Dept

All posts tagged Dept

Title: หมดนี้ให้เธอ / Mot Nee Hai Tur (This is All For You)
Artist: Dept
Album: [Single]
Year: 2021

ฟังหน่อยนะที่ฉันทำไป
Fung noy na tee chun t um bpai
Listen, what I did
แค่ลืมตัวไม่ได้ตั้งใจ
Kae leum dtua mai dai dtung jai
I just lost myself, I didn’t mean to
ได้โปรดนะช่วยใจเย็นลงก่อนเถอะคนดี
Dai bproht na chuay jai yen long gaun tur kon dee
Please calm down, darling

รู้ตัวว่าไม่ควรอภัย
Roo dtua wah mai kuan apai
I realize it shouldn’t be forgiven
แต่ขอเถอะหนาให้ฉันแก้ไข
Dtae kor tur nah hai chun gae kai
But lease let me make it up to you
ไม่มีเธอฉันคงต้องห่อเหี่ยวลงทุกที
Mai mee tur chun kong dtaung hor hiao long took tee
Without you, I would just wither away

(*) อาจไม่ได้ดีทุก ๆ อย่างมากเท่าใคร
Aht mai dai dee took took yahng mahk tao krai
I might not be as good at everything as everyone else
แต่ทั้งหัวใจ มอบให้แล้วจะคืนกลับ
Dtae tung hua jai maup hai laeo ja keun glup
But I’ve already given you my entire heart, and if you give it back
ฉันขอไม่รับมันจะได้ไหม
Chun kor mai rup mun ja dai mai
Could I refuse to accept it?

(**) หมดนี้ให้เธอ
Mot nee hai tur
This is all for you
ไม่เคยยกใจใครอื่น
Mai koey yok jai krai eun
I’ve never given my heart to anyone else
มีให้เธอคนเดียวโปรดรู้ไว้
Mee hai tur kon diao bproht roo wai
It’s only for you, please know this
หมดนี้ให้เธอ
Mot nee hai tur
This is all for you
เชื่อใจฉันทีได้ไหม
Cheua jai chun tee dai mai
Please believe me
แค่เธอฉันก็ไม่ต้องการใครอีกแล้ว
Kae tur chun gor mai dtaung gahn krai eek laeo
It’s just you, I don’t need anyone else
หมดนี้ให้เธอ
Mot nee hai tur
This is all for you
ขอโทษที่บางทีหายไป
Kor toht tee bahng tee hai bpai
I’m sorry that sometimes I disappear
แต่ฉันไม่ได้ซ่อนใครเอาไว้
Dtae chun mai dai sauk krai ao wai
But I’m not hiding someone else
หมดนี้ให้เธอ
Mot nee hai tur
This is all for you
เป็นของเธอ โปรดรู้ไว้ในนี้ไม่เคยแบ่งให้ใคร
Bpen kaung tur bproht roo wai nai nee mai koey baeng hai krai
It’s yours, please know that I’ve never shared it with anyone else

หันมายิ้มให้ฉันได้ไหม
Hun mah yim hai chun dai mai
Please give me a smile
เอียงตัวมาให้ฉันซบไหล่
Iang dtua mah hai chun saup lai
Lean over and let me snuggle against your shoulder
ได้โปรดหนาฉันจะไม่ทำให้เกิดขึ้นอีก
Dai bproht nah chun ja mai tum hai gert keun eek
Please, I won’t let it happen again

(*,**)

Mot nee hai tur
This is all for you
Mot nee hai tur
This is all for you
Mot nee hai tur
This is all for you
Mot nee hai tur
This is all for you

   

MUSIC / LYRICS : PAWAT OPASSIRICHOTE
ARRANGED : DEPT
PRODUCED BY PAWAT OPASSIRICHOTE

   

It’s interesting the videos Smallroom are choosing to subtitle these days~ Also interesting is the quality; sometimes it’s really good, accurate, professional English, other times it’s a little rough, broken, hard to follow, and I think doesn’t do the song justice. This is one of the latter times, so I offer my own translation too 🙂

Title: Gossip
Artist: Dept
Album: [Single]
Year: 2021

เขาที่เธอคุยก็น่าสนใจ
Kao tee tur kooey gor nah son jai
The guy you’re talking to is interesting
แต่เชื่อฉันก่อนเขาน่ะร้ายและดุเกินใคร
Dtae cheua chun guan kao na rai lae doo gern krai
But trust me, he’s more cruel and fierce than anyone
คำพูดของเขาช่างดู ชำนาญยังไงไม่รู้
Kum poot kaung kao chahng doo chum nahn yung ngai mai roo
I don’t know how his words seem so skillful
อยากให้เธอได้คิดดู
Yahk hai tur dai kit doo
I want you to think about it
เขาน่ะร้าย เขาน่ะร้าย
Kao na rai kao na rai
He’s cruel, he’s cruel
เขาน่ะร้าย และน่าละอาย
Kao na rai lae nah la ai
He’s cruel and shameful

(*) ไม่ได้รัก ไม่ได้รัก ไม่ได้รัก และก็ร้าย
Mai dai ruk mai dai ruk mai dai ruk lae gor rai
He doesn’t love, doesn’t love, doesn’t love and is cruel
ไม่ได้รัก ไม่ได้รัก ไม่ได้รัก และก็ร้าย
Mai dai ruk mai dai ruk mai dai ruk lae gor rai
He doesn’t love, doesn’t love, doesn’t love and is cruel

ที่พูดไปไม่ต้องเชื่อฉันนะ
Tee poot bpai mai dtaung cheua chun na
You don’t have to take my word for it
ใช้เวลาที่ยังเหลือค่อยๆพิสูจน์เขาไป
Chai welah tee yung leua koy koy pisoot kao bpai
The time you have left will gradually prove it
แต่สายตาเขาช่างดู ชำนาญยังไงไม่รู้
Dtae sai dtah kao chahng doo chumnahn yung ngai mai roo
I don’t know how the look in his eyes seems so skillful
อยากให้เธอได้คิดดู
Yahk hai tur dai kit doo
I want you to think about it
เขาน่ะร้าย เขาน่ะร้าย
Kao na rai kao na rai
He’s cruel, he’s cruel
เขาน่ะร้าย และน่าละอาย
Kao na rai lae nah la ai
He’s cruel and shameful

(*,*)

   

Melody/Lyrics : Pawat Opassirichote
Arranged : Dept
Produced by Pawat Opassirichote
Mixed and Mastering by Monthon Dilokchavanis at Frenzyheart Studio

Title: ฤดู / Reudoo (Season)
English Title: “Cycle of Love”
Artist: Dept
Album: [Single]
Year: 2020

หากความรักที่ศรัทธา
Hahk kwahm ruk tee suttah
If the love I believed in
เปรียบเสมือนแค่เข้ามา ผ่านไปดั่งฤดูกาล
Bpriap sameuan kae kao mah pahn bpai dung reudoogahn
Seems like it just came and went like the seasons
จดจำไว้เพื่อลาจาก เมื่อวันนั้นถึงเวลา
Jot jum wai peua lah jahk meua wun nun teung welah
I remember to say good-bye, when that day comes
เธอจะหายไปไม่ย้อนมา
Tur ja hai bpai mai yaun mah
You’ll disappear and won’t come back

(*) แม้ฉันจะเข้าใจแล้วทุก ๆ อย่าง
Mae chun ja kao jai laeo took took yahng
Even though I understand everything
แต่ไม่เคยมีเลยสักทาง
Dtae mai koey mee loey suk tahng
There will never be a way
ที่จะหยุดให้เธอไม่ไป
Tee ja yoot hai tur mai bpai
To stop you and not let you leave
อ้อนวอนไปกับสายลม
Aunw aun bpai gup sai lom
I beg the wind
ช่วยพัดเธอคืนย้อนมาก่อน
Chuay put tur keun yaun mah gaun
To please blow you back to me
ให้เธออยู่ตรงนี้ต่อ
Hai tur yoo dtrong nee dtor
For you to be right here
ต่อไปได้ไหม
Dtor bpai dai mai
From now on, please?

แล้วความรักที่มีก็หาย
Laeo kwahm ruk tee mee gor hai
And the love we had disappears
ผ่านเมฆฝนและลมที่พัดตามกาลเวลา
Pahn mek fon lae lom tee put dtahm gahn welah
Passing the wind and rain that blows with time
โลกใบนี้ก็ยังคงหมุนวนความคิดถึงให้ผ่านมา
Lohk bai nee gor yung kong moon won kwahm kit teung hai pahn mah
This world still orbits and cycles my thoughts of you up
ว่าเธอนั้นได้ผ่านไป
Wah tur nun dai pahn bpai
That you have passed

(*)

หวังให้เธอรู้สึกเหมือนเมื่อวาน
Wung hai tur roo seuk meuan meua wahn
I hope that you feel like the previous days
(ลองนึกถึงวันที่ดี)
(Laung neuk teung wun tee dee)
(Try thinking of the good days)
หวังให้เธอนั้นเก็บทุกทุกอย่าง
Wung hai tur nun gep took took yahng
I hope you keep everything
(ฉันเชื่อว่าเธอยังมีอยู่)
(Chun cheua wah tur yung mee yoo)
(I believe you still have them)
หวังให้เธอหันกลับย้อนคืนมา
Wung hai tur hun glup yaun keun mah
I hope you look back
(แค่มันคงไม่มากพอ)
(Kae mun kong mai mahk por)
(That’s not too much)
หวังให้ลมช่วยปลอบช่วยพัดพา
Wung hai lom chuay bplaup chuay put pah
I hope the wind will help comfort you and blow

   

MELODY : VORAPAT KARAKATE, PRAT PARNPLOY
PAWAT OPASSIRICHOTE

LYRICS : VORAPAT KARAKATE, PRAT PARNPLOY
PAWAT OPASSIRICHOTE, CHAYANON KHUAEIAM

ARRANGED : DEPT , VORAPAT KARAKATE

PRODUCED : PAWAT OPASSIRICHOTE, RUNGROHCE UPTAMPOTIWAT

MIXED AND MASTERING : THERDSAK SIRIJANE