Folksong

All posts tagged Folksong

Title: เธอบอก / Tur Bauk (You Told Me)
Artist: Folksong
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว แต่ฉันยังคงคิดถึงเธอ
Chun roo wah dtaun nee mun deuk mahk laeo dtae chun yung kong kit teung tur
I know that it’s really late now, but I’m still thinking of you
มันคงจะไม่ไหว ถ้านอนเพ้อ อยู่คนเดียว จากนั้นฉันเลยได้เผลอกดโทร ไป หา
Mun kong ja mai wai tah naun pur yoo kon diao jahk nun chun loey dai plur got toh bpai hah
I just couldn’t take it sleeping in a fantasy, alone, from that, I absently dialed your number and called you

(*) ได้พูดได้คุยเรื่องของเราในวันเก่า ได้พูดได้คุยเรื่องราวที่เราทำมันหาย
Dai poot dai kooey reuang kaung rao nai wun gao dai poot dai kooey reuang rao tee rao tum mun hai
We talked about our matters from the old days, we talked about the stories that we made disappear
ได้พูดได้คุยเรื่องราวของเรา ตั้งมากมาย แต่สุดท้าย จบลงด้วยคำนี้
Dai poot dai kooey reuang rao kaung rao dtung mahk mai dtae soot tai jop long duay kum nee
We talked about so many of our stories, but in the end, it ended with these words

(**) เธอบอกว่าเขา รออยู่ ไม่รู้ ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไร
Tur bauk wah kao ror yoo mai roo wah rao ja dai pob gun eek meua rai
You told me that he was waiting, you didn’t know when we’d get to meet again
แค่รู้ว่าเธอคุยต่อไม่ไหว เธอถามว่าฉันโอเค ใช่ไหม ไม่รู้จะถามอย่างนั้นทำไม เมื่อเธอต้องไปอยู่ดี
Kae roo wah tur kooey dtor mai wai tur tahmw ah chun okay chai mai mai roo ja tahm yahng nun tummai meua tur dtaung bpai yoo dee
You just knew that you couldn’t keep talking, you asked if I was okay, I don’t know why you asked that when you already had to go

จริงๆว่ะวันนี้ ก็คิดถึง เลยโทรหา ไม่ได้โทรมาเพื่อรู้ ว่าเธออยู่กับใคร
Jing jing wa wun nee gor kit teung loey toh hah mai dai toh mah peua roo wah tur yoo gup krai
I was really missing you today, so I called, I didn’t call to know who you were with
จริงๆต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ เธอบอกไว้ แต่เพราะฉันนั้นได้เผลอกดโทรไปหา
Jing jing dtaung kem kaeng mai aun ae tur baukw ai dtae pror chun nun dai plur got toh bpai hah
I really must be strong and not weak, you told me, but because I carelessly dialed your number and called you

(*,**)

จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องเจอ แต่ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันเพ้อขนาดนี้
Jing jing gor oo yoo laeo wah suk wun dtaung jur dtae mai kit wah tur ja tum chun pur kanaht nee
I really knew that some day I’d have to face this, but I didn’t think that you would make me this crazy
ยังมีคำพูดมากมาย ที่อยากบอกเธอนะคนดี แต่ไม่ทัน ได้พูดเลย เธอก็เอ่ย ปาก
Yung mee kum poot mahk mai tee yahk bauk tur na kon dee dtae mai tun dai poot loey tur gor oey bpahk
There’s still so many words that I want to tell you darling, but I didn’t get a chance to say them, as you spoke

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : เขมภูมิ โพธิชัย
ทำนอง : เขมภูมิ โพธิชัย
เรียบเรียง : โกวิทย์ ตั้งโยธิน, นวพล พลเดช, ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ

Title: ไม่แน่ใจ / Mai Nae Jai (Not Sure)
Artist: Folksong
Album: [Single]
Year: 2018

เกิดคำถาม ว่าเพราะอะไร
Gert kum tahm wah pror arai
Questions arise as to why
ว่าทำไมนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยังคงคิดถึงเธอ
Wah tummai nung yoo dtrong nee chun yung kong kit teung tur
Why I’m sitting right here, still missing you

ทั้งที่มันก็นานมาแล้ว ที่เราได้พบเจอ
Tung tee mun gor nahn mah laeo tee rao dai pob jur
Even though it’s been a long time since we last met
แต่ดูเหมือนเธอ จะอยู่ในใจฉัน
Dtae doo meuan tur ja yoo nai jai chun
But it’s like you’re in my heart

(*) และคำถามที่ฉันก็ยังสงสัย
Lae kum tahm tee chun gor yung song sai
And the question that I’m still wondering
ว่าทำไมต้องเป็นเธอที่ทำให้รู้สึกแบบนี้
Wah tummai dtaung bpen tur tee tum hai roo seuk baep nee
Why must it be you who makes me feel like this?

และอีกคำถาม ช่วยบอกฉันให้รู้ที
Lae eek kum tahm chuay bauk chun hai roo tee
And another question, please tell me and let me know
ว่าเธอ ก็รู้สึกเหมือนฉัน
Waht ur gor roo seuk meuan chun
If you feel the same as me?

(**) ไม่แน่ใจ ว่าชอบเธอหรือเปล่า
Mai nae jai wah chaup tur reu bplao
I’m not sure if I like you
แค่สงสัยว่ามีผู้ชายคนไหนที่เขาได้คุยกับเธอ
Kae song sai wah mee poo chai kon nai tee kao dai kooey gup tur
I just wonder what guy is talking to you

แล้วไม่หวั่นไหว บ้างไหม
Laeo mai wun wai bahng mai
You aren’t shaken?
และดูเหมือนข้างในหัวใจตอนนี้ของฉันจะมีแต่เธอ
Lae doo meuan kahng nai hua jai dtaun nee kaung chun ja mee dtae tur
And it seems like inside my heart right now, there will be only you

แต่ตอนนี้ ก็กำลังดี
Dtae dtaun nee gor glumlung dee
But right now, things are good
อยากจะลึกซึ้งมากกว่านี้ฉันเองก็ต้องห้ามใจ
Yahk ja leuk seung mahk gwah nee chun eng gor dtaung hahm jai
I want it to be deeper than this, but I must forbid myself

แต่ฉันเองก็ยังไม่รู้ ต้องห้ามถึงเมื่อไร
Dtae chun eng gor yung mai roo dtaung hahm teung meua rai
But I still don’t know how long I have to forbid myself
แต่ทำอะไรก็คิดถึงแต่เธอ
Dtae tum arai gor kit teung dtae tur
Whatever I do, I think only of you

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : เขมภูมิ โพธิชัย
ทำนอง : เขมภูมิ โพธิชัย
เรียบเรียง : โกวิทย์ ตั้งโยธิน, นวพล พลเดช, ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ
Mix & Mastering : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   
A cute song by a new singer with cute lyrics for those struggling to come to terms with the fact that you’ve developed feelings for someone~