Hon

All posts tagged Hon

Title: ล่วงเวลา / Luang Welah (Overtime)
Artist: Hon (ฮอน)
Album: [Single]
Year: 2016

แม้ว่ารักของเราจบไป แม้ว่าเหลือแค่ในความฝัน
Mae wah ruk kaung rao job bpai mae wah leua kae nai kwahm fun
Even though our love ended, even though all that’s left is dreams
แม้ว่าเรื่องดีดี จะสุดที่เมื่อวาน แต่รักยังทำงานล่วงเวลา
Mae wah reuang dee dee ja soot tee meua wahn dtae ruk yung tum ngahn luang welah
Even though the good times are now yesterday, but love is still working overtime

รู้มั้ยโลกไม่เคยเปลี่ยนไป รู้มั้ยฉันยังนอนมองฟ้า
Roo mai lohk mai koey bplain bpai roo mai chun yung naun maung fah
Do you know that this world never changes? Do you know that I’m still sleeping looking at the sky?
ใช้ชีวิตเดิมเดิม ที่เพิ่มคือรู้ว่า จะไม่มีใครมาแทนที่เธอ
Chai cheewit derm derm tee perm keu roo wah ja mai mee krai mah taen tee tur
I live my life the same way, the only difference is that now I know no one will replace you

(*) บอกรักเธอไกลไกล บอกกับเธอในใจ บอกให้เธอฟังทุกวัน
Bauk ruk tur glai glai bauk gup tur nai jai bauk hai tur fung took wun
I’m telling you I love you from afar, I’m telling you in my heart, I’m telling you every day
เหมือนความเคยชิน ถึงแม้ว่าเธอ ไม่เคยได้ยินคำนั้น
Meuan kwahm koey chin teung mae wah tur mai koey dai yin kum nun
It’s like a habit, even though you never hear those words
ห่วงทุกความเป็นไป ต่อให้เธอมีใคร ที่เป็นคนข้างข้างกัน
Huang took kwahm bpen bpai dtor hai tur mee krai tee bpen kon kahng kahng gun
I worry about every possibility even though you have somone else at your side
รักยังคงลอยไปหา แม้ไม่เคยลอยกลับมา…ก็ตาม
Ruk yung kong loy bpai hah mae mai koey loy glup mah gor dtahm
My love is still float after you, even if it never floats back, that’s fine

รู้ว่าคิดถึงเธอบ่อยไป รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ฉัน
Roo wah kit teung tur boy bpai roo wah mai chai nah tee chun
I know I think of you often, I know it’s not my duty
แม้ว่ารักของเธอ จะหยุดที่เลิกกัน แต่รักของฉันยังเดินต่อไป
Mae wah ruk kaung tur ja yoot tee lerk gun dtae ruk kaung chun yung derm dtor bpai
Even though your love stopped at us breaking up, my love is still moving forward

(*,*)

แม้วันที่โลกสลาย ภาพเธอในใจก็ยัง…งดงาม
Mae wun tee lohk salai pahp tur nai jai gor yung ngot ngahm
Even if it was the end of the world, your image in my heart would still be beautiful
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง รัก รักเธอ รักเธอ
Kit teung kit teung kit teung kit teung kit teung kit teung ruk ruk tur ruk tur
I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, love, I love you, I love you

   
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง : Monkey Man

   
Not a bad new single for anyone who has ever felt like their feelings just haven’t faded away, no matter how long it’s been. The lyrics are cute enough~ Let’s see what direction a music video takes it.

Title: พยายามไม่คิด / Payayahm Mai Kit (Trying Not to Think)
Artist: Hon (ฮอน)
Album: [Single]
Year: 2015

พยายามไม่นึกไม่นึกไม่นึก พยายามไม่รื้อฟื้น แต่สุดท้ายพ้นมาอีกคืน
Payayahm mai neuk mai neuk mai neuk payayahm mai reu feun dtae soot tai pon mah eek keun
I try not to think, not to think, not to think, I try not to dig it back up, but in the end, I spend another night

หายใจลำบาก ตั้งแต่เธอมาลาจาก เจ็บปวดอยู่เสมอที่ต้องร้องไห้ซ้ำซาก
Hai jai lumbahk dtung dtae tur mah lah jahk jep bpuat yoo samur tee dtaung raung hai sum sahk
Breathing is difficult since you left, it always hurts that I must cry again and again
เพราะคิดถึงเธอ คิดถึงเธอเหลือเกิน
Pror kit teung tur kit teung tur leua gern
Because I miss you, I miss you so much

เหมือนลมหายใจจะขาดไปเมื่อไม่มีเธอร่วมเดิ­น มันยังคงวังเวงยังเคว้งและยังคงเผชิญกับคว­ามทรงจำของวันวาน
Meuan lom hai jai ja kaht bpai meua mai mee tur ruam dern mun yung kong wung wayng yung kwayng lae yung kong pachern gup kwahm song jum kaung wun wahn
It’s like my breath will die when I don’t have you with me, I’m still lonely, still drifting, and still confronting the memories of yesterday

(*) พยายามไม่คิดไม่คิดไม่คิด พยายามสักเท่าไร แล้วทำไมเธอยังคงค้างคาให้คำนึง
Payayahm mai kit mai kit mai kit payayahm suk tao rai laeo tummai tur yung kong kahng kah hai kum neung
I try not to think, not to think, not to think, but however much I try, why do you still remain, making me think of you?
พยายามไม่นึกไม่นึกไม่นึก พยายามไม่รื้อฟื้นแต่สุดท้ายพ้นมาอีกคืน ก็ยังรับรู้ความขมขื่นดังเดิม
Payayahm mai neuk mai neuk mai neuk payayahm mai reu feun dtae soot tai pon mah eek keun gor yung rup roo kwahm kom keun dung derm
I try not to think, not to think, not to think, I try not to dig it back up, but in the end, I spend another night and am still aware of the bitterness as before

ไม่มีอารมณ์ตื่นนอนตอนเช้า ไม่มีอารมณ์เคลื่อนไหว
Mai mee ahrom dteun naun dtaun chao mai mee ahrom kleuan wai
I don’t feel like waking up in the morning, I don’t feel like moving
ภาพเธอยังคงอยู่ในส่วนลึกของใจ ไม่ว่านานเท่าไรก็ยังไม่ลืม
Pahp tur yung kong yoo nai suan leuk kaung jai mai wah nahn tao rai gor yung mai leum
Your image is still deep in my heart, no matter how long it’s been, I still haven’t forgotten

(*)

พยายามไม่คิดไม่คิดไม่คิด พยายามสักเท่าไร แล้วทำไมเธอยังคงค้างคา
Payayahm mai kit mai kit mai kit payayahm suk tao rai laeo tummai tur yung kong kahng kah
I try not to think, not to think, not to think, but however much I try, why do you still remain?
พยายามไม่นึกไม่นึกไม่นึก พยายามไม่รื้อฟื้น แต่สุดท้ายพ้นมาอีกคืน
Payayahm mai neuk mai neuk mai neuk payayahm mai reu feun dtae soot tai pon mah eek keun
I try not to think, not to think, not to think, I try not to dig it back up, but in the end, I spend another night
ก็ยังรับรู้ความขมขื่นอย่างนี้
Gor yung rup roo kwahm kon keun yahng nee
And still am aware of the bitterness like this
แต่สุดท้ายพ้นมากี่คืน ก็ยังรับรู้ความขมขื่นดังเดิม
Dtae soot tai pon mah gee keun gor yung rup roo kwahm kom keun dung derm
But in the end, I spend many nights, but still am aware of the bitterness as before