Duang Jai Meuangsing

All posts tagged Duang Jai Meuangsing

Title: สิบหกหย่อนๆ / Sip Hok Yaun Yaun (Not Yet Sixteen)
Artist: Duang Jai Meuangsing (ดวงใจ เมืองสิงห์)
Album: ??
Year: ??

อิ้วน่าไม่อาย ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
Ew nah mai ai bpahk bprahtsarai num jai cheuat kor
Ew, it’s shameless, a honeyed tongue and a heart of gall
น้ำคำชายนี่หนอ ยามป้อยอก็ปานจะกิน
Num kum chai nee nor yahm bpor yor gor bpahn ja gin
These are the words of men, huh? When they flatter women, it’s like they’re going to eat them up
ชมชอบนวลสาว อ้างเดือนดาว เย้ายั่วรัวลิ้น
Chon chaup nuan sao ahng deuand ao yao yua rua lin
They like light-skinned girls, citing the moon and the stars, teasing and provoking involuntarily with their tongues
ช่างเจนจัด วาจาผกผิน เพียงได้ยินกินใจไม่เบา
Chahng jen jut wah jah pok pin piang dai yin gun jai mai bao
They’re so skilled, their speech turns around, only hearing it, it roughly eats away at our hearts

โอ้กลีบบัวบาน บ้านอยู่เขา ลำเนาพนา
Oh gleep bua bahn bahn yoo kao lum nao panah
The withered oak and bloomed lotus at their home near the forest
ทั้งจนการศึกษา ยังจะมาว่าเอา ว่าเอา
Tung jon gahn seuk sah yung ja mah wah ao wah ao
Through my education, they still came saying they wanted me, they wanted me
มิใช่บัวหลวง โปรดอย่าลวง นะจะอับเฉา
Mai chai bua luang bproht yah luang na ja up chao
I’m not a lotus, please don’t deceive me, I’ll be sad
หากพี่เด็ดดมโดยแผ่วเบา คงขึ้นเงาเป็นดาวคู่ใจ
Hahk pee det dom doy paeo bao kong keun ngao bpen dao koo jai
If you pluck me and sniff me gently, I’ll become shiny and be your shining star

สิบหกหย่อนๆ อย่าหลอกหลอนน้องเลยพี่จ๋า
Sip hok yaun yaun yah lauk laun naung loey pee jah
I’m not yet sixteen, don’t fawn over me
เห็นใจคนบ้านนา จงเมตตาคนจนปะไร
Hen jai kon bahn nah jong met dtah kon jon bpa rai
Have some sympathy for someone from Banna, have some kindness for poor people

ยังอ่อนวัยนัก อกหักตรอมแล้วซ่อมไม่ไหว
Yung aun wai nuk auk huk dtraum laeo saum mai wai
I’m still so young, if I get my heart broken, I won’t be able to repair it
อย่าถือโทษโกรธ เคืองแก่นใจ จงอภัยในความอ่อนแอ
Yah teu toht groht keuang gaen jai jong apai nai kwahm aun ae
Don’t get offended or angry or annoyed, you must forgive my weakness

ขอพึ่งใบบุญ โปรดเกื้อหนุนเจือจุนสักคน
Kor peung bai boon bproht geua nom jeua joon suk kon
I want to depend on merit, please support rearing me
นึกเป็นการกุศล ยามอับจนเมื่อคนไม่แล
Neuk bpen gahn gooson yahm up jon meua kon mai lae
Think about it being merit when a person is poor and doesn’t have anyone to take care of her
ขอมอบใจภักดิ์ สลักดวงใจไว้หากรักแท้
Kor maup jai puk saluk duang jai wai hah gruk tae
I want to give you my heart, sculpting it if it is true love
อดใจหน่อย รอคอยเถิดแหม กลัวจะแปรไปใยพ่อคุณ
Aut jai noy ror koy turt mae glua ja bprae bpai yai por koon
Restrain yourself, wait a bit, I’m afraid you’ll change into your father

สิบหกหย่อนๆ อ่อนวัยนัก รักใครไม่เป็น
Sip hok yaun yaun aun wai nuk ruk krai mai bpen
I’m not yet sixteen, I’m so young, I don’t know how to love anyone
น้ำตากลัวกระเซ็น ใครจะเห็นเป็นใจอุ้มชู
Num dtah glua grasen krai ja hen bpen jai oom choo
My tears are afraid to come out, who will have compassion and care for me?
ขอให้สงสาร เวทนานึกว่าเอ็นดู
Kor hai song sahn waytanah neuk wah en doo
I want you to have pity on me, consider being merciful
เข้าตามตรอก ออกตามประตู ควรจะรู้ นึกดูให้ดี
Kao dtahm dtrauk auk dtahm bpradtoo kuan ja roo neuk doo hai dee
Follow the path out the door, you should know, think of it carefully