Carol

All posts tagged Carol

Title: อริศ(ส)รา / Arisara
Artist: Arisara (Fah and Carol)
Album: [Single]
Year: 2013

ก็รู้ ว่าใครต่างเคยตั้งคำถาม ความรัก ร้อยคน หมื่นคำนิยาม
Gor roo wah krai dtahng koey dtung kum tahm kwahm ruk roy kon meun kum niyahm
I know each person whom I’ve ever questioned about love, hundreds of people, tens of thousands of explanations
บางที ก็ดูช่างสวยงาม และทำให้เราสุขใจ
Bahng tee gor doo chahng suay ngahm lae tum hai rao sook jai
Sometimes it seems so beautiful and makes us happy

แต่รัก ที่ฉันได้เจอ ช่างเหนื่อยล้า ดั่งเข็มสั้นยาว ของนาฬิกา
Dtae ruk tee chun dai jur chahng nueay lah dung kem sun yao kaung nahligah
But the love that I’ve found is so exhausting, like the short and long hands of the clock
คนหนึ่งยืนรอ อีกคนก็ไม่มา ยิ่งไล่ตามกันจนท้อใจ
Kon neung yeun ror eek kon gor mai mah ying lai dtahm gun jon tor jai
One person is waiting, the other doesn’t come, the more they chase the other until they’re discouraged

(*) และจากวันนี้ไป ไม่มีใครสัญญา ว่ารักจะพาเราไปไหน
Lae jahk wun nee bpai mai mee krai sunyah wah ruk ja pah rao bpai nai
And from now on, no one promises where love will lead us
อาจเจอวันแสนดี หรือวัน ร้ายๆ แต่ฉันยังคงไม่ถอดใจ
Aht jur wun saen dee reu wun rai rai dtae chun yung kong mai taut jai
We might find wonderful days or bad ones, but I’m still not disheartened

(**) วันพรุ่งนี้ จะมีคำว่ารัก ไม่เปลี่ยนไป จะกี่คำถามไม่ใส่ใจ
Wun proong nee ja mee kumw ah ruk mai bplian bpai ja gee kum tahm mai sai jai
Tomorrow will have unchanging love, it doesn’t matter how many questions there are
รู้แค่คำตอบ จะยิ้มให้คำว่ารักได้เสมอ ขอสัญญา
Roo kae kum dtaup ja yim hai kum wah ruk dai samur kor sunyah
I just know the answer, I’ll always be able to smile at love, I promise

ความรัก ชอบทำให้เรา นั่งมองฟ้า
Kwahm ruk chaup tum hai rao nung maung fah
Love likes making us sit and look at the sky
บางครั้ง ชอบมาขโมยน้ำตา
Bahng krung chaup mah kamoy numd tah
Sometimes it likes stealing our tears
มีความทรงจำ สวยๆ วิ่งเข้ามา
Mee kwahms ong jum suay suay wing kao mah
There’s beautiful memories rushing in
ก็อยากจะลืมให้พ้นใจ
Gor yahk ja leum hai pon jai
Yet we also want to forget our heart

(*,**)

รักอะไร คือความรัก รักคือการแอบมองเค้า
Ruk arai keu kwahm ruk ruk keu gahn aep maung kao
Love, what is love? Is love secretly peeping at him?
หรือว่ารักต้องมีเรา เดินไปด้วยกัน
Reu wah ruk dtaung mee rao dern bpai duay gun
Or does love have to have us walking together?
รักทำให้อยาก ไขว่คว้า หรือทำให้อยากนั่งเหงา
Ruk tum hai yahk kwai kwah reu tum hai yahk nung ngao
Does love make us want to reach out, or does it make us want to sit lonely?
จะยิ้มให้คำว่ารักได้เสมอ ขอสัญญา
Ja yim hai kwahm ruk dai samur kor sunyah
I’ll always be able to smile at love, I promise

(**,**)

   
EXECUTIVE PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
LYRIC PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : Champ
เรียบเรียง : Pion

Title: ให้ทาย / Hai Tai (Guess?)
Artist: Carol
Album: [Single]
Year: 2012

ทุกที ที่พบเธอ ร่างกาย คล้ายอาการใจสั่น
Took tee tee pob tur rahng gai klai ahgahn jai sun
Every time I see you, my body shows the symptoms of a pounding heart
ยั้งใจ ไม่ค่อยทัน ก็เลยเก็บมาฝันทุกคืน
Yung jai mai koy tun gor loey gep mah fun took keun
I can’t hold myself back, so I keep dreaming every night

(*) ก็ไม่รู้ ว่าเธอรู้ตัวเรื่องนี้ หรือยัง
Gor mai roo wah tur roo dtua reuang nee reu yung
I don’t know if you’ve realized this matter yet
ก็ไม่รู้ ฉันเลยต้องลองแกล้งถาม ดูสักครั้ง
Gor mai roo chun loey dtaung laung glaeng tahm doo suk krung
I don’t know, so I must try pretending to ask you to see

(**) ให้เธอทายว่าฉัน คิดถึงใคร
Hai tur tai wah chun kit teung krai
I want you to guess who I’m thinking of
ลองเดาได้ไหม ฉันคิดอะไร
Laung dao dai mai chun kit arai
Can you try and guess what I’m thinking?
มันเป็นเรื่องที่ใกล้หัวใจ
Mun pen reuang tee glai hua jai
It’s a matter that’s close to my heart
คงไม่ยากเกินไปนะคนดี
Kong mai yahk gern pai na kon dee
It’s not so hard, sweetie
ถ้าตอบถูกฉันมีรางวัล
Tah dtaup took chun mee rahng wun
If you answer correctly, I have a prize for you

เธออย่า คิดนานเกิน คิดเพลิน ฉันรอจนกังวล
Tur yah kit nahn gern kit plern chun ror jon gung won
Don’t think to long, leaving me waiting till I get worried
หัวใจ ที่ซุกซน มันร้อนรน และเขินเกินไป
Hua jai tee sook son mun raun ron lae kern gern pai
My mischievous heart is impatient and too shy

(*,**,*,**,**)