Electric.Neon.Lamp

All posts tagged Electric.Neon.Lamp

Title: บางครั้งแค่บางครั้ง / Bahng Krung Kae Bahng Krung (Sometimes, Just Sometimes)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2018

นานมาแล้วที่ตัวฉันได้แต่เสียใจ นานจนฉันได้ลืมมันไป
Nahn mah laeo tee dtua chun dai dtae sia jai nahn jon chun dai leum mun bpai
For a long time, I could only be sad, it was a long time until I could forget it
ฉันลืมเธอไปแล้ว
Chun leum tur bpai laeo
I’ve forgotten you
แต่ในบางครั้งแค่เพียงบางครั้ง
Dtae nai bahng krung kae piang bahng krung
But sometimes, only sometimes
ในบางวันเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนั้น
Nai bahng wun meuan wah tur yung yoo dtrong nun
Some days, it’s like you’re still there

(*) (แต่ทุกๆครั้งที่)หลับตาและคิดถึงวันที่ผ่านมา เธอที่เคยปลอบฉันในวันที่อ่อนล้า
(Dtae took took krung tee) lup dtah lae kit teung wun tee pahn mah tur tee koey bplaup chun nai wun tee aun lah
(But every time that) I open my eyes and think of the days that have passed, you who once comforted me on weary days
มันอาจจะดีกว่านี้ถ้ามีเธออยู่ และมันคงดีกว่านี้เพราะในบางครั้ง
Mun aht ja dee gwah nee tah mee tur yoo lae mun kong dee gwah nee pror nai bahng krung
It would be better if I had you, and it would better because sometimes
แค่อยากให้เธอยังอยู่ตรงนี้จริงๆ
Kae yahk hai tur yung yoo dtrong nee jing jing
I really just want you to still be right here

เพราะทุกวันที่ผ่านไป ฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไร
Pror took wun tee pahn bpai chun kaeng raeng chun mai bpen arai
Because every day that passes by, I’m strong, I’m okay
ฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆ
Chun praum ja rerm dton mai eek krung chun kit yahng nun jing jing
I’m ready to start over again, that’s how I really feel
คิดอย่างนั้นจริงๆ
Kit yahng nun jing jing
That’s how I really feel

(*)

ในวันนี้ วันที่ฉันคงได้เข้าใจ
Nai wun nee wun tee chun kong dai kao jai
Today, the day I understand
วันที่ฉันนั้นเริ่มจะอยู่ไหว ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร
Wun tee chun nun rerm ja yoo wai chun mai bpen rai chun mai bpen rai
The day I’m starting to be able to live, I’m okay, I’m okay

   

เนื้อร้อง : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , แทนพันธุ์ คณะเจริญ
ทำนอง : เจนศักดิ์ดา จาระณะ
เรียบเรียง : electric.neon.lamp , uncle.p.neon

Title: เจ็บแล้วไง? / Jep Laeo Ngai (I’m Hurting, So What?)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่คนเดียวทุกวัน อยู่กับเงาของฉัน
Yoo kon diao took wun yoo gup ngao kaung chun
Alone every day, living with my reflection
ในกระจกบานนั้น ไม่มี ไม่มี ไม่มีใคร
Nai grajok bahn nun mai mee mai mee krai
In that mirror, there’s no one, no one, no one else

(*) อยากจะมองเห็นเธอ อยู่ด้วยกันกับฉัน
Yahk ja maung hen tur yoo duay gun gup chun
I want to look and see you with me
ในกระจกบานนั้น แต่ฉันกลัว ฉันกลัวต้องเสียใจ
Nai grajok bahn nun dtae chun glua chun glua dtaung sia jai
In that mirror, but I’m scared, scared I’ll be sad

(**) เกิดคำถามขึ้นอีกครั้ง ว่ารักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป
Gert kum tahm keun eek krung wah ruk krung nee ja bpen yahng rai dtor bpai
More questions arise as to how love will be this time
ไม่อาจรู้ถ้าไม่ไม่ลอง ฉันตัดสินใจ มันจะสักเท่าไหร่ มันก็แค่
Mai aht roo tah mai mai laung chun dtut sin jai mun ja suk tao rai mun gor kae
We can’t know if we don’t try, I’ve decided, however much it’ll be, it’s just

(***) เจ็บอีกครั้งจะเป็นไร อย่างน้อยก็ไม่เหงาใจ
Jep eek krung ja bpen rai yahng noy gor mai ngao jai
What’s wrong with getting hurt again? At least I won’t be lonely
เจ็บมาเยอะก็แล้วไง ดีกว่าไม่มีใครใช่ไหม
Jep mah yur gor laeo ngai dee gwah mai mee krai chai mai
I’ve been hurt a lot, so what? It’s better than not having anyone, right?
โอ้ ก็คงดี หากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่รักใคร ครั้งสุดท้ายที่เริ่มใหม่
Oh gor kong dee hahk krung nee bpen krung soot tai tee ruk krai krng soot tai tee rerm mai
Oh, it would be nice if this time could be the last time that I love someone, the last time that I start over

(*,**,***)

ครั้งนั้นยอมเจ็บก็เพื่อจะยื้อ
Krung nun yaum jep gor peua ja yeu
Those times I was willing to get hurt to hold them back
ครั้งซื่อบื้อเพื่อรักษา
Krung seu beu peua ruk sah
The times I was stupid so they’d take care of me
ครั้งนั้นยอมโง่เพื่อต่อเวลา
Krung nun yaum ngoh peua dtor welah
Those times I was willing to be dumb to extend the time
ครั้งนั้นยอมเสียน้ำตาดีกว่ามันไม่มีใคร
Krung nun yaum sia num dtah dee gwah mun mai mee krai
Those times I was willing to shed tears as it was better than not having anyone
ครั้งนั้นยอมเจ็บเพื่อให้เข้าใจ
Krung nun yaum jep peua hai kao jai
Those times i was willing to hurt to get them to understand
ครั้งนั้นยอมทนเพื่อแลกกับสุขเล็กๆมาเก็บไว้ เจ็บอีกครั้งจะเป็นไร
Krung nun yaum ton peua laek gup sook lek lek mah gep wai jep eek krung ja bpen rai
Those times I was willing to put up with it for a little happiness, what’s wrong with getting hurt again?
ฉันไว้อาลัยให้กับความรักที่ทำให้เจ็บจะเป็นจะตาย
Chun wai ahlai hai gup kwahm ruk tee tum hai jep ja bpen ja dtai
I’ve mourned over love that has heart me to death
ฉันไว้อาลัยในบางความรักที่ทำให้โง่จนต้องเป็นควาย
Chun wai alai nai bahng kwahm ruk tee tum hai ngoh jon dtaung bpen kwai
I’ve mourned over some love that has made me so stupid, I was a fool
ฉันไว้อาลัยให้คนนิสัยไม่ดีที่ปากพูดดีแต่ไม่ทำ
Chun wai ahlai hai kon nisai mai dee tee bpahk poot dee dtae mai tum
I’ve mourned over people with bad habits who always said nice things, but never did them
ไว้อาลัยให้กับตัวเองที่มันเป็นคนเจ็บแล้วไม่จำ
Wai ahlai hai gup dtua eng tee mun bpen kon jep laeo mai jum
I’ve mourned over myself for being someone who doesn’t remember getting hurt
ถ้ามันจะเจ็บก็เอาดิ เจ็บมากี่ครั้งก็เอาดิ มันอาจจะฟลุ๊คเป็นครั้งสุดท้ายที่เราต้องเจ็บก็ได้
Tah mun ja jep gor ao di jep mah gee krung gor ao di mun aht ja fluke bpne krungsoot tai tee rao dtaung jep gor dai
If it’ll hurt, then so be it, however many times I get hurt, so be it, it might be a fluke and be the last time that I have to get hurt
ก็เอาดิ ส่องกระจกบานนั้นแค่อยากให้เธออยู่ด้วยกันกับฉัน แล้วถามใจว่ามันคุ้มมั้ย
Gor ao di saung grajok bahn nun kae yahk hai tur yoo duay gun gup chun laeo tahm jai wah mun koom mai
So be it, looking in that mirror, I just want you to be with me, so I ask my heart if it’s worth it
เจ็บอีกครั้งจะเป็นไร
Jep eek krung ja bpen rai
What’s wrong with getting hurt again?

(***,***)

   

Lyrics : เจนศักดิ์ดา จาระณะ ,แทนพันธ์ คณะเจริญ
Rap – Lyrics : Maiyarap (นครินทร์ จรูญวิทยา)
Melody : เจนศักดิ์ดา จาระณะ
Producer : electric.neon.lamp / uncle.p.neon

Title: ตบปาก / Dtop Bpahk (Smack Me in the Mouth)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันมันคนปากคอเราะร้าย พูดจาอะไรไม่เคยจะคิดสักครั้ง
Chun mun kon bpahk kor ror rai poot jah arai mai koey ja kit suk krung
I’m someone with a rude mouth, whatever I say, I never once think about
ว่ามันจะทำให้เธอต้องเสียใจ ทุกครั้งเธออภัย ไม่เคยจะสนใจเลย
Wah mun ja tum hai tur dtaung sia jai took krung tur apai mai koey ja son jai loey
If it’ll make you sad, every time you forgave me, I never cared

(*) แต่ยิ่งบ่อยครั้งยิ่งตอกย้ำเธอผิดหวัง ฉันยอมแล้ว ยอมให้เธอ
Dtae ying boy krung ying dtauk yum tur pit wung chun yaum laeo yaum hai tur
But the more frequent this happened, the more you emphasized your disappointment, I give in, I’m willing to let you

(**) ตบปากฉันได้ไหม บางคำทำให้เธอต้องเสียใจ
Dtop baphk chun dai mai bahng kum tum hai tur dtaung sia jai
Please smack me in the mouth, some words made you sad
บางคำทำให้เธอลำบากใจ (ฉันอยากจะขอให้เธอ)
Bahng kum tum hai tur lumbahk jai (chun yahk ja kor hai tur)
Some words made you angry (I want you to)
ตบปากฉันได้ไหม ถ้ามันทำให้เธอไม่จากไป
Dtop bpahk chun dai mai tah mun tum hai tur mai jahk bpai
Please smack me in the mouth if it will make you not leave me
ถ้ามันทำให้รั้งเธอเอาไว้ ตบปากฉันได้ไหมเธอ
Tah mun tum hai rung tur ao wai dtop bpahk chun dai mai tur
If it’ll hold you back, please smack me in the mouth

เหมือนว่าเธอห่างไปช้าๆ ยิ่งนานเท่าไหร่ รักเธอยิ่งน้อยลงเท่านั้น
Meuan wah tur hahng bpai chah chah ying nahnt ao rai ruk tur ying noy long tao nun
It’s like you’re slowly drifting away, the longer time goes on, the more your love only lessens
ฉันรู้ตัวก็เกือบจะสายไป รู้และเข้าใจ ไม่อยากจะเสียเธอไป
Chun roo dtua gor geuap ja sai bpai roo lae kao jai mai yahk ja sia tur bpai
I realized it nearly too late, I know and understand, I don’t want to lose you

(*,**,**)

หากคำขอโทษไม่น่าฟัง หากวันนั้นฉันพลาดผิดพลั้งไป
Hahk kum kor toht mai nah fung hahk wun nun chun plaht pit palung bpai
If an apology doesn’t sound pleasing to you, if I screwed up those days
หากเธอลงไม้ลงมือแล้วมันหาย (ก็ตบปากฉันได้ไหมเธอ)
Hahk tur long mai long meu laeo mun hai (gor dtop bpahk chun dai mai tur)
If you’ll feel better after taking it out on me physically (please smack me in the mouth)

   

Lyrics : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , รัชชา วัฒนจิตรานนท์
Melody : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , รัชชา วัฒนจิตรานนท์
Producer : electric.neon.lamp / uncle.p.neon

Title: เสียเวลาว่ะ / Sia Welah Wa (Waste of Time)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2017

ต้องการอะไรที่เธอกลับมา ฉันไม่เข้าใจ
Dtaung gahn arai tee tur glup mah chun mai kao jai
What do you want that you came back? I don’t understand

วันที่เธอ ตัดสินใจ บอกกับฉันว่าเธอต้องไป จากวันนี้ไม่มีเรา
Wun tee tur dtut sin jai bauk gup chun wah tur dtaung bpai jahk wun nee mai mee rao
When you decided, you told me you had to go, that from now on, there would be no “us”
ฉันเองไม่เคยได้เตรียมตัว ไม่เคยได้เตรียมใจ
Chun eng mai koey dai dtriamd tua mai koey dai dtriam jai
I never got to prepare myself, I never got to prepare my heart
และไม่เคยรู้เลยว่าเพราะอะไร ก็เธอไม่เคยบอก
Lae mai koey roo loey wah pror arai gor tur mai koey bauk
And I never knew why, you never told me

อ้อนวอนกี่ครั้งรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป
Aun waun gee krung rung peua hai tur mai bpai
However many times I begged, holding you back and not letting you go
แต่เธอนั้นไม่มีให้กันแม้เยื่อใย
Dtae tur nun mai mee hai gun mae yeua yai
You didn’t have a single feeling left for me
เหตุใดวันนี้เธอขอให้กลับไปได้ไหม
Het dai wun nee tur kor hai glup bpai dai mai
Why today are you asking us to get back together?
ไม่เข้าใจ จึงอยากจะถามเธอ ถามเธอ
Mai kao jai jeung yahk ja tahm tur tahm tur
I don’t understand, so I want to ask you, ask you

ต้องการอะไรที่เธอกลับมา ฉันไม่เข้าใจ
Dtaun gahn arai tee tur glup mah chun mai kao jai
What do you want that you came back? I don’t understand
กว่าจะจะลืมกว่าจะทำใจ มันนานเธอรู้ไหม
Gwah ja ja leum wah ja tum jai mun nahn tur roo mai
Do you know it took a long time to forget you? To accept it?
ถ้ากลับไปแล้วต้องมีน้ำตา ก็ขอให้เธออย่ากลับมาได้ไหม
Tah glup bpai laeo dtaung mee num dtah gor kor hai tur yah glup mah dai mai
If we get back together and I’m going to cry again, I’m asking you, please, don’t come back
บอกตรงๆว่าฉันเสียใจ บอกตรงๆฉันว่าเสียเวลา
Bauk dtrong dtrong wah chun sia jai bauk dtrong dtrong chun wah sia welah
I’m telling you straight that I’ve wasted my heart, I’m telling you straight that it’s a waste of time

ใจที่มีพังทลาย เธอทำร้ายฉันแทบตาย เธอรู้บ้างหรือเปล่า
Jai tee mee pung talai tur tum rai chun taep dtai tur roo bahng reu bplao
Do you know that my heart was destroyed? That you hurt me to death?

   

lyrics and melody : เจนศักดิ์ดา จาระณะ
Produced by electric.neon.lamp and Uncle P Neon

Title: ภาวินี (Pahwinee)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: Blacksheep Compilation #9
Year: 2012

นานเท่าไร สักเท่าไร เราต้องไกล เวลาที่เลยผ่าน
Nahn tao rai suk tao rai rao dtaung glai welah tee loey pahn
However long we’ve had to be far apart, the time passes by
คำทุกคำ เธอพูดมา มันค้างคา และฉันไม่เข้าใจ
Kum took kum tur poot mah mun kahng kah lae chun mai kao jai
Every word you’ve said remains, and I don’t understand
คิดทบทวน มากเท่าไรยิ่งไม่เข้าใจความหมายของมัน
Kit top tuan mahk tao rai ying mai kao jai kwahm mai kaung mun
The more I reconsider it, the more I don’t understand the meaning
ยังเหมือนเดิม ฉันคงเดิม ทุกข์ทนไปกับวันที่เธอ
Yung meuan derm chun kong derm took ton bpai gup wun tee tur
I’m still the same, suffering with the day you

(*) ได้ร่ำลากัน ในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้
Dai rum lah gun nai wun nun kum poot took kum yung sum yung jum jon wun nee
Said good-bye, that day, every word still repeats, still echoes to this day
เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้
Hetgahn dtahng dtahng yung chut jen took winahtee yoo yahng nee
The various evens are still clear at every second like this

(**) หากฉันจะขอ เวลา ให้นาฬิกามันเดินกลับไปข้างหลัง
Hahk chun ja kor welah hai nahligah mun dern glup bpai kahng lung
If I could ask the hands of the clock to turn backwards
จะทิ้งทุกสิ่งที่เคยต้องการ กอดเธอให้นานเท่านาน เป็นแค่เพียงความหลัง
Ja ting took sing tee koey dtaung gahn gaut tur hai nahn tao nahn bpen kae piang kwahm lung
I’d throw away everything I ever wanted and hug you for as long as possible, but that can only be the past
ยังจดและจำทุกช่วงเวลา เหตุการณ์ที่แล้วมา
Yung jot lae jum took chuang welah het gahn tee laeo mah
I still remember every moment, every event that happened
ก็เป็นดั่งภาพลวงตา ที่เธอนั้น บอกลา
Gor bpen dung pahp luang dtah tee tur nun bauk lah
It’s like an illusion that you said good-bye

ยังเฝ้ารอ รอแค่เพียง เธอก็พอ
Yung fao ror ror kae piang tur gor por
I’m still waiting, still waiting only for you
ฉันไม่ขอสิ่งใดมากมาย หากว่าเธอ ให้อภัยเรื่องเราที่เราได้
Chun mai kor sing dai mahk mai hahk wah tur hai apai reuang rao tee rao dai
I’m not asking for much, if you could forgive the problems we had

(*,**)

เรื่องราวที่เราเคยร่ำลากันในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้
Reuang rao tee rao koey rum lah gun nai wun nun kum poot took kum yung sum yung jum jon wun nee
The memory of us once saying good-bye that day, every word still repeats, is still remembered to this day
เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้
Hetgahn dtahng dtahng yung chut jen took winahtee yoo yahng nee
The various evens are still clear at every second like this

(**)

หากฉันจะขอ เวลา ให้นาฬิกามันเดิน
Hahk chun ja kor welah hai nahligah mun dern
If I could ask time to make the hands of the clock turn
ขอเวลา ให้นาฬิกามันเดินกลับไปข้างหลัง
Kor welah hai nahligah mun dern glup bpai kahng lung
Ask time to make the hands of the clock turn backwards
ขอเวลาให้นาฬิกามันเดิน
Kor welah hai nahligah mun dern
Ask time to make the hands of the clock turn

Title: Life In a Neon
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: ??
Year: 2010 (?)

จมอยู่เพียงกับความฝัน ไม่เคยได้เจอแม้ตอนกลางวัน
Jom yoo piang gup kwahm fun mai koey dai jur mae dtaun glahng wun
Sinking only with dreams, never meeting even in the middle of the day
พบผู้คนก็เท่านั้น หากแม้แค่เพียงที่เข้าใจกัน
Pob poo kon gor tao nun hahk mae kae piang tee kao jai gun
Finding only people, if only they just understood me
ดูรอบกายช่างว่างเปล่า พูดคุยแค่เงาของเราเท่านั้น
Doo raup gai chahng wahng bplao poot kooey kae ngao kaung rao tao nun
It seems by body is so empty, speaking to just my shadow

(*) ในเวลาที่ฉันต้องการ เธอมาทำให้เห็นความต่าง
Nai welah tee chund taung gahn tur mah tum hai hen kwahm dtahng
When I wanted, you came and made me see the difference
เปลี่ยนแปลงเวลาที่มืดหม่น ผ่านพ้นไป
Bplian bplaeng welah tee meut mon pahn pon bpai
Changing the dark times and passing them by

(**) จะมีใครรู้สึกไหม เมื่อชีวิตอยู่ใต้แสงไฟ
Ja mee krai roo seuk mai meua cheeiwt yoo dtai saeng fai
Will there be anyone who feels it when they’re living under a neon light?
ช่วยส่องให้ฉันเห็นทางที่ก้าวไป
Chuay saung hai chun hen tahng tee gao bpai
Please shine so I can see the path to carry on
มีเธออยู่ข้างกัน เป็นแสงให้กับฉัน
Mee tur yoo kahng gun bpen saeng hai gup chun
I have you beside me, being my light for me
ก็เปรียบเหมือนอาทิตย์ในกลางวัน
Gor bpriap meuan ahtit nai glahng wun
Like the sun in the middle of the day

คืนที่เป็นวันของฉัน กลับต่างออกไปคล้ายในกลางวัน
Keun tee bpen wun kaung chun glup dtahng auk bpai klai nai glahng wun
The night is my day, I end up going out and it becomes noon
ไฟที่เคยปิดอย่างนั้น เป็นเธอเข้ามาให้แสงกับมัน
Fai tee koey bpit yahng nun bpen tur kao mah hai saeng gup mun
The fire that once went out is you coming in and making it shine
ใครอาจมองเห็นความต่าง กลับมองแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น
Krai aht maung hen kwahm dtahng glup maung kae piang dahn diao tao nun
Others might see the differences, but end up looking one-sidedly only

(*,**)

จะกลางวันหรือกลางคืนไม่สับสน
Ja glahng wun reu glahng keun mai sup son
Be it noon or midnight, I’m not mixed up
ก็เพียงแค่มีเธอที่ให้ความหมายกับมัน
Gor piang kae mee tur tee hai kwahm mai gup mun
It’s only you who gives it meaning
จะกลางวันหรือกลางคืนก็คงจะไม่สำคัญ
Ja glahng wun reu glahng keun gor kong ja mai sumkun
Be it noon or midnight, it’s not important
ก็เพียงแค่มีเธอก็พอ
Gor piang kae mee tur gor por
Just having you is enough

เพียงแค่มีเธอก็พอ . . .
Piang kae mee tur gor por
Just having you is enough

(*,**)

ฉันมีเธอจะเป็นดังแสงไฟ
Chun mee tur ja bpen dung saeng fai
I have you as my light
ฉันมีเธอที่คอยให้ความสดใส
Chun mee tur tee koy hai kwahm sot sai
I have you who gives me brightness
ฉันมีเธอจะเป็นดังแสงไฟ
Chun mee tur ja bpen dung saeng fai
I have you as my light
ฉันมีเธอที่คอยให้ความสดใส
Chun mee tur tee koy hai kwahm sot sai
I have you who gives me brightness

บางครั้งแค่บางครั้ง / Bahng Krung Kae Bahng Krung (Sometimes, Just Sometimes)
เจ็บแล้วไง? / Jep Laeo Ngai (I’m Hurting, So What?)
Life In a Neon
ภาวินี (Pahwinee)
เสียเวลาว่ะ / Sia Welah Wa (Waste of Time)
ตบปาก / Dtop Bpahk (Smack Me in the Mouth)

   
All songs tagged Electric.Neon.Lamp