Gluay Stamp

All posts tagged Gluay Stamp

Title: หนาว / Nao (Cold)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: คำว่าจบลบทุกอย่างไม่ได้ / Kum Wah Jop Lop Took Yahng Mai Dai (The Word ‘Finished’ Can’t Erase Everything)
Year: ??

ฟ้า ฟ้ายังมีดวงดาวเคียงข้างกัน
Fah fah yung mee duang dao kiang kahng gun
The sky, the sky still has the stars by its side
ฉัน ฉันไม่มีเธอเคียงข้างกาย
Chun chun mai mee tur kiang kahng gai
I, I don’t have you beside me
ฝน ฝนเจ้าโปรยลงมาตอกย้ำใจ
Fon fon jao bproy long mah dtauk yum jai
The rain, the rain sprinkles down, emphasizing to my heart
ให้หนาว หนาวเกินคำบรรยาย
Hai nao nao gern kum bunyai
That it’s cold, colder than can be described

(*) ทุกค่ำคืนได้แต่เหม่อมอง
Took kum keun dai dtae mur maung
Every night, I can only stare
ฟ้าไกลใจว่างเปล่า
Fah glai jai wahng bplao
At the distant sky with my empty heart
ทุกค่ำคืนได้แต่นั่งมองแสงดาว
Took kum keun dai dtae nung maung saeng dao
Every night, I can only sit and look at the starlight
ทุกค่ำคืนเมื่อไม่มีเธอใจมันเหงา
Took kum keun meua mai mee tur jai mun ngao
Every night, when I don’t have you, my heart is lonely
หนาวจับใจ
Nao jup jai
Coldness grips my heart

(**) ใจคนคอยทำไมมันเหงาอย่างนี้
Jai kon koy tummai mun ngao yahng nee
Why is the heart of a waiting person this lonely?
แต่ละวินาทีทำไมเชื่องช้าจัง
Dtae la winahtee tummai cheuang chah jung
Why is each second so slow?
คนทางนี้นั้นคงทำได้แค่หวัง ได้แค่รอ
Kon tahng nee nun kong tum dai kae wung dai kae ror
The person over here can only hope, can only wait
ว่าคนทางนั้นจะคิดถึงกันบ้างไหม
Wah kon tahng nun ja kit teung gun bahng mai
That the person over there will miss them
อยู่ห่างไกลเธอหนาวหัวใจบ้างไหมเธอ
Yoo hang glai tur nao hua jai bahng mai tur
Far away, is your heart cold?
อยากให้รู้ยังรักและรอเสมอ
Yahk hai roo yung ruk lae ror samur
I want to let you know that I still love you and am always waiting
และยังหวัง
Lae yung wung
And I still hope
ว่าอีกไม่นานเธอนั้นจะกลับมา
Wah eek mai nahn tur nun ja glup mah
That soon you’ll come back

วันนี้ แม้ไม่มีตัวเธอเคียงข้างกัน
Wun nee mae mai mee dtua tur kiang kahng gun
Today, even though I don’t have you by my side
แต่ฉัน คิดถึงเธอทุกเวลา
Dtae chun kit teung tur took welah
I miss you at all times
ไม่ลืม ทุกถ้อยคำที่เราเคยสัญญา
Mai leum took toy kum tee rao koey sunyah
I haven’t forgotten each promise we once made to each other
ยังรัก รักเพียงเธอคนเดียว
Yung ruk ruk piang tur kon diao
I still love, love only you

(*,**,**)

Title: นายพราน / Nai Prahn (Hunter)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: [Single]
Year: 2017

ดั่งนกที่เผลอบินเข้าไป
Dung nok tee plur bin kao bpai
Like a bird carelessly flying
ไปเจอนายพรานที่ใจร้าย
Bpai jur nai prahn tee jai rai
And meeting a cruel hunter
โดนยิงด้วยศรกลางหัวใจ
Dohn ying duay korn glahng hua jai
Getting shot with an arrow through its heart
อาการเป็นตายเท่าๆ กัน
Ahgahn bpen dtai tao tao gun
I have the same feeling of dying

ต้องอยู่อย่างนี้มาแสนนาน
Dtaung yoo yahng nee mah saen nahn
I’ve had to live like this for so long
โดนทรมานโดนหักหลัง
Dohn toramahn dohn huk lung
Tortured, stabbed in the back
หัวใจดวงนี้เจ็บเรื้อรัง
Huia jai duang nee jep reua rung
This heart chronically hurts
เหมือนดังโดนฝังให้ตายทั้งเป็น
Meuan dung dohn fung hai dtai tung bpen
Like it’s been buried to death

(*) แต่จะตายก็ไม่ตาย
Dtae ja dtai gor mai dtai
But whether I live or die
ยังทุรนทุรายอยู่อย่างนี้
Yung tooron toorai yoo yahng nee
I’m still restless like this
อยากขอร้องอีกที ครั้งสุดท้าย
Yahk kor raung eek tee krung soot tai
I want to beg again for the last time

(**) ช่วยดึงศรออกจากใจ ให้กับฉันที
Chuay deung sorn auk jahk jai hai gup chun tee
Please pull this arrow out of my heart
ปักคาใจ อยู่อย่างนี้มันทรมาน
Bpukkah jai yoo yahng nee mun toramahn
Having my heart pierced like this is torture
ดึงศรออกมาสักนิดหนึ่ง
Deung sorn auk mah suk nit neung
Pull this arrow out a little bit
แล้วแทงให้ทะลุหลัง
Laeo taeng hai taloo lung
And stab it through my back
ให้ฉันขาดใจ ให้ฉันตายด้วยมือเธอ
Hai chun kaht jai hai chun dtai duay meu tur
Let me pass away, let me die by your hand
ดีกว่าต้องทรมาน
Dee gwah dtaung toramahn
It’s better than having to be tortured

(*,**)

ต้องเจ็บอย่างนี้อยู่เรื่อยไป
Dtaung jep yahng nee yoo reuay bpai
I must continuously hurt like this
ทนมองว่าเธอนั้นมีใคร
Ton maung wah tur nun mee krai
Enduring watching you have someone else
ป่วยการหมดแรงจะหายใจ
Bpuay gahn mot raeng ja hai jai
I’m sick without the strength to breathe
ฆ่าฉันให้ตายได้ไหมเธอ
Kah chun hai dtai dai mai tur
Please kill me

   

คำร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล

Title: ยังรักกันอยู่ไหม / Yung Ruk Gun Yoo Mai (Do You Still Love Me?)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: หักเขี้ยวเสือด้วยมือเปล่า / Huk Kiao Seuay Duay Meu Bplao
Year: 2007

ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ
Yung ruk chun yoo mai chun eng mai nae jai
Do you still love me? I’m not sure
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
Bauk ruk chun dai mai yahk ja fung jahk bpahk tur
Please tell me you love me, I want to hear it from your lips

เขาโทรมาทุกวัน รู้ไหมฉันรำคาญ
Kao toh mah took wun roo mai chun rumkahn
He calls every day, do you know that it annoys me?
พูดสายกันนานๆ เหมือนมีใจให้เขา
Poot sai gun nahn nahn meuan mee jai hai kao
You talk on the phone with him for a long time, it’s like you have feelings for him
ขอถามเธอสักคำเถอะวันนี้
Kor tahm tur suk kum tur wun nee
I want to ask you one thing today;
เรื่องความรักระหว่างเรา กับเขาเอายังไง
Reuang kwahm ruk rawahng rao gup kao ao yung ngai
About the love between us, how does he fit in?

(*) หยุดพูดไปได้ไหม ไม่มีใจให้คนอื่น
Yoot poot bpai dai mai mai mee jai hai kon eun
Please stop talking to him, don’t have feelings for anyone else
โทรหากันทั้งคืน ไม่ให้คิดได้อย่างไร
Toh hah gun tung keun mai hai kit dai yahng rai
You call him all night, how could you not expect me to think anything?
ขอถามเธอสักคำเถอะวันนี้ เธอยังรักฉันอยู่ไหม
Kor tahm tur suk kum tur wun nee tur yung ruk chun yoo mai
I want to ask you one thing today; do you still love me?
อยากฟังคำจริงใจ จากปากเธอ
Yahk fung kum jing jai jahk bpahk tur
I want to hear the truth from your lips

(**) ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ
Yung ruk chun yoo mai chun eng mai nae jai
Do you still love me? I’m not sure
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
Bauk ruk chun dai mai yahk ja fung jahk bpahk tur
Please tell me you love me, I want to hear it from your lips
หมอนั่นจะได้รู้สักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ
Mor nun ja dai roo suk tee hai yoot fun yoot prum pur
Let that guy finally know, so he can stop dreaming and stop fantasizing
ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว
Hai mun roo wah tur mee faen laeo
Let him know that you already have a boyfriend

(*,**,**)

ให้มันรู้ว่าเธอเป็นแฟนฉัน
Hai mun roo wah tur bpen faen chun
Let him know that you’re my girlfriend

Title: ทุกคำตอบคือเธอ / Took Kum Dtaup Keu Tur (Every Answer is You)
Artist: Gluay Stamp and Ratchanok Srilophan (กล้วย แสตมป์ , รัชนก ศรีโลพันธุ์)
Album: [Single]
Year: 2015

เธอรู้ไหม ใครเติมสิ่งที่ฉันขาด
Tur roo mai krai dterm sing tee chun kaht
Do you know who fills the things I’m missing?
และเธอรู้ไหมใครตัดสิ่งที่ฉันเกิน
Lae tur roo mai krai dtut sing tee chun gern
And do you know who takes away the things I have too much of?
เธอรู้ไหมฉันอยู่กับใคร
Tur roo mai chun yoo gup krai
Do you know who I’m with
แล้วอยากให้นาฬิกาหยุดเดิน
Laeo yahk hai nahligah yoot dern
Who makes me want to the clock to stop turning?
พอไม่ได้เจอ ก็กระวนกระวาย
Por mai dai jur gor grawon grawai
I’m anxious as soon as I don’t see you

เธอรู้บ้างไหม ว่าใครที่ฉันห่วง
Tur roo bahng mai wah krai tee chun huang
Do you know who I’m worried about?
ใครที่ฉันหวง เวลามีคนเข้าใกล้
Krai tee chun huang welah mee kon kao glai
Who I’m possessive of whenever anyone gets close?
ใครที่ใจฉันอยากดูแล
Krai tee jai chun yahk doo lae
Who my heart wants to take care of?
ใครที่ได้ใจฉันไปหมดใจ
Krai tee dai jai chun bpai mot jai
Who has my entire heart?
ไม่ใกล้ ไม่ไกล หลับตาลืมตาก็เจอ
Mai glai mai glai lup dtah leum dtah gor jur
Not near, not far, with my eyes closed or open, I see

(*) ทุกคำตอบคือเธอ
Took kum dtaup keu tur
Every answer is you
ทุกคำตอบคือเธอ
Took kum dtaup keu tur
Every answer is you
ใจบอกฉันเธอคือคนที่ใช่
Jai bauk chun tur keu kon tee chai
My heart is telling me you’re the one
เธอคือคนที่ใจหาเจอ
Tur keu kon te ejai hah jur
You’re the one whom I’ve been searching for
ใจฉันมีแค่เธอ
Jai chun mee kae tur
My heart has only you
แค่เธอแค่เธอเท่านั้น
Kae tur kae tur tao nun
Only you, only you alone

(**) พูดความในใจให้ผ่านริมฝีปาก
Poot kwahm nai jai hai pahn rim fee bpahk
I speak the truth from my lips
อยากพูดว่ารักให้เธอฟังทุกทุกวัน
Yahk poot wah ruk hai tur fung took took wun
I want to say I love you every day
จริงจริงมันยิ่งกว่าความรัก
Jing jing mun ying gwah kwahm ruk
Truth is greater than love
ไม่มีเธอเท่ากับไม่มีฉัน
Mai mee tur tao gup mai mee chun
Without you, there would be no me
คนเดียวที่ใจให้ความสำคัญเสมอ
Kon diao tee jai hai kwahm sumkun samur
The one person whom my heart always gives importance to

(*,**)

Title: ที่หนึ่งคนสุดท้าย / Tee Neung Kon Soot Tai (The First and Final Person)
Artist: Gluay Stamp
Album: [Single]
Year: 2012

หากเธอยังไม่พร้อม มีฉันคนเดียวในหัวใจ
Hahk tur yung mai praum mee chun kon diao nai hua jai
If you’re not ready to have only me in your heart yet
เก็บคำว่ารักเอาไว้ก่อน ได้ไหมเธอ
Gep kum wah ruk ao wai gaun dai mai tur
Please keep your “I love you”
หากเธอยังไม่มั่นใจ หากเธอยังไม่แน่ใจ
Hahk tur yung mai mun jai hahk tur yung mai nae jai
If you’re still not certain, if you’re still not sure
หากเธอยังคิดมีใคร นอกจากฉัน
Hahk tur yung kit mee krai nauk jahk chun
If you’re still thinking of someone else besides me

(*) ถ้าเป็นการสอบแข่งขัน ฉันก็คงอยากเป็นที่หนึ่ง
Tah pen gahn saup kaeng kun chun gor kong yahk pen tee neung
If it was a test or competition, I would probably want to be first
แต่เรื่องความรักคงไม่ไหว
Dtae reuang kwahm ruk kong mai wai
But when it comes to love, I can’t

(**) ไม่ขอเป็นที่หนึ่ง หากว่าเธอยังต้องการใคร
Mai kor pen tee neung hahk wah tur yung dtaung gahn krai
I don’t want to be your first if you still want someone else
อยากขอเป็นคนสุดท้าย ของเธอจะได้ไหม
Yahk kor pen kon soot tai kaung tur ja dai mai
I want to be your last, can I?
ตำแหน่งที่หนึ่งชั่วคราว ไม่เอาฉันขอคืนกลับไป
Dtum naeng tee neung chua krao mai ao chun kor keun glup pai
I don’t want a temporary first place position, I want to go back
ขอเป็นที่หนึ่งในใจ ของเธอคนสุดท้าย ได้ไหมเธอ
Kor pen tee neung nai jai kaung tur kon soot tai dai mai tur
I want to be the first and the last person in your heart, can I?

บอกกับฉันว่ารัก แต่สักพักเธอก็โทรหาใคร
Bauk gup chun wah ruk dtae suk puk tur gor toh hah krai
You tell me you love me, but when you get a break, you’re calling someone else
บอกว่าเธอจริงใจ แต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
Bauk wah tur jing jai dtae mai dtem roy percent
You tell me that you’re sincere, but it’s not 100%
หากว่าเธอยังไม่พอ ยังมีคนที่เฝ้ารอ
Hahk wah tur yung mai por yung mee kon tee fao ror
If you’re still not satisfied, if you still have someone waiting
ฉันก็จะขอ รอเธอรักฉันคนเดียว
Chun gor ja kor ror tur ruk chun kon diao
I want to wait until you love me alone

(*,**,*,**)

นายพราน / Nai Prahn (Hunter)
หนาว / Nao (Cold)
ที่หนึ่งคนสุดท้าย / Tee Neung Kon Soot Tai (The First and Final Person)
ทุกคำตอบคือเธอ / Took Kum Dtaup Keu Tur (Every Answer is You)
ยังรักกันอยู่ไหม / Yung Ruk Gun Yoo Mai (Do You Still Love Me?)

   
All songs tagged Gluay Stamp