Goodbye

All posts tagged Goodbye

Title: Goodbye
Artist: Funky Wah Wah
Album: Synthderella
Year: 2019

หมดเวลาเธอแล้ว เขาโทรมาแล้ว ใช่ไหม
Mot welah tur laeo kao toh mah laeo chai mai
You’re out of time, he called, didn’t he?
และเธอก็ต้องไป
Lae tur gor dtaung bpai
And you must go
ที่เจอกันวันนี้ เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ใช่ไหม
Tee jur gun wun nee bpen kae reuang bungern chai mai
Us meeting today was just a coincidence, right?
แต่เธอรู้รึเปล่า
Dtae tur roo reu bplao
But do you know

ว่าไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Wah mai mee kum nai mah attibai
That there’s no explanation?
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tao rai
Do you know how jealous of him I am right now?
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียวเหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*) Goodbye Bye Ba Bye ก็รู้ในใจว่าเป็นแค่คนเก่า
Goodbye, bye, buh-bye, gor roo nai jai wah bpen kae kon gao
Goodbye, bye, buh-bye, I know in my heart that I’m just an ex
Goodbye Bye Ba Bye แค่เพื่อนที่คุยกับเธอตอนเหงาเหงา
Goodbye, bye buh bye kae peuan tee kooey gup tur dtaun ngao ngao
Goodbye, bye, buh-bye, I’m just a friend who talks to you when you’re lonely
Goodbye Bye Ba Bye ให้ฉันเดินไปส่งเธอได้หรือเปล่า
Goodbye bye buh bye hai chun dern bpai song tur dai reu bplao
Goodbye, bye, buh-bue, would you let me walk you there?
Goodbye Bye Ba Bye ปล่อยมือเธอเดินจากไป Goodbye
Goodbye bye buh bye bploy meuy tur dern jahk bpai goodbye
Goodbye, bye, buh-bye, I let go of your hand and walk away, goodbye

อยากดึงตัวเธอไว้ กลับมาเป็นของฉัน อีกครั้ง
Yahk deung dtua tur wai glup mah bpen kaung chun eek krung
I want to pull you back and make you mine again
จะเป็นไปได้ไหม
Ja bpen bpai dai mai
Would it be possible?
เรื่องราวเธอกับฉัน เธอลืมมันหมดแล้วใช่ไหม
Reuang rao tur gup chun tur leum mun mot laeo chai mai
You’ve already forgotten about our history, haven’t you?
แต่ไม่รู้ทำไม
Dtae mai roo tummai
But I don’t know why

ที่ไม่มีคำไหน มาอธิบาย
Tee mai mee kum nai mah attibai
There’s no explanation
ว่าตอนนี้ อิจฉาเขามากเท่าไหร
Wah dtaun nee itchah kao mahk tai rai
As to how jealous I am of him right now
แค่โทรหา เธอคงจะรีบไป
Kae toh hah tur kong ja reep bpai
He just calls and you rush off
ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยฉันเอาไว้คนเดียว เหมือนเดิม
Gor loey mai son jai bploy chun ao wai kon diao meuan derm
And you don’t care, you leave me alone just the same

(*,*,*)

   

Written by : FWW & Dear
Composed by : FWW
Arranged by : FWW
Executive Producer : พิชัย จิราธิวัฒน์
Producer : FWW
Mastering, Mixdown, Arrange, Compose, All Intruments, Melody & Lyrics : FWW

Title: Goodbye
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ในวันที่เธอเหนื่อยล้า สัญญาว่าเธอจะเล่าให้ฉันฟัง
Nai wun tee tur neuaylah sunyah wah tur ja lao hai chun fung
When you’re tired, promise that you’ll let me know
ในวันที่เธอผิดหวัง อย่าลืมคนที่เคยโทรหา
Nai wun tee tur pit wung yah leum kon tee koey toh hah
When you’re disappointed, don’t forget the person who once called

ทุก ๆ อย่างฉันยินดีที่จะรับฟัง
Took took yahng chun yin dee tee ja rup fung
I’m happy to listen to everything
แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันทุกวัน
Mae wah rao ja mai dai jur gun took wun
Even if we don’t see each other every day
แต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นคนสำคัญ
Dtae wah tur gor yung kong bpen kon sumkun
You’re still an important person
สำหรับฉันเราจะมีกันตลอดไป
Sumrup chun rao ja mee gun dtalaut bpai
To me, we’ll have each other forever

(*) Bye, Goodbye
Bye, good bye
ถึงเวลาต้องหายไป
Teung welah dtaung hai bpai
It’s time to disappear
Bye, Goodbye
Bye, good bye
แม้ว่าเราต้องห่างไกล แต่รักยังคงผูกพัน
Mae wah rao dtaung hahng glai dtae ruk yung kong pook pun
Even though we must be separated, our love still connects us

มีวันดี ๆ ที่เรานั้นควรต้องจดจำ
Mee wun dee dee tee rao nun kuan dtaung jot jum
We have the good days that we should remember
และในบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะช่างมัน
Lae nai bahng krung rao dtaung rian roo tee ja chahng mun
And sometimes we must learn how to say screw it
ขอให้โชคดี กับสิ่งที่มี
Kor hai chohk dee gup sing tee mee
I wish you good luck with everything you have
แม้ว่าเส้นทางต่อจากนี้ จะไม่มีฉัน
Mae wah sen tahng dtor jahk nee ja mai mee chun
Even though on your journey from now on, you won’t have me

Bye, Goodbye จะคิดถึงเธอ ตลอดไป
Bye, good bye ja kit teung tur dtalaut bpai
Bye, good bye, I’ll miss you forever

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
ทำนอง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjaz
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

   

With the end of the school year coming up soon here in Asia, this makes a lovely, bittersweet acoustic graduation song, as illustrated by the music video~

Title: Goodbye
Artist: Rubikk
Album: [Single]
Year: 2016

(*) เธอไม่ต้องคิดอะไร ถ้าคิดจะไปก็ให้ทิ้งกันไปนะเธอนะ
Tur mai dtaung kit arai tah kit ja bpai gor hai ting gun bpai na tur na
You don’t have to thinka bout anything, if you’re thinking of leaving, go ahead and throw us away, okay?
เธอไม่ต้องคิดกังวลว่าฉันจะอยู่ยังไง
Tur mai dtaung kit gung won wah chun ja yoo yung ngai
You don’t have to worry about how I’m going to survive
เธอไม่ต้องเสียเวลาเพื่อซื้อใจกันเพื่อให้ฉันคอยฟังนะเธอนะ
Tur mai dtaung sia welah peua seu jai gun peua hai chun koy fung na tur na
You don’t have to waste time buttering me up to get me to listen to you
มันก็คงถึงเวลาที่ฉันต้องปล่อยเธอไป
Mun gor kong teung welah tee chund taung bploy tur bpai
It’s time for me to let you go

(**) ก็คงมีแหละที่ร้องไห้ธรรมดา
Gor kong mee lae tee raung hai tummadah
It’s common to cry over some things
ช่วยเลิกคิดว่าเธอเป็นเทวดา
Chuay lerkkit wah tur bpen taywadah
Please stop thinking that you’re a god

(***) (Goodbye) อย่าเพิ่งคิดว่าน้ำตามาจากหัวใจ
(Goodbye) Yah perng kit wah num dtah mah jahk hua jai
(Good-bye) Don’t go thinking my tears are coming from my heart
อย่าเพิ่งคิดว่าฉันเองเสียดายขนาดนั้น
Yah perng kit wah chun eng sia dai kanaht nun
Don’t go thinking I’m that remorseful
อย่าเพิ่งคิดว่าฉันคงไม่พร้อมรับมัน
Yah perng kit wah chun kong mai praum rup mun
Don’t go thinking that I’m not ready to accept it
อย่าเพิ่งคิดว่าน้ำตานั้น มาจากความเสียใจ
Yah perng kit wah num dtah nun mah jahk kwahm sia jai
Don’t go thinking that those tears are coming from sadness

ชีวิตที่ไม่มีเธอและมันดี๊ดีก็ไม่เห็นมีปัญหา
Cheewit tee mai mee tur lae mun dee dee gor mai hen mee bpunhah
I’m living without you, and it’s great, there doesn’t seem to be any problem
ดีใจที่ได้ร่ำลา ..ตีดีดีดัดตาวตีดีดีดัดตาว
Dee jai tee dai rum lah dtee dee dee dut dao dtee dee dee dut dao
I’m happy that I said good-bye, dee dee dee dut dao dee dee dee dut dao

(**,***)

เข้าใจว่าเธอไม่รักจริง หากทิ้งกันไปก็ไม่สำคัญ
Kao jai wah tur mai ruk jing hahk ting gunbpai gor mai sumkun
I understand that you didn’t really love me, if you dump me, it’s not important
และขอเตือนเธอไว้ คิดจะคบกับใคร
Lae kor dteuan tur wai kit ja kop gup krai
And I want to remind you; if you’re thinking of dating someone
ถ้าทำแบบนี้ใครก็คงไม่เอา
Tah tum baep nee krai gor kong mai ao
If you act like this, no one’s going to want you

Goodbye.. ฉันเองก็ทนไม่ไหว รักเธอแต่ต้องยอมตัดใจ จากไป
Goodbye chun eng gor ton mai wai ruk tur dtae dtaung yaum dtut jai jahk bpai
Good-bye, I can’t take it, I love you, but I must give you up and leave

(***,***,*)

   
เนื้อร้อง : ธนัยนันท์ เต็มปรีชา / MILDVOCALIST/ อ๊อบGinkz / ปัณฑพล ประสารราช
ทำนอง : ธนัยนันท์ เต็มปรีชา / MILDVOCALIST/ อ๊อบGinkz
เรียบเรียง : Rubikk / อ๊อบGinkz

   
Wow, what a FANTASTIC debut single. I’m so in love with Papang’s voice; it’s the perfect combination of just the right amount of huskiness, a good range, and excellent reverb. The instrumentals are just as great. I love their overall, energetic sound, and I love the bitchy independence of the lyrics; it’s common to cry over some things, don’t go thinking you’re some sort of god because I’m crying right now. I wish the music video had a little more substance, but other than that, I’m super excited. I hope they keep this style, and I hope they’re successful, because I haven’t been this taken by a newbie band in a long time~ I know what song is going to be on repeat for me now.

Title: Goodbye
Artist: Sin Singular
Album: Melancholy
Year: 2015

จบลงแล้ว ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม
Jop long laeo mai wah pror het dai gor dtahm
It’s over, regardless of whatever reason
จบลงแล้ว เรื่องราวของสองเรา
Jop long laeo reuang rao kaung saung rao
It’s over, our story
เพียงพอแล้ว ขอบคุณเธอที่ทำทุกอย่าง
Piang por laeo kaup koon tur tee tum took yahng
It’s just enough, thank you for everything you’ve done
ให้ฉันไม่ต้องค้างคา อีกต่อไป
Hai chun mai dtaung kahng kah eek dtor bpai
For making it so I don’t have things unresolved anymore

(*) พยายามกลั่นกลองหัวใจ ให้มันชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใด
Payayahm glun glaung hua jai hai mun chut jen ying gwah krung dai
I’ve tried to scrutinize my heart and make it clearer than ever before
กลายเป็นคำแทนความรู้สึกสุดท้าย ส่งไปถึงเธอ
Glai bpen kum taen kwahm roo seuk soot tai song bpai teung tur
Becoming words that stand for the final feelings I’m sending to you

(**) Goodbye, goodbye, my love ฉันจะจำเธออย่างนี้
Goodbye goodbye my love chun ja jum tur yahng nee
Goodbye, goodbye, my love, I’ll remember you like this
Goodbye, goodbye, baby ที่สุดปลายทางของเรา
Goodbye goodbye baby tee soot bplai tahng kaung rao
Goodbye, goodbye, baby, it’s the end of our destination
Goodbye, goodbye, my love และฉันคงต้องเดินต่อไป (อีกแสนไกล)
Goodbye goodbye my love lae chun kong dtaung dern dtor bpai (eek saen glai)
Goodbye, goodbye, my love, and I must move on (even further)
Goodbye, goodbye, baby ขอบคุณที่เคยรักกัน
Goodbye goodbye baby kaup koon tee koey ruk gun
Goodbye, goodbye, baby, thank you for once loving me

เข้าใจแล้ว ยินดีต้อนรับคำคืนว่างเปล่า
Kao jai laeo yin dee dtaun rup kum keun wahng bplao
I understand and welcome the empty nights
ฉันมีหยดน้ำตาเป็นหมู่ดาว
Chun mee yot num dtah bpeen moo dao
I have my tears as the constellations

(*,**,*,**)