Data Darancharas

All posts tagged Data Darancharas

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: Data Darancharas (ดาต้า ดรัลชรัส)
Album: [Single]
Year: 2018

วันเวลาที่ล่วงเลย ไม่เคยทำใจฉันให้เปลี่ยน
Wun welah tee luang loey mai koey tum jai chun hai bplian
The passing time has never made my heart change
เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก กลับเป็นคนแค่ทักทาย ไม่มีอะไรพิเศษ
Bplian jahk kon tee koey ruk glup bpen kon kae tuk tai mai mee arai piset
Change from someone who once loved him into someone who just says hello, nothing special
ทำใจลืมเค้าตั้งนาน เพียงแค่เจอเค้าเดินผ่าน
Tum jai leum kao dtung nahn piang kae jur kao dern pahn
I’ve made my heart forget about him for so long, just seeing him walk past
ที่ว่าพยายามแล้ว กลับจบลงไม่เหลือวี่แวว อีกแล้ว กลับมารัก
Tee wah payayahm laeo glup jop long mai leua wee waew eek laeo glup mah ruk
What I tried has come to an end, there’s no inkling left anymore than he’ll come back and love me

(*) อยากจะพัก หัวใจ เรื่องราวที่เคยพบพาน ให้จบลงที่ตรงนี้
Yahk ja puk hua jai reuang rao tee koey pob pahn hai jop long tee dtrong nee
I want to rest my heart, the stories that once passed, let them end right here
หยุดคิดเรื่องเค้าซะที คนดี อย่าหันมา
Yoot kit reuang kao sa tee kon dee yah hun mah
Stop thinking about him, don’t turn back

(**) ก็มันแพ้สายตาเธอ ทำให้เพ้อคิดไปว่า เธอไม่จากไปไหน เธอไม่ได้มีใคร
Gor mun pae sai dtah tur tum hai pur kit bpai wah tur mai jahk bpai nai tur mai dai mee krai
I lose to your eye sight, it makes me crazily think that you haven’t gone anywhere, that you don’t have someone else
อีกไม่นานเท่าไร เธอคงกลับมา
Eek mai nahn tao rai tur kong glup mah
And soon, you’ll come back
แต่ความจริงนั้น ไม่มีเธอ ต่อให้เพ้อ ซะจนบ้าเธอคงไม่กลับมาหา
Dtae kwahm jing nun mai mee tur dtor hai pur sa jon bah tur kong mai glup mah hah
But the truth is, I don’t have you, even though I fantasize until I go crazy, you’re not coming back
กี่หมื่นพันหยดน้ำตา ร่ำร้องฟูมฟายยังไงเธอคงไม่กลับมา อีกแล้ว
Gee meun pun yot num dtah rum raung foom fai yung ngai tur kong mai glup mah eek laeo
However many millions of tears I cry, no matter what, you’re not coming back anymore

ทำใจลองคบใครใหม่ ยังไม่ทันซักเท่าไหร่ หยุดความคิดก็ไม่ไหว
Tum jai laung kop krai mai yung mai tun suk tao rai yoot kwahm kit gor mai wai
I make my heart try dating someone new, I’m still not ready, I can’t stop the thoughts
เธอยังคงอยู่เต็มหัวใจ สุดท้าย กลับมารัก
Tur yung kong yoo dtem hua jai soot tai glup mah ruk
You still fill my heart, in the end, I go back to loving you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ทำนอง : Mildvocalist
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Producer : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Recording Engineer & Mix Down : กัญจน์ หวังธรรมเกื้อ @ Ladaland Production
Mastering : Jay Franco @ Sterling Sound NYC

Title: แค่เธอ / Kae Tur (Only You)
Artist: Data Darancharas (ดาต้า ดรัลชรัส)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันมองเห็นแต่ฝันที่มันช่างโหดร้าย
Chun maung hen dtae fun tee mun chahng hot rai
I can only see terrible dreams
คล้ายชีวิตสับสนเหมือนคนที่หลงทาง
Klai cheewit sup son meuan kon tee long tahng
My life is mixed up like someone who’s lost
พบเจอเพียงความรักที่จบอย่างอ้างว้าง
Pob jur piang kwahm ruk tee jop yahng ahng wahng
I’ve found only love that ends with emptiness
ท้อจนเกินจะหวังให้พบแสงสว่าง
Tor jon gern ja wung hai pob saeng sawahng
I’ve been too discouraged to hope for a shining light

(*) และท่ามกลางความมืด ก็มี มือ นั้น มือที่คอยดึงฉันให้ก้าวเดินมา
Lae tahm glahng kwahm meut gor mee meu nun meu tee koy deung chun hai gao dern mah
And in the middle of the darkness, there is that hand that pulls me forward

(**) และจากวันนี้คนเคยอ่อนแอ จะมอบชีวิตให้เธอช่วยดูแล และรักเธอจนหมดใจ
Lae jahk wun nee kon koey aun ae ja maup cheewit hai tur chuay doo lae lae ruk tur jon mot hua jai
And from now on, this person who was once weak will give her life to you to take care of and will love you with all of her heart
และจากวันนี้คนเคยหวาดกลัว จะบอกกับหัวใจให้ไม่ไปไหน ไม่ว่าจะอีกแสนนานเท่าไร ใจฉันจะมีแค่เธอ
Lae jahk wun nee kon koey waht glua ja bauk gup hua jai hai mai bpai nai mai wah ja eek saen nahn tao rai jai chun ja mee kae tur
And from now on, this person who was once scared will tell her heart not to go anywhere, no matter how much longer it’ll be, my heart will have only you

ฉันเป็นเหมือนเงารุ้งที่ไม่มีใครเห็น
Chun bpen meuan ngao roong tee mai mee krai hen
I’m like a rainbow with no one to see it
เธอมาเติมแต่งสีในวันที่ฝนพรำ
Tur mah dterm dtaeng see nai wun tee fon prum
You came and added color to a rainy day
เข้ามาคอยปลอบโยนให้คนที่บอบช้ำ
Kao mah koy bplaup yohn hai kon tee baup chum
You came and comforted this hurtin person
ได้เป็นคนโชคดีแค่ไหนที่มีเธอ
Dai bpen kon chohk dee kae nai tee mee tur
What a lucky person I am to have you

(*,**,*,**)

   
คำร้อง – สุดเขต จึงเจริญ (เอก Season Five)
ทำนอง และ ดนตรี – กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ