Chaem Chaemram

All posts tagged Chaem Chaemram

Title: หัวใจมักง่าย / Hua Jai Muk Ngai (Careless Heart)
Artist: Chaem Chaemram (แช่ม แช่มรัมย์)
Album: Volume 1
Year: 1999

มันก็ดีเหมือนกัน ให้ใจมันเจ็บซะบ้าง
Mun gor dee meuan gun hai jai mun jep sa bahng
Sometimes it’s good to let the heart get hurt
มันจะได้เชื่อฟัง ไม่รักใครง่ายอีกแล้ว
Mun ja dai cheua fung mai ruk krai ngai eek laeo
So maybe it’ll listen and not go loving someone so easily again
มีหมดให้หมด เลยต้องซดน้ำแห้ว
Mee mot hai mot loey dtaung sot num haeo
I gave it my all, so I must drink my tears of disappointment
อกหักเข้าแล้ว เจ็บไหมล่ะหัวใจ
Auk huk kao laeo jep mai la hua jai
My heart was broken, does it hurt, heart?
เธอก็อยู่ของเธอ ไอ้เรามันแส่หาเรื่อง
Tur gor yoo kaung tur ai rao mun sae hah reuang
You made your bed, now you have to lie in it
ชอบไปทำสิ้นเปลือง เอารักไปฝากทำไม
Chaup bpai tum sin bpleuang ao ruk bpai fahk tummai
You like making waste, why did you go and give away your love?
แค่เขาทำเขิน ก็คิดเกินไปใหญ่
Kae kao tum kern gor kit gern bpai yai
She just blushed, but you thought so much more
แล้วไงแล้วไง ต้องมานั่งล้างท่อน้ำตา
Laeo ngai laeo ngai dtaung mah nung lahng tor num dtah
Now what? You have to sit and be washed by my tears

(*) จดจำไว้ นะใจเจ้ากรรม
Jot jum wai na jai jao gum
Remember, my heart
ตอกและย้ำ ให้จำฝังใจ
Dtauk lae yum hai jum fung jai
I’m repeating it so you memorize it
ใส่โองหิน ฝังดินเอาไว้
Sai ohng hin fung din ao wai
I’m placing you in a jar and burying it in the ground
อย่ามักง่าย รักใครอีกเด้อ
Yah muk ngai ruk krai eek dur
Don’t carelessly fall in love with anyone else

(**) คงอีกนาน เหมือนกัน
Kong eek nahn meuan gun
After a while
หัวใจ จะหายอักเสบ
Hua jai ja hai uk sep
My heart will recover from its swelling
ถึงจะเจ็บ เจ๊บ เจ็บ
Teung ja jep jep jep
Even though it’ll hurt, hurt, hurt
อย่างไร ก็ขอบใจเธอ
Yahng rai gor kaup jai tur
I still thank you
ที่ช่วยสั่ง ช่วยสอน
Tee chuay sung chuay saun
For helping to teach me
หัวใจ คนเซ่อ
Hua jai kon sur
The heart of this foolish person
พระคุณ ของเธอ จะจดจำ ฝังใจ จนตาย
Prakoon kaung tur ja jot jum fung jai jon dtai
Will remember your kindness until I die

(ชอบรักเขา แล้วเขาไม่รัก)
(Chaup ruk kao laeo kao mai ruk)
(I like loving her, but she doesn’t love me)
(ชอบอกหัก รักเขาข้างเดียว)
(Chaup auk huk ruk kao kahng diao)
(I like breaking my heart, I love her one-sidedly)
(อย่ารักเขา ถ้าเขาไม่รัก)
(Yah ruk kao tah kao mai ruk)
(Don’t love her if she doesn’t love me)
(จะอกหัก หัวใจซีดเซียว)
(Ja auk huk hua jai seet siao)
(If my heart gets broken, it will be left ragged)

(*,**)

สะใจ หัวใจ มักง่าย
Sajai hua jai muk ngai
It will satisfy my careless heart

Title: พันธุ์เดียวกัน / Pun Diao Gun (The Same Species)
Artist: Chaem Chaemram (แช่ม แช่มรัมย์)
Album: พันธุ์เดียวกัน / Pun Diao Gun (The Same Species)
Year: ??

ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ
Mai jum bpen rauk kum sunyah maung tee dtah gor hen hua jai
You don’t have to promise, looking in your eyes, I see your heart
เกิดมาเป็น พวกพันธุ์เดียวกัน
Gert mah bpen puak pun diao gun
We were born the same species
กอดคอกัน ไปไหนก็ไป
Gaut kor gun bpai nai gor bpai
Embracing each other, wherever we go, we go
สุขหรือทุกข์ ก็ไม่สำคัญ
Sook reu took gor mai sumkun
Through the good and the bad, it’s not important
ข้อสำคัญ มันอยู่ที่ใจ
Kor sumkun mun yoo tee jai
What’s important is in the heart
ไม่มีเงินเราก็แบ่งกันจน เกิดเป็นคนไม่จมน้ำใจ
Mai mee ngern rao gor baeng gun jon gert bpen kon mai jom num jai
Without money, we share the poverty, we weren’t born people lacking in compassion
วันนี้ วันไหน ดีร้ายเราจะไม่ทิ้งกัน
Wun nee wun nai dee rai rao ja mai ting gun
Today or any day, good or bad, we won’t abandon each other
เมื่อไหน เมื่อนั้น ถึงไหนถึงกันถึงใจ
Meua nai meua nun teung nai teung gun teung jai
Whenever, until the very end, to our hearts

(*) เคยเป็นไง เราก็เป็นอย่างนั้น
Koey bpen ngai rao gor bpen yahng nun
However we once were, we’ll be like that
เรารักกัน ไม่มีวันเปลี่ยนไป
Rao ruk gun mai mee wun bplian bpai
We love each other, we’ll never change
เพื่อนเอยเพื่อนรัก เพื่อนเอยเพื่อนตาย
Peuan oey peuan ruk peuan oey peuan dtai
Friends, loving friends, friends, friends to the end
อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
Eek nahn kae nai rao gor yung meuan derm
However much longer we have, we’re still the same

ไม่จำเป็นหรอกคำสัญญา มองที่ตาก็เห็นหัวใจ
Mai jum bpen rauk kum sunyah maung tee dtah gor hen hua jai
You don’t have to promise, looking in your eyes, I see your heart
เกิดมาเป็น พวกพันธุ์เดียวกัน
Gert mah bpen puak pun diao gun
We were born the same species
กอดคอกัน ไปไหนก็ไป
Gaut kor gun bpai nai gor bpai
Embracing each other, wherever we go, we go
โน่นภูเขา จะลุยก็ลุย
Nohn poo kao ja looey gor looey
That mountain over there, we’ll surmount it
นั่นทะเล จะไปก็ไป
Nun talay ja bpai gor bpai
That sea, we’ll go
เหนื่อยไม่กลัว แต่กลัวไม่มัน
Neuay mai glua dtae glua mai mun
We’re not afraid of getting tired, but we’re afraid of not enjoying
อยากจะมัน มันก็ต้องวัดใจ
Yahk ja mun mun gor dtaung wut jai
If you want to enjoy, you must test your heart

วันนี้ วันไหน ดีร้ายเราจะไม่ทิ้งกัน
Wun nee wun nai dee rai rao ja mai ting gun
Be it today or any day, good or bad, we won’t abandon each other
เมื่อไหน เมื่อนั้น ถึงไหนถึงกันถึงใจ
Meua nai meua nun teung nai teung gun teung jai
Whenever, until the very end, to our hearts

(*,*)

อีกนานแค่ไหน เราก็ยังเหมือนเดิม
Eek nahn kae nai rao gor yung meuan derm
However much longer we have, we’re still the same

   
คำร้อง/ทำนอง จ่าอ้วน ท่าพระจันทร์
เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒธนสกุล

Title: บ้าหรือเปล่า / Bah Reu Bplao (Am I Insane?)
Artist: Chaem Chaemram
Album: พันธุ์เดียวกัน / Pun Diao Gun (Same Species)
Year: 2000

นั่งมองดวงดาว คอยเฝ้าให้ดาวร่วงหล่น
Nung maung duang dao koy fao hai dao ruang lon
I sit and look at the stars, waiting for them to fall
กี่ครั้งกี่หน ก็ยังไม่หล่นซักที
Gee krung gee hon gor yung mai lon suk tee
But however many times I do, the still haven’t fallen
เฝ้าคอยชะเง้อ แหงนคอรอคอยอย่างนี้
Fao koy cha ngur ngaen kor ror koy yahng nee
I crane my head up and wait like this
จากเดือนเป็นปี ไม่มีอะไรเปลี่ยนผัน
Jahk deuan bpen bpee mai mee arai bplian pun
From months to years, but nothing has changed

หรือฟ้าบันชา ให้ฉันเกิดมาเพื่อเธอ
Reu fah bun chah hai chun gert mah peua tur
Did heaven order me to be born for you?
แต่ฟ้าคงเผลอ ลืมสร้างให้เธอคู่ฉัน
Dtae fah kong plur leum sahng hai tur koo chun
But heaven got distracted and forgot to make you my soulmate
ทุ่มเทเสมอ ให้เธอเท่าไรเท่ากัน
Toom tay samur hai tur tao rai to gun
I’ve always devoted whatever I could to you
ไม่มีสักวันที่เธอนั้นจะเห็นใจ
Mai mee suk wun tee tur nun ja hen jai
But you’ll never have sympathy for me

(*) ถามตัวเองว่าบ้าหรือเปล่า
Tahm dtua eng wah bah reu bplao
I ask myself if I’m insane
เขาไม่รักเราจะรักเขาอยู่ทำไม
Kao mai ruk rao ja ruk kao yoo tummai
If she doesn’t love me, why do I love her?
ดอกฟ้าหมาวัด มันเป็นแค่เพียงนิยาย
Dauk fah mah wut mun bpen kae piang niyai
The goddess and the temple dog are only a fairy tale
ยังไม่เจียมหัวใจ มันเป็นอะไรของมัน
Yung mai jiam hua jai mun bpen arai kaung mun
I still overrate my heart, what’s wrong with it?

(**) ยังเฝ้ายังคอย คอยเฝ้าดวงดาวเรื่อยไป
Yung fao yung koy koy fao duang dao reuay bpai
I still wait and wait, continuously waiting for my star
เหนื่อยล้าแค่ไหน ก็ยังเฝ้ารอ ร้อ รอ
Neuay lah kae nai gor yung fao ror ror ror
However exhausting it is, I still wait, wait, wait
กว่าเธอจะซึ้งใครเค้ารักเธอมากพอ
Gwah tur ja seung krai kao ruk tur mahk por
Until you’ll impress someone who loves you enough
ฉันคงต้องรอ จวบวันที่ฉันสิ้นลม
Chun kong dtaung ror juap wun tee chun sin lom
I’ll probably have to wait until the day I die

(*,**)

Title: หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง / Hai Jai Auk Gor Ngao Hai Jai Kao Gor Kit Teung (Exhaling, I’m Lonely, Inhaling, I Miss You)
Artist: Chaem Chaemram
Album: [Single]
Year: 2014

เธออยู่ไหนอยู่ไหนหนอ คนเฝ้ารอใจจะขาด
Tur yoo nai yoo nai nor kon fao ror jai ja kaht
Where are you? Where are you? The heart of the person waiting for you will stop
ที่เคยนัดก็เลื่อนนัด บอกว่างานมันมากมาย
Tee koey nut gor leuan nut bauk wah ngahn mun mahk mai
We used to date, but you’ve postponed it, telling me you have too much work
ไม่ได้เจอแค่โทรก็ยังดี นี่ไม่มีวี่แววใดใด
Mai dai jur kae toh gor yung dee nee mai mee wee waew dai dai
We can’t meet, just call, but that’s still good, but there’s not a hint
คนสวยทำไม ทำไมใจดำนักหนา
Kon suay tummai tummai jai dum nuk nah
Oh, beauty, why? Why are you so black-hearted?

อยากโทรไปโทรไปหา กลัวว่าเธอจะไม่ว่าง
Yahk toh bpai toh bpai hah glua wah tur ja mai wahng
I want to call and call you, but I’m afraid you’re busy
จอมือถือคือความหวัง เบอร์เธอก็ยังไม่โชว์มา
Jor meu teu keu kwahmw ung bur tur gor yung mai show mah
My cell phone screen is still hopeful, but your number still doesn’t show
นี่ก็นานสองนานจนหลายนาน เธอรู้ไหมว่าฉันจะเป็นบ้า
Nee gor nahn saung nahn jon lai nahn tur roo mai wah chun ja bpen bah
This has gone on long and longer, and even longer, do you know I’m going crazy?
ได้แต่เพ้อกะลมกับฟ้าหาเธอทั้งวัน
Dai dtae pur galom gup fah hah tur tung wun
I can only be crazy with the wind and the sky looking for you all day

(*) หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง
Hai jai auk gor ngao hai jai kao gor kit teung
Exhaling, I’m lonely, inhaling, I miss you
ไม่ได้ยินถ้อยคำซึ้งซึ้งมาตั้งหลายวัน
Mai dai yin toy kum seung seung mah dtung lai wun
I haven’t heard any meaningful words from you for so many days
หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง
Hai jai auk gor ngao hai jai kao gor kit teung
Exhaling, I’m lonely, inhaling, I miss you
อยู่ที่ไหนทำไมหนอถึงไม่ส่งข่าวกัน
Yoo tee nai tummai nor teung mai song kao gun
Wherever you are, why haven’t you sent me any news?

(**) ได้แต่มองรูปในมือถือ ว่านี่คือน่าแฟนของฉัน
Dai dtae maung roop nai meu teu wah nee keu nah faen kaung chun
I can only look at the pictures on my phone, this is the face of my girlfriend
จะให้ดีต้องมาหากันให้ได้เห็น ตัวเป็นเป็นสักที
Ja hai dee dtaung mah hah gun hai dai hen dtua bpen bpen suk tee
I must really search for you and finally see you in person

เธอรู้ไหมรู้ไหมหนา ทุกเวลาที่หมุนผ่าน
Tur roo mai roo mai nah took welah tee moon pahn
Do you know? Do you know? Every moment that passes
ความคิดถึงทำให้ฉัน แทบจะต้องตายทั้งเป็น
Kwahm kit teung tum hai chun taep ja dtaung dtai tung bpen
My missing you makes me nearly die
อาจจะไม่มากมายอะไรหรอก แค่หายใจเข้าออกทุกเช้าเย็น
Aht ja mai mahk mai arai rauk kae hai jai kao auk took chao yen
It might not be much of anything, just breathing every morning and evening
มันก็เป็นชื่อเธออย่างเงี๊ยะ ทั้งวี่ทั้งวัน
Mun gor bpen cheu tur yahng ngia tung wee tung wun
It’s your name like this, every second, every day

(*,**,*,**)

ก็อยากจะเห็นตัว เป็นเป็นสักที
Gor yahk ja hen dtua bpen bpen suk tee
I want to finally get to see you in person

Title: เธออยู่ที่ไหนหนอ / Tur Yoo Tee Nai Nor (Where Are You?)
Artist: Chaem Chaemram (แช่ม แช่มรัมย์)
Album: กรุณาฟังให้จบ / Karuna Fung Hai Job (Kindly Listen to the End)
Year: 2011

ตรงริมหน้าต่าง ที่เธอเคยนั่งเสมอ
Dtrong rim nah dtahng tee tur koey nung samur
At the base of the window where you always used to sit
มีรอยแก้มเธอ แนบไว้เมื่อยามฝนหล่น
Mee roy gaem tur naep wai meua yahm fon lon
Your cheek marks remain from when the rain fell
เก้าอี้ที่เท้าแขน เคยนั่งกันสองคน
Gao ee tee tao kaen koey nung gun saung kon
The arm chair where the two of us once sat together
เมื่อไหร่มีฝน ต้องทนคิดถึงเธอจัง
Meua rai mee fon dtaung ton kit teung tur jung
Whenever it rains, I must endure thinking of you

กลิ่นใบหน้านวล อบอวลอยู่บนปลอกหมอน
Glin bai nah nuan aup uan yoo bon plauk maun
The scent of your ivory face, the fragrance remains on your pillow case
ผ้าปูที่นอน เข้านอนหอม อยู่ไม่สร่าง
Pah poo tee naun kao naun haum yoo mai sahng
When I go to sleep, I sniff the bed sheets and relapse
ไม่กล้าจะซักน้ำ ประเดี๋ยวมันเจือจาง
Mai glah ja suk num pra diao mun jeua jahng
I don’t dare wash them for fear it’ll fade away
เก็บเป็นความหลัง ไม่ให้มันจางหายไป
Gep pen kwahm lung mai hai mun jahng hai pai
Keeping them in the past, not letting it disappear

(*) เธออยู่ที่ไหนหนอ เธออยู่ที่ไหนหนอ
Tur yoo tee nai nor tur yoo tee nai nor
Where are you? Where are you?
ฉันเฝ้าแต่รอ แต่รอ แต่รอ ให้เธอมาดูใจ
Chun fao dtae ror dtae ror dtae ror hai tur mah doo jai
I’m just waiting, just waiting, just waiting for you to sympathize with me
หากเธอไม่รักฉัน สงสารหน่อยได้ไหม
Hahk tur mai ruk chun song sahn noy dai mai
If you don’t love me, can you take pity on me?
เพราะว่าหัวใจ มันใกล้ มันใกล้ จะหยุดเต้นแล้ว
Pror wah hua jai mun glai mun glai ja yoot dten laeo
Because my heart is close, is close to stopping beating

(**) รอยริมฝีปาก บนแก้มที่เธอฝากไว้
Roy rim fee pahk bon gaem tee tur fahk wai
Your lip marks on my cheek where you left them
คิดถึงคราใด หัวใจก็ยังร้อนผ่าว
Kit teung krah dai hua jai gor yung raun pao
Whenever I think of you, my heart still burns
โธ่เอ๋ย คนเคยเคียง ไม่เหลือแม้เพียงเงา
Toh oey kon koey kiang mai leua mae piang ngao
Alas, the person once at my side hasn’t even left a shadow behind
ปล่อยให้คนเหงา นอนหนาวจนแทบขาดใจ
Ploy hai kon ngao naun nao jon taep kaht jai
Leaving this lonely person to sleep in the cold until he nearly dies

(*,**)

Title: เธอก็เหงา ฉันก็เหงา / Tur Gor Ngao Chun Gor Ngao (You’re Lonely, I’m Lonely)
Artist: Chaem Chaemram (แช่ม แช่มรัมย์)
Album: กรุณาฟังให้จบ / Karuna Fung Hai Job (Kindly Listen to the End)
Year: 2011

เธอรู้สึกบ้างไหม ว่าเราสองคนนั้นเหมือนกัน
Tur roo seuk bahng mai wah rao saung kon nun meuan gun
Do you feel that the two of us are the same?
ก็แบบว่าเธอกับฉัน เป็นคนจำพวกที่ไม่มีใคร
Gor baep wah tur gup chun pen kon jum puak tee mai mee krai
With you and me, we’re the kind of people who don’t have anyone
ฟ้าไม่เคยเมตตา ไม่เคยส่งใครมาให้
Fah mai koey met dtah mai koey song krai mah hai
Heaven has never been merciful, never sent anyone for me
ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ หายใจทิ้งไปวันๆ
Mai roo wah nahn nahn tao rai hai jai ting pai wun wun
I don’t know how long my breath has been fading day by day

(*) ฝนมากี่ฝน เธอยังเดินกางร่มคนเดียว
Fon mah gee fon tur yung dern gahng rom kon diao
Through how many rain showers have you still walked under an umbrella alone?
หนาวมากี่หนาว ฉันก็ยังนอนหนาวคนเดียว
Nao mah gee nao chun gor yung naun nao kon diao
How many cold nights have I still slept coldly alone?

(**) เธอก็เหงาฉันมันก็เหงา
Tur gor ngao chun mun gor ngao
You’re lonely, I’m lonely
ต่างคนก็ยังโดดเดี่ยว
Dtahng kon gor yung doht diao
Two different people are still solitary
โลกใบนี้ช่างเปล่าเปลี่ยว มาเกี่ยวก้อยกันไหม
Lohk bai nee chahng plao pliao mah giao goy gun mai
This world is so empty, shall we face it hand-in-hand?
เธอก็ไม่มีแฟน ฉันก็ไม่มีใคร
Tur gor mai mee faen chun gor mai mee krai
You’re single, I don’t have anyone
จะทนเหงาทำไมมารักกันไหมเราสองคน
Ja ton ngao tummai mah ruk gun mai rao saung kon
Why endure the loneliness? Shouldn’t the two of us love each other?

ขนาดมีเบอร์เป็นร้อย ยามเหงาไม่รู้จะโทรหาใคร
Kanaht mee bur pen roy yahm ngao mai roo ja toh hah krai
I have hundreds of phone numbers, but when I’m lonely, I don’t know who to call
เธอก็เป็นใช่ไหมอาการอย่างงี้ ที่เราต้องทน
Tur gor pen chai mai ahgahn yahng ngee tee rao dtaung ton
You’ve gotten symptoms like this, right? That we have to endure
มองดูในกระเป๋า อยากมีรูปของบางคน
Maung doo nai grapao yahng mee roop kaung bahng kon
When I look in my wallet, I want to see a picture of someone
วันนี้เปิดดูกี่หน ก็เจอแต่รูปตัวเอง
Wun nee perd doo gee hon gor jur dtae roop dtua eng
Today, however many times I open it and look, I find only my own picture

(*,**, *,**)
ดีไหมเธอ
Dee mai tur
What do you think?

Title: กรุณาฟังให้จบ / Garoonah Fung Hai Job (Kindly Listen Till the End)
Artist: Chaem Chaemram (แช่ม แช่มรัมย์)
Album: [Single]
Year: 2011

มีเวลาสักสองสามนาทีไหม
Mee welah suk saung sahm nahtee mai
Do you have two or three minutes?
ถ้าเธอไม่ยุ่งอะไร
Tah tur mai yoong arai
If you’re not too busy with anything
ขอฉันคุยด้วยสองสามคำ
Kor chun kooey duay saung sahm kum
Can I talk to you briefly about a couple things?
มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำ
Mee reuang kahng jai mahk mai yoo pen lahn kum
There’s a thousand things that have been bothering me
ย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆ
Yau mah laeo leua kae sun sun
I’ve condensed it already, now it’s quite short
แค่ที่มันสำคัญจริงๆ
Kae tee mun sumkun jing jing
Only the really important parts

(*) กรุณาฟังๆ ฉันให้จบๆๆ แล้วจะบวกจะลบ
Garoonah fung fung chun hai job job job laeo ja buak ja lop
Kindly listen listen until I finish finish finish and you can add or delete things
ก็ตามใจ
Gor dtahm jai
As you please
ถ้าเธอมีเวลา พอให้รบกวนได้
Tah tur mee welah por hai rop guan dai
If you have enough time for me bother you
ช่วยฟังความในใจ สักนิดนึง
Chuay fung kwahm nai jai suk nit neung
Please listen to the things in my heart for just a little moment

(**) หลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอ
Lup dtah long gor hen dtae bai nah tur
Closing my eyes, I see only your face
กี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำ
Gee chao dteun mah gor jur wah kit teung tur yoo pen prajum
How many mornings have I waken up and found I’m thinking of you? It’s become normal
ใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำ
Jai mun gor loy dauk pai hah tur yoo took chao kum
My heart is floating out after you every day and night
ไม่รู้จะทำยังไง
Mai roo ja tum yung ngai
I don’t know what to do

(***) อยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอ
Yahk mee tur yoo kiang kahng gai hai tur
I want to have you at my side and for you
เป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร
Pen kon ruk kon soot tai dtalaut cheewit mai kit hai krai
To be the last person I love for the rest of my life, I won’t think of anyone else
แค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่
Kae tur poo diao tee jai chun hen wah chai
You’re the only person who my heart sees as “the one”
ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย
Tah yung mai mee poo dai dai jai gor teu oh gaht dtrong nee bauk gun sa loey
If no one has gotten your heart yet, I’d like to take this chance to tell you
จะคิดยังไงกับฉัน ก็แล้วแต่เธอ
Ja kit yung ngai gup chun gor laeo dtae tur
However you’ll feel about me, it’s up to you

เก็บมานานมากจนล้นใจอย่างนี้
Gep mah nahn mahk jon lon jai yahng nee
I’ve kept it in for so long until my heart has overflowed like this
ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้า
Gor pror kit wah tur mee faen yoo laeo gor loey mai glah
Because I thought you had a boyfriend already, I’ve never been brave enough
แต่ก็นะ เกินห้ามใจที่รักมากกว่า
Dtae gor na gern hahm jai tee ruk mahk gwah
But now, it’s much more than I can forbid my heart that loves you
ห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้า
Hahm dtor pai diao glai pen pai
If I continue to hold myself back, I’ll go crazy
อย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมาย
Yah perng hah wah chun mahk mai
Don’t just go blaming me

(*,**,***)

บ้าหรือเปล่า / Bah Reu Bplao (Am I Insane?)
กรุณาฟังให้จบ / Garoonah Fung Hai Job (Kindly Listen Till the End)
หายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง / Hai Jai Auk Gor Ngao Hai Jai Kao Gor Kit Teung (Exhaling, I’m Lonely, Inhaling, I Miss You)
หัวใจมักง่าย / Hua Jai Muk Ngai (Careless Heart)
พันธุ์เดียวกัน / Pun Diao Gun (The Same Species)
เธอก็เหงา ฉันก็เหงา / Tur Gor Ngao Chun Gor Ngao (You’re Lonely, I’m Lonely)
เธออยู่ที่ไหนหนอ / Tur Yoo Tee Nai Nor (Where Are You?)

   
All songs of Chaem Chaemram