Dan-Beam

All posts tagged Dan-Beam

Title: วันนี้ยังมีเรา / Wun Nee Yung Mee Rao (Today You Still Have Us)
Artist: Dan-Beam
Album: DB2B
Year: 2007

ไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไป หัวใจของเราจะไม่เปลี่ยนตาม
Mai wah arai bplian bpai hua jai kaung rao ja mai bplian dtahm
No matter what changes, our hearts won’t
คือคำยืนยันหนึ่งคำ ที่เราให้ไว้
Keu kum yeun yun neung kum tee rao hai wai
It’s the one guarantee we can give you
เกี่ยวดวงใจเราพูกกัน ไม่ว่าเนิ่นนาน เท่าไร
Giao duang jai rao pook gun mai wah nern nahn tao rai
Our hearts are bound together no matter how long it’s been
แม้คนหนึ่งต้องเดินไม่ไหว ช่วยกันไม่ท้อ
Mae kon neung dtaung dern mai wai chuay gun mai tor
Though one person isn’t able to walk, we help each other not to be discouraged
ได้ยิน ใช่ไหม เสียงหัวใจที่ยังเฝ้ารอ
Dai yin chai mai siang hua jai tee yung fao ror
You can hear the voice of the hearts still waiting for you, right?
ใจ ที่ยังขอ ให้เธอกลับมา กอดคอ อยู่ข้างๆฉัน
Jai tee yung kor hai tur glup mah gaut kor yoo kahng kahng chun
My heart still wants you to come back, hug me, and be by my side

(*) ถ้าหากเธอเหนื่อยนักและอยากพักใจ
Tah hahk tur neuay nuk lae yahk puk jai
If you’re tired and want to rest
พักเสียให้สบาย เพียงจำว่าที่ตรงนี้ยังเป็นของเธอ
Puk sia hai sabai piang jum wah tee dtrong nee yung bpen kaung tur
Go ahead and rest, just remember that this place is still yours
และฉัน รอเธอฟื้นขึ้นมา เพื่อร้องทุกเพลงของเรา ด้วยกัน
Lae chun ror tur feun keun mah peua raung took pleng kaung rao duay gun
And I’m waiting for you to get better to sing all of our songs together again
เรายังคงมีเราอย่างนี้ทุกวัน ดาวดวงที่เธอใฝ่ฝัน ยังเป็นของเธอ
Rao yung kong mee rao yahng nee took wun dao duang tee tur fai fun yung bpen kaung tur
We still have us like this every day, the stars you dreamed of are still yours

อาจจะมีวันห่างตา ทุกคำสัญญาไม่เคยห่างใจ
Aht ja mee wun hahng dtah took kum sunyah mai koey hahng jai
There might be some days we’re out of sight, but every promise is never far from our hearts
อาจจะมีวันห่างไกล แต่จะไม่ทิ้ง
Aht ja mee wun hahng glai dtae ja mai ting
We might have some days that we’re separated, but we won’t abandon each other
สิ่งที่เราเคยบอกกัน มันจะเหมือนเดิมทุกสิ่ง
Sing tee rao koey bauk dun mun ja meuan derm took sing
The things we once told each other will all remain the same
ทุกทุกคำจะทำได้จริง และจะไม่ท้อ
Took took kum ja tum dai jing lae ja mai tor
Each and every word will come true, and won’t be discouraged
ได้ยินใช่ไหม ทุกหัวใจก็ยังเฝ้ารอ
Dai yin chai mai took hua jai gor yung fao ror
You can hear everyone’s hearts still waiting, right?
เธอ ต้องไม่ท้อ สักวันต้องมา กอดคอ อยู่ข้างฉัน
Tur dtaung mai tor suk wun dtaung mah gaut kor yoo kahng chun
You must not get discouraged, some day you must come, hug me, and be beside me

(*)

โอบกอดใจเธอเบาเบา ให้รู้ว่าเราไม่ ห่าง
Ohp gaut jai tur bao bao hai roo wah rao mai hahng
I gently embrace your heart to let you know we’re not far
ทิ้งเรื่องเราวุ้นวายต่างๆ เรายังยืนอยู่ข้างกัน
Ting reuang rao woon wai dtahn dtahng rao yung yeun yoo kahng gun
Leave all your problems behind, we guarantee we’ll be beside you

(*)

เพราะยังมีคำยืนยัน วันนี้ยังคงมีเราเสมอ
Pror yung mee kum yeun yun wun nee yung kong mee rao samur
Because you still have our guarantee, today you always still have us

Title: ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง / Mai Mee Wun Nai Mai Kit Teung (There’s Never a Day I Don’t Miss You)
Artist: Dan-Beam
Album: DB2B
Year: 2007

บางคราวชีวิตก็ยากเกินเดาอะไร
Bahng krao cheewit gor yahk gern dao arai
Sometimes life is difficult to guess
บ่อยครั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจก็พัดเข้ามา
Boy krung reuang tee mai koa jai gor put kao mah
Often times, matters we don’t understand come up
ทั้งทั้งที่มือจับกันไว้ ไม่ทันไรก็ต้องพูดลา
Tung tung tee meu jup gun wai mai tun rai gor dtaung poot lah
Even though we were holding hands, abruptly we had to say good-bye
น้ำตาไม่เคยแห้งไป
Num dtah mai koey haeng bpai
The tears never dry

ยังจำความหลังของเราได้ทุกนาที
Yung jum kwahm lung kaung rao dai took nahtee
I can still remember our past at every moment
บันทึกความรักที่มีเก็บไว้ในใจ
Bun teuk kwahm ruk tee mee gep wai nai jai
I keep the notes of love I have in my heart
เหมือนเสียงเธอดังอยู่ตรงนี้ อยู่ในทุกทุกที่ที่ไป
Meuan siang tur dung yoo dtrong nee yoo nai took took tee tee bpai
It’s like your voice is echoing right here, it’s every where I go
ไม่เคยมีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Mai koey mee wun nai mai kit teung tur
There will never be a day I don’t miss you

(*) เมื่อใดก็ไม่เหงา
Meua dai gor mai ngai
I’m never lonely
แม้เราไม่เจอะเจอ
Mae rao mai jur jur
Though we don’t see each other
เพราะเราคุยกันเสมอในใจ
Pror rao kooey gun samur nai jai
Because we always talk to each other in my heart

(**) หลับตาลงทุกทียังมีภาพเธอกับรอยยิ้มเก่า
Lup dtah long took tee yung mee pahp tur gup roy yim gao
Every time I close my eyes, I still see your image of your old smile
ได้ยินเพลงของเราทุกท่วงทำนองไม่เคยหายไป
Dai yin pleng kaung rao took tuang tahmnong mai koey hai bpai
I hear the melody of every song of ours, never to disappear
ความคิดถึงเดินทางมาพบเจอ
Kwahm kit teung dern tahng mah pob jur
My thoughts of you travel to meet you
มากระซิบบอกเธอให้วางใจ
Mah grasip bauk tur hai wahng jai
Whispering to you to have faith
จะไม่มีเรื่องใดใด ไม่มีภาพใดใด ที่ลบเลือน
Ja mai mee reuang dai dai mai mee pahp dai dai tee lop leuan
That not one memory or image will be erased

วันคืนผ่านพ้นจนเกินจะย้อนเวลา
Wun keun pahn pon jon gern ja yaun welah
The days an nights pass until it’s too far to turn back time
พรุ่งนี้ไม่รู้เลยว่าต้องพบอะไร
Proong nee mai roo loey wah dtaung pob arai
I don’t know what we must face tomorrow
ฉันรู้เพียงเธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉันทุกที่ที่ไป
Chun roo piang tur yoo dtrong nee yoo gup chun took tee tee bpai
I only know that you’re right here, with me, at every place I go
ไม่ยอมมีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Mai yaum mee wun nai mai kit teung tur
I refuse to have a day I don’t miss you

(*,**)

วันไหนหัวใจก็เหมือนเดิม
Wun nai hua jai gor meuan derm
Whatever the day, my heart is the same

Title: กลัวที่เก่า / Glua Tee Gao (Afraid of the Past)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

มันคงไม่นานคิดว่าฉันต้องลืมง่ายดาย
Mun kong mai nahn kit wah chun dtaung leum ngai dai
It hasn’t been too long, I thought forgetting would be simple
แค่คนบางคนเลิกรากันไป จะเป็นอะไรนักหนา
Kae kon bahng kon lerk rah gun bpai ja bpen arai nuk nah
Some people just break up, it happens a lot
ชีวิตมีคนมากมาย คงลบเธอได้ไม่ช้า แค่ธรรมดา แค่อย่าใส่ใจ
Cheewit mee kon mahk mai kong lop tur dai mai chah kae tummadah kae yah sai jai
There’s so many people in life, I’ll be able to erase you quickly, it’s just natural, just don’t pay attention

(*) แล้ววันนี้(ในวันนี้)วันที่ฉันได้เดินกลับมา(กลับมาหา)
Laeo wun nee (nai wun nee) wun tee chun dai dern glup mah (glup mah hah)
Then today (today), when I came back (came back looking for you)
เพิ่งเข้าใจว่าวันเวลาไม่เคยลบใคร
Perng kao jai wah wun welah mai koey lop krai
I just understood that time never erases anyone

(**) ฉันกลัวที่เก่าที่เราคุ้นเคย ฉันคิดถึงจังเลยวันวาน
Chun glua tee gao tee rao koon koey chun kit teung jung loey wun wahn
I’m afraid of the past where we were intimate, I really miss yesterday
หลับตายังเห็นมัน วันที่ฉันมีเธอข้างกาย
Lup dtah yung hen mun wun tee chun mee tur kahng gai
When I close my eyes, I still see the days I had you beside me
ฉันลืมไม่ลงและคงไม่ลืม เธอยังอยู่เต็มหัวใจ
Chun leum mai long lae kong mai leum tur yung yoo dtem hua jai
I can’t forget and won’t forget, you’re still filling my heart
เหมือนความรักยังติดและตามฉันไป
Meuan kwahm ruk yung dtit lae dtahm chun bpai
When love still haunts me
ที่บอกว่าหมดเยื่อใย วันนี้ที่แท้หัวใจไม่เคยไม่จำ
Tee bauk wah mot yeua yai wun nee tee tae hua jai mai koey mai jum
When I told you I was out of feelings for you, today, in reality, my heart will never not remember

มุมเดิมตรงนั้น ที่ๆฉันและเธอเปิดใจ
Moom derm dtrong nun tee tee chun lae tur bpert jai
That same corner where you and I opened our hearts
เสียงเพลงเดิมๆได้ยินทีไร ในใจได้ยินเสียงเธอ
Siang pleng derm derm dai yin tee rai nai jai dai yin siang tur
Whenever I hear the same old songs, in my heart I hear your voice
อะไรที่เป็นของเรา ยังเห็นเป็นเงาเสมอ พยายามจะลืมลบไป
Arai tee bpen kaung rao yung hen bpen ngao samur payayahm ja leum lop bpai
Everything that was ours I still always see as a shadow, I try to forget

(*,**)

ฉันไม่รู้ว่าฉันจะลืมยังไง แต่หัวใจลึกๆมันรู้เธออยู่ตรงนั้น
Chun mai roo wah chun ja leum yung ngai dtae hua jai leuk leuk mun roo tur yoo dtrong nun
I don’t know how I’ll forget, but deep in my heart, I know you’re right there

(**)

ทุกอย่างมันฟ้องว่าใจไม่เคยจะลืม
Took yahng mun faung wah jai mai koey ja leum
Everything indicates that my heart will never forget

Title: ถ้าจะลืม ฉันจะรอ / Tah Ja Leum Chun Ja Ror (If You’ll Forget, I’ll Wait)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจฉันรู้ดี
Mai bpen rai chun kao jai chun roo dee
It’s okay, I understand, I know full well
ทุกนาทีเธอมีแต่ภาพเขาเก็บไว้
Took nahtee tur mee dtae pahp kao gep wai
Every minute, you have only his image
ลบความจำ ลบทุกความประทับใจ
Lop kwahm jum lop took kwahm bpratup jai
Erasing every memory, erasing every impression
เป็นใครก็ทำไม่ง่ายเหมือนกัน
Bpen krai gor tum mai ngai mean gun
No matter who it is, it’s never easy to do
ไม่หวังว่าเธอจะยอม ยอมรับฉันทั้งใจ
Mai wung wah tur ja yaum yaum rup chun tung jai
I don’t hope you’ll accept, accept me with all your heart
ฉันขอแค่ให้โอกาสฉัน
Chun kor kae hai ohgaht chun
I just ask that you give me a chance
ขอรู้แค่มันจะมีสักวันหนึ่งวันนั้น
Kor roo kae mun ja mee suk wun neung wun nun
I just want to know that I’ll have that day
ที่คนอย่างฉันจะแทนเขาสนิทใจ
Tee kon yahng chun ja taen kao sanit jai
That a guy like me will replace him and be close to you

(*) นานเท่าใดให้ทำจะทำต่อ
Nahn tao dai hai tum ja tum dtor
However long it takes to do, do it
นานเท่าใดให้รอก็รอไหว
Nahn tao dai hai ror gor ror wai
However long you need me to wait, I’ll wait
ให้เธอรับ ให้เธอรู้
Hai tur rup hai tur roo
For you to realize and acknowledge
ว่าฉันจะอยู่ไม่ไปไหน
Wah chun ja yoo mai bpai nai
That I’ll be here, not going anywhere
เพียงแค่เธอยืนยันกับฉันหน่อย
Piang kae tur yeun yun gup chun noy
Just reassure me
ทำให้การรอคอยมีจุดหมาย
Tum hai gahn ror koy mee joot mai
Give my waiting a purpose
บอกกับฉันจะลืมเขานะรับปาก
Bauk gup chun ja leum kao na rup bpahk
Tell me that you’ll forget him, give me your word
แค่อยากจะรออย่างมั่นใจ
Kae yahk ja ror yahng mun jai
I just want to wait with certainty

ไม่มีใคร ทดแทนใครฉันรู้ดี
Mai mee krai tot taen krai chun roo dee
No one can replace anyone, I know this well
ไม่ต้องมองว่าคนๆนี้ดีอย่างใคร
Mai dtaung maung wah kon kon nee dee yahng krai
You don’t have to look at me as being as good as anyone else
ฉันรักเธอ ฉันจะรอไม่ท้อใจ
Chun ruk tur chun ja ror mai tor jai
I love you, I’ll wait, not discouraged
จะลืมเขาได้เมื่อไหร่ก็ตาม
Ja leum kao dai meua rai gor dtahm
Whenever you can forget him, it’s fine

ไม่หวังว่าเธอจะยอม ยอมรับฉันทั้งใจ
Mai wung wah tur ja yaum yaum rup chun tung jai
I don’t hope you’ll accept, accept me with all your heart
ฉันขอแค่ให้โอกาสฉัน
Chun kor kae hai ohgaht chun
I just ask that you give me a chance
ขอรู้แค่มันจะมีสักคืนที่เธอฝัน
Kor roo kae mun ja mee suk keun tee tur fun
I just want to know that there will be one night that you dream
เป็นคนอย่างฉันไม่ใช่เขาที่จากไป
Bpen kon yahng chun mai chai kao tee jahk bpai
Of a guy like me and not him who left you

(*,*)

ถ้าจะลืม ฉันจะรอ
Tah ja leum chun ja ror
If you’ll forget, I’ll wait

Title: อยู่คนเดียวไม่เป็น / Yoo Kon Diao Mai Bpen (I Don’t Know How to Be Alone)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

รู้ตัวว่าขี้เหงา แต่เอาไม่อยู่
Roo dtua wah kee ngao dtae ao mai yoo
I realize I’m lonely, but I can’t deal with it
ไม่ชินทั้งที่รู้ ว่างเมื่อไรต้องเหงา
Mai chin tung tee roo wahng meua rai dtaung ngao
I’m not used to it, even though I realize it, whenever I’m free, I’m lonely
มันเกลียดอารมณ์แบบนี้ มันเบื่อนาทีว่างเปล่า
Mun gliet ahrom baep nee mun beua nahtee wahng bplao
I hate these sort of feelings, I’m bored of these empty moments
กาคำว่าเหงาทุกข้อเลย
Gah kum wah ngao took kor loey
Marking the word “lonely” on every item

หัวใจมันอ่อนล้า แต่ตาไม่หลับ
Hua jai mun aun lah dtae dtah mai lup
My heart is weary, but my eyes won’t close
ที่นอนไม่อยากพับ ยังอยากนอนเฉยเฉย
Tee naun mai yahk pup yung yahk naun choey choey
I don’t want to make the bed, I still want to sleep indifferently
คนโสดก็เป็นอย่างนี้ มันแปลกที่ไม่คุ้นเคย
Kon soht gor bpen yahng nee mun bplaek tee mai koon koey
Single people are like this, it’s strange I’m not used to it
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ
Tummai dtaung ngao mai kao jai
I don’t understand why I have to be lonely

(*) หลบไปอยู่ไหนเจ้าความรัก ขอแค่สักคน
Lop bpai yoo nai jao kwahm ruk kor kae suk kon
Where did you duck off to, my love? I just want someone
ช่วยฉันให้พ้นเวลาโหดร้าย
Chuay chun hai pon welah hoht rai
Help me escape the cruel times

(**) เติมคำว่าความจริงใจลงในช่องว่าง
Dterm kum wah kwahm jing jai long nai chaung wahng
Fill sincerity into my gaping void
เขียนคำว่ารักลงบนกึ่งกลางของหัวใจ
Kian kum wah ruk long bon geung glahng kaung hua jai
Write love in the middle of my heart
ลบคำว่าตัวคนเดียวให้มันเลือนหาย
Lop kum wah dtua kon diao hai mun leuan hai
Erase the word “alone” and make it fade away
ความอ้างว้างเก่าเก่า ถูกแทนด้วยคำว่าเราเรื่อยไป
Kwahm ahng wahng gao gao took taen duay kum wah rao reuay bpai
The same old emptiness is constantly substituted by the word “we”
แต่ใครตอบฉันได้ไหม วันใดถึงหาเจอ
Dtae krai dtaup chund ai mai wun dai teung hah jur
But can someone answer me as to when I’ll find it?

ผู้คนตั้งเป็นล้าน ต้องการแค่หนึ่ง
Poo kon dtung bpen lahn dtaung gahn kae neung
There’s millions of people, I just want one
แต่คนที่ลึกซึ้ง ก็ยังมองไม่เห็น
Dtae kon tee leuk seung gor yung maung mai hen
But I still haven’t seen the person who really touches me
เมื่อไหร่จะมีใครรู้ ว่าอยู่คนเดียวไม่เป็น
Meua rai ja mee krai roo wah yoo kon diao mai bpen
When will someone realize I don’t know how to be alone?
วันนึงไม่ช้าต้องเหงาตาย
Wun neung mai chah dtaung ngao dtai
Some day soon I’ll die from the loneliness

(*, **,*, **,**)

Title: ก้ำกึ่ง / Gum Geung (A Good Match)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

เธออาจมองว่ามันทั่วไป
Tur aht maung wah mun tua bpai
You might find it ordinary
เธอไม่ได้มีท่าทีอะไร
Tur mai dai mee tah tee arai
You didn’t have any reaction
เธอก็จริงใจของเธออย่างนี้
Tur gor jing jai kaung tur yahng nee
You’re sincere to what’s your’s like this
พูดคุย เธอก็คุยด้วยกันทุกราย
Poot kooey tur gor kooey duay gun took rai
When you speak, you speak to everyone
ประสาของคนที่ยิ้มง่าย นิสัยดี
Bprasah kaung kon tee yim ngai nisai dee
In the manner of a person who smiles easily and has good habits
ไม่พิเศษกับใคร
Mai piset gup krai
You don’t treat anyone special

(*) ก็เธอไม่คิดอะไรกับฉัน
Gor tur mai kit arai gup chun
You don’t feel anything towards me
เธอจึงไม่เห็นอาการหวั่นไหว
Tur jeung mai hen ahgahn wun wai
So you don’t see my nervousness
แต่ฉันคิดเลยไปไกล
Dtae chun kit loey bpai glai
But I’m thinking much further
อยากจะขอร้องกัน
Yahk ja kor raung gun
I want to beg you

(**) อย่าทำอะไรให้ใจฉันสั่น
Yah tum arai hai jai chun sun
Don’t do anything to make my heart pound
อย่าทำอะไรให้มันคิดได้
Yah tum arai hai mun kit dai
Don’t do anything to make it able to think
ว่าชอบกัน ว่าซึ้งใจ
Wah chaup gun wah seung jai
That you like me, that you’re touched by me
ยิ่งไกลยิ่งดีเท่านั้น
Ying glai ying dee tao nun
The further apart we are, the better, that’s all there is to it
อย่าทำอะไรที่มันก้ำกึ่ง
Yah tum arai tee mun gum geung
Don’t do anything well-matched
อย่าทำให้คน คนนึงยิ่งใฝ่ยิ่งฝัน
Yah tum hai kon kon neung ying fai ying fun
Don’t make someone dream even further
อย่าทำร้ายจิตใจของคนไหวหวั่น
Yah tum rai jit jai kaung konw ai wun
Don’t be cruel to the heart of this nervous person
ให้เจ็บด้วยการไม่ตั้งใจ
Hai jep duay gahn mai dtung jai
And hurt me unintentionally

คำผ่านๆที่เธอพูดไป
Kum pahn pahn tee tur poot bpai
The passing words you say
อย่างคำว่าเธอคิดถึงจะตาย
Yahng kum wah tur kit teung ja dtai
Like the words that you miss me to death
เธอจะรู้ไหมฉันมีความหวัง
Tur ja roo mai chun mee kwahm wung
Do you know I’m hopeful?
ทุกวันเมื่อเราคุยด้วยกันมากมาย
Took wun meua rao kooey duay gun mahk mai
Every day we talk together so much
ที่ฉันทำเป็นพูดเล่นใส่ว่ารักจัง
Tee chun tum bpen poot len sai wah ruk jung
When I act like I’m joking and say I really love you
ฉันนั้นพูดจากใจ
Chun nun poot jahk jai
I’m actually speaking from my heart

(*,**)

คนอ่อนไหวไม่ควรสนิท เธอไม่รู้และเธอไม่ผิด
Kon aun wai mai kuan sanit tur mai roo lae tur mai pit
You shouldn’t get close to weak people, you didn’t know, and it’s not your fault
แค่ขอสักนิด ช่วยช่วยให้มันจบที ไม่ต้องดีกับฉัน
Kae kor suk nit chuay chuay hai mun jop tee maid taung dee gup chun
I just want to ask, please help end it, you don’t have to be good to me

(**)

(รู้ดีว่าเธอไม่เคยรักกัน) ไม่ได้พิเศษตรงไหน
(Roo dee wah tur mai koey ruk gun) mai dai piset dtrong nai
(I know full well you’ll never love me) I’m not special at all
(รู้ดีแต่ฉันมันคนอ่อนไหว) ยิ่งดีกับฉันเท่าไหร่ยิ่งรักเธอ
(Roo dee dtae chun mun kon aun wai) ying dee gup chun tao rai ying ruk tur
(I know full well, but I’m weak) The nicer you are to me, the more I love you
(รู้ดีว่าเราแค่เป็นเพื่อนกัน) แต่มันไม่เคยจะทนไหว
(Roo dee wah rao kae bpen peuan gun) Dtae mun mai koey ja ton wai
(I know full well that we’re just friends) but I’ll never be able to take it
(รู้ดีแต่ฉันมันคนอ่อนไหว) จะห้ามให้ตายก็รักเธอ
(Roo dee dtae chun mun kon aun wai) ja hahm hai dtai gor ruk tur
(I know full well, but I’m weak) I can forbid myself to death, but I love you

Title: แลกหัวใจก็ยอม / Laek Hua Jai Gor Yaum (I’d Agree to Trade My Heart)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album II Relax
Year: 2006

ไม่มีใครรู้ว่าดาวดวงหนึ่ง หลบอยู่ในมุมใดของฟ้า
Mai mee krai roo wah dao duang neung lop yoo nai moon dai kaung fah
No one knows which corner of the sky one star is hiding
ต่อเมื่อปลายแสงอาทิตย์ลับลา สายตาจึงเห็นมัน
Dtor meua bplai saeng ahtit lup lah sai dtah jeung hen mun
Until the sunlight goes out, then our eyes can see it
ยังคงคอยส่องประกาย ถึงแม้ไร้คนต้องการ
Yung kong koy saung bpragai teung mae rai kon dtaung gahn
It still waits to twinkle, even if no one wants it
ยังคงทำหน้าที่ของมัน ยังคงทำสิ่งเดียวกับฉันตอนนี้
Yung kong tum nah tee kaung mun yung kong tum sing diao gup chun dtaun nee
It still performs its duty, it still does its one thing, just like me right now

(*) รักเธอเสมอ
Ruk tur samur
I always love you
รักเธอเท่านั้น
Ruk tur tao nun
I love only you
ดาวปลายแถวอย่างฉัน แค่ได้ฝันก็ภูมิใจ
Dao bplai taew yahng chun kae dai fun gor poom jai
An unimportant star like me is proud just to be able to dream
ได้มีเธอวันเธอไม่มีใคร แลกอะไรก็ยอม
Dai mee tur wun tur mai mee krai laek arai gor yaum
I’d agree to trade anything to be able to have you when you don’t have anyone else

จะมีความหมายแค่ใครคนหนึ่ง ที่คิดถึงเป็นคนท้ายท้าย
Ja mee kwahm mai kae krai kon neung tee kit teung bpan kon tai tai
I only have the meaning of one person whom you think of as being the person in the back
ไม่เคยมองเห็นก็ไม่เป็นไร เหมือนดาวตอนเที่ยงวัน
Mai koey maung hen gor mai bpen rai meuan dao dtaun tiang wun
You’ll never notice me, but it’s okay, it’s like a star at noon

(**) รักไม่เคยห่างเธอไป เมื่อใดที่เธอต้องการ
Ruk mai koey hahng tur bpai meua dai tee tur dtaung gahn
Love is never far from you whenever you need it
ยังคงทำหน้าที่ของมัน นั่นคือคำยืนยันว่าฉันคนนี้
Yung kong tum nahtee kaung mun nun keu kum yeun yun wah chun kon nee
It still does its duty; to reassure you that I

(*,**,*)

ก็ฉัน รักเธอเสมอ
Gor chun ruk tur samur
I always love you
รักเธอเท่านั้น
Ruk tur tao nun
I love only you
ดาวปลายแถวอย่างฉัน แค่ได้ฝันก็มากไป
Dao bplai taeo yahng chun kae dai fun gor mahk bpai
For an unimportant star like me, just being able to dream is too much
ได้ดูแลแค่วันเธอเดียวดาย แลกอะไรก็ยอม
Dai doo lae kae wun tur diao dai laek arai gor yaum
I’d agree to trade anything to be able to look after you when you’re alone
แลกหัวใจก็ยอม
Laek hua jai gor yaum
I’d agree to trade my heart

Title: คนมีแผล / Kon Mee Plae (A Wounded Person)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album II Relax
Year: 2006

ย้ำแล้วย้ำอีกเป็นร้อยครั้ง
Yum laeo yum eek bpen roy krung
I’ve repeated it and repeated it a hundred times
พยายามจะสั่งตัวเองไว้
Payayahm ja sung dtua eng wai
I’ve tried to order myself
ไม่ให้คิดถึงเธอ หัวใจก็ไม่ฟัง
Mai hai kit teung tur hua jai gor mai fung
Not to think of you, but my heart won’t listen
ทุกที่มีแต่กลิ่นเหงาๆ เต็มไปด้วยเงาแห่งความหลัง
Took tee mee dtae glin ngao ngao dtem bpai duay ngao haeng kwahm lung
Every place is filled with the scent of loneliness and the shadow of the past
มันอ้างว้างหัวใจมากมายขนาดนั้น
Mun ahng wahng hua jai mahk mai kanaht nun
It’s so lonely like that

(*) บ่อยๆ ที่ฉันเผลอนั่งดูเบอร์เธอนานๆ
Boy boy tee chun plur nung doo bur tur nahn nahn
Often I’ve absently sat staring at your number for so long
เป็นครึ่งวัน และทุกครั้งก็กดทิ้งมันไป
Bpen kreung wun lae took krung gor got ting mun bpai
For half a day, and every time, I erase it
แต่ถ้าวันใด หลุดไปให้รู้ว่า
Dtae tah wun dai loot bpai hai roo wah
But if one day I slip up, I want you to know that

(**) ไม่ต้องรับสาย ไม่ต้องแคร์ แค่คนมีแผลโทรมา
Mai dtaung rup sai mai dtaung care kae kon mee plae toh mah
There’s no need to answer, you don’t have to care, it’s just a wounded person calling
คนที่เพ้อไม่รู้เวลา ไม่ได้สำคัญ
Kon tee pur mai roo welah mai dai sumkun
A person who carelessly didn’t know the time, he’s not important
บอกกับเขา ถ้าเขาก็อยู่ ว่าใครไม่รู้ช่างมัน
Bauk gup kao tah kao gor yoo wah krai mai roo chahng mun
Tell him, if he’s there too, that it’s someone you don’t know and to forget it
ไม่ต้องสงสารคนบ้าอดีตอย่างฉัน ไม่ต้องใส่ใจ
Mai dtaung song sahn kon bah adeet yahng chun mai dtaung sai aji
You don’t have to have pity for a guy who’s crazy about the past like me, you don’t have to pay attention

ฉันรู้ว่าเธอยังเต็มใจ ถ้าโทรเข้าไปคุยอย่างเพื่อน
Chun roo wah tur yung dtem jai tah toh kao bpai kooey yahng peuan
I know you’re still willing, if I call, to talk as friends
เพียงแต่ฉัน ไม่อาจลบเลือนว่ารักใคร
Piang dtae chun mai aht lop leuan wah ruk krai
It’s just that I won’t erase that I love someone
หวังว่าวันหนึ่งจะลืมมัน ยังรอว่ามันจะวันไหน
Wung wah wun neung ja leum mun yung ror wah mun ja wun nai
I hope that one day I’ll forget, I’m still waiting for that day
หรือสุดท้าย หัวใจไม่มีวันลืมเธอ
Reu soot tai hua jai mai mee wun leum tur
Or, in the end, will my heart never forget you?

(*,**,**)

ไม่ต้องสงสารแค่รักอยู่เท่านั้น ไม่ต้องใส่ใจ
Mai dtaung song sahn kae ruk yoo tao nun mai dtaung sai jai
You don’t have to have pity, I just love you, that’s all, you don’t have to pay attention

Title: หัวใจสั่งให้จำ / Hua Jai Sung Hai Jum (My Heart Orders Me to Remember)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album II Relax
Year: 2006

คนบางคนเข้ามาในชีวิตเรา
Kon bahng kon kao mah nai cheewit rao
Some people come into my life
ไม่ทิ้งไว้แม้แต่รอยเท้า
Mai ting wai mae dtae roy tao
Not even leaving a footprint
ไม่นานก็โดนเวลาลบไป
Mai nahn gor dohn welah lop bpai
And pretty soon, time erases them
แต่ว่าคนบางคนเข้ามาไม่นานเท่าไหร่
Dtae wah kon bahng kon kao mah mai nahn tao rai
But some people come into my life for a short time
ทำไมยังจำยังเก็บไว้ ไม่ว่าจะทำอย่างไร
Tummai yung jum yung gep wai mai wah ja tum yahng rai
Why do I still keep my memories of them, regardless of what I do?

ไม่อาจลืมเธอมันเหมือนว่าเธอยังอยู่
Mai aht leum tur mun meuan wah tur yung yoo
I haven’t forgotten you, it’s like you’re still here
อยู่ตรงนี้ ในมุมที่ลึกลงไปในหัวใจ
Yoo dtrong nee nai moom tee leuk long bpai nai hua jai
Right here deep in the corner of my heart
อยู่อย่างนั้น ไม่มีซักวันที่จะลบไป
Yoo yahng nun mai mee suk wunt ee ja lop bpai
Living like that, there will never be a day it’ll be erased
ไม่เคยมีใครซักคนแทนที่เธอได้เลย
Mai koey mee krai suk kon taen tee tur dai loey
No one will ever be able to replace you

รัก ยังร้องเรียกเธอซ้ำซ้ำ ล้านคำในทุกนาทีที่หายใจ
Ruk yung raung riak tur sum sum lahn kum nai took nahtee tee hai jai
Love still calls out for you over and over, a million words every moment that I breathe
ก็ไม่รู้ชีวิตจะอยู่ถึงไหน วันสุดท้าย คือวันที่ลืมเธอ
Gor mai roo cheewit ja yoo teung nai wun soot tai keu wun tee leum tur
I don’t know how long I’ll live, but my final day will be the day I forget you
ลบไม่ได้หรอกใจมันสั่งให้จำ ลบไม่ได้หรอกใจมันสั่งให้จำ
Lop mai dai rauk jai mun sung hai jum lop mai dai rauk jai mun sung hai jum
I can’t erase you, my heart orders me to remember, I can’t erase you, my heart orders me to remember

คิดไว้ว่าสักวันเมื่อได้รักใคร ฉันคงจะลืมเธอหมดใจ
Kit wai wah suk wun meua dai ruk krai chun kong ja leum tur mot jai
I thought that some day, when I love someone else, I’d completely forget you
เพิ่งรู้ว่าถึงทำไปไม่อาจลืมเธอ มันเหมือนว่าเธอยังอยู่
Perng roo wah teung tum bpai mai aht leum tur mun meuan wah tur yung yoo
I just realized that even though I’ve done that, I haven’t forgotten you, it’s like you’re still here
อยู่ตรงนี้ในมุมที่ลึกลงไปในหัวใจ อยู่อย่างนั้น
Yoo dtrong nee nai moom tee leuk long bpai nai hua jai yoo yahng nun
Right here in the deep corner of my heart, staying like that
ไม่มีสักวันที่จะลบไป ไม่เคยมีใครสักคนแทนที่เธอได้เลย
Mai mee suk wun tee ja lop bpai mai koey mee krai suk kon taen tee tur dai loey
I’ll never erase you, no one will ever be able to replace you

รัก ยังร้องเรียกเธอซ้ำซ้ำ ล้านคำในทุกนาทีที่หายใจ
Ruk yung raung riak tur sum sum lahn kum nai took nahtee tee hai jai
Love still calls out for you over and over, a million words every moment that I breathe
ก็ไม่รู้ชีวิตจะอยู่ถึงไหน วันสุดท้าย คือวันที่ลืมเธอ
Gor mai roo cheewit ja yoo teung nai wun soot tai keu wun tee leum tur
I don’t know how long I’ll live, but my final day will be the day I forget you

หัวใจบอกว่ารัก ยังร้องเรียกเธอซ้ำซ้ำ
Hua jai bauk wah ruk yung raung riak tur sum sum
My heart tells me it loves you, it still cries out for you over and over
ล้านคำในทุกนาทีที่หายใจ ก็ไม่รู้ชีวิตจะอยู่ถึงไหน
Lahn kum nai took nahtee tee hai jai gor mai roo cheewit ja yoo teung nai
A million words every moment I’m breathing, I don’t know how long I’ll live
วันสุดท้ายคือวันที่ลืมเธอ ไม่รู้ชีวิตจะอยู่ถึงไหน
Wun soot tai keu wun tee leum tur mai roo cheewit ja yoo teung nai
But my final day will be the day I forget you, I don’t know how long I’ll live
แต่สุดท้ายฉันก้อคงไม่ลืม หัวใจไม่ให้ลืม
Dtae soot tai chun gor kong mai leum hua jai mai hai leum
But in the end, I won’t forget, my heart won’t let me forget

Title: เบื่อหน่าย / Beua Nai (Sick of It)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album II Relax
Year: 2006

ไม่เห็นจะเป็นไร ไม่ได้ถึงตาย
Mai hen ja bpen rai mai dai teung dtai
I don’t see what the big deal is, we won’t die
แค่โยนทิ้งทุกเรื่องที่ฝันเหมือนทำหล่นหาย
Kae yohn ting took reuang tee fun meuan tum lon hai
Just throw away every matter we dreamed of like they’re nothing
ถ้าไม่รักกันจริง จะทิ้งกันไปก็ได้
Tah mai ruk gun jing ja ting gun bpai gor dai
If you don’t really love me, dump me, it’s fine
ตัดใจเสียดีกว่า อย่าเสียดาย
Dtut jai sia dee gwah yah sia dai
Giving it up is better, don’t regret it

ถ้าฉันมันมีดี มันก็ต้องมี
Tah chun mun mee dee mun gor dtaung mee
If I was good, it would be good
แต่ตอนนี้เหมือนฉันขวางหูขวางตาใช่ไหม
Dtae dtaun nee meuan chun kwahn ghoo kwahng dtah chai mai
But now it’s like I’m an eyesore, aren’t I?
บอกกับฉันดีดี วันนี้ว่าฉันไม่ใช่
Bauk gup chun dee dee wun nee wah chun mai chai
Tell me today that I’m not the one
ตัดใจเสียดีกว่า อย่าเสียดาย
Dtut jai sia dee gwah yah sia dai
Giving it up is better, don’t regret it

(*) เบื่อหน่ายตัวเองเต็มที ถ่วงความเจริญเธอไว้
Beua nai dtua eng dtem tee tuang kwahm jarern tur wai
You’re really bored of things, I’m holding you back
เบื่อหน่ายตัวเองเต็มทน เรามันคนไม่เอาไหน
Beua nai dtua eng dtem ton rao mun kon mai ao nai
You’re absolutely bored of things, I’m useless
เบื่อหน่ายตัวเองมานาน จากวันที่เธอไม่ยิ้มเลย
Beua nai dtua eng mah nahn jahk wun tee tur mai yim loey
You’ve been bored of things for a long time, since the day you wouldn’t smile
เมื่อเจอฉัน ถ้าแบบนั้น ก็พูดซะทีเถอะ
Meua jur chun tah baep nun gor poot sa tee tur
If it’s like that when you see me, say something
บอกทิ้งฉันไปซะทีเถอะ
Bauk ting chun bpai sa tee tur
Tell me you’re dumping me

ถ้าฉันมันมีดี มันก็ต้องมี
Tah chun mun mee dee mun gor dtaung mee
If I was good, it would be good
แต่ตอนนี้เหมือนฉันขวางหูขวางตาใช่ไหม
Dtae dtaun nee meuan chun kwahn ghoo kwahng dtah chai mai
But now it’s like I’m an eyesore, aren’t I?
คำว่ารักคำเดิม วันนี้พูดคงไม่ง่าย
Kum wah ruk kum derm wun nee poot kong mai ngai
Today it’s not so easy to say the same “I love you” anymore
ตัดใจเสียดีกว่า อย่าเสียดาย
Dtut jai sai dee gwah yah sia dai
Giving it up is better, don’t regret it

(*,*)
ก็ทิ้งฉันไปซะทีเถอะ
Gor ting chun bpai sa tee tur
Go ahead and dump me