Chompoo Araya

All posts tagged Chompoo Araya

Title: หัวใจครึ่งดวง / Hua Jai Kreung Duang (Half a Heart)
Artist: Chompoo Araya, Toey Jarinpon, Cris Horwang, Numtarn Pichukkana, Wawwa Nichari, Cheer Thikamporn, Nychaa Nuttanicha, and Prang Kannarun (ชมพู่ อารยา , เต้ย จรินทร์พร , คริส หอวัง , น้ำตาล พิจักขณา , วาววา ณิชารีย์ , เชียร์ ฑิฆัมพร , ณิชา ณัฏฐณิชา , ปราง กัญญ์ณรัณ)
Album: OST The Cupids บริษัทรักอุตลุด
Year: 2017

อยู่ที่ไหน บนฟ้า ในน้ำ ไม่รู้ว่ามันอยู่หนใด
Yoo tee nai bon fah nai num mai roo wah mun yoo hon dai
Where is it? In the sky? In the water? I don’t know where it is
มีใครเห็น ความรัก บ้างไหม ใครรู้ก็ช่วยบอกฉันสักที
Mee krai hen kwahm ruk bahn mai krai roo gor chuay bauk chun suk tee
Has anyone seen love? If anyone knows, please tell me
ก็มันเหงา มันเฉา มันหนาว ไม่รู้จะไปคิดถึงใครดี
Gor mun ngao mun chao mun nao mai roo ja bpai kit teung krai dee
I’m lonely, I’m withering, I’m cold, I don’t know who I should think of
ใจดวงนี้ ต้องการ ความรัก อยากพักพิงใจกับใครสักคน
Jai duang nee dtaung gahn kwahm ruk yahk puk ping jai gup krai suk kon
This heart needs love, it wants to snuggle up and rest with someone

(*) เหมือนหัวใจมันขาดหายไปครึ่งนึง
Meuan hua jai mun kaht hai bpai kreung neung
It’s like our hearts are missing half of it
ให้เราต้องค้นเจอ
Hai rao dtaung kon jur
Making us have to search
หวังว่าคงจะได้เจอกันสักวัน
Wung wah kong ja dai jur gun suk wun
I hope we’ll be able to meet some day

(**) ออกตามหาหัวใจครึ่งดวงของฉันที่มันขาดหายไป
Auk dtahm hah hua jai kreung duang kaung chun tee mun kaht hai bpai
I’m going out and searching for the half of my heart that is missing
ใครกันนะ ที่เป็น อีกครึ่งของใจที่หามานาน
Krai gun na tee bpen eek kreung kaung jai tee hah mah nahn
Who will be the other half of my heart that I’ve been searching for for so long?
ออกตามหาหัวใจเรื่อยไป ถ้าใช่ตัวเธออย่าเพิ่งรำคาญ
Auk dtahm hah hua jai reuay bpai tah chai dtua tur yah perng rumkahn
I’m going out and continuously searching for my heart, if it’s you, don’t get annoyed
ก็ไม่เคย เจอะความซึ้ง เจอะความหวาน เหมือนใครๆ
Gor mai koey jur kwahms eung jur kwahm wahn meuan krai krai
I’ve never found something so touching and sweet like everyone else

อีกนานไหม ไม่รู้ วันไหน ที่หัวใจมันจะได้เติมเต็ม
Eek nahn mai mai roo wun nai tee hua jai mun ja dai dterm dtem
How much longer? I don’t know when my heart will be complete
ต้องเล่นเกม ความรัก กี่ครั้ง ถึงหัวใจมันจะได้เจอเธอ
Dtaung len game kwahm ruk gee krung teung hua jai mun ja dai jur tur
How many times must I play the game of love until my heart will be able to find you?
มีใครไหม ช่วยฉัน ตามหา รักแท้ที่ยังไม่พบไม่เจอ
Mee krai mai chuay chun dtahm hah ruk tae tee yung mai pob mai jur
Is there anyone out there? Help me search for the true love that I still haven’t found
หากเป็นเธอ ช่วยทำ ให้รู้ ว่าหัวใจเรามันเต้นตรงกัน
Hahk bpen tur chuay tum hai roo wah hua jai rao mun dten dtrong gun
If it’s you, please let me know that our hearts are beating together

(*,**,**,**,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รักที่ไม่มีวันเป็นจริง / Ruk Tee Mai Mee Wun Bpen Jing (Love that will Never Be Real)
Artist: Bird Thongchai ft. Chompoo Araya (ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: OST กลกิโมโน / Gon Kimono
Year: 2015

ถ้าไม่ใช่เธอ คงไม่พบความสุข
Tah mai chai tur kong mai pob kwahm sook
If it wasn’t for you, I wouldn’t have found happiness
ได้มากมายขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่เธอ คงยังไม่เข้าใจ
Dai mahk mai kanaht nee tah mai chai tur kong yung mai kao jai
Or gotten this much, if it wasn’t for you, I probably still wouldn’t understand
ความหมายของคำว่าแสนดี ถ้าไม่ใช่เธอ
Kwahm mai kaung kum wah saen dee tah mai chai tur
The meaning of the word “wonderful,” if it wasn’t for you
คงยังไม่เข้าใจ ทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้
Kong yung mai kao jai took yahng tee bpen yoo dtaun nee
I probably still wouldn’t understand everything that is right now
ว่าฉัน มีหัวใจทำไม
Wah chun mee hua jai tummai
Like why I have a heart

ถ้าไม่ใช่เธอ ในใจฉันคงปิด
Tah mai chai tur nai jai chun kong bpit
If it wasn’t for you, I’d probably have closed up my heart
ไม่ให้ใครเข้ามาแล้ว ถ้าไม่ใช่เธอ
Mai hai krai kao mah laeo tah mai chai tur
And wouldn’t let anyone else come in, if it wasn’t for you
แววตาฉันคงเหม่อ เหม่อลอยมองไม่เห็นใคร
Waew dtah chun kong mur mur loy maung mai hen krai
My vision would probably be unfocused, absently looking and not seeing anyone
แต่ว่าเวลาที่เรานั้นพบกัน เธอรู้สึกในใจอย่างฉันไหม
Dtae wah welah tee rao nun pob gun tur roo seuk nai jai yahng chun mai
But when we met, did you feel it in your heart like I did?
เรื่องหนึ่ง ที่มันน่าเสียดาย
Reuang neung tee mun nah sia dai
One matter that’s regrettable

(*) ทุกอย่างมันดีหมดแล้ว เหลือเพียงแต่ฟ้า
Took yahgn mun dee mot laeo leua piang dtae fah
Everything that was good is over, all that’s left is the sky
ชะตาที่มาขวางกั้น ให้เธอกับฉัน รักแต่ไม่มีวัน
Chadtah tee mah kwahng gun hai tur gup chun ruk dtae mai mee wun
Destiny has come and blocked us, making you and I fall in love, but it never
เป็นจริงอย่างใจต้องการ
Bpen jing yahng jai dtaung gahn
Can be real like our hearts want
เจ็บปวดเสมอ เมื่อพบเจอกัน ต้องรักอย่างทรมาน
Jep bpuat samur meua pob jur gun dtaung ruk yahng toramahn
It always hurts when we met, I must love you tortuously
สบตากันแต่ใจรู้ จับมือกันแต่ใจรู้
Sop dtah gun dtae jai roo jup meu gun dtae jai roo
We look in each other’s eyes, but our hearts know, we hold each other’s hands, but our hearts know
บอกรักกันแต่เรารู้ ว่าอีกไม่นาน ก็ต้องจากกัน
Bauk ruk gun dtae rao roo wah eek mai nahn gor dtaung jahk gun
We tell each other we love them, but we know that soon we must separate

จะหลอกตัวเองยังไงก็คงหลอก
Ja lauk dtua eng yung ngai gor kong lauk
However we deceive ourselves, we can only
ได้ไม่นานตลอดไป แต่สิ่งที่เป็นความจริง
Dai mai nahn dtalaut bpai dtae sing tee bpen kwahm jing
Deceive ourselves for a short time, but the thing that is reality
คือหัวใจของฉันมันเป็นของเธอ
Keu hua jai kaung chun mun bpen kaung tur
Is that my heart is yours
แต่ละนาทีที่เราได้พบกัน อยากหยุดเวลาเสมอ
Dtae la nahtee tee rao dai pob gun yahk yoot welah samur
But each moment that we meet, I want to stop the time forever
ให้เธอกับฉันไม่ต้องห่างไกล
Hai tur gup chun mai dtaung hahng glai
And make it so you and I don’t have to be far apart

(*,*)

Title: เมื่อรักร้าว / Meua Ruk Rao (When Love Cracks)
Artist: Chompoo Araya
Album: OST หมอลำซัมเมอร์ / Morlum Summer
Year: 2003

ไม่เคยนึกเลย ว่ารักต้องร้าวราน
Mai koey neuk loey wah ruk dtaung rao rahn
I never thought that I’d regret love
หมดคำสัญญาที่ให้ไว้
Mot kum sunyah tee hai wai
We’re out of promises we gave each other
จบสิ้นทุกอย่าง โอ้ความรักและจริงใจ
Jop sin took yahng oh kwahm ruk lae jing jai
Everything’s finished, oh, love and sincerity
ลบเลือนหายไม่มีอีกแล้ว
Lop leuan hai mai mee eek laeo
It’s been erased already
วันที่สวยงาม ถ้อยคำที่ซึ้งใจ
Wun tee suay ngahm toy kum tee seung jai
The beautiful days and the touching words
ไม่มีเหลือสิ่งใดให้ผูกพัน
Mai mee leua sing dai hai pook pun
There’s nothing left to connect us
หมดความไว้ใจ ในความรักที่คงมั่น
Mot kwahm wai jai nai kwahm ruk tee kong mun
I’m out of trust in certain love
คืนแห่งฝันนั้นจางจากไป
Keun haeng fun nun jahng jahk bpai
Those nights of dreams have faded away

(*) ฉันคนนี้ผิดด้วยเรื่องอะไร
Chun kon nee pit duay reuang arai
Where did I go wrong?
เธอจึงหนีไปไกล ลืมภาพในวันเก่า
Tur jeung nee bpai glai leum pahp nai wun gao
That you fled far away, forgetting the old days
ฉันวันนี้ไม่มีแล้วเธอเป็นเงา
Chun wun nee mai mee laeo tur bpen ngao
I don’t have you as my shadow anymore
เมื่อรักร้าวแหลกสลายไม่กลับคืน
Meua ruk rao laek salai mai glup keun
When love is cracked and destroyed, it doesn’t come back

(*)

ไม่มีหัวใจเมื่อฉันไม่มีเธอ
Mai mee hua jai meua chun mai mee tur
I don’t have a heart when I don’t have you
มีแต่น้ำตาให้ทนฝืน
Mee dtae numd tah hai ton feun
I have only tears to endure
ไม่มีรักจริง มีแต่รักที่ขมขื่น
Mai mee ruk jing mee dtae ruk tee kom keun
I don’t have true love, just a bitter love
ฉันมีฉันคนเดียวที่เข้าใจ
Chun mee chun kon diao tee kao jai
I have only me who understands
ไม่มีรักจริง มีแต่รักที่ขมขื่น
Mai mee ruk jing mee dtae ruk tee kom keun
I don’t have true love, just a bitter love
ฉันมีฉันคนเดียวช่วยปลอบใจ
Chun mee chun kon diao chuay bplaup jai
I have only me to comfort myself

Title: ไฟโชนแสง / Fai Chohn Saeng (Blazing Firelight)
Artist: Chompoo Araya
Album: OST ไฟโชนแสง / Fai Chohn Saeng
Year: 2009

แค่เพียงได้มองตา ไม่ต้องมีถ้อยคำ
Kae piang dai maung dtah mai dtaung mee toy kum
Just looking in your eyes, there’s no need for words
ทุกสิ่งที่เธอทำ ฉันรู้และเข้าใจ
Took sing tee tur tum chun roo lae kao jai
I know and understand everything that you do
นาทีที่มีเธอ นาทีที่เจอเธอ
Nahtee tee mee tur nahtee tee jur tur
The moment I had you, the minute I met you
อยากบอกเธอเสมอ ว่าฉันคิดอะไร
Yahk bauk tur samur wah chun kit arai
I’ve always wanted to tell you how I felt

(*) แต่ฉัน เปรียบเหมือนคนไม่มีวันพรุ่งนี้
Dtae chun bpriap meuan kon mai mee wun proong nee
But I’ve become a person with no tomorrow
จะเป็นตายร้ายดียังไม่รู้
Ja bpen dtai rai dee yung mai roo
I still don’t know if I’ll live or die, if it’ll be good or bad
ชีวิตของฉันแขวนอยู่
Cheewit kaung chun kwaen yoo
My life is hanging
บนเส้นด้ายที่บางเบา
Bon sen dai tee bahng bao
By an unraveling thread

(**) จึงยอมเหงาทั้งที่ใจยังเจ็บ เจ็บลึกจนเกินที่จะเอ่ย
Jeung yaum ngao tung tee jai yung jep jep leuk jon gern tee ja oey
So I’ll agree to be lonely even though my heart’s aching, aching so deeply until it’s too much to say
รู้ไหมฉันไม่อยากเลย ที่ต้องเป็นอย่างนี้
Roo mai chun mai yahk loey tee dtaung bepn yahng nee
Do you know that I don’t want to be like this?
ขอโทษที่ต้องทำลาย หัวใจใครคนหนึ่งที่แสนดี
Kor toht tee dtaung tum lai hua jai krai kon neung tee saen dee
I’m sorry that I have to break the heart of a wonderful person
เพราะวันนี้เราไม่อาจจะรักกัน
Pror wun nee rao mai aht ja ruk gun
Because today I shouldn’t love you

เปลวไฟแม้โชนแสง ค่ำคืนยังเหน็บหนาว
Bplaeo fai mae chohm saeng kum keun yung nep nao
Though the fire is blazing brightly, the night is still cold
จิตใจยังปวดร้าว เพราะฉันไม่มีใคร
Jit jai yung bpuat rao pror chun mai mee krai
My heart still aches because I don’t have anyone

(*,**)
เพราะวันนี้ฉันไม่กล้าจะรักใคร
Pror wun nee chun mai glah ja ruk krai
Because today I’m not brave enough to love anyone

(**)

แม้ใจฉันมันรักเธอสุดหัวใจ
Mae jai chun mun ruk tur soot hua jai
Though my heart completely loves you

Title: เธอได้ไหม / Tur Dai Mai (Can You?)
Artist: Chompoo Araya
Album: OST หนุ่มบ้านไร่หวานใจไฮโซ / Noom Bahn Rai Wahn Jai Hi-So
Year: 2012

แค่ฝัน โลกแห่งฝันที่ฉันเคยยืนคงจบแค่น­ั้น
Kae fun lohk haeng fun tee chun koey yeun kong job kae nun
It’s just a dream, this world of dreams that I once stood on must end, that’s it
ต่อจากนี้คือความเป็นจริงที่ไม่­เคยรู้วันพรุ่งนี้เลย
Dtor jahk nee keu kwahm bpen jing tee mai koey roo wun proong nee loey
From now on, it’s the reality that never new a tomorrow
โลกของความจริงของเธอช่างต่างจา­กฉัน
Lohk kaung kwahm jing kaung tur chahng dtahng jahk chun
Your world of truth is so different from mine
อาจเป็นเพราะบังเอิญมีเธอมาอยู่­ตรงนี้
Aht bpen pror bung ern mee tur mah yoo dtrong nee
It might be because you happen to be right here

ทำให้ทุกคืนวันเวลาและต่อจากนี้­จะมีแค่เธอ
Tum hai took keun wun welah lae dtor jahk nee ja mee kae tur
I’ll make every moment from now on only about you
คนที่พร้อมจะเป็นเรื่องจริงตลอด­ไป
Kon tee praum ja bpen reuang jing dtalaut bpai
This person who is ready to be in reality forever
ขอให้รักครั้งนี้เป็นเธอได้ไหม ฝากหัวใจของฉันคนนี้
Kor hai ruk krung nee bpen tur dai mai fahk hua jai kaung chun kon nee
Can you be my love this time? I’m entrusting my heart to you
วาดความฝันให้รักของฉันคือเธอที­่แสนดี ขอแค่รักเธอก็พอ
Waht kwahm fun hai ruk kaung chun keu tur tee saen dee kor kae ruk tur gor por
The drawing of my dreams of love are you, who is so wonderful, I just want to love you, that’s enough

ความรัก สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็คงแค่น­ั้น
Kwahm ruk sing tee chun dtaung gahn jing jing gor kong kae nun
Love is the thing I really want, that’s all
ไม่ได้ขออะไรเกินไปไกลห่างจากกา­รที่ได้รักกัน
Mai dai kor arai gern bpai glai hahng jahk gahn tee dai ruk gun
I won’t ask for much more than being able to love you
พรุ่งนี้จะมีแค่เราสองคนได้ไหม
Proong nee ja mee kae rao saung kon dai mai
Can tomorrow just be the two of us?
แค่จะขอเอาใจของเธอมากอดเอาไว้
Kae ja kor ao jai kaung tur mah gaut ao wai
I just want to embrace your heart
แค่จะขอจูงมือเธอบนโลกแห่งความจ­ริงใช่เพียงฝันไป
Kae ja kor joong meu tur bon lohk haeng kwahm jing chai piang fun bpai
I just want to hold your hand on a world of truth and only dream
พรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรฉันก็ยอม
Proong nee ja bpen chen rai chun gor yaum
However tomorrow will be, I consent

(*) ขอให้รักครั้งนี้เป็นเธอได้ไหม ฝากหัวใจของฉันคนนี้
Kor hai ruk krung nee bpen tur dai mai fahk hua jai kaung chun kon nee
Can you be my love this time? I’m entrusting my heart to you
วาดความฝันให้รักของฉันคือเธอที­่แสนดี ขอแค่รักเธอก็พอ
Waht kwahm fun hai ruk kaung chun keu tur tee saen dee kor kae ruk tur gor por
The drawing of my dreams of love are you, who is so wonderful, I just want to love you, that’s enough

(*)

Title: Soft Touch With Your Love
Artist: Chompoo Araya ft. ETC
Album: Commercial for Lux bodywash
Year: 2012

แววตาที่เธอมองฉัน
Waew dtah tee tur maung chun
The look in your eyes when you look at me
ราวกับคนสำคัญไม่เหมือนมองใครๆ
Rao gup kon sumkun mai meuan maung krai krai
It’s like I’m someone special, you don’t look at anyone else like that
และเวลาเธอเคียงข้างฉัน
Lae welah tur kiang kahng chun
And when you’re next to me
ราวกับเธอรับรู้ความในใจ
Rao gup tur rup roo kwahm nai jai
It’s like you’re aware of the things in my heart

(*) อาจมีร้อยถ้อยคำที่อ่อนหวาน
Aht mee roy toy kum tee aun wahn
There might be a hundred phrases that are so sweet
แทนความรักที่ใครมีให้แก่กัน
Taen kwahm ruk tee krai mee hai gae gun
To represent the love someone has for another
แต่ว่าความรักที่เธอให้กับฉัน
Dtae wah kwahm ruk tee tur hai gup chun
But the love you give to me
ไม่ต้องมีสักคำก็ยังรู้สึกมากมาย
Mai dtaung mee suk kum gor yung roo seuk mahk mai
There’s no need for words, I still feel it strongly

(**) เพียงแค่เธอวางมือสัมผัส (อุ่นถึงจิตใจ)
Piang kae tur wahng meu sumput (oon teung jit jai)
Just the touch of your hand (warms me to my heart)
เป็นอะไรดีๆ แค่มีเธอ (ไม่ต้องมีใคร)
Pen arai dee dee kae mee tur (mai dtaung mee krai)
It’s something good, just having you (I don’t need anyone else)
เป็นความสุขที่ส่งผ่านความรักส่งจากใจให้กับฉัน
Pen kwahm sook tee song pahn kwahm ruk song jahk jai hai gup chun
It’s a happiness that transmits the love sent from your heart to mine
Baby Soft Touch With Your Love
Baby Soft Touch With Your Love

ใครเลยที่มองเห็นสิ่งที่ตัวฉันเป็นได้เหมือนเธอเข้าใจ
Krai loey tee maung hen sing tee dtua chun pen dai meuan tur kao jai
Anyone who looks sees the thing that I can be, like you understand
ขอบคุณที่ไม่ห่างไกล จับมือฉันเช่นนี้ไปนานๆ
Kaup koon tee mai hahng glai jup meu chun chen nee pai nahn nahn
Thank you for staying close and holding my hand like this for so long

(*,**)

หากเวลาใดร้อนรนเธอคือฝนที่คอยชโลมใจ
Hahk welah dai raun ron tur keu fon tee koy chalom jai
If there’s ever a time it’s too hot, you’re the rain that bathes my heart
อ้อมแขนคู่นั้นคอยปลอบโยน
Aum kaen koo nun koy plaup yohn
Your embrace soothes me
ไม่เคยเปลี่ยนไปต่อเติมแรงใจให้เสมอ
Mai koey plian pai dtor dterm raeng jai hai samur
You never change, always adding to my inner strength

(**)

รักเธอช่างมีความหมาย
Ruk tur chahng mee kwahm mai
Your love is so meaningful
มีความหมาย รักของเธอ
Mee kwahm mai ruk kaung tur
It’s so meaningful, your love
Soft Touch With Your Love
Soft Touch With Your Love

ไฟโชนแสง / Fai Chohn Saeng (Blazing Firelight)
หัวใจครึ่งดวง / Hua Jai Kreung Duang (Half a Heart) [With Toey Jarinpon, Cris Horwang, Numtarn Pichukkana, Wawwa Nichari, Cheer Thikamporn, Nychaa Nuttanicha, and Prang Kannarun]
เมื่อรักร้าว / Meua Ruk Rao (When Love Cracks)
Soft Touch With Your Love
เธอได้ไหม / Tur Dai Mai (Can You?)

   
All songs of Chompoo Araya