Fomeo

All posts tagged Fomeo

Title: ยืด / Yeut (Extend)
English Title: “Promotion”
Artist: KS” (Kangsom Thanatat) and Fomeo
Album: [Single]
Year: 2018

โอ้ความรักเจ้าเอย ยังไม่เคยจะเข้าใจ
Oh kwahm ruk jao oey yung mai koey ja kao jai
Oh, love, I’ll never understand you
ความรู้สึกมันน้อยลง หลังจากวันที่พูดไป
Kwahm roo seuk mun noy long lung jahk wun tee poot bpai
Our feelings lessen after the day I speak
คำนั้นที่เรียกว่าแฟน แรกแรกอะไร ก็ดูหอมหวาน
Kum nun tee riak wah faen raek raek arai gor doo haum wahn
Calling her my girlfriend, at first everything seems sweet
ผ่านเวลาไปเท่าไร สิ่งในใจก็เริ่มจาง
Pahn welah bpai tao rai sing nai jai gor rerm jahng
After some time, the things in my heart start to fade
ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือเสียงดัง
Kwahm roo seuk mai meuan derm tee perm dterm keu siang dung
Our feelings aren’t the same, all that’s increased is the volume of our voice
ทุกครั้งที่ทะเลาะกัน สุดท้ายก็จบตรงที่เลิกรากันไปแต่
Took krung tee talor gun soot tai gor jop dtrong tee lerk rah gun bpai dtae
Every time that we argue, until it finally ends with a good-bye, but

เรื่องฉันกับเธอ ไม่อยากเจอ อะไรแบบนั้น
Reuang chun gup tur mai yahk jur arai baep nun
When it comes to you and me, I don’t want to face anything like that
เพราะช่วงเวลา ที่เรามี มันเหมือนความฝัน
Pror chuang welah tee rao mee mun meuan kwahm fun
Because the time we have is like a dream
แค่สองเรานั้นมองตา ต่างก็รู้คิดอะไร
Kae saung rao nun maung dtah ddtahng gor roo kit arai
Just the two of us looking into each other’s eyes, and we both know what the other is thinking
แค่ได้อยู่ใกล้ มือโดนกัน มันยังขนลุก
Kae dai yoo glai meu dohn gun mun yung kon look
Just to be near you, our hands brushing, it still gives me goosebumps
ใจเต้นระรัว ใจนึงกลัว แต่อยากให้รู้
Jai dten rarua jai neung glua dtae yahk hai roo
My heart is pounding, it’s scared, but I want you to know
คำนั้นที่ซ้อนเก็บไว้ แต่ต้องเตือนใจให้
Kum nun tee saun gep wai dtae dtaung dteuan jai hai
The things that I’m hiding, but I must remind my heart to

(*) หยุด เอาไว้ ตรงนี้ ได้ไหม
Yoot ao wai dtrong nee dai mai
Please stop right here
ตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไร
Dtrong tee rao mai tun dai bauk arai
Right before I can say anything
ให้ใจยังเต้นแรง
Hai jai yung dtenr aeng
Let my heart still pound
หยุด เอาไว้ ตรงนี้ ก็พอ
Yoot ao wai dtrong nee gor por
Stopping right here is enough
อยากขอดูแล เธอให้นานนาน
Yahk kor doo lae tur hai nahn nahn
I want to look after you for a long time
จนวันที่แน่ใจ
Jon wun tee nae jai
Until the day we’re sure

ไม่ต้องรีบมากมาย ไม่ได้เอาไปให้ใคร
Mai dtaung reep mahk mai mai dai ao bpai hai krai
There’s no need to rush, I’m not giving myself to anyone else
อยู่ที่เธอทั้งใจ แต่แค่ยังไม่พูดไป
Yoo tee tur tung jai dtae kae yung mai poot bpai
My entire heart is with you, I just haven’t said it yet
คำนั้นที่เธอรอฟังยังไงก็ยังคงเป็นของเธอ
Kum nun tee tur ror fung yun gngai gor yung kong bpen kaung tur
No matter what, those words that you’re waiting to hear are still yours
Everything i do it’s for only you
Everything I do, it’s only for you
ไม่จำเป็นต้องพูดไป แต่ทำจะให้ดู
Mai jum bpen dtaung poot bpai dtae tum ja hai doo
There’s no need to speak, I’ll let my actions show you
ให้รู้ว่ารักแค่ไหน ไม่ต้องมีคำจำกัดความสัมพันธ์ของเรา
Hai roo wah ruk kae nai mai dtaung mee kum jahk gut kwahm sumpun kaung rao
And let you know how much I love you, there’s no need to let words limit our relationship

มันคงจะดี ถ้าเรา มีความสุขแบบนี้
Mun kong ja dee tah rao mee kwahm sook baep nee
It would be good if we were happy like this
ยืดช่วงเวลา ตอนจีบกัน ให้นานกว่านี้
Yeut chuan g welah dtaun jeep gun hai nahn gwah nee
Stretching out the time we flirt with each other for longer
ชีวิตก็คงจะดี มีแต่ให้ไม่คาดหวัง
Cheewit gor kong ja dee mee dtae hai mai kaht wung
Life would be good with just giving, no disappointment
เวลาเดินเร็ว ยิ่งกว่าเอว รักสมัยนี้
Welah dern rew ying gwah eow ruk samai nee
Time moves faster than a waist with love these days
ดูกันให้ชัว ไม่ต้องกลัว ฉันจะไม่หนี
Doo gun hai chua mai dtaung glua chun ja mai nee
I see us as certain, there’s no need to be afraid, I won’t flee
ให้ความรู้สึกดีดี อยู่กับเราไปแสนนาน
Hai kwahm roo seuk dee dee yoo gup rao bpai saen nahn
Let the good feelings be with us for so long

(*)

ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ถึงเมื่อไร
Mai roo wah ja bpen baep nee bpai dai teung meua rai
I don’t know how much longer things will be like this
ถ้าวันนึงเธอไม่โอเคจะsay goodbyeก็เข้าใจ
Tah wun neung tur mai okay ja say goodbye gor kao jai
If one day you’re not okay with it and say good-bye, I’ll understand
ที่สำคัญเรายังมีกันถึงเราไม่ได้เป็นอะไร
Tee sumkun rao yung mee gun teung rao mai dai bpen arai
What’s important is that we still have each other, even if there’s nothing wrong with us
คำว่ารักมันอาจทำร้ายถ้าเลือกจะพูดออกมันไป yeah
Kum wah ruk mun aht tum rai tah leuak ja poot auk mun bpai yeah
Love might be destroyed if we choose to say it, yeah

สิ่งที่ทำที่เป็น มันอาจจะดูไม่ชัดเจน
Sing tee tum tee bpen mun aht ja doo mai chut jen
The things I do and am might seem unclear
แต่ความจริงและก็จัง ไม่มีวันจะเบี่ยงเบน
Dtae kwahm jing lae gor jung mai mee wun ja biang ben
But my sincerity will never deviate
ความรู้สึก ที่ให้ไป ไม่มีวันเอียงเอน
Kwahm roo seuk tee hai bpai mai mee wun iang en
The feelings we have for each other will never deviate
ไปช้าช้า แต่ว่าชัว ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนเลน ah
Bpai chah chah dtae wah chua mai dtaung glua ja bplian len ah
We’ll go slowly but surely, there’s no need to be afraid that I’ll change

บนถนน แห่งความรัก ของเราสอง
Bon tanon haeng kwahm ruk kaung rao saung
On our path of love
ให้มันยาว และสวยงาม ไม่หม่นหมอง
Hai mun yao lae suay ngahm mai mon maung
Make it long and beautiful, not depressing
โปรโมชั่น ไม่หมดเขต ไม่หมดของ
Promotion mai mot ket mai mot kaung
The promotion hasn’t expired and hasn’t run out
แค่ ลอง ปล่อย ใจ ให้
Kae laung bploy jai hai
Just let your heart

หยุด เอาไว้ ตรงนี้ ได้ไหม
Yoot ao wai dtrong nee dai mai
Stop right here, please
ตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไร
Dtrong tee rao mai tun dai bauk arai
Before we can say anything
ว่ารักมากแค่ไหน
Wah ruk mahk kae nai
About how much we love each other
หยุด เอาไว้ ตรงนี้ ก็พอ
Yoot ao wai dtrong nee gor por
Stopping right here is enough
อยากจะขอดูแล แบบนี้เรื่อยไป
Yahk ja kor doo lae baep nee rueay bpai
I want to continuously take care of you like this
ให้ใจยังเต้นแรง
Hai jai yung dten raeng
Making my heart still pound

   

Lyrics by KS” (แกงส้ม ธนทัต) , FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์)
Melody by KS” (แกงส้ม ธนทัต) , FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์)
Arrange by KS” (แกงส้ม ธนทัต)
Produce by KS” (แกงส้ม ธนทัต)