Golf-Mike

All posts tagged Golf-Mike

Title: ขอเพียงใจเรามีกัน / Kor Piang Jai Rao Mee Gun (I Only Ask That Our Hearts Have Each Other)
Artist: Golf-Mike (กอล์ฟ & ไมค์)
Album: OST อุบัติรักข้ามขอบฟ้า 2 / Oobut Ruk Kahm Kaup Fah 2
Year: 2009

ต่างก็มีดวงใจผูกพัน ต่างก็ทำด้วยความหวังดี
Dtahng gor mee duang jai pook pun dtahng gor tum duay kwahm wung dee
Both of our hearts are connected, both of us act out of good intentions
จนบางครั้งก็เกินหน้าที่ ก็เพราะรัก กัน มากไป
Jon bahng krung gor gern nah tee gor pror ruk gun mahk bpai
Until sometimes it goes above and beyond the call of duty, because we love each other so much
ยิ่งผูกพันยิ่งเสียน้ำตา ยิ่งพูดจายิ่งไม่เข้าใจ
Ying pook pun ying sia num dtah ying poot jah ying mai kao jai
The more attached we are, the more tears fall, the more we speak, the more we don’t understand
เธอก็น้อยใจ ฉันก็เสียใจ ที่บางครั้งต้องโกรธกัน
Tur gor noy jai chun gor sia jai tee bahng krung dtaung groht gun
You get offended, I get upset that sometimes we’re angry at each other

(*) บางเวลาไม่ตั้งใจ จะทำร้ายกันเอง (คิดมากไปเอง)
Bahng welah mai dtung jai ja tum rai gun eng (kit mahk bpai eng)
Sometimes we unintentionally hurt each other (and think too much)
ไม่ตั้งใจ จะทำไม่ดี ก็ชีวิตเราใกล้กัน
Mai dtung jai ja tum mai dee gor cheewit rao glai gun
We don’t intend to do bad things, our lives are spent close to each other
แล้วจะแกล้งกัน เพื่ออะไร
Laeo ja glaeng gun peua arai
So why are we teasing each other?

(**) อยากให้รู้ไว้นะ ให้รู้ไว้นะ
Yahk hai roo wai na hai roo wai na
I want you to keep in mind, keep in mind
ว่าเราเหมือนคนเดียวกัน
Wah rao meuan kon diao gun
That we are one in the same
ไม่ว่าเธอหรือฉัน อยู่ข้างเดียวกัน
Mai wah tur reu chun yoo kahng diao gun
No matter if it’s you or me, we stay at each other’s side
ไม่เดินแยกไป
Mai dern yaek bpai
Never splitting up

(***) ขอ เพียงให้เรารู้ ในเวลาที่เราเสียใจ
Kor piang hai rao roo nai welah tee rao sia jai
I just want us to know that when we’re upset
เราจะไม่เป็นไร เราไม่เป็นไร
Rao ja mai bpen rai rao mai bpen rai
We’ll be okay, we’ll be okay
แค่ขอเพียงใจเรานั้น มีกัน
Kae kor piang jai rao nun mee gun
I only ask that our hearts have each other

อาจไม่เคยเอาใจเท่าไร อาจไม่มีคำพูดสวยสวย
Aht mai koey ao jai tao rai aht mai mee kum poot suay suay
I might never try to please you very much, I might not have beautiful words
มีแต่พูดแรงแรงเสียด้วย แต่ก็รัก เธอ ทั้งใจ
Mee dtae poot raeng raeng sia duay dtae gor ruk tur tung jai
I speak only harshly towards you, but I love you with all my heart
ต่างมีใจดีดีให้กัน แต่ไม่เคยได้พูดอะไร
Dtahng mee jai dee dee hai gun dtae mai koey dai poot arai
We both have good feelings for each other, but we’ve never spoken them
ได้แต่น้อยใจ เดี๋ยวก็เสียใจ และสุดท้ายก็โกรธกัน
Dai dtae noy jai diao gor sia jai lae soot tai gor groht gun
We only get offended, then get upset, and finally get angry at each other

(*,**,***,***)

Title: ไม่ผิดใช่ไหมที่รักเธอ / Mai Pit Chai Mai Tee Ruk Tur (It’s Not Wrong that I Love You, Right?)
Artist: Golf-Mike
Album: OST อุบัติรักข้ามขอบฟ้า / Oobuttiruk Kahm Kaup Fah 2
Year: 2009

ไม่เคยรู้เลย เธอไม่เคยรู้เลย
Mai koey roo loey tur mai koey roo loey
You never knew, you never knew
ว่าฉันมันรักเธอมากแค่ไหน
Wah chun ruk tur mahk kae nai
How much I love you
ที่เธอทำเป็นเหมือนไม่แคร์
Tee tur tum bpen meuan mai care
You act like you don’t care
เหมือนฉันไม่เคยน่าสนใจ
Meuan chun mai koey nah son jai
Like I’m never interesting
ช่วยตอบได้ไหม ทำไมใจร้าย
Chuay dtaup dai mai tummai jai rai
Please answer me, why are you so cruel?

ก็รู้ว่าเธอ ไกลฉันไปทุกที
Gor roo wah tur glai chun bpai took tee
I know that you’re getting further from me at all times
ไม่รู้ ความหวังฉันเหลือแค่ไหน
Mai roo kwahm wung chun leua kae nai
I don’t know how much hope I have left
และไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ เธอนั้นจะมองฉันซักที
Lae mai roo eek nahn tao rai tur nun ja maung chun suk tee
And I don’t know how much longer you’ll look at me
ผู้ชายคนนี้ ปวดร้าวเหลือเกิน
Poo chai kon nee bpuat rao leua gern
This man hurts so much

(*) ต้นไม้ไม่เคยรดน้ำเลย ไม่รู้จะอยู่อย่างไร
Dton mai mai koey rot num loey mai roo ja yoo yahng rai
I don’t know how a tree that’s never watered will live
และฉันก็เป็นต้นไม้ที่รอคอยเธอ
Lae chun gor bpen dton mai tee ror koy tur
And I”m a tree that’s waiting for you

(**) ขอเพียงแค่มีเธอ ขอเพียงได้รักเธอ
Kor piang kae mee tur kor piang dai ruk tur
I just want to have you, I just ask to love you
อยากให้รู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหน
Yahk hai roo wah tur sumkun kae nai
I want to let you know how important you are
แค่เพียงหนึ่งวินาที ที่เธอเดินหายไป
Kae piang neung winahtee tee tur dern hai bpai
Just one second that you walk away
เธอเคยรู้ไหมว่าเธอ ทำให้ฉันเหมือนใจจะขาด
Tur koey roo mai wah tur tum hai chun meuan jai ja kaht
Do you ever realize that you nearly make my heart stop?

ก็รู้ไม่ดี ฉันมันคนไม่ดี
Gor roo mai dee chun mun kon mai dee
I know it’s bad, I’m a bad guy
ไม่มีเหตุผล เหมือนคนอื่นเขา
Mai mee het pon meuan kon eun kao
I don’t have any reason like everyone else
แต่เป็นคนที่มีหัวใจ และรักเธอหมดทั้งหัวใจ
Dtae bpen kon tee mee hua jai lae ruk tur mot tung hua jai
But I’m a person who has a heart, and I love you with all of my heart
ไม่ผิดใช่ไหม ที่รักเธอ
Mai pit chai mai tee ruk tur
It’s not wrong that I love you, right?

(*,**)

เธอเคยรู้ไหมว่าเธอ ทำให้ฉันเหมือนใจจะขาด
Tur koey roo mai wah tur tum hai chun meuan jai ja kaht
Do you ever realize that you nearly make my heart stop?

Title: Happy Birthday
Artist: Golf-Mike
Album: 10 Club
Year: 2006

ก็รู้ว่ามันเป็นวันสำคัญของเธอนะ
Gor roo wah mun bpen wun sumkun kaung tur na
I know it’s your special day
และฉันก็ไม่อยากจะมารบกวนเท่าไหร่
Lae chung or mai yahk ja mah rop guan tao rai
And I don’t want to bother you
ที่ฉันนั้นพอจะมีก็เพียงแค่ดอกไม้
Tee chun nun por ja mee gor piang kae dauk mai
All I have are some flowers
กับข้อความที่ส่งให้เธอ
Gup kor kwahm tee song hai tur
And a message to send to you

เธออาจจะรับมันไว้หรือเธอจะโยนทิ้งไป
Tur aht ja rup mun wai reu tur ja yohn ting bpai
You can accept them or throw them away
แต่ว่าไม่เป็นไร แค่อยากให้เธอได้รู้
Dtae wah mai bpen rai kae yahk hai tur dai roo
Either way, it’s okay, I just want you to know

สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday
Sook sun wun gert happy birthday
Happy birthday, happy birthday
แม้ฉันจะไม่ได้เจอ แต่อยากส่งผ่านเพลงนี้ไป
Mae chun ja mai dai jur dtae yahk song pahn pleng nee bpai
Though I can’t see you, I want to send this song to you
สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday
Sook sun wun gert happy birthday
Happy birthday, happy birthday
ถึงฉันต้องอยู่คนเดียว แต่จะฉลองให้เธอได้ไหม
Teung chund taung yoo kon diao dtae ja chalaung hai tur dai mai
Even though I must be alone, can I congratulate you?

ไม่รู้เธอกำลังมีความสุขกับใครนะ
Mai roo tur gumlung mee kwahm sook gup krai na
I don’t know who you’re happy with
แต่ฉันก็ไม่อยากจะรับรู้อะไร
Dtae chung or mai yahk ja rup roo arai
But I don’t want to acknowledge anything
ก็ขอให้เธอจงมีความสุขต่อไปนะ
Gor kor hai tur jong mee kwahm sook dtor bpai na
I wish you continual happiness
ฉันจะขอคอยมองอยู่ แค่นี้ก็สุขใจ
Chun ja kor koy maung yoo kae nee gor sook jai
I just want to watch you, just this makes me happy

เธออาจจะรับรู้ไว้ หรือเธอจะไม่ใส่ใจ
Tur aht ja rup roo wai reu tur ja mai son jai
You might acknowledge it, or you might not care
แต่ว่าไม่เป็นไร แค่อยากให้เธอฟังไว้
Dtae wah mai bpen rai kae yahk hai tur wung wai
Either way, it’s okay, I just want you to hear

(*) สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday…
Sook sun wun gert happy birthday
Happy birthday, happy birthday
แม้ฉันจะไม่ได้เจอ แต่อยากส่งผ่านเพลงนี้ไป
Mae chun ja mai dai jur dtae yahks ong pahn pleng nee bpai
Even though I can’t see you, I want to send this song to you
สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday
Sook sun wun gert happy birthday
Happy birthday, happy birthday
ขอให้เธอมีความสุข เท่านั้น ฉันก็สุขใจ
Kor hai tur mee kwahm sook tao nun chun gor sook jai
I wish you happiness, just that makes me happy

(*)

Title: เซ็ง / Seng (Sick of It)
Artist: Golf-Mike
Album: One By One
Year: 2007

ไม่เป็นไร ไม่โกรธหรอก บอกตรงๆก็ดี
Mai pben rai mai grot rok bork dtrong dtrong gor dee
It’s okay, I’m not mad at all, it’s good that you told me straight out
แต่ถ้าบอกก่อนหน้านี้ ก็คงจะพอทำใจ
Dtae tah bork gorn nah nee gor kong ja por tum jai
But if you would have told me before, I could have better prepared myself
ใครก็เห็นเราคบเหมือนเป็นแฟน มันจริงมั้ย
Krai gor hen rao kop meuan pben faen mun jing mai
Anyone sees us together as a couple, is it true?
กลายเป็นฉันเองนั้นคิดไปเอง ไม่รู้อะไร
Glai pben chun eng nun kit pbai eng mai roo arai
Apparently I was the only one who thought that, I don’t know anything

เป็นปีๆที่ไปไหน เธอและฉันไม่ห่าง
Pben pbee pbee tee pbai nai tur lae chun mai hahng
Wherever the years have gone, you and I aren’t far apart
ดูเธอยังให้ความหวัง ว่าเธอก็ยังมีใจ
Doo tur yung hai kwahm wung wah tur gor yung mee jai
It seems you’re still giving me hope, that you still have a heart
มาวันนี้เธอเพิ่งพูดตรงๆให้ใจหาย
Mah wun nee tur perng poot dtrong dtrong hai jai hai
Then today comes and you tell me straight out, my heart disappeared
เธอบอกว่าเธอไม่คิดอะไร และฉันเข้าใจผิดเอง
Tur bork wah tur mai kit arai lae chun kao jai pit eng
You said that you didn’t think of us as anything and I misunderstood

* เจอะแบบนี้ มันเซ็งเข้าใจไหม แต่ว่าฉันไม่ถึงกับโกรธ
Jur baeb nee mun seng kao jai mai dtae wah chun mai teung gub grot
I’m sick of meetings like this, understand? But I’m not really angry
แบบว่ามันงงๆ และคงไม่อาจเข้าใจ
Baeb wah mun ngong ngong lae kong mai at kao jai
It confuses me, and maybe I don’t understand
แค่เธอบอกให้เร็วกว่านี้ เฉลยให้เร็วกว่านี้
Kae tur bork hai reo gwah nee chaley hai reo gwah nee
If you had told me sooner than this, I could have responded sooner than this
เรื่องคงดี ไม่ต้องมีคนช้ำใจ
Reuang kong dee mai dtong meek on chum jai
Everything could have been fine, no need for broken hearts

ที่เคยๆให้ดอกไม้ จะได้ไปให้คนอื่น
Tee koey koey hai dork mai ja dai pbai hai kon eun
Every time I gave you a flower, you would give it to someone else
โทรคุยกันก่อนนอนนั้น จะได้ไม่นานเกินไป
Toh kooy gun gorn norn nun ja dai mai jahn gern pbai
We’d talk on the phone before bed so we wouldn’t be apart for so long
ตอนที่ซบอิงฉันจะได้ระวัง ไม่หวั่นไหว
Dtorn tee sop ing chun ja dai ra wung mai wun wai
When you cuddled with me, I would be careful not to get nervous
คงจะพูดคุยไม่ยากอะไร ถ้ารู้ว่าเป็นเพื่อนกัน
Kong ja poot kooy mai yahk aria tah roo wah pben peuan gun
Maybe we would talk more easily about anything if I knew we were just friends

(*)

All the way, all the things that I do
I just want you to know that I love you.
I thought we could be together
And stay beside eachother.
And if we stay together
I want this to last forever
And ever, and ever…

(*)

(ก็มันเซ็ง…)
Gor mun seng
(I’m sick of it…)

เฮ้อ….เซ็งเลย
Hur…seng loey
Oh…really sick of it

Title: ที่ปรึกษา / Tee Pbreuk Sah (Counselor)
Artist: Golf-Mike
Album: One By One
Year: 2007

ทะเลาะกับเขามาทีไรทีไร ก็จะเป็นหน้าที่ฉัน
Ta law Gub Kao Ma Tee Rai Tee Rai Mun Kaw Pen Na Tee Chan
Every time you fight with him, it’s my duty
เช็ดน้ำตาให้เธอ บอกให้เธอทำใจเย็นๆ
Shed Nam Ta Hai Tur Bork Hai Tur Tam Jai Yen Yen
to wipe your tears for you and tell you to calm down
ต้องพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็ก
Tong Pood Wah Kao Mai Dai Tung Jai At Ja Pen Kae Ruang Lek
I have to tell you that he didn’t mean it, it might be just a little problem
และในวันพรุ่งนี้เธอและเขาก็คงเข้าใจกัน
Lae Nai Wun Prung Nee Tur Lae Kao Kaw Kong Kao Jai Gun
And by tomorrow, you and him will probably make up

* ทุกครั้งต้องพูดคำเดิมๆคำเดิมๆว่าอย่าเอาแต่ใจนัก
Took Krang Tong Pood Kam Derm Derm Kam Derm Derm Wah Yah Aow Tae Jai Na
Everytime I have to say the same words, don’t be selfish
ให้ทำตัวดีๆคงรักกันไปได้อีกนาน
Hai Tam Tua Dee Dee Kong Ruk Gun Pai Dai Eek Nan
Behave yourself and maybe your love will last a long time
บอกเธอให้คืนดีกับเขา แต่ใจฉันมันจะละลาย
Bork Tur Hai Kuen Dee Gub Kao Tae Jai Chan Mun Ja La Lai
I tell you to make up with him, but my heart will melt
ก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้บ้างไหมเธอ
Kaw Glun Nam Ta Taeb Ja Mai Wai Roo Baang Mai Tur
I almost couldn’t hold back my tears, do you know?

** บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉา
Bork Jai Tua Eng Wah Mai It Cha
I tell my heart that I’m not jealous
(ฝีนใจบอกใจ) ว่าเราต้องไม่อิจฉา
(Fuen Jai Bork Jai) Wah Rao Tong Mai It Cha
(Forcing my heart, telling my heart) that I must not be jealous
ก็คนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษา
Gaw Kon Yaang Rao Mun Pen Kae Tee Pruk Sa
‘Cause someone like me is only a counselor
คอยให้คำปรึกษา แล้วก็จบกัน
Koy Hai Kam Pruk Sa Laew Kaw Job Gun
Always giving advice, nothing more
อยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขา
Yahk bork gup tur hai lerk gup kao
I want to tell you to break up with him
(แล้วมองกลับมา(มามีหัวใจให้ฉัน
Laeo mong glup mah) mah mee hua jai hai chun
(and look back) give your heart to me
รู้ดีแก่ใจ ว่า มันไม่ง่ายอย่างนั้น มันไม่ง่ายอย่างนั้น เป็นแค่ที่ปรึกษา.. ก็ยอม
I realize that it’s not that easy, it’s not that easy being just a counselor…But I accept it.

Let me wipe your tears, hold on your hand, and never let go

และต้องมีเวลาฟังเรื่องราวยาวๆของเธอ
Lae dtong mee welah fun reuang rao yao yao kong tur
And must have the time to listen to your long list of problems
แล้วก็ต้องพูดยืนยันออกไปว่าไม่น่าจะมีปัญหา
Laeo gor dtong poot yeun yun ork pbai wah mai nah ja mee pbunhah
And then I must assure you that there shouldn’t be any problems
เขาก็เป็นคนดีเธอน่ะเองที่คงคิดมากไป
Kao gor pben kon dee tur na eng tee kong kit mahk pbai
He’s a good person, you’re the one who might be thinking too much

(*, **)

Title: สุดตัว / Soot Dtua (All Myself)
Artist: Golf-Mike
Album: One By One
Year: 2007

ถ้ามีวันไหนที่เธอเดือดร้อน ถ้ามีตอนไหนที่เธอร้อนใจ
Tah mee wun nai tee tur deuat ron tah mee dton nai tee tur ron jai
If there’s ever a day that you’re troubled, if there’s ever a time that you’re stressed
เธอยังมีฉันที่พร้อมจะไป ปกป้องเธอ
Tur yung mee chun tee prom ja pbai pok pong tur
You still have me who’s ready to protect you
จะเป็นวันพุธที่เธอสุดเหงา จะเป็นวันเสาร์ที่เธอเศร้าใจ
Ja pben wun poot tee tur soot ngao ja pben wun sao tee tur sao jai
It’ll be Wednesday that you’re done feeling lonely, it’ll be Saturday that you’re feeling sad
จะเป็นวันไหนก็ยังอยากอยู่ ใกล้ๆเธอ
Ja pben wun nai gor yung yahk yoo glai glai tur
Whatever the day, I still want to be near you

* ก็รู้ว่าฉันควรจะทำเพื่อใคร ก็เพราะว่าทั้งใจมันเป็นของเธอ
Gor roo wah chun kuan ja tum peua krai gor pror wah tung jai mun pben kong tur
I know who I should do it for because my whole heart is your’s
ก็ขอให้ฉันยอมทุ่มเทให้สุดตัวเพื่อเธอได้ไหม
Gor kor hai chun yorm toom tay hai soot dtua peua tur dai mai
I’d like to give up all myself for you, could I?

** อยู่ไหนเธออยู่ไหนฉันจะไปอยู่ตรงนั้น
Yoo nai tur yoo nai chun ja pbai yoo dtrong nun
Anywhere, wherever you are, I will be there
ตามฉันจะตามไปดูแลไม่ไปไหน
Dtahm chun ja dtahm pbai doo lae mai pbai nai
Follow you, I’ll follow you and look after you, I won’t leave you
รักเพราะว่ารักไกลแค่ไหนก็ไปไหว
Ruk pror wah ruk glai kae nai gor pbai wai
Love, because however far love is, it can go

ให้เธออยู่รอฉัน
Hai tur yoo ror chun
Please wait for me
อยู่ไหนเธออยู่ไหนแค่ส่งเสียงจะไปหา
Yoo nai tur yoo nai kae song siang ja pbai hah
Wherever you are, just cry out and I will come
เธอไม่ต้องมาไม่ต้องรอขนาดนั้น
Tur mai dtong mah mai dtong ror kanaht nun
You don’t need to come, you don’t need to wait long
พร้อมฉันก็พร้อมถ้าเธอล้มอยู่ตรงนั้น
Prom chun gor prom tah tur lom yoo dtrong nun
Ready, I’m ready, if you fall, I’ll be there
ใจมันพร้อมจะลุย ตรงไปช่วยเธอ
Jai mun prom ja looy dtrong pbai chuay tur
My heart is ready to march straight through to help you

แค่เพียงได้เห็นเธอมีรอยยิ้ม แค่เพียงได้เห็นเธอยืนขึ้นใหม่
Kae piang dai hen tur mee roy yim kae piang dai hen tur yeun keun mai
I can only see your smile, can only see you getting back up
ไม่มีข้อแม้ แม้มันต้องเสี่ยงไปหาเธอ
Mai mee kor mae mae mun dtong siang pbai hah tur
Despite the conditions, though it’s risky to go looking for you
จะมีพายุพัดมาจากไหน จะเจอลมฝนรุนแรงครั้งใหญ่
Ja mee pahyoo put mah jahk nai ja jur lom fon roon raeng krung yai
There will be a storm blowing from somewhere, we will encounter wind and harsh rain at times
ไม่มีปัญหาเพราะใจจะฝ่า ไปเพื่อเธอ
Mai mee pbunhah pror jai ja fah pbai peua tur
It’s okay because my heart will brave it for you

( * , ** , ** )

จะร้อนหรือว่าหนาวเท่าไร
Ja rorn reu wah nao tao rai
However hot or cold
จะติดปีกบินรีบไป
Ja dtit pbeek bit reep pbai
Ja Tid Peak Bin Ruay Pai
We shall quickly fly away
ก็ใจมันรักเธอ…
Gor jai mun ruk tur…
My heart loves you…

Title: เรื่องเล็กของเธอ / Reuang Lek Kong Tur (Your Little Matter)
Artist: Golf-Mike
Album: Bounce
Year: 2005

ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ
Kor kae pen piang ruang lek lek nai jai tur kor por
I only ask to be a little matter in your heart, that’s all

ทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ
Tuk tuk ruang tee tur son jai
With everything that you’re interested in
และทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่
Lae tuk ruang kor pen ruang yai
And everything that’s important
แทบไม่เหลือเวลาให้ใคร บ้างเลย
Tab mai lua we la hai krai bang loey
There’s almost no time left for anyone else

(*)ทุกๆครั้งที่ได้พบเธอ ไม่ทักฉันสักคำไม่เคย
Tuk tuk krang tee dai pop tur. Mai tak chan sak kam. Mai koey.
Everytime we meet, you don’t even say hi, never
ไม่เคยมีเวลา แค่เพียงจะมองตา ไม่เลย
Mai koey mee we-la… Kae piang ja mong ta… Mai loey.
You never have time…just to look me in the eye…Never

(**)อยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ามีคนเล็กๆคนหนึ่ง
Yark hai tur hen. Kae mong hen. Wa mee khon lek lek khon neung.
I want you to see, just look at see that you have this little person
ที่ได้แค่คอยมอง ได้แค่ดีใจ แค่ได้เห็นเธอ
Tee dai kae koi mong. Dai kae dee jai. Kae dai hen tur.
Who can only keep looking, can only be happy, can only see you
อยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ายังมีใครคนหนึ่งเสมอ
Yark hai tur hen.. Kae mong hen.. Wa yang mee krai khon nung sa mur
I want you to see, just look and see that you still have someone, always
ขอแค่เป็นเพียง เรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ
Kor kae pen piang ruang lek lek nai jai tur kor por
I only want to be a little matter in your heart, that’s all

เพราะว่าฉันสนใจเรื่องเธอ และฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่
Proh wa chan son jai ruang tur. Lae chan kid wa pen ruang yai.
Because I’m interested in your affairs, and I think they’re important
ไม่ได้คิดว่ามันมากไป ไม่เลย
Mai dai kid wa man mark pai…Mai loey
I didn’t think it’s too much, never

(*, **, **)

Title: ไม่ว่างกำลังเต้น / Mai Wahng Gumlung Dten (Busy Dancing)
Artist: Golf-Mike
Album: Bounce
Year: 2005

เออ เอาน่า ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เดี๋ยวเด่ะ
Ur, ao na, gor bork wah diao diao gor diao day
Uh, hey! I said wait a minute
เออ เดี๋ยวซิ ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เอาน่า
Ur diao si gor bork wah diao diao gor ao na
Uh, wait! I said wait a minute, hey!
ก็รู้แล้ว เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดให้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้
Gor roo laeo diao jut hai diao jut hai dta mai chai dton nee
I know, I’ll get ti it, I’ll get to it, but not now
ก็รอเดี๋ยว ก็รอเด่ะ อย่าเพิ่งเร่ง อย่าเร่ง ไม่เอาน่า
Gor ror diao gor ror de yah perng reng yah reng mai ao na
Hold on! Hold on! Don’t push me, don’t push me, I don’t wanna!

ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง กำลังเต้น…
Mai wahng mai wahng mai wahng mai wahng mai wahng gumlung dten…
I’m busy, I’m busy, I’m busy I’m busy I’m busy, I’m dancing
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
Mai wahng mai wahng gumlung dten
I’m busy, I’m busy dancing

เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น
Kao mai wahng kao gumlung dten kao mai wahng kao gumlung dten
He’s busy, he’s dancing, he’s busy he’s dancing

เต้น เต้นเต้น มาช่วยกันเต้น เต้น จะดีมาก
Dten dten dten mah chuay gun dten dten ja dee mahk
Dance, dance dance, please dance with me, that’d be great
เต้น เต้นเต้น มาช่วยกันเต้น เต้น จะเข้าท่า
Dten dten dten ma chua gun dten dten ja kao tah
Dance, dance dance please come dance together, it’d be perfect
กำลังยุ่ง กำลังเต้น จะให้ไปนี่นั่น ก็คงยาก
Gumlung yoong gumlung dten ja hai pbai nee nun gor kong yahk
I’m busy, I’m dancing, I’ll get to it, but it might be difficult
ก็รอเดี๋ยว ก็รอเด่ะ อย่าเพิ่งเร่ง อย่าเร่ง ไม่เอาน่า
Gor ror diao gor ror de yah pern reng yah reng mai ao na
Hang on! Wait! Don’t start pushing me, don’t push me, I don’t wanna!

ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง กำลังเต้น…
Mai wahng mai wahng mai wahng mai wahng mai wahng gumlung dten
I’m busy, I’m busy, I’m busy I’m busy I’m busy dancing
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
Mai wahng mai wahng gumlung dten
I’m busy, I’m busy dancing

มือก็ไม่ว่าง ตัวก็ไม่ว่าง
Meu gor mai wahng dtua gor mai wahng
My hands are busy, my body is busy
หัวก็ไม่ว่าง ไอ้เท้าก็ไม่ว่าง
Hua gor mai wahng ai tai gor mai wahng
My head is busy, my feet are busy
มือก็ไม่ว่าง ตัวก็ไม่ว่าง
Meu gor mai wahng dtua gor mai wahng
My hands are busy, my body is busy
หัวก็ไม่ว่าง ไอ้เท้าก็ไม่ว่าง
Hua gor mai wahng ai tao gor mai wahng
My head is busy, my feet are busy

เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น
Kao mai wahng kao gumlung dten
He’s busy, he’s dancing

Title: You
Artist: Golf-Mike
Album: GET R3ADY
Year: 2008

What do you see เมื่อเธอมองมาที่ฉัน
What do you see meua ter mong maa tee chan
What do you see when you look at me?

Do you see forever?

Everything ที่เราได้ทำมา
Everything tee rao daai tam maa
Everything that we did
Does it make you feel good เมื่อฉันต้องไป
Does it make you feel good meua chan dtong bpai
Does it make you feel good when I have to leave?

* And I wonder ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน
And I wonder took-took krang tee rao yaek gan
And I wonder every time that we’re apart

Baby does your heart cry out the way mine does, do you girl?

ทุกๆ ครั้งที่เราแยกกัน ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
took-took krang tee rao yaek gan chan daai dtae kit teung ter
Every time that we’re apart, I can only miss you

I try not to but I just can’t stop thinking

** It’s only you … coz no one else will do

ทั้งใจนั้นมีแค่ You คนเดียวที่ฉันนั้นคอยคิดถึง
tang jai nan mee kae You kon dieow tee chan-nan koi kit teung
My whole heart is only you alone who I keep missing

Oh baby you … no matter what I do

My love is you ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
My love is you mai mee wan bplian bplaeng
My love is you, it’ll never change

We used to be ได้แค่คนที่รักกัน
We used to be daai kae kon tee rak gan
We used to be just two people who loved each other

Girl come back to my door

Everytime ที่ทำให้เสียใจ
Everytime tee tam hai sia jai
Every time that I made you sad
Baby please forgive me อย่าจากฉันไป
Baby please forgive me yaa jaak chan bpai
Baby, please forgive me, don’t leave me

(*, **)

Coz girl it’s hard to sing without you
You are my song You are my song
If I had the chance to make things right
I’ll make it so..u stay..coz baby

(**, **)

Title: My Super Star
Artist: Golf-Mike
Album: GET R3ADY
Year: 2008

I don’t really know where you are
Are U in your car , in your room
I just swear be there for you ,Ooh baby

แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ใด ทำอะไร ไปกับใครฉันอยากจะรู้
Dtae mai roo tur yoo tee dai tum arai pbai gup krai
chun yahk ja roo
But I don’t know where you are, what you’re doing, who
you’re with, I want to know

แต่..มันยากจะไขว่คว้า
Dtae…mun yahk kwai kwah
But…it’s difficult to explain

*..แต่ฉันก็รู้ว่าเอื้อมไม่ถึง..
..Dtae chun gor roo wah euam mai teung
…But I know that with my arm stretched out, I can’t reach you
เพราะเธอนั้นมีผู้คนรอบกาย แต่ใจไม่เปลี่ยนแปลง
Pror tur nun mee poo kon rop gai dtae jai mai pblian
pblaeng
Because you have people all around you, but your heart
can’t be changed

..และตัวเรานั้นก็ห่างกันไกล..
..lae dtua rao nun gor hahng gun glai
…And we’re so far apart..
แต่ยังไงใจเรายังอยู่ใกล้กัน..ไม่ไปไหน
Dtae yungngai jai rao yung yoo glai gun..mai pbai nai
But no matter what, our hearts are close together..they won’t go anywhere

**ให้เธอที่หนึ่งในใจฉันเพียงคนเดียวเธอจะรู้ไหม
Hai tur tee neung nai jai chun piang kon diao tur ja roo mai
You were the first in my heart, you alone, do you know?
(อยากให้รู้ อยากให้รู้) อยากให้รู้ว่ารักเธอ
(Yahk hai roo, yahk hai roo) yahk hai roo wah ruk tur
(I want you to know, I want you to know) I want you to know that I love you
ขอให้ช่วยเซ็นคำว่ารักกลางใจ อยากมีเจ้าของ
Kor hai chuay sen kum wah ruk glahng jai yahk mee jao kong
I beg you to please sign the word “Love” in the center of my heart, I want to belong to you
(อยากให้รู้ อยากให้รู้) เธอคือ My Superstar
(Yahk hai roo yahk hai roo) Tur keu my superstar
(I want you to know, I want you to know) you’re my superstar

เธอคือคนที่ฉันเฝ้ามองหา เธอจะเห็นรึเปล่า รู้รึเปล่า
Tur keu kon tee chun fao mong hah tur ja hen reu pblao roo reu pblao
You’re the person that I’ve been searching for, will you ever see? Will you ever know?

That You make me smile every minute of every day

แปลว่าใจของฉันมันเต้นเป็นจังหวะดังว่า
Pblae wah jai kong chun mun dtem pben jung wa dung wa
It means that my heart beats loudly that
รักเธอที่สุดเลย รักเธอที่สุดเลย
Ruk tur tee soot loey, ruk tur tee soot loey
I love you the most, I love you the most

(*,**)

My superstar …yeah
Where were you go I will be where you are…yeah
My superstar …yeah
Where were you go I will be where you are…yeah
My superstar …yeah
Where were you go I will be where you are…yeah