar, righteous, hah, hey, inebriated

(*,**,***)

เดินเซฮาเฮสํามะเลเทกันจนถึงเมื่อ ยามเช้า
Dern say hah hey summa lay tay gun jon teung meua yahm chao
Stumbling around, hah, hey, pour some more until morning
มือถือแบตหมดใครตามคงอดทราบเรื่องราว ข่าวคราว
Meu teu baet mot krai dtahm kong ot sahp reuang rao kao krao
Your phone battery is dead, whoever’s following you realizes this news
ขอพักซักวัน ประกอบร่างอีกวัน ตอนนี้ขอ ยาวยาว
Kor puk suk wun bpragaup rahng eek wun dtaun nee kor yao yao
I want to rest for a day, get together for another day, right now I want it to be long
ไม่ทราบ ว่าคุณ ว่าคุณ ว่าคุณ ไปต่อ รึเปล่าเล่า
Mai sahp wah koon wah koon wah koon bpai dtor reu bplao lao
I don’t know if you, if you, if you, can keep going

(*,*)

Title: เมียไม่มี / Mia Mai Mee (I Don’t Have a Wife)
Artist: Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2013

มีเงินทองชื่อเสียงและเกียรติยศ
Mee ngern taung cheu siang lae giat yot
I have money, a prestegious name, and honor
แต่ขาดสาวที่ถูกสเปก ก็เหมือนน้ำตาลที่ขาดมด
Dtae kaht sao tee took speck gor meuan numd tahn tee kaht mot
But without a woman who meets my standards, it’s like sugar without ants
เอาเป็นว่าเธอโดนใจจังจัง
Ao bpen wah tur dohn jai jung jung
I’ve concluded you really strike me
ถ้าไม่รังเกียจก็อยากจะเชิญเธอมาช่วยใช้ตังค์
Tah mai rung giat gor yahk ja chern tur mah chuay chai dtung
So if it’s no bother, I want to invite you the help me spend my money

จะพาเธอไปช็อปปิ้ง
Ja pah tur bpai shopping
I’ll take you shopping
พาเธอไปนั่งรถซิ่ง แล้วให้เธอเรียกว่าป่าป๊า
Pah tur bpai nung rot sing laeo hai tur riak wah bpah bpah
I’ll let you sit in my fast car, and I’ll let you call me papa
ถ้าเรามีลูกด้วยกันเมื่อไหร่
Tah rao mee look duay gun meua rai
If we have a child together
ผมจะไม่ขอมองใคร แล้วเรียกเธอว่าหม่าม๊า
Pom ja mai kor maung krai laeo riak tur wah mama
I won’t ask to look at anyone else, and I’ll call you mama
แต่ว่า รบกวนตอนนี้แค่ขอเบอร์โทร
Dtae wah rop guan dtaun nee kae kor bur toh
But for now, I want to ask you for your number
ไว้ชวนไปดิสโก้สร้างความสัมพันธ์
Wai chuan bpai disco sahng kwahm sumpun
So I can invide you to a disco to work on our relationship
ถ้าเธอรังเกียจก็เอานามบัตรผมไป
Tah tur rung giat gor ahn nahm but pom bai
If you don’t want to, take my business card
ผมชื่อนายรักคุณยิ่งกว่าใคร ก็โทรหาผมแล้วกัน
Pom cheu nai ruk koon ying gwah krai gor toh hah pom laeo gun
My name is Mr. I-Love-You-More-Than-Anyone, so call me

(*) เมียพี่ มีรึเปล่า มีรึเปล่า (ไม่มี)
Mia pee mee reu bplao mee reu bplao (mai mee)
Do you have a wife? Do you? (I don’t)
เมียพี่ มีรึเปล่า มีรึเปล่า (ไม่มี)
Mia pee mee reu bplao mee reu bplao (mai mee)
Do you have a wife? Do you? (I don’t)

(**) เมียมีเมียพี่ต้องมา นี่เมียไม่มีมาก็เพราะว่าเมียไม่มี
Mia mee mia pee dtaung mah nee mia mai mee mah gor pror wah mia mai mee
If I had a wife, she’d have to come along, but my wife didn’t come because I don’t have one
เมียมีเมียพี่ต้องมา นี่เมียไม่มีมาก็เพราะว่าเมียไม่มี
Mia mee mia pee dtaung mah nee mia mai mee mah gor pror wah mia mai mee
If I had a wife, she’d have to come along, but my wife didn’t come because I don’t have one
ก็บอกว่าเมียไม่มี
Gor bauk wah mia mai mee
So I’m telling you I don’t have a wife

(***) You so สเปก man อยากจะ Shake Hand
You so speck man yahk ja shake hand
You’re so my type, man, I want to shake your hand
เธอโดนใจจังจัง man
Tur dohn jai jung jung man
You really strike me, man
Me So สเปกเหรอ อยากจะเช็คเหรอ
Me so spek ror yahk ja check ror
I’m so your type? You want to check?
Make sure เธอยังไม่ได้มีแฟน
Make sure tur yung mai dia mee faen
Make sure you don’t have a girlfriend yet

(***)

ก็น้องลองตรองดูสิครับ แค่ลองสดับฟังดูอย่างตั้งใจ
Gor naung laung dtraung doo si krup kae laung sadup fung doo yahng dtung jai
Try considering it, just try listening intently
ให้น้องตรึกน้องตรองฟังนิด แล้วคิดดูถ้าเมียมีแล้วพี่จะมาทำไม
Hai naung dtreuk naung dtraung fung nit laeo kit doo tah mia mee laeo pee ja mah tummai
I want you to think and listen, think about it, if I had a wife, why would I come?
ก็เพลงมันเต้นกันมั้ยครับ อย่าเพิ่งกลับคืนนี้พี่เปิดใจ
Gor pleng mun dten gun mai krup yah perng glup keun nee pee bpert jai
Will you dance with me? Don’t go home yet, tonight I’m opening my heart
จะเปิดขวดสองขวดสามขวดสี่ขวด
Ja bpert kuat saung kuat sahm kuat see kuat
I’ll open a bottle, two bottles, three bottles, four bottles
Chandon พี่ก็เปิดให้ (เอาไหมเอาไหม)
Chandon pee gor bpert hai (ao mai ao mai)
I’ll open you a Chandon (want it? want it?)
หากไม่มีใครไปส่งนะ ติดรถกับพี่เอาไหมล่ะ
Hahk mai mee krai bpai song na dtit rot gup pee ao mai la
If you don’t have anyone to take you home, will you sit in traffic with me?
รังสิต เพลินจิต หรือพัฒนาการพี่ก็ผ่านทั้งนั้นล่ะ
Rangsit Ploenjit reu Pattanah gahn pee gor pahn tung nun la
Rangsit, Ploenjit, or Pattana, I’ll pass through all of them

(*,**,***,***)

เบอร์อะไร เบอร์อะไร
Bur arai bur arai
What’s your number? What’s your number?
เบอร์อะไร เบอร์อะไร
Bur arai bur arai
What’s your number? What’s your number?
เบอร์อะไร เบอร์อะไร
Bur arai bur arai
What’s your number? What’s your number?
เบอร์อะไร เบอร์อะไร
Bur arai bur arai
What’s your number? What’s your number?

เมียมีเมียพี่ต้องมา (เมียมีเมียพี่ต้องมา )
Mia mee mia pee dtaung mah (mai mee mia pee dtaung mah)
If I had a wife, she’d have had to come (if I had a wife, she’d have had to come)
เมียพี่ มีรึเปล่า มีรึเปล่า (ก็เพราะว่าเมียไม่มี)
Mia pee mee rue bplao mee reu bplao (gor pror wah mia mai mee)
Do you have a wife? Do you? (Because I don’t have one)

(**)

Title: โอมจงเงย / Ohm Jong Ngoey (Oh, Look Up!)
Artist: Stamp ft. Joey Boy and Two Popetorn
Album: [Single]
Year: 2012

สวัสดีครับ เราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
Sawat dee krup rao koey roo juk gun reu plao
Hello, have we ever met before?
ท่าทางคุ้นๆ แค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัด
Tah tahng koon koon kae pom maung koon yung mai koy chut
You look familiar, but what I can see isn’t very clear
เงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จัก
Ngoey nah suk nit hai pom mee sit dai roo juk
Look up a little and let me have a chance to get to know you
อยากมองยิ่งนัก สักวินาทีอยากเห็นหน้า
Yahk maung ying nuk suk winatee yahk hen nah
I really want you to look, for just one second I want to see your face

(*) แต่แล้วเธอก็ไม่มอง แล้วเธอก็ไม่มา
Dtae laeo tur gor mai maung laeo tur gor mai mah
But you don’t look, and you don’t come
ก้มหน้าก้มตาละเลงนิ้วมือลงบนเครื่องนั้น
Gom nah gom dtah la layng niew meu lom bon kreuang nun
You’re engrossed with sliding your fingers over that machine
ยิ้มหัวเราะคนเดียว ไม่เหลียวข้างหน้าข้างหลัง
Yim hua ror kon diao mai liao kahng nah kahng lung
I’m smiling and laughing alone, you don’t look in front or behind you
ต้องจบลงที่ฉัน พนมนิ้วมือท่องคาถา
Dtaung job long tee chun panom niew meu taung kah tah
So finally, I must fold my hands together and chant (+)

(**) โอมจงเงยขึ้นมา เงยขึ้นมา เงยขึ้นมา
Ohm jong ngoey keun mah ngoey keun mah ngoey keun mah
Oh, you must look up, look up, look up
เออเออเอิง เงยขึ้นมามองตาฉันสักหน่อย
Ur ur erng ngoey keun mah maung dtah chun suk noy
Yeah, yeah, look up and look me in the eye for once
โอว เพราะฉันเฝ้าคอย กลัวหลุดลอย พารานอย
Oh pror chun fao koy glua look loy parah noy
Oh, because I’m waiting, afraid of messing up, paranoid
นอย นอย นอย น้อย นอย นอย นอย
Noy noy noy noy noy noy noy
‘Noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid
รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตา ไม่ใช่มองจอ
Ruk ja gert keun mun dtaung maung dtah mai chai maung jor
If our love is going to happen, you have to look me in the eye and not look at your screen

เฮ้ โย่ว งั้นเอาเป็นว่า ถ้าคาถาผมไม่สำมะเหร็ด
Hey yoh ngun ao pen wah tah kah tah pom mai sum ma ret
Hey, yo, it’s concluded that if my spell doesn’t work
สารรูปอย่างผมคงไม่สำเร็จ ไม่สำมะคัญ
Sahn roop yahng pom kong mai sum ret mai summakun
My appearance is unsuccessful and unimportant
สารภาพผมมันแค่ซัมมะวัน ที่คิดว่ารักแท้แค่เริ่มมองตา
Sarapahp pom mun kae summawun tee kit wah ruk tae kae rerm maung dtah
I confess, I’m just someone who thought true love only began with eye contact
มันสำมะคัญ กว่าซั่มมะกัน ซั่มติงอินมายอาย
Mun summakun gwah summagun something in my eye
It’s more important than screwing around, something in my eye
มันน่าค้นหากว่าซัมมะซุงที่ข้างกาย สมการแค่ x y
Mun nah kon hah gwah summasoong tee kahng gai som gahn kae X Y
You should look at me more than the Samsung at your side, the equation is just X Y
แค่สองทีกำลังดีบวกด้วยทีเดลต้าเอ็กซ์ตาย
Kae saung tee gumlung dee buak duay tee delta ex dtai
Just two is positive with a dead delta X
ก็นอกเรื่องไปตั้งไกล ไอ้เรื่องทะเล้น ทะลึ่ง
Gor nauk reuang pai dtung glai ai reuang talen taleung
It’s super off-topic, frivolous problems springing up
อันที่ไม่ถึงจริงๆ ผมขี้อาย แค่คุยกันแบบพี่ชาย
Un tee mai teung jing jing pom kee ai kae kooey gun baep pee chai
It’s really not about that, I’m shy, I’m just speaking like a big brother
น่ารักอย่างคุณใครเป็นแฟนเค้าคงกลุ้มตาย
Nah ruk yahng koon krai pen faen kao kong gloom dtai
With a cutie like you, whoever your boyfriend is must be depressed
ก็จีบกันให้วุ่นวาย ตะลึง ตะลึงตึง ตะลึง ตะลึงตึง เต็มทามลาย
Gor jeep gun hai woon wai dtaleung dtaleung dteung dtaleung dtaleung dteung dtem tahm lai
Flirting with you is a hassle, “dtaleung dtaleung dteung dtaleung dtaleung dteung” is all I hear (#)
อนาคตจะไร้กาย มายืนตรงหน้าไม่งั้นจะเสียดายนะ
Anahkot ja rai gai mah yeun dtrong nah mai ngun ja sia dai na
The future will be shapeless, come and stand and face it, otherwise you’ll regret it

(*,**)

Lookie lookie lookie here! Look up, look around, look at me girl
And start paying some attention to the whole world
Damn…so close, almost got you to listen, then your damn cellphone starts ringing
Look up, look around, look at me girl, and start paying some attention to the whole world
How much time on the phone are you spending?
Think of all the precious moments you’ll be missing
And I’ll be right here waiting…waiting.
But will you ever listen?

โอว เพราะฉันเฝ้าคอย กลัวหลุดลอย พารานอย
Oh pror chun fao koy glua look loy parah noy
Oh, because I’m waiting, afraid of messing up, paranoid
นอย นอย นอย น้อย นอย นอย นอย
Noy noy noy noy noy noy noy
‘Noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid ‘noid
รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตา ไม่ใช่มองจอ
Ruk ja gert keun mun dtaung maung dtah mai chai maung jor
If our love is going to happen, you have to look me in the eye and not look at your screen

 
(+) – The song’s title, “Ohm Jong Ngoey (โอมจงเงย) is supposed to imitate an old Sanskrit chant

(#) – The “Dtaleung dtaleung-dteung” is supposed to be the ringing of the cellphone

Title: ร้ายก็รัก / Rai Gor Ruk (I’m Bad, But I Love You)
Artist: Joey Boy
Album: [Single]
Year: 2006

ทุกๆครั้งที่เปิดดูละคร มีบางตอนที่ฉันเองไม่อาจมี
Took took krung tee pert doo lakorn mee bahng dtaun tee chun eng mai aht mee
Every time I turn on TV dramas, there are some parts I might not have
ในละครมีผู้ชายดี๊ดี คงเป็นใครคนที่เธอนั้นใฝ่ฝัน
Nai lakorn mee poo chai dee dee kong pen krai kon tee tur nun fai fun
In the dramas, there are good guys, they’re probably the guys you dream about

(*) แต่กลับมาสู้ชีวิตจริงไม่มีให้อิงอะไร
Dtae glup mah soo cheewit jing mai mee hai ing arai
But I end up fighting reality with nothing to support me
ใครๆ ก็มองเราไม่ดี
Krai krai gor maung rao mai dee
Everyone looks at us badly

(**) งั้นผู้ชายดีๆ คงมีแต่ในนิยาย
Ngun poo chai dee dee kong mee dtae nai niyai
Good guys probably only exist in fairy tales
งั้นผู้ชายอย่างฉันก็ต้องเจ็บใจไปทุกราย
Ngun poo chai yahng chun gor dtaung jep jai pai took rai
Guys like me must get hurt every time
เพราะผู้ชายดีๆ นั้นมีแค่ในนิยาย
Pror poo chai dee dee nun mee kae nai niyai
Because good guys are only in fairy tales
ฉันก็แค่ผู้ร้ายถึงรักแค่ไหนคงต้องตาย
Chun gor kae poo rai teung ruk kae nai kong dtaung dtai
I’m just a bad guy, however much I love you, I must die
สุดท้ายเค้าได้เธอไปครอง
Soot tai kao dai tur pai kraung
In the end, he’ll get you

ใครว่าชีวิตเหมือนในละคร
Krai wah cheewit meuan nai lakorn
Who says life is like a TV drama?
ชีวิตน่ะมันยิ่งกว่าละครอีก ฟังกันนะ ฟังละวะ
Cheewit na mun ying gwah lakorn eek fung gun na fung la wa
Life is far more than a TV drama, listen to me, listen up

ถึงร้ายก็รักนะ เกเรยังไงก็รักนะ
Teung rai gor ruk na gay ray yung ngai gor ruk na
Though I’m bad, I love you, however unruly I am, I love you
หน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาเขียนบทยังไงกันวะ
Nah dtah pen dtua gum not tewadah kian bot yung ngai gun wa
My face was predetermined, written by the gods
อยากเกิดเป็นตัวพระ แต่เค้าลิขิตให้เป็นตัวร้าย
Yahk gert pen dtua pra dtae kao likit hai pen dtua rai
I wanted to be born as the leading actor but, fate made me a villain
ใครจะรู้ว่าทศกัณฑ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่
Krai ja roo wah toht gun ruk nahng see dah mahk gwah tao rai
Who knows more than Sita’s ten chapters of love? (From the Ramayana stories)
ถึงร้ายก็รักจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตั้น
Teung rai gor ruk jing mai chai saling mai chai sadtun
Though I’m bad, I really love you, it’s not a fling, it’s not a stunt
เหนื่อยใจก็เล่นโผนางเอกร้องโฮสั่งงานศพครั้น
Neuay jai gor len poh nahng ek raung hoh sung ngahn sop krun
I’m exhausted, but I play the role, the leading actress shouting “Ho!” and ordering the funeral
อกหักมาทีไม่มีคนดูเห็นใจ
Ok huk mah tee mai mee kon doo hen jai
I’m broken-hearted with no one to sympathize with me
จะเปิดศึกชิงนางก็คงต้องแพ้เรื่อยไป
Ja pert seuk sing nahng gor kong dtaung pae reuay pai
I’ll wage a war to compete for a woman and have to fail continuously
จะมองทางซ้ายจะมองทางขวากูมันตัวโกงนี่หว่า
Ja maung tahng sai ja maung tahng kwah goo mun dtua gohng nee wah
Looking to the left, looking to the right, I’m a lonely villain
มือถือดอกไม้ไว้หนวดไว้เคราเขาหาว่าโจรป่า
Meu teu dauk mai wai nuat wai sao kao hah wah john pah
Just holding flowers in my hand, since I have a beard, people accuse me of being a thief
โรมรันพันตูความรักของกูชักมัน
Rohm run pun dtoo kwahm ruk kaung goo chuk mun
Battling for my love
ขีดๆเขียนๆกันไปเฮ้ยเด๋วกูเล่นไม่ทัน
Keet keet kian kian gun pai hoey deao len mai tun
Hurriedly scribbling and writing, but I can’t play in time
จะรีบไปไหนสงครามยังไม่จบยังต้องรบอีกครั้ง
Ja reep pai nai song krahm yung mai job yung dtaung rop eek krung
Where are you rushing off to? The war’s not over yet, I still must fight again
มึงคิดว่ามึงรักเธอเท่าไหร่กูมากกว่าพันครั้ง
Meung kit wah meung ruk tur tao rai goo mahk gwah pun krung
How many times have you thought “I love you”? I’ve thought it more than a thousand times
จะยอมตายพลีกายช่วยให้ละครขายดี
Ja yaum dtai plee gai chuay hai lakorn kai dee
You were willing to sacrifice me to help the drama sell well
เกิดชาติหน้าฉันใดขอเป็นพระเอกสักที
Gert chaht nah chun dai kor pen pra ek suk tee
In the next life, can I please be the leading actor

(**)

โลกของฉันมันต่างจากละคร
Lohk kaung chun mun dtahng jahk lakorn
My world is different from a TV drama
มันเป็นตอนที่ฉันเองต้องผิดหวัง
Mun pen dtaun tee chun eng dtaung pit wung
It’s my role to be disappointed
ความเป็นจิงที่ต้องเจออีกครั้ง
Kwahm pen jing tee dtaung jur eek krung
I must face reality again
ความลำพังที่คู่กันกับตัวร้าย
Kwahm pen jing tee koo gun gup dtua rai
Loneliness is paired with the villain

(*,**)

ผู้ร้ายก็ต้องลงไปกอง
Poo rai gor dtaung lon pai gaung
Bad guys get thrown in the pile

Title: ลอยทะเล / Loy Talay (Floating in the Sea)
Artist: Joey Boy
Album: Joey Man
Year: 1996

(**) ที่เธอจะมาทำอย่างนี้ น่า
Tee tur ja mah tum yahng nee nah
You come and act like this
นึกว่าตัวเองดีแค่ไหน
Neuk wah dtua eng dee kae nai
How good do you think you are?
นี่เธอจะมาทำให้ใจนะใจของฉันมันทั้งหวั่นมันทั้งไหว
Nee tur ja mah tum hai jai na jai kaung chun mun tung wun mun tung wai
You come and my my heart, my entire heart pound and shake
ทำและทำ ไม่เคยจำไม่เคยคิด
Tum lae tum mai koey jum mai koey kit
You do it and do it, you never remember, never think
ว่ามันดีที่เธอทำ แต่ใจของฉันมันเริ่มทน
Wah mun dee tee tur tum dtae jai kaung chun mun rerm ton
That it’s good what you’re doing, but my heart is beginning to tolerate it
ต้านทานมานานมันรำคาญ มันไม่ไหว
Dtahn tahn mah nahn mun rumkahn mun mai wai
I’ve resisted for so long, it’s annoying, I can’t do it
นะรถไม่มีนะเงินไม่มีนะเท่าที่มี โจอี้
Na rot mai mee na ngern mai mee na tao tee mee Joey
I don’t have a care, I don’t have money, I just have Joey
ก็แค่ใจให้เธอไป แต่เธอเอาไปทำอะไร
Gor kae jai hai tur pai dtae tur ao pai tum arai
And just a heart to give to you, but you took it, what are you doing?
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร นะทำอะไรจำเอาไว้นะ
Tee nai meua rai yahng rai na tum arai jum ao wai na
Where? When? How? Whatever you do, remember

(*) อยาก จับเอาเธอนั้นไปลอยทะเล
Yahk jup ao tur nun pai loy talay
I want to take you floating in the sea
อยากดัดนิสัยคนใจโลเล
Yahk dut nisai kon jai loh lay
I want to correct your indecisive heart
แต่ทำทุกครั้งดวงใจของฉันก็พลันว้าเหว่
Dtae tum took krung duang jai kaung chun gor plun wah way
But every time you do it, my heart immediately becomes lonely
เห่ จะเอาเธอนั้นไปลอยทะเล
Hey ja ao tur nun pai loy talay
Hey, I’ll take you floating in the sea
ก็กลัวเธอนั้นจะจมทะเล
Gor glua tur nun ja jom talay
But I’m afraid you’ll sink in the sea
ขาดเธอตัวฉันก็คงสิ้นหวัง และคงจบเห่
Kaht tur dtua chun gor kong sin wung lae kon job hey
Without you, I’d be hopeless and doomed!

เก้าล้านความระกำความชอกช้ำที่เธอทำไว้ นั้น
Gao lahn kwahm ragum kwahm chauk chum tee tur tum wai nun
The nine million instances of grief and pain you did to me
เกิดมาชาติไหนขออย่าได้เจอเธออีกแล้ว กัน
Gerd mah chaht nai kor yah dai jur tur eek laeo gun
Whatever life I’m in, I don’t want to see you ever again
ไอ้ฉัน อยากจะโกรธ อยากจะเกลียด
Ai chun yahk ja groht yahk ja gliat
I want to be angry, I want to hate you
อยากจะโกรธ อยากจะเกลียด เธออยู่เหมือนกัน
Yahk ja groht yahk ja gliat tur yoo meuan gun
I want to be angry, want to hate you too
แต่หลับตาลงครั้งใด ใจมันนึกถึงแต่เธอทุกวัน
Dtae lup dtah long krung dai jai mun neuk teung dtae tur took wun
But whenever I close my eyes, my heart thinks only of you every day
ใจมันรำพัน เมื่อนึกถึงเธอ
Jai mun rumpun meua neuk teung tur
My heart laments whenever I think of you
เฝ้ารักนะ ฉันอยากจะเจอกับ
Fao ruk na chun yahk ja jur gup
I’m waiting to love you, I want to see you
จะเจอทุกวี่ทุกวัน ไม่ว่าวันจะโกรธ
Ja jur took wee took wun mai wah wun ja groht
I’ll see you every day, regardless of the day, I’ll be angry
จะเกลียด จะโกรธ จะเกลียด
Ja gliet ja groht ja gliet
I’ll hate you, I’ll be angry at you, I’ll hate you
เธอสักครั้ง ยังไม่เคยเลย ยอมเป็นทาสรัก
Tur suk krung yung mai koey loey yaum pen taht ruk
For once, but I still can’t do it, I’ll agree to being a love slave
ให้เธอก็แล้วกัน เป๊ะพ่อ
Hai tur gor laeo gun pay por
For you, okay? Oh, God

(*,*,*/**)

Title: ฝนมา / Fon Mah (The Rain Comes)
Artist: Joey Boy
Album: [New Single]
Year: 2009

ทำไมเธอนั้นต้องมาเวลาที่ฝนตก
tam-mai ter nan dtong maa way-laa tee fon dtok
Why do you have to come whenever it rains?
เธอรู้ไหมฉันเหงา เธอรู้ไหมฉันเศร้า
ter roo mai chan ngao ter roo mai chan sao
Do you know that I’m lonely? Do you know that I’m sad?
เธอกับเขาจูงมือเดินมาตอนฝนตก
ter gap kao joong meu dern maa dton fon dtok
You and him, walking hand in hand when it rains
เธอรู้ไหมฉันหึง เธอรู้ไหมฉันร้าวราน
ter roo mai chan heung ter roo mai chan raao raan
Do you know that I’m jealous? Do you know I’m suffering?

(*)ก็ฝนนั้นก็ทำให้ ใจฉันอ่อนไหว
gor fon nan gor tam hai jai chan on wai
It’s the rain, it makes my heart weak
และยังตอกย้ำและทำให้มันเปียกปอนหมดหัวใจ
lae yang dtok yam lae tam hai man bpiak bpon mot hua jai
and it’s emphasizing and making my heart feel completely drenched
แค่ฝนอย่างเดียว ก็ทนแทบทนไม่ไหว
kae fon yaang dieow gor ton taep ton mai wai
Just having the rain, I’m almost unable to bare it
เมื่อได้มาเห็นเธอจูงมือเขามองตาใต้ฝน โอ้ะ โอ เจ็บหัวใจ
meua daai maa hen ter joong meu kao mong dtaa dtai fon o oh jep hua jai
When I see you holding his hand and looking into each others eyes under the rain, oyy, my heart hurts
เมื่อฝนมาเธอก็มา เธอก็มา แต่ไม่มาเปล่า
meua fon maa ter gor maa ter gor maa dtae mai maa bplao
When the rain comes, you come, you come but not empty-handed
มากับเขาฉันไม่มีวันที่จะเข้าใจ
maa gap kao chan mai mee wan tee ja kao jai
You come with him, there will never be a day where I will understand
เมื่อฝนมาเธอก็มา เธอก็มา แต่ไม่มาเปล่า
meua fon maa ter gor maa ter gor maa dtae mai maa bplao
When the rain comes, you come, you come but not empty-handed
มากับเขานะทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
maa gap kao na tam hai chan-nan dtong sia jai
You come with him and it makes me sad

เธอกับฉันก็เคยเดินกันวันฝนตก
ter gap chan gor koie dern gan wan fon dtok
You and I once walked together on the days that it rained
ฉันรู้ว่ามันซึ้ง ฉันรู้ว่ามันหวาน
chan roo waa man seung chan roo waa man waan
I know that it has a lot of meaning, I know that its sweet
แต่ตอนนี้มีเพียงตัวฉันและฝนตก
dtae dton nee mee piang dtua chan lae fon dtok
But now there is only me and the falling rain
มันแสนจะเหน็บหนาว มันแสนที่จะร้าวราน
man saen ja nep naao man saen tee ja raao raan
It is extremely cold and extremely suffering

(*)

เดินออกจากบ้านฝนก็เริ่มตั้งเค้า
dern ok jaak baan fon gor rerm dtang kao
When I walk out of the house the rain starts to come
จะทำไงได้เมื่อวันไม่มีเค้า
ja tam ngai daai meua wan mai mee kao
But what can I do when today I don’t have her?
รู้ว่าเศร้าแต่ก็คงไม่บอกเค้า
roo waa sao dtae gor kong mai bok kao
Knowing that it’s sad, but I probably won’t tell her
รักเค้านักแต่ก็…ไม่ดูแลเค้า
rak kao nak dtae gor… mai doo lae kao
I loved her a lot… but I didn’t take care of her
โทษใครแต่ไม่ต้องไปโทษเค้า
toht krai dtae mai dtong bpai toht kao
I can blame everyone, but I can’t blame her
จะหาความเห็นใจจากใครเค้า
ja haa kwaam hen jai jaak krai kao
Who can I find sympathy from,
เมื่อความผิดพลาดทั้งหมด
meua kwaam pit plaat tang mot
when all the wrong doing
ตั้งแต่ต้นจนจบมันเกิดขึ้นมาจากเรา
dtang dtae-dton jon jop man gert keun maa jaak rao
from beginning to end all came from me
คนบางคนมันผิดแล้วยังสำนึก
kon baang kon man pit laew yang sam-neuk
Some people, when they do wrong, are able to realize it
ไม่เหมือนคนบางคนยิ่งผิดยิ่งถลำลึก
mai meuan kon baang kon ying pit ying ta-lam leuk
Not like some people where once they mess up, it keeps getting worse
บางคราวมันก็แค่ความคึก
baang kraao man gor kae kwaam keuk
For some it is just something impulsive
แต่อีกหลายความคะนองที่มองข้ามความรู้สึก
dtae eek laai kwaam ka nong tee mong kaam kwaam roo-seuk
But there are other times that I overlook your feelings
ยิ่งรักก็ยิ่งลึก ลึกเข้าไปจนใจเธอแปรเปลี่ยน จะกลับมา
ying rak gor ying leuk leuk kao bpai jon jai ter bprae bplian ja glap maa
The more you love, the deeper it gets. The deeper it goes into her heart, maybe she’ll come back

(**)เมื่อฝนมาเธอก็มา เธอก็มา แต่ไม่มาเปล่า
meua fon maa ter gor maa ter gor maa dtae mai maa bplao
When the rain comes, you come, you come but not empty-handed
มากับเขาฉันไม่มีวันที่จะเข้าใจ
maa gap kao chan mai mee wan tee ja kao jai
You come with him, there will never be a day where I will understand
เมื่อฝนมาเธอก็มา เธอก็มา แต่ไม่มาเปล่า
meua fon maa ter gor maa ter gor maa dtae mai maa bplao
When the rain comes, you come, you come but not empty-handed
มากับเขานะทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
maa gap kao na tam hai chan-nan dtong sia jai
You come with him and it makes me sad

(**, **)

Title: นางฟ้า / Nang Fah (Angel)
Artist: ETC ft. Joey Boy
Album: Bring It Back
Year: 2008

เห็นหรือเปล่าน่ะ หรือเปล่าน่ะ
hen reu bplao na reu bplao na
Did you see it? Or not?
รู้หรือเปล่าใครเค้ามองอยู่น่ะ
roo reu bplao krai kao mong yoo na
Do you know someone’s looking at you?
มองใบหน้าเธอ มองจ้องเธอ เหมือนโดนสะกด(โอ้ย)
mong bai naa ter mong jong ter meuan dohn sa-got ( oi )
Looking at your face, staring at you like I’m hypnotized (oy)
ฝันหรือเปล่าน่ะ คงไม่น่ะ
fan reu bplao na kong mai na
Is it a dream? Probably not

รู้ว่าคนอื่นเค้าก็มองน่ะ
roo waa kon eun kao gor mong na
I know that somebody else is watching too,
ตัวเธอถูกจับจองไปด้วยสายตา
dtua ter took jap jong bpai duay saai dtaa
You captured our attention

(*)ถ้าเค้ามีเวทมนต์ ทำให้เธอประทับใจ
taa kao mee wet mon tam hai ter bpra-tap jai
If he has spells to make you impressed
ต่างกับฉันมีแค่ใจ คอยให้เธอกรุณา
dtaang gap chan mee kae jai koi hai ter ga-roo-naa
Unlike me who has only a heart for you to pity

(**)จะควงเธอไปที่ใด ใครคงอิจฉา
ja kuang ter bpai tee dai krai kong it-chaa
To walk with you anywhere, everyone would probably be jealous
เธอคือคนที่ใครหลายคนคิดว่านางฟ้า
ter keu kon tee krai laai kon kit waa naang faa
You’re someone who many others consider an angel
โปรดเถอะน่ะ ช่วยมองที่หัวใจ ของฉันได้ไหม
bproht te na chuay mong tee hua jai kong chan daai mai
Please, please take a look at my heart, could you?
ถ้าเธอคือนางฟ้า
taa ter keu naang faa
If you’re an angel

ใครเคยบอกมา ตลอดมา
krai koie bok maa dta-lot maa
Everyone used to tell me, always,
รักเป็นเพียงเรื่องของหัวใจน่ะ
rak bpen piang reuang kong hua jai na
Love is just a matter of the heart,
มีอำนาจใด ทำให้ใจ เธอได้โปรดฟัง
mee am-naat dai tam hai jai ter daai bproht fang
What authority does it have to make your heart listen?
แค่ให้เธอรู้ ให้เธอเห็น
kae hai ter roo hai ter hen
Just to let you know and get you to see
ใจฉันอยากเป็นของของเธอน่ะ
jai chan yaak bpen kong kong ter na
My heart wants to be yours
ขอโอกาสสวรรค์เห็นใจสักครา
kor oh-gaat sa-wan hen jai sak kraa
I ask for a chance for Heaven to sympathize with me for once

(*, **)

อะ อะ อะ โอ้ยๆ สงครามหัวใจ
a a a oh oi-oi song-kraam hua jai
a a a oi-oi, battle of the hearts
จะสู้กับใครเค้าได้หละโว้ย
ja soo gap krai kao dai la woi
How could anyone fight them?
ฐานะมันปานกลางจนเกือบจะล่างเลย โอ้โหย
taa-na man bpaan glaang jon geuap ja laang loie oh hoi
Your situation is mediocre, it’s almost lower than average oh hoi
ไม่มีรถยนต์โดยสาร
mai mee rot-yon doi-saan
I don’t have a car to pick you up
ขาดปัจจัยทั้งหมด ที่มีอย่างเดียว ก็มาตรฐาน
kaat bpat-jai tang mot tee mee yaang dieow gor maat-ra-taan
Lacking in all factors, what’s left is only standard
ในเรื่องความรักของชายไทย
nai reuang kwaam rak kong chaai tai
Matters of love of Thai guys
ไม่มีออพชั่นเป็นทุน นามสกุลก็แพ้ใคร
mai mee op-chan bpen toon naam sa-goon gor pae krai
There’s no option to choose, even your last name loses to someone
แข่งบุญวาสนาก็แข่งไป
kaeng boon waat-sa-naa gor kaeng bpai
Competition of fortune, go ahead
ถ้าแข่งกันรัก เธอ ผมไม่แพ้ชายใด
taa kaeng gan rak ter pom mai pae chaai dai
If it’s a competition of love, you and I will not be defeated
ยังไม่ลองก็แล้วไป…แล้วไป
yang mai long gor laew bpai … laew bpai
Still not trying, let it be… let it be..
ยังอีก…ก็ตามใจ
yang eek … gor dtaam jai
Still more… as you wish

(* , **, **)