Da Endorphine

All posts tagged Da Endorphine

Title: สองใจ / Saung Jai (Two Hearts)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: OST วันทอง / Wun Taung
Year: 2021

ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียว และเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจ
Tah chun mee tur bpen piang ruk diao lae tur mee chun kon diao tung jai
If I had you as my only love, and you had just me in your heart
มันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝัน
Mun gor kong ja bpen kwahm ruk tee fai fun
It would be the love I dreamed of

ยอมให้ใครอีกคนเข้ามา คนที่มองว่าฉันสำคัญ
Yaum hai krai eek kon kao mah kon tee maung wah chun sumkun
I let someone else come in, someone who saw me as important
คนที่รักฉัน อย่างไม่เคยรักใคร
Kon tee ruk chun yahng mai koey ruk krai
Someone who loved me like I’ve never loved anyone else

(*) แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ
Bplaek tee kon neung kon ruk chun jon mot jai
It’s strange that someone loves me with all their heart
แต่ใจฉันไม่เคยมีเขา
Dtae jai chun mai koey mee kao
But I never have feelings for him
คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าว
Kon eek kon tee ao dtae tum hai bpuat rao
Another person just keeps hurting me
แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม
Dtae jai jao gum mai koey leum
But my unfortunate heart never forgets

(**) ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี
Krai ja yahk bpen kon mai dee
Who wants to be the bad guy?
ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร
Pit tee jai mai jum wah mun mai kuan ruk krai
It’s my heart’s fault for not remembering it shouldn’t love someone else
เจ็บที่ใครๆ เขาก็มองว่าเราหลายใจ
Jep tee krai krai kao gor maung wah rao lai jai
It hurts that everyone else sees me as being unfaithful
เกลียดตัวเองจริงๆ ที่ฝืนหัวใจไม่ได้
Gliet dtua eng jing jing tee feun hua jai mai dai
I really hate myself for not being able to resist my heart
ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ
Chun yaum saung jai pror ruk tur
I’m willing to have two hearts because I love you

แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใคร มีแต่ทางที่ต้องเสียใจ
Mae wah chun ja dtaung leuak krai mee dtae tahng tee dtaung sia jai
Even though I must choose someone, all choices only end in sadness
ไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉัน
Mai bpen rai hahk dtaun soot tai leua piang chun
It’s okay if, in the end, all that’s left is me

(*,**,**)

   

Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: วันใหม่ / Wun Mai (New Day)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: Sound About
Year: 2008

หลับตาสูดลมหายใจ ในยามเช้าอยู่ในสายลม
Lup dtah soot lom hai jai nai yahm chao yoo nai sai lom
I close my eyes and take a deep breath in the morning, in the wind
อากาศดีๆ เติมด้วยเสียงเพลงที่อาจจะฟังก็ยังชื่นใจ
Ahgaht dee dee dterm duay siang pleng tee aht ja fung gor yung cheun jai
The good weather is filled with the sound of music that still makes me happy to hear

(*) จะขอมีความสุข จากนี้ลบเลือนวันเก่าไปซะที
Ja kor mee kwahm sook jahk ne elop leuan wun gao bpai sa tee
I want to be happy, from n ow on, I’ll erase the old days
อะไรไม่ดีที่เคยพบเคยเจอ เป็นอดีตไป
Arai mai dee tee koey pob koey jur bpen adeet bpai
Everything bad I’ve ever faced is now in the past
ใจที่เคยเหนื่อย วันที่เคยเจ็บคงไม่จำเก็บไว้
Jai tee koey neuay wun tee koey jep kong mai jum gep wai
My heart that was once tired, the days that were once painful, there’s no need to hang on to them

(**) ก็จะเริ่มใหม่ วันใหม่ ต่อจากนี้
Gor ja rerm mai wun mai dtor jahk nee
I’ll start over, it’s a new day, from now on
เริ่มใหม่ เอาใหม่น่าจะดี
Rerm mai ao mai nah ja dee
I’ll start over, trying again would be good
เรื่องเก่าล้างมันให้ออกจากใจเลิกไปจำ
Reuang gao lahng mun hai auk jahk jai lerk bpai jum
I’ll wash the old memories from my heart and stop remembering them

(***) ก็จะเริ่มใหม่ วันใหม่ ให้มันดี
Gor ja rerm mai wun mai hai mun dee
I’ll start over, it’s a new day, I’ll make it good
ก้าวใหม่ เดินใหม่ อีกสักที
Gao mai dern mai eek suk tee
I’ll take a new step and move on again
มีเช้าวันใหม่ รอให้เริ่มใหม่
Mee chao wun mai ror hai rerm mai
There’s a morning of a new day waiting for me to start over
ทำเรื่องราวใหม่ๆ ให้ดีๆ
Tum reuang rao mai mai hai dee dee
Making new memories and making them good ones

ขอบฟ้า จากเป็นสีดำก็เปลี่ยนไป
Kaup fah jahk bpen see dum gor bplian bpai
The sky has changed from black
เปลี่ยนเป็นสีทอง ไม่ต่างอะไร
Bplian bpen see taung mai dtahng arai
It’s changed to gold, no different
ก็คงเหมือนใจที่ถูกเยียวยาจากความทุกข์ทน
Gor kong meuan jai tee took yiao yah jahk kwahm sook ton
From my heart that was once trampled from suffering

(*,**,***,**,***)

Title: รักครั้งไหม่ / Ruk Krung Mai (Loving Again)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: Sound About
Year: 2008

รักวันวานในความเจ็บช้ำ
Ruk wun wahn nai kwahm jep chum
Past love in pain
เคยทำให้คนอย่างฉันลำบาก ก็รู้ดีไม่เคยลืม
Koey tum hai kon yahng chun lumbahk gor roo dee mai koey leum
Once troubled someone like me, but I knew full well I’d never forget
พ้นวันวานไม่นานก็พบ เจอเธอเข้ามาให้แสงสว่าง
Pon wun wahn mai nahn gor pob jur tur kao mah hai saeng sawahng
I got through the days and soon met you, who were my shining light
ให้ฉันเองเกิดความหวัง
Hai chun eng gert kwahm wung
Giving me hope

(*) ในหัวใจแม้จำได้ดีว่าวันนั้นมีน้ำตาเท่าไร
Nai hua jai mae jum dai dee wah wun nun mee num dtah tao rai
Even though I fully remember how many tears I cried that day in my heart
วันนี้ฉันก็ยังคงเต็มใจ
Wun nee chun gor yung kong dtem jai
I’m still willing today to

(**) ลองดูกับเธออีกครั้งเป็นไงก็เป็นกัน
Laung doo gup tur eek krung bpen ngai gor bpen gun
Try it with you again, however it will be will be
จะเจ็บอย่างเดิมซ้ำๆ ก็ให้มันรู้ไป
Ja jep yahng derm sum sum gor hai mun roo bpai
If I get hurt the same over and over, let it be known
และวันนี้ฉันอยากจะบอกว่า
Lae wun nee chun yahk ja bauk wah
And today I want to tell you that
เธอคือความรักครั้งใหม่ เป็นตายร้ายดีจะลองดู
Tur keu kwahm ruk krung mai bpen dtae rai dee ja laung doo
You’re my new try at love, be it good or bad, I’ll give it a try

เพราะเธอเดินเข้ามาสลาย
Pror tur dern kao mah salai
Because you showed up and destroyed
ความกลัวและความบอบช้ำของใจ
Kwahm glua lae kwahm baup chum kaung jai
The fear and pain of my heart
ให้ฉันยืนได้อีกครั้ง
Hai chun yeun dai eek krung
Making me able to stand again
รักวันวานที่เคยผิดพลั้ง
Ruk wun wahn tee koey pit plung
The past love that was a mistake
เธอเป็นบทเรียนให้รักครั้งใหม่
Tur bpen bot rian hai ruk krung mai
You’re a lesson teaching me to love again
ก็หวังไว้ว่าอย่างนั้น
Gor wung wai wah yahng nun
That’s what I hope

(*,**)

Title: ฉันยัง / Chun Yung (I Still)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: OST Teeใครทีมันส์ / Tee Krai Tee Mun
Year: 2019

ฉันยังลืมตามาเจอเธอ รักเธอเสมอไม่เปลี่ยนไป
Chun yung leum dtah mah jur tur ruk tur samur mai bplian bpai
I still open my eyes and see you, I’ve always loved you and that hasn’t changed
ฉันยังคงหายใจ เพื่อเธอคนนี้ตลอดไป
Chun yung kong hai jai peua tur kon nee dtalaut bpai
Every breath I take is for you forever
ฉันยังเคียงข้างเธอตรงนี้ แม้ตอนมีเรื่องราวเลวร้าย
Chun yung kiang kahng tur dtrong nee mae dtaun mee reuang rao leo rai
I’m still here at your side, even through the bad times
ฉันยังไม่รักใคร นอกจากเธอ
Chun yung mai ruk krai nauk jahk tur
I still don’t love anyone except you

(*) ขอให้รู้ว่าเธอไม่อยู่คนเดียว ขอให้รู้ว่ามีคนเจ็บเป็นเพื่อนเธอ
Kor hai roo wah tur mai yoo kon diao kor hai roo wah mee kon jep bpen peuan tur
I want you to know that you’re not alone, I want you to know that you have someone hurting as your friend
ขอให้รู้ว่าที่คอยหมั่นมาเจอ ไม่เคยหวังอะไร
Kor hai roo wah tee koy mun mah jur mai koey wung arai
I want you to know that whatever we’ve face, I’ve never hoped for anything
ขอเพียงได้มีลมหายใจ อยู่ใกล้ๆเธอก็พอแล้ว
Kor piang dai mee lom hai jai yoo glai glai tur gor por laeo
I only ask to be able to breathe near you, that’s enough

ฉันยังเป็นคนเดิมคนนี้ ที่มีแต่หวังดีต่อเธอ
Chun yung bpen kon derm kon nee tee mee dtae wung dee dtor tur
I’m still the same person who only wishes you well
แม้จะไม่เลิศเลอ แต่ก็รักเธอหมดใจ
Mae ja mai lert lur dtae gor ruk tur mot jai
Even though I’m not perfect, I love you with all my heart
ฉันยังทำได้แค่เพียงมอง ไม่เคยเรียกร้องในสิ่งใด
Chun yung tum dai kae piang maung mai koey riak raung nai sing dai
All I can do is still just watch, never crying out over anything
และฉันยังไม่รักใคร นอกจากเธอ
Lae chun yung mai ruk krai nauk jahk tur
And I still don’t love anyone except you

(*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ฉันยังอยู่ / Chun Yung Yoo (I’m Still Here)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: Damatic
Year: 2019

ถึงเธอ คนที่เคยผูกพัน ฉันยังคิดถึงเรื่องเราวันนั้น
Teung tur kon tee koey pook pun chun yung kit teung reuang rao wun nun
About you, the person whom I was once in a relationship with, I still thinking about the memories of those days
ก็ยังคงเหงาเหมือนเพิ่งจากกันไปเมื่อวาน
Gor yung kong ngao meuan perng jahk gun bpai meua wahn
I’m still lonely like we just separated yesterday

ถึงเธอ ตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
Teung tur dtaun nee tur bpen yahng rai
How are you right now?
เนิ่นนาน เธอคิดถึงกันบ้างไหม
Nern nahn tur kit teung gun bahng mai
It’s been a long time, do you miss me?
ฝากเพลงเพลงนี้บอกให้เธอรู้
Fahk pleng pleng nee bauk hai tur roo
I’m leaving you this song to let you know

(*) ฉันยังอยู่ จะอยู่ตรงนี้ คอยดูแลเธอเสมอไม่เคยเปลี่ยนไป
Chun yung yoo ja yoo dtrong nee koyu doo lae tur samur mai koey bplian bpai
I’m still here, I’ll be right here always looking after you, never changing
ฉันยังอยู่ ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไหร่ ฉันยังคงส่งใจไปให้เธอ
Chun yung yoo mai wah wun nai mai wah meua rai chun yung kong song jai bpai hai tur
I’m still here, no matter the day, no matter when, I’m still sending my heart to you

ฝากสายลม แทนถึงความห่วงใย
Fahk sai lom taen teung kwahm huang yai
I’m entrusting the wind to stand for my concern
ฝากแสงดาว ส่องนำให้เธอสุขใจ
Fahk saeng dao saung num hai tur sook jai
I’m entrusting the starlight to shine and lead you to be happy
ฝากผ่านเพลงนี้ บอกให้เธอรู้
Fahk pahn pleng nee bauk hai tur roo
I’m entrusting this song to let you know

(*)

ให้ทุกเรื่องราว ที่เคยมีแต่ความรู้สึกดีดี เก็บเอาไว้
Hai took reaung rao tee koey mee dtae kwahm roo seuk dee dee gep ao wai
I keep every memory that ever had only good feelings
ภาพยังงดงาม ยังชัดเจน อยู่ในหัวใจ อยู่ข้างในนั้น
Pahp yung ngot ngahm yung chut jen yoo nai hua jai yoo kahng nai nun
The images are still beautiful, still clear in my heart, inside

(*)

   

ทำนอง: ดา เอนโดรฟิน
เนื้อร้อง: หมู มูซู
วงอัดเสียง: Tummada Team ,
Mixed-Mastered: – Henry Watkins

Title: ระหว่างเรา…คืออะไร / Rawahng Rao Keu Arai (What’s Between Us?)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน) and the Parkinson
Album: Damatic
Year: 2019

หลายครั้งพยายามจะเข้าใจ รู้ดีที่สองเราเป็นอยู่ รู้ไม่ต้องหาคำมาอธิบาย
Lai krung payayahm ja kao jai roo dee tee saung rao bpen yoo roo mai dtaung hah kum mah attibai
Many times I’ve tried to understand, I know full well what the two of us are, I know there’s no need to search for an explanation
แต่โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรา ฉันเองไม่รู้ในคำตอบ ทุกทีที่เค้านั้นถามมา
Dtae lohk nee mai dai mee piang kae rao chun eng mai roo nai kum dtaup took tee tee kao nun tahm mah
But we’re not the only ones living in this world, I don’t know how to answer every time that they ask

(*) ตอบไม่ถูกว่าเธอนั้นคิดยังไง ตอบไม่ถูกระหว่างเราคืออะไร
Dtaun mai took wah tur nun kit yung ngai dtaup mai took rawahng rao keu arai
When I don’t know how to answer as to how you feel, I don’t know how to answer about what’s between us
อึดอัดทั้งเธอและฉัน ตอบไม่ถูกว่ามัน จะไปจบลงตรงที่ไหน
Eut ut tung tur lae chun dtaup mai took wah mun ja bpai jon long dtrong tee nai
It’s frustrating both you and me, I don’t know how to answer how far this will go
บอกมาเถอะถ้าเธอไม่คิดจริงจัง บอกมาเถอะวันหนึ่งต้องลาใช่ไหม
Bauk mah tur tah tur mai kit jing jung bauk mah tur wun neung dtaung lah chai mai
Tell me if you don’t feel sincere, tell me, one day you’re going to say good-bye, right?
แต่หากไม่เป็นอย่างนั้น เธอต้องบอกกับฉัน ว่าระหว่างเราคืออะไร
Dtae hahk mai bpen yahng nun tur dtaung bauk cup chun wah rawahng rao keu arai
But if it’s not like that, you must tell me what’s between us

(**) ก็ฉันรอเธอมานานแสนนาน แค่เธอ
Gor chun ror tur mah nahn saen nahn kae tur
I’ve waited so long for you, just you
แม้ใครจะยังไง ฉันก็ยังรอเธอเสมอ
Mae krai ja yung ngai chun gor yung ror tur samur
I don’t care about anyone else, I’m still waiting for you
ให้ชัดเจนเลยได้ไหม ว่าตัวฉันคืออะไร
Hai chut jen loey dai mai wah dtua chun keu arai
Please make it clear what I am
ส่วนไหนชีวิตเธอ ก่อนที่เวลาจะสายไป
Suan nai cheewit tur gaun tee welah ja sai bpai
In your life, before it’s too late

แค่เพียงเหตุผลเดียว ที่ทำให้ฉันรอ เธอบอกไม่ต้องรู้ว่าเรานั้นคบกันแบบไหน
Kae piang het pon diao tee tum hai chun ror tur bauk mai dtaung roo wah rao nun kop gun baep nai
There’s just one reason that I’m still waiting; you told me there’s no need to define our relationship
ก็สุขอยู่เหมือนกัน มีเธอที่เข้าใจ แต่เธอรู้สึกไหม เวลาที่ใครนั้นถามมา
Gor sook yoo meuan gun mee tur tee kao jai dtae tur roo seuk mai welah tee krai nun tahm mah
I’m happy, I have you who understands, but do you feel anything when people ask?

(*,**)

แค่เพียงเหตุผลเดียว ที่ทำให้ฉันรอ เธอบอกไม่ต้องรู้ว่าเรานั้นคบกันแบบไหน
Kae piang het pon diao tee tum hai chun ror tur bauk mai dtaung roo wah rao nun kop gun baep nai
There’s just one reason that I’m still waiting; you told me there’s no need to define our relationship

(**,**)

   

Producer: กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา
เนื้อร้อง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง: นิภัทร์ กำจรปรีชา
อัดดนตรี: กานต์ – นิภัทร์ กำจรปรีชา / วรเศรษฐ์ อภิญญาวัชรกุล
Mixed-Mastered: Henry Watkins

   

I love the beat and rhythm of this! I like the mixture of Da and the Parkinson’s styles, and the lyrics expressing the frustration of being unsure of your exact relationship status. Lovely duet from Da’s newest album~ 🙂

Title: Revolution
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน) ft. Twopee Southside
Album: Damatic
Year: 2019

ฉันเองก็เพิ่งรู้ตัว เมื่อลืมตาขึ้นมาในวันนี้
Chun eng gor perng roo dtua meua leum dtah keun mah nai wun nee
I just realized it when I opened my eyes today
รู้เลยว่ามันไม่มี อะไรในตัวจะดีเลยสักอย่าง
Roo loey wah mun mai mee arai nai dtua ja dee loey suk yahng
I know there’s not a single good bone in your body

เหมือนฟ้าสีเทาไม่สดใส น้ำตามันคอยจะรินไหล
Meuan fah see tao mai sot sai num dtah mun koy ja rin lai
It’s like the sky is grey and dim, the tears well up
เหมือนว่าหัวใจมันถูกกระทำ จนเกินต้านทาน
Meuan wah hua jai mun took gratum jon gern dahn tahn
It’s like my heart has been so cursed, it’s too much to resist

(*) ผิดที่ยอมฝืนทนเเป็นคนในฝันของเธอตั้งนาน
Pit tee yaum feun ton bpen kon nai fun kaung tur dtung nahn
It’s my fault for being willing to force myself to be the person of your dreams for so long
สิ่งที่ใจต้องการตอนนี้คือไม่เอาอีกแล้ว พอได้แล้ว
Sing tee jai dtaung gahn dtaun nee keu mai ao eek laeo por dai laeo
The thing my heart wants right now is to not do this anymore, I’ve had enough

(**) อย่ามองว่าฉันไม่มีหัวใจ
Yah maung wah chun mai mee hua jai
Don’t look at me like I don’t have a heart
ไม่ใช่สิ่งของอะไรที่ทำพัง แล้วเธอจะโยนทิ้ง
Mai chai sing kaung arai tee tum pung laeo tur ja yohn ting
I’m not some thing that you can destroy and just throw away
อย่าเลยอย่าเสียเวลา เอาตัวของฉันคืนมา
Yah loey yah sia welah ao dtua kaung chun keun mah
Don’t, don’t waste time, I’m taking back my body
ไม่อยากจะเสียน้ำตา เธอคงเข้าใจใช่ไหม
Mai yahk ja sia num dtah tur kong kao jai chai ami
I don’t want to cry, you understand, right?

ความรักมันมากจนเป็นเกลียด ทุกสิ่งทุกอย่างแตกเป็นเสี่ยง
Kwahm ruk mun mahk jon bpen gliet took sing took yahng dtaek bpen siang
I loved you so much until it turned to hate, everything fell apart
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ มีแค่ฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยน
Koy yoo kiang kahng gun samur mee kae chun lae tur mai koey bplian
I was always beside you, there was only me and you, never changing
Ima change man ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อเธอ
I’ma change man took yahng tee tum gor peua tur
I’m a changed man, everything I did was for you
ให้เธอทั้งหมดทั้งชีวิต แม้ความฝันที่เลือกเดิน
Hai tur tung mot tung cheewit mae kwahm fun tee leuak dern
I gave you my entire life, even the dreams I chose to follow
But burn burn let it burn ชีวิตต้อง live and learn
But burn burn let it burn cheewit dtaung live and learn
But burn, burn, let it burn, life must live and learn
แม้เธอเป็นทุกอย่าง you are my soul, girl you are my world
Mae tur bpen took yahng you are my soul girl you are my world
Even though you’re my everything, you are my soul, girl, you are my world
และมันต้องถึงวันต้องลุกขึ้นยืน อาจจะดูเป็นคนผิด
Lae mun dtaung teung wun dtaung look keun yeun aht ja doo bpen kon pit
And the day has come for me to stand up, it I might seem like the person at fault
แต่ว่าจะไม่ฝืนให้ใครอีกหน และก็จะไม่ทนอีก
Dtae wah ja mai feun hai krai eek hon lae gor ja mai ton eek
But I won’t force myself for anyone else again, and I won’d endure this anymore

(*,**)

I gotta go
I gotta go, baby
I gotta go, baby

(*,**)

   

Produce Da Endorphine
เนื้อร้อง Da Endorphine , หมู มูซู , Twopee
ทำนอง SYPS
วงอัดเสียง Tummada Team
Mixed-Mastered – Henry Watkins

Title: คำอำลา / Kum Um Lah (HAVE TO SAY GOODBYE)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: Damatic
Year: 2019

เปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไร ก็ไม่ดีมากพอสักครั้ง
Bplian bplaeng dtua eng tao rai gor mai dee mahk por suk krung
However much I change myself, I’m never good enough
เหนื่อยใจมาพอหรือยัง ที่ต้องทนเธออยู่เรื่อยไป
Neuay jai mah por reu yung tee dtaung ton tur yoo reuay bpai
Am I sufficiently tired of having to constantly put up with you?
ไม่ว่าทำดีเท่าไหร่ ก็ไม่ดีมากพอใช่ไหม
Mai wah tum dee tao rai gor mai dee mahk por chai mai
No matter how much good I do, it’s not good enough, right?
อะไรคือความเข้าใจ ที่ฉันควรได้จากเธอ
Arai keu kwahm kao jai tee chun kuan dai jahk tur
What’s the understanding that I should get from you?

เธอยังเป็นเธอเหมือนเดิม เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
Tur yung bpen tur meuan derm bpen yung ngai gor bpen yahng nun
You’re still the same you, however you have been, you still are
ส่วนฉันก็คงเหมือนกัน ที่ต้องร้องไห้อยู่ในใจ
Suan chun gor kong meuan gun tee dtaung raun gh ai yoo nai jai
As for me, I’m the same too, having to cry in my heart
อยากทำให้เราเข้าใจ พยายามให้มันไม่สาย
Yahk tum hai rao kao jai payayahm hai mun mai sai
I wanted us to come to an understand, I tried before it was too late
แต่มันก็เหนื่อยแล้วใจ สายไปที่จะเยียวยา
Dtae mun gor neuay laeo jai sai bpai tee ja yiao yah
But my heart is tired, it’s too late to heal it

(*) ก่อนที่เราจะเกลียดกัน อยากจะหยุดมันด้วยคำลา
Gaun tee rao ja gliet gun yahk ja yoot mun duay kum lah
Before we hate each other, I want to stop this with a good-bye
จบแค่นี้ have to say goodbye
Jop kae nee have to say good-bye
It ends here, we have to say good-bye

(**) แม้ภายในใจจะเจ็บปวด ก็ต้องทน มันให้ไหว
Mae pai nai jai ja jep bpuat gor dtaung ton mun hai wai
Even though it breaks my heart inside, I must endure it
ต้องไม่เป็นไร ต้องยอมเป็นคนปล่อยมือไป
Dtaung mai bpen rai dtaung yaum bpen kon bploy meu bpai
It must be okay, I must agree to be the one who lets go of your hand
แม้คำอำลาจะเจ็บปวด ก็ต้องเอ่ยมันออกไป
Mae kum lum lah ja jep bpuat gor dtaun oey mun auk bpai
Even though farewells hurt, it must be said
แม้จะเสียใจ ก็ให้มันจบลงแค่เท่านี้
Mae ja sia jai gor hai mun jop long kae tao nee
Even though I’ll be sad, let’s just end this here

เธอยังเป็นเธอเหมือนเดิม เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
Tur yung bpen tur meuan derm bpen yung ngai gor bpen yahng nun
You’re still the same you, however you have been, you still are
ส่วนฉันก็คงเหมือนกัน ที่ต้องร้องไห้อยู่ในใจ
Suan chun gor kong meuan gun tee dtaung raun gh ai yoo nai jai
As for me, I’m the same too, having to cry in my heart
วันเวลาไม่ช่วยอะไร ก็ยังคงเสียใจมันอย่างนั้น
Wun welah mai chuay arai gor yung kong sia jai mun yahng nun
Time doesn’t help anything, I’m still sad
มันคงจะมาถึงวัน ที่เรื่องของเราจะจบสักที
Mun kong ja mah teung wun tee reuang kaung rao ja jop suk tee
The day has come that our story will finally end

(*,**,*,**)

 &nbsp: 

เนื้อร้อง: หนึ่ง ฌรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง: ดา เอ็นโดรฟิน
วงอัดเสียง: Tummada Team
Mixed-Mastered: Henry Watkins

Title: 18+
Artist: Chanudom ft. Da Endorphine
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันนอนไม่หลับ เลยอยากจะชวนที่รักชักช้าอยู่ทำไม
Chun naun mai lup loey yahk ja chuan tee ruk chuk chah yoo tummai
I can’t sleep, so I want to invite you over, darling, why are you hesitating?
เสียงเพลงที่ดังไป ลองหรี่ให้เบาได้ไหมแล้วขยับมาใกล้อีกนิดนึง
Siang pleng tee dung bpai laung ree hai bao dai mai laeo kayup mah glai eek nit teung
Try softening the loud music please, and move a little closer
หยอกเย้าเคล้าเคลียให้เพลียไป ถ้าเธออดใจไม่ไหว จะเกินเลยไปไหม ohh honey
Yauk yao klao klia hai plia bpai tah tur aut jai mai wai ja gern loey bpai mai oh honey
Teasing and cuddling is tiring, if you can’t control yourself, would it be too much? Oh, honey

(*) ตอนนี้ได้ยินแค่เสียงลมหายใจ มันหนักมันแน่นอ่อนไหวควบคุมไม่ได้ ohh yeah
Dtaun nee dai yin kae siang lom hai jai mun nuk mun naen aun wai kuap koom mai dai ohh yeah
Right now all I can hear is the sound of our breathing, it’s heavy and alluring, I can’t control it, oh yeah
ตามันต่อตา ฟันมันต่อฟัน ภาพตรงหน้านั้นมันทำให้ฉันฝันไปไกล
Dtah mun dtor dtah fun mun dtor fun pahp dtrong nah nun mun tum hai chun fun bpai glai
Eye to eye, tooth to tooth, the image in front of me makes me fantasize too far
ฝันเห็นตัวหนอน ชอบชอนไชรูไปสรุปสุดท้ายต้องจมลงน้ำแตกกระจาย
Fun hen dtua naun chaup chaup chai roo bpai saroop soot tai dtaung jom long num dtaek grajai
I dream of seeing a worm, it really likes burrowing into a tiny hole, but in the end, it sinks into an influx of water

(**) Oh baby baby babyเพราะเธอ
Oh baby baby baby pror tur
Oh, baby, baby, baby, because of you
Oh baby baby babyเป็นเพราะเธอ
Oh baby baby baby bpen pror tur
Oh, baby, baby, baby, it’s because of you
Oh baby baby babyเพราะเธอ
Oh baby baby baby pror tur
Oh, baby, baby, baby, because of you
Oh baby baby baby คืนนี้เป็นของเธอ
Oh baby, baby, baby keun nee bpen kaung tur
Oh, baby, baby, baby, tonight it’s yours

ตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นใหม่เธอสะกิดและกระซิบจะชัก F U C K ชวนฉันอีกครั้งหนึ่ง
Dteun chao keun mah gor bpen mai tur sagit lae grasip ja chuk f u c k chuan chun eek krung neung
When we wake up in the morning, again, you nudge me and whisper for me to tug, f u c k, and invite me again

(*,**,**)

You know what
You know what
ผู้ชายไม่เอาถ่าน
Poo chai mai ao tahn
Men are useless
Don’t give a sh*t
I don’t give a sh*t
ไม่ใช่เรื่องประหลาด
Mai chai reuang bpralaht
It’s not an uncommon problem
I’m ok ไม่เอาหลอกของฝาก
I’m okay mai ao lauk kaung fahk
I’m okay, I don’t want any deceiving gifts
เธอไม่ต้องทำให้ยากเย็นอย่างนั้น
Tur mai dtaung tum hai yahk yen yahng nun
You don’t have to make it difficult like that
ทำตัวให้ดีให้มี issue
Tum dtua hai dee hai mee issue
Behave yourself and there will be issues
Count one two three comon follow my rules
Count one two three, c’mon, follow my rules
Just hold on
Just hold on
Yesss Comon
Yes, c’mon
เธอชอบแก้ตัวเธอก็ชอบ บลาๆๆๆ
Tur chaup gae dtua tur gor chaup blah blah blah blah
You like making excuses, you like blah blah blah blah
เวลามันเซ็ง ก็ได้แต่ ลาลาลา
Welah mun seng gor dai dtae lah lah lah
I’m getting bored of just being able to la la la
Don’t give a f*ck
Don’t give a f*ck
พอเถอะที่รัก Shut down ตรงนั้นแล้ววันว่ากันใหม่
Por tur tee ruk shut down dtrong nun laeo wun wah gun mai
Enough, darling, shut down over there, and we’ll pick it back up in the morning
Just hold on
Just hold on
Yesss Comon hey hey hey!!!
Yes, c’mon, hey hey hey!

(**,**)

   

Supervisor : Promsorn Riewpakorn
Producer : Chanudom
Session Producer : Montonn Jira
Engineer : Jake Craig, Arjampol Chandravuth and Anapat Vanadit
Lyrics & Music : Chanudom
Rap Lyrics : Da Endorphine
Arranged by Chanudom

   

I must admit, I’m a little disappointed in Da for participating in such an explicit song, but maybe she’s a naughty girl deep down inside

Title: มิตรภาพเท่านั้น / Midtrapahp Tao Nun (Only Friendship)
Artist: Bankk Cash and Da Endorphine
Album: [Single]
Year: 2018

มาเราไปมันส์กัน
Mah rao bpai mun gun
Let’s have fun together
ตามประสาเพื่อนกัน มันจะเป็นไร
Dtahmbprasah peuan gun mun ja bpen rai
As friends do, what’s wrong with that?
ก็ชีวิตต้องมุ่งไป ถ้าเราใฝ่ดี
Gor cheewit dtaung moong bpai tah rao fai dee
Life must have a goal, if we’re focused
ไม่ต้องไปกลัวอะไร
Mai dtaung bpai glua arai
There’s no need to fear anything

จะเป็นกำลังใจ
Ja bpen gumlugn jai
I’ll be your support
และจะขอเคียงข้าง ไม่ว่าจะยังไง
Lae ja kor kiang kahng mai wah ja yung ngai
And I want to be beside you, no matter what
เธอจะล้มสักเท่าไร
Tur ja lom suk tao rai
However much you fall
จะคอยฉุดมือเธอลุกขึ้นร่วมเดินไป
Ja koy choot meu tur look keun ruam dern bpai
I’ll keep pulling you back up by the hand to keep moving together

(*) เพราะเรานั้นมีจุดหมาย
Pror rao nun mee joot mai
Because we have a goal
พวกเราต้องใช้ชีวิต ให้มีความหมาย
Puak rao dtaung chai cheewit hai mee kwahm mai
We must live our lives meaningfully

(**) เดินกอดคอจับมือ แล้วไปพร้อมกัน
Dern gaut kor jup meu laeo bpai praum gun
Walking with our arms around each other’s shoulders, holding hands, and going together
มิตรภาพเท่านั้น ไม่มีวันสลาย
Midtrapahp tao nun mai mee wun salai
Only friendship, it’ll never collapse
เราต้องออกทะยาน ดังหงส์ที่บินสู่ฟ้า
Rao dtaung auk tayahn dung hong tee bin soo fah
We must rush forward like a swan flying towards the sky
เดินกอดคอจับมือ แล้วไปพร้อมกัน
Dern gaut kor jup meu laeo bpai praum gun
Walking with our arms around each other’s shoulders, holding hands, and going together
มิตรภาพเท่านั้น ไม่มีวันสลาย
Midtrapahp tao nun mai mee wun salai
Only friendship, it’ll never collapse
เราต้องออกทะยาน ดังหงส์แล้วบินออกไป
Rao dtaung auk tayahn dung hong tee bin soo fah
We must rush forward like a swan flying towards the sky

มันมีอะไรมันส์ แค่บอกฉันให้เข้าใจ
Mun mee arai mun kae bauk chun hai kao jai
If there’s anything you like, just tell me so I understand
จะตามไป เพื่อขอให้ได้ลอง
Ja dtahm bpai peua kor hai dai laung
We’ll go ahead and give it a try
ก็พร้อมยอมรับเรียนรู้ พบเจอสิ่งใหม่
Gor praum yaum rup rian roo pob jur sing mai
Ready to accept the learning experience and find new things

ใครไปเราไปกัน จะกลุ่มแก๊งหรือเพื่อนใหม่
Krai bpai rao bpai gun ja gloom gaeng reu peuan mai
Wherever one goes, we all do, be it the old gang or new friends
ก็ตามใจ ต่อให้ท้าทายเท่าไร
Gor dtahm jai dtor hai tah tai tao rai
We follow our hearts, no matter how much of a challenge it is
ก็ฉันใจพร้อม ไม่สนไม่กลัวอะไร
Gor chun jai praum mai son mai glua arai
My heart is ready, I don’t care and am not scared of anything

(*,**,**,**)

   

A nice, upbeat song about friendship~ Makes for a nice change from the usual romantic blither you normally hear 🙂 I also really dig Da’s outfit~~