Chilli White Choc

All posts tagged Chilli White Choc

Title: Special Friend
Artist: Chilli White Choc
Album: Lipz Project
Year: 2007

ถ้าเธอไม่รักไม่ต้องพูดเลย ไม่ต้องลงเอยด้วยคำที่ดี
Tah tur mai ruk mai dtaung poot loey mai dtaung long oey duay kum tee dee
If you don’t love me, you don’t have to speak, you don’t have to conclude things with nice words
ก็บอกให้ดูกันไปแบบนี้ทุกที คล้ายๆเป็นคนรักกัน
Gor bauk hai doo gun bpai baep nee took tee klai klai bpen kon ruk gun
I’m telling you that every time I look at us like this, it’s like we’re lovers

แต่สิ่งที่เห็นและไม่เข้าใจ เธอยังคอยมองใครๆนอกจากฉัน
Dtae sing tee hen lae mai kao jai tur yung koy maun gkrai krai nauk jahk chun
But the things I see, I don’t understand, you still keep looking at everyone else except me
ยิ่งพูดบางคำออกมายิ่งทำร้าย ใจฉันรู้รึเปล่า
Ying poot bahng kum auk mah ying tum rai jai chun roo reu bplao
Do you know that the more you say those things, the more it breaks my heart?

(*) ปล่อยมือปล่อยฉันไปเสียเถิด อย่าปลอบหัวใจฉันเลย
Bploy meu bploy chun bpai sia turt yah bplaup hua jai chun loey
Let go of my hand, just let me go, don’t confort my heart
ด้วยคำบางคำ
Duay kum bahng kum
With those certain words

(**) ถ้าเธอไม่รักไม่อยากมีฉันเป็นแฟน อย่ามาทดแทนด้วยคำว่าเพื่อนพิเศษ
Tah tur mai ruk mai yahk mee chun bpenf aen yah mah tot taen duay kum wah peuan piset
If you don’t love me, if you don’t want me as your girlfriend, don’t come compensating me with the title “your special friend”
ฉันไม่อยากได้เศษใจ
Chun mai yahk dai set jai
I don’t want a fraction of your heart
ให้ฉันแค่คำว่าเพื่อนก็พอ ถ้าไม่ดีพอก็อย่ามาสนใจ
Hai chun kae kum wah peuan gor por tah mai dee por got yah mah son jai
Calling me just a friend is enough, if I’m not good enough, don’t pay attention to me
อยู่กึ่งกลางมันค้างคาใจเหลือเกิน
Yoo geung glahng mun kahng kah jai leua gern
At the heart of it all, it’s so uncertain

ถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไร แต่อย่าเข้ามาให้ความหวังกัน
Tah tur mai ruk gor mai bpen rai dtae yah kao mah hai kwahm wung gun
If you don’t love me, it’s okay, but don’t come and give me hope
ไม่ต้องมาคอยดูแลเทคแคร์ทุกวัน รู้ไหมว่ามันไม่ดี
Mai dtaung mah koy doo lae take care took wun roo mai wah mun mai dee
You don’t have to look after me and take care of me, do you know that’s not good?

ถ้าเป็นได้เพียงSpecial Friend ก็อยากหยุดเรื่องของเราไว้เท่านี้
Tah bpen dai piang special friend gor yahk yoot reuang kaung rao wai tao nee
If I can only be your special friend, I just want to stop our relationship right here
มันเจ็บที่เธอไม่เคลียร์ให้มันชัด กว่านี้รู้เปล่า
Mun jep tee tur mai clear hai mun chut gwah nee roo bplao
Do you know it hurts that you don’t clear things up any more than this?

(*,**,**)

Title: Chatsanova
Artist: Chilli White Choc
Album: Lipz Project
Year: 2007

เช้าถึงเย็น เป็นต้องออน แชทตลอด
Chao teung yen pben dtong on chat dtalot
Morning to evening you must be online, chatting everywhere
ทักเข้ามา ก็แว๊ปไป เอ๊ะยังไง อะนะ (อะนะ)
Tuk kao mah gor web pbai eh! yung ngai
You log on the web, hey what’s up?
เดี๋ยวๆเธอก็มา อะ เดี๋ยวๆเธอก็ไป ฉันงง..(เฮ้ออ) เหลือเกิน..
Diao diao tur gor mah a diao diao tur gor pbai chun ngong…leua gern
One moment you’re here, one moment you’re gone, I’m totally confused

รู้นะคุย ตั้งหลายคน หรือไม่จิงอะฮะ (อะฮะ)
Roo na kooey dtung lai kon reu mai jing
I know you chat with tons of girls, or do you?
รูปที่โชว์คงเที่ยวทำให้ใครป่วน อะนะ (อะนะ)
Roop tee show kong tiao tum hai krai pbuan
The picture you show is probably a trip to make everyone anxious
แน๊ะๆ เงียบไปเลย เอะ ฉันๆ ก็ไม่วาย ต้องรอ..(เฮ้ออ) ทุกที..
nae nae ngiap pbai loey eh chun chun gor mai wai dtong ror…took tee
Huh? Huh? You’re too quiet, eh, I, I have to wait…every time.

* ไม่เคยเจอะกัน แต่ใจฉันดันมีแต่เธอ..
Mai koey jur gun dtae jai chun dun mee dtae tur
We’ve never met in person, but my heart is only stuck on you
ทั้งๆที่รู้ อยู่ว่าเธอเป็นไง
Tung tung tee roo yoo wah tur pben ngai
even though I know how you are.

Oh chat chatsanova oh chat chatsanova
ฉันเองน่ะเผลอใจ…ฮู่..ฮู่ ฮู่
Chun eng na plur jai…
I’m so careless…
ก็แล้วไง ไปชอบเธอ..ชึด ชึด ชือ..ดือ
Gor laeo ngai pbai chop tur
But so what? I like you…

** Oh chat chatsanova oh chat chatsanova
ถอนใจก็ไม่ทัน..โฮะ..โฮะ..โฮ้
Torn jai gor mai tun…
Sighing because I didn’t catch you
รู้ตัวอีกที เก็บไปฝันซะแล้ว..
Roo dtua eek tee gep pbai fun sa laeo
Once again, I’m aware I’m clinging to fantasies

เจ้าคารม ชอบมาชม ว่าเราน่ารงน่ารัก (น่ารัก)
Jao karom chop mah chom wah rao narong naruk
Master of words, you like the sweet-talk we exchange, cute!
ช่างกล้าเนอะ ช่างกล้าเนอะ ทำเป็นเล่นซะใจตึ๊กตั๊ก
Chang glah nur chang glah nur tum pben len sa jai dteuk dtuk
You’ve got some nerve, some nerve, playing with me, my heart’s pounding
เงี๊ยะๆ ต้องเจอกันหน่อย งั้นๆ ก็เป็นอันต้องคอย..ทุกที
Ngia ngia dtong jur gun noy ngun ngun gor pben un dtong koy…took tee
Oh, oh, I gotta meet you, otherwise I’ll be waiting…always.

(*) (**)