Google Drive

All posts tagged Google Drive

Title: Google Drive
Artist: Ninja and P1rock
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ฉันขอตัวเองให้พอเถอะ… พอก่อน บอกเถอะบอกตัวเองว่าต้องพอก่อน อย่าได้ใจอ่อน
Chun kor dtua eng hai por tur por gaun bauk tur bauk dtua eng wah dtaung por gaun yah dai jai aun
I’m begging myself that enough is enough, I’m telling myself that I’ve had enough, don’t be weak-hearted
ฉันขอเถอะ พอก่อน… เธอยังคอยมาย้ำว่าฉันเป็น Google drive ตลอด ขอฝากไฟล์ไว้ก่อนนะ
Chun kor tur por gaun tur yun gkoy mah yum wah chun bpen google drive dtalaut kor fahk file wai gaun na
I’m begging, I’ve had enough, you still always repeat that I’m your Google Drive, wanting to upload some files

Hey girl… หยุดทำแบบนี้สักทีนะ you stop
Hey girl yoot tum baep nee suk tee na you stop
Hey, girl, stop acting like this, stop it
เวลาเธอมีปัญหาเธอมาระบาย Ha oh god !
Welah tur mee bpunhah tur mah rabai hah oh god
When you have problems, you come to express them, hah, oh, God
อย่าทำเหมือนฉันเป็นของตาย เธอมาฝากไว้แล้วก็ไป
Yah tum meuan chun bpen kaung dtai tur mah fahk wai laeo gor b pai
Don’t act like I’m a sure-thing, that you can come and deposit, then leave
ที่บอกว่ารักแล้วยังไง แล้ววันนี้เธอไปกับใคร ?
Tee bauk wahr uk laeo yung ngai laeo wun nee tur bpai gup krai
You told me you loved me, then what? Now today who are you with?
แค่คนๆนึงที่โดนเธอเท
Kae kon kon neung tee dohn tur tay
I’m just a person who was dumped by you
ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะ say
Mai yahk ja poot mai yahk ja say
I don’t want to speak, I don’t want to say anything
อยากให้เธอรู้ว่าไม่โอเค
Yahk hai tur roo wah mai okay
I want you to know that I’m not okay
G O O G L E D R I V E
G O O G L E D R I V E
เธอบอกว่าเธอน่ะแคร์ฉัน แต่ความเป็นจริงไม่มีสักนิดเป็นแค่น้ำลายเท่านั้น
Tur bauk wah tur na care chun dtae kwahm bpen jing mai mee suk nit bpen kae num lai tao nun
You told me that you cared about me, but in reality, you didn’t at all, it was just your saliva
ไม่ว่าจะทุกข์ หรือจะสุข ที่ผ่านมาเธอก็ยังมีฉัน วันนี้คือวันสุดท้าย I say goodbye ไปเลยไปอยู่ตรงนั้น
Mai wah ja took reu ja sook tee pahn mah tur gor yung mee chun wun nee keu wun soot tai I say goodbye bpai loey bpai yoo dtrong nun
Through the good and the bad, you still had me, today is the last day, I say good-bye, go, go over there
อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครฝากความรู้สึกเหมือนกับฝากไฟล์เธออยากระบายอันนี้ผมเข้าใจ
Yah tum baep nee mai wah gup krai fahk kwahm roo seuk meuan gup fahk file tur yahk rabai un nee pom kao jai
Don’t act like this no matter who you’re with, depositing your feelings like you’re uploading files, you want to express this, I understand
แต่คนที่เขารับฟังเธอรู้บ้างไหมว่าเขารู้สึกอย่างไร ? เพราะเธอ แค่ มา ฝาก ให้ ความ หวัง แล้ว ก็ ไป
Dtae kon tee kao rup fung tur roo bahng mai wah kao roo seuk yahng rai pror tur kae mah fahk hai kwahm wung laeo gor bpai
But do you know how the person who is willing to listen to you feels? Because you just come and give him hope, then leave

(*)

ผมน่ะรู้แล้ว ผมเป็นตัวอะไร
Pom na roo laeo pom bepn dtua arai
I now know what I am
เป็น Google drive ที่แม่งไม่ใครสนใจ
Bpen google drive tee maeng mai krai son jai
I’m a Google drive that no f*ck*ng person is interested in
ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง บอกอีกที บอกอีกที บอกอีกทีให้ผมเข้าใจ
Mai roo wah ja poot yung ngai bauk eek tee bauk eek tee bauk eek tee hai pom kao jai
I don’t know how to say it, tell me again, tell me again, tell me again, make me understand
มองผมเป็นไฟล์ละก็เทโยน
Maung pom bpen file la gor tay yohn
You see me as being a file and trash me
คุยไปคุยมาละก็ Say no!
Kooey bpai kooey mah la gor say no
You talk and chat, but say no
ผมน่ะรู้ตัวว่ามัน Loso
Pom na roo dtua wah mun loso
I know that I’m low society
มีแค่ไรม์แล้วก็ Flip แล้วก็ Flow
Mee kae rhyme laeo gor flip laeo gor flow
I have only rhymes, then I flip it and I flow
ส่งไฟล์ไปมาให้เป็น Ref
Song file bpai mah hai bpen ref
You send me files for me to be the ref
ชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่คนอยู่ที่ Test
Chaup reu mai chaup yoo tee kon yoo tee test
Is it liked or not? It’s up to the person, it’s up to the test
สมัยนี้ฝากไฟล์ไม่ต้อง CD หรือ เทป
Samai nee fahk file mai dtaung cd reu tape
In this age, you upload files, there’s no need for a CD or tape
ถ้าฟังแล้วถูกใจเพียงแค่คลิกละก็เซฟ
Tah fung laeo took jai piang kae klik la gor save
If you listen and it’s pleasing, you just click and save
ความรู้สึกแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดกับใคร
Kwahm roo seuk baep nee pom mai roo ja poot gup krai
I don’t know who to tell about these feelings
บอกตรง ๆแค่นี้ ผมก็พร้อมจะเดินออกไป
Bauk dtrong dtrong kae nee pom gor praum ja dern auk bpai
Just tell me straight, I’m ready to leave
ความรักที่อยู่ตรงนี้ ผมจะเอาไปทิ้งอย่างไว
Kwahm ruk tee yoo dtrong nee pom ja ao bpai ting yahng wai
I’ll throw the love that’s right here away
ขอให้เจอคนดี ๆ คนที่มันดีต่อใจ เธอ
Kor hai jur kon dee dee kon tee mun dee dtor jai tur
I hope you find someone good, someone who’s good for your heart

ชอให้เธอได้พอก่อน… ให้เธอได้พอเถอะ นะ ก็รู้ว่าต้องไป
Kor hai tur dai por gaun hai tur dai por tur na gor roo wah dtaung bpai
I’m begging you, I’ve had enough, you’ve given me enough, I know I must go
ตอนเธอน่ะไม่มีใคร มีเพียงแต่ฉันที่รักเธอไง ตอนอยู่กับเราก็เหมือนมีใจ
Dtaun tur na mai mee krai mee piang dtae chun te eruk tur ngai dtaun yoo gup rao gor meuan mee jai
When you didn’t have anyone else, you had only me who loved you, when you were with me, it was like you had feelings for me
ไปเถอะ ไปเถอะ ไม่เป็นไร
Bpai tur bpai tur mai bpen rai
Go, go, it’s okay

(*)

พอเถอะ… พอก่อนนะ… ก็รู้ว่าต้องไป
Por tur por gaun na gor roo wah dtaung bpai
I’ve had enough, I’ve had enough, I know I must go

   

Produced: P1rock
Co-Producer: NINJA
Beat Produced: P1rock
Lyrics & Melody: P1rock & NINJA
Arrange: NINJA & P1rock
Mixed & Mastered: P1rock
Recording at Warmlight Studio