Flavour

All posts tagged Flavour

Title: ถ้าเลิกกับเขา…เรารักกันไหม / Tah Lerk Gup Kao Rao Ruk Gun Mai (If I Break Up With Him, Can We Be in Love?)
Artist: Flavour
Album: Stylesimo
Year: 2010

ถ้าวันหนึ่งฉันเลิกกับเข้า
Tah wun neung chun lerk gup kao
If I break up with him one day
แล้วเราจะมารักกันได้ไหม
Laeo rao ja mah ruk gun dai mai
Can we love each other?
ฉันถามเพื่อความแน่ใจ
Chun tahm peua kwahm nae jai
I’m asking for some certainty
ไม่ใช่เพราะใจหวั่นไหว
Mai chai pror jai wun wai
Not because my heart is wavering

รู้ตัวเองว่าผิด ที่คิดอะไรตามใจต้องการ
Roo dtua eng wah pit tee kit arai dtahm jai dtaung gahn
I realize it’s wrong to think anything following my heart’s desires
เหตุเกิดจากวันนั้น วันที่เธอเดินเข้ามา
Het dert jahk wun nun wun tee tur dern kao mah
It started from that day, the day you showed up
เคยคิดว่าใจจะมั่นคง มีเขาคนเดียวหมดลมหายใจ
Koey kit wah jai ja mun kong mee kao kon diao mot lom hai jai
I once thought my heart was sure, that I had only him as my every breath
สุดท้ายต้องมาพ่ายแพ้ความผูกพัน
Soot tai dtaung mah pai pae kwahm pook pun
In the end, I must fail my relationship

ก็เหมือนที่ใครเขาบอก รักแท้ยังไงก็แพ้ใกล้ชิดกัน
Gor meuan tee krai kao bauk ruk tae yung ngai gor pae glai chit gun
It’s like everyone told me; no matter what, true love loses to closeness
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้ฉันได้ใกล้เธอ
Het gahn mai kaht fun tum hai chun dai glai tur
It was unexpected, making me get near to you
ได้พบได้เจอได้พูดจา และโชคชะตาก็เล่นกล
Dai pob dai jur dai poot jahk lae chohk chadtah gor len gon
We met, we saw each other, we spoke, and destiny played tricks
ให้ฉันสับสนรับเธอเข้ามาอีกคนในหัวใจ
Hai chun sup son rup tur kao mah eek kon nai hua jai
Mixing me up so I accepted you, another person, into my heart

(*) ก็จะให้ทำไง เมื่อความมั่นคงที่เคยมี
Gor ja hai tum ngai meua kwahm mun kong tee koey mee
But what do you want me to do when the certainty I once had
ไม่อาจห้ามปราบความรู้สึกดี ที่วันนี้มีให้เธอ
Mai aht hahm bprahp kwahm roo seuk dee tee wun nee mee hai tur
Won’t overcome the good feelings I have with you today?

(**) ถ้าวันหนึ่งฉันเลิกกับเขา แล้วเราจะมารักกันได้ไหม
Tah wun neung chun lerk gup kao laeo rao ja mah ruk gun dai mai
If one day I break up with him, can we love each other?
ถึงรู้ว่าผิด หัวใจก็สั่งให้ทำอย่างนี้
Teung roo wah pit hua jai gor sung hai tum yahng nee
Though I know it’s wrong, my heart orders me to act like this
ทุกเวลาที่เราใกล้กัน ใจมันสั่นไม่หยุดสักที
Took welah tee rao glai gun jai muns un mai yoot suk tee
Every time we’re near, my heart pounds without rest
ที่ถามเพื่อความแน่ใจ
Tee tahm peua kwahm nae jai
I’m asking for some certainty

ไม่ใช่แค่ใจหวั่นไหวเพียงชั่วคราว
Mai chai kae jai wun wai piang chua krao
It’s not just because my heart is temporarily wavering

เขาคือคนที่ใช่ แต่ก็บังเอิญว่าเธอใช่กว่า
Kao keu kon tee chai dtae gor bung ern wah tur chai gwah
He was the one, but it so happens you’re more fitting
อยากมีประตู เปิดไปย้อนวันเวลา
Yahk mee bpradtoo bpert bpai yaun wun welah
I want there to be a door that I could open and turn back the time
ให้ฉันไม่เจอเธอช้าไป จะได้ไม่ทำให้เขาเสียใจ
Hai chun mai jur tur chah bpai ja dai mai tum hai kao sia jai
So I wouldn’t meet you too late, so I wouldn’t make him sad
จะได้ไม่กลายเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่านอกใจ
Ja dai mai glai bpen kon tee took glao hah wah nauk jai
And so I wouldn’t become the person accused of being unfaithful

(*,**,**)

แค่ถามเพื่อความมั่นใจ
Kae tahm peua kwahm mun jai
I’m just asking for some certainty
ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม
Chun mai dai kit bpai eng chai mai
I’m not thinking by myself, right?
เพียงข้างเดียว
Piang kahng diao
Only one-sidedly?

Title: เพลงเพราะ เพราะเธอ / Pleng Pror Pror Tur (This Song Is Melodic Because of You)
Artist: Flavour
Album: [Single]
Year: 2010

บทเพลงที่มีมากมาย อาจเป็นกวีซึ้งใจ
Bot pleng tee mee mahk mai aht pen gawee seung jai
Meaningful lyrics might be a deep poem
แต่ยังไม่มีสักเพลงที่จะซาบซึ้งและตรึงหัวใจอย่างที่ต้องการ
Dtae yung mai mee suk pleng tee ja sahp seung lae dtreung hua jai yahng tee dtaung gahn
But there’s still no song that I can really be thankful for and relate to like I want
เลยร้องเพลงเพลงนี้บอกแทน ข้อความในหัวใจ
Loey raung pleng pleng nee bauk taen kor kwahm nai hua jai
So I’m singing this song to relay the message in my heart

หากวันหนึ่งเธอได้ฟัง หากเธอบังเอิญสนใจ
Hahk wun neung tur dai fung hahk tur bung ern son jai
If one day you listen to it, if you happen to be interested
จะมีบ้างไหมที่เธอรู้สึกหวั่นไหว
Ja mee bahng mai tee tur roo seuk wun wai
Would you feel shaken at all?
หรือเพียงสะกิดในใจนิดหน่อย
Reu piang sagit nai jai nit noy
Or would it just be a little nudge at your heart?
ก็ขอแค่อย่างน้อย คิดถึงคนที่ส่งถึงเธอ
Gor kor kae yahng noy kit teung kon tee song teung tur
I just ask that you at least think of the person who sent it to you

(*) เมื่อเธอเปิดฟังเพลงนี้ ฉันอาจไม่อยู่ข้างเธอ
Meua tur perd fung pleng nee chun aht mai yoo kahng tur
When you listen to this song, I might not be next to you
ไม่เห็นแววตาของเธอ ตอนที่ฟังรู้สึกเช่นไร
Mai hen waew dtah kaung tur dtaun tee fung roo seuk chen rai
I won’t see the look in your eyes and how you feel when you hear it
ก็มีท่อนหนึ่งในเพลงนี้ ที่อยากให้ฟังมากมาย
Gor mee taun neung nai pleng nee tee yahk hai fung mahk mai
There’s one portion of this song that I want you to hear so badly
คือฉันรักเธอหมดทั้งใจ
Keu chun ruk tur mot tung jai
It’s that I love you with all of my heart
เก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกมาแสนนาน
Gep ao wai mai glah bauk mah saen nahn
I’ve been keeping it in, not brave enough to tell you for so long

ไม่มีถ้อยคำที่คมคาย คำร้องทำนองไม่โดนใจ
Mai mee toy kum tee kkom kai kum raung tahmnong mai dohn jai
There are no clever words, the lyrics and melody aren’t very catchy
แต่มันรวบรวมทุกความรู้สึกว่ารัก
Dtae mun ruap ruam took kwahm roo seuk wah ruk
But it compiles all my feelings of love
ทุกความทรงจำในลมหายใจ
Took kwahm song jum nai lom hai jai
Every memory in my breath
คงไม่มีความหมาย คงไม่เพราะถ้าไม่ได้รักเธอ
Kong mai mee kwahm mai kon mai pror tah mai dai ruk tur
Probably would be meaningless, probably wouldn’t be melodic if I didn’t love you

(*)

ก็คนแอบรักเธอคนหนึ่ง
Gor kon aep ruk tur kon neung
The person who secretly loves you
แอบเก็บอาการซาบซึ้งไว้ไม่ไหว
Aep gep agahn sahn seung wai mai wai
Can’t hide these deep feelings any longer
เลยฝากให้เพลงหนึ่งเพลงนี้ แทนรักที่เอ่อล้นใจ
Loey fahk hai pleng neung pleng nee taen ruk tee ur lon jai
So I’m entrusting this song to stand for the love overflowing in my heart
ถ้าเธอนั้นไม่คิดมีใจ แค่เพียงเก็บไว้ในใจก็พอ
Tah tur nun mai kit mee jai kae piang gep wai nai jai gor por
If you don’t have any feelings for me, just keeping this in your heart is enough

(*)

ก็เธอเท่านั้นคือคำตอบ ที่เพลงนี้เป็นเพลงเพราะ
Gor tur tao nun keu kum dtaup tee pleng nee pen pleng pror
You alone are the answer, that this song is melodic
ก็เพราะเธอ
Gor pror tur
Because of you

Title: รับได้ไหมถ้ามีใครอีกคน / Rup Dai Mai Tah Mee Krai Eek Kon (Would You Be Able to Accept It If I Had Someone Else?)
Artist: Flavour
Album: [Single]
Year: 2010

เธอบอกว่าไม่ต้องรู้ว่าเราสองคนคบกันยังไง
Tur bauk wah maid taung roo wah rao saung kon kob gun yung ngai
You said there’s no need to know how the two of us see each other
ไม่มีใครต้องรู้ว่าเรารักกันฐานะอะไร
Mai mee krai dtaung roo wah rao ruk gun tahna arai
No one has to know what level our love is at
ทุกถ้อยคำที่เธอเอ่ยมาน่ะมันช่างดูง่ายดาย
Took toy kum tee tur oey mah na mun chahng doo ngai dai
Every word you say seems so simple
เธอลองเป็นฉันบ้างไหมจะรู้ว่ามันปวดใจ แค่ไหน
Tur laung pen chun bahng mai ja roo wah mun puat jai kae nai
Why don’t you try being me, so you can know how much it hurts?

ที่เธอระวังข้างหลังทุกครั้งที่เรานั้นเดินจูงมือ
Tee tur rawung kahng lung took krung tee rao nun dern joong meu
That you keep looking over your shoulder cautiously every time we walk holding hands
ไม่ใช่ฉันไม่รู้แค่เพียงไม่ถือเรื่องเธอมีใคร
Mai chai chun mai roo kae piang mai teu reuang tur mee krai
It’s not that I don’t know, just that I don’t care that you have someone else
แกล้งทำตัวเป็นคนโง่งมไม่ยอมรับรู้อะไร
Glaeng tum dtua pen kon ngoh ngohm mai yaum rup roo arai
I pretend to be stupid, refusing to acknowledge anything
แต่ความเข้มแข็งของฉันมันซื้อเวลาต่อไปไม่ไหว
Dtae kwahm kem kaeng kaung chun mun seu welah dtor pai mai wai
But my strength can’t keep buying time

(*) ถ้าวันนึงฉันเปลี่ยนเป็นคนละคน
Tah wun neung chun plian pen kon la kon
If one day I changed into another person
มีคนนั้นมีคนโน้นมากมายในใจ
Mee kon nun mee kon nohn mahk mai nai jai
And had this guy and that guy and so many others in my heart
อยากจะถามเธอตรงๆว่าจะรับความรู้สึกนี้ได้ยังไง
Yahk ja tahm tur dtrong dtrong wah ja rup kwahm rooseuk nee dai yung ngai
I want to ask you straight up how could you deal with those feelings?

(**) เธอรับได้ไหมถ้าฉันมีใครอีกคน
Tur rup dai mai tah chun mee krai kon eun
Would you be able to accept it if I had someone else?
อยากถามว่าเธอทนได้หรือเปล่า
Yahk tahm wah tur ton dai reu plao
I want to ask if you would be able to stand it or not
ถ้าฉันเกิดอารมณ์ชั่วคราวกับใครหลายคน
Tah chun gerd arom chua krao gup krai lai kon
If I happened to have fleeting feelings with several other people
พูดคำลวงได้น่าฟัง โกหกกันให้เธอตายใจ
Poot kum luang dai numfung gohhok gun hai tur dtai jai
And could eloquently lie to you, deceiving you into trusting me
ถ้าคิดว่ารับไม่ไหว ขอให้เธอหยุดได้ไหมฉันเจ็บพอแล้ว
Tah kit wah rup mai wai kor hai tur yoot dai mai chun jep por laeo
If you feel like you wouldn’t be able to handle it, could you please stop doing it? I’ve hurt enough already

ขณะที่เธอหาทางสับรางปล่อยฉันอ้างว้างในใจ
Kana tee tur hah tahng sup rahng ploy chun ahng wahng nai aji
Meanwhile, you’re out playing your charming game, leaving me empty in my heart
แต่เมื่อฉันหาทางใส่ใจทำไมเหมือนเธอรำคาญ
Dtae meua chun hah tahng sai jai tummai meuan tur rumkahn
But when I look for some attention, why do you seem like you’re angry?
ยิ่งใกล้กันแต่เพียงเอื้อมมือแต่มันยิ่งดูเหินห่าง
Ying glai gun dtae piang euam meu dtae mun ying doo hern hahng
The closer we are, just an arm’s reach away, but the more it seems like you’e so far
ต้องเจ็บเพียงลำพังทุกครั้งที่รู้ว่าเธอแอบมีใครๆ
Dtaung jep piang lumpung took krung tee roo wah tur aep mee krai krai
I have to hurt by myself every time that I know you’re secretly with someone else

(*,**,**)

Title: คนเคยรักที่ยังผูกพัน / Kon Koey Ruk Tee Yung Pook Pun (The Person You Once Loved Still Has Feelings For You)
Artist: Flavour
Album: Stylesimo
Year: 2008

ฮัลโหลนั่นคือเธอใช่ไหม จำฉันได้หรือไม่ ที่เราเคยรักกัน
Hello nun keu tur chai mai jum chun dai reu mai tee rao koey ruk gun
Hello, it’s you, right? Do you remember me? We used to be in love.
ตอนนี้หลับตานอนหรือยัง ส่วนฉันยังตาสว่าง เลยอยากโทรไปหาเธอ
Dton nee lup dtah non reu yung suan chun yung dtah sawang loey yahk toh pbai hah tur
Have you gone to bed yet? As for me, my eyes are still wide open, I really wanted to call you

สบายดีหรือเปล่า กับเขายังดีอยู่ไหม โทษทีนะโทรไปวุ่นวาย
Sabai dee reu pblao gup kao yung dee yoo mai toht tee na toh pbai woon wai
How are you doing? Are things with her still good? I’m sorry to call you so confused
ก็ใจมันหายที่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอ
Gor jai mun hai tee dtong chai cheewit doey mai mee tur
But my heart disappeared when I had to live life without you

ให้ฉันโทรไปได้ไหม รบกวนอะไรหรือเปล่า
Hai chun toh pbai dai mai rop guan arai reu pblao
Will you let me call you? Am I bothering anything?
ไม่คิดทบทวนเรื่องเก่า ตอนที่เราเคยรักกัน
Mai kit top tuan reuang gao dton tee rao koey ruk gun
Don’t think about the old problems when we were in love
วันหลังโทรไปได้ไหม บอกเขาช่วยเห็นใจอย่าว่ากัน
Wun lung toh pbai dai mai bork kao chuay hen jai yah wah gun
Can I call you later? Tell her to please understand me, don’t blame anyone
คนเคยรักที่ยังผูกพัน คิดถึงจนมันต้องโทรไปรบกวน
Kon koey ruk tee yung pook pun kit teung jon mun dtong toh pbai rop guan
The person who you once loved, who still has feelings for you, I miss you until I have to call and bother you

วันนี้ผ่านมุมเดิมของเรา ยังคิดถึงวันเก่าๆ เลยยังเหงาไปทั้งวัน
Wun nee pahn moom derm kong rao yung kit teung wun gao gao loey yung ngao pbai tung wun
Today I passed by our same corner, I still miss the old days, I’m still lonely every day
ไม่ขอให้ออกมาพบกัน แค่ขอเวลาสั้น ๆ พอแบ่งปันได้ไหมเธอ
Mai kor hai ok mah pob gun kae kor welah sun sun por baeng pbun dai mai tur
I don’t want you to come out and meet me, I just ask for a moment, that’s all, could you?

(*,**,**)

แค่คุยไม่นานให้คลายเหงาใจ
Kae kooey mai nahn hai klai ngao jai
I just want to chat for a second to relieve my loneliness

คนเคยรักที่ยังผูกพัน / Kon Koey Ruk Tee Yung Pook Pun (The Person You Once Loved Still Has Feelings For You)
เพลงเพราะ เพราะเธอ / Pleng Pror Pror Tur (This Song Is Melodic Because of You)
รับได้ไหมถ้ามีใครอีกคน / Rup Dai Mai Tah Mee Krai Eek Kon (Would You Be Able to Accept It If I Had Someone Else?)
ถ้าเลิกกับเขา…เรารักกันไหม / Tah Lerk Gup Kao Rao Ruk Gun Mai (If I Break Up With Him, Can We Be in Love?)

   
All songs of Flavour

Koi Flavour’s Solo Song