Gelato

All posts tagged Gelato

Title: ไม่จำเป็นต้องรู้ / Mai Jum Bpen Dtaung Roo (You Don’t Need to Know)
Artist: Gelato
Album: [Single]
Year: 2019

ถึงเวลาที่ความลับในใจ จะถูกเปิดเผยให้เธอได้รู้
Teung welah tee kwahm lup nai jai ja took bpert poey hai tur dai roo
It’s time for the secret in my heart to be revealed so you can know
วันนี้คงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมอบความรักที่มี ให้เธอคนนี้
Wun nee kong bpen ohgaht tee dee tee ja maup kwahm ruk tee mee hai tur kon nee
Today is the perfect chance to give the love I have to you

(*) จะขนม จะดอกไม้ จะสิ่งไหนที่เธอต้องการ
Ja kanom ja dauk mai ja sing nai tee tur dtaung gahn
Be it candy, be it flowers, be it whatever you want
แค่ได้รู้ จะไปหามันมาให้เธอ
Kae dai roo ja bpai hah mun mah hai tur
Just let me know and I’ll go find it for you
พร้อมจดหมาย ที่จ่าหน้าซองถึงเธอคนดี
Praum jot mai tee jah nah saung teung tur kon dee
I’ve prepared a letter addressed to you, darling

(**) ให้กล่องของขวัญ นั้นแทนถ้อยคำในใจทุกอย่าง
Hai glaung kaung kwun nun taen toy kum nai jai took yahng
I’m giving you a box that stands for every word in my heart
ใส่ความคิดถึงกับข้อความ ที่ไม่เคยบอกออกไป
Sai kwahm kit teung gup kor kwahm tee mai koey bauk auk bpai
Adding my longing for you with a message that I’ve never told anyone
ให้เธอได้รู้ ว่ามีคนนึงที่ยังเฝ้าคอยห่วงใย
Hai tur dai roo wah mee kon neung tee yung fao koy huang yai
Letting you know that you have someone who’s still concerned about you
เธอไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครที่ให้เธอ
Tur mai jum bpen dtaung roo wah krai tee hai tur
You don’t need to know who’s giving it to you

ถึงเวลาที่คำตอบของหัวใจ จะถูกเฉลยให้เธอได้รู้
Teung welah tee kum dtaup kaung hua jai ja took chaloey hai tur dai roo
It’s time for the answer of my heart to respond and let you know
วันนี้คงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะมอบความรักที่มี ให้เธอคนนี้
Wun nee kong bpen ohgaht tee dee tee ja maup kwahm ruk tee mee hai tur kon nee
Today is the perfect chance to give the love I have to you

(*,**,**)

   

Melody, Lyrics, Arrange: ธาฤทธิ์ เจียรกุล, กษิเดช ฤทธิ์งาม
Mix: ธาฤทธิ์ เจียรกุล
Mastering: นิติเทพ มะลิกุล at แมวมองสตูดิโอ

   
A special single of all the Gelato girls for Valentine’s Day~
I’m too old to appreciate music videos of Instagram/Tiktok clips like this haha, but their voices aren’t bad and sound a lot better here than the previous single with only three of the girls

Title: O-Hanami
Artist: Gelato
Album: [Single]
Year: 2018

มันเริ่มจากคำทักทาย และกลายเป็นคำถามไถ่
Mun rerm jahk kum tuk tai lae glai bpen kum tahm tai
It started from a greeting and became a question
มันเริ่มเป็นความชิดใกล้ จากวันแรกที่พูดกัน ค่อยๆ เปลี่ยนไป
Mun rerm bpen kwahm chit glai jahk wun raek tee poot gun koy koy bplian bpai
It started from closeness from the first day we spoke, gradually changing
มันเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มที่น่าประทับใจ และแล้วเราก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน
Mun rerm dton duay roy yim tee nah bpratup jai lae laeo rao gor glai mah bpen peuan gun
It started from your impressive smile, and then we became friends

(*) แฮชแทคไว้นะใจความสำคัญ ความเป็นเพื่อนนั้นไม่เคยหายไป จะอยู่ที่ไหนเมื่อไร ก็ยังคงเป็นเพื่อนกัน ต่อจากนี้
Hashtag wai na jai kwahm sumkun kwahm bpen peuan nun mai koey hai bpai ja yoo tee nai meua rai gor yung kong bpen peuan gun dtor jahk nee
Hashtag your heart with importance, our friendship will never fade away, wherever we are, whenever, we’ll still be friends from now on

(**) ให้ความรักนั้นก่อเกิดขึ้นมา เติบโตช้าๆ ดั่งดอกไม้บาน แหละมันจะสวยแค่ไหน ถ้ามีดอกไม้พร้อมใจผลิบาน
Hai kwahm ruk nun gor gert keun mah dterp dtoh chah chah dung dauk mai bahn laeo mun ja suay kae nai tah mee dauk mai praum jai plibahn
That love was born and slowly grew like a blossoming flower, how beautiful it would be if we had flowers blooming with our hearts

(***) โอ ฮา นา มิ นิ อิ คิ มา โชว โย
Oh hanami ni ikimashouyo
Oh, let’s go flower viewing!
ให้รักเติบโตและผลิบานเต็มหัวใจ
Hai ruk dterp dtoh lae plibahn dtem hua jai
Let love grow and blossom, filling our hearts
เพราะมิตรภาพดีๆ นั้นเป็นดั่งดอกไม้ ที่ไม่มีวันที่จะร่วงโรย
Pror midtrapahp dee dee nun bpen dung dauk mai tee mai mee wun ja ruang roy
Because our wonderful friendship is like a flower that will never wilt
ยู อู โจ โอว วะ เอ อิ เอ อึน ซะ
Yuujou wa eien sa
Everlasting friendship
และโลกที่เคยธรรมดานั้นก็หายไป ถ้ารักที่มีให้กันเบ่งบานดังดอกไม้ ทุกแห่งบนโลกนี้ก็คงจะสวยงาม
Lae lohk tee koey tummadah nun gor hai bpai tah ruk tee mee hai gun baeng bahn dung dauk mai took haeng bon lohk nee gor kong ja suay ngahm
And the world that was once average will disappear, if we shared the love we have like flowers, every place n earth would be beautiful

อยากจะบอกว่ารู้สึก ยินดีที่พบเพื่อนใหม่
Yahk ja bauk wah roo seuk yin dee tee pob peuan mai
I want to tell you that I feel happy to meet a new friend
แลกเปลี่ยนเรื่องราวมากมาย เชื่อมต่อสิ่งที่คล้ายกัน
Laek bplian reuang rao mahk mai cheuam dtor sing tee klai gun
We’ve shared so many stories and have so many things in common
แม้อยู่แสนไกล เราเชื่อมโยงโลกใบนี้แค่เพียงง่ายๆดังใจ
Mae yoo saen glai rao cheuam yohng lohk bai nee kae piang ngai ngai dung jai
Even though we’re so far apart, we’re easily linked together in this world by our hearts
โลกของฉันเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้ก้าวเข้ามา
Lohk kaung chun bplian bpai meua tur dai gao kao mah
My world changed when you showed up

(*,**,***)

โอ ฮา นา มิ นิ อิ คิ มา โชว โย
O hanami ni ikimashou yo
Let’s go flower viewing!
โอ ฮา นา มิ นิ อิ คิ มา โชว โย
O hanami ni ikimashou yo
Let’s go flower viewing!
โอ ฮา นา มิ นิ อิ คิ มา โชว โย
O hanami ni ikimashou yo
Let’s go flower viewing!
โอ ฮา นา มิ นิ อิ คิ มา โชว โย
O hanami ni ikimashou yo
Let’s go flower viewing!

(***)

   
Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: อมรสุดา กาญจนภี
Co-Producer: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์, จิระวัฒน์ ตันตรานนท์
Lyrics: จิระวัฒน์ ตันตรานนท์
Melody: อมรสุดา กาญจนภี
Arrangement: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์
Japanese Lyrics Arrangement: นทรียา ไกรจิตติ, สุขุมา อุทรักษ์, Yanase Masaki
Synthesiser & Drum Programinng: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์
Bass: ธนเดช ผาสุขธรรม
Guitar: ไพโรจน์ ธรรมรส
Chorus: ณัฐฐาพร บัวเจริญ
Recorded & Engineered: มารัก รัตนพันธ์, อรรถพร สุคุม
Mixed & Mastered: พงศ์พิธาน ธุวัชชัย

   

The girls are cute, but their voices are so high and whispy, the vocals got lost in the music a lot and didn’t stand out/was hard to understand in parts. The lyrics, while feeling like just an excuse to use Japanese phrases, were still cute. And I like how this is about friendship rather than romance, and I like how this wasn’t super heavily autotuned like the previous solo single from one of the Gelato girls