Gaia

All posts tagged Gaia

Title: Love Me Please!
Artist: GAIA
Album: [Single]
Year: 2016

เป็นอะไรกันนักกันนัก ยังไม่ทันจะเข้ามารู้จัก
Bpen arai gun nuk gun nuk yung mai tun ja kao mah roo juk
Something’s seriously wrong, we still haven’t gotten to know each other
มองเข้ามาสักพักก็หันหนี
Maung kao mah suk puk gor hun nee
I look over for a moment and you turn and run
ไปคุยกับเค้าคนนั้นคนโน้น กับฉันไม่เห็นมาสน
Bpai kooey gup kao kon nun kon nohn gup chun mai hen mah son
You go talking to this person and that person, but you don’t seem to have an interest in me
ไม่โดนคนบอกรักเลยสักครั้ง
Mai dohn kon bauk ruk loey suk krung
No one has ever told me they love me

เรื่องความรักไม่ยักมาหา มาแต่เพียงคำว่าเหงาตลอด
Reuang kwahm ruk mai yuk mah hah mah dtae piang kum wah ngao dtalaut
Romance doesn’t visit me often, it’s always only loneliness
มีเพื่อนเยอะก็ยังไม่ Strong
Mee peuan yur gor yung mai strong
I have a lot of friends, but I’m still not strong
ทำไมชอบคิดกันนักไม่รู้ ว่าฉันมีรักอยู่แล้ว
Tummai chaup kit gun nuk mai roo wah chun mee ruk yoo laeo
I don’t know why I like thinking about being in love so much
บอกเลยว่าที่จริงยังไม่มี
Bauk loey wah tee jing yung mai mee
But I’m telling you that in reality, I still don’t have it

(*) ก็ฉันยังโสด ขอเถอะได้โปรด จะมีใครบ้างไหมพูดคำนี้
Gor chun yung soht kor tur dai bproht ja mee krai bahng mai poot kum nee
I’m still single, I’m begging you, please, will there be anyone who will say these words?

(**) (รัก รัก รัก) ขอเธอช่วยส่งเสียงหน่อย
(Ruk ruk ruk) Kor tur chuay song siang noy
(Love love love) Please raise your voice
(Love Love Love) หัวใจมันยังเฝ้าคอย
(Love Love Love) Hua jai mun yung fao koy
(Love love love) My heart is still waiting
(Please Please Please) ช่วยปรากฏตัวสักหน่อย
(Please please please) Chuay bpragot dtua suk noy
(Please please please) Please finally appear
(Come on now) ให้ไม่ต้องเหงาสักที
(Come on now) hai mai dtaung ngao suk tee
(Come on now) Make me not have to be lonely

เป็นอย่างนี้มาตั้งนานเท่าไหร่ รักที่ฉันเฝ้ารอยังมีจริงใช่ไหม
Bpen yahng nee mah dtung nahnt ao rai ruk tee chun fao ror yung mee jing chai mai
How long has it been like this? The love I’m waiting for still doesn’t exist, does it?
เค้าคือใครคนที่เดินเข้ามา อยู่ตรงนี้ไม่มีวันจากลา
Kao keu krai kon tee dern kao mah yoo dtrong nee mai mee wun jahk lah
Who is the one who will walk up right here and never say good-bye,
คอยกอดกันเวลาที่อ่อนแอ คอยดูแลเวลาที่ฉันกลัว
Koy gaut gun welah tee aun ae koy doo lae welah tee chun glua
Who will hug me when I’m weak, who will look after me when I’m scared?
เธออยู่ไหน คำว่ารักช่วยบอก ทีได้ไหม
Tur yoo nai kum wah ruk chuay bauk tee dai mai
Where are you? Please tell me you love me

(**,*,**,**)

   
ทำนอง : BOTCASH
เรียบเรียง : BOTCASH
เนื้อร้อง : ดินแดง แจ้งวัฒนะ
Rap lyrics : BOTCASH

   
When I first listened to this song, I was really unimpressed with the sound, but after hearing it a couple more times, it’s not that bad~ I think the issue was just that the two girls who sing the verses at the beginning have too weak of voices, and combined with whiny lyrics, so it fell flat at the beginning, but it picked up in the chorus and rap. I really like the look of the girls; I love their makeup (I’m a sucker for bright colored eye shadow), their outfits, their hair. They’re really pretty~ But good golly gumdrop, am I sick of songs perpetuating this idea that you’re miserable because you don’t have a man. No one has ever told you they loved you before? Really? You grew up an orphan with no parents or family members? And you say you have a lot of friends, but you’re still weak because you’re not in a relationship? You need to get new friends then, because friends are the ones who keep you strong when love doesn’t work out. So, yeah, most likely you’re just still single because you’re coming off as really desperate and needy. :’D

I’m going to go back to listening to Love Potion haha

Title: Audition
Artist: GAIA
Album: [Single]
Year: 2013

I see you looking at me
Looking at my sexy body
But I met guys like you before
Who always think they got it

I’m not gonna tell you YES
But I won’t tell you NO
But there’s something that
You, you, you gotta know

(*) ฉันเคย sad เท่าไหร่
Chun koey sad tao rai
How sad I used to be
เคยอยู่กับความเสียใจ
Koey yoo gup kwahm sia jai
I used to live with sadness
จากนี้ฉันคิดว่าควรจะหยุดได้แล้ว
Jahk nee chun kit wah kuan ja yoot dai laeo
From now on, I think I should stop
วันนี้ฉันจะไม่แคร์
Wun nee chun ja mai care
Today I won’t care
I just wanna dance
I just wanna dance

Breaking down

(**) Oh boy this is your only chance
You asked for my attention
So you need to show me
What you got the time is tickin’
Boy I need to know
Know what I’ve been missin’
Show me what you got
This is your AUDITION!

Light Camera Action!!

Checkin’ my reaction
But you won’t get nowhere unless
You meet my satisfaction
(Boyy)

I’m the hottest girl
Around here that you’ll ever find
But there’s something to keep in mind oh!!

(*,**)

(***) Boy get on the floor, let me see you rock
It’s your AUDITION!
You can talk the talk, but can you walk the walk
It’s your AUDITION!
Once you get started, you better not stop
It’s your AUDITION!
Are you hot or not, show me what you got
It’s your AUDITION!

What up baby girl Yeah! สวัสดีครับ
What up baby girl yeah sawatdee krup
What up, baby girl? Yeah, hello
So damn beautiful คุณสวยมาก
So damn beautiful koon suay mahk
So damn beautiful, you’re so pretty

Seoul city to Bangkok
Gimme the green light cuz’ I don’t stop
Jay Park and GAIA
Cha Cha Malone givin’ us the fire, what!
This is my AUDITION!
I’m about to pass, so you better listen, Yeah!

(*)

This is my AUDITION!
I’m about to pass, so you better listen, let’s go!

(**,***)

Title: Love Potion
Artist: Gaia
Album: [Single]
Year: 2014

เธอเข้ามาพัวพัน จนเรามีใจกัน
Tur kao mah pua pun jon rao mee jai gun
You came and involved me until we developed feelings for each other
สุดท้ายเธอหลอกฉันแล้วหายหน้าไป
Soot tai tur lauk chun laeo hai nah bpai
In the end, you deceived me and disappeared
เธอมาล้อเล่นกับไฟ
Tur mah lor len gup fai
You’ve been playing with fire
No no no That’s not what i want
No, no, no, that’s not what I want
That’s not what i like
That’s not what I like

(*) ร้ายดูสักครั้ง ฉันจะฉุดรั้งเธอให้อยู่
Rai doo suk krung chun ja choot rung tur hai yoo
You’ve seen evil once, I’m gonna hold you back and make you stay
รู้ฉันก็รู้ต้องลองสักครั้ง จะทำมันให้ได้
Roo chun gor roo dtaung laung suk krung ja tum mun hai dai
I know, I know I must try it once, I’ll make it possible
จะควบคุมหัวใจ All over your mind
Ja kuap koom hua jai all over your mind
I’ll command your heart all over your mind

(**) My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
My love potion, intoxicated you’re gonna be
อย่าไปไหน ขยับเข้ามาใกล้ฉัน Baby boy
Yah bpai nai kayup kao mah glai chun baby boy
Don’t go anywhere, get closer to me, baby boy
และจะต้องรัก รัก เพียงแค่ฉัน
Lae ja dtaung ruk ruk piang kae tur
And you must love, love only me

Now ลองมาคบกัน ลองมาดูใจกัน
Now laung mah kop gun laung mah doo jai gun
Not try to date me, try and go out with me
ไม่ต้องมาถามว่าเพื่ออะไร
Mai dtaung mah tahm wah peua arai
There’s no need to ask what for
ไม่ต้องสงสัยให้เหนื่อยแรง
Mai dtaung song sai hai neuay raeng
You don’t have to wonder yourself silly
นี่ที่ฉันต้องการ และเธอต้องไม่ไป
Nee tee chun dtaung gahn lae tur dtaung mai bpai
This is what I need, and you must not go
I won’t let you go, no
I won’t let you go, no

(*,**)

ให้เธอเชื่องใจ คอยคลอเคลียอยู่ไม่ไกล
Hai tur chiang jai koy klor klia yoo mai glai
I’ll let you tame my heart and snuggle up close to me
แค่ฉันร่ายเวทมนต์มาสะกดใจ
Kae chun rai wet mon mah sagot jai
I’ve cast a spell to hypnotize you
ไม่ให้เธอรักใคร ให้ฉันเป็นเจ้าของใจ
Mai hai tur ruk krai hai chun bpen jao kaung jai
I won’t let you love anyone else, I’ll be the owner of your heart
Baby boy you’re mine yeah you’re mine
Baby boy, you’re mine, yeah, you’re mine

(*,**)

Never gonna let you go
Never gonna let you go
Never gonna let you go
Never gonna let you go
ให้อยู่กับฉันทุกวันเรื่อยไป
Hai yoo gup chun took wun reuay bpai
You’re gonna stay with me every day forever
Never gonna let you leave
Never gonna let you leave
Stay right here with me
Stay right here with me
เพื่อรอวันนั้น ที่มีแค่ฉัน
Peua ror wun nun tee mee kae chun
So I can wait for that day that you’ll have only me