Friday

All posts tagged Friday

Title: หนาวนี้ / Nao Nee (This Winter)
Artist: Friday
Album: Magic Moment
Year: 2002

ลมเย็น เย็น พัดมาแล้วฉันพึ่งรู้สึก
Lom yen yen put mah laeo chun peung roo seuk
The cold wind blows and I just felt it
ฟ้าลึก ลึก มองขึ้นไปดูช่างสดใส
Fah leuk leuk maung keun bpai doo chahng sot sai
Looking up, the deep sky seems so bright
แต่มือเย็น เย็น ของฉันนั้นไม่มีใคร
Dtae meu yen yen kaung chun nun mai mee krai
But my cold hands don’t have anyone
ไม่มีใครให้สัมผัสมันทนไม่ไหว
Mai mee krai hai sumput mun ton mai wai
I can’t bear not having anyone to touch

(*) ได้ยินเพลงบอกไว้ลมหนาวมาถึงเมื่อไร
Dai yin pleng bauk wai lom nao mah teung meua rai
I listen to music asking how long the cold winds will blow
มันต้องเหงาในใจตามเนื้อเพลงอยู่เรื่อยไป
Mun dtaung ngao nai jai dtahm neua pleng yoo reuay bpai
I’m always lonely in my heart following the lyrics
คราวนี้ถ้าต้องเจอ
Krao nee tah dtaung jur
This time, if I must face
หน้าหนาวนี้ขอร้องเถอะ ขอได้ไหม
Nah nao nee kor raung tur kor dai mai
This winter, I’m begging, please

(**) ขอมือหน่อยได้ไหมอากาศหนาว หนาว
Kor meu noy dai mai ahgaht nao nao
Can I have your hand? The weather is cold
ไม่ชอบเลย
Mai chaup loey
I don’t like it
ขอมือหน่อยอย่าเฉยเมยจนฉันนั้นต้องเสียใจ
Kor meu noy yah choey moey jon chun nun dtaung sia jai
Give me your hand, don’t be so indifferent until I get sad
อยากขอแค่ได้ไออุ่นจากเธอได้ไหม
Yahk kor kae dai ai oon jahk tur dai mai
I just ask for some warmth from you
บอกความรู้สึกข้างใน
Bauk kwahm roo seuk kahng nai
Tell me the feelings you have inside
ก่อนหน้าหนาวคราวนี้จะผ่านไป
Gaun nah nao krao nee ja pahn bpai
Before this winter passes by

มีลมโชยอากาศเย็น
Mee lom choy ahgaht yen
The gently wind, the cold air
เย็น ทุกปลายปี แต่คงจะดีถ้าหากมีเธอไว้
Yen took bplai bpee dtae kong ja dee tah hahk mee tur wai
It’s cold at the end of every year, but it would be nice if I had you
จูงมือกันแม้จะหนาว หนาว สักเท่าไหร่
Joong meu gun mae ja nao nao suk tao rai
Holding my hand, no matter how cold it gets
แต่ใจฉันก็คงอุ่นคงมีความหมาย
Dtae jai chun gor kong oon kong mee kwahm mai
My heart would be warm, it would have meaning

(*,**,*,**,**)

Title: เชย / Choey (Old-Fashioned)
Artist: Friday (ฟรายเดย์)
Album: Colorfication
Year: 2011

มันเก่าไปแล้วหรือเปล่า
Mun gao bpai laeo reu bplao
Is it too old?
จะเบื่อกันแล้วหรือยัง
Ja beua gun laeo reu yung
Are you getting bored of me yet?
ไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ทำไม
Mai roo jing jing mai roo tummai
I really don’t know, I don’t know why
มันเหมือนอะไรก็เปลี่ยนไปทุกอย่าง
Mun meuan arai gor bplian bpai took yahng
It’s like everything is changing

เธอเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า
Tur bplian bpai duay reu bplao
Have you changed too?
เธอเบื่อฉันแล้วหรือยัง
Tur beua chun laeo reu yung
Are you bored of me yet?
ไม่รู้จริงๆ ไม่รู้เหมือนกัน
Mai roo jing jing mai roo meuan gun
I really don’t know, I just don’t know
โลกนี้มันเร็วจนบางทีตามไม่ทัน
Lohk nee mun rew jon bahng tee dtahm mai tun
This world is so fast, sometimes I can’t keep up

(*) ฉันชอบอะไรที่มันเหมือนเดิม
Chun chaup arai te emun meuan derm
I like things that are the same
ชอบอะไรที่มันคุ้นเคย
Chaup arai tee mun koon koey
I like things that are familiar
ตามอะไรใครเขาไม่ค่อยทัน
Dtahm arai krai kao mai koy tun
I can’t really keep up with everything and everyone
ก็บอกว่าเราเชย แต่ทำยังไงได้
Gor bauk wah rao choey dtae tum yung ngai dai
They tell me I’m old-fashioned, but what can I do?

(**) บอกให้ฉันได้รู้สักหน่อย ตอบให้ฉันมั่นใจสักหน่อย
Bauk hai chuun dai roo suk noy dtaup hai chun mun jai suk noy
Tell me and let me know, answer me and make me certain
บอกมาทีว่าใจของเธอยังรักคนเชยเชย
Bauk mah tee wah jai kaung tur yung ruk kon choey choey
Tell me that your heart still loves an old-fashioned person
บอกให้ฉันรู้ตัวสักหน่อย
Bauk hai chun roo dtua suk noy
Tell me and make me realize
ปล่อยเอาไว้ฉันกลัวสักวันเธอลืม ฉันคงเศร้าเลย
Bploy ao wai chun glua suk wun tur leum chun kong sao loey
If we let things go on, I’m afraid some day you’ll forget, and I’ll be sad
จะเป็นไปได้ไหม อยากหยุดเวลาไว้
Ja bpen bpai dai mai yahk yoot welah wai
Is it possible? I want to stop time
หยุดความรักเราไว้ไม่ให้เก่าเลย
Yoot kwahm ruk rao wai mai hai gao loey
And stop our love and keep it from getting old

มันเก่าไปแล้วหรือเปล่า
Mun gao bpai laeo reu bplao
Is it too old?
จะเบื่อกันไปเมื่อไร
Ja beua gun bpai meua rai
When will you get bored of me?
ไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ทำไง
Mai roo jing jing mai roo tum ngai
I really don’t know, I don’t know what to do
ก็หวังว่าวันนึงเธอคงจะเข้าใจ
Gor wung wah wun neung tur kong ja kao jai
I hope that one day you’ll understand

(*,**)

หากเธอนั้นมองไม่เห็น
Hahk tur nun maung mai hen
If you don’t see it
ความรักฉันคงไร้ค่า
Kwahm ruk chun kong rai kah
My love will be worthless
เปิดใจเธอมองให้เห็น
Bpert jai tur maung hai hen
Open your heart and see it
แล้วความรักจะอยู่เหนือกาลเวลา
Laeo kwahm ruk ja yoo neua gahn welah
And love will last beyond time

(**)

หยุดความรักเราไว้ถึงมันจะเชยได้ไหม ได้ไหม
Yoot kwahm ruk rao wai teung mun ja choey dai mai dai mai
Can I stop our love, even though it’s old-fashioned? Can I?
หยุดความรักเราไว้ไม่ให้เก่าเลย
Yoot kwahm ruk rao wai mai hai gao loey
Stop our love and keep it from getting old

Title: ใกล้ไป / Glai Bpai (Too Close)
Artist: Friday
Album: Song For Tomorrow
Year: 2007

ใกล้ไป ไม่อยากให้ใกล้ไป ยังไม่อยากจะเข้าไป
Glai bpai mai yahk hai glai bpai yung mai yahk ja kao bpai
Too close, I don’t want you to be too close, I still don’t want to go in
อยู่ตรงนี้มันคงไม่เป็นไร
Yoo dtrong nee mun kong mai bpen rai
It’s still okay right here
ชัดไป ถ้าหากมันชัดไป มันอาจไม่ซึ้งเท่าไหร่
Chut bpai tah hahk mun chut bpai mun aht mai seung tao rai
Too clear, if it’s too clear, it might not be very touching
แค่เท่านี้ มันคงไม่มากไป
Kae tao nee mun kong mai mahk bpai
Just this probably isn’t too much

(*) ขอเข้าไปใกล้เธอทีละน้อย
Kor kao bpai glai tur tee la noy
I want to get near you little by little
ค่อยๆ ซึมลงไปในใจ จนเจอรักเธอ
Koy koy seum long bpai nai jai jon jur ruk tur
Gradually seeping into your heart until I find your love

(**) อย่าเพิ่งรู้ว่าฉันนั้นคิดอะไรก็แล้วกัน
Yah perng roo wah chun nun kit arai gor laeo gun
Don’t realize just yet what I’m thinking, okay?
ปล่อยให้ฉันได้ฝันได้เพ้อนานๆ อีกซักหน่อย
Bploy hai chun dai fun dai pur nahn nahn eek suk noy
Let me be able to dream and fantasize for a little bit longer
แค่เท่านี้ก็ดีอยู่แล้วถึงมันจะเลื่อนลอย
Kae tao nee gor dee yoo laeo teung mun ja leuan loy
Just this is already great, though it’ll fade away
อาจเป็นเพียงความฝันน้อยๆ แต่ฉันก็จะคอยต่อไป
Aht bpen piang kwahm fun noy noy dtae chun gor ja koy dtor bpai
It might be just a little dream, but I’ll continue on
ถ้าใกล้กว่านี้ กลัวว่าเธอจะถอยไป
Tah glai gwah nee glua wah tur ja toy bpai
If I get any closer than this, I’m afraid you’ll retreat
ห่างใจฉันไปไกลไม่กลับมา
Hahng jai chun bpai glai mai glup mah
Separating my heart far away and not coming back

ช้าหน่อย ต้องมีระยะหน่อย อาจจะต้องถอยซักหน่อย
Chah noy dtaung mee raya noy aht ja dtaung toy suk noy
A little slow, I must have a little space, I might have to retreat a little
แต่แค่ไหน ใจคงไม่เปลี่ยนไป
Dtae kae nai jai kong mai bplian bpai
But however much, my heart won’t change
รักเธอ เพราะว่าอยากรักเธอ และก็ไม่อยากรักเก้อ
Ruk tur pror wah yahk ruk tur lae gor mai yahk ruk gur
I love you because I want to love you, and I don’t want to love you in vain
ยังไงก็คงไม่เปลี่ยนใจ
Yung ngai gor mai bplian jai
No matter what, I won’t change my mind

(*,**)

Title: เพลงรักเก่า / Pleng Ruk Gao (Old Love Songs)
Artist: Friday
Album: Colorfication
Year: 2012

นานแล้วใช่ไหมที่เราไม่เจอ
Nahn laeo chai mai tee rao mai jur
It’s been a long time that we haven’t seen each other, hasn’t it?
นับจากตอนนั้นก็ไม่พบกัน
Nup jahk dtaun nun gor mai pob gun
Since that time, we haven’t met
ไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลยตั้งแต่วันนั้น
Mai dai kao krao kaung tur loey dtung dtae wun nun
I haven’t gotten any news about you since that day
วันที่เป็นทางแยกของเรา
Wun tee bpen tahng yaek kaung rao
The day we parted ways

(*) เพลงรักเก่า วันนี้ไม่ได้ทำให้ฉันเศร้า
Pleng ruk gao wun nee mai dai dum hai chun sao
Love songs don’t make me sad today
แต่ทำให้นึกถึงเรื่องของเราคราวนั้น
Dtae tum hai neuk teung reaung kaung rao krao nun
But they make me think of our times back then
เธอจำได้ไหม
Tur jum dai mai
Do you remember?

(**) ไม่เคยเสียใจที่เคยรักเธอ
Mai koey sia jai tee koey ruk tur
I’ve never been sad that I once loved you
เธอทำให้ฉันเจอความสุขมากมาย
Tur tum hai chun jur kwahm sook mahk mai
You made me find a lot of happiness
เราอาจไม่ใช่คนรักกันแล้ว
Rao aht mai chai kon ruk gun laeo
We might not be lovers anymore
แต่เราก็เคยรักกันจนถึงวันสุดท้าย
Dtae roa gor koey ruk gun jon teung wun soot tai
But we once loved each other until our last days
ฉันจะจำไว้เสมอ
Chun ja jum wai samur
I’ll always remember it

ถ้าเพลงหนึ่งเพลงมีความรู้สึก
Tah pleng neung pleng mee kwahm roo seuk
If one song has emotions
แทนความทรงจำที่มันล้นเอ่อ
Taen kwahm song jum tee mun lon ur
To represent the overflowing memories
ฉันขอให้เพลงๆนี้ ส่งไปถึงเธอ
Chun kor hai pleng pleng nee song bpai teung tur
I want to send this song to you
ให้เป็นเพลงสุดท้ายของเรา
Hai bpen pleng soot tai kaung rao
Let it be our last song

(*,**)

ขอบคุณวันเหล่านั้น ขอบคุณในความฝัน
Kaup koon wun lao nun kaup koon nai kwahm fun
Thank you for those days, thank you for the dreams
ที่เราเคยมีให้กันและกัน
Tee rao koey mee hai gun lae gun
That we once had together
ขอบคุณในความรักที่งดงาม ที่เธอมอบให้ฉัน
Kaup koon nai kwahm ruk tee ngot ngahm tee tur maup hai chun
Thank you for the beautiful love that you bestowed upon me

(**)
จึงจดจำไว้
Jeung jot jum wai
So I’ll remember it

(**)

Title: ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
Artist: Friday
Album: Magic Moment
Year: 2002

เมื่อแรกเจอกับเธอก็ละเมอ ดั่งต้องมนต์
Meua raek jur gup tur gor lamur dung dtaung mon
When I first met you, I was daydreaming like I was under a spell
ก็เหมือนคนที่ถูกสะกดดวงใจ เอาไว้ไม่ให้ไปไหน
Gor meuan kon tee took sagot duang jai ao wai mai hai bpai nai
Like someone who had been hypnotized and not allowed to leave anywhere
เพ้อแต่เธอ นี่เธอช่วยหันมามองฉันทีนะคนดี
Pur dtae tur nee tur chuay hun mah maung chun tee na kon dee
I’m crazy only for you, please turn and look at me, sweetie

ตอนนี้ใจก็ลอยหลุดไปแล้ว ถูกต้องมนต์
Dtaun nee jai gor loy loot bpai laeo took dtaung mon
Now my heart is floating away, it’s been put under a spell
ก็เพราะคนอย่างเธอที่ฉันฝันหา ที่ฉันรอมานานแล้ว
Gor pror kon yahng tur tee chun fun hah tee chun ror mah nahn laeo
Because a girl like you is just what I’ve been dreaming of, that I’ve been waiting so long for
ยิ้มให้เธอ แล้วทำไมเธอจึงไม่ยิ้มๆคืนมา
Yim hai tur laeo tummai tur jeung mai yim yim keun mah
I smile at you, but why don’t you smile back?

(*) อยู่ในชั่วโมงต้องมนต์ ชั่วโมงที่ใจไหวหวั่น
Yoo nai chua mohng dtaung mon chua mohng tee jai wai wun
In the magic moment, a moment that my heart is trembling
ราวกับดอกไม้ได้ผลิบาน เป็นรักที่มีข้างใน
Rao gup dauk mai dai plibahn bpen ruk tee mee kahng nai
The love I have inside is like a flower that has blossomed
มองเธออยู่นานรู้บ้างไหม แค่อยากให้เธอเข้าใจ
Maung tur yoo nahn roo bahng mai kae yahk hai tur kao jai
I’ve been looking at you for a long time, do you know? I just want you to understand
ช่วงเวลานี้จะต้องหวั่นไหว สักเท่าไร (ฉันก็ยอม)
Chuang welah nee ja dtaung wun wai suk tao rai (chun gor yaum)
However anxious I must be at this moment (I’ll consent)

ที่ฉันมองๆเธอๆก็รู้ เธอรู้ดี
Tee chun maung maung tur tur gor roo tur roo dee
I know you know full well that I’ve been looking at you
แต่เพราะมีบางสิ่งสะกดดวงใจ ให้ฉันต้องมองต่อไป
Dtae pror mee bahng sng sagot duang jai hai chun dtaung maung dtor bpai
But because there’s something hypnotizing me, I must continue looking
ยิ้มให้เธอ ขอแค่เพียงหันมามองฉันทีได้ไหม
Yim hai tur kor ke piang hun mah maung chun tee dai mai
I’m smiling at you, I just want you to turn and look at me, please?

(*)

อยากจะหยุดไว้ให้นานๆ ลบคนรอบด้านทิ้งไป
Yahk ja yoot wai hai nahn nahn lop kon raup dahn ting bpai
I want to stop for a long time and remove everyone around us
จะเก็บไว้ (เก็บเอาไว้) นานกว่านี้จะได้ไหม
Ja gep wai (gep ao wai) nahn gwah nee ja dai mai
And keep things (keep things) longer than this, can I?
ชั่วโมงนึงที่ฉัน ได้พบกับเธอนั้นช่างสุขใจ
Chua mohn neung tee chund ai pob gup tur nun chahng sook jai
The moment I met you, I was so happy

(*,*)

Title: พักบ้างนะ / Puk Bahng Na (Take a Break)
Artist: Friday
Album: Why Care?
Year: 2012

เห็นเธอทำงานทุกวันเพื่อสิ่งที่ฝัน ที่เธอรัก
Hen tur tum ngahn took wun peua sing tee fun tee tur ruk
I see you working every day for your dreams that you love
เหนื่อยนักจนลืมจะรักตัวเองตามเคย
Neuay nuk jon leum ja ruk dtua eng dtahm koey
You’re so tired, you forget to love yourself like you used to
เวลาที่มีใช้หมดไป ให้กับงานอยู่เรื่อยเลย
Welah tee mee chai mot bpai hai gup ngahn yoo reuay loey
You constantly use all the time you have on work
อยู่หน้าคอมมากไป ใช้มือถือจนปวดหัว
Yoo nah kaum mahkp bpai chai meu teu jon bpuat hua
In front of the computer so much, on your phone until your head hurts
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ยิ่งน่ากลัว ไม่เห็นว่าเธอจะได้พัก
Wun jun teung wun ahtit ying nah glua mai hen wah tur ja dai puk
From Monday to Sunday, it’s getting scary, I never see you take a break

จนเหมือนว่าเธอคุ้นเคย ไม่สงสารตัวเองเลยรึไง
Jon meuan wah tur koon koey mai song sahng dtua eng loey reu ngai
Until it’s like you’re used to it, don’t you pity yourself?

(*) เหนื่อยใช่ไหม ถ้าเหนื่อยแค่ไหน ฉันรู้เธอไม่เคยท้อ
Neuay chai mai tah neuay kae nai chun roo tur mai koey tor
You’re tired, right? Even if you’re tired, I know you’re never disheartened
และกับความฝัน วันที่เธอเฝ้ารอ เชื่อว่าวันต้องเป็นจริงได้
Lae gup kwahm fun wun tee tur fao ror cheua wah wun dtaung bpen jing dai
And with dreams of the days you’ve been waiting for, I believe that those days can be reality
แต่อยากขอ พักบ้างนะ
Dtae yahk kor puk bahng na
But take a break, okay?

(**) ส่งคำว่าห่วง ผ่านเพลงๆ นี้ ส่งความหวังดี พักบ้างนะเธอ
Song kum wah huang pahn pleng pleng nee song kwahm wung dee puk bahng na tur
I’m sending you my concern through this song, I’m sending you good wishes, take a break
อยากให้รู้ว่าห่วง และจะขอ ขอเอาใจช่วยเสมอ พักบ้างนะเธอ
Yahk hai roo wah huang lae ja kor kor ao jai chuay samur puk bahng na tur
I want you to know that I’m worried, and I always want to wish you success, so take a break

มุ่งมั่นกับงานก็เข้าใจ แต่ว่ามากไปก็ไม่ดี
Moong mun gup ngahn gor kao jai dtae wah mahk bpai gor mai dee
You’re engrossed in your work, I understand, but if it’s too much, it’s not good
ล้มหมอนนอนป่วยล่ะทีนี้ ทำไมต้องฝืนขนาดนั้น
Lom maun naun bpuay la tee nee tummai dtaung feun kanaht nun
You’re collapsing onto your pillow and feeling sick now, why do you force yourself this much?

รึคิดว่ามันคุ้มค่า คุณหมอก็คงส่ายหน้าเหมือนกัน
Reu kit wah mun koom kah koon mor gor kong sai nah meuan gun
Or do you think it’s worth it? A doctor would probably also swerve in front of you

(*,**)

พักพัก พักบ้างนะ พักพัก พักบ้างเถอะ พักพัก พักบ้างนะเธอ
Puk puk puk bahng na puk puk puk bahng tur puk puk puk bahng na tur
Rest, rest, take a rest, break, break, take a break, rest, rest, take a break

ส่งคำว่าห่วง ผ่านเพลงๆ นี้ ส่งความหวังดี พักบ้างนะเธอ
Song kum wah huang pahn pleng pleng nee song kwahm wung dee puk bahng na tur
I’m sending you my concern through this song, I’m sending you good wishes, take a break
อยากให้รู้ว่าห่วง และจะขอ ขอเอาใจช่วยเสมอ รู้ไหมมีคนเขาห่วงเธอ
Yahk hai roo wah huang lae ja kor kro ao jai chuay samur roo mai mee kon kao huang tur
I want you to know that I’m worried, and I want, I always want to wish you success, do you know you have someone worried about you?

(**)

ส่งคำว่าห่วง ผ่านเพลงๆ นี้ ส่งความหวังดี พักบ้างเถอะ นะเธอ
Song kum wah huang pahn pleng pleng nee song kwahm wung dee puk bahng tur na tur
I’m sending you my concern through this song, I’m sending you good wishes, take a break, please
พักบ้างนะ พักหน่อยมั้ย พักบ้างนะเธอ
Puk bahng na puk noy mai puk bahng na tur
Take a break, rest a little, take a break

Title: เรื่องรักธรรมดา / Reuang Ruk Tummadah (Common Love Problem)
Artist: Friday
Album: Colorfication
Year: 2011

ถึงแม้เธอจะไม่รู้ หรือว่าเธอจะไม่เห็น
Teung mae tur ja mai roo reu wah tur ja mai hen
Though you don’t know or don’t see
แต่มันก็ไม่จำเป็น และไม่สำคัญสักหน่อย
Dtae mun gor mai jum pen lae mai sumkun suk noy
It’s not necessary and not important
แค่วันนี้ได้เห็นเธอยิ้ม แค่วันนี้ได้แอบเฝ้าคอย
Kae wun nee dai hen tur yim kae wun nee dai aep fao koy
Just today to be able to see you smile, just today to be able to wait
แม้จะเลื่อนลอย แต่ไม่ได้ฝืนใจ
Mae ja leuan loy dtae mai dai feun jai
Though it’s uncertain, I won’t force it

ฉันว่ามันมีความหมาย เมื่อได้รักใครสักครั้ง
Chun wah mun mee kwahm mai meua dai ruk krai suk krung
I think it’s so meaningful when I love someone else
แต่ไม่ใช่ทุกๆคน ต้องสมหวังซะเมื่อไหร่
Dtae mai chai took took kon dtaung som wung sa meua rai
But not everyone will get their hopes fullfilled
เมื่อความรักไม่ใช่ความฝัน เมื่อลืมตาก็คงเข้าใจ
Meua kwahm ruk mai chai kwahm fun meua leum dtah gor kong kao jai
When love isn’t a dream, when you open your eyes, you’ll understand
ฉันแค่รักเธอ รักเธอได้มั้ย
Chun kae ruk tur ruk tur dai mai
I just love you, can I love you?

(*) ก็แค่เรื่องธรรมดา ธรรมดา เหมือนใครคนอื่นๆ
Gor kae reuang tummadah tummadah meuan krai kon eun eun
It’s just a common problem like everyone else
เมื่อรักก็ไม่อาจฝืน บอกว่าไม่รัก
Meua ruk gor mai aht feun bauk wah mai ruk
When love shouldn’t be forced, saying that one doesn’t love
ก็แค่เรื่องธรรมดา ธรรมดา อย่าคิดให้มันยาก
Gor kae reuang tummadah tummadah yah kit hai mun yahk
It’s a common problem, don’t overthink and make it difficult
อย่างน้อยความสุขของฉัน อย่างน้อยก็ยังได้ฝัน ว่ารัก
Yahng noy kwahm sook kaung chun yahng noy gor yung dai fun wah ruk
At least my happiness, at least I can still dream of love

ช่วงเวลาในชีวิต คิดไม่นานก็ผ่านไป
Chuang welah nai cheewit kit mai nahn gor pahn pai
Think and pretty soon a moment in life will pass by
จะกักขังรักไว้ทำไม ชีวิตคนเราแสนสั้น
Ja guk kung ruk wai tummai cheewit kon rao saen sun
Why detain love? The human life is so short
แค่วันนี้ได้เห็นเธอยิ้ม นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ
Kae wun nee dai hen tur yim nun keu sing tee chun dtaung gahn
Just today being able to see you smile, that’s the thing I want
ฉันแค่รักเธอ ไม่ขอมากกว่านั้น
Chun kae ruk tur mai kor mahk gwah nun
I just love you, I’m not asking for more than that

(*)

แม้เธอจะไม่รู้เลย แม้เธอนั้นจะไม่เห็นฉันเลย
Mae tur ja mai roo loey mae tur nun ja mai hen chun loey
Though you won’t know, though you won’t see me
มันก็ไม่สำคัญ
Mun gor mai sumkun
It’s not important
(มันจำเป็นแค่ฉันเห็นเธอนั้นมีความสุข ก็คือความสุขของฉัน)
(Mun jum pen kae chun hen tur nun mee kwahm sook gor keu kwahm sook kaung chun)
(I just need to see you to be happy, that’s my happiness)
ถึงแม้แค่เพียงเท่านั้น อย่างน้อยก็ยังได้ฝันว่ารัก
Teung mae kae piang tao nun yahng noy gor yung dai fun wah ruk
Though that’s all it is, at least I can still dream of love

(*)

ถึงแม้ทำได้เท่านั้น ก็รัก
Teung mae tum dai tao nun gor ruk
Though that’s all I can do, I’ll love

Title: ชอบตอนนี้ / Chaup Dtaun Nee (I Like the Present)
Artist: Friday
Album: Song For Tomorrow
Year: 2007

ราวกับเวทย์มนต์ดลใจฉันให้ยิ้มออก
Rao gup wet mon don jai chun hai yim auk
It’s as though a magic spell has been cast on my heart, making me smile
เหมือนปลดล็อคประตูหัวใจ
Meuan plot lock pradtoo hua jai
It’s like I’ve removed the lock on the door to my heart
วันนี้ได้เจออะไรที่ขาดไปเสียที
Wun nee dai jur arai tee kaht pai sia tee
Today I’ve finally found the something I’ve been missing

ไม่อยากจะเชื่อว่าการได้พบและได้รู้จักเธอ
Mai yahk ja cheua wah gahn dai pob lae dai roo juk tur
I don’t want to believe that meeting and getting to know you
ทำให้ฉันเจอ เจออะไรแบบนี้
Tum hai chun jur jur arai baep nee
Has made me find, find something like this
ฉันเข้าใจแล้วความรู้สึกที่เราเรียกว่าใช่
Chun kao jai laeo kwahm roo seuk tee rao riak wah chai
I understand now the feelings we call “the one”
และเพิ่งเข้าใจว่าปาฏิหาริย์นั้นมี
Lae perng kao jai wah pahdtihahn nun mee
And I’ve just understood the miracle I had

(*) ทุกอย่างดีเมื่อได้เจอเธอ
Took yahng dee meua dai jur tur
Everything was wonderful when I met you
เพราะมีเธอมันเลยพอดี
Pror mee tur mun loey por dee
Because I have you, everything’s just right
มันจะน้อยหรือมากก็ช่างมัน
Mun ja noy reu mahk gor chahng mun
Whether things are too little or too much, forget it
ฉันชอบอย่างนี้
Chun chaup yahng nee
I like it like this

(**) ชอบตอนนี้ ชอบแบบนี้ แค่เท่านี้พอดีกับฉัน
Chaup dtaun nee chaup baep nee kae tao nee por dee gup chun
I like the present, I like things this way, just this is perfect for me
ถูกอย่างไร ผิดอย่างไร เวลานี้คงไม่สำคัญ
Took yahng rai pit yahng rai welah nee kong mai sumkun
If it’s right or wrong, at this point, it’s not important

ขอเพียงความรู้สึกของเธอ ที่มีลึกซึ้งกับฉัน
Kor piang kwahm roo seuk kaung tur tee mee leuk seung gup chun
I only ask for the feelings you have deep inside for me
นั่นก็เพียงพอแล้ว
Nun gor piang por laeo
That’s perfectly enough

คงเหมือนกับวันอากาศดีที่ไม่มีเมฆบัง
Kong meuan gup wun ahgaht dee tee mai mee mek bung
It’s like the weather is great without a single cloud
ไม่ต้องระวังว่าฝนจะตกที่ไหน
Mai dtaung rawung wah fon ja dtok tee nai
There’s no need to worry about where the rain will fall
จริงๆ ก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือใช่หรือเปล่า
Jing jing gor mai roo rauk wah nee keu chai reu plao
Really, I don’t know if this is it or not
แต่ตอนนี้โอเคมันลงตัวสำหรับเรา
Dtae dtaun nee okay mun long dtua sumrup rao
But right now, it’s okay, it’s perfect for us

(*,**)

เป็นอะไรที่ไม่ต้องพยายาม ฉันและเธอเข้าใจ
Pen arai tee mai dtaung payayahm chun lae tur kao jai
It’s something that doesn’t need to be tried, you and I understand
จะเก็บความรู้สึกที่มีเอาไว้ อยู่ในหัวใจ
Ja gep kwahm roo seuk tee mee ao wai yoo nai hua jai
We’ll keep the feelings we have in our hearts

(**)

Title: เธอยังมีฉัน / Tur Yung Mee Chun (You Still Have Me)
Artist: Friday
Album: Lavendar
Year: 2009

ไม่รู้..เลยใช่มั้ย ตรงนี้นั้นยังมีใครอีกคน..เขาห่วงใย
mai roo..loie chai mai dtrong nee nan yang mee krai eek kon..kao huang yai
You don’t know…do you? That rght now you still have someone…he’s worried about you
อยากเห็นเธอยิ้มได้สักที
yaak hen ter yim dai sak tee
I want to see you be able to smile
ก็ไม่รู้..ทำอย่างไร ปล่อยเธอไว้คนเดียวคงไม่ดี
gor mai roo..tam yaang rai bploi ter wai kon dieow kong mai dee
But I don’t know…what to do, to let you go on alone wouldn’t be good
สงสัยว่าอะไรทำเธอกังวล จนเป็นอย่างนี้
song-sai waa a-rai tam ter gang-won jon bpen yaang nee
You’re suspicious and everything makes you worried until it’s like this

วันที่เศร้าๆ ซึมๆ ในหัวใจ
wan tee sao-sao seum-seum nai hua jai
The days you’re sad and down in the heart
วันที่รอยยิ้มเธอนั้นได้หายไป
wan tee roi yim ter nan dai haai bpai
The days you could smile have disappeared
วันที่อะไรก็ดูเหมือนว่ามันกำลังจะไม่ไหว
wan tee a-rai gor doo meuan waa man gam-lang ja mai wai
The days that everything seems like it’s about to collapse

เธอยังมีฉันเมื่อไรก็ตาม ที่เธอนั้นไม่มีใคร
ter yang mee chan meua-rai gor dtaam tee ter nan mai mee krai
You still have me whenever you don’t have anyone else
เธอยังมีฉันไม่ว่าเมื่อไร ถึงใครเขาไม่สน
ter yang mee chan mai waa meua-rai teung krai kao mai-son
You still have me no matter when no one else is interested
ไม่ต้องหงอยและไม่ต้องเหงา ก็ยังมีฉันทั้งคน
mai dtong ngoi lae mai dtong ngao gor yang mee chan tang kon
No need to down, and you don’t have you be lonely, you still have all of me
ยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอ
yang ngai chan gor yoo kaang ter
No matter what, I’m here beside you

อย่างน้อย แค่ตอนนี้
yaang noi kae dton nee
At least right now
จะรับฟังเรื่องราวเธอทุกอย่าง อย่างตั้งใจ
ja rap fang reuang raao ter tuk yaang yaang dtang jai
I’ll listen to all of your problems like I intend
ก็คงทำได้เพียงเท่านี้
gor kong tam dai piang tao nee
But I might be able to only do this
เพราะว่าไม่รู้ ว่ามันแค่ไหน
pror waa mai roo waa man kae nai
Because I don’t know how many
บาดแผลที่จิตใจเธอนั่นมี
baat plae tee jit jai ter nan mee
Wounds your mind has
และมันคงไม่จริง ถ้าให้พูดไปทีว่าฉันเข้าใจ
lae man kong mai jing taa hai poot bpai tee waa chan kao jai
And it might not be true if I said I understood

อยากเห็นเธอยิ้มได้สักที
yaak hen ter yim dai sak tee
I want to see you be able to smile
ก็ไม่รู้..ทำอย่างไร ปล่อยเธอไว้คนเดียวคงไม่ดี
gor mai roo..tam yaang rai bploi ter wai kon dieow kong mai dee
But I don’t know…what to do, to let you go on alone wouldn’t be good
ฉันขอให้เธอได้ฟังคำพูดของฉันเอาไว้
chan kor hai ter dai fang kam poot kong chan ao wai
I want you to listen to the words I say

* เธอยังมีฉันเมื่อไรก็ตาม ที่เธอนั้นไม่มีใคร
ter yang mee chan meua-rai gor dtaam tee ter nan mai mee krai
You still have me whenever you don’t have anyone else
เธอยังมีฉันไม่ว่าเมื่อไร ถึงใครเขาไม่สน
ter yang mee chan mai waa meua-rai teung krai kao mai-son
You still have me no matter when no one else is interested
ไม่ต้องหงอยและไม่ต้องเหงา
mai dtong ngoi lae mai dtong ngao
No need to be down, and you don’t have you be lonely
ก็ยังมีฉันทั้งคน ยังไงก็ไม่ไปไหน
gor yang mee chan tang kon yang ngai gor mai bpai nai
you still have all of me, no matter what I won’t go anywhere
และจะมีฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอนั้นมีน้ำตา
lae ja mee chan meua-rai gor dtaam tee ter nan mee naam dtaa
And you’ll have me whenever you’re crying
จะอยู่ข้างๆ เธอไปจนกว่าเธอจะบอกว่าไหว
ja yoo kaang-kaang ter bpai jon gwaa ter ja bok waa wai
I’ll be beside you until you tell me
จะเป็นเพื่อนร่วมสุขและทุกข์ จะเดินเคียงข้างกันไป
ja bpen peuan ruam suk lae tuk ja dern kiang kaang gan bpai
We’ll be friends and share the good and the bad, we’ll walk next to each other
ยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอ
yang ngai chan gor yoo kaang ter
No matter what, I’ll stay beside you

(*)

ชอบตอนนี้ / Chaup Dtaun Nee (I Like the Present)
เชย / Choey (Old-Fashioned)
ชั่วโมงต้องมนต์ / Chua Mohng Dtaung Mon (Magic Moment)
ใกล้ไป / Glai Bpai (Too Close)
หนาวนี้ / Nao Nee (This Winter)
เพลงรักเก่า / Pleng Ruk Gao (Old Love Songs)
พักบ้างนะ / Puk Bahng Na (Take a Break)
เรื่องรักธรรมดา / Reuang Ruk Tummadah (Common Love Problem)
เธอยังมีฉัน / Tur Yung Mee Chun (You Still Have Me)

   
All songs of Friday