Joe Thanarat

All posts tagged Joe Thanarat

Title: เจ้าของหัวใจ / Jao Kaung Hua Jai (The Owner of My Heart)
Artist: Joe Thanarat (โจ้ ธณรัฐ ปิ่นเวหา)
Album: OST เพชรกลางไฟ / Pet Glahng Fai
Year: 2017

อาจไกลจนสุดสายตา เอื้อมคว้าไปคงไม่ถึง ได้เพียงคิดคำนึง ส่งความคิดถึงไป
Aht glai jon soot sai dtah euam kwah bpai kong mai teung dai piang kit kum neung song kwahm kit teung bpai
It might be as far as the eye can see, I can’t reach out for it, I can only think of one thing to send my longing
ทั้งที่รู้กันอยู่ ต่างกันแค่ไหน ก็ไม่คิดมีใคร มีเธอผู้เดียว
Tung tee roo gun yoo dtahng gun kae nai gor mai kit mee krai mee tur poo diao
Even though we know each other and how different we are, I’ve never thought of having anyone else, I have only you

(*) ก็รู้ว่าไม่คู่ควร เอื้อมมือไปบนท้องฟ้า โน้มเธอให้ลงมา เปื้อนดินที่ฉันยืน
Gor roo wah mai koo kuan euam meu bpai bon taung fah nohm tur hai long mah bpeuan din tee chun yeun
I know we’re not a good match, I’m reaching up to the sky and pulling you down to the dirty ground where I stand
บอกใจตัวเองให้หยุด แต่มันก็ฝืน เจ็บแค่ไหนก็จะกล้ำกลืนน้ำตา
Bauk jai dtua eng hai yoot dtae mun gor feun jep kae nai gor ja glum gleun num dtah
I tell my heart to stop, but it resists me, however much it will hurt, I’ll swallow the tears

(**) ก็หัวใจมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอคนเดียว เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของหัวใจ
Gor hua jai mun took sahng keun mah peua tur kon diao piang kae kon diao tao nun tee bpen jao kaung hua jai
My heart was created for you alone, only you are the owner of my heart
จะรักเธอไปอย่างนี้ รักจนวันตาย ต่อให้ฟ้าดินจะสลาย ไม่คลายรักเธอ
Ja ruk tur bpai yahng nee ruk jon wun dtai dtor hai fah din ja salai mai klai ruk tur
I’ll love you like this, I’ll love you until the day I die, even though heaven and earth will crumble, that won’t lessen my love for you

(*,**,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รักนิรันดร์ / Ruk Nirun (Eternal Love)
Artist: Joe Thanarat (โจ้ ธณรัฐ)
Album: OST เจ้าบ้านเจ้าเรือน / Jao Bahn Jao Reuan
Year: 2016

คงเป็นฟ้าให้มาเจอะเธอ คงเป็นฟ้าให้มาผูกพัน
Kong bpen fah hai mah jur tur kong bpen fah hai mah pook pun
It’s probably heaven that made me meet you, it’s probably heaven that made us connect
มันเป็นเหมือนฝัน ที่ฉันได้มาเจอะกับเธอ
Mun bpen meuan fun tee chun dai mah jur gup tur
It’s like a dream that I was able to meet you
ตั้งแต่วันที่เราได้เจอ เธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao dai jur tur bplian bplaeng hai chun kao jai
Since the day we met, you changed me and made me understand
ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอ
Wah ruk tae mun bpen yahng rai duay jai tur
What true love is like with your heart

(*) เพิ่งเข้าใจในคำว่ารัก เมื่อมีเธอเข้ามาในใจ ก็คงไม่รู้จะเป็นยังไง ถ้าฉันไม่ได้พบเธอ
Perng kao jai nai kum wah ruk meua mee tur kao mah nai jai gor kong mai roo ja bpen yung ngai tah chun mai dai pob tur
I just understood love when you came into my heart, I don’t know how things would be if I didn’t meet you

(**) จากคนที่เคยถูกพันธนาการ แต่เธอเข้ามาปลดปล่อยหัวใจ
Jahk kon tee koey took puntanahgahn dtae tur kao mah bplot bploy hua jai
From a man who was confined, you came and released my heart
ให้ฉันค้นพบความหมาย ในคำว่ารักที่แท้จริง
Hai chun kon pob kwahm mai nai kum wah ruk tee tae jing
And made me able to find the meaning of true love
จากคนที่มีแต่วันฝันร้าย แต่เธอเปลี่ยนมันไปทุกสิ่ง
Jahk kon tee mee dtae wun fun rai dtae tur bplain mun bpai took sing
From a person who had only nightmares, you changed everything
เมื่อใจมีเธอแอบอิง จะชาติภพใด ให้รักของเราเป็นนิรันดร์
Meua jai mee tur aep ing ja chaht pop dai hai ruk kaung rao bpen nirun
When my heart has you nestled in it, no matter which lifetime we’re in, let our love be eternal

ต่อให้เราจะดูต่างกัน ต่อให้มันเป็นไปไม่ได้
Dtor hai rao ja doo dtahng gun dtor hai mun bpen bpai mai dai
Even though we seem different, even though it’s not possible
แต่เธอรู้ไหม เมื่อฉันได้มาเจอะกับเธอ
Dtae tur roo mai meua chun dai mah jur gup tur
But do you know? When I met you
ตั้งแต่วันที่เราได้เจอ เธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao dai jur tur bplain bplaeng hai chun kao jai
Since the day we met, you changed me and made me understand
ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอ
Wah ruk tae mun bpen yahng rai duay jai tur
What true love is like with your heart

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: จันทร์ / Jun (Moon)
Artist: Joe Thanarat (โจ้ ธณรัฐ ปิ่นเวหา)
Album: World
Year: 2002

จันทร์คืนแรม วับแวมอยู่บนปลายฟ้า
Jun keun raem wup waem yoo bon bplai fah
The moon wanes, sparkling up in the sky
คงล้าอ่อนแรง ทอแสงแหว่งเว้าครึ่งดวง
Kong lah aun raeng tor saeng waeng wao kreung dao
Tired and weak, exhausted, shining with only half itself
คืนเหงามันเศร้า มันซึมในทรวง
Keun ngao mun sao muns eum nai suang
The lonely night is sad, it seeps into my chest
จันทร์เพียงครึ่งดวง คล้ายจันทร์เจ้ารอใคร
Jun piang kreung duang klai jun jao ror krai
The moon is only half, like the moon is waiting for someone

จันทร์คืนแรม วับแวมมีเพียงครึ่งใบ
Jun keun raem wup waem mee piang kreung bai
The moon wains, shining with only half itself
คงดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวง
Kong dung gup jai chun tee mee piang kreung duang
Like my heart that is only half
คอยรักที่จักเติมเต็มในทรวง
Koy ruk tee juk dterm dtem nai suang
Waiting for the love that will fill my chest
โอ้ใจครึ่งดวง เฝ้ารอมาเนิ่นนาน
Oh jai kreung duang fao ror mah nern nahn
Oh, my half of a heart has waited for so long

(*) จันทร์เอ๋ยจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า
Jun oey jun tee loy den fah
Moon, oh, moon, floating in the sky
จะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหม
Ja mee num dtah lung mah meuan chun bahng mai
Do you have tears flowing like me?
ความรักมันช่างห่างไกลแสนไกล
Kwahm ruk mun chahng hahng glai saen glai
Love is so far away
ไม่รู้วันไหน หัวใจถึงจะเต็มดวง
Mai roo wun nai hua jai teung ja dtem duang
I don’t know when my heart will be complete

(**) คงมีวันที่จันทร์เจ้าจะเต็มใบ
Kong mee wun tee jun jao ja dtem bai
There will be a day that the moon is full
แต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้น
Dtae wah hua jai chun ja mee mai wun nun
But will my heart have that day?
ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
Reu ruk chun ja bpen piang kwahm fun
Or will my love be only a dream
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
Mai mee wun nun wun tee jai dtem duang
And I’ll never have that day, the day my heart is completed?

( *, ** )

ฤารักฉันจะเป็นเพียงความฝัน
Reu ruk chun ja bpen piang kwahm fun
Or will my love be only a dream
ไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
Mai mee wun nun wun tee jai dtem duang
And I’ll never have that day, the day my heart is completed?

Title: ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้ / Mai Yahk Hai Pahn Keun Nee (I Don’t Want Tonight to be Over)
Artist: Joe Thanarat
Album: Night Time
Year: 2003

(*) เหมือนท้องฟ้าเป็นใจให้ฉัน
Meuan taung fah bpen jai hai chun
It’s like heaven is taking pity on me
โปรยหยาดฝนชโลมชีวัน ชุบชีวิตให้มีสีสัน
Bproy yaht fon chalohm chee wun choopcheewit hai mee see sun
The falling rain bathes my existence, restoring it to color
รักที่เหมือนมีเพียงในฝัน คงไม่มีตัวตนอะไร
Ruk tee meuan mee piang nai fun kong mai mee dtua dton arai
The love that seemed like it was only in dreams and didn’t have a physical form
แล้วฝันนั้นที่มัว ก็ใส
Laeo fun nun tee mua gor sai
Now that dim dream is bright

(**) แล้วในคืนนี้ก็มีเพียงเรา ใต้หมู่ดาว
Laeo nai keun nee gor mee piang rao dtai moo dao
And now, tonight, there’s only us under the stars
เธอกอดฉันไว้ หนาวก็พลันอุ่นกาย
Tur gaut chun wai nao gor plun oon gai
You embrace me, it’s cold but my body is warm

(***) ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ขอให้มีเพียงเราได้ไหม
Mai yahk hai pahn keun nee roo mai kor hai mee piang rao dai mai
Do you know that I don’t want this night to be over? Can there just be the two of us?
ฉันและเธอและภาษาใจ ให้นานเท่านานอย่างนี้
Chun lae tur lae pasah jai hai nahn tao nahn yahng nee
You and I and the language of our hearts for as long as possible like this
ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้รู้ไหม ทุกนาทีที่ใจฉันไหว
Mai yahk hai pahn keun nee roo mai took nahtee tee jai chun wai
Do you know that I don’t want this night to be over? Every minute, my heart is shaking
ฉันและเธอทุกลมหายใจ
Chun lae tur took lom hai jai
You and I and every breath
แต่แล้วทำไม ต้องจากฉันไป
Dtae laeo tummai dtaung jahk chun bpai
So why do you have to leave me?

เป็นดังต้นไม้ของเธอ เธอคอยดูแลชิดใกล้
Bpen dung dton mai kaung tur tur koy doo lae chit glai
It’s like your tree that you used to keep a close eye on
จนมีดอกสวยแซมใบ
Jon mee dauk suay saem bai
Until beautiful flowers bloomed
ได้โปรดอย่าปล่อย อย่าทิ้งให้มันร่วงโรย
Dai bproht yah bploy yah ting hai mun ruang roy
Please don’t let go, don’t leave it to whither

(*,**,***)

แล้วทำไม ต้องจากฉันไปนี้
Laeo tummai dtaung jahk chun bpai nee
So why must you leave me?