Happy Wedding Day

All posts tagged Happy Wedding Day

Title: Happy Wedding Day
Artist: Illslick ft. KK
Album: [Single]
Year: 2013

Happy wedding day, that’s all I have to say

คิดถึงเธอเสมอ แม้เธอจะเป็นของใครอื่น
Kit teung tur samur mae tur ja bpen kaung krai eun
I always think of you, even though you belong to someone else
ฉันยังนอนหลับฝันในจินตนาการ ไม่ยอมฝืน
Chun yung naun lup fun nai jindtanahgahn mai yaum feun
I’m still sleeping in my imagination, I refuse to suppress it
ก็แค่มาอวยพรแสดงความยินดีเหมือนคนอื่นๆ
Gor kae mah uay pon sadaeng kwahm yin dee meuan kon eun eun
I just came to give you my blessing like everyone else
ยิ้มให้เธอกับเขาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทนฝืน
Yim hai tur gup kao duay kwahm dtem jai mai chai ton feun
I smile at you and him willingly, it’s not forced

เธอไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทำให้เธอลำบาก
Tur mai dtaung gungwon wah chun ja tum hai tur lumbahk
You don’t have to worry that I’ll bother you
วันนี้มากับเจฟถ้ายังไม่เมาก็ไม่กลับบ้าน
Wun nee mah gup jeff tah yung mai mao gor mai glup bahn
Today I came with Jeff, if we’re not drunk, we won’t go home
กินเหล้าเมาเสร็จแล้วก็ได้เวลา พูดคำล่ำลา
Gin lao mao set laeo gor dai welah poot kum lum lah
When we’ve drank alcohol and finished getting drunk, it’s time to say good-bye
เธอหน่ะเปลืองเวลาให้คนอย่างฉันมามากพอแล้ว
Tur na bpleuang welah hai kon yahng chun mah mahk por laeo
You’ve wasted more than enough time with a guy like me

(*) มีความสุขกับเค้ายินดีที่เธอรักกัน
Mee kwahm sook gup kao ying dee tee tur ruk gun
Be happy with him, I’m happy you love each other
คนห่วยๆ อย่างฉันมันก็คงทำได้เท่านี้
Kon huay huay yahng chun mun gor kong tum dai tao nee
This is all a horrible person like me can do
สุขสันต์วันแต่งงาน จงเป็นของเค้านะคนดี
Sook sun wun dtaeng ngahn jong bpen kaung kao na kon dee
Happy wedding day, you must be his now, sweetie
นับตั้งแต่วันนี้เธอคงมีชีวิตใหม่
Nup dtung dtae wun nee tur kong mee cheewit mai
From now on, you’ll have a new life

(**) Happy wedding day, that’s all I have to say สุขสันต์วันแต่งงานขอให้รักกันนานๆ
Happy wedding day, that’s all I have to say, sook sun wun dtaeng ngahn kor hai ruk gun nahn nahn
Happy wedding day, that’s all I have to say, happy wedding day, I hope your love is long-lasting

คำเดียวที่พูดได้คือขอให้เธอนั้นโชคดี
Kum diao tee poot dai keu kor hai tur nun chohk dee
The only thing I can tell you is that I wish you good luck
ที่เคยสัญญากันเอาไว้ ผมทำไม่ได้ ผมขอโทษที
Tee koey sunyah gun ao wai pom tum mai dai pom kor toht tee
I couldn’t do what I once promised, I’m sorry
ที่เธอเคยพูดเอาไว้ว่าเธอจะเป็นเจ้าสาว
Tee tur koey poot ao wai wah tur ja bpen jao sao
You used to say that you’d be my bride
แต่มันน่าเศร้าที่สุกเพราะผมไม่ใช่เจ้าบ่าว
Dtae mun nah sao tee sook pror pom mai chai jao bao
But it’s sad you’re happy because I’m not your groom
ร้องไห้จนตาแดง man I need an eye drop
Raung hai jon dtah daeng man I need an eye drop
Crying until my eyes are red, man, I need an eye drop
ทำได้แค่ส่งหัวใจเหมือนผมเป็นแชมป์ในผับ
Tum dai kae song hua jai meuan pom bpen champ nai pub
I can only send you my heart like a champ in a pub
ถ้าใครเค้าถามทำไม ก็บอกเค้าไปว่า วายนะ ตอนนี้ผมแทบจะบ้าต้องพึ่งสุราอีกหลายชาติ
Tah krai kao tahm tummai gor bauk kao bpai wah wai na dtaun nee pom taep ja bah dtaung peung soorah eek lai chaht
If anyone asks why, tell them it’s over, now I’m nearly crazy, I must depend on liquor for many lives to come
ผมบอกไปเถิดทั้งคู่ได้โปรดไปสู่ประตูสวรรค์
Pom bauk bpai turt tung koo dai bproht bpai soo bpradtoo sawun
I’m telling you both, please go towards heaven’s door
เคยรักกันมากเท่าไร่ แต่ผลสุดท้ายเธอไปคู่กับมัน
Koey ruk gun mahk tao rai dtae pon soot tai tur bpai koo gup mun
However much I once loved you, the end result is you belong with him
และขอให้เธอนั้นเลิดเจ้าชู้และปรับปรุงทำตัวใหม่
Lae kor hai tur nun lert jao choo lae bprup bproong tum dtua mai
And I hope you’ll quit flirting and change your lives for the better
good luck baby girl love now have fun กับผัวใหม่
Good luck baby girl now have fun gup pua mai
Good luck, baby girl, now have fun with your new husband

(*,**)
Happy wedding day, that’s all I have to say
Happy wedding day, that’s all I have to say