Jib Piyasida

All posts tagged Jib Piyasida

Title: Change
Artist: Jib Piyasida (จิ๊บ ปิยธิดา)
Album: OST ซ่อนรักกามเทพ / Saun Ruk Gahm Tayp
Year: 2017

ขอบคุณนะที่รัก ขอบคุณนะที่เข้าใจ
Kaup koon na tee ruk kaup koon na tee kao jai
Thank you, darling, thank you for understanding
ขอบคุณนะที่เธอ เปลี่ยนความคิดของฉันใหม่ ไม่รักเธอคนนี้จะรักใคร
Kaup koon na tee tur bplian kwahm kit kaung chun mai mai ruk tur kon nee ja ruk krai
Thank you for changing my thoughts, if I didn’t love you, who would I love?

ขอบคุณนะที่รู้ ว่าตัวฉันเป็นยังไง ขอบคุณนะที่คอย ให้อภัยฉันเรื่อยไป
Kaup koon na tee ruk wah dtua chunbpen yung ngai kaup koon na tee koy hai apai chun reuay bpai
Thank you for knowing how I am, thank you for always forgiving me
ไม่ว่าฉันจะร้าย ไม่ว่าฉันจะแรงมากสักแค่ไหน
Mai wah chun ja rai mai wah chun ja raeng mahk suk kae nai
No matter how bad I am, no matter how harsh I am

(*) เธอเปลี่ยนฉันคนนี้ ด้วยคำว่ารักแท้ เธอมาเฝ้าดูแล ตัวฉันด้วยความจริงใจ
Tur bplian chun kon nee duay kum wah ruk tae tur mah fao doo lae dtua chun duay kwahm jing jai
You changed me with your words of true love, you take care of me with sincerity
เปลี่ยนโลกใบเดิม ที่มองในแง่ร้าย ให้ได้พบสิ่งใหม่ ให้เจอรักใหม่ใหม่
Bplian lohk bai derm tee maung nai ngae rai hai dai pob sing mai hai jur ruk mai mai
You changed the same old world that I looked at pessimistically and made me find something new, made me find a new love
ได้เรียนรู้คำว่ารักยังสวยงาม
Dai rian roo kum wah ruk yung suay ngahm
I learned that love is still beautiful

ขอบคุณนะที่สอน ว่าความรักเป็นยังไง ขอบคุณนะที่ทำ ให้ตัวฉันได้เข้าใจ
Kaup koon na tee saun wah kwahm ruk bpen yung ngai kaup koon na tee tum hai dtua chun dai kao jai
Thank you for teaching me what love is like, thank you for making me able to understand
ถ้าไม่ได้เจอะเธอ ตัวฉันเองก็คงไม่มีวันนี้
Tah mai dai jur tur dtua chun eng gor kong mai mee wun nee
If I didn’t meet you, I wouldn’t be where I am today

(*,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ขอฉันยืนตรงนี้ / Kor Chun Yeun Dtrong Nee (I Want to Stand Right Here)
Artist: Jib Piyatida (จิ๊บ ปิยธิดา)
Album: OST เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah
Year: 2017

แอบมองเห็นเธออยู่อย่างเหงาเหงา เศร้าในจิตใจ ฉันอยากเดินเข้าไป วางมือให้แนบไหล่ ให้เธอรู้ยังมีฉัน
Aep maung hen tur yoo yahng ngao ngao sao nai jit jai chun yahk dern kao bpai wahng meu hai naep lai hai tur roo yung mee chun
I secretly watch you being lonely and sad inside, I want to walk up, put my hand on your shoulder, and let you know that you still have me

อย่าไปรู้สึก อย่าไปนึกถึงเรื่องที่ผ่านมา เธออาจมีน้ำตาแต่เธอไม่ได้ไร้ค่า ยังมีคนที่รักเธอ
Yah bpai roo seuk yah bpai neuk teung reuang tee pahn mah tur aht mee num dtah dtae tur mai dai rai kah yung me ekon tee ruk tur
Don’t feel like that, don’t go thinking about the past, you might be in tears, but you’re not worthless, you still have someone who loves you

(*) อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นไกล
Yoo dtrong nee mai dtaung bpai hah tee eun glai
I’m right here, there’s no need to look any further

(**) ขอฉันยืนตรงนี้ข้างเธอได้ไหม ขอให้ตาคู่นี้มีเธอข้างใน
Kor chun yeun dtrong nee kahng tur dai mai kor hai dtah koo nee mee tur kahng nai
I want to stand right here beside you, I want my sight to have you in it
แค่เธอให้ฉันอยู่ใกล้ลมหายใจ ไม่ว่าไกลเท่าไหร่จะขอเคียงข้างไปกับเธอ
Kae tur hai chun yoo glai lom hai jai mai wah glai tao rai ja kor kiang kahng bpai gup tur
Just let me be near to your breath, no matter how far away you are, I want to be beside you

หากแม้ว่าเธอไม่เคยมีฉันในความผูกพัน ฉันก็ไม่เสียใจ แม้จะไม่รักกัน แค่ใจฉันมันหวังดี
Hahk mae wah tur mai koey mee chun nai kwahm pook pun chun gor mai sia jai mae ja mai ruk gun kae jai chun mun wung dee
Even if you never want a relationship with me, I won’t be upset, even if you won’t love me, my heart just wishes you well

(*,**,**,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ตามรักคืนใจ / Dtahm Ruk Keun Jai (Following Love to Restore My Heart)
Artist: Jib Piyathida (จิ๊บ ปิยธิดา)
Album: OST ตามรักคืนใจ / Dtahm Ruk Keun Jai
Year: 2015

ฉันก็ไม่รู้ ว่ามันหายไปเมื่อไหร่ รักเอยอยู่ไหน โปรดกลับมาที่ตรงนี้
Chun gor mai roo wah mun hai bpai meua rai ruk oey yoo nai bproht glup mah tee dtrong nee
I don’t know when it disappeared, where did my love go? Please come back here
ไม่มีเธอแล้ว ใจของฉันไม่ค่อยดี หัวใจดวงนี้ มันคอยเรียกหาเธอ
Mai mee tur laeo jai kaung chun mai koy dee hua jai duang nee mun koy riak hah tur
Without you, my heart isn’t very well, this heart is crying out for you

สุดขอบฟ้าหรือว่าที่ตรงไหน จะตามไป ให้เจอเธออีกครั้ง
Soot kaup fah reu wah tee dtrong nai ja dtahm bpai hai jur tur eek krung
Are you at the end of the sky, or where? I’ll search to find you again

(*) อยากให้รักคืนมาหา จะตามรักคืนมาสู่หัวใจ
Yahk hai ruk keun mah hah ja dtahm ruk keun mah soo hua jai
I want love to come back to me, I’ll search for love to restore it to my heart
แต่ไม่รู้จะได้เจอเมื่อไร เธอเคยรู้บ้างไหม ไม่มีวันไหนที่คนนี้ จะไม่คิดถึงเธอ
Dtae mai roo ja dai jur meua rai tur koey roo bahng mai mai mee wun nai tee kon nee ja mai kit teung tur
But I don’t know when I’ll find it, did you ever know that there will never be a day I don’t miss you?

ฟ้าที่ตรงนี้ มันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อน ทุกคืนก่อนนอน บอกกับดาวว่าคิดถึง
Fah tee dtrong nee mun mai suay meuan meua gaun took keun gaun naun bauk gup dao wah kit teung
The sky over here ins’t as beautiful as before, every night before I go to bed, I tell the stars that I miss you
ขอเพียงได้พบ ได้บอกรักสักครั้งหนึ่ง ให้ใจได้ซึ้ง กับรักที่หายไป
Kor piang dai pob dai bauk ruk suk krung neung hai jai dai seung gup ruk tee hai bpai
I only ask to see you, to tell you I love you one more time, to let my heart feel the love that disappeared

อยู่ที่ไหนรู้ไหมฉันตามหา โปรดกลับมา มาเจอกันอีกครั้ง
Yoo tee nai roo mai chund tahm hah bproht glup mah mah jur gun eek krung
Wherever you are, do you know I’m searching? Please come back and see me again

(*,*,*)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ไม่บอกก็รู้ว่ารัก / Mai Bauk Gor Roo Wah Ruk (You Haven’t Told Me, but I Know You Love Me)
Artist: Jib Piyasida ft. Ton Tanasit (จิ๊บ ปิยธิดา Feat. ต้น ธนษิต)
Album: OST ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ / Kor Bpen Jao Sao Suk Krung Nai Cheun Jai
Year: 2015

ได้โปรดอย่าปล่อยมือจากฉันไป ไม่ว่าเรื่องใดขอให้อยู่ตรงนี้
Dai bproht yah bploy meu jahk chun bpai mai wah reuang dai kor hai yoo dtrong nee
Please don’t take your hand away from mine, no matter what the problem, I want you to stay right here
มีเธอแล้วมันดูอุ่นใจ ไม่หวั่นไหวเหมือนทุกๆ ที เธอคือความรักดีๆ ที่ฉันไม่เคยพบเจอ
Mee tur laeo mun doo oon jai mai wun wai meuan took took tee tur keu kwahm ruk dee dee tee chun mai koey pob jur
Having you seems warm, I’m not shaken like every other time, you’re the good love that I’ve never found

จะจับมือเธออย่างนี้เรื่อยไป ขอแค่มั่นใจฉันมีเธอเสมอ
Ja jup meu tur yahng nee reuay bpai kor kae mun jai chun mee tur samur
I’ll hold your hand like this continuously, I just ask to be certain that I always have you
กี่ขวากหนามก็จะฝ่าไป หนักแค่ไหนที่เราต้องเจอ อยากบอกว่าฉันรักเธอ รักเธอหมดหัวใจ
Gee kwahk nahm gor ja fah bpai nuk kae nai tee rao dtaung jur yahk bauk wah chun ruk tur ruk tur mot hua jai
However many thorns there are, we’ll ford through, whatever stresses we’ll have to face, I want to tell you that I love you, I love you with all my heart

(*) ไม่บอกสักคำก็รู้ ว่าเธอรักเท่าไหร่ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy

สิ่งหนึ่งที่ใจเรามีให้กัน ก็คือความผูกพันมากยิ่งกว่าสิ่งใด
Sing neung tee jai rao mee hai gun gor keu kwahm pook pun mahk ying gwah sing dai
The one thing that our hearts have for each other is a connection that’s greater than anything
หากวันไหนเราต้องจากกัน ความรักนั้นจะไม่จางไป ยังคงมีรักในใจเก็บไว้ไปนานเท่านาน
Hahk wun nai rao dtaung jahk gun kwahm ruk nun ja mai jahng bpai yung kong mee ruk nai jai gep wai bpai nahn tao nahn
If any day we must separate, our love won’t fade, we’ll still keep our love in our hearts for as long as possible

(*)

เธอคือพลังให้ฉันนั้นก้าวไป ท่ามกลางพายุโหมใส่ รักเธอไปจนตาย
Tur keu palung hai chun nun gao bpai tahm glahng pahyoo hohm sai ruk tur bpai jon dtai
You’re the strength that makes me move forward, in the middle of the storm, I’ll love you until I die

ไม่บอกสักคำก็เข้าใจ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy
อยากบอกว่าฉันรักเธอ ไม่ขอรักใครผู้ใด อยากบอกว่าฉันรักเธอ และรักทุกลมหายใจ
Yahk bauk wah chun ruk tur mai kor ruk krai poo dai yahk bauk wah chun ruk tur lae ruk took lom hai jai
I want to tell you that I love you, I don’t want to love anyone else, I want to tell you that I love you, and I love you with every breath I take

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Lyrics: Narongvit Taychatanawit
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท Melody/Arrangement: Paramet Mueansanit

Change
ขอฉันยืนตรงนี้ / Kor Chun Yeun Dtrong Nee (I Want to Stand Right Here)
ไม่บอกก็รู้ว่ารัก / Mai Bauk Gor Roo Wah Ruk (You Haven’t Told Me, but I Know You Love Me)
ตามรักคืนใจ / Dtahm Ruk Keun Jai (Following Love to Restore My Heart)

   
All songs tagged Jip Piyasida