James Jirayu

All posts tagged James Jirayu

Title: ทุกอณูหัวใจ / Took Anoo Hua Jai (Every Molecule of My Heart)
Artist: James Jirayu (เจมส์ จิรายุ)
Album: OST ปดิวรัดา / Padiwaratda
Year: 2015

แอบรักเธอโดยไม่รู้ตัว มันค่อยๆซึมลึกอยู่ในใจทุกคืนวัน
Aep ruk tur doy mai roo dtua mun koy koy seum leuk yoo nai jai took keun wun
I obliviously fell in love with you, it gradually penetrated into my heart every day and night
มารู้อีกทีก็มีแต่เธอให้รักกัน เธอกุมใจฉันตั้งแต่เมื่อไร
Mah roo eek tee gor mee dtae tur hai ruk gun tur goom jai chun dtung dtae meua rai
I came to know again that I had only you to give my love to, when did you grab my heart?

(*) ไม่เคยมีผู้ใด ครอบครองฉันทั้งใจ ทุกๆซอกมุมมีแต่เธอมองไม่เห็นใคร
Mai koey mee poo dai kraup kraung chun tung jai took took sauk moom mee dtae tur maung mai hen krai
I’ve never had anyone possess my entire heart before, every nook and cranny has only you, I can’t see anyone else
ภาพเธอล่องลอยดั่งฝันรัญจวนใจ มีเธอคนเดียวทุกอณูของหัวใจ
Pahp tur laung loy dung fun run juan jai mee tur kon diao took anoo kaung hua jai
Your image floats like a dream I yearn for in my heart, I have only you in every molecule of my heart

(**) แว่วเสียงเพลงก็คิดถึงเธอ เพียงได้กลิ่นหอมของกลีบดอกไม้ก็หวามใจ
Waew siang pleng gor kit teung tur piang dai glin haum kor gleep dauk mai gor wahm jai
I hear the faint sound of music and think of you, just smelling the scent of your petals thrills me
ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรในหัวใจ เป็นเหมือนกันไหมใคร่อยากจะรู้
Mai roo wah tur roo seuk yahng rai nai hua jai bpen meuan gun mai krai yahk ja roo
I don’t know how you feel in your heart, do you feel the same as me? I really want to know

(*,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: หนึ่งเดียวคือเธอ / Neung Diao Keu Tur (You’re the One)
Artist: James Jirayu
Album: OST หนึ่งในทรวง / Neung Nai Suang
Year: 2015

หนึ่งเดียวในใจคือเธอเท่านั้น ไม่เคยแปรผันคิดไปผูกพันผู้ใด
Neung diao nai jai keu tur tao nun mai koey bprae pun kit bpai pook pun poo dai
You’re the only one in my heart, I’ll never change and think about getting involved with anyone else
เมื่อได้รักแล้วก็คงไม่แคล้วมอบใจ จนชีวาวายไม่คลายจากเธอ
Meua dai ruk laeo gor kong mai klaeo maup jai jon chee wah wai mai klai jahk tur
When I’ve already fallen in love with you, I can’t escape entrusting you my heart, until the end of my life, I won’t leave you

หนึ่งเดียวในใจคือเธอเสมอ จะผิดจะเผลอไปก็โปรดจงเห็นใจ
Neung diao nai jai keu tur samur ja pit ja plur bpai gor bproht jong hen jai
You will always be the one in my heart, if I make a mistake or mess up, please have sympathy
หากเธอไม่รักกันใจก็คงมลาย จะเป็นจะตายถ้าต้องขาดเธอ
Hahk tur mai ruk gun jai gor kong malai ja bpen ja dtai tah dtaung kaht tur
If you don’t love me, my heart will be destroyed, would I live or die if I must be without you?

(*) ทุกนาทีฉันมีแต่เธอ (เธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่า เธอรักฉันบ้างหรือเปล่า) อยากให้เธอเอ่ยวาจา สักคำ
Took nahtee chun mee dtae tur (tur kit meuan chun reu bplao tur ruk chun bahng reu bplao) yahk hai tur oey wah jah suk kum
At every moment, I have only you (Do you feel the same as me? Do you love me?) I want you to say those words
ก็มันถลำ ไปทั้งตัวและหัวใจ ไม่รักเธอคงขาดใจ เพราะหัวใจมีแต่เธอ
Gor mun talum bpai tung dtua lae hua jai mai ruk tur kong kaht jai pror hua jai mee dtae tur
I’ve fallen for you with both my body and my heart, if I couldn’t love you, I’d die because my heart has only you

(**) หนึ่งเดียวในใจฉันตลอดไป ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ
Neung diao nai jai chun dtalaut bpai mai mee wun nai tee chun mai kit teung tur
The one in my heart forever, there’s never a day I don’t think about you
หนึ่งเดียวที่ฉันหลงตั้งแต่ครั้งแรกเจอ หนึ่งเดียวคือเธอรักไม่เปลี่ยนใจ
Neung diao tee chun long dtung dtae krung raek jur neung diao keu tur ruk mai bplian jai
The one whom I’ve been infatuated with since the first time we met, you’re the one and my love won’t change

(*,**)

Title: จูบ / Joop (Kiss)
Artist: James Jirayu and Yaya Urassaya (เจมส์ จิรายุ & ญาญ่า อุรัสยา)
Album: OST หนึ่งในทรวง / Neung Nai Suang
Year: 2015

ตื่นจากฝัน ภาพนั้นก็ไม่ต่างจากเมื่อคืน จะทำอย่างไรก็ไม่ลืม
Dteun jahk fun pahp nun gor mai dtahng jahk meua keun ja tum yahng rai gor mai leum
Waking from my dream, that image is no different from last night, whatever I do, I don’t forget
ภาพนั้นยังติดตาไม่ลบเลือนไป
Pahp nun yung dtit dtah mai lop leuan bpai
That vision is still stuck in my eyes, not fading away

(*) ยังจดจำในรอยจูบนั้น แม้ว่ามันจะเร็วดั่งความฝัน ฉันก็ไม่ลืม
Yung jot jum nai roy joop nun mae wah mun ja rew dung kwahm fun chun gor mai leum
I still remember that kiss, though it was as fast as a dream, I haven’t forgotten

(**) คิดถึงรอยจูบ จูบ ไม่รู้เธอจะเป็นแบบฉันไหมบอกที
Kit teung roy joop joop mai roo tur ja bpen baep chun mai bauk tee
I’m thinking about that kiss, kiss, I don’t know if you’re the same as me? Tell me
หรือฉันมีใจให้เธอเข้าแล้ว
Reu chun mee jai hai tur kao laeo
Do I have feelings for you already?
คิดถึงรอยจูบ จูบ อยากรู้ว่ารอยจูบนั้นหมายความว่าไง
Kit teung roy joop joop yahk roo wah roy joop nun mai kwahm wah ngai
I’m thinking about that kiss, that kiss, I want to know what meaning that kiss had
เรื่องจริงหรือเพียงฝันไป
Reuang jing reu piang fun bpai
Was it real or just a dream?

แค่จูบเดียว ทำให้หัวใจมันสั่นสะเทือน หนาวๆ ร้อนๆ ไปทั้งเดือน
Kae joop diao tum hai hua jai mun sun sateuan nao nao raun raun bpai tung deuan
Just one kiss made my heart pound, made it cold, and made it hot all month
นี่ฉันเป็นอะไรไม่เข้าใจเลย
Nee chun bpen arai mai kao jai loey
What’s wrong with me? I don’t understand

(*,**,**)